Нови статии - юли 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

 

Вечев, Мартин.  Това, че е трудно, е хубаво : Интервю на Весислава Антонова и Илия Вълков с проф. Мартин Вечев, „ЕТH Цюрих“, архитект и председател на Надзорния съвет на INSAIT / Мартин Вечев ; Интервю Весислава Антонова, Илия Вълков. // Мениджър, 2022, N 5, 38-43. 

1. Интервю 
 00
Ключови думи: 1. интервю 2. изследователски и образователни центрое 3. INSAIT 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Вечев, Мартин 
  

Сист. No: 39902

- 2 -

Цб II 92645

Иванов, Дончо.  Теория на конспирацията: задкулисието на Лондонското Сити за единен световен ред / Дончо Иванов. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 264-274. 

 061.23
Ключови думи: 1. нов световен ред 2. Лондонско Сити 3. евреи 4. северноатлантически модел 5. криптокрация 6. City of London 7. Коварният Албион 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 39817

- 3 -

Цб II 92645

Личев, Тихомир.  Туристически ресурси за развитието на културен и културно-познавателен туризъм по Дунавското крайбрежие / Тихомир Личев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 176-184. 

 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. Дунав 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39808

- 4 -

 

Лулански, Веселин.  Научнопознавателната методология: програмен портрет на нейната съвременна рационална реконструкция / Веселин Лулански. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 152-201. 

 001
Ключови думи: 1. методология 2. изследване 3. когнитивна наука 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 39881

- 5 -

Цб П II 1656

Dimitrova, Vesselina.  Competitiveness Issues in the Cultural Sector in Puglia Region During Covid-19 Times - Empirical Evidence of Nett Project / Vesselina Dimitrova, Lino Manosperta. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 75-88. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.05 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10482 

1. Отворен достъп 
 338.242.2
Ключови думи: 1. cultural sector 2. competitiveness 3. regional competitiveness 4. sustainability 5. pandemic 6. COVID-19 7. Puglia region 8. project NeTT 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 39687

- 6 -

 

Marinova, Tsvetelina.  In Memoria prof. Xavier Richet / Tsvetelina Marinova, Tatiana Houbenova-Delisivkova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 88-92. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23546 

1. Отворен достъп 
 92
Ключови думи: 1. in memoria 2. biographical data 3. Richet, Xavier 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Richet, Xavier 
  

Сист. No: 39734

Философия

- 7 -

Цб II 92645

Валентинова, Доротея.  Цицерон за свободата , смъртта и робството / Доротея Валентинова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 148-160. 

 1
Ключови думи: 1. философия 2. Римска република 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Цицерон 
  

Сист. No: 39806

- 8 -

Цб II 92645

Добрев, Добромир.  Бунтарят Бердяев в руската философия / Добромир Добрев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 38-44. 

 1(470)
Ключови думи: 1. бунт 2. свобода 3. Бог 4. революция 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Бердяев, Николай 
  

Сист. No: 39803

- 9 -

Цб II 92645

Шишкова, Ива.  Философия на възможния бунт / Ива Шишкова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 200-213. 

 1
Ключови думи: 1. философия 2. бунт 3. ценности 4. свобода 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 39810

Психология

- 10 -

Цб II 92645

Костов, Красимир.  Влияние на метамодернизма върху формирането на съвременни възпитателни модели / Красимир Костов. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 332-341. 

 316.3  + 159.9
Ключови думи: 1. модернизъм 2. творчество 3. поведенчески модели 4. социокултурна среда 5. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 39825

Религия

- 11 -

Цб П II 1140

Абдулатипов, Рамазан Г.  Организацията за ислямско сътрудничество: противодействие на ислямофобията и насърчаване на междурелигиозния диалог / Рамазан Г. Абдулатипов. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 75-86. 

 297
Ключови думи: 1. Организация за ислямско сътрудничество 2. ОИС 3. мюсюлмани 4. ислямофобия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39849

- 12 -

Цб П II 1140

Емин, Мустафа.  Балканският ислям: заплаха или пропусната възможност / Мустафа Емин. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 71-74. 

 297
Ключови думи: 1. Югоизточна Европа 2. Балкани 3. ислям 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 39843

- 13 -

Цб П II 1140

Мирчев, Мирослав.  Ислямското пробуждане на Африка – новото лице на глобалния джихад / Мирослав Мирчев. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 87-96. 

 297
Ключови думи: 1. ислям 2. радикален ислямизъм 3. тероризъм 4. Африка 5. джихад 6. терористични организации 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39850

- 14 -

 

Hinkova, Sonia.  External Influences and Religious Paticularism in the Balkans: the “Bulgarian Case” / Sonia Hinkova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 68-78. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.05
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23544 

1. Отворен достъп 
 2
Ключови думи: 1. Bulgarian Muslims 2. religious affiliation 3. Turkey 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 39726

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 15 -

Цб II 92645

Велинов, Иво Ив.  Саймън Кричли, или за бунта към икономическо и културно проектиране на свобода : С примери от статията "Let`s stop talking about Europe" / Иво Ив. Велинов. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 430-437. 

 316.3
Ключови думи: 1. воля 2. разум 3. индивидуалност 4. традиции 5. образование 6. европейска цивилизация 7. Европа 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39830

- 16 -

Цб II 92645

Димитрова, Искрена.  Поколенията в XXI век - ценностна система и изграждане на идентичност в онлайн среда / Искрена Димитрова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 401-412. 

 316.346.36
Ключови думи: 1. поколения 2. ценности 3. ценностна система 4. идентичност 5. онлайн медии 6. социални платформи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39829

- 17 -

Цб II 92645

Иванова, Мария Ал.  Лидерството във виртуална работна среда / Мария Ал. Иванова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 438-452. 

 316.46  + 004.5
Ключови думи: 1. лидерство 2. виртуална среда 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39831

- 18 -

Цб II 92645

Иванова, Мария Ив.  Ръководство и лидерство като движеща сила в управлението / Мария Ив. Иванова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 287-294. 

 005.5  + 316.46
Ключови думи: 1. лидери 2. умения 3. взаимодействия 4. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39821

- 19 -

Цб II 92645

Костадинова, Вела.  Бунтът на духа и бунтът на тялото - прилики, разлики, смисъл / Вела Костадинова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 214-220. 

 316.3.000.32
Ключови думи: 1. бунт 2. национална държава 3. гражданско общество 4. военен конфликт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39811

- 20 -

Цб II 92645

Костов, Красимир.  Влияние на метамодернизма върху формирането на съвременни възпитателни модели / Красимир Костов. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 332-341. 

 316.3  + 159.9
Ключови думи: 1. модернизъм 2. творчество 3. поведенчески модели 4. социокултурна среда 5. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 39825

- 21 -

 

Орозова, Даниела.  Подготовка на данните за анализ / Даниела Орозова. // Годишник на БСУ, 2021, 14-23. 

 311.2
Ключови думи: 1. анализ на данни 2. виртуално образователно пространство 3. електронно обучение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39707

- 22 -

 

Шопова, Маргарита.  Статистически измерения на цифровата икономика / Маргарита Шопова, Евгени Овчинников, Тихомир Върбанов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 75-105. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2732 

 312
Ключови думи: 1. цифрова икономика 2. коефициент на изпреварване 3. сигма конвергенция 4. бета конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39819

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 23 -

Цб П II 1626

Чиприянов, Михаил.  Специфика на медиите като бизнес организации и модели за анализ на създаваните от тях стойности / Михаил Чиприянов, Магдалена Андоновска. // Бизнес управление, 2022, N 1, 5-17. 

   Статията е фокусирана върху актуални проблеми на стратегическия анализ на създаването на стойност в медиите. 

   Е ISSN: 2534-8396
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2739 

 07
Ключови думи: 1. медия 2. медийна организация 3. стратегически анализ 4. стойностна верига 5. стойностна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 39835

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 24 -

Цб П II 1140

Абдулатипов, Рамазан Г.  Организацията за ислямско сътрудничество: противодействие на ислямофобията и насърчаване на междурелигиозния диалог / Рамазан Г. Абдулатипов. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 75-86. 

 297
Ключови думи: 1. Организация за ислямско сътрудничество 2. ОИС 3. мюсюлмани 4. ислямофобия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39849

- 25 -

 

Барзов, Иво.  Българо-италиански политически отношения в периода 1989 - 2017 година / Иво Барзов. // Годишник на БСУ, 2021, 266-272. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 32
Ключови думи: 1. България 2. Италия 3. политически отношения 4. българо-италиански отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39723

- 26 -

 

Василев, Бойко.  Пораженията на Макрон победителя : Шест извода след президентските избори във Франция / Бойко Василев. // Мениджър, 2022, N 5, 21-23. 

 32
Ключови думи: 1. избори 2. президентски избори 3. Еманюел Макрон 4. Франция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Макрон, Еманюел 
  

Сист. No: 39894

- 27 -

 

Георгиев, Васил.  Европейското политическо сътрудничество (1970-1993г.) / Васил Георгиев. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 126-151. 

 32
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. политическо сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39876

- 28 -

 

Желев, Георги.  Как се прилага Договорът между България и Украйна за социално осигуряване след 24 февруари 2022 г.? / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2022, N 6, 9-12. 

 368
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. междудържавни отношения 3. договор 4. България 5. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39662

- 29 -

Цб II 92645

Костадинова, Вела.  Бунтът на духа и бунтът на тялото - прилики, разлики, смисъл / Вела Костадинова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 214-220. 

 316.3.000.32
Ключови думи: 1. бунт 2. национална държава 3. гражданско общество 4. военен конфликт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39811

- 30 -

Цб П II 1140

Мирчев, Мирослав.  Ислямското пробуждане на Африка – новото лице на глобалния джихад / Мирослав Мирчев. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 87-96. 

 297
Ключови думи: 1. ислям 2. радикален ислямизъм 3. тероризъм 4. Африка 5. джихад 6. терористични организации 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39850

- 31 -

Цб II 92645

Начев, Иван.  Европа на XXI век: проблематизирането на ценностите и идентичностите / Иван Начев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 245-253. 

 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейски ценности 2. религиозно осъзнаване 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39815

- 32 -

 

Николов, Йово.  Превзетата държава / Йово Николов. // Капитал, XXX, 2022, N 26, 16-18. 

   Как граничният пункт е превърнат в частно владение, историята на прехода и философията на израстването на "бизнесмените-мутри". 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/07/01/4363746_prevzetata_durjava/ 

 32.019.5
Ключови думи: 1. история на прехода 2. корупционни политики 3. групировки 4. мутри 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39844

- 33 -

 

Паунова,Полина.  Чемодан, вокзал, Москва / Полина Паунова. // Капитал, XXX, 2022, N 26, 22-23. 

   България изгони 70 руски дипломати заради нерегламентирана дейност и създаде прецедент в дипломатическите си отношения с Руската федерация. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/06/30/4363978_chemodan_vokzal_moskva/ 

 395:327
Ключови думи: 1. дипломати 2. Русия 3. българо-руски отношения 4. прокси война 5. външно министерство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39845

- 34 -

Цб П II 1140

Пиетшак, Пьотр.  Балканският полуостров „in statu nascendi“ и защо понятието „балканизация“ не е вече адекватно? / Пьотр Пиетшак. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 59-64. 

 327
Ключови думи: 1. Балкани 2. Балкански полуостров 3. балканизация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39841

- 35 -

Цб П II 1140

Радев, Атанас.  Българското председателство на Съвета на ЕС и въздействието му върху отношенията България – Северна Македония / Атанас Радев. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 27-34. 

 327  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. двустранни отношения 2. българско председателство 3. Съвет на Европейския съюз 4. Съвет на ЕС 5. България 6. Северна Македония 7. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39708

- 36 -

 

Снайдър, Тимъти.  Неизучените причини за гладомора в Украйна : И Сталин, и Хитлер са имали колониални амбиции за плодородната й земя, която ще им позволи да променят света. Същото прави и Путин / Тимъти Снайдър. // Капитал, XXX, 2022, N 26, 9. 

   Гладоморът, отнел живота на 4 милиона души, е политика на Сталин, която той сам нарича своеобразна вътрешна колонизация. Идеята е част от Съветския съюз да експлоатира други части от СССР. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2022/06/29/4363379_istoriiata_se_povtaria_v_ukraina_neizuchenite_prichini/ 

 32
Ключови думи: 1. гладомор 2. глад 3. Украйна 4. украинска криза 5. плодородна земя 6. исторически опит 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Украйна 
За него: 1. Сталин, Йосиф 2. Хитлер, Адолф 3. Путин, Владимир 
  

Сист. No: 39842

- 37 -

Цб П II 1140

Стоянова-Енчева, Олга.  Управлението на Абдел Фатах ал-Сиси в Египет / Олга Стоянова-Енчева. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 109-114. 

 342.1
Ключови думи: 1. Абдел Фатах ал-Сиси 2. Египет 3. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
За него: 1. Абдел Фатах ал-Сиси 
  

Сист. No: 39855

- 38 -

 

Тодоров, Радослав Иванов.  Тероризмът - проблем на сигурността номер едно / Радослав Иванов Тодоров. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 116-122. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 323.28
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. тероризъм 3. борба с тероризма 4. борба с престъпността 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39748

- 39 -

 

Цанков, Веселин.  Глобалният пакт на ООН за бежанците от 2018 г. Коментар на основни положения и спорни въпроси / Веселин Цанков. // Годишник на БСУ, 2021, 5-13. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 314.7
Ключови думи: 1. бежанци 2. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 39706

- 40 -

 

Цанков, Веселин.  Глобалният пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция от 2018 г. Kоментар на основни положения и спорни въпроси / Веселин Цанков. // Годишник на БСУ, 2021, 77-85. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. бежански статут 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39712

- 41 -

Цб П II 1140

Цеков, Иво.  Ролята на малката страна в новите реалности на голямата дипломация / Иво Цеков. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 45-58. 

 327
Ключови думи: 1. дипломация 2. международни отношения 3. дигитализация 4. малки страни 5. малки държави 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39840

- 42 -

 

Шопов, Владимир.  Дискретен поглед на запад : Индонезия има потенциала да обърне политическия баланс в Азия / Владимир Шопов. // Мениджър, 2022, N 5, 24-25. 

 32
Ключови думи: 1. Индонезия 2. Азия 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39896

- 43 -

 

Groning, Linda.  Психичните заболявания и невменяемостта в контекста на тероризма / Linda Groning, Славка Димитрова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 71-77. 

 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. психични заболявания 3. съдебномедицинска експертиза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39744

- 44 -

Цб П II 1656

Kondarev, Todor.  The Future of the European Union After Brexit / Todor Kondarev. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 159-168. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.12 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10489 

1. Отворен достъп 
 061.1ЕС
Ключови думи: 1. European Union (EU) 2. Brexit 3. European integration 4. United Kingdom 5. euroscepticism 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39704

- 45 -

 

Trifonova, Roxana.  The European Union and the Russian Federation Relations – from the Ukrainian Crisis until the Beginning of the War / Roxana Trifonova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 79-87. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.06
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23545 

1. Отворен достъп 
 327  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. European Union (EU) 2. Russian Federation 3. Ukrainian crisis 4. sanctions 5. war 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39727

Икономика. Икономически теории

- 46 -

 

Василева, Теодора.  Най-големите компании са с исторически ръст на приходите от 38% / Теодора Василева, Мария Иванова. // Капитал, 2022, N 29, 42-43. 

   Новата класация "Капитал 100" показва, че топ 300 дружества в България имат общо 133 млрд. лв. оборот, точно колкото е БВП през 2021 г. Големият двигател на ръстовете са по-високите цени на ток, газ, метали и зърно. Печалбите на стоте гиганта се утрояват. 

   
   https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/07/22/4371728_kapital_100_nai-golemite_kompanii_sa_s_istoricheski/ 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. крупни фирми 3. класация 4. топ 100 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39895

- 47 -

 

Денизова, Вера.  Икономиката на България: без облаци, но на хоризонта гърми / Вера Денизова, Иглика Филипова. // Капитал, 2022, N 28, 14-15. 

   Започналото увеличение на лихвите в САЩ и еврозоната ще се отрази и в България и вероятно ще се усети още към края на годината. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/07/15/4368952_ikonomikata_na_bulgariia_bez_oblaci_no_na_horizonta/ 

 33
Ключови думи: 1. финансова криза 2. България 3. икономическо състояние 4. промишлено производство 5. инфлация 6. прогнози 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39875

- 48 -

 

Стиглиц, Джоузеф.  Истинският дебат за инфлацията / Джоузеф Стиглиц, Дийн Бейкър. // Капитал, 2022, N 29, с. 8. 

   Джоузеф Стиглиц, Нобелов лауреат по икономика и професор в Колумбийския университет, и Дийн Бейкър, директор на Центъра за икономически и политически изследвания във Вашингтон, в статия за Project Syndicate. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2022/07/21/4371529_istinskiiat_debat_za_inflaciiata/ 

 338.124.4
Ключови думи: 1. инфлация 2. лихви 3. икономическа криза 4. финансова криза 5. рискове 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39891

- 49 -

 

Стоянов, Николай.  Има ли измъкване от рецесията? / Николай Стоянов. // Капитал, 2022, N 28, 11-13. 

   Страховете са че този път няма полезни инструменти, а напротив централните банки са принудени да качват лихви заради инфлацията. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/07/15/4368951_ima_li_izmukvane_ot_recesiiata/ 

 338.124.4
Ключови думи: 1. инфлация 2. рецесия 3. България 4. кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39872

- 50 -

 

Pavanelli, Giovanni.  Is There an Endogenous Tendency towards Equilibrium in Economic Systems? Business Cycles and Crises in the Modern Economic Thought / Giovanni Pavanelli. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 3-19. 

   ISSN (print): 2815-2751 ISSN (online): 2815-2875 DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.01
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23540 

1. Отворен достъп 
 330.8
Ключови думи: 1. business cycles 2. crises 3. Say’s Law 4. Hyman Minsky 5. Wesley C. Mitchell 6. New Classical Economics 7. real business cycles 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39720

Икономикс

- 51 -

Цб II 92643

Асенова, Камелия.  Ковид 19 пандемията и влиянието й върху публичния дълг в България / Камелия Асенова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 118-129. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. публичен дълг 2. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39764

- 52 -

Цб II 92643

Бакърджиева, Радостина.  Отговорните институционални инвеститори като гаранти за устойчивост / Радостина Бакърджиева. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 191-201. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. инвеститори 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39774

- 53 -

Цб II 92643

Величков, Николай.  Инвестиционна активност по отрасли в България / Николай Величков. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 202-212. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиции 2. отрасли 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39775

- 54 -

Цб II 92645

Ганчев, Мирослав.  Икономическа свобода / Мирослав Ганчев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 221-230. 

   Индексът на икономическа свобода се фокусира върху правото на собственост, държавните разходи, фискалната политика, свободата на бизнеса, корупцията, свободата на търговията, свобосата на труда, свободата на инвестициите и финансовата свобода. 

 330.11
Ключови думи: 1. икономическа свобода 2. фискална политика 3. финансова свобода 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39813

- 55 -

Цб II 92643

Годумов, Александър.  Стратегии за управление на портфейлния риск чрез експозиция към индекса на волатилност VIX през 2020 г. / Александър Годумов. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 293-301. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. финансови пазари 2. оценка на активи 3. инвестиционен портфейл 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39789

- 56 -

Цб II 92643

Гюрова, Констанца.  Взаимовръзка между инвестиции, растеж и кризи в страните от ЕС за периода 2000-2020 г. / Констанца Гюрова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 241-251. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. инвестиции 3. финансова криза 4. икономическа криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39783

- 57 -

 

Защо в някои страни инфлацията остава сравнително ниска  : Ръстът на цетите в няколко азиатски икономики изостава спрямо Запада. // Капитал, XXX, 2022, N 26, 38-39. 

   Инфлацията заобикаля Азия. 

   Ексклузивно съдържание от The Economist
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/01/4362526_zashto_v_niakoi_strani_inflaciiata_ostava_sravnitelno/ 

 339.72
Ключови думи: 1. световна криза 2. инфлация 3. азиатски страни 4. Япония 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39846

- 58 -

Цб II 92643

Иванова, Ваня.  Стандартът за европейски екосъобразни облигации - новият „Златген еталон“? / Ваня Иванова, Радостина Стаменова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 260-271. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. зелени облигации 2. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39786

- 59 -

Цб II 92643

Иванова, Невена.  Модели за устойчиво корпоративно управление - изследване на казуси / Невена Иванова, Елка Василева. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 252-259. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39784

- 60 -

Цб II 92643

Йорданова, Даниела.  Основни фактори за кризисно развитие в организациите и практики за подготовка при криза / Даниела Йорданова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 130-136. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. фактори 2. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39765

- 61 -

Цб II 92643

Йоцов, Виктор.  Постпандемични предизвикателства пред икономиката / Виктор Йоцов. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 170-184. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. икономически растеж 3. рискове 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39771

- 62 -

Цб II 92643

Костов, Любослав.  Минималната работна заплата в България: динамика, тенденции и прогнози / Любослав Костов. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 233-240. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. минимална заплата 2. пазар на труда 3. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39782

- 63 -

Цб II 92643

Косулиев, Александър.  Регионално измерение на последиците от Covid-19 върху пазара на труда в България / Александър Косулиев. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 151-160. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. регионални различия 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39768

- 64 -

Цб II 92643

Марикина, Мария.  Макроикономическите рискове пред България / Мария Марикина. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 101-117. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. макроикономика 2. криза 3. макроикономически риск 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39763

- 65 -

Цб II 92643

Николова, Величка.  Икономически последици от политическата нестабилност във Венецуела / Величка Николова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 281-292. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. политическа нестабилност 2. конфликт 3. икономически индикатори 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Венецуела 
  

Сист. No: 39788

- 66 -

Цб II 92643

Ножаров, Щерьо.  Методически аспекти на повишаване на качеството н учебните материали поо ПН „Икономика“ във висшите училища / Щерьо Ножаров. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 70-78. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. висше образование 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39760

- 67 -

Цб II 92643

Петкова, Аника.  Иконометричен анализ на дългосрочни зависимости между вноса и износа на инвестиционни стоки, вътрешните инвестиции и икономическия растеж в България / Аника Петкова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 213-222. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. внос 2. инвестиционни стоки 3. износ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39780

- 68 -

Цб II 92643

Пешев, Петър.  Разпределение на богатството: критичен анализ на съвременните публикации по темата / Петър Пешев, Иван Божикин. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 223-232. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. неравенство 2. богатство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39781

- 69 -

Цб II 92643

Пиримова, Вера.  Предизвикателства и приоритети за повече иновации в България / Вера Пиримова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 137-150. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационна активност 3. НИРД 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39766

- 70 -

Цб II 92643

Проданов, Христо.  Кризисните общества, четвъртата индустриална революция и преосмислянето на икономическата методология / Христо Проданов. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 79-89. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. кризисно общество 2. Индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39761

- 71 -

Цб II 92643

Расим, Мехмед.  Анализ за икономиката на България / Мехмед Расим. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 185-190. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. инфлация 3. криза 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39772

- 72 -

Цб II 92643

Симеонов, Калоян.  Финансовата грамотност като възможностза икономическа и финансова устойчивост / Калоян Симеонов. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 59-69. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. финансова грамотност 2. дигитална трансформация 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39759

- 73 -

Цб II 92643

Стефанова, Кристина.  Конвергенция във функционалната структура на публичните разходи между дължавите-членки на Европейския съюз / Кристина Стефанова. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 272-280. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. конвергенция 2. публични разходи 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39787

- 74 -

Цб II 92643

Тодоров, Васил.  Основни черти на неокласическата методология: идентификация / Васил Тодоров. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция / Предс. на ред. съвет Румен Гечев; Чл. на ред. съвет Ивайло Беев и др.; Организац. комитет Щерьо Ножа. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 25-43. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическа теория 2. методология 3. неокласически икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39757

- 75 -

Цб II 92643

Тодоров, Иван.  Хистерезисен ефект в икономиката - теория, методология, емпирика / Иван Тодоров. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 90-99. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. методология 3. теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39762

- 76 -

Цб II 92643

Чипев, Пламен Д.  Проблеми на вео-институционалния анализ на собствеността / Пламен Д. Чипев. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 44-58. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономикс 2. собственост 3. Теорема на Коуз 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39758

- 77 -

Цб II 92643

Шотаров, Антон.  Разработване на иновации във време на пандемия / Антон Шотаров. // Икономически предизвикателства : криза, възстановяване, устойчивост : Сборник с доклади от седма научна конференция. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 161-169. 

1. Икономика, криза - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационна активност 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39770

- 78 -

П II 1370

Bencova, Tatiana.  DEA in Performance Measurement of Two-Stage Processes: Comparative Overview of the Literature / Tatiana Bencova, Andrea Bohacikova. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 111-129. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/07_Bencova.pdf 

1. Отворен достъп 
 65.012
Ключови думи: 1. data envelopment analysis (DEA) 2. DEA 3. performance measurement 4. two-stage process 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39741

- 79 -

Цб П II 1656

Dimitrova, Vesselina.  Competitiveness Issues in the Cultural Sector in Puglia Region During Covid-19 Times - Empirical Evidence of Nett Project / Vesselina Dimitrova, Lino Manosperta. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 75-88. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.05 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10482 

1. Отворен достъп 
 338.242.2
Ключови думи: 1. cultural sector 2. competitiveness 3. regional competitiveness 4. sustainability 5. pandemic 6. COVID-19 7. Puglia region 8. project NeTT 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 39687

- 80 -

П II 1370

Petranov, Stefan.  The Shadow Economy in Bulgaria During the Period 2006-2019 / Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Ilia Atanasov. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 3-18. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/01_Stefan-Petranov.pdf 

1. Отворен достъп 
 330.11
Ключови думи: 1. shadow economy 2. monetary approach 3. currency-demand approach 4. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 39735

- 81 -

 

Yotzov, Victor.  Commodity Market Structure and Risk Factor Analysis in Bulgaria / Victor Yotzov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 2, 53-73. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.04 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10481 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 620.91
Ключови думи: 1. raw material market 2. oil market 3. natural gas 4. early warning system 5. prohibit model 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39685

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 82 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 6, 18-23. 

 349.2
Ключови думи: 1. работно време 2. почивки 3. отпуски 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39664

- 83 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 6, 23-26. 

 349.2
Ключови думи: 1. дисциплинарна отговорност 2. имуществена отговорност 3. работници 4. служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39668

- 84 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 4, 22-25. 

 349.2  + 331
Ключови думи: 1. трудово право 2. работодатели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39672

- 85 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, свързани със съдържанието на трудовия договор и видовете трудови договори / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 26-29. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудов договор 3. трудови договори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39676

- 86 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 2, 20-24. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39679

- 87 -

 

Александров, Андрей.  За еднократното изплащане на обезщетението за безработица / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 1, 7-11. 

 331
Ключови думи: 1. безработица 2. обезщетение 3. обезщетение за безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39681

- 88 -

 

Андреева, Андрияна.  Съдържание на трудовите правоотношения на хабилитираните лица / Андрияна Андреева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 90-103. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 331
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. хабилитация 3. висше образование 4. трудови права 5. трудови задължения 6. висше училище 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39746

- 89 -

Цб П II 1654

Атанасова, Маргарита.  Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в контекста на съвременните трансформации на работните процеси в организациите / Маргарита Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 5-13. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.01 

 331
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. развитие 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39680

- 90 -

 

Браун, А.  Голямото напускане: парите или животът / А. Браун. // Капитал, 2022, N 28, 68-70. 

   Служителите вече имат значително повече изисквания към работодателите си от това да получават заплата. Феноменът The Great Resignation и "Женската рецесия". 

   
   https://www.capital.bg/light/neshta/2022/07/14/4367071_goliamoto_napuskane_parite_ili_jivota/ 

 331.1
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. изисквания 3. прегряване 4. напускане на работа 5. гъвкаво работно време 6. женски труд 7. Great Resignation 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39879

- 91 -

Цб П I 998

Василева, Мариана.  Обезщетения при причинена вреда на работника или служителя / Мариана Василева. // Актив, 2022, N 5, 51-56. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. обезщетение за вреди 3. трудово правоотношение 4. бездействия на работодателя 5. трудова книжка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39667

- 92 -

 

Дичева, Теодора.  Време на разположение и дежурство - основни изисквания, права и ограничения при въвеждането им - чл. 139, ал. 5 от КТ и Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2022, N 6, 2-6. 

 331
Ключови думи: 1. време на разположение 2. дежурство 3. график 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39660

- 93 -

 

Дичева, Теодора.  Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение и кога едностранната промяна не е нарушение - чл. 118 от КТ / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2022, N 5, 8-11. 

 331
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. работно място 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39669

- 94 -

 

Дичева, Теодора.  Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ и обезщетението по чл. 222, ал. 3 или ал. 4 от КТ / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2022, N 4, 18-21. 

 331
Ключови думи: 1. трудов договор 2. трудово правоотношение 3. прекратяване на трудов договор 4. пенсиониране 5. обезщетение при пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39671

- 95 -

 

Дичева, Теодора.  Прекратяване на договор на работник или служител, когато длъжността е определена зя заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме (чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ) / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 9-12. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. специална закрила 3. трудоустрояване 4. трудов договор 5. прекратяване на договор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39673

- 96 -

 

Дичева, Теодора.  Длъжностна характеристика на работника или служителя - изготвяне, връчване, изменение / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2022, N 2, 16-19. 

 331
Ключови думи: 1. длъжностна характеристика 2. работници 3. служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39678

- 97 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин за пенсиониране за инвалидност при работа в Европейския съюз / Георги Желев, Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, 2022, N 2, 5-11. 

 368.4
Ключови думи: 1. пенсиониране 2. инвалидност 3. неработоспособност 4. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39677

- 98 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин за пенсиониране за старост при работа в Европейския съюз / Георги Желев, Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, 2022, N 1, 18-23. 

 368.43  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39682

- 99 -

 

Класса, Паола.  За задълженията на работодателя за оказване на първа долекарска помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите при пожарна безопасност и защита на населението / Паола Класса. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 13-16. 

 349.23
Ключови думи: 1. работодатели 2. безопасност на труда 3. пожарна безопасност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39674

- 100 -

 

Нейчева, Мария.  Квалификационни несъответствия на пазара на труда / Мария Нейчева. // Годишник на БСУ, 2021, 65-76. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 331
Ключови думи: 1. квалификация 2. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39711

- 101 -

Цб П II 1654

Никовска, Мария.  Фирмени обучения и ангажираност на служителите / Мария Никовска. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 14-31. 

 331
Ключови думи: 1. фирмено обучение 2. ангажираност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39684

- 102 -

 

Проданов, Михаил.  Измерване на организационната привързаност / Михаил Проданов. // Годишник на БСУ, 2021, 161-169. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 331.101.3
Ключови думи: 1. привързаност към организацията 2. удовлетворение 3. удовлетвореност 4. мотивация 5. ефективност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39717

- 103 -

П II 1370

Aliu, Ylber.  Covid-19 and Labour Market in Kosovo / Ylber Aliu, Lavdim Terziu, Albulena Brestovci. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 4, 77-92. 

   Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/22-04_bodytext_s.pdf

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в Scopus 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 331.45  + 616-036.21
Ключови думи: 1. Kosovo 2. COVID-19 3. pandemic 4. labour market 5. measures 6. institutions 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 39889

Регионална икономика. Геоикономика.

- 104 -

 

Бориславов, Борислав.  Административен капацитет за регионално планиране в контекста на интегрираните териториални инвестиции / Борислав Бориславов, Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова, Йордан Колев. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 7-41. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2730# 

 332.1
Ключови думи: 1. регионално планиране 2. териториални инвестиции 3. административен капацитет 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39812

- 105 -

 

Върбанова, Моника.  Черно море има огромен потенциал за възобновяема енергия / Моника Върбанова. // Капитал, 2022, N 28, 26-27. 

   Във връзка с плановете за енергийна независимост, ЕК работи и за алтернативни доставки за страните, зависими от руското ядрено гориво. 

   Интервю с енергийния еврокомисар Кадри Симсoн
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/15/4367857_energiiniiat_evrokomisar_kadri_simson_cherno_more_ima/ 

 339.923:061.1  + 332.1
Ключови думи: 1. възобновяеми ресурси 2. енергийна геополитика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Черно море 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39877

- 106 -

 

Денчев, Пенчев.  Тирана гледа към бъдещето : За Албания отвъд клишетата / Пенчев Денчев. // Капитал, 2022, N 26, 68-70. 

 316.334.56
Ключови думи: 1. Албания 2. Тирана 3. историко-политически преглед 4. градска среда 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39858

- 107 -

 

Зимата на недоволството в Европа . // Капитал, 2022, N 29

   Европейските икономики се готвят за зима на енергийни лишения и висока инфлация. 

   Съдържание от The Economist. 

 338.124.4
Ключови думи: 1. икономическа криза 2. Европа 3. Русия 4. газова криза 5. Северен поток 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
За него: 1. Путин, Владимир 
  

Сист. No: 39893

- 108 -

Цб II 92645

Рукова, Поли.  Регионални аспекти на иновативната трансформация в България / Поли Рукова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 254-263. 

 332
Ключови думи: 1. иновативно развитие 2. дигитална трансформация 3. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39816

- 109 -

Цб П II 1654

Тагарев, Недко.  Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове / Недко Тагарев. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 44-61. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.04 

1. Преподаватели от УНСС 
 004.5
Ключови думи: 1. интелигентни градове 2. киберсигурност 3. икономически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39688

- 110 -

 

Харизанов, Мартин.  Перспективен пространствен модел за устойчиво прерайониране и осигуряване на регионалното развитие в България / Мартин Харизанов. // Народностопански архив, 2022, N 2, 69-88. 

   Е ISSN: 2367-9301

 332.12
Ключови думи: 1. райониране 2. финансово осигуряване 3. Северозападен район 4. NUTS 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39802

- 111 -

Цб П II 1656

Lyubomirova, Veselina.  Youth and the Regional Future in SEE. Are We Ready to Meet the Challenge? / Veselina Lyubomirova, Georgi Nikolov, Georgi Tsolov. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 117-129. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.09 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10486 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 332
Ключови думи: 1. youth 2. youth policies 3. regions 4. SEE (South-Eastern Europe) 5. resilience 6. South-Eastern Europe 7. Bulgaria 8. Croatia 9. Romania 10. Slovenia 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39694

- 112 -

П II 1370

Tretiak, Nataliia.  Institutional Environment of the Land Resources and Land Use Management in Ukraine: Problems of Coordination of the Institutional Structure, Functions and Authorities / Nataliia Tretiak, Oksana Sakal, Andrii Kovalenko, Olena Vrublevska, Anheliia Volska, Halyna Shtohryn, Ivan Behal. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 163-178. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/10_Oksana-Sakal.pdf 

1. Отворен достъп 
 332
Ключови думи: 1. land resources 2. sustainable development 3. public welfare 4. institutional environment 5. climate change 6. Ukraine 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 39755

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 113 -

Цб П II 1626

Вранчев, Кармен.  Влияние на преките германски инвестиции върху икономиката на България / Кармен Вранчев. // Бизнес управление, 2022, N 1, 64-78. 

   Е ISSN: 2534-8396
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2743 

 330.142.2
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. Германия 3. България 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39839

- 114 -

 

Големият план на ЕЦБ за маманипулиране на пазарите  : Може ли интервенцията да има обратен ефект?. // Капитал, 2022, N 29, 64-65. 

   Съдържание от The Economist. 
   https://www.capital.bg/moiat_capital/investments/2022/07/22/4369672_golemiiat_plan_na_ecb_za_manipulirane_na_pazarite/ 

 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. еврозона 3. финансови рискове 4. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39898

- 115 -

 

Деянов, Дани.  Ефектите от данъчната революция на МВФ / Дани Деянов. // Мениджър, 2022, N 5, 18-19. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. МВФ 3. международен валутен фонд (МВФ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39892

- 116 -

Цб П II 1654

Джапаров, Пламен.  Предизвикателства пред дигиталната трансформация на частното банкиране и управление на богатството / Пламен Джапаров. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 97-107. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/23606 

 336
Ключови думи: 1. частно банкиране 2. управление на богатството 3. дигитализация 4. кибератаки 5. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39696

- 117 -

Цб П I 998

Димитрова, Мина.  Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО / Мина Димитрова. // Актив, 2022, N 5, 43-50. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчна загуба 2. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 3. примери 4. съдебна практика 5. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39666

- 118 -

Цб П II 157

Димитрова, Ренета.  Финансовата грамотност на клиентите - важен фактор за успешна дигитализация на банките / Ренета Димитрова. // Народностопански архив, 2022, N 1, 24-35. 

   Е ISSN: 2367-9301
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2720 

 336.71
Ключови думи: 1. финансова грамотност 2. търговски банки 3. клиенти 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39790

- 119 -

 

Минков, Васил.  С алгоритъм и стратегия: Как хедж фондове печелят от срива на криптопазарите / Васил Минков. // Капитал, 2022, N 26, 62-63. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/06/28/4361898_kolichestveni_hedj_fondove_pecheliat_ot_sriva_na/ 

 336.74
Ключови думи: 1. виртуални валути 2. хедж фондове 3. пазарни трусове 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39853

- 120 -

Цб П I 998

Минчев, Иван.  Задължение за регистрация по ЗДДС при продажба на недвижими имоти от физически лица / Иван Минчев. // Актив, 2022, N 5, 28-31. 

 336.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. регистрация 3. ДДС 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39663

- 121 -

Цб П I 998

Минчев, Иван.  Задължение за регистрация по ЗДДС при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от ЕДС / Иван Минчев. // Актив, 2022, N 5, 36-37. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. дрехи втора употреба 2. ДДС 3. регистрация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39665

- 122 -

 

Минчев, Иван.  Данъчно третиране по ЗДДФЛ на преодоляване под наем на наета земеделска земя от физическо лице - регистриран земеделски стопанин / Иван Минчев. // Актив, 2022, 18-19. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2. земеделска земя 3. земеделски стопани 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39885

- 123 -

 

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходите от финансови инструменти на местни физически лица / Евгения Попова. // Актив, 2022, 38-41. 

 336.2
Ключови думи: 1. финансови инструменти 2. сделки 3. данъчно третиране 4. необлагаеми доходи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39886

- 124 -

 

Bathija, Alwin.  Digitalisation In The Banking Sector - The Need For New Customer-Centric Business Models / Alwin Bathija. // Годишник на БСУ, 2021, 297-313. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 336
Ключови думи: 1. banking sector 2. digitalization 3. business model 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39728

- 125 -

П II 1370

Borisov, Svetoslav.  DeFi – Potential, Advantages and Challenges / Svetoslav Borisov. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 4, 33-54. 

   Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/22-04_bodytext_s.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/03_Svetoslav-Borisov.pdf 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в Scopus 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 336  + 005.591.6
Ключови думи: 1. decentralised finance 2. DeFi 3. blockchain 4. cryptocurrency 5. smart contracts 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39871

- 126 -

Цб П II 1656

Chilova, Nina.  Procedures for Ascertainment of Tax Violation and Imposition of Sanctions / Nina Chilova. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 169-177. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.13 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10490 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 34  + 336.2
Ключови думи: 1. taxes 2. tax law 3. tax violation 4. sanctions 5. penalty decree 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39705

- 127 -

 

Goldman, Sarah.  Risks and Challenges of Ecological Transition for the Financial System: What Role for Central Banks? / Sarah Goldman, Tsvetelina Marinova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 52-67. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.04
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23543 

1. Отворен достъп 
 336  + 574
Ключови думи: 1. ecological transition 2. climate 3. central banks 4. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Екология 
  

Сист. No: 39725

- 128 -

П II 1370

Karim, Mohd Zaini Abd.  The Behaviour of Tax Revenue amid Corruption in Nigeria: Evidence from the Non-Linear ARDL Approach / Nurudeen Abu, Mohd Zaini Abd Karim, Joseph David, Musa Abdullahi Sakanko, Onyewuchi Amaechi Ben-Obi, Awadh Ahmed Mohammed Gamal. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 4, 55-76. 

   Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/22-04_bodytext_s.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/04_Joseph-David.pdf 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в Scopus 3. Публикации, индексирани в Scopus 
 336.2  + 328.185
Ключови думи: 1. taxes 2. tax revenue 3. corruption 4. NARDL 5. Nigeria 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39878

- 129 -

П II 1370

Pula, Leke.  Government Public Spending Efficiency: A Comparative Analysis between Kosovo and EU Countries, Especially Western Balkan Countries / Leke Pula, Florentina Xhelili. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 4, 3-17. 

   Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/22-04_bodytext_s.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/01_Leke-Pula.pdf 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в Scopus 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 336.5
Ключови думи: 1. government spending 2. public sector 3. public sector performance 4. public sector efficiency 5. Public Sector Performance Index (PSP) 6. Public Sector Efficiency Index (PSE) 7. data envelopment analysis (DEA) 8. European Union (EU) 9. Kosovo 10. Western Balkans 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39862

- 130 -

 

Yotzov, Victor.  Commodity Market Structure and Risk Factor Analysis in Bulgaria / Victor Yotzov. // Yearbook of UNWE, 2021, N 2, 53-73. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.04 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10481 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 620.91
Ключови думи: 1. raw material market 2. oil market 3. natural gas 4. early warning system 5. prohibit model 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39685

- 131 -

Цб П II 1656

Zyberi, Ilirjana.  Factors Affecting the Image of E-banking Customers in Albania (The Case of Gjirokastra Region) / Ilirjana Zyberi. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 147-157. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.11 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10488 

1. Отворен достъп 
 336.71
Ключови думи: 1. image 2. banks 3. e-banking 4. customers 5. Albania 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39703

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 132 -

Цб П I 1023

Башикаров, Кирил.  Оповестяване на ключови показатели за резултатите от дейността на кредитните институции в контекста на европейската зелена сделка / Кирил Башикаров. // ИДЕС, ХХVI, 2022, N 1, 1-13. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=157424892&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/e-journal/2022/issue-1/01-2022-kb-rk 

 657
Ключови думи: 1. отчетност 2. оповестявания 3. ключови показатели 4. резултати 5. дейност 6. банки 7. Зелена сделка 8. климат 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39870

- 133 -

Цб П I 998

Бонев, Живко.  Счетоводно отчитане и финансови отчети при ликвидация / Живко Бонев. // Актив, 2022, N 6-7, 2-5. 

 657
Ключови думи: 1. ликвидация 2. счетоводно отчитане 3. финансови отчети 4. СС 13 5. СС 1 Представяне на финансови отчети 6. СС 7 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39882

- 134 -

Цб П I 998

Досев, Христо.  Публичност на ГФО / Христо Досев. // Актив, 2022, N 5, 18-21. 

   ГФО - годишни финансови отчети

 657
Ключови думи: 1. Годишен финансов отчет (ГФО) 2. МСФО 3. НСС 4. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39661

- 135 -

 

Досев, Христо.  Счетоводен модел на отчитане на ваучерите за храна, използвани от предприятието като социален разход, предоставен в натура / Христо Досев. // Актив, 2022, 11-15. 

 657
Ключови думи: 1. ваучери за храна 2. счетоводно отчитане 3. социални разходи 4. СС 7 5. СС 32 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39884

- 136 -

Цб П I 1023

Евлогиев, Емил.  Финансовият контрол в Българската екзархия в Цариград до 1913 година / Емил Евлогиев. // ИДЕС, XXVI, 2022, N 1, 1-14. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=157424889&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/e-journal/2022/issue-1/01-2022-emil-evlogiev 

 657
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. Българска екзархия 3. Княжество България 4. Привременен правилник 5. вътрешно управление 6. устав 7. управление 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39873

- 137 -

 

Костова, Силвия.  Аналитични модели при оценка на финансовата устойчивост на предприятията / Силвия Костова, Красимир Кулчев, Дияна Иванова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 214-244. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2736 

 657.6
Ключови думи: 1. финансова устойчивост 2. аналитични системи 3. вътрешен контрол 4. дискриминантен анализ 5. външен одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39832

- 138 -

Цб П I 998

Папраданова, Диана.  Счетоводни аспекти на получените помощи и дарения в бюджетните организации / Диана Папраданова. // Актив, 2022, N 5, 5-11. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни предприятия 2. дарения 3. помощи 4. счетоводни аспекти 5. СС 28 6. СС 27 7. СС 31 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39657

- 139 -

 

Петрова, Диана.  Осигуряване на счетоводна информация за разходите по операции във валута на предприятията / Диана Петрова. // Актив, 2022, 6-10. 

1. Преподаватели от УНСС 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна информация 2. валутни операции 3. валутни активи 4. валутни пасиви 5. НСС 21 6. МСС 21 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39883

- 140 -

Цб П I 1023

Стоянов, Георги.  Корекция за риска в съответствие с МСФО 17 застрахователни договори / Георги Стоянов. // ИДЕС, ХХVI, 2022, N 1, 1-14. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=157424890&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/e-journal/2022/issue-1/01-2022-georgi-stoyanov-1 

 657
Ключови думи: 1. застраховане 2. презастраховане 3. застрахователен договор 4. отчет за печалбите и загубите 5. отчет за финансовото състояние 6. МСФО 17 - Застрахователни договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39859

- 141 -

Цб П I 1023

Христов, Владимир.  Съществеността в контекста на приложимите в Република България Закон за счетоводството и Национални счетоводни стандарти / Владимир Христов. // ИДЕС, ХХVI, 2022, 1-19. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=157424893&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/e-journal/2022/issue-1/01-2022-vladimir-hristov 

 657
Ключови думи: 1. финансов отчет 2. кумулативна грешка 3. Закон за счетоводството (ЗСч) 4. Национални счетоводни стандарти (НСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39857

- 142 -

Цб П II 1654

Чакалова, Ивелина.  Ползите от прилагане на социален одит на социалните предприятия / Ивелина Чакалова. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, 79-90. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.06 

 304  + 657.6
Ключови думи: 1. социално предприятие 2. социален одит 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39692

- 143 -

 

Чиприянова, Галина.  Изследване на актуалните тенденции пред счетоводната професия / Галина Чиприянова, Венцислав Вечев, Галя Иванова-Кузманова, Радосвета Кръстева-Христова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 279-312. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2738 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. бакалавър 3. магистри 4. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39834

Управление

- 144 -

Цб П II 1654

Андреева, Цветелина.  Управление и устойчиво развитие на застрахователната компания / Цветелина Андреева. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 129-136. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.11 

1. Преподаватели от УНСС 
 005.7
Ключови думи: 1. развитие 2. застраховане 3. стратегии 4. щети 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Управление 
  

Сист. No: 39700

- 145 -

 

Божанов, Божидар.  Назрява желание за работа на следващо ниво : Да минем от аутсорсинг и реализиране на проекти за други компании към това да изграждаме собствени продукти и дори еднорози: Интервю на Илия Вълков с Божидар Божанов, министър на електронното управление / Божидар Божанов ; Интервю Илия Вълков. // Мениджър, 2022, N 5, 31-34. 

1. Интервю 
 005  + 005.591.6
Ключови думи: 1. интервю 2. дигитализация 3. електронно управление 4. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39901

- 146 -

 

Дервенков, Недялко.  Стартъп (р)еволюция : Бизнесът напредва. Държавата изостава / Недялко Дервенков. // Мениджър, 2022, N 5, 26-30. 

 658
Ключови думи: 1. предприемачество 2. стартъп компании 3. стартиращи компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39900

- 147 -

Цб П II 1654

Дикльовски, Валери.  Ръководство и управление на информационните технологии в предприятията на основата на COBIT 2019 / Валери Дикльовски. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 144-150. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/23611 

 005.93
Ключови думи: 1. управление 2. информационни технологии 3. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 4. EGIT (Enterprise Governance of Information Technology) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39702

- 148 -

 

Долчинков, Радостин.  Прогнозиране и управление на риска от наводнения / Радостин Долчинков, Иван Попов. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 142-169. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 005.52:005.334
Ключови думи: 1. наводнения 2. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39749

- 149 -

Цб II 92645

Иванова, Мария Ал.  Лидерството във виртуална работна среда / Мария Ал. Иванова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 438-452. 

 316.46  + 004.5
Ключови думи: 1. лидерство 2. виртуална среда 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39831

- 150 -

Цб II 92645

Иванова, Мария Ив.  Ръководство и лидерство като движеща сила в управлението / Мария Ив. Иванова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 287-294. 

 005.5  + 316.46
Ключови думи: 1. лидери 2. умения 3. взаимодействия 4. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39821

- 151 -

Цб II 92645

Йорданова, Даниела.  Как бизнес организациите оцеляват и растат във времето - световният опит / Даниела Йорданова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 295-304. 

 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39822

- 152 -

 

Коджаиванова, Ани.  Йордан Дъбов, който търси най-доброто кафе в света / Ани Коджаиванова. // Капитал, XXX, 2022, N 26, 58, 60.  . - К2 Бизнесът

   "Специалното кафе е всичко, което изповядвам, защото смятам, че целият бизнес с кафе има смисъл само заради него", казва Йордан Дъбов, собственик на Dabov Speciality Coffee . 

 005
Ключови думи: 1. кафе 2. качество 3. предприемачески умения 4. крафт храни и напитки 
Тематични рубрики: 1. Управление 
За него: 1. Дъбов, Йордан 
  

Сист. No: 39848

- 153 -

 

Куртева, Галина Георгиева.  Предизвикателства на лидера при дистанционно управление на екипа / Галина Георгиева Куртева. // Годишник на БСУ, 2021, 24-41. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 005
Ключови думи: 1. лидери 2. екипи 3. виртуален екип 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39709

- 154 -

Цб II 92645

Радев, Кирил.  Трасформация на МСП към условията на Индустрия 4.0 / Кирил Радев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 275-286. 

 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. управление на промените 3. киберсигурност 4. вериги на доставките 5. кръгова икономика 6. изкуствен интелект (AI) 7. създаване на стойност 8. малки и средни предприятия (МСП) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39820

- 155 -

Цб П II 1140

Стоянова-Енчева, Олга.  Управлението на Абдел Фатах ал-Сиси в Египет / Олга Стоянова-Енчева. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 109-114. 

 342.1
Ключови думи: 1. Абдел Фатах ал-Сиси 2. Египет 3. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
За него: 1. Абдел Фатах ал-Сиси 
  

Сист. No: 39855

- 156 -

 

Филипова, Иглика.  Вторият продукт на "Солвей Соди" : Заводът в Девня разширява пазарите си с 60 млн. лв. инвестиция в инсталация за сода бикарбонат / Иглика Филипова. // Капитал, XXX, 2022, N 26 . - К2 Бизнесът

   1. Компанията инвестира 60 млн. лв. в изграждането на инсталация за натриев бикарбонат. 2. Проектът превръща завода в Девня в един от най-големите производители в света. 3. Продукцията ще се използва за пречистване на промишлени газове и като фуражна добавка. . 

   
   https://www.capital.bg/biznes/promishlenost/2022/07/01/4362580_vtoriiat_produkt_na_solvei_sodi/ 

 65.011.1  + 005
Ключови думи: 1. химическа промишленост 2. нови продукти 3. инвестиции 4. фирмен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39847

- 157 -

П II 1370

Atanasov, Petko.  The Relative Nature of Success and Failure – Function of Time and Context / Petko Atanasov, Jean-Guy Degos. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 46-70. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf

1. Отворен достъп 
 005.8
Ключови думи: 1. projects 2. large projects 3. financing 4. controversial markets 5. natural monopoly 6. project risks 7. man-made waterways 8. Canal du Midi 9. Panama Canal 10. Suez Canal 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 39738

- 158 -

Цб П I 980

Byнова-Нарлева, Камелия.  Успешни практики за оценка на социални предприятия / Камелия Byнова-Нарлева. // Бизнес посоки, 2017, N 3, 56-74. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=564878 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=125084024&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2017_3_56_74_bg.pdf 

 65.012.4
Ключови думи: 1. социално предприятие 2. социално предприемачество 3. успешни практики 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39659

- 159 -

Цб П II 1656

Dimitrova, Vesselina.  Competitiveness Issues in the Cultural Sector in Puglia Region During Covid-19 Times - Empirical Evidence of Nett Project / Vesselina Dimitrova, Lino Manosperta. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 75-88. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.05 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10482 

1. Отворен достъп 
 338.242.2
Ключови думи: 1. cultural sector 2. competitiveness 3. regional competitiveness 4. sustainability 5. pandemic 6. COVID-19 7. Puglia region 8. project NeTT 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 39687

- 160 -

П II 1370

Kaplenko, Halyna V.  Innovative Nature of Social Entrepreneurship at the Present Stage / Halyna V. Kaplenko, Inna M. Kulish, Andrii V. Stasyshyn, Volodymyr Ya. Burak, Svitlana M. Synchuk. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 33-45. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/03_Inna-Kulish.pdf 

1. Отворен достъп 
 658
Ключови думи: 1. social entrepreneurship 2. innovations 3. social values 4. people with special needs 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39737

- 161 -

Цб П I 844

Krumova, Yoana.  Research Method for Studying the Impact of Team Leader's Personal Characteristics on Team Productivity in the it Field in Bulgaria / Yoana Krumova, Petko Yangyozov. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2021, 42-49. 

   
   https://www.btu.bg/images/annual/annual_uni_book_vol_2_2021.pdf 

 005
Ключови думи: 1. личност 2. продуктивност 3. екипи 4. работа 5. фактори 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39852

- 162 -

П II 1370

Radev, Radko.  Strategic Entrepreneurship as a Main Factor for the Development of Economic Zones in Bulgaria / Radko Radev. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 86-110. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/06_Radko-Radev.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 658  + 338.45
Ключови думи: 1. economic zones 2. entrepreneurship 3. strategic management 4. strategic entrepreneurship 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 39740

- 163 -

 

Schroder, Diana-Marie.  Digital Leadership And Corporate Culture: What Challenges Do Manager Encounter And How Digitality Influences Leadership Behaviour / Diana-Marie Schroder. // Годишник на БСУ, 2021, 326-344. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 005
Ключови думи: 1. digital leadership 2. management 3. digitalization 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 39729

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 164 -

Цб II 92645

Вангелов, Никола.  История на печатната реклама в България между двете световни войни - формални и съдържателни характеристики / Никола Вангелов. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 161-175. 

 659
Ключови думи: 1. реклама 2. Възраждане 3. Първа световна война 4. Втора световна война 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39807

- 165 -

 

Костова, Иванка.  Маркетинг и цени: там, където вашите ценови решения се превръщат в реалност / Иванка Костова. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 71-88. 

 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. цени 3. ценови решения 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39867

- 166 -

 

Кръстевич, Тодор.  Разкриване на закономерности при пазаруване в среда на големи данни / Тодор Кръстевич. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 138-180. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2734 

 339.13  + 004.6
Ключови думи: 1. пазарска кошница 2. пазарно поведение 3. големи данни 4. продажбени трансакции 5. поведение на купувачите 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39823

- 167 -

 

Любенов, Любомир.  Бюджет за маркетинг стимулиране на регионални пчелни продукти на база ценност / Любомир Любенов. // Народностопански архив, 2022, N 2, 55-68. 

   Е ISSN: 2367-9301

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. пчелни продукти 3. производители 4. връзки с обществеността 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39801

- 168 -

 

Петрова, Велина.  Mаркетинг на взаимовръзките във фирма за битови услуги - анализ на прилагането му и възможности за подобряване на модела / Велина Петрова, Лина Атанасова. // Годишник на БСУ, 2021, 170-191. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. електронна платформа 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 39718

Услуги

- 169 -

 

Бошнаков, Венелин.  Използване на дигитални услуги от населението в България: основни предпоставки, тенденции и регионални измерения / Венелин Бошнаков, Мария Казакова. // Народностопански архив, 2022, N 2, 42-54. 

   Е ISSN: 2367-9301

 338.46
Ключови думи: 1. дигитални услуги 2. публичен сектор 3. региони 4. България 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39800

- 170 -

П II 1370

Shergill, Amrita.  Testing for Structural Breaks in the Growth of the Services Sector in India: A Reassessment / Amrita Shergill. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 71-85. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/05_Amrita-Shergill.pdf 

1. Отворен достъп 
 338.46
Ключови думи: 1. services 2. structural breaks 3. Gross domestic product 4. GDP 5. India 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
  

Сист. No: 39739

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 171 -

 

Башев, Храбрин.  Подход за разбиране и оценяване на управленческата ефективност на земеделските стопанства / Храбрин Башев. // Народностопански архив, 2022, N 2, 22-41. 

   Е ISSN: 2367-9301

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски земи 2. ферми 3. транзакционни разходи 4. управление 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39799

- 172 -

Цб П II 157

Борисов, Лъчезар Д.  Зависимост между цените на производство и инфлацията при хранителните продукти в България / Лъчезар Д. Борисов. // Народностопански архив, 2022, N 1, 36-47. 

   Е ISSN: 2367-9301
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2721 

1. Цени 
 338.5
Ключови думи: 1. индекс на цени на производител 2. хранителни продукти 3. инфлация 4. прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39791

- 173 -

Цб П II 157

Проданов, Стоян.  Покритие на България с местни инициативни групи - териториален анализ / Стоян Проданов, Димитрина Проданова. // Народностопански архив, 2022, N 1, 3-23. 

   Настоящото изследване е фокусирано върху новаторския подход ЛИДЕР в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, използван широко за децентрализирано и същевременно интегрирано развитие на селските райони в отделните страни – членки. В. 

   Е ISSN: 2367-9301
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2719 

 338.43
Ключови думи: 1. Обща селскостопанска политика (ОСП) 2. селски райони 3. местни инициативни групи (МИГ) 4. ендогенни модели 5. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39785

- 174 -

Цб П II 1026

Саров, Ангел.  Предизвикателства пред предприемачите в земеделието за включването на нахута в производствената структура / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, 2022, N 2, 15-21. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=555&tab=en 

 338.43
Ключови думи: 1. предприемачество 2. земеделие 3. производствена структура 4. нахут 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39890

- 175 -

Цб II 92646

Цветков, Петко.  Environmental dimensions / Петко Цветков, Ивайло Дедов, Стоян Бешков, Петър Шурулинков. // Urban Agriculture for Improving the Quality of Life : Examples from Bulgaria. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, 111-134. 

1. Bulgaria - urban agriculture 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39797

- 176 -

Цб II 92646

Draganova, Mariana.  Historical evolution of urban agriculture practices in Sofia and local context at present / Mariana Draganova, Dona Pickard. // Urban Agriculture for Improving the Quality of Life : Examples from Bulgaria / Ed. Dona Pickard. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, 9-19. 

1. Bulgaria - urban agriculture 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. историческо развитие 2. градско земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 39794

- 177 -

Цб П II 1026

Galluzzo, Nicola.  The influence of agri-environmental policy on Italian farms: an analysis of efficiency / Nicola Galluzzo. // Икономика и управление на селското стопанство, 2022, N 2, 3-14. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=554&tab=en 

 338.43
Ключови думи: 1. Common Agricultural Policy 2. data envelopment analysis (DEA) 3. FADN 4. second pillar 5. separability 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39880

- 178 -

Цб П II 1026

Mikova, Rositza.  Regional comparative analysis of the health infrastructure and the school network in the rural areas of Bulgaria / Rositza Mikova. // Икономика и управление на селското стопанство, 2022, N 2, 35-42. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=557 

 338.43
Ключови думи: 1. health infrastructure 2. rural municipalities 3. school network 4. urban municipalities 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39897

- 179 -

Цб II 92646

Pickard, Dona.  Social dimension / Dona Pickard, Mariana Draganova, Albena Nakova, Емилия Ченгелова. // Urban Agriculture for Improving the Quality of Life : Examples from Bulgaria / Ed. Dona Pickard. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, 41-85. 

1. Bulgaria - urban agriculture 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. градско земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 39795

- 180 -

Цб II 92646

Stoyanova, Zornitsa.  Economic dimensions / Zornitsa Stoyanova, Galina Koleva. // Urban Agriculture for Improving the Quality of Life : Examples from Bulgaria. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, 87-109. 

1. Bulgaria - urban agriculture 2. Преподаватели от УНСС 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. измерване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39796

- 181 -

Цб II 92646

Toleva- Nowak, Nina.  Spatial dimensions / Nina Toleva- Nowak. // Urban Agriculture for Improving the Quality of Life : Examples from Bulgaria. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, 135-184. 

1. Bulgaria - urban agriculture 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. пространство 2. измерение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39798

- 182 -

П II 1370

Tretiak, Nataliia.  Institutional Environment of the Land Resources and Land Use Management in Ukraine: Problems of Coordination of the Institutional Structure, Functions and Authorities / Nataliia Tretiak, Oksana Sakal, Andrii Kovalenko, Olena Vrublevska, Anheliia Volska, Halyna Shtohryn, Ivan Behal. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 163-178. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/10_Oksana-Sakal.pdf 

1. Отворен достъп 
 332
Ключови думи: 1. land resources 2. sustainable development 3. public welfare 4. institutional environment 5. climate change 6. Ukraine 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 39755

- 183 -

 

Valchovska, Stela.  Future Resiliense of the Grain Farming System in North-East Bulgaria - Alternatives and Strategies for Adaptation / Stela Valchovska. // Yearbook of UNWE, 2021, N 2, 43-52. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.03 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10480 

1. Отворен достъп 
 63
Ключови думи: 1. grain farming 2. Bulgaria 3. farming system 4. resilience 5. participatory research 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 39683

Икономика на индустрията

- 184 -

 

Ахмадзай, Евгени.  Как Русия дирижира индиректно и цената на газовите хъбове в Европа / Евгени Ахмадзай. // Капитал, 2022, N 27, 38-39. 

   Природният газ поскъпна до най-високите нива от началото на войната в Украйна, след като "Газпром" ограничи доставките. 

 621.311
Ключови думи: 1. Русия 2. газови хъбове 3. Газпром 4. Европа 5. България 6. газов пазар 7. борсови цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39866

- 185 -

Цб II 92645

Радев, Кирил.  Трасформация на МСП към условията на Индустрия 4.0 / Кирил Радев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 275-286. 

 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. управление на промените 3. киберсигурност 4. вериги на доставките 5. кръгова икономика 6. изкуствен интелект (AI) 7. създаване на стойност 8. малки и средни предприятия (МСП) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39820

- 186 -

 

Шишков, Тодор.  Проблемното бъдеще на руската петролна и газова индустрия : Очаква се Индия и Китай да увеличат покупките на руски енергийни източници, но липсва инфраструктурата, която е нужна за доставките / Тодор Шишков, Кирил Кирчев. // Капитал, 2022, N 27, 36-37. 

   Руснаците започнаха да усещат западните санкции. Лидерите в ЕС са всички по-малко склонни за газово ембарго срещу Русия. ЕС се договори да спре 90% от вноса на руски петрол. 

   
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/08/4354578_problemnoto_budeshte_na_ruskata_petrolna_i_gazova/ 

 621.311
Ключови думи: 1. газова криза 2. петролни кризи 3. Русия 4. петролна индустрия 5. газова инфраструктура 6. пренос на газ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39865

- 187 -

П II 1370

Burkovska, Anna.  Socio-Psychological Determinants of Food Security in Ukraine: Causal Aspect / Anna Burkovska, Olena Shebanina, Tetyana Lunkina, Alla Burkovska. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 145-162. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/09_Anna-Burkovska.pdf 

1. Отворен достъп 
 664  + 504.03
Ключови думи: 1. food security 2. sustainable development 3. greening 4. Ukraine 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39754

- 188 -

Цб П I 844

Kitanov, Valentin.  Place and role of tobacco in the historical fate of Bulgaria: Central highlights / Valentin Kitanov. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2021, 7-17. 

 663.97  + 93/99
Ключови думи: 1. Османска империя 2. пазари 3. тютюнева индустрия 4. тютюнев монопол 5. ориенталски тютюни 6. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39753

- 189 -

П II 1370

Radev, Radko.  Strategic Entrepreneurship as a Main Factor for the Development of Economic Zones in Bulgaria / Radko Radev. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 86-110. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/06_Radko-Radev.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 658  + 338.45
Ключови думи: 1. economic zones 2. entrepreneurship 3. strategic management 4. strategic entrepreneurship 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 39740

- 190 -

П II 1370

Verenikina, Anna.  Business Innovation Activity and the Fourth Industrial Revolution in Russia / Anna Verenikina, John Finley, Alexei Verenikin, Maria Melanina. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 130-144. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/08_Anna-Verenikina.pdf 

1. Отворен достъп 
 338.45  + 005.591.6
Ключови думи: 1. Industry 4.0 2. innovations 3. technological development 4. principal component analysis (PCA) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39742

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 191 -

П II 1370

Atanasov, Petko.  The Relative Nature of Success and Failure – Function of Time and Context / Petko Atanasov, Jean-Guy Degos. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 46-70. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf

1. Отворен достъп 
 005.8
Ключови думи: 1. projects 2. large projects 3. financing 4. controversial markets 5. natural monopoly 6. project risks 7. man-made waterways 8. Canal du Midi 9. Panama Canal 10. Suez Canal 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 39738

- 192 -

Цб П II 1656

Parpulova, Nadya.  Cybersecurity in the Transportation of Energy Resources / Nadya Parpulova, Vladimir Zinoviev. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 131-146. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.10 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10487 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 004.056  + 621.31
Ключови думи: 1. transport 2. energy resources 3. security 4. cyber-security 5. Internet of Things (IoT) 6. IoT 7. intelligent pipelines 8. cyber attacks 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 39697

Туризъм

- 193 -

 

Божинова, Марияна.  Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19 / Марияна Божинова, Любка Илиева, Любомира Тодорова, Павлин Павлов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 183-213. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2735 

 338.48
Ключови думи: 1. COVID-19 2. туризъм 3. хотелиерство 4. ресторантьорство 5. криза 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 39824

- 194 -

Цб II 92645

Личев, Тихомир.  Туристически ресурси за развитието на културен и културно-познавателен туризъм по Дунавското крайбрежие / Тихомир Личев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 176-184. 

 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. Дунав 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39808

- 195 -

 

Марчевски, Иван.  Профилиране на българските потребители на туристически продукти / Иван Марчевски, Ваня Григорова, Радослав Йорданов, Криста Нейкова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 42-74. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2731 

 338.482
Ключови думи: 1. туристически пазар 2. пазарно сегментиране 3. критерии 4. клъстерен анализ 5. българските туристи 6. профил 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 39818

- 196 -

Цб П I 844

Petkova-Georgieva, Stoyanka.  The Medical Tourism Social and Public Benefits in the Development of Tourist Services / Stoyanka Petkova-Georgieva, Teodora Petrova, Zhivo Petrov. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2021, 31-37. 

 338.48
Ключови думи: 1. medical tourism 2. wellness tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 39851

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 197 -

 

Горчева, Таня.  Международната производствена специализация и мястото на българската икономика - тенденции и перспективи / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 247-278. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2737 

 339.94
Ключови думи: 1. международно разделение на труда 2. международна конкурентоспособност 3. експортна специализация 4. производствена спецификация 5. българска икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39833

- 198 -

Цб П II 1626

Стоянов, Михал.  Q-commerce - следващо поколение електронна търговия / Михал Стоянов. // Бизнес управление, 2022, N 1, 18-37. 

   Е ISSN: 2534-8396
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2740 

 339.3
Ключови думи: 1. е-търговия 2. Q-commerce (бърза търговия) 3. доставка при поискване 4. тъмен склад 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39836

- 199 -

 

Boeva, Bistra.  Sustainable Global Supply Chains: The Human Rights Aspect / Bistra Boeva. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 20-381, 2021, N 2, 20-38. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.02
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23541 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 339
Ключови думи: 1. supply chains 2. global supply chains 3. human rights 4. international business 5. stakeholders 6. corporate governance 7. modern slavery 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
  

Сист. No: 39721

- 200 -

П II 1370

Kannadas, S.  Volatility Spillover Effects among Gold, Oil and Stock Markets: Empirical Evidence from the G7 Countries / S. Kannadas, T. Viswanathan. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 4, 18-32. 

   Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/22-04_bodytext_s.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/02_Kannadas.pdf 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в Scopus 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 339
Ключови думи: 1. return dynamics 2. volatility spillover 3. commodity markets 4. cointegration 5. gold 6. oil 7. stock markets 8. G7 countries 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39868

- 201 -

 

Sezer, Serife.  An Analysis of Intra-Industry Trade with Some Selected European Union Countries in the Turkish Manufacturing Industry / Serife Sezer, Mahmut Masca. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 39-51. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.03
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23542 

1. Отворен достъп 
 339  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. trade 2. intra-industry trade 3. manufacturing Industry 4. Grubel Lloyd Index 5. Turkey 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39724

- 202 -

П II 1370

Thang, Nguyen Chien.  Trade Relations between Vietnam and Bulgaria: Performance and its Determinants / Nguyen Chien Thang, Tran Thi Mai Thanh. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 19-32. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/02_Nguyen-Chien-Thang.pdf 

1. Отворен достъп 
 339
Ключови думи: 1. international trade 2. Vietnam 3. Bulgaria 4. EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 39736

Европейски съюз

- 203 -

 

Върбанова, Моника.  Черно море има огромен потенциал за възобновяема енергия / Моника Върбанова. // Капитал, 2022, N 28, 26-27. 

   Във връзка с плановете за енергийна независимост, ЕК работи и за алтернативни доставки за страните, зависими от руското ядрено гориво. 

   Интервю с енергийния еврокомисар Кадри Симсoн
   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/15/4367857_energiiniiat_evrokomisar_kadri_simson_cherno_more_ima/ 

 339.923:061.1  + 332.1
Ключови думи: 1. възобновяеми ресурси 2. енергийна геополитика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Черно море 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 39877

- 204 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин на получаване на наследствени пенсии в Европейския съюз / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 16-21. 

 364.35  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. наследствени пенсии 2. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39675

- 205 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин за пенсиониране за инвалидност при работа в Европейския съюз / Георги Желев, Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, 2022, N 2, 5-11. 

 368.4
Ключови думи: 1. пенсиониране 2. инвалидност 3. неработоспособност 4. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39677

- 206 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин за пенсиониране за старост при работа в Европейския съюз / Георги Желев, Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, 2022, N 1, 18-23. 

 368.43  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39682

- 207 -

 

Митев, Трендафил.  Активизирането на македонизма пред вратите на Eвропейския съюз / Трендафил Митев. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 7-28. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Македония 2. Европейски съюз (ЕС) 3. македонизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39864

- 208 -

Цб II 92645

Начев, Иван.  Европа на XXI век: проблематизирането на ценностите и идентичностите / Иван Начев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 245-253. 

 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейски ценности 2. религиозно осъзнаване 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39815

- 209 -

Цб П II 157

Проданова, Росица.  Икономически политики на Европейския съюз - координираност или несъгласуваност? / Росица Проданова, Димитър Костов. // Народностопански архив, 2022, N 1, 48-58. 

   Е ISSN: 2367-9301
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2722 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. ЕС 2. парична политика 3. инфлационна динамика 4. кризисни процеси 5. финансови кризи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39792

- 210 -

Цб П II 1140

Радев, Атанас.  Българското председателство на Съвета на ЕС и въздействието му върху отношенията България – Северна Македония / Атанас Радев. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 27-34. 

 327  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. двустранни отношения 2. българско председателство 3. Съвет на Европейския съюз 4. Съвет на ЕС 5. България 6. Северна Македония 7. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39708

- 211 -

 

Станчев, Ивайло.  Закони за милиони : Какви реформи трябва да бъдат извършени тази година, за да започне получаването на средствата от ЕС / Ивайло Станчев, Мирела Веселинова. // Капитал, 2022, N 27, 15-16. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. европари 2. реформи 3. България 4. закони 5. Европейска комисия (ЕК) 6. енергийна реформа 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39863

- 212 -

Цб П II 1656

Kondarev, Todor.  The Future of the European Union After Brexit / Todor Kondarev. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 159-168. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.12 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10489 

1. Отворен достъп 
 061.1ЕС
Ключови думи: 1. European Union (EU) 2. Brexit 3. European integration 4. United Kingdom 5. euroscepticism 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39704

- 213 -

 

Sezer, Serife.  An Analysis of Intra-Industry Trade with Some Selected European Union Countries in the Turkish Manufacturing Industry / Serife Sezer, Mahmut Masca. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 39-51. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.03
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23542 

1. Отворен достъп 
 339  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. trade 2. intra-industry trade 3. manufacturing Industry 4. Grubel Lloyd Index 5. Turkey 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39724

- 214 -

 

Trifonova, Roxana.  The European Union and the Russian Federation Relations – from the Ukrainian Crisis until the Beginning of the War / Roxana Trifonova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 79-87. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.06
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23545 

1. Отворен достъп 
 327  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. European Union (EU) 2. Russian Federation 3. Ukrainian crisis 4. sanctions 5. war 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39727

Право

- 215 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 4, 22-25. 

 349.2  + 331
Ключови думи: 1. трудово право 2. работодатели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39672

- 216 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, свързани със съдържанието на трудовия договор и видовете трудови договори / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 26-29. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудов договор 3. трудови договори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39676

- 217 -

 

Александров, Андрей.  Проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, 2022, N 2, 20-24. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39679

- 218 -

Цб П I 998

Василева, Мариана.  Обезщетения при причинена вреда на работника или служителя / Мариана Василева. // Актив, 2022, N 5, 51-56. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. обезщетение за вреди 3. трудово правоотношение 4. бездействия на работодателя 5. трудова книжка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39667

- 219 -

 

Василева, Мариана.  Време по трудово правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил / Мариана Василева. // Актив, 2022, 48-52. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. трудов стаж 3. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39888

- 220 -

 

Георгиев, Боян Т.  Сдружаването - по-добрата възможност за защита на публичните права / Боян Т. Георгиев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 50-60. 

 34
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. европейско законодателство 3. администрация 4. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39733

- 221 -

 

Димитрова, Славка.  Актуални проблеми по въпроса за отнемане на средството за извършване на престъплението / Славка Димитрова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 26-42. 

 343
Ключови думи: 1. престъпления 2. Конституционен съд 3. Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39732

- 222 -

 

Дичева, Теодора.  Прекратяване на договор на работник или служител, когато длъжността е определена зя заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме (чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ) / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 9-12. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. специална закрила 3. трудоустрояване 4. трудов договор 5. прекратяване на договор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 39673

- 223 -

 

Драгиев, Александър.  Историческо развитие на международния арбитраж / Александър Драгиев. // Годишник на БСУ, 2021, 42-52. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 34
Ключови думи: 1. арбитраж 2. историческо развитие 3. арбитражен съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39710

- 224 -

 

Драгиев, Александър.  Произход, развитие и правна природа на индивидуалните мнения на съдиите в международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 10-25. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 34
Ключови думи: 1. Международен съд на ООН 2. съдия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39731

- 225 -

Цб II 92645

Калинова, Диляна.  Оспорването на административни актове - проява на бунта на духа / Диляна Калинова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 231-244. 

 342.9
Ключови думи: 1. административен акт 2. право на защита 3. правомощия 4. компетентен орган 5. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 6. законосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39814

- 226 -

 

Кузманова, Десислава.  Развитие на българското гражданско съдопроизводство - съпоставка между основните моменти от института на изпълнение на парични вземания / Десислава Кузманова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 104-115. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 34
Ключови думи: 1. съдопроизводство 2. изпълнение 3. длъжник 4. вземания 5. имущество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39747

- 227 -

Цб П II 1654

Марков, Пресиян.  Bis in idem при взаимодействие между наказателното и административното законодателство / Пресиян Марков. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 121-128. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.10 

1. Преподаватели от УНСС 
 34
Ключови думи: 1. административно нарушение 2. престъпления 3. осъдени 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39699

- 228 -

Цб II 92645

Михайлова, Мария.  Наказателноправна защита на свободата на събранията, митингите и манифестациите като еманация на свободата на словото / Мария Михайлова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 185-199. 

 343.26
Ключови думи: 1. наказателноправна защита 2. събрания 3. свобода на словото 4. митници 5. манифестации 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39809

- 229 -

 

Нейкова, Мария.  Относно необходимостта от промяна на закона за устройството на черноморското крайбрежие / Мария Нейкова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 5-9. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 34
Ключови думи: 1. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 2. областен управител 3. концесия 4. областна администрация 5. биоразнообразие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39730

- 230 -

 

Петкова, Аспасия.  Трудови и осигурителни права и задължения на украинските граждани в Република България / Аспасия Петкова. // Актив, 2022, 42-47. 

 349.2  + 349.3:368
Ключови думи: 1. осигурителни права 2. трудови права 3. украински граждани 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39887

- 231 -

Цб II 92645

Петрова, Паунита.  Международноправна защита на правото на образование и на образователната свобода / Паунита Петрова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 342-358. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. социални права 3. право на образование 4. образователна свобода 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Образование 
  

Сист. No: 39826

- 232 -

 

Райчева, Таня.  Съкратеното съдебно следствие - възможност за разглеждане и решаване на делата в разумен срок / Таня Райчева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 61-70. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 34
Ключови думи: 1. съдебно следствие 2. разпоредително заседание 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 39743

- 233 -

 

Цанков, Веселин.  Глобалният пакт на ООН за бежанците от 2018 г. Коментар на основни положения и спорни въпроси / Веселин Цанков. // Годишник на БСУ, 2021, 5-13. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 314.7
Ключови думи: 1. бежанци 2. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 39706

- 234 -

Цб П II 1656

Bankova, Diyana.  About the Challenges of Cybercrime in the Digital Age / Diyana Bankova. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 109-116. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.08 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10485 

1. Отворен достъп 
 343  + 004  + 004.056
Ключови думи: 1. security 2. cybersecurity 3. cybercrimes 4. management 5. digitalization 6. control 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Право 
  

Сист. No: 39693

- 235 -

 

Boeva, Bistra.  Sustainable Global Supply Chains: The Human Rights Aspect / Bistra Boeva. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 20-381, 2021, N 2, 20-38. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.02
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23541 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 339
Ключови думи: 1. supply chains 2. global supply chains 3. human rights 4. international business 5. stakeholders 6. corporate governance 7. modern slavery 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
  

Сист. No: 39721

- 236 -

Цб П II 1656

Chilova, Nina.  Procedures for Ascertainment of Tax Violation and Imposition of Sanctions / Nina Chilova. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 169-177. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.13 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10490 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 34  + 336.2
Ключови думи: 1. taxes 2. tax law 3. tax violation 4. sanctions 5. penalty decree 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39705

- 237 -

Цб П II 1656

Mishkov, Radoslav.  The Positive and Negative Obligations of the State for the Protection of Wildlife and Forest / Radoslav Mishkov. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 89-96. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.06 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10483 

1. Отворен достъп 
 349.6
Ключови думи: 1. wildlife 2. forest 3. legal mechanisms 4. protection 5. state obligations 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
  

Сист. No: 39690

Обществено управление. Публична администрация

- 238 -

П II 1370

Tretiak, Nataliia.  Institutional Environment of the Land Resources and Land Use Management in Ukraine: Problems of Coordination of the Institutional Structure, Functions and Authorities / Nataliia Tretiak, Oksana Sakal, Andrii Kovalenko, Olena Vrublevska, Anheliia Volska, Halyna Shtohryn, Ivan Behal. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 163-178. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/10_Oksana-Sakal.pdf 

1. Отворен достъп 
 332
Ключови думи: 1. land resources 2. sustainable development 3. public welfare 4. institutional environment 5. climate change 6. Ukraine 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 39755

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 239 -

 

Бакалов, Йордан.  НАТО - глобална сигурност / Йордан Бакалов. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 89-125. 

 355
Ключови думи: 1. НАТО 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Русия 4. Китай 5. тероризъм 6. радикализъм 7. хибридни заплахи 8. оръжия за масово поразяване 9. Балкани 10. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 39874

- 240 -

Цб П II 1140

Наама, Карим.  Предизвикателства пред националната сигурност на Ирак / Карим Наама. // Международни отношения, LI, 2022, N 2, 97-108. 

 004.056
Ключови думи: 1. сигурност 2. национална сигурност 3. Ирак 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 39854

- 241 -

 

Ненков, Петър.  Създаване, развитие, състав и задачи на българската армия / Петър Ненков. // Научни трудове на ВУСИ, 2021, 202-234. 

 355
Ключови думи: 1. българска армия 2. война 3. преврат 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 39899

- 242 -

Цб П II 1656

Parpulova, Nadya.  Cybersecurity in the Transportation of Energy Resources / Nadya Parpulova, Vladimir Zinoviev. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 131-146. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.10 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10487 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 004.056  + 621.31
Ключови думи: 1. transport 2. energy resources 3. security 4. cyber-security 5. Internet of Things (IoT) 6. IoT 7. intelligent pipelines 8. cyber attacks 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 39697

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 243 -

Цб П II 1654

Андреева, Цветелина.  Приложение на методите за управление на риска на застрахователните компании / Цветелина Андреева. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 91-96. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/23605 

 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. методи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39695

- 244 -

Цб П II 1654

Андреева, Цветелина.  Управление и устойчиво развитие на застрахователната компания / Цветелина Андреева. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 129-136. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.11 

1. Преподаватели от УНСС 
 005.7
Ключови думи: 1. развитие 2. застраховане 3. стратегии 4. щети 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Управление 
  

Сист. No: 39700

- 245 -

Цб П II 1626

Ерусалимов, Румен.  Отражение на КОВИД-19 върху развитието на застраховка "КАСКО на МПС" в България / Румен Ерусалимов, Николай Илиев. // Бизнес управление, 2022, N 1, 38-49. 

   Е ISSN: 2534-8396
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2741 

 368.8
Ключови думи: 1. застраховане 2. премиен приход 3. обезщетение 4. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39837

- 246 -

 

Желев, Георги.  Как се прилага Договорът между България и Украйна за социално осигуряване след 24 февруари 2022 г.? / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2022, N 6, 9-12. 

 368
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. междудържавни отношения 3. договор 4. България 5. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39662

- 247 -

 

Желев, Георги.  Осигуряване и ползване на социални и здравни права от македонски граждани в България / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2022, N 5, 18-22. 

 368
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. здравно осигуряване 3. социални права 4. чужденци 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39670

- 248 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин на получаване на наследствени пенсии в Европейския съюз / Георги Желев. // Труд и осигуряване, 2022, N 3, 16-21. 

 364.35  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. наследствени пенсии 2. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39675

- 249 -

 

Желев, Георги.  Условия и начин за пенсиониране за инвалидност при работа в Европейския съюз / Георги Желев, Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, 2022, N 2, 5-11. 

 368.4
Ключови думи: 1. пенсