Нови статии - август 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

 

Василев, Бойко.  Мислителят и достойнството : Две срещи с испанския философ Хавиер Гома / Бойко Василев. // Мениджър, 2022, N 4, 22-25. 

 1  + 0
Ключови думи: 1. философия 2. философи 3. личности 4. Хавиер Гома 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
За него: 1. Гома, Хавиер 
  

Сист. No: 40025

- 2 -

Цб II 92660

Данкова, Петя.  Някои аспекти на защитата на данни при провеждане на научни изследвания / Петя Данкова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. изследователска етика 2. защита на данни 3. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 4. Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 40038

- 3 -

 

Тодоров, Н.  Рискувам и не се примирявам : Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония / Н. Тодоров ; Интервю Весислава Антонова, Илия Вълков. // Мениджър, 2022, N 4, 30-34. 

1. Интервю 
 0
Ключови думи: 1. Софийска филхармония 2. културни институции 3. диригент 4. Найден Тодоров 5. интервю 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Тодоров, Найден 
  

Сист. No: 40013

- 4 -

 

Харалампиев, Ивайло.  Oodi а Хелзинки : Градската библиотека и няколко музея илюстрират философията на финландската столица за максимално отворена култура / Ивайло Харалампиев. // Капитал, 2022, N 34, 72-75. 

   
   https://www.capital.bg/light/neshta/2022/08/26/4382474_oodi_za_helzinki/ 

 374.28
Ключови думи: 1. Финландия 2. Хелзинки 3. отворена култура 4. централни библиотека 5. градска култура 6. културно-обществено пространство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 40113

Философия

- 5 -

 

Василев, Бойко.  Мислителят и достойнството : Две срещи с испанския философ Хавиер Гома / Бойко Василев. // Мениджър, 2022, N 4, 22-25. 

 1  + 0
Ключови думи: 1. философия 2. философи 3. личности 4. Хавиер Гома 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
За него: 1. Гома, Хавиер 
  

Сист. No: 40025

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 6 -

Цб П II 403

Богданов, Богдан.  За модерната и умна статистика / Богдан Богданов. // Статистика, 67, 2022, N 2, 1-15. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=292 

 31
Ключови думи: 1. официална статистика 2. Big Data 3. Smart Statistics 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39913

- 7 -

Цб П II 403

Борисова, Бетина.  Отражението на приемането на България в Европейския съюз върху пазара на труда / Бетина Борисова. // Статистика, 67, 2022, N 2, 1-9. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=297 

 31
Ключови думи: 1. статистика 2. пазар на труда 3. България 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39917

- 8 -

Цб П II 403

Борисова, Зорка.  Европейски икономически сметки за околната среда - разходи за опазване и възстановяване на околната среда / Зорка Борисова. // Статистика, 67, 2022, N 1, 1-12. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=290 

 31
Ключови думи: 1. Европа 2. икономика 3. сметки 4. околна среда 5. разходи 6. опазване 7. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39909

- 9 -

Цб П II 403

Василев, Веско.  Електронната търговия в България и Европейския съюз / Веско Василев. // Статистика, 2022, N 2, 1-6. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=300 

 31
Ключови думи: 1. статистика 2. електронна търговия 3. България 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39919

- 10 -

Цб П II 403

Златанова, Соня.  Преброяване на населението в България през 1975 година / Соня Златанова. // Статистика, 67, 2022, N 2, 1-32. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=294 

 312
Ключови думи: 1. преброяване 2. население 3. България 4. 1975 година 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39916

- 11 -

Цб П II 403

Ковачев, Асен.  Продуктивното преструктуриране на икономическите системи - креативен фактор за тяхната иновация и растеж / Асен Ковачев. // Статистика, 2022, N 2, 1-9. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=289 

   + 311.1
Ключови думи: 1. интегративни ефекти 2. приоритети 3. развитие 4. преструктуриране 5. алгоритъм за решение 6. система 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39906

- 12 -

Цб П II 403

Стоянов, Георги.  15 години България в Eвропейския съюз - статистически измерения на промените / Георги Стоянов. // Статистика, 67, 2022, N 2, 1-10. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=298 

 31
Ключови думи: 1. статитически измерения 2. промени 3. България 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39918

- 13 -

Цб П II 403

Цонкова, Цвета.  Методи за статистическо съчетаване на данни от сложни извадкови изследвания / Цвета Цонкова. // Статистика, 67, 2022, N 2, 1-18. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=291 

 311.2
Ключови думи: 1. методи 2. статистика 3. съчетаване на данни 4. извадки 5. изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39910

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 14 -

Цб II 92658

Алексиева, Гергана.  Уроците на популизма (по примера на Хуан Перон) / Гергана Алексиева. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 61-69. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39955

- 15 -

 

Ахмадзай, Евгени.  Пазарът на газ в Европа - колкото близо, толкова и далеч от независимост / Евгени Ахмадзай, Кирил Кирчев. // Капитал, 2022, N 34, 14-15. 

   Котировките на борсите показват, че руският газ едва ли би бил по-евтин от алтернативите му към момента. 

   
   https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/08/26/4383268_pazarut_na_gaz_v_evropa_-_kolkoto_blizo_tolkova_i/ 

 339.92
Ключови думи: 1. Европа 2. газов пазар 3. Европейска борса 4. втечнен природен газ 5. руски газ 6. Газпром 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 40110

- 16 -

Цб П II 1140

Бобров, Александър.  Три десетилетия от външната политика на съвременна Русия / Александър Бобров. // Международни отношения, LI, 2022, N 1, 65-76. 

 327
Ключови думи: 1. Русия 2. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 40097

- 17 -

Цб П II 1140

Виелмини, Фабрицио.  Криза на либералния модел и перспективи за промяна на структурата за сигурност в Централна Азия / Фабрицио Виелмини. // Международни отношения, LI, 2022, N 1, 39-44. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. либерален модел 2. криза 3. Централна Азия 4. сигурност 5. Казахстан 6. Русия 7. САЩ 8. малцинства 9. размирици 10. родови борби 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 40093

- 18 -

 

Георгиев, Огнян.  България и хърватският (последен) влак за Шенген / Огнян Георгиев, Моника Върбанова. // Капитал, 2022, N 32, 24-25. 

   Хърватия, която влиза в еврозоната преди нас, ще влезе и в Шенген от началото на 2023 г. България и Румъния ще използват момента, за да се опитат да достигнат най-накрая заветното безгранично пространство. През септември ще има техническа проверка и в двете страни, но Румъния изглежда по-напреднала и уверена. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/08/12/4378835_bulgariia_i_hurvatskiiat_posleden_vlak_za_shengen/ 

 32
Ключови думи: 1. България 2. Хърватия 3. Шенген 4. технически анализ 5. Европейски съюз (ЕС) 6. безгранична зона 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39945

- 19 -

Цб II 92658

Герра де Араужо, Рикардо.  Бразилия в глобалния свят / Рикардо Герра де Араужо. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г. / Състав. Диана Иванова, Мирослава Георгиева; Ред. Елеонора Пенчева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 5-10. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Бразилия 2. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Бразилия 
  

Сист. No: 39949

- 20 -

Цб II 92658

Господинова, Жива.  Социалните програми в Боливия и Еквадор - възможности за реализация в глобалния свят / Жива Господинова. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 112-125. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Боливия 2. социални програми 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Боливия 2. Еквадор 
  

Сист. No: 39960

- 21 -

Цб II 92658

Канчевска, Милена.  НАТО и страните от региона на Латинска Америка и Карибския басейн: аспекти на новите политически предизвикателства / Милена Канчевска. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 70-77. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. НАТО 2. Латинска Америка 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 
  

Сист. No: 39956

- 22 -

Цб II 92658

Капони, Ориета.  Новият модел за интеграция на Латинска Америка. Поглед към външната политика на Боливарска Република Венецуела / Ориета Капони. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 11-16. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Латинска Америка 2. Венецуела 3. интеграция 4. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 2. Венецуела 
  

Сист. No: 39950

- 23 -

Цб II 92658

Капони, Ориета.  Четвърти февруари - ден на националното достойнство във Венецуела. 24 години по-късно / Ориета Капони. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 126-130. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Венецуела 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Венецуела 
  

Сист. No: 39961

- 24 -

Цб II 92658

Катранджиев, Александър.  Карибската общност като част от процеса на регионализация в Латинска Америка в края на XX и началото на XXI век / Александър Катранджиев. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 100-111. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Латинска Америка 2. регионализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 
  

Сист. No: 39959

- 25 -

Цб II 92658

Кирчанов, Максим В.  Кризис имперской модели развития и преодоление зависимости: Бразилский опыт социально-экономических трансформаций и перспектевы его применения в России / Максим В. Кирчанов. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 17-29. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Бразилия 2. Русия 3. модернизация 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Бразилия 2. Русия 
  

Сист. No: 39951

- 26 -

Цб П II 1140

Коалиционно споразумение за съвместно управление на Република България в периода 2021–2025 година (приложения отнасящи се до сферите правосъдие, икономика, отбрана, международни отношения).  Коалиционно споразумение за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 година (приложения отнасящи се до сферите правосъдие, икономика, отбрана, международни отношения). // Международни отношения, LI, 2022, N 1, 78-102. 

   Представен е пълният текст на Споразумението и приложенията, отнасящи се до сферите, правосъдие, иканомика, отбрана, международни отношения. 

 342.51
Ключови думи: 1. коалиционно споразумение 2. коалиционно управление 3. държавно управление 4. правосъдие 5. икономика 6. отбрана 7. международни отношения 8. споразумение 9. съвместно управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
  

Сист. No: 40098

- 27 -

Цб II 92658

Къдринова, Къдринка.  Чили и България - взаимовръзки и дифузии / Къдринка Къдринова. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 49-60. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Чили 2. България 3. взаимовръзка 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Чили 2. България 
  

Сист. No: 39954

- 28 -

Цб П II 1140

Маринов, Георги.  Явлението геополитическа агентура - ефективното средство на хибридната война / Георги Маринов. // Международни отношения, LI, 2022, N 1, 27-38. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. агентура 3. национални интереси 4. предизвикателства 5. Студена война 6. хибридни войни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 40089

- 29 -

 

Мончева, Красимира.  Демократичният дефицит в историята на политическите борби в Република Северна Македония / Красимира Мончева, Теодор Дечев. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 235-275. 

 32
Ключови думи: 1. Република Македония 2. политически дискурс 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39908

- 30 -

Цб II 92658

Пенчева, Елеонора.  Едуардо Галеано - будната съвест на Латинска Америка / Елеонора Пенчева. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 30-38. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Латинска Америка 2. нов световен ред 3. морални ценности 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 
  

Сист. No: 39952

- 31 -

Цб II 92658

Пенчева, Елеонора.  Историята на тютюна в Южна Америка / Елеонора Пенчева. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 78-92. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. тютюн 2. Южна Америка 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39957

- 32 -

Цб II 92658

Попова, Румяна Атанасова.  Национализъм и интеграция в Латинска Америка / Румяна Атанасова Попова. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 136-147. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. национализъм 2. интеграция 3. Латинска Америка 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 
  

Сист. No: 39962

- 33 -

Цб П II 1140

Теодосиев, Пламен.  Отношенията между Република България и Република Турция – проблеми и перспективи за развитие / Пламен Теодосиев. // Международни отношения, LI, 2022, N 1, 53-64. 

 327
Ключови думи: 1. двустранни отношения 2. България 3. Турция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 40095

- 34 -

Цб II 92658

Христов, Минчо.  Исторически и социално-политически аспекти н авторитаризма в Латинска Америка през втората половина на 20 век / Минчо Христов. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 39-48. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Латинска Америка 2. социални аспекти 3. авторитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 
  

Сист. No: 39953

- 35 -

Цб II 92658

Hristov, Mincho.  Aspectos historicos y politicos de la democratizacion en Argentina y el papel de las Fuerzas Armadas / Mincho Hristov. // Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г.. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015, 93-9. 

1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. Аржентина 2. политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Аржентина 
  

Сист. No: 39958

Икономика. Икономически теории

- 36 -

 

Горанова, Калина.  България - страната на руските бензин и дизел / Калина Горанова. // Капитал, 2022, N 32, 15-18. 

   "Лукойл" е абсолютен лидер на вътрешния пазар, а вносът е силно ограничен. 

 330.11
Ключови думи: 1. енергийна криза 2. бензин 3. дизел 4. Русия 5. Украйна 6. Лукойл-Нефтохим 7. цени 8. международни котировки 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39944

- 37 -

 

Стоянов, Николай.  Лихвите ще се вдигат. Кога, с колко и какво да се прави / Николай Стоянов. // Капитал, 2022, N 30, 11-15. 

   Зададеният от ЕЦБ курс към покачване ще се пренесе и в по-високи нива по кредитите и депозитите в България. 

   
   https://www.capital.bg/moiat_capital/deposits_credits/2022/07/29/4373996_kraiat_na_erata_na_niskite_lihvi/ 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономическо състояние 2. икономическа криза 3. България 4. инфлация 5. банков пазар 6. лихви 7. Европейска централна банка (ЕЦБ) 8. Уникредит Булбанк 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39907

- 38 -

 

Тодоров, Тодор.  В ерата на скъпите горива / Тодор Тодоров, Славчо Кузмов. // Капитал, 2022, N 32, 11-14. 

   Статията засяга следните теми: " глобално текат процеси на преструктуриране в нефтената индустрия; " Европа ще става все повече вносител на крайни продукти, отколкото на суровина; " и без енергийната криза цената на зеления преход щеше да се плаща от хората на бензиностанциите. . 

   
   https://www.capital.bg/biznes/pazari/2022/08/12/4376374_v_erata_na_skupite_goriva/ 

 621.311
Ключови думи: 1. горива 2. цени 3. петрол 4. икономическа криза 5. енергийна криза 6. зелена икономика 7. петролен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39942

- 39 -

Цб П II 499

Parthasarathy, Srikanth.  On Stock Return Patterns Following Large Monthly Price Movements: Empirical Evidence from India / Srikanth Parthasarathy, Kannadas Sendilvelu. // Икономическа мисъл, 2022, N 3, 249-268. 

   Прев.загл.: Модели на възвръщаемост на акциите след големи месечни движения на цените: Емпирични доказателства от Индия

   Статията е индексирана в бази данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 330.101.54
Ключови думи: 1. финансови пазари 2. Индия 3. свръхреакция 4. ценови шок 5. пазарни ефекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39970

- 40 -

Цб П II 1655

Poggi, Francesco.  Anthropological and Religious Dimension, Ecological Transition and Integral Development: Economic Theory towards a New Paradigm? / Francesco Poggi. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 345-363. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2022.2/EA.2022.2.10.pdf 

 33
Ключови думи: 1. capitalism model 2. ecological transition 3. integral development 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39933

Икономикс

- 41 -

 

Водещите индустрии  : Икономиката в България, Европа и света за периода 2007-2011 г. в изследване на „Делойт България“. II част. // Мениджър, 2022, N 5, 12-17. 

 67/68
Ключови думи: 1. индустрия 2. промишленост 3. изследване 4. икономически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40024

- 42 -

 

Секторите във възход  : Икономиката в България, Европа и света за периода 2007-2011 г. в изследване на „Делойт България“. I част. // Мениджър, 2022, N 4, 16-20. 

 67/68
Ключови думи: 1. икономически сектори 2. изследване 3. икономически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40023

- 43 -

Цб П II 499

Симеонов, Симеон.  Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта / Симеон Симеонов. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 354-398. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 001.83  + 005.2
Ключови думи: 1. партньорства 2. неправителствени организации (НПО) 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39984

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 44 -

Цб II 92660

Андреева, Андрияна.  По някои въпроси за защита на личните данни в трудовата книжка / Андрияна Андреева, Марияна Ширванян. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 64-75. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. работник 2. работодатели 3. трудова книжка 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40043

- 45 -

Цб П II 499

Белева, Искра.  Дигитализацията и нейното отражение върху заетостта: количествени и качествени аспекти / Искра Белева. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 269-300. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дигитализация 3. търсене на работа 4. нови умения 5. нови професии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39977

- 46 -

 

Горчева, Таня.  Международнo разделение на труда и производствената специализация в съвременния фотоволтаичен бизнес / Таня Горчева. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2019, 7-56. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1490 

 339.9  + 331.102
Ключови думи: 1. международно разделение на труда 2. фотоволтаични системи 3. производствена специализация 4. пазарни стимули 5. непазарни стимули 6. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40114

- 47 -

 

Димитров, Калоян.  Привличане и задържане на млади таланти в компании за недвижими имоти / Калоян Димитров. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 114-122. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/337-tom-6-2-5 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 658.3
Ключови думи: 1. таланти 2. млади специалисти 3. агенции за недвижими имоти 4. поколение Z 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 40076

- 48 -

Цб II 92660

Иванова, Павлина.  Личните данни в контекста на трудовите отношения / Павлина Иванова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. работник 3. работодатели 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40049

- 49 -

Цб П I 980

Йоргова, Юлия.  Особености в управлението на хората в операциите на услуги при различни по тип контакти между персонала и клиентите / Юлия Йоргова. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 51-56. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476979 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817879&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_51-56_bg.pdf 

 005.95/.96  + 339.138
Ключови думи: 1. услуги 2. управление на човешките ресурси 3. типове контакти 4. персонал 5. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39924

- 50 -

Цб П I 980

Куртева, Галина.  Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията / Галина Куртева. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 35-39. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476971 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817877&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_35-39_bg.pdf 

 331
Ключови думи: 1. кариера 2. управление 3. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39932

- 51 -

Цб П I 980

Нейчева, Мария.  Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: систематичен преглед на литературата за страните от Централна и Източна Европа / Мария Нейчева. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 40-50. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476974 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817878&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_40-50_bg.pdf 

 331
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. образование 3. икономически растеж 4. пост-социалистически страни 5. ЕС 6. систематичен преглед 7. литература 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39928

- 52 -

 

Пудин, Константин.  Професии и длъжности в киберсигурността и свързаното с тях обучение / Константин Пудин. // Научни трудове на УНСС, 2022, 11-28. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/researchpapers/2022.3/RP.2022.3.01.pdf 

 331  + 004.056
Ключови думи: 1. професии 2. длъжности 3. киберсигурност 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39935

- 53 -

 

Alanssari, Saad.  Housing Support as a Form of Human Capital Investment in Kuwait / Saad Alanssari, Lyudmila Mihaylova, Emil Papazov. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 81-93. 

   ISSN (Print) - 2603-2759; ISSN (Online)-2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/329-tom-6-2-1 

1. Преподаватели от УНСС 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.83  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. housing policy 2. mortgage loans 3. human capital 4. smart cities 5. Kuwait 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40014

- 54 -

Цб П II 1655

Hajdari, Agron.  The Effect of the Level of Education on Employment: Evidence from Western Balkans / Agron Hajdari, Bеsnik Fetai. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 364-375. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2022.2/EA.2022.2.11.pdf 

 331
Ключови думи: 1. employment 2. Western Balkans 3. education 4. skills 5. training 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39934

- 55 -

Цб П II 499

Peshev, Peter.  Is income inequality in Bulgaria underestimated in survey data? / Peter Peshev, Kristina Stefanova, Ivan Bozhikin, Radostina Stamenova, Ivanina Mancheva. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 301-326. 

   Прев.загл.: Неравенството в доходите в България подценява ли се в данните от проучването?

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 331.101
Ключови думи: 1. България 2. неравенство 3. разпределение на доходите 4. коефициент на Джини 5. съотношение Палма 6. съотношение S80/S20 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39979

Регионална икономика. Геоикономика.

- 56 -

Цб П I 597

Евтимов, Симеон.  Проектът за втори мост при Русе: елемент на стратегията за устойчиво развитие на региона / Симеон Евтимов. // Железоп. транспорт, 2022, N 1, 14-16. 

 338.47  + 332.1
Ключови думи: 1. транспортна инфраструктура 2. Дунавски регион 3. мостове 4. устойчиво развитие 5. Русе 6. транспортен коридор № 8 7. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40005

- 57 -

Цб П II 499

Кирова, Антоанета.  Развитие, възможности и заплахи на инициативата "Един пояс, един път" / Антоанета Кирова. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 327-353. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 339.9
Ключови думи: 1. Един пояс, един път 2. транспортна инфраструктура 3. ЕС 4. инвестиции 5. Китай 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39980

- 58 -

 

Колева-Стефанова, Десислава.  Предизвикателства и перспективи пред населените селища в България / Десислава Колева-Стефанова. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 123-136. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/339-tom-6-2-6 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. урбанизация 3. регионална политика 4. демографска структура 5. растеж 6. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 40078

- 59 -

Цб П I 980

Николов, Георги.  Съвременни концепции и политики за електронно правителство / Георги Николов. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 72-75. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476986 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817881&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_72-75_bg.pdf 

 332.1
Ключови думи: 1. електронно правителство 2. единен системен оператор 3. функционален обхват 4. междурегистрови връзки 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39927

- 60 -

Цб П I 597

Парбон, Франк.  Разширяването на жп възел Будапеща / Франк Парбон. // Железоп. транспорт, 2022, N 4, 30-34. 

 338.47
Ключови думи: 1. градски железници 2. градска транспортна система 3. Будапеща 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40106

- 61 -

 

Структурата на световните вериги за доставки се променя  : Пандемията и войната в Украйна ускориха трансформацията. // Капитал, 2022, N 32, 38-41. 

   Статията е от The Economist. 
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/08/4364292_strukturata_na_svetovnite_verigi_za_dostavki_se/ 

 161.12  + 332.12
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. трансформация 3. геоикономика 4. пандемия 5. война 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39948

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 62 -

Цб П I 980

Атанасов, Николай.  Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г. / Николай Атанасов. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 27-33. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412887 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817989&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_27-33_bg.pdf 

 336.1/.5
Ключови думи: 1. държавен дълг 2. данъчни приходи 3. риск 4. метод Монте Карло 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40012

- 63 -

Цб II 92660

Василев, Юлиан.  Надграждане на банковия софтуер - генериране на декларации по GDPR / Юлиан Василев. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 56-63. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7.003.2  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. банков софтуер 3. SQL 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40042

- 64 -

Цб П I 980

Димов, Сава.  Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система / Сава Димов. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 15-26. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412886 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817988&site=ehost-live.
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_15-26_bg.pdf 

 336
Ключови думи: 1. международни валутни системи 2. златно-слитъков стандарт 3. златно-девизен стендарт 4. долар ( $ ) 5. икономически валутен съюз 6. обменни валутни курсове 7. европейски механизъм 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40002

- 65 -

 

Йорданов, Йордан.  Развитие и състояние на българския капиталов пазар / Йордан Йорданов. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2020, 7-56. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1610 

 336.747.5
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. пазарна капитализация 3. оборот 4. IPO компании (Initial Public Offering) 5. парични потоци 6. анализ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40119

- 66 -

Цб П I 980

Колев, Николай.  За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към... / Николай Колев. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 9-14. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412885 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817987&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_09-14_bg.pdf 

 336
Ключови думи: 1. финансова отчетност 2. корпоративно управление 3. качество 4. полезност 5. информация 6. българска икономика 7. преход 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40000

- 67 -

 

Ранчев, Георги.  Данъчно облагане на разходите, свързани с ползването на недвижими имоти / Георги Ранчев. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 108-113. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/335-tom-6-2-4 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.8  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. недвижими имоти 3. разходи 4. ДДС 5. данък върху добавена стойност (ДДС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 40074

- 68 -

Цб II 92665

Филиповска-Димитрова, Мария.  Общи принципи за управление на финансовия риск / Мария Филиповска-Димитрова. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 154-176. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. риск 2. неопределеност 3. възвръщаемост 4. загуби 5. печалба 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40091

- 69 -

Цб II 92665

Филиповска-Димитрова, Мария.  Практически подходи за формиране на портфейл от финансови активи / Мария Филиповска-Димитрова. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 193-206. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. финансови активи 2. риск 3. възвръщаемост 4. управление на портфейли 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40094

- 70 -

Цб П II 1655

Correlation of Monetization with Macroeconomic Development Indicators  / Tetiana V. Kniazieva, Anna S. Maryna, Anna V. Shevchenko, Ella M. Prydatko, Olena G. Tkachenko. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 264-279. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2022.2/EA.2022.2.06.pdf 

 336
Ключови думи: 1. money supply 2. monetization ratio 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39922

- 71 -

Цб П II 1655

Nenovsky, Nikolay.  Dependent monetary regimes in the Balkans / Nikolay Nenovsky, Eric Magnin. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 171-200. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/23625 

 336
Ключови думи: 1. Balkan economies 2. monetary history 3. exchange control 4. transferable ruble 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39914

- 72 -

Цб П II 1655

Nikolaychuk, Tetyana.  Cooperation of Financial Institutions and Facilities of Nature Reserve Fund: Basic Economy-Theoretic Aspects / Tetyana Nikolaychuk. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, 220-251. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2022.2/EA.2022.2.04.pdf 

 336
Ключови думи: 1. environmental economic 2. investments partnership 3. economic development 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39921

- 73 -

Цб П II 1655

Zahariev, Andrey.  Estimation of Bank Profitability Using Vector Error Correction Model and Support Vector Regression / Andrey Zahariev, Petko Angelov, Silvia Zarkova. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 157-170. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/23624 

 336
Ключови думи: 1. commercial banks 2. bank profitability 3. Bulgaria 4. VECM 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39912

- 74 -

Цб П II 1655

Zarkova, Silvia.  CAMEL Evaluation of the Banks in Bulgaria / Silvia Zarkova, Stoyan Prodanov, Orlin Yaprakov. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 201-219. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2022.2/EA.2022.2.03.pdf 

 336
Ключови думи: 1. commercial banks 2. CAMEL 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39920

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 75 -

Цб П I 980

Иванова, Радка.  Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България / Радка Иванова. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 64-71. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476985 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817880&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_64-71_bg.pdf 

 657
Ключови думи: 1. иновации 2. публичен сектор 3. НИРД 4. разходи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39941

- 76 -

Цб П I 980

Николова, Гергана.  За счетоводните принципи в контекста на новоприетия закон за счетоводството / Гергана Николова. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 34-55. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412888 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817990&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_34-55_bg.pdf 

 657
Ключови думи: 1. счетоводни принципи 2. съпоставителен анализ 3. Закон за счетоводството (ЗСч) 4. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39947

- 77 -

Цб П I 980

Тончев, Ивайло.  Оценъчните разлики в селското стопанство, като резултат от модела на справедливата стойност / Ивайло Тончев. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 57-63. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476982
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_57-63_bg.pdf 

 338.43  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. селско стопанство 3. оценка 4. биологични активи 5. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39925

Управление

- 78 -

Цб II 92660

Александрова, Недялка.  Защита на личните данни и вътрешен одит / Недялка Александрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
  

Сист. No: 40052

- 79 -

 

Димитров, Калоян.  Привличане и задържане на млади таланти в компании за недвижими имоти / Калоян Димитров. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 114-122. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/337-tom-6-2-5 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 658.3
Ключови думи: 1. таланти 2. млади специалисти 3. агенции за недвижими имоти 4. поколение Z 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 40076

- 80 -

 

Емилова, Ирена.  Мобинг – субективно усещане или обективно състояние в организацията / Ирена Емилова, Милен Динков. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2020, 57-89. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1611 

 005
Ключови думи: 1. мобинг 2. организация 3. междуличностни отношения 4. мобър 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 40127

- 81 -

 

Калеева, Тиана.  Поведенческият анализ в критичната инфраструктура (влиянието на Covid-19) / Тиана Калеева. // Научни трудове на УНСС, 2022, 111-121. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/researchpapers/2022.3/RP.2022.3.06.pdf 

 005.7
Ключови думи: 1. сигурност 2. критична инфраструктура 3. поведенчески анализ 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39940

- 82 -

Цб П II 1140

Коалиционно споразумение за съвместно управление на Република България в периода 2021–2025 година (приложения отнасящи се до сферите правосъдие, икономика, отбрана, международни отношения).  Коалиционно споразумение за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 година (приложения отнасящи се до сферите правосъдие, икономика, отбрана, международни отношения). // Международни отношения, LI, 2022, N 1, 78-102. 

   Представен е пълният текст на Споразумението и приложенията, отнасящи се до сферите, правосъдие, иканомика, отбрана, международни отношения. 

 342.51
Ключови думи: 1. коалиционно споразумение 2. коалиционно управление 3. държавно управление 4. правосъдие 5. икономика 6. отбрана 7. международни отношения 8. споразумение 9. съвместно управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
  

Сист. No: 40098

- 83 -

 

Цветков, Цветан.  Управление на риска в организациите в България – проблеми и перспективи за развитие / Цветан Цветков. // Научни трудове на УНСС, 2022, 45-68. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10528 

1. Преподаватели от УНСС 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39937

- 84 -

Цб П I 980

Baltov, Milen.  Risk management in the business projects / Milen Baltov. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 3-8. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412884 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817986&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_03-08_en.pdf 

 005.8
Ключови думи: 1. risk management 2. infrastructure 3. investment decisions 4. project management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 40011

- 85 -

Цб П II 1655

Dimitrov, Kiril.  Organizational Leadership through the Massive Transformative Purpose / Kiril Dimitrov. // Economic Alternatives, Т. 28, 2022, N 2, 318-344. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2022.2/EA.2022.2.09.pdf 

 005
Ключови думи: 1. strategic management 2. corporate culture 3. organizational leadership 4. startups 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39923

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 86 -

Цб П I 980

Анастасова, Лина.  Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите и приложни аспекти в индустрията за гостоприемство / Лина Анастасова. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 3-12. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476956 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817874&site=ehost-live.
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_03-12_bg.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. качество на услугата 2. модели 3. SERVQUAL 4. SERVPERF 5. LODGSERV 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39931

- 87 -

Цб П I 980

Иванов, Пенчо.  Маркетингът - необходим и възможен. Несъстоялата се българска практика / Пенчо Иванов. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 13-17. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476965 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817875&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_13-17_bg.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. управление на маркетинга 2. корпоративен мениджмънт 3. качествени характеристики 4. пазари 5. конкурентни отношения 6. пазарни субекти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39926

- 88 -

Цб П I 980

Йоргова, Юлия.  Особености в управлението на хората в операциите на услуги при различни по тип контакти между персонала и клиентите / Юлия Йоргова. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 51-56. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476979 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817879&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_51-56_bg.pdf 

 005.95/.96  + 339.138
Ключови думи: 1. услуги 2. управление на човешките ресурси 3. типове контакти 4. персонал 5. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39924

- 89 -

 

Костадинов, Бисер.  Новото лице на туристическия маркетинг : Бизнесът, който не успее да стане привлекателен за потребителите в онлайн пространството, ще остане зад борда / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 5, 94-97. 

 339.13:379.85
Ключови думи: 1. туристически маркетинг 2. онлайн резервации 3. дигитална реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 40022

- 90 -

Цб П I 980

Луизов, Атанас.  Скрити променливи при маркетинговите изследвания / Атанас Луизов. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 56-60. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412889 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817991&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_56-60_bg.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. скрита променлива 2. формативен модел 3. рефлективен модел 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39999

- 91 -

 

Станчева, Виктория.  Приложение на математическото моделиране при управление на клиентски портфейли / Виктория Станчева. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2019, 155-189. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1494 

 339.138
Ключови думи: 1. икономико-математически модели 2. клиентски портфейл 3. управление на клиентите 4. CRM системи (customer portfolio models CRM) 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 40118

Услуги

- 92 -

 

Бонева, Мирослава.  Изследване на тенденциите за развитие на електронните услуги / Мирослава Бонева. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2020, 91-122. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1612 

 338.46
Ключови думи: 1. електронни услуги 2. дигитализация 3. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
  

Сист. No: 40128

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 93 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Фактори за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води в селското стопанство на България / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 67, 2022, N 2, 43-62. 

   Прев.загл.: Factors for utilization of sludge from wastewater treatment in Bulgarian agriculture

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=558 

 338.43
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. оползотворяване 3. утайка 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39903

- 94 -

 

Благоев, Димитър.  Развитие на фирмите в сферата на недвижимата собственост чрез иновационно-базирани бизнес инкубатори / Димитър Благоев. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 100-107. 

   ISSN (Print) - 2603-2759; ISSN (Online)-2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/333-tom-6-2-3 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.8  + 658
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. фирмено развитие 3. иновации 4. бизнес инкубатори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40016

- 95 -

 

Върбанова, Моника.  Диета за зърнени грантова / Моника Върбанова, Ани Коджаиванова. // Капитал, 2022, N 32, 26-28. 

   Едрите зърнопроизводители ще взимат по-малко евросубсидии. Целта е по-справедливо разпределение на 2 млрд. евро, огромна част от които сега отиват в шепа големи фермери. 

   
   https://www.capital.bg/biznes/zemedelie/2022/08/12/4379041_koi_vzima_nai-mnogo_agrosubsidii/amp 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски субсидии 2. крупни фирми 3. зърнопроизводство 4. зърнопроизводители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39946

- 96 -

 

Кънева, Аглика.  Тенденции при пазара на жилища в Европейския съюз / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 137-146. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/341-tom-6-2-7 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.8  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. жилища 2. жилищен пазар 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40079

- 97 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Перспективи за развитие на биологичното производство (на база нагласа на биопроизводителите и политиката за подкрепата му) / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 67, 2022, N 2, 63-73. 

   Прев.загл.: Prospects for the development of organic production (based on the attitude of organic producers and the policy to support it)

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=559 

 338.43
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. агроекосистемни услуги 3. ефекти 4. перспективи 5. нагласи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39904

- 98 -

 

Ненова, Радка.  Влияние на рентата върху цената на земеделската земя в България / Радка Ненова. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2020, 123-158. 

   
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1613 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. цена на земеделска земя 3. рента 4. пространствен анализ 5. панелни данни 6. фиксирани ефекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 40129

- 99 -

Цб П I 980

Николов, Радмил.  Особености на взаимовръзката "система на земеделие - система на торене" и тенденция в използваните торове от земеделските стопанства в България през период 2007 - 2014г. / Радмил Николов. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 80-89. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412892 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817994&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_80-89_bg.pdf 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. хербициди 3. пестициди 4. минерално торене 5. органично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39998

- 100 -

 

Ранчев, Георги.  Данъчно облагане на разходите, свързани с ползването на недвижими имоти / Георги Ранчев. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 108-113. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/335-tom-6-2-4 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.8  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. недвижими имоти 3. разходи 4. ДДС 5. данък върху добавена стойност (ДДС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 40074

- 101 -

Цб П I 980

Тончев, Ивайло.  Оценъчните разлики в селското стопанство, като резултат от модела на справедливата стойност / Ивайло Тончев. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 57-63. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476982
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_57-63_bg.pdf 

 338.43  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. селско стопанство 3. оценка 4. биологични активи 5. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39925

- 102 -

 

Чапаров, Божидар.  Правото на строеж - правни и данъчни аспекти / Божидар Чапаров, Цветомир Манолов. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 94-99. 

   ISSN (Print) - 2603-2759; ISSN (Online)-2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/331-tom-6-2-2 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 347.2
Ключови думи: 1. право на строеж 2. нормативна уредба 3. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 40015

- 103 -

 

Alanssari, Saad.  Housing Support as a Form of Human Capital Investment in Kuwait / Saad Alanssari, Lyudmila Mihaylova, Emil Papazov. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 81-93. 

   ISSN (Print) - 2603-2759; ISSN (Online)-2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/329-tom-6-2-1 

1. Преподаватели от УНСС 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.83  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. housing policy 2. mortgage loans 3. human capital 4. smart cities 5. Kuwait 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40014

- 104 -

Цб П II 1026

Yovchevska, Plamena.  Bulgarian agriculture: macrosocial transformation and social interrelationship / Plamena Yovchevska. // Икономика и управление на селското стопанство, 67, 2022, N 2, 74-86. 

   Прев.загл.: Българското селско стопанство: макросоциална трансформация и социално взаимодействие

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=560 

 338.43
Ключови думи: 1. Bulgarian agriculture 2. macrosocial transformation 3. social interrelationship 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39905

Икономика на индустрията

- 105 -

 

Благоев, Димитър.  Развитие на фирмите в сферата на недвижимата собственост чрез иновационно-базирани бизнес инкубатори / Димитър Благоев. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 100-107. 

   ISSN (Print) - 2603-2759; ISSN (Online)-2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/333-tom-6-2-3 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.8  + 658
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. фирмено развитие 3. иновации 4. бизнес инкубатори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40016

- 106 -

 

Водещите индустрии  : Икономиката в България, Европа и света за периода 2007-2011 г. в изследване на „Делойт България“. II част. // Мениджър, 2022, N 5, 12-17. 

 67/68
Ключови думи: 1. индустрия 2. промишленост 3. изследване 4. икономически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40024

- 107 -

 

Вучков, Алек.  В бързата лента на автоматизацията : Коботите, интернетът на нещата и адитивното производство са трите топ технологии, които бележат бъдещето на автомобилостроенето / Алек Вучков. // Мениджър, 2022, N 4, 86-87. 

 629.113  + 005.591.6
Ключови думи: 1. автомобилна индустрия 2. автоматизация 3. коботи 4. Интернет на нещата (IoT) 5. адитивно производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40028

- 108 -

 

Горчева, Таня.  Международнo разделение на труда и производствената специализация в съвременния фотоволтаичен бизнес / Таня Горчева. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2019, 7-56. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1490 

 339.9  + 331.102
Ключови думи: 1. международно разделение на труда 2. фотоволтаични системи 3. производствена специализация 4. пазарни стимули 5. непазарни стимули 6. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40114

- 109 -

 

Мишков, Христо.  Нищо не може да спре електрическите коли : Всяка индустриална революция идва с натрупване на различни предпоставки - научни, технологични, икономически, социални / Христо Мишков. // Мениджър, 2022, N 4, 82-85. 

 629.113  + 005.591.6
Ключови думи: 1. електрически автомобили 2. електрификация 3. самоуправление 4. индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40027

- 110 -

 

Секторите във възход  : Икономиката в България, Европа и света за периода 2007-2011 г. в изследване на „Делойт България“. I част. // Мениджър, 2022, N 4, 16-20. 

 67/68
Ключови думи: 1. икономически сектори 2. изследване 3. икономически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40023

- 111 -

 

Филипова, Иглика.  Индустрия без газова алтернатива / Иглика Филипова. // Капитал, 2022, N 34, 16-17. 

   
   https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/08/26/4383435_industriia_bez_gazova_alternativa/ 

 338.45
Ключови думи: 1. газова криза 2. стъкларска индустрия 3. стоманодобивна промишленост 4. Свилоза АД - Свищов 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 40111

- 112 -

 

Чуклев, Йонко.  Индустриалната автоматизация оптимизира производствата / Йонко Чуклев. // Мениджър, 2022, N 5, 54-57. 

 005.591.6
Ключови думи: 1. автоматизация 2. индустриална автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40021

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 113 -

Цб П I 597

Баркози, Ан.  САЩ инвестират в железниците / Ан Баркози. // Железоп. транспорт, 2022, N 1, 36-40. 

   Голяма част от средствата са предназначени за развитието на пътническите жп превози, както и за развитието на градските жп транспортни системи и модернизация на междуградските линии. 

 338.47
Ключови думи: 1. САЩ 2. железопътен транспорт 3. инвестиции 4. пътнически превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40008

- 114 -

Цб П I 597

Баркози, Ан.  Цифровата революция в германските железници / Ан Баркози. // Железоп. транспорт, 2022, N 3, 16-20. 

 338.47
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. Германия 3. железопътна политика 4. цифровизация 5. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40086

- 115 -

Цб П I 597

Баркози, Ан.  Ролята на товарните превози за икономическото възстановяване / Ан Баркози. // Железоп. транспорт, 2022, N 4, 18-20. 

   Наличието на програма за научни изследвания в жп индустрията дава възможност за обективни, научно базирани подходи между индустрията, правителствата и междуправителствените организации. 

 338.47
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. железопътни превози 3. пандемия 4. товарни превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40105

- 116 -

Цб П I 597

Баркози, Ан.  Проблеми пред частните жп оператори във Франция / Ан Баркози. // Железоп. транспорт, 2022, N 7-8, 38-45. 

 338.47
Ключови думи: 1. Франция 2. железопътна инфраструктура 3. разходи 4. високоскоростни влакове 5. жп линии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40134

- 117 -

Цб П I 597

Баркози, Ан.  За и против "водородните" влакове / Ан Баркози. // Железоп. транспорт, 2021, N 11-12, 40-44. 

   Водородът е сред широко обсъжданите алтернативни горива, тъй като железопътният транспорт има амбицията да декарбонизира операциите си. 

 338.47
Ключови думи: 1. пътнически транспорт 2. водородни влакове 3. екологичен транспорт 4. икономически оценки 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40137

- 118 -

Цб П I 597

Георгиев, Петър.  Бъдещето на транспорта е в железниците / Петър Георгиев. // Железоп. транспорт, 2022, N 4, 14-15. 

   ЖП транспортът отделя девет пъти по-малко вредни въглеродни емисии от автомобилния и е седем пъти по-енергийно ефективен. 

 338.47
Ключови думи: 1. България 2. железопътен транспорт 3. енергийна ефективност 4. екологичен транспорт 5. въглеродни емисии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40104

- 119 -

Цб П I 597

Евтимов, Симеон.  Проектът за втори мост при Русе: елемент на стратегията за устойчиво развитие на региона / Симеон Евтимов. // Железоп. транспорт, 2022, N 1, 14-16. 

 338.47  + 332.1
Ключови думи: 1. транспортна инфраструктура 2. Дунавски регион 3. мостове 4. устойчиво развитие 5. Русе 6. транспортен коридор № 8 7. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40005

- 120 -

Цб П I 597

Иванова, Светла.  Железниците по пътя на цифровизацията / Светла Иванова. // Железоп. транспорт, 2022, N 5, 40-42. 

 338.47
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. цифрови технологии 3. комуникационни услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 9392

- 121 -

Цб П I 597

Иванова, Светла.  Енергийната криза и железниците / Светла Иванова. // Железоп. транспорт, 2022, N 6, 20-22. 

   ЖП секторът в ЕС - изправен пред нарастващи разходи за енергия, включително и заради войната в Украйна. 

 338.47
Ключови думи: 1. Европа 2. железопътен транспорт 3. войната в Украйна 4. несигурност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40130

- 122 -

Цб П I 597

Ирландия залага на железниците . // Железоп. транспорт, 2022, N 6, 36-38. 

   Във фокуса на плановете за модернизация на жп сектора в страната е създаването на нов влаков парк. 

 338.47
Ключови думи: 1. Ирландия 2. жп линии 3. влакове 4. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40132

- 123 -

Цб П I 597

Кондаков, Т.  Искаме да превърнем Европа в устойчива и безопасна жп система без граници : Дигитализацията е от ключово значение, за да може железницата да остане водеща в Европа / Т. Кондаков. // Железоп. транспорт, 2022, N 1, 21-23. 

   Интервю с д.р Йозеф Допелбауер - изпълнителен директорна Агенцията за жп транспорт на ЕС

 338.47
Ключови думи: 1. жп линии 2. железопътен транспорт 3. Европа 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40006

- 124 -

Цб П I 597

Николова, Христина.  Анализ на инфраструктурните такси в жп транспорта / Христина Николова. // Железоп. транспорт, 2007, N 2, 12-18. 

   
   https://www.jptactis.com/Archives/jpt207/nikolova.htm 

 338.47
Ключови думи: 1. жп превози 2. железопътна инфраструктура 3. инфраструктурни такси 4. тарифи 5. влакове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40001

- 125 -

Цб П I 597

Николова, Христина.  Оценка на разходите и приходите при определяне на инфраструктурните такси / Христина Николова. // Железоп. транспорт, 2007, N 1, 14-17. 

 338.47
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. инфраструктурни такси 3. приходи 4. разходи 5. железен път 6. управление на движението 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40003

- 126 -

Цб П I 597

Парбон, Франк.  UIC с ясна визия за растежа на сектора / Франк Парбон. // Железоп. транспорт, 2022, N 2, 32-38. 

   Зо 2030 пазарният дял на товарните жп превози следва да достигне 30%, а целият транспорт за разстояния под 500 км да е въглеродно неутрален. 

   UIC - международен съюз на железниците

 338.47
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. икономически ръст 3. климатични промени 4. Европейски съюз (ЕС) 5. Азия 6. цифровизация 7. 5G инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40009

- 127 -

Цб П I 597

Парбон, Франк.  Единното жп пространство на ЕС: / Франк Парбон. // Железоп. транспорт, 2022, N 3, 28-35. 

   ЕС отделя безпрецидентни суми в подкрепа на държавите членки за изпълнение на много от ключовите европейски проекти и инициативи. 

 338.47
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. железопътен транспорт 3. европейски проекти 4. подвижен състав 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40096

- 128 -

Цб П I 597

Парбон, Франк.  Разширяването на жп възел Будапеща / Франк Парбон. // Железоп. транспорт, 2022, N 4, 30-34. 

 338.47
Ключови думи: 1. градски железници 2. градска транспортна система 3. Будапеща 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40106

- 129 -

Цб П I 597

Парбон, Франк.  Подводен жп тунел ще свърже Дания и Германия / Франк Парбон. // Железоп. транспорт, 2021, N 11-12, 32-36. 

   Когато бъде отворен в края на десетилетието, тунелът FEHMARNBELT ще подобри железопътните връзки между Скандинавия и континентална Европа. 

 338.47
Ключови думи: 1. Дания 2. Германия 3. жп тунели 4. подводни тунели 5. железопътна инфраструктура 6. Европа 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40135

- 130 -

Цб П I 597

Петров, Георги.  Нови методи за поддръжка на подвижния жп състав / Георги Петров. // Железоп. транспорт, 2022, N 5, 16-20. 

   Опитът на Италия и Великобритания в оптимизирането на поддръжката и ремонтите на подвижния състав за да се повиши надеждността на превозите. 

   Иновациите са представени на световния конгрес в Бирмингам през юни 2022. 

 338.47
Ключови думи: 1. железопътна политика 2. подвижен състав 3. Италия 4. Великобритания 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 8980

- 131 -

Цб П I 597

Петров, Никола.  Регионалните жп превози в Чехия ще разчитат на автоматични влакове / Никола Петров. // Железоп. транспорт, 2022, N 3, 40-42. 

 338.47
Ключови думи: 1. Чехия 2. железопътен транспорт 3. автоматични влакове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40100

- 132 -

Цб П I 597

Скасо, Кристиан.  Италия: железопътната инфраструктура във фокуса на Нациоларния план за възстановяване и устойчивост / Кристиан Скасо. // Железоп. транспорт, 2022, N 7-8, 18-20. 

 338.47
Ключови думи: 1. Италия 2. следковидно оздравяване на икономиката 3. Национален план за възстановяване и устойчивост 4. железопътна инфраструктура 5. дългосрочна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40133

- 133 -

Цб П I 597

Спасова, Галина.  Войната в Украйна и последиците за трансконтиненталния жп трафик / Галина Спасова. // Железоп. транспорт, 2022, N 4, 42-44. 

   Товарните железопътни превози между Азия и Европа се сблъскват с все по-сериозни проблеми. 

 338.47
Ключови думи: 1. Украйна 2. Русия 3. война 4. жп превози 5. жп трафик 6. алтернативни маршрути 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40108

- 134 -

 

Структурата на световните вериги за доставки се променя  : Пандемията и войната в Украйна ускориха трансформацията. // Капитал, 2022, N 32, 38-41. 

   Статията е от The Economist. 
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/08/4364292_strukturata_na_svetovnite_verigi_za_dostavki_se/ 

 161.12  + 332.12
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. трансформация 3. геоикономика 4. пандемия 5. война 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39948

- 135 -

Цб П I 597

Хайтов, Стоян.  Как пандемията засегна обемите и приходите на жп превозвачите / Стоян Хайтов. // Железоп. транспорт, 2022, N 2, 40-45. 

   Устойчивостта е важна, а железниците се доказаха като най-устойчивия вид транспорт. 

 338.47
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. Ковид-19 3. устойчив транспорт 4. компенсации 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40010

- 136 -

Цб П I 597

Хайтов, Стоян.  Железницата: фактор за посткризисното икономическо развитие / Стоян Хайтов. // Железоп. транспорт, 2022, N 3, 36-39. 

   През следващите пет години Италия планира значитилни инвестиции в жп транспорта с цел възстановяване от пандемията. 

 338.47
Ключови думи: 1. Италия 2. железопътен транспорт 3. пандемия 4. инвестиции на ЕС 5. инвестиционни проекти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40099

- 137 -

Цб П I 597

Хайтов, Стоян.  Безпилотни контейнерни влакове / Стоян Хайтов. // Железоп. транспорт, 2022, N 4, 36-40. 

 338.47
Ключови думи: 1. безпилотни контейнерни платформи 2. жп превози 3. товарен железопътен транспорт 4. логистични системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40107

- 138 -

Цб П I 597

Хайтов, Стоян.  В железопътната сфера Сърбия балансира между ЕС и ЕАИС / Стоян Хайтов. // Железоп. транспорт, 2021, N 11-12, 38-39. 

   Сърбия разчита както на Унгарско-Украинския, така и на Българско-Черноморския жп коридор. 

 338.47
Ключови думи: 1. Сърбия 2. железопътен транспорт 3. жп коридори 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40136

Туризъм

- 139 -

 

Костадинов, Бисер.  Новото лице на туристическия маркетинг : Бизнесът, който не успее да стане привлекателен за потребителите в онлайн пространството, ще остане зад борда / Бисер Костадинов. // Мениджър, 2022, N 5, 94-97. 

 339.13:379.85
Ключови думи: 1. туристически маркетинг 2. онлайн резервации 3. дигитална реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 40022

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 140 -

 

Георгиева, Мария.  Социално-отговорният брандинг в контекста на концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите / Мария Георгиева. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2019, 125-154. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1493 

 339.5
Ключови думи: 1. брандинг 2. социална отговорност 3. взаимоотношения с клиентите 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 40117

- 141 -

Цб П II 499

Кирова, Антоанета.  Развитие, възможности и заплахи на инициативата "Един пояс, един път" / Антоанета Кирова. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 327-353. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 339.9
Ключови думи: 1. Един пояс, един път 2. транспортна инфраструктура 3. ЕС 4. инвестиции 5. Китай 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39980

- 142 -

Цб П II 499

Симеонов, Симеон.  Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта / Симеон Симеонов. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 354-398. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 001.83  + 005.2
Ключови думи: 1. партньорства 2. неправителствени организации (НПО) 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39984

Европейски съюз

- 143 -

 

Върбанова, Моника.  Диета за зърнени грантова / Моника Върбанова, Ани Коджаиванова. // Капитал, 2022, N 32, 26-28. 

   Едрите зърнопроизводители ще взимат по-малко евросубсидии. Целта е по-справедливо разпределение на 2 млрд. евро, огромна част от които сега отиват в шепа големи фермери. 

   
   https://www.capital.bg/biznes/zemedelie/2022/08/12/4379041_koi_vzima_nai-mnogo_agrosubsidii/amp 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски субсидии 2. крупни фирми 3. зърнопроизводство 4. зърнопроизводители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39946

- 144 -

Цб II 92660

Димитрова, Диана.  Новите стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни между държави-членки на ЕС и държави извън ЕС / Диана Димитрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. трансфер на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40048

- 145 -

Цб П I 597

Кондаков, Т.  Искаме да превърнем Европа в устойчива и безопасна жп система без граници : Дигитализацията е от ключово значение, за да може железницата да остане водеща в Европа / Т. Кондаков. // Железоп. транспорт, 2022, N 1, 21-23. 

   Интервю с д.р Йозеф Допелбауер - изпълнителен директорна Агенцията за жп транспорт на ЕС

 338.47
Ключови думи: 1. жп линии 2. железопътен транспорт 3. Европа 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40006

- 146 -

 

Кънева, Аглика.  Тенденции при пазара на жилища в Европейския съюз / Аглика Кънева. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 137-146. 

   ISSN Print:: 2603-2759; ISSN Online: 2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/341-tom-6-2-7 

1. Отворен достъп 2. Преподаватели от УНСС 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 332.8  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. жилища 2. жилищен пазар 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40079

- 147 -

Цб П I 597

Парбон, Франк.  Единното жп пространство на ЕС: / Франк Парбон. // Железоп. транспорт, 2022, N 3, 28-35. 

   ЕС отделя безпрецидентни суми в подкрепа на държавите членки за изпълнение на много от ключовите европейски проекти и инициативи. 

 338.47
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. железопътен транспорт 3. европейски проекти 4. подвижен състав 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 40096

- 148 -

 

Семов, Атанас.  Приложното поле на ПЕС - определяне на „съюзна ситуация“ / Атанас Семов. // Норма, 2021, N 9, 36-66. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 34
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40057

- 149 -

 

Семов, Атанас.  Определяне на приложимостта на ПЕС - първа по важност задача на всеки, който прилага право / Атанас Семов. // Норма, 2021, N 7, 16-49. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 34  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. приложимо право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40069

Право

- 150 -

Цб II 92660

Аламинов, Христо.  Нарушения на сигурността на данните и дигитализацията / Христо Аламинов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 29-36. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. Нарушение на сигурността на данните 2. защита на лични данни 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40039

- 151 -

Цб П II 1545

Александров, Андрей.  Отново за съдбата на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност за достъп до класифицирана информация / Андрей Александров. // Съвременно право, 2021, N 1, 40-54. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=987691 

 349.2
Ключови думи: 1. достъп 2. класифицирана информация 3. трудов договор 4. служебни задължения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40007

- 152 -

Цб П II 1545

Александров, Андрей.  Относно прихващането на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск с други видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение / Андрей Александров. // Съвременно право, 2022, N 1, 7-18. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1057866 

 349.2
Ключови думи: 1. прекратяване на трудово правоотношение 2. обезщетения 3. неизползван платен годишен отпуск 4. прихващане 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40019

- 153 -

Цб II 92660

Александров, Андрей.  Длъжностно лице по защита на данните - изисквания, статус и функции / Андрей Александров. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 44-55. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) 2. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40041

- 154 -

Цб II 92660

Александрова, Недялка.  Защита на личните данни и вътрешен одит / Недялка Александрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
  

Сист. No: 40052

- 155 -

Цб II 92660

Андреева, Андрияна.  По някои въпроси за защита на личните данни в трудовата книжка / Андрияна Андреева, Марияна Ширванян. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 64-75. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. работник 2. работодатели 3. трудова книжка 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40043

- 156 -

 

Андреева, Андрияна.  Договорът за управление с ректорите на държавните висши училища / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Норма, 2021, N 8, 76-103. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 342.9
Ключови думи: 1. висше образование 2. висши училища 3. договор за управление 4. академична автономия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40071

- 157 -

Цб II 92660

Андреева, Елена.  Сроковете за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер / Елена Андреева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 163-171. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. лични данни 2. наказателно производство 3. Министерство на вътрешните работи (МВР) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40054

- 158 -

Цб II 92661

Антонов, Светлин.  Криминологични аспекти на електронното наблюдение / Светлин Антонов. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 267-279. 

   Прев.загл.: Criminological aspects of electronic monitoring

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. контрол 2. наказания 3. превенция 4. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39990

- 159 -

Цб II 92660

Благойчева, Христина.  Защита на личните данни в социалното осигуряване в условията на цифровизация / Христина Благойчева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. цифровизация 3. поверителност 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40045

- 160 -

Цб П II 1545

Бородина, Елена.  Дистанционната работа в периода на разпространение на коронавирусната инфекция в Руската федерация / Елена Бородина. // Съвременно право, 2021, N 2, 39-47. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999524 

 349.2
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. Руска федерация 3. коронавирус 4. Закон за дистанционния труд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40065

- 161 -

Цб II 92661

Бояджиева, Юлия.  Тридесет и пет години българска асоциация по криминология / Юлия Бояджиева. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 29-40. 

   Прев.загл.: Thirty - five years bulgarian association of criminology

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. криминология 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39964

- 162 -

Цб II 92660

Василев, Юлиан.  Надграждане на банковия софтуер - генериране на декларации по GDPR / Юлиан Василев. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 56-63. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7.003.2  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. банков софтуер 3. SQL 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40042

- 163 -

 

Велева-Моллова, Станимира.  Обжалване по реда на чл. 248, ал. 3, от ГПК / Станимира Велева-Моллова. // Норма, 2021, N 9, 67-78. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 347.91/.9
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. обжалване 3. разноски по делото 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40058

- 164 -

Цб II 92661

Велчев, Боян.  Проблемите на съдебната власт в полето на българските медии / Боян Велчев, Боян Станков. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 64-75. 

   Прев.загл.: The issues of the judiciary in the field of the bulgarian media

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. медии 2. съдебна власт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39967

- 165 -

Цб II 92660

Върбанова, Гергана.  Електронна идентификация и защита на личните данни / Гергана Върбанова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 156-162. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. електронна идентификация 2. сигурност 3. лични данни 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40053

- 166 -

Цб II 92661

Гайдаров, Калин.  Изследването на субективните възприятия за престъпността като задача на емпиричната криминология / Калин Гайдаров. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 76-86. 

   Прев.загл.: The study of subjective perceptions of crime as a task of empirical criminology

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. престъпления 2. риск 3. обществени нагласи 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39968

- 167 -

Цб II 92661

Гайдаров, Калин.  Индивидуално възприемана криминогенност на градската среда / Калин Гайдаров, Ахмед Бекташ, Велина Иванова, Вероника Георгиева, Габриела Иванова, Даяна Пашалийска, Деница Кръстанова, Десислава Викторова, Иван Захариев, Каролина Дюлгерова, Мая Павлова, Методи Георгиев. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 87-97. 

   Прев.загл.: Individually perceived criminogenicity of urban environment

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. градска среда 2. несигурност 3. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39969

- 168 -

 

Георгиев, Иван.  Изменение на договора за концесия поради нарушаване на икономическия баланс / Иван Георгиев. // Норма, 2022, N 1, 48-59. 

   Обобщение не предходни публикации на автора по темата. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 347.45/.47
Ключови думи: 1. концесии 2. договор 3. договор за концесия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40033

- 169 -

 

Георгиев, Иван.  Налагането на телесни наказания с възпитателна цел (преглед на съдебната практика) / Иван Георгиев. // Норма, 2021, N 10, 102-121. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 347
Ключови думи: 1. телесно наказание 2. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40060

- 170 -

Цб П II 1545

Георгиев, Иван.  Осъществяване на процесуалното представителство единствено от адвокати и осъществяване на задължителна адвокатска защита по граждански дела / Иван Георгиев. // Съвременно право, 2021, N 3, 45-61. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1026003 

 34
Ключови думи: 1. граждански процес 2. задължително представителство 3. представителство 4. адвокати 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40085

- 171 -

Цб II 92661

Герговски, Михаил.  Психодиагностика на криминалното поведение на извършители на насилствени престъпления / Михаил Герговски. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 198-210. 

   Прев.загл.: Psychodiagnosis of criminal behavior of violent perpetrators

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. криминална психология 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39983

- 172 -

 

Герджиков, Огнян.  Законодателни проблеми на несъстоятелността / Огнян Герджиков, Тоньо М. Железчев. // Юридически свят, 2022, N 1, 20-48. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 347.73
Ключови думи: 1. несъстоятелност 2. банкрут 3. Павлов иск 4. отменителни искове 5. отменителен иск (Павлов иск) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40112

- 173 -

 

Голева, Поля.  Валидността на арбитражното споразумение при възлагане на вземането в производството по търговска несъстоятелност / Поля Голева. // Юридически свят, 2022, N 1, 49-68. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 347.7
Ключови думи: 1. арбитражно споразумение 2. търговска несъстоятелност 3. вземания 4. търг 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40120

- 174 -

 

Голева, Поля.  Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите / Поля Голева. // Юридически свят, 2021, N 1, 32-42. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 34
Ключови думи: 1. договор за наем 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 3. задължения 4. обезщетение 5. размер 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40123

- 175 -

Цб П II 1545

Гочев, Георги.  COVID-19 и проблемите по прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 при отпускане на обезщетение за безработица / Георги Гочев. // Съвременно право, 2022, N 2, 48-56. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999527 

 34
Ключови думи: 1. COVID-19 2. осигурен социален риск 3. Регламент (ЕО) № 883/2004 4. обезщетение за безработица 5. местопребиваване 6. престой 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40066

- 176 -

 

Грозев, Галентин.  Компютърната измама по чл. 201а, ал. 3 от ГПК / Галентин Грозев. // Норма, 2021, N 10, 79-101. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 343
Ключови думи: 1. компютърни измами 2. компютърна престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40059

- 177 -

Цб II 92660

Данкова, Петя.  Някои аспекти на защитата на данни при провеждане на научни изследвания / Петя Данкова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. изследователска етика 2. защита на данни 3. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 4. Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 40038

- 178 -

Цб П II 1545

Дацов, Владислав.  Правна специфика на гражданскоправното задължение / Владислав Дацов. // Съвременно право, 2021, N 2, 57-73. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999530 

 34
Ключови думи: 1. гражданскоправни задължения 2. гражданско правоотношение 3. основни принципи 4. гражданско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40067

- 179 -

Цб П II 1545

Демирев, Димитър.  Недобросъвестност на превозвача по смисъла на чл. 29 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари / Димитър Демирев. // Съвременно право, 2022, N 1, 58-68. 

   
   https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1097942 

 34
Ключови думи: 1. умисъл 2. груба небрежност 3. недобросъвестност 4. международен автомобилен транспорт 5. товари 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40030

- 180 -

Цб II 92660

Димитрова, Диана.  Новите стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни между държави-членки на ЕС и държави извън ЕС / Диана Димитрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. трансфер на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40048

- 181 -

 

Драгиев, Александър.  Механизъм на формирането на субективния елемент на обичайната норма на международното право / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2022, N 1, 69-86. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. обичайно право 3. opinio juris 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40121

- 182 -

 

Драгиев, Александър.  Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2021, N 1, 65-83. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. обичайно право 3. opinio juris 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40125

- 183 -

Цб II 92661

Иванов, Иван.  Някои практически проблеми на наказателното правораздаване и използване на приложната криминология за тяхното разрешаване / Иван Иванов. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 317-. 

   Прев.загл.: Some practical problems in bulgarian criminal judicial procedure and the role of applied criminology for solving them

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. превенция 2. репресия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39994

- 184 -

Цб II 92661

Иванов, Иван.  Криминология в действие - превенция на телефонните измами / Иван Иванов. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 335-345. 

   Прев.загл.: Criminology in action - the telephone frauds prevention

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. взаимодействия 2. превенция 3. телефонни измами 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39995

- 185 -

Цб II 92661

Иванова, Биляна.  Интергенерационни различия във формирането и функционирането на правното съзнание в контекста на превенцията и контрола над престъпността / Биляна Иванова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 159-167. 

   Прев.загл.: Similarities and differences in the formation and functioning of legal consciousness in an intergenerational perspective

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. девиация 2. правно съзнание 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39976

- 186 -

Цб II 92660

Иванова, Павлина.  Личните данни в контекста на трудовите отношения / Павлина Иванова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. работник 3. работодатели 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40049

- 187 -

Цб II 92660

Йолова, Галина.  За електронните здравни записи в контекста на защитата на личните данни / Галина Йолова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 76-85. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. електронен здравен запис 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 40044

- 188 -

Цб II 92661

Йорданова, Гергана.  Поддържане на агентурна мрежа като способ за разследване на хауала транзакции / Гергана Йорданова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 357-368. 

   Прев.загл.: n agent-based approach to hawala transactions investigation

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. агентура 2. пране на пари 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39997

- 189 -

Цб II 92660

Караджов, Венцислав.  Защита на данните по подразбиране и на етапа на проектиране в епохата на дигитализацията / Венцислав Караджов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 9-20. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. лични данни 2. защита на данни 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40037

- 190 -

Цб II 92661

Кирилов, Росен.  Възможности за прилагане на електронен мониторинг на правонарушители с цел превенция на домашното насилие / Росен Кирилов. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 305-316. 

   Прев.загл.: Opportunities for implementation of elecrtronic monitoring of offensers for the purpose of prevention against domedtic violence

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. агресия 2. дискриминация 3. насилие 4. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39993

- 191 -

Цб II 92661

Ковачева, Галина.  Приложни аспекти на изучаването на криминогенните ситуации / Галина Ковачева. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 98-111. 

   Прев.загл.: Applied aspects related to the study of the criminogenic situations

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. престъпления 2. методика 3. изследване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39971

- 192 -

Цб II 92661

Кожухаров, Станимир.  Превантивна дейност на териториална полиция в училища и детски градини / Станимир Кожухаров. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 211-220. 

   Прев.загл.: Territorial police: preventive measures in schools and kindergardens

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. детски градини 2. превенция 3. училища 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39985

- 193 -

Цб II 92661

Кожухаров, Станимир.  Противодействие на посегателствата над възрастни граждани в малките населени места от териториална полиция / Станимир Кожухаров. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 221-228. 

   Прев.загл.: Territorial police: countering attacks against elderly citizens in small settlements

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. възрастни хора 2. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39986

- 194 -

 

Коларов, Тодор.  Същност на процесуалната субституция и разграничаването и от други институти на гражданския процес / Тодор Коларов. // Юридически свят, 2021, N 1, 43-64. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 347
Ключови думи: 1. процесуална субституция 2. граждански процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40124

- 195 -

Цб II 92661

Костадинова, Ралица.  Превантивни аспекти на режима на изпитание по българското наказателно право / Ралица Костадинова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 242-250. 

   Прев.загл.: Preventive aspects of the probation regime under bulgarian criminal law

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. наказателно право 2. условно осъждане 3. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39988

- 196 -

Цб II 92660

Кръстев, Драгомир.  Правна защита при нерегламентирано разпространяване на снимки в интернет / Драгомир Кръстев. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 37-43. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. авторско право 2. правна защита 3. Интернет 4. снимки 5. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 40040

- 197 -

 

Кузманова, Николета.  Обект и система на наказателноправната защита на свободата на религията / Николета Кузманова. // Юридически свят, 2021, N 1, 11-31. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 34
Ключови думи: 1. свобода 2. религия 3. религиозна свобода 4. наказателноправна защита 5. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40122

- 198 -

Цб П II 1545

Кънева, Мира.  Някои етични дилеми относно границите на суверенитета - офшорни зони и аутсорсване на военна сила / Мира Кънева. // Съвременно право, 2022, N 1, 19-31. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1057867 

 34
Ключови думи: 1. граници 2. териториалност 3. суверенитет 4. офшорни зони 5. данъчни убежища 6. аутсорсване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40020

- 199 -

Цб П II 1545

Лазарова, Ана.  Европейската авторскоправна реформа и правото на образование / Ана Лазарова. // Съвременно право, 2021, N 2, 74-92. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999533 

 34
Ключови думи: 1. авторско право 2. право на образование 3. авторско правна реформа на ЕС 4. образователно изключение 5. цели на преподаване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40073

- 200 -

Цб II 92661

Маджаров, Емил.  Психологически състояния на извършителите при бягствата им от местата за лишаване от свобода / Емил Маджаров. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 112-121. 

   Прев.загл.: Psychological conditions of perpetrators during their escapes from prison

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. лишаване от свобода 2. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39972

- 201 -

 

Маджаров, Иван.  Доброволното предаване в досъдебното производство / Иван Маджаров. // Норма, 2021, N 7, 5-15. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 343
Ключови думи: 1. досъдебно производство 2. разследване 3. писмено доказателствено средство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40068

- 202 -

Цб П II 1545

Манева, Веселина.  Пародията в авторскоправната теория и практика / Веселина Манева. // Съвременно право, 2021, N 4, 9-24. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1039172 

 34
Ключови думи: 1. пародия 2. творчество 3. оригинално произведение 4. разпознаваемост 5. съдебна практика 6. марка 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40103

- 203 -

Цб II 92661

Мануилова, Анета.  Механизми за превенция на престъпността в Европейския съюз / Анета Мануилова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 346-356. 

   Прев.загл.: Crime prevention mechanisms in European union

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. превенция 3. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39996

- 204 -

Цб II 92661

Маринова, Гергана.  Изпълнява ли наказанието, налагано при споразумение, превантивните цели по чл. 36, ал. 1 от наказателния кодекс? / Гергана Маринова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 231-241. 

   Прев.загл.: Does the punishment omposed through plea bargaining fulfil the preventive goals established in art. 36 (1) f criminal code?

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. превенция 2. наказания 3. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39987

- 205 -

Цб II 92660

Матеева, Живка.  Същност на правото на защита на личните данни / Живка Матеева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 96-105. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. лични данни 2. защита на лични данни 3. субекс на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40047

- 206 -

Цб П II 1545

Митева, Кристина.  Исковете по чл. 109 и чл. 108 ЗС - приложно поле и предмет, вписване / Кристина Митева. // Съвременно право, 2021, N 3, 86-97. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1026009 

 34
Ключови думи: 1. вписвания 2. действие 3. два диспозитива 4. съдебни решения 5. петиторен иск 6. неоснователно въздействие 7. оповестително действие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40102

- 207 -

Цб II 92660

Недялкова, Пламена.  Защита на личните данни в контролните производства на изпълнителната власт / Пламена Недялкова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 126-134. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. изпълнителна власт 2. лични данни 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40050

- 208 -

Цб П II 1545

Овчаров, Мирослав.  По въпроса за абсолютната неизбежна отбрана / Мирослав Овчаров. // Съвременно право, 2021, N 1, 55-66. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=987693 

 343
Ключови думи: 1. неизбежна отбрана 2. противоправност 3. презумирано непревишаване 4. предел на защита 5. наказателна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40017

- 209 -

Цб II 92661

Пандилова, Надя.  Новите положения в наказателния кодекс относно домашното насилие / Надя Пандилова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 280-290. 

   Прев.загл.: The new provisions of the criminal code regarding domestic violence

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. домашно насилие 2. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39991

- 210 -

Цб П II 1545

Пандов, Васил.  Актуални проблеми на уредбата на договорите за международен въздушен превоз на пътници и багаж / Васил Пандов. // Съвременно право, 2021, N 1, 7-39. 

   
   https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1020883 

 341.9
Ключови думи: 1. въздушен превоз 2. пътници 3. багаж 4. международна компетентност 5. приложимо право 6. Монреалска конвенция 7. Регламент (ЕО) № 261/2004 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40004

- 211 -

Цб П II 1545

Пандов, Васил.  За различното съдържание на понятието "международен елемент" в източниците на международното частно право / Васил Пандов. // Съвременно право, 2021, N 2, 7-21. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=993299 

 34
Ключови думи: 1. международно частно право 2. международен (трансграничен) елемент 3. определение 4. предметен обхват 5. Регламент 1215/2012 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40036

- 212 -

 

Панчев, Цветомир.  Актуални въпроси за предпроцесуалната проверка като средство за събиране на достатъчно данни / Цветомир Панчев. // Норма, 2021, N 8, 50-75. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 343.1
Ключови думи: 1. проверка 2. досъдебно производство 3. престъпления 4. следствени действия 5. наказателен процес 6. доказателства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40070

- 213 -

 

Пенева, Лидия.  Домашно раждане и право на аборт сред здравните услуги в областта на репродуктивното здраве. Законодателна позиция и перспективи / Лидия Пенева. // Норма, 2021, N 9, 5-35. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 34  + 61
Ключови думи: 1. домашно раждане 2. аборт 3. право на аборт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40035

- 214 -

Цб П II 1545

Петров, Васил.  Кой е българин и как се доказва български произход / Васил Петров. // Съвременно право, 2021, N 3, 34-44. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1026001 

 34
Ключови думи: 1. българско гражданство 2. натурализация 3. роднини 4. исков ред 5. Министерство на правосъдието 6. съдебна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40077

- 215 -

Цб П II 1545

Петров, Петър.  Отговорността за нарушения на права на интелектуална собственост не е проява на общия принцип на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД / Петър Петров. // Съвременно право, 2021, N 3, 7-33. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1025997 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. деликтна отговорност 3. вина 4. стриктна отговорност 5. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
  

Сист. No: 40075

- 216 -

Цб II 92660

Петрова, Даниела.  Правни аспекти на защитата на личните данни в съвременното дигитално общество / Даниела Петрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 135-145. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. дигитално общество 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40051

- 217 -

Цб II 92661

Петрова, Йоана.  Наказателноправна защита от престъпления, извършени в условията на домашно насилие / Йоана Петрова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 291-304. 

   Прев.загл.: Criminal protection from crimes committed in the context of domestic violence

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. домашно насилие 2. наказателноправна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39992

- 218 -

Цб II 92661

Полихронов, Даниел.  Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка / Даниел Полихронов. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 134-145. 

   Прев.загл.: Aspects of the use of psychoactive substances in the conditions of an emergency pandemic situation

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. анкетно проучване 2. пандемия 3. наблюдение 4. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39974

- 219 -

Цб II 92661

Предов, Тодор.  Единно профилактично дело - комплексен инструмент за ресоциализация на извършителите на престъпления : (Миналото с поглед в настоящето) / Тодор Предов. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 168-181. 

   Прев.загл.: Integrated prevention work - a comprehensive tool for resocialization of offenders (The past with an eye upon the present )

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. ресоциализация 2. рецидивизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39978

- 220 -

Цб II 92660

Проданов, Горан.  Кодекс за поведение във връзка с обработването на лични данни в сферата на висшето образование / Горан Проданов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 172-179. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. висше образование 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 40055

- 221 -

Цб П II 1545

Пунев, Анастас.  Историческото развитие на концепцията за стандарт на доказване в гражданския процес / Анастас Пунев. // Съвременно право, 2021, N 2, 22-38. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999521 

 34
Ключови думи: 1. стандарт на живот 2. доказателствено право 3. сравнително право 4. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40046

- 222 -

Цб II 92661

Ранчев, Иван.  Мерките за процесуална принуда като инструмент за превенция на престъпността / Иван Ранчев. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 251-266. 

   Прев.загл.: Coercive measures as a tool for crime prevention

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. наказателно производство 2. прокуратура 3. разследващи органи 4. съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39989

- 223 -

Цб П II 1545

Салчев, Ненко.  Актуални предизвикателства пред правната уредба на работното време / Ненко Салчев. // Съвременно право, 2021, N 3, 62-85. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1026006 

 349.2
Ключови думи: 1. работно време 2. работна седмица 3. трудово законодателство 4. трудово правоотношение 5. международни стандарти 6. работа от разстояние 7. платформени работници 8. гъвкавост 9. колективно договаряне 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40101

- 224 -

 

Семов, Атанас.  Правото на ЕС между адвоката и съдията / Атанас Семов. // Норма, 2022, N 2, 60-86. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 061.1ЕС  + 34
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40034

- 225 -

 

Семов, Атанас.  Приложното поле на ПЕС - определяне на „съюзна ситуация“ / Атанас Семов. // Норма, 2021, N 9, 36-66. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 34
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40057

- 226 -

 

Семов, Атанас.  Определяне на приложимостта на ПЕС - първа по важност задача на всеки, който прилага право / Атанас Семов. // Норма, 2021, N 7, 16-49. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 34  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. приложимо право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40069

- 227 -

Цб П II 1545

Симеонов, Атанас.  Относно конституционно дело № 14 от 2019 г. / Атанас Симеонов. // Съвременно право, 2022, N 1, 49-57. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1057869 

 34
Ключови думи: 1. публични държавни вземания 2. данъчна регистрация 3. данък върху добавена стойност (ДДС) 4. противоконституционност 5. служебна регистрация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40029

- 228 -

Цб II 92661

Смедовска-Тонева, Рада.  Кризата Covid-19 и предизвикателствата пред криминологията / Рада Смедовска-Тонева. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 122-133. 

   Прев.загл.: The Covid-19 crisis and the challenges for the criminology

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. здравна криза 2. ограничителни мерки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39973

- 229 -

Цб П II 1545

Стайков, Ивайло.  Становище относно конституционно дело № 7 от 2022 г. - трудовоправна аргументация / Ивайло Стайков. // Съвременно право, 2022, N 1, 32-48. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1057868 

 34
Ключови думи: 1. конституционно дело 2. тълкуване на Конституцията 3. мандат 4. колективен държавен орган 5. трудово правоотношение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40026

- 230 -

 

Стамболиев, Огнян.  Правни последици на определенията по допустимостта на исковото производство / Огнян Стамболиев, Таня Градинарова. // Норма, 2021, N 8, 104-116. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

1. Преподаватели от УНСС 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. исково производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40072

- 231 -

Цб II 92661

Станков, Боян.  От теоретичната към приложната криминология: проблеми и перспективи / Боян Станков. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г. / Състав. Ралица Костадинова; Науч. ред. Юлия Бояджиева, Боян Станков; Рец. Стефка Наумова, Анна Манта. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 15-28. 

   Прев.загл.: rom theoretical to applied criminology: issues and perspectives

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39963

- 232 -

 

Стоилов, Янаки.  Официални и неофициални източници на съвременното право / Янаки Стоилов. // Юридически свят, 2022, N 1, 11-19. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 34
Ключови думи: 1. право 2. съвременно право 3. източници на правото 4. официални източници на правото 5. неофициални източници на правото 6. юридическа валидност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40109

- 233 -

Цб II 92661

Филибева, Ана.  Типология на крадците рецидивисти и индивидуално превантивната работа на полицията / Ана Филибева. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022

   Прев.загл.: Typology of recidivist thieves and individual preventive work of the police

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. кражба 2. рецидивизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39975

- 234 -

 

Фролова, Елизавета.  Неокантианската философия на правото - преход от "дължимото" към "съществуващото" / Елизавета Фролова. // Юридически свят, 2021, N 1, 84-93. 

1. Публикации, индексирани в CEEOL 
 340.12
Ключови думи: 1. право 2. философия 3. философия на правото 4. неокантианство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40126

- 235 -

Цб П II 1545

Христов, Георги.  Бинарна поверителност - взаимни връзки между блокчейн технологията и защитата на лични данни в ЕС / Георги Христов. // Съвременно право, 2022, N 1, 69-75. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1057871 

 34
Ключови думи: 1. поверителност 2. лични данни 3. блокчейн 4. технологии 5. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 6. Bitcoin 7. ЕС 8. защита на данни 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 40032

- 236 -

Цб II 92661

Цанкова, Десислава.  Децата в условията на пандемия. Случай от практиката / Десислава Цанкова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 190-197. 

   Прев.загл.: Childre in a state of pandemic. Presentation of a case from practice

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. деца 2. насилие 3. пандемия 4. родители 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39982

- 237 -

 

Чапаров, Божидар.  Правото на строеж - правни и данъчни аспекти / Божидар Чапаров, Цветомир Манолов. // Недвижими имоти & бизнес, 6, 2022, N 2, 94-99. 

   ISSN (Print) - 2603-2759; ISSN (Online)-2603-2767
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-6-2/32-balgarski/arhiv/tom-6-2/331-tom-6-2-2 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 347.2
Ключови думи: 1. право на строеж 2. нормативна уредба 3. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 40015

- 238 -

Цб II 92661

Шаханова, Диана.  Криминогенни фактори и предпоставки за извършване на противоправни деяния от малолетни и непълнолетни лица / Диана Шаханова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 182-189. 

   Прев.загл.: Criminogenic factors and preconditions for committing illegal acts by minors

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. криминология 2. малолетни 3. непълнолетни 4. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39981

- 239 -

Цб II 92661

Шопова, Петя.  Ролята на приложната криминология в превенцията на престъпността / Петя Шопова. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 52-63. 

   Прев.загл.: The role of applied criminology in crime prevention

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. регионални програми 2. превенция 3. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39966

- 240 -

Цб II 92661

Янарлиев, Васил.  Пет години магистърска програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“ - резултати и перспективи / Васил Янарлиев. // Приложната криминология в България : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г.. - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022, 41-51. 

   Прев.загл.: Five years master`s degree programme „Criminology and crime prevention policies“ - results and prospects

1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. криминология 2. кредити 3. магистърска програма 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39965

- 241 -

Цб II 92660

Янева, Тонина.  Дигитална трансформация на здравното застраховане в контекста на защита на личните данни / Тонина Янева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 180-189. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. здравно осигуряване 3. лични данни 4. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40056

Интелектуална собственост

- 242 -

Цб П II 1545

Вълчева, Александра.  Закрила на правата на интелектуалната собственост в международното право и правото на Европейския съюз / Александра Вълчева. // Съвременно право, 2021, N 1, 67-77. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=987694 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. защита 3. интелектуална собственост 4. авторско право 5. нарушения 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 40018

- 243 -

Цб II 92660

Кръстев, Драгомир.  Правна защита при нерегламентирано разпространяване на снимки в интернет / Драгомир Кръстев. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 37-43. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. авторско право 2. правна защита 3. Интернет 4. снимки 5. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 40040

- 244 -

Цб П I 980

Лозанова, Лилия.  Линейно срещу нелинейно разширение на бранда - възможности и рискове / Лилия Лозанова. // Бизнес посоки, 2016, N 1, 18-34. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476969 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817876&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_1_18_34_bg.pdf 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. нов продукт 2. марка 3. нововъведения 4. разширение на марката 5. линейно разширение 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 39930

- 245 -

Цб П II 1545

Петров, Петър.  Отговорността за нарушения на права на интелектуална собственост не е проява на общия принцип на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД / Петър Петров. // Съвременно право, 2021, N 3, 7-33. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1025997 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. деликтна отговорност 3. вина 4. стриктна отговорност 5. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
  

Сист. No: 40075

Обществено управление. Публична администрация

- 246 -

 

Парашкевова, Евелина.  Методически аспекти на функционалния анализ в структурите на държавната администрация / Евелина Парашкевова. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2019, 95-123. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1492 

 005
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. държавна администрация 3. работни процеси 4. интеративен подход 5. функционален анализ 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 40116

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 247 -

Цб П II 1140

Гудинов, Иво.  Изкуствен интелект - оръжие в хибридната война / Иво Гудинов. // Международни отношения, LI, 2022, N 3-4, 75-90. 

 004
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. национална сигурност 3. хибридни войни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 40131

- 248 -

 

Иванов, Тилчо.  Образование за устойчива отбрана и сигурност / Тилчо Иванов. // Научни трудове на УНСС, 2022, 29-43. 

1. Преподаватели от УНСС 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 355  + 37
Ключови думи: 1. устойчива отбрана и сигурност 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 39936

- 249 -

 

Петев, Бойко.  Организация на разузнавателната защита в Република България / Бойко Петев. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 276-297. 

 355.40
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. национални интереси 3. разузнавателна защита 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 39911

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 250 -

Цб II 92660

Благойчева, Христина.  Защита на личните данни в социалното осигуряване в условията на цифровизация / Христина Благойчева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. цифровизация 3. поверителност 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40045

- 251 -

 

Ерусалимов, Румен.  Застраховането „Рента срещу Жилище“ – възможност за подобряване стандарта на живот и осигуряване на здравно-социални услуги в домашна среда на хората в надработоспособна възраст / Румен Ерусалимов, Надежда Тодоровска. // Год. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов, 2019, 57-94. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. 
   https://godishnik.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1491 

 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. рента 3. стандарт на живот 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40115

- 252 -

Цб II 92665

Ирибозова, Борислава.  С какво може да ни помогне наличният опит при спестяването на пенсионни продукти? / Борислава Ирибозова. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 177-192. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионен продукт 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40092

- 253 -

Цб II 92665

Йоловски, Джеймс.  Планиране на доходите в пенсионна възраст в контекста на дългосрочното управление на личните финанси / Джеймс Йоловски. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 96-106. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. лични финанси 2. планиране 3. доходи 4. пенсиониране 5. Pan-european personal pension product (PEPP) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40084

- 254 -

Цб II 92665

Йотинска, Снежана.  Добри практики при финансиране чрез капиталовия пазар на малките и средни предприятия (на примера на капиталовите пазари в Полша и Румъния) / Снежана Йотинска. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 135-153. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. капиталов пазар 2. малки и средни предприятия (МСП) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40090

- 255 -

Цб II 92665

Марева, Николина.  Капиталови пенсионни схеми в страните от Централна и Източна Европа - резултати и перспективи / Николина Марева. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 107-121. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионна реформа 2. капиталови пенсионни схеми 3. инвестиционно представяне 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Централна и Източна Европа 
  

Сист. No: 40087

- 256 -

Цб II 92665

Пандурска, Ралица.  Общоевропейският продукт за лично осигуряване като възможност за насърчаване инвестициите в инфраструктурни проекти / Ралица Пандурска. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 84-95. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. лично пенсионно осигуряване 2. инвестиционни портфейли 3. инфраструктурни проекти 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40083

- 257 -

 

Стойчев, Иван.  Осъвременяването на пенсиите на основание параграф 7е от Кодекса за социално осигуряване / Иван Стойчев. // Норма, 2022, N 1, 5-47. 

   ISSN 1314 - 5118 online; ISSN 1314 - 5126 print

 368.43
Ключови думи: 1. пенсии 2. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40031

- 258 -

Цб II 92665

Филиповска-Димитрова, Мария.  Общи принципи за управление на финансовия риск / Мария Филиповска-Димитрова. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 154-176. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. риск 2. неопределеност 3. възвръщаемост 4. загуби 5. печалба 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40091

- 259 -

Цб II 92665

Филиповска-Димитрова, Мария.  Практически подходи за формиране на портфейл от финансови активи / Мария Филиповска-Димитрова. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 193-206. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. финансови активи 2. риск 3. възвръщаемост 4. управление на портфейли 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40094

- 260 -

Цб II 92665

Dimitrov, Stanislav.  The basic PEPP - safe, transparent and cost-efficient product / Stanislav Dimitrov. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 7-19. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. Pan-european personal pension product (PEPP) 2. cost cap 3. risk-mitigation techniques 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40061

- 261 -

Цб II 92665

Dimitrov, Stanislav.  The average values of pension system parameters in Bulgaria / Stanislav Dimitrov. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 65-75. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. pension parameters 2. average values 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40081

- 262 -

Цб II 92665

Lazarova, Teodora.  Psychological perspective towards long-term savings / Teodora Lazarova. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 76-83. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. long-term savings 2. psychological lifecycle 3. attitudes 4. consumer behavior 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40082

- 263 -

Цб II 92665

Siri, Michele.  ESG factors consideration in PEPP regulation / Michele Siri. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 32-41. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. sustainable finance 2. PEPP regulation 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40063

- 264 -

Цб II 92665

Stoilova-Nikolova, Jivka.  The role of information documents in personal savings products - PEPP key information document and PEPP benefit statement / Jivka Stoilova-Nikolova. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 122-134. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. Pan-european personal pension product (PEPP) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40088

- 265 -

Цб II 92665

Tzenova, Lubka.  Pan-european personal pension product - legal prerequisites and guarantees / Lubka Tzenova. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 54-64. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. Pan-european personal pension product (PEPP) 2. capital markets union (CMU) 3. small and medium-sized enterprises (SMEs) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40080

- 266 -

Цб II 92665

Wouters, An.  Protection mechanisms for consumers in the PEPP / An Wouters, Jorik van Zander. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 42-53. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. Pan-european personal pension product (PEPP) 2. EU consumer law 3. consumer protection 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40064

- 267 -

Цб II 92665

Zander, Jorik van.  The PEPP contribution to the Capital markets union (CMU) / Jorik van Zander, Hans van Meerten, Andrea Minto. // PEPP - Regulation and technical standards for market realization : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Ap / Ред. кол. Григорий Вазов и др.; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров; Гл. ред. Радо  (Sofia). - Sofia. - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020, 20-31. 

1. Социално осигуряване - ЕС - конференции 2. Пенсионно осигуряване 
 368.43
Ключови думи: 1. капиталови пазари 2. capital markets union (CMU) 3. Pan-european personal pension product (PEPP) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40062

Образование

- 268 -

 

Бозмарова, Адела.  Възможности за въвеждане на менторска програма в обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността / Адела Бозмарова. // Научни трудове на УНСС, 2022, 97-110. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/researchpapers/2022.3/RP.2022.3.05.pdf 

 37
Ключови думи: 1. менторство 2. обучение 3. икономика на отбраната 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 39939

- 269 -

Цб П I 980

Желева, Мария.  The European Initiative for Massive Open Online Courses /MOOCS/ and the Challenges for Its Implementation in Bulgaria / Мария Желева. // Бизнес посоки, 2016, N 2, 71-79. 

   Прев.загл.: Европейската инициатива за масови отворени онлайн курсове и предизвикателствата за нейното осъществяване в България

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412891 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=116817993&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2016_2_71-79_en.pdf 

 371.32
Ключови думи: 1. отворено обучение 2. неформално обучение 3. отворени онлайн курсове 4. MOOК 5. корпоративно обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 39943

- 270 -

 

Иванов, Тилчо.  Образование за устойчива отбрана и сигурност / Тилчо Иванов. // Научни трудове на УНСС, 2022, 29-43. 

1. Преподаватели от УНСС 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 355  + 37
Ключови думи: 1. устойчива отбрана и сигурност 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 39936

- 271 -

Цб II 92660

Проданов, Горан.  Кодекс за поведение във връзка с обработването на лични данни в сферата на висшето образование / Горан Проданов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 172-179. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. висше образование 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 40055

- 272 -

 

Спасов, Светослав.  Международни академични програми и модели за обучение по противодействие на корупцията и приложението им в УНСС / Светослав Спасов. // Научни трудове на УНСС, 65-95. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/researchpapers/2022.3/RP.2022.3.04.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 2. Публикации, индексирани в CEEOL 
 37
Ключови думи: 1. обучение 2. антикорупция 3. правоприлагане 4. академични програми 5. образователни модели 6. антикорупция 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 39938

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Здравеопазване

- 273 -

Цб II 92660

Йолова, Галина.  За електронните здравни записи в контекста на защитата на личните данни / Галина Йолова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 76-85. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. електронен здравен запис 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 40044

Информационни технологии. Иновации

- 274 -

Цб II 92660

Аламинов, Христо.  Нарушения на сигурността на данните и дигитализацията / Христо Аламинов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 29-36. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. Нарушение на сигурността на данните 2. защита на лични данни 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40039

- 275 -

Цб II 92660

Александров, Андрей.  Длъжностно лице по защита на данните - изисквания, статус и функции / Андрей Александров. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 44-55. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) 2. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40041

- 276 -

Цб II 92660

Александрова, Недялка.  Защита на личните данни и вътрешен одит / Недялка Александрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
  

Сист. No: 40052

- 277 -

Цб II 92660

Андреева, Андрияна.  По някои въпроси за защита на личните данни в трудовата книжка / Андрияна Андреева, Марияна Ширванян. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 64-75. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. работник 2. работодатели 3. трудова книжка 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40043

- 278 -

Цб II 92660

Андреева, Елена.  Сроковете за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер / Елена Андреева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 163-171. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. лични данни 2. наказателно производство 3. Министерство на вътрешните работи (МВР) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40054

- 279 -

Цб П II 499

Белева, Искра.  Дигитализацията и нейното отражение върху заетостта: количествени и качествени аспекти / Искра Белева. // Икономическа мисъл, 67, 2022, N 3, 269-300. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL. EISSN: 2815-3189

 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дигитализация 3. търсене на работа 4. нови умения 5. нови професии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39977

- 280 -

Цб II 92660

Благойчева, Христина.  Защита на личните данни в социалното осигуряване в условията на цифровизация / Христина Благойчева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. цифровизация 3. поверителност 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 40045

- 281 -

Цб II 92660

Василев, Юлиан.  Надграждане на банковия софтуер - генериране на декларации по GDPR / Юлиан Василев. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 56-63. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7.003.2  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. банков софтуер 3. SQL 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 40042

- 282 -

 

Вучков, Алек.  В бързата лента на автоматизацията : Коботите, интернетът на нещата и адитивното производство са трите топ технологии, които бележат бъдещето на автомобилостроенето / Алек Вучков. // Мениджър, 2022, N 4, 86-87. 

 629.113  + 005.591.6
Ключови думи: 1. автомобилна индустрия 2. автоматизация 3. коботи 4. Интернет на нещата (IoT) 5. адитивно производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40028

- 283 -

Цб II 92660

Върбанова, Гергана.  Електронна идентификация и защита на личните данни / Гергана Върбанова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 156-162. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. електронна идентификация 2. сигурност 3. лични данни 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40053

- 284 -

Цб П II 1140

Гудинов, Иво.  Изкуствен интелект - оръжие в хибридната война / Иво Гудинов. // Международни отношения, LI, 2022, N 3-4, 75-90. 

 004
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. национална сигурност 3. хибридни войни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 40131

- 285 -

Цб II 92660

Данкова, Петя.  Някои аспекти на защитата на данни при провеждане на научни изследвания / Петя Данкова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. изследователска етика 2. защита на данни 3. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 4. Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 40038

- 286 -

Цб II 92660

Димитрова, Диана.  Новите стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни между държави-членки на ЕС и държави извън ЕС / Диана Димитрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. трансфер на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 40048

- 287 -

Цб II 92660

Иванова, Павлина.  Личните данни в контекста на трудовите отношения / Павлина Иванова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. работник 3. работодатели 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 40049

- 288 -

Цб II 92660

Йолова, Галина.  За електронните здравни записи в контекста на защитата на личните данни / Галина Йолова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 76-85. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. електронен здравен запис 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 40044

- 289 -

Цб II 92660

Караджов, Венцислав.  Защита на данните по подразбиране и на етапа на проектиране в епохата на дигитализацията / Венцислав Караджов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 9-20. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. лични данни 2. защита на данни 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40037

- 290 -

Цб II 92660

Кръстев, Драгомир.  Правна защита при нерегламентирано разпространяване на снимки в интернет / Драгомир Кръстев. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 37-43. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. авторско право 2. правна защита 3. Интернет 4. снимки 5. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 40040

- 291 -

Цб II 92660

Матеева, Живка.  Същност на правото на защита на личните данни / Живка Матеева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 96-105. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. лични данни 2. защита на лични данни 3. субекс на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40047

- 292 -

 

Мишков, Христо.  Нищо не може да спре електрическите коли : Всяка индустриална революция идва с натрупване на различни предпоставки - научни, технологични, икономически, социални / Христо Мишков. // Мениджър, 2022, N 4, 82-85. 

 629.113  + 005.591.6
Ключови думи: 1. електрически автомобили 2. електрификация 3. самоуправление 4. индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40027

- 293 -

Цб II 92660

Недялкова, Пламена.  Защита на личните данни в контролните производства на изпълнителната власт / Пламена Недялкова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 126-134. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. изпълнителна власт 2. лични данни 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40050

- 294 -

Цб II 92660

Петрова, Даниела.  Правни аспекти на защитата на личните данни в съвременното дигитално общество / Даниела Петрова. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 135-145. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. дигитално общество 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40051

- 295 -

Цб II 92660

Проданов, Горан.  Кодекс за поведение във връзка с обработването на лични данни в сферата на висшето образование / Горан Проданов. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 172-179. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. висше образование 2. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 40055

- 296 -

 

Пудин, Константин.  Професии и длъжности в киберсигурността и свързаното с тях обучение / Константин Пудин. // Научни трудове на УНСС, 2022, 11-28. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/researchpapers/2022.3/RP.2022.3.01.pdf 

 331  + 004.056
Ключови думи: 1. професии 2. длъжности 3. киберсигурност 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39935

- 297 -

 

Чуклев, Йонко.  Индустриалната автоматизация оптимизира производствата / Йонко Чуклев. // Мениджър, 2022, N 5, 54-57. 

 005.591.6
Ключови думи: 1. автоматизация 2. индустриална автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40021

- 298 -

Цб II 92660

Янева, Тонина.  Дигитална трансформация на здравното застраховане в контекста на защита на личните данни / Тонина Янева. // Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна / Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2021, 180-189. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056
Ключови думи: 1. защита на лични данни 2. здравно осигуряване 3. лични данни 4. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 40056

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 299 -

Цб П II 403

Съйкова, Светлана.  Творческа биография на проф.д.ик.н. Иванка Димова Съйкова / Светлана Съйкова. // Статистика, 67, 2022, N 2, 1-10. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=293 

 92
Ключови думи: 1. творческа биография 2. Иванка Димова Съйкова 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 39915


 Индекс по АВТОРИ

Аламинов, Христо 150 274 
Александров, Андрей 151 152 153 275 
Александрова, Недялка 78 154 276 
Алексиева, Гергана 14 
Анастасова, Лина 86 
Андреева, Андрияна 44 155 156 277 
Андреева, Елена 157 278 
Антонов, Светлин 158 
Антонова, Весислава 3 
Атанасов, Николай 62 
Ахмадзай, Евгени 15 
Баркози, Ан 113 114 115 116 117 
Башев, Храбрин 93 
Бекташ, Ахмед 167 
Белева, Искра 45 279 
Благоев, Димитър 94 105 
Благойчева, Христина 159 250 280 
Бобров, Александър 16 
Богданов, Богдан 6 
Богданова, Цветелина 7 
Бозмарова, Адела 268 
Бонева, Мирослава 92 
Борисова, Бетина 7 
Борисова, Зорка 8 
Бородина, Елена 160 
Бояджиева, Юлия 161 
Василев, Бойко 1 5 
Василев, Веско 9 
Василев, Юлиан 63 162 281 
Велева-Моллова, Станимира 163 
Велчев, Боян 164 
Виелмини, Фабрицио 17 
Викторова, Десислава 167 
Вучков, Алек 107 282 
Вълков, Илия 3 
Вълчева, Александра 242 
Върбанова, Гергана 165 283 
Върбанова, Моника 18 95 143 
Гайдаров, Калин 166 167 
Георгиев, Габриел 9 
Георгиев, Иван 168 169 170 
Георгиев, Методи 167 
Георгиев, Огнян 18 
Георгиев, Петър 118 
Георгиева, Вероника 167 
Георгиева, Мария 140 
Георгиева, Цветомира 12 
Герговски, Михаил 171 
Герджиков, Огнян 172 
Герра де Араужо, Рикардо 19 
Голева, Поля 173 174 
Горанова, Калина 36 
Горчева, Таня 46 108 
Господинова, Жива 20 
Гочев, Георги 175 
Градинарова, Таня 230 
Грозев, Галентин 176 
Гудинов, Иво 247 284 
Данкова, Петя 2 177 285 
Дацов, Владислав 178 
Демирев, Димитър 179 
Дечев, Теодор 29 
Димитров, Калоян 47 79 
Димитров, Станислав 260 261 
Димитрова, Дарина 156 
Димитрова, Диана 144 180 286 
Димов, Сава 64 
Динков, Милен 80 
Драгиев, Александър 181 182 
Дюлгерова, Каролина 167 
Евтимов, Симеон 56 119 
Емилова, Ирена 80 
Ерусалимов, Румен 251 
Желева, Мария 269 
Железчев, Тоньо М. 172 
Захариев, Иван 167 
Златанова, Соня 10 
Иванов, Божидар 93 
Иванов, Иван 183 184 
Иванов, Пенчо 87 
Иванов, Тилчо 248 270 
Иванова, Биляна 185 
Иванова, Велина 167 
Иванова, Габриела 167 
Иванова, Павлина 48 186 287 
Иванова, Радка 75 
Иванова, Светла 120 121 
Ирибозова, Борислава 252 
Йолова, Галина 187 273 288 
Йоловски, Джеймс 253 
Йоргова, Юлия 49 88 
Йорданов, Йордан 65 
Йорданова, Гергана 188 
Йорданова, Симона 167 
Йотинска, Снежана 254 
Калеева, Тиана 81 
Канчевска, Милена 21 
Капони, Ориета 22 23 
Караджов, Венцислав 189 289 
Катранджиев, Александър 24 
Кирилов, Росен 190 
Кирова, Антоанета 57 141 
Кирчанов, Максим В. 25 
Кирчев, Кирил 15 
Ковачев, Асен 11 
Ковачева, Галина 191 
Коджаиванова, Ани 95 143 
Кожухаров, Станимир 192 193 
Коларов, Тодор 194 
Колев, Николай 66 
Колева-Стефанова, Десислава 58 
Кондаков, Т. 123 145 
Костадинов, Бисер 89 139 
Костадинова, Ралица 195 
Кръстанова, Деница 167 
Кръстев, Драгомир 196 243 290 
Кузманова, Николета 197 
Кузмов, Славчо 38 
Куртева, Галина 50 
Къдринова, Къдринка 27 
Кънева, Аглика 96 146 
Кънева, Мира 198 
Лазарова, Ана 199 
Лазарова, Теодора 262 
Лозанова, Лилия 244 
Луизов, Атанас 90 
Маджаров, Емил 200 
Маджаров, Иван 201 
Манева, Веселина 202 
Манолов, Цветомир 102 237 
Мануилова, Анета 203 
Марева, Николина 255 
Маринов, Георги 28 
Маринова, Гергана 204 
Матеева, Живка 205 291 
Минева, Магдалена 9 
Митева, Кристина 206 
Митова, Диляна 97 
Мишков, Христо 109 292 
Мончева, Красимира 29 
Недялкова, Пламена 207 293 
Нейчева, Мария 51 
Ненова, Радка 98 
Николов, Георги 59 
Николов, Радмил 99 
Николова, Гергана 76 
Николова, Христина 124 125 
Овчаров, Мирослав 208 
Павлова, Мая 167 
Пандилова, Надя 209 
Пандов, Васил 210 211 
Пандурска, Ралица 256 
Панчев, Цветомир 212 
Парашкевова, Евелина 246 
Парбон, Франк 60 126 127 128 129 147 
Пашалийска, Даяна 167 
Пенева, Лидия 213 
Пенчева, Елеонора 30 31 
Петев, Бойко 249 
Петров, Васил 214 
Петров, Георги 130 
Петров, Никола 131 
Петров, Петър 215 245 
Петрова, Даниела 216 294 
Петрова, Йоана 217 
Полихронов, Даниел 218 
Попова, Румяна Атанасова 32 
Предов, Тодор 219 
Проданов, Горан 220 271 295 
Пудин, Константин 52 296 
Пунев, Анастас 221 
Ранчев, Георги 67 100 
Ранчев, Иван 222 
Салчев, Ненко 223 
Семов, Атанас 148 149 224 225 226 
Симеонов, Атанас 227 
Симеонов, Симеон 43 142 
Скасо, Кристиан 132 
Смедовска-Тонева, Рада 228 
Спасов, Светослав 272 
Спасова, Галина 133 
Стайков, Ивайло 229 
Стамболиев, Огнян 230 
Станков, Боян 164 231 
Станчева, Виктория 91 
Стефанова, Християна 7 
Стоилов, Янаки 232 
Стойчев, Иван 257 
Стоянов, Георги 12 
Стоянов, Николай 37 
Съйкова, Светлана 299 
Теодосиев, Пламен 33 
Тодоров, Н. 3 
Тодоров, Тодор 38 
Тодоровска, Надежда 251 
Тончев, Ивайло 77 101 
Филибева, Ана 233 
Филипова, Иглика 111 
Филиповска-Димитрова, Мария 68 69 258 259 
Фролова, Елизавета 234 
Хайтов, Стоян 135 136 137 138 
Харалампиев, Ивайло 4 
Христов, Георги 235 
Христов, Минчо 34 
Цанкова, Десислава 236 
Цветков, Цветан 83 
Ценова, Любка 265 
Цонкова, Цвета 13 
Чапаров, Божидар 102 237 
Чешмеджиева, Гергана 8 
Чуклев, Йонко 112 297 
Шаханова, Диана 238 
Ширванян, Марияна 44 155 277 
Шопова, Петя 239 
Янарлиев, Васил 240 
Янева, Тонина 241 298 
Alanssari, Saad 53 103 
Angelov, Petko 73 
Baltov, Milen 84 
Bozhikin, Ivan 55 
Dimitrov, Kiril 85 
Dimitrov, Stanislav 260 261 
Fetai, Bеsnik 54 
Hajdari, Agron 54 
Hristov, Mincho 35 
Kniazieva, Tetiana V. 70 
Lazarova, Teodora 262 
Magnin, Eric 71 
Mancheva, Ivanina 55 
Maryna, Anna S. 70 
Meerten, Hans van 267 
Mihaylova, Lyudmila 53 103 
Minto, Andrea 267 
Nenovsky, Nikolay 71 
Nikolaychuk, Tetyana 72 
Papazov, Emil 53 103 
Parthasarathy, Srikanth 39 
Peshev, Peter 55 
Poggi, Francesco 40 
Prodanov, Stoyan 74 
Prydatko, Ella M. 70 
Sendilvelu, Kannadas 39 
Shevchenko, Anna V. 70 
Siri, Michele 263 
Stamenova, Radostina 55 
Stefanova, Kristina 55 
Stoilova-Nikolova, Jivka 264 
Tkachenko, Olena G. 70 
Tzenova, Lubka 265 
Wouters, An 266 
Yaprakov, Orlin 74 
Yovchevska, Plamena 104 
Zahariev, Andrey 73 
Zander, Jorik van 266 267 
Zarkova, Silvia 73 74 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални въпроси за предпроцесуалната проверка като средство за събиране на достатъчно данни 212 
Актуални предизвикателства пред правната уредба на работното време 223 
Актуални проблеми на уредбата на договорите за международен въздушен превоз на пътници и багаж 210 
Анализ на инфраструктурните такси в жп транспорта 124 
Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България 75 
Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка 218 
Безпилотни контейнерни влакове 137 
Бинарна поверителност - взаимни връзки между блокчейн технологията и защитата на лични данни в ЕС 235 
Бразилия в глобалния свят 19 
Бъдещето на транспорта е в железниците 118 
България - страната на руските бензин и дизел 36 
България и хърватският (последен) влак за Шенген 18 
В бързата лента на автоматизацията 107 282 
В ерата на скъпите горива 38 
В железопътната сфера Сърбия балансира между ЕС и ЕАИС 138 
Валидността на арбитражното споразумение при възлагане на вземането в производството по търговска несъстоятелност 173 
Влияние на рентата върху цената на земеделската земя в България 98 
Водещите индустрии 41 106 
Войната в Украйна и последиците за трансконтиненталния жп трафик 133 
Възможности за въвеждане на менторска програма в обучението на докторанти в областта на икономика на отбраната и сигурността 268 
Възможности за прилагане на електронен мониторинг на правонарушители с цел превенция на домашното насилие 190 
Данъчно облагане на разходите, свързани с ползването на недвижими имоти 67 100 
Демократичният дефицит в историята на политическите борби в Република Северна Македония 29 
Децата в условията на пандемия. Случай от практиката 236 
Дигитализацията и нейното отражение върху заетостта: количествени и качествени аспекти 45 279 
Дигитална трансформация на здравното застраховане в контекста на защита на личните данни 241 298 
Диета за зърнени грантова 95 143 
Дистанционната работа в периода на разпространение на коронавирусната инфекция в Руската федерация 160 
Длъжностно лице по защита на данните - изисквания, статус и функции 153 275 
Добри практики при финансиране чрез капиталовия пазар на малките и средни предприятия (на примера на капиталовите пазари в Полша и Румъния) 254 
Доброволното предаване в досъдебното производство 201 
Договорът за управление с ректорите на държавните висши училища 156 
Домашно раждане и право на аборт сред здравните услуги в областта на репродуктивното здраве. Законодателна позиция и перспективи 213 
Европейската авторскоправна реформа и правото на образование 199 
Европейски икономически сметки за околната среда - разходи за опазване и възстановяване на околната среда 8 
Единно профилактично дело - комплексен инструмент за ресоциализация на извършителите на престъпления 219 
Единното жп пространство на ЕС: 127 147 
Едуардо Галеано - будната съвест на Латинска Америка 30 
Електронна идентификация и защита на личните данни 165 283 
Електронната търговия в България и Европейския съюз 9 
Енергийната криза и железниците 121 
Железницата: фактор за посткризисното икономическо развитие 136 
Железниците по пътя на цифровизацията 120 
За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към... 66 
За електронните здравни записи в контекста на защитата на личните данни 187 273 288 
За и против "водородните" влакове 117 
За модерната и умна статистика 6 
За различното съдържание на понятието "международен елемент" в източниците на международното частно право 211 
За счетоводните принципи в контекста на новоприетия закон за счетоводството 76 
Законодателни проблеми на несъстоятелността 172 
Закрила на правата на интелектуалната собственост в международното право и правото на Европейския съюз 242 
Застраховането „Рента срещу Жилище“ – възможност за подобряване стандарта на живот и осигуряване на здравно-социални услуги в домашна среда на хората в надработоспособна възраст 251 
Защита на данните по подразбиране и на етапа на проектиране в епохата на дигитализацията 189 289 
Защита на личните данни в контролните производства на изпълнителната власт 207 293 
Защита на личните данни в социалното осигуряване в условията на цифровизация 159 250 280 
Защита на личните данни и вътрешен одит 78 154 276 
Изкуствен интелект - оръжие в хибридната война 247 284 
Изменение на договора за концесия поради нарушаване на икономическия баланс 168 
Изпълнява ли наказанието, налагано при споразумение, превантивните цели по чл. 36, ал. 1 от наказателния кодекс? 204 
Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система 64 
Изследване на тенденциите за развитие на електронните услуги 92 
Изследването на субективните възприятия за престъпността като задача на емпиричната криминология 166 
Индивидуално възприемана криминогенност на градската среда 167 
Индустриалната автоматизация оптимизира производствата 112 297 
Индустрия без газова алтернатива 111 
Интергенерационни различия във формирането и функционирането на правното съзнание в контекста на превенцията и контрола над престъпността 185 
Ирландия залага на железниците 122 
Искаме да превърнем Европа в устойчива и безопасна жп система без граници 123 145 
Исковете по чл. 109 и чл. 108 ЗС - приложно поле и предмет, вписване 206 
Исторически и социално-политически аспекти н авторитаризма в Латинска Америка през втората половина на 20 век 34 
Историческото развитие на концепцията за стандарт на доказване в гражданския процес 221 
Историята на тютюна в Южна Америка 31 
Италия: железопътната инфраструктура във фокуса на Нациоларния план за възстановяване и устойчивост 132 
Как пандемията засегна обемите и приходите на жп превозвачите 135 
Капиталови пенсионни схеми в страните от Централна и Източна Европа - резултати и перспективи 255 
Карибската общност като част от процеса на регионализация в Латинска Америка в края на XX и началото на XXI век 24 
Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията 50 
Коалиционно споразумение за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 година (приложения отнасящи се до сферите правосъдие, икономика, отбрана, международни отношения) 26 82 
Кодекс за поведение във връзка с обработването на лични данни в сферата на висшето образование 220 271 295 
Кой е българин и как се доказва български произход 214 
Компютърната измама по чл. 201а, ал. 3 от ГПК 176 
Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите и приложни аспекти в индустрията за гостоприемство 86 
Криза на либералния модел и перспективи за промяна на структурата за сигурност в Централна Азия 17 
Кризата Covid-19 и предизвикателствата пред криминологията 228 
Кризис имперской модели развития и преодоление зависимости: Бразилский опыт социально-экономических трансформаций и перспектевы его применения в России 25 
Криминогенни фактори и предпоставки за извършване на противоправни деяния от малолетни и непълнолетни лица 238 
Криминологични аспекти на електронното наблюдение 158 
Криминология в действие - превенция на телефонните измами 184 
Линейно срещу нелинейно разширение на бранда - възможности и рискове 244 
Лихвите ще се вдигат. Кога, с колко и какво да се прави 37 
Личните данни в контекста на трудовите отношения 48 186 287 
Маркетингът - необходим и възможен. Несъстоялата се българска практика 87 
Международнo разделение на труда и производствената специализация в съвременния фотоволтаичен бизнес 46 108 
Международни академични програми и модели за обучение по противодействие на корупцията и приложението им в УНСС 272 
Мерките за процесуална принуда като инструмент за превенция на престъпността 222 
Методи за статистическо съчетаване на данни от сложни извадкови изследвания 13 
Методически аспекти на функционалния анализ в структурите на държавната администрация 246 
Механизми за превенция на престъпността в Европейския съюз 203 
Механизъм на формирането на субективния елемент на обичайната норма на международното право 181 
Мислителят и достойнството 1 5 
Мобинг – субективно усещане или обективно състояние в организацията 80 
Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г. 62 
Надграждане на банковия софтуер - генериране на декларации по GDPR 63 162 281 
Наказателноправна защита от престъпления, извършени в условията на домашно насилие 217 
Налагането на телесни наказания с възпитателна цел (преглед на съдебната практика) 169 
Нарушения на сигурността на данните и дигитализацията 150 274 
НАТО и страните от региона на Латинска Америка и Карибския басейн: аспекти на новите политически предизвикателства 21 
Национализъм и интеграция в Латинска Америка 32 
Недобросъвестност на превозвача по смисъла на чл. 29 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари 179 
Неокантианската философия на правото - преход от "дължимото" към "съществуващото" 234 
Нищо не може да спре електрическите коли 109 292 
Нови методи за поддръжка на подвижния жп състав 130 
Новите положения в наказателния кодекс относно домашното насилие 209 
Новите стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни между държави-членки на ЕС и държави извън ЕС 144 180 286 
Новият модел за интеграция на Латинска Америка. Поглед към външната политика на Боливарска Република Венецуела 22 
Новото лице на туристическия маркетинг 89 139 
Някои аспекти на защитата на данни при провеждане на научни изследвания 2 177 285 
Някои етични дилеми относно границите на суверенитета - офшорни зони и аутсорсване на военна сила 198 
Някои практически проблеми на наказателното правораздаване и използване на приложната криминология за тяхното разрешаване 183 
Обект и система на наказателноправната защита на свободата на религията 197 
Обжалване по реда на чл. 248, ал. 3, от ГПК 163 
Образование за устойчива отбрана и сигурност 248 270 
Общи принципи за управление на финансовия риск 68 258 
Общоевропейският продукт за лично осигуряване като възможност за насърчаване инвестициите в инфраструктурни проекти 256 
Определяне на приложимостта на ПЕС - първа по важност задача на всеки, който прилага право 149 226 
Организация на разузнавателната защита в Република България 249 
Особености в управлението на хората в операциите на услуги при различни по тип контакти между персонала и клиентите 49 88 
Особености на взаимовръзката "система на земеделие - система на торене" и тенденция в използваните торове от земеделските стопанства в България през период 2007 - 2014г. 99 
Осъвременяването на пенсиите на основание параграф 7е от Кодекса за социално осигуряване 257 
Осъществяване на процесуалното представителство единствено от адвокати и осъществяване на задължителна адвокатска защита по граждански дела 170 
От теоретичната към приложната криминология: проблеми и перспективи 231 
Отговорността за нарушения на права на интелектуална собственост не е проява на общия принцип на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД 215 245 
Отново за съдбата на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност за достъп до класифицирана информация 151 
Относно конституционно дело № 14 от 2019 г. 227 
Относно прихващането на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск с други видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение 152 
Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите 174 
Отношенията между Република България и Република Турция – проблеми и перспективи за развитие 33 
Отражението на приемането на България в Европейския съюз върху пазара на труда 7 
Официални и неофициални източници на съвременното право 232 
Оценка на разходите и приходите при определяне на инфраструктурните такси 125 
Оценъчните разлики в селското стопанство, като резултат от модела на справедливата стойност 77 101 
Пазарът на газ в Европа - колкото близо, толкова и далеч от независимост 15 
Пародията в авторскоправната теория и практика 202 
Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта 43 142 
Перспективи за развитие на биологичното производство (на база нагласа на биопроизводителите и политиката за подкрепата му) 97 
Пет години магистърска програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“ - резултати и перспективи 240 
Планиране на доходите в пенсионна възраст в контекста на дългосрочното управление на личните финанси 253 
По въпроса за абсолютната неизбежна отбрана 208 
По някои въпроси за защита на личните данни в трудовата книжка 44 155 277 
Поведенческият анализ в критичната инфраструктура (влиянието на Covid-19) 81 
Подводен жп тунел ще свърже Дания и Германия 129 
Поддържане на агентурна мрежа като способ за разследване на хауала транзакции 188 
Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право 182 
Правна защита при нерегламентирано разпространяване на снимки в интернет 196 243 290 
Правна специфика на гражданскоправното задължение 178 
Правни аспекти на защитата на личните данни в съвременното дигитално общество 216 294 
Правни последици на определенията по допустимостта на исковото производство 230 
Правото на ЕС между адвоката и съдията 224 
Правото на строеж - правни и данъчни аспекти 102 237 
Практически подходи за формиране на портфейл от финансови активи 69 259 
Преброяване на населението в България през 1975 година 10 
Превантивна дейност на териториална полиция в училища и детски градини 192 
Превантивни аспекти на режима на изпитание по българското наказателно право 195 
Предизвикателства и перспективи пред населените селища в България 58 
Привличане и задържане на млади таланти в компании за недвижими имоти 47 79 
Приложение на математическото моделиране при управление на клиентски портфейли 91 
Приложни аспекти на изучаването на криминогенните ситуации 191 
Приложното поле на ПЕС - определяне на „съюзна ситуация“ 148 225 
Проблеми пред частните жп оператори във Франция 116 
Проблемите на съдебната власт в полето на българските медии 164 
Продуктивното преструктуриране на икономическите системи - креативен фактор за тяхната иновация и растеж 11 
Проектът за втори мост при Русе: елемент на стратегията за устойчиво развитие на региона 56 119 
Противодействие на посегателствата над възрастни граждани в малките населени места от териториална полиция 193 
Професии и длъжности в киберсигурността и свързаното с тях обучение 52 296 
Психодиагностика на криминалното поведение на извършители на насилствени престъпления 171 
Психологически състояния на извършителите при бягствата им от местата за лишаване от свобода 200 
Развитие и състояние на българския капиталов пазар 65 
Развитие на фирмите в сферата на недвижимата собственост чрез иновационно-базирани бизнес инкубатори 94 105 
Развитие, възможности и заплахи на инициативата "Един пояс, един път" 57 141 
Разширяването на жп възел Будапеща 60 128 
Регионалните жп превози в Чехия ще разчитат на автоматични влакове 131 
Рискувам и не се примирявам 3 
Ролята на приложната криминология в превенцията на престъпността 239 
Ролята на товарните превози за икономическото възстановяване 115 
С какво може да ни помогне наличният опит при спестяването на пенсионни продукти? 252 
САЩ инвестират в железниците 113 
Секторите във възход 42 110 
Скрити променливи при маркетинговите изследвания 90 
Социалните програми в Боливия и Еквадор - възможности за реализация в глобалния свят 20 
Социално-отговорният брандинг в контекста на концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите 140 
Сроковете за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер 157 278 
Становище относно конституционно дело № 7 от 2022 г. - трудовоправна аргументация 229 
Структурата на световните вериги за доставки се променя 61 134 
Съвременни концепции и политики за електронно правителство 59 
Същност на правото на защита на личните данни 205 291 
Същност на процесуалната субституция и разграничаването и от други институти на гражданския процес 194 
Творческа биография на проф.д.ик.н. Иванка Димова Съйкова 299 
Тенденции при пазара на жилища в Европейския съюз 96 146 
Типология на крадците рецидивисти и индивидуално превантивната работа на полицията 233 
Три десетилетия от външната политика на съвременна Русия 16 
Тридесет и пет години българска асоциация по криминология 161 
Управление на риска в организациите в България – проблеми и перспективи за развитие 83 
Уроците на популизма (по примера на Хуан Перон) 14 
Фактори за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води в селското стопанство на България 93 
Цифровата революция в германските железници 114 
Четвърти февруари - ден на националното достойнство във Венецуела. 24 години по-късно 23 
Чили и България - взаимовръзки и дифузии 27 
Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: систематичен преглед на литературата за страните от Централна и Източна Европа 51 
Явлението геополитическа агентура - ефективното средство на хибридната война 28 
15 години България в Eвропейския съюз - статистически измерения на промените 12 
Anthropological and Religious Dimension, Ecological Transition and Integral Development: Economic Theory towards a New Paradigm? 40 
Aspectos historicos y politicos de la democratizacion en Argentina y el papel de las Fuerzas Armadas 35 
Bulgarian agriculture: macrosocial transformation and social interrelationship 104 
CAMEL Evaluation of the Banks in Bulgaria 74 
Cooperation of Financial Institutions and Facilities of Nature Reserve Fund: Basic Economy-Theoretic Aspects 72 
Correlation of Monetization with Macroeconomic Development Indicators 70 
COVID-19 и проблемите по прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 при отпускане на обезщетение за безработица 175 
Dependent monetary regimes in the Balkans 71 
ESG factors consideration in PEPP regulation 263 
Estimation of Bank Profitability Using Vector Error Correction Model and Support Vector Regression 73 
Housing Support as a Form of Human Capital Investment in Kuwait 53 103 
Is income inequality in Bulgaria underestimated in survey data? 55 
On Stock Return Patterns Following Large Monthly Price Movements: Empirical Evidence from India 39 
Oodi а Хелзинки 4 
Organizational Leadership through the Massive Transformative Purpose 85 
Pan-european personal pension product - legal prerequisites and guarantees 265 
Protection mechanisms for consumers in the PEPP 266 
Psychological perspective towards long-term savings 262 
Risk management in the business projects 84 
The average values of pension system parameters in Bulgaria 261 
The basic PEPP - safe, transparent and cost-efficient product 260 
The Effect of the Level of Education on Employment: Evidence from Western Balkans 54 
The European Initiative for Massive Open Online Courses /MOOCS/ and the Challenges for Its Implementation in Bulgaria 269 
The PEPP contribution to the Capital markets union (CMU) 267 
The role of information documents in personal savings products - PEPP key information document and PEPP benefit statement 264 
UIC с ясна визия за растежа на сектора 126 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Дигитализация - конференция 2 44 48 63 78 144 150 153 154 155 157 159 162 165 177 180 186 187 189 196 205 207 216 220 241 243 250 271 273 274 275 276 277 278 280 281 283 285 286 287 288 289 290 291 293 294 295 298 
Защита на лични данни (GDPR) 2 44 48 63 78 144 150 153 154 155 157 159 162 165 177 180 186 187 189 196 205 207 216 220 241 243 250 271 273 274 275 276 277 278 280 281 283 285 286 287 288 289 290 291 293 294 295 298 
Интервю 3 
Криминология - България - конференции 158 161 164 166 167 171 183 184 185 188 190 191 192 193 195 200 203 204 209 217 218 219 222 228 231 233 236 238 239 240 
Латинска Америка - политика 14 19 20 21 22 23 24 25 27 30 31 32 34 35 
Отворен достъп 47 58 67 79 94 96 100 102 105 146 237 
Пенсионно осигуряване 68 69 252 253 254 255 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 
Преподаватели от УНСС 47 53 58 67 79 83 94 96 100 103 105 146 230 248 270 272 
Публикации, индексирани в CEEOL 47 53 58 67 79 83 94 96 100 102 103 105 146 172 173 174 181 182 194 197 232 234 237 248 270 272 
Социално осигуряване - ЕС - конференции 68 69 252 253 254 255 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аборт 213 
автоматизация 107 112 282 297 
автоматични влакове 131 
автомобилна индустрия 107 282 
авторитаризъм 34 
авторско правна реформа на ЕС 199 
авторско право 196 199 215 242 243 245 290 
агентура 28 188 
агенции за недвижими имоти 47 79 
агресия 190 
агроекосистемни услуги 97 
адвокати 170 
адитивно производство 107 282 
Азия 126 
академична автономия 156 
академични програми 272 
алгоритъм за решение 11 
алтернативни маршрути 133 
анализ 65 
анкетно проучване 218 
антикорупция 272 
арбитражно споразумение 173 
Аржентина 35 
аутсорсване 198 
багаж 210 
банков пазар 37 
банков софтуер 63 162 281 
банкрут 172 
безгранична зона 18 
безпилотни контейнерни платформи 137 
бензин 36 
бизнес инкубатори 94 105 
биоземеделие 97 
биологични активи 77 101 
блокчейн 235 
Боливия 20 
Бразилия 19 25 
брандинг 140 
Будапеща 60 128 
България 7 9 10 12 18 27 33 37 55 118 
българска икономика 66 
българско гражданство 214 
Великобритания 130 
Венецуела 22 23 
вериги на доставките 61 134 
взаимовръзка 27 
взаимодействия 184 
взаимоотношения с клиентите 140 
вземания 173 
вина 215 245 
високоскоростни влакове 116 
висше образование 156 220 248 270 271 295 
висши училища 156 
влакове 122 124 
водородни влакове 117 
война 61 133 134 
войната в Украйна 121 
вписвания 206 
втечнен природен газ 15 
въглеродни емисии 118 
възвръщаемост 68 69 258 259 
въздушен превоз 210 
възрастни хора 193 
външна политика 16 19 22 
вътрешен одит 78 154 276 
газов пазар 15 
газова криза 111 
Газпром 15 
геоикономика 61 134 
геополитика 28 
Германия 114 129 
горива 38 
градска култура 4 
градска среда 167 
градска транспортна система 60 128 
градски железници 60 128 
граждански процес 170 194 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 163 221 
гражданско право 178 230 
гражданско правоотношение 178 
гражданскоправни задължения 178 
граници 198 
груба небрежност 179 
гъвкавост 223 
Дания 129 
данък върху добавена стойност (ДДС) 67 100 227 
данъчна регистрация 227 
данъчни приходи 62 
данъчни убежища 198 
данъчно облагане 67 100 102 237 
два диспозитива 206 
двустранни отношения 33 
ДДС 67 100 
девиация 185 
действие 206 
деликтна отговорност 215 245 
демографска структура 58 
детски градини 192 
деца 236 
дигитализация 45 92 150 165 189 274 279 283 289 
дигитална реклама 89 139 
дигитална трансформация 92 
дигитално общество 216 294 
дизел 36 
диригент 3 
дискриминация 190 
дистанционна работа 160 
длъжности 52 296 
длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) 153 275 
договор 168 
договор за концесия 168 
договор за наем 174 
договор за управление 156 
доказателства 212 
доказателствено право 221 
долар ( $ ) 64 
домашно насилие 209 217 
домашно раждане 213 
достъп 151 
досъдебно производство 201 212 
доходи 253 
Дунавски регион 56 119 
дългосрочна стратегия 132 
държавен дълг 62 
държавна администрация 246 
държавно управление 26 82 
Европа 8 15 121 123 129 145 
Европейска борса 15 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 37 
Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания 2 177 285 
европейски механизъм 64 
европейски проекти 127 147 
Европейски съюз (ЕС) 18 96 115 126 127 146 147 203 242 
Един пояс, един път 57 141 
единен системен оператор 59 
екологичен транспорт 117 118 
електрификация 109 292 
електрически автомобили 109 292 
електронен здравен запис 187 273 288 
електронна идентификация 165 283 
електронна търговия 9 
електронни услуги 92 
електронно правителство 59 
енергийна ефективност 118 
енергийна криза 36 38 
ЕС 7 9 12 51 56 57 119 141 235 
ефекти 97 
железен път 125 
железопътен транспорт 113 114 118 121 123 125 126 127 131 135 136 138 145 147 
железопътна инфраструктура 116 120 124 129 132 
железопътна политика 114 130 
железопътни превози 115 
жилища 96 146 
жилищен пазар 96 146 
жп коридори 138 
жп линии 116 122 123 145 
жп превози 124 133 137 
жп трафик 133 
жп тунели 129 
загуби 68 258 
задължения 174 
задължително представителство 170 
Закон за дистанционния труд 160 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 174 
Закон за счетоводството (ЗСч) 76 
застраховане 251 
защита 242 
защита на данни 2 177 189 235 285 289 
защита на лични данни 63 78 150 154 162 187 205 216 220 241 271 273 274 276 281 288 291 294 295 298 
здравна криза 228 
здравно осигуряване 241 298 
зелена икономика 38 
земеделие 99 
земеделска земя 98 
земеделски субсидии 95 143 
златно-девизен стендарт 64 
златно-слитъков стандарт 64 
зърнопроизводители 95 143 
зърнопроизводство 95 143 
Иванка Димова Съйкова 299 
извадки 13 
изкуствен интелект (AI) 247 284 
изпълнителна власт 207 293 
изследване 41 42 106 110 191 
изследвания 13 
изследователска етика 2 177 285 
източници на правото 232 
икономика 8 25 26 82 
икономика на отбраната 268 
икономико-математически модели 91 
икономическа криза 37 38 
икономически анализ 41 42 106 110 
икономически валутен съюз 64 
икономически оценки 117 
икономически растеж 51 
икономически ръст 126 
икономически сектори 42 110 
икономическо състояние 37 
инвестиции 57 113 141 
инвестиции на ЕС 136 
инвестиционни портфейли 256 
инвестиционни проекти 136 
инвестиционно представяне 255 
Индия 39 
индустриална автоматизация 112 297 
индустриална революция 109 292 
индустрия 41 106 
иновации 75 94 105 
интегративни ефекти 11 
интеграция 22 32 
интелектуална собственост 215 242 245 
интеративен подход 246 
интервю 3 
Интернет 196 243 290 
Интернет на нещата (IoT) 107 282 
инфлация 37 
информация 66 
инфраструктура 58 
инфраструктурни проекти 256 
инфраструктурни такси 124 125 
Ирландия 122 
исков ред 214 
исково производство 230 
Италия 130 132 136 
Казахстан 17 
капиталов пазар 254 
капиталови пазари 267 
капиталови пенсионни схеми 255 
кариера 50 
кариерно развитие 50 
качествени характеристики 87 
качество 66 
качество на услугата 86 
кибератаки 241 298 
киберсигурност 52 296 
Китай 57 141 
класифицирана информация 151 
клиенти 49 88 
клиентски портфейл 91 
климатични промени 126 
коалиционно споразумение 26 82 
коалиционно управление 26 82 
коботи 107 282 
Ковид-19 135 
коефициент на Джини 55 
колективен държавен орган 229 
колективно договаряне 223 
компенсации 135 
компютърна престъпност 176 
компютърни измами 176 
комуникационни услуги 120 
конкурентни отношения 87 
конкурентни предимства 46 108 
конституционно дело 229 
контрол 158 207 293 
концесии 168 
коронавирус 160 
корпоративен мениджмънт 87 
корпоративна социална отговорност (CSR) 140 
корпоративно обучение 269 
корпоративно управление 66 
кражба 233 
кредити 240 
криза 17 
криминална психология 171 
криминология 161 238 240 
критична инфраструктура 81 
крупни фирми 95 143 
културни институции 3 
културно-обществено пространство 4 
Латинска Америка 21 22 24 30 32 34 
либерален модел 17 
линейно разширение 244 
литература 51 
лихви 37 
лични данни 44 48 155 157 159 165 186 189 196 205 207 235 241 243 250 277 278 280 283 287 289 290 291 293 298 
лични финанси 253 
лично пенсионно осигуряване 256 
личности 1 5 
лишаване от свобода 200 
логистични системи 137 
Лукойл-Нефтохим 36 
магистърска програма 240 
малки и средни предприятия (МСП) 254 
малолетни 238 
малцинства 17 
мандат 229 
марка 202 244 
медии 164 
междуличностни отношения 80 
международен (трансграничен) елемент 211 
международен автомобилен транспорт 179 
международна компетентност 210 
международни валутни системи 64 
международни котировки 36 
международни отношения 26 82 
международни стандарти 223 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 76 
международно право 181 182 
международно разделение на труда 46 108 
международно частно право 211 
междурегистрови връзки 59 
менторство 268 
местопребиваване 175 
метод Монте Карло 62 
методи 13 
методика 191 
минерално торене 99 
Министерство на вътрешните работи (МВР) 157 278 
Министерство на правосъдието 214 
млади специалисти 47 79 
мобинг 80 
мобър 80 
модели 86 
модернизация 25 122 
Монреалска конвенция 210 
морални ценности 30 
мостове 56 119 
мотивация 200 
наблюдение 218 
нагласи 97 
Найден Тодоров 3 
наказания 158 204 
наказателен процес 212 
наказателна отговорност 208 
наказателно право 195 209 
наказателно производство 157 222 278 
наказателноправна защита 197 217 
Нарушение на сигурността на данните 150 274 
нарушения 242 
население 10 
насилие 190 236 
НАТО 21 
натурализация 214 
Национален план за възстановяване и устойчивост 132 
национализъм 32 
национална сигурност 247 249 284 
национални интереси 28 249 
недвижима собственост 94 105 
недвижими имоти 67 100 
недобросъвестност 179 
неизбежна отбрана 208 
неизползван платен годишен отпуск 152 
неокантианство 234 
неопределеност 68 258 
неоснователно въздействие 206 
неофициални източници на правото 232 
непазарни стимули 46 108 
неправителствени организации (НПО) 43 142 
непълнолетни 238 
неравенство 55 
несигурност 121 167 
несъстоятелност 172 
неформално обучение 269 
НИРД 75 
нов продукт 244 
нов световен ред 30 
нови професии 45 279 
нови умения 45 279 
нововъведения 244 
нормативна уредба 102 237 
обезщетение 174 
обезщетение за безработица 175 
обезщетения 152 
обжалване 163 
обичайно право 181 182 
обменни валутни курсове 64 
оборот 65 
образование 51 
образователни модели 272 
образователно изключение 199 
обучение 52 268 272 296 
Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 2 153 177 235 275 285 
обществени нагласи 166 
ограничителни мерки 228 
околна среда 8 
онлайн резервации 89 139 
опазване 8 
оповестително действие 206 
оползотворяване 93 
определение 211 
организация 80 
органично земеделие 99 
оригинално произведение 202 
осигурен социален риск 175 
основни принципи 178 
отбрана 26 82 
отворена култура 4 
отворени онлайн курсове 269 
отворено обучение 269 
отменителен иск (Павлов иск) 172 
отменителни искове 172 
отпадъчни води 93 
официална статистика 6 
официални източници на правото 232 
офшорни зони 198 
оценка 77 101 
Павлов иск 172 
пазар на труда 7 45 279 
пазари 87 
пазарна капитализация 65 
пазарни ефекти 39 
пазарни стимули 46 108 
пазарни субекти 87 
пандемия 61 115 134 136 218 236 
панелни данни 98 
парични потоци 65 
пародия 202 
партньорства 43 142 
пенсии 257 
пенсионен продукт 252 
пенсиониране 253 
пенсионна реформа 255 
персонал 49 88 
перспективи 97 
пестициди 99 
петиторен иск 206 
петрол 38 
петролен бизнес 38 
печалба 68 258 
писмено доказателствено средство 201 
планиране 253 
платформени работници 223 
поведенчески анализ 81 
поверителност 159 235 250 280 
подвижен състав 127 130 147 
подводни тунели 129 
поколение Z 47 79 
полезност 66 
политика 35 
политически дискурс 29 
популизъм 14 
пост-социалистически страни 51 
правна защита 196 243 290 
правно съзнание 185 
право 232 234 
право на аборт 213 
право на Европейския съюз 148 149 224 225 226 
право на образование 199 
право на строеж 102 237 
правоприлагане 272 
правосъдие 26 82 
пране на пари 188 
преброяване 10 
превенция 158 183 184 190 192 193 195 203 204 218 239 
предел на защита 208 
предизвикателства 28 
предметен обхват 211 
представителство 170 
презумирано непревишаване 208 
прекратяване на трудово правоотношение 152 
престой 175 
преструктуриране 11 
престъпления 166 191 197 203 212 238 
престъпност 158 167 239 
преход 66 
приложимо право 149 210 226 
приоритети 11 
прихващане 152 
приходи 125 
проверка 212 
производствена специализация 46 108 
прокуратура 222 
промени 12 
промишленост 41 106 
пространствен анализ 98 
противоконституционност 227 
противоправност 208 
професии 52 296 
процесуална субституция 194 
публичен сектор 75 246 
публични държавни вземания 227 
пътници 210 
пътнически превози 113 
пътнически транспорт 117 
работа от разстояние 223 
работна седмица 223 
работни процеси 246 
работник 44 48 155 186 277 287 
работно време 223 
работодатели 44 48 155 186 277 287 
развитие 11 
размер 174 
размирици 17 
разноски по делото 163 
разпознаваемост 202 
разпределение на доходите 55 
разследване 201 
разследващи органи 222 
разузнавателна защита 249 
разходи 8 67 75 100 116 125 
разширение на марката 244 
растеж 58 
регионализъм 24 
регионална политика 58 
регионални програми 239 
регионално развитие 58 
Регламент (ЕО) № 261/2004 210 
Регламент (ЕО) № 883/2004 175 
Регламент 1215/2012 211 
религиозна свобода 197 
религия 197 
рента 98 251 
репресия 183 
Република Македония 29 
ресоциализация 219 
рефлективен модел 90 
рецидивизъм 219 233 
риск 62 68 69 83 166 258 259 
родители 236 
роднини 214 
родови борби 17 
Русе 56 119 
Русия 16 17 25 36 133 
Руска федерация 160 
руски газ 15 
самоуправление 109 292 
САЩ 17 113 
Свилоза АД - Свищов 111 
свобода 197 
свръхреакция 39 
селско стопанство 77 93 101 
селскостопанска продукция 77 101 
сигурност 17 81 165 283 
система 11 
систематичен преглед 51 
скрита променлива 90 
следковидно оздравяване на икономиката 132 
следствени действия 212 
служебна регистрация 227 
служебни задължения 151 
сметки 8 
снимки 196 243 290 
Софийска филхармония 3 
социална отговорност 140 
социални аспекти 34 
социални програми 20 
социално осигуряване 159 250 257 280 
споразумение 26 82 204 
сравнително право 221 
стандарт на живот 221 251 
статистика 7 8 9 13 
статитически измерения 12 
стоманодобивна промишленост 111 
стриктна отговорност 215 245 
Студена война 28 
стъкларска индустрия 111 
субекс на лични данни 205 291 
суверенитет 198 
счетоводни принципи 76 
счетоводство 77 101 
съвместно управление 26 82 
съвременно право 232 
съд 222 
съдебна власт 164 
съдебна защита 214 
съдебна практика 169 202 
съдебни решения 206 
съотношение S80/S20 55 
съотношение Палма 55 
съпоставителен анализ 76 
Сърбия 138 
съчетаване на данни 13 
таланти 47 79 
тарифи 124 
творческа биография 299 
творчество 202 
телесно наказание 169 
телефонни измами 184 
териториалност 198 
технически анализ 18 
технологии 235 
типове контакти 49 88 
товарен железопътен транспорт 137 
товари 179 
товарни превози 115 
транспортен коридор № 8 56 119 
транспортна инфраструктура 56 57 119 141 
трансфер на лични данни 144 180 286 
трансформация 61 134 
трудов договор 151 
трудова книжка 44 155 277 
трудови отношения 48 186 287 
трудово законодателство 223 
трудово правоотношение 223 229 
туристически маркетинг 89 139 
Турция 33 
тълкуване на Конституцията 229 
търг 173 
търговска несъстоятелност 173 
търсене на работа 45 279 
тютюн 31 
Украйна 36 133 
умисъл 179 
Уникредит Булбанк 37 
управление 50 
управление на движението 125 
управление на клиентите 91 
управление на маркетинга 87 
управление на портфейли 69 259 
управление на риска 83 
управление на човешките ресурси 49 88 
урбанизация 58 
условно осъждане 195 
услуги 49 88 
устойчив транспорт 135 
устойчива отбрана и сигурност 248 270 
устойчиво развитие 56 119 
устойчивост 43 142 
утайка 93 
училища 192 
фиксирани ефекти 98 
философи 1 5 
философия 1 5 234 
философия на правото 234 
финансиране 114 
финансова отчетност 66 
финансови активи 69 259 
финансови пазари 39 
Финландия 4 
фирмено развитие 94 105 
фондов пазар 65 
формативен модел 90 
фотоволтаични системи 46 108 
Франция 116 
функционален анализ 246 
функционален обхват 59 
Хавиер Гома 1 5 
Хелзинки 4 
хербициди 99 
хибридни войни 28 247 284 
Хърватия 18 
цели на преподаване 199 
цена на земеделска земя 98 
цени 36 38 
ценови шок 39 
Централна Азия 17 
централни библиотека 4 
цифрови технологии 120 
цифровизация 114 126 159 250 280 
Чехия 131 
Чили 27 
човешки капитал 51 
Шенген 18 
Южна Америка 31 
юридическа валидност 232 
1975 година 10 
5G инфраструктура 126 
attitudes 262 
average values 261 
Balkan economies 71 
bank profitability 73 
Big Data 6 
Bitcoin 235 
Bulgaria 73 
Bulgarian agriculture 104 
CAMEL 74 
capital markets union (CMU) 265 267 
capitalism model 40 
commercial banks 73 74 
consumer behavior 262 
consumer protection 266 
corporate culture 85 
cost cap 260 
COVID-19 81 175 
CRM системи (customer portfolio models CRM) 91 
ecological transition 40 
economic development 72 
education 54 
employment 54 
environmental economic 72 
EU consumer law 266 
exchange control 71 
housing policy 53 103 
human capital 53 103 
infrastructure 84 
integral development 40 
investment decisions 84 
investments partnership 72 
IPO компании (Initial Public Offering) 65 
Kuwait 53 103 
LODGSERV 86 
long-term savings 262 
macrosocial transformation 104 
monetary history 71 
monetization ratio 70 
money supply 70 
MOOК 269 
mortgage loans 53 103 
opinio juris 181 182 
organizational leadership 85 
Pan-european personal pension product (PEPP) 253 260 264 265 266 267 
pension parameters 261 
PEPP regulation 263 
project management 84 
psychological lifecycle 262 
risk management 84 
risk-mitigation techniques 260 
SERVPERF 86 
SERVQUAL 86 
skills 54 
small and medium-sized enterprises (SMEs) 265 
smart cities 53 103 
Smart Statistics 6 
social interrelationship 104 
SQL 63 162 281 
startups 85 
strategic management 85 
sustainable finance 263 
training 54 
transferable ruble 71 
VECM 73 
Western Balkans 54 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Гома, Хавиер 1 5 
Тодоров, Найден 3 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Аржентина 35 
Боливия 20 
Бразилия 19 25 
България 27 161 
Венецуела 22 23 
Европейски съюз 144 180 203 286 
Еквадор 20 
Латинска Америка 21 22 24 30 32 34 
Русия 25 
Централна и Източна Европа 255 
Чили 27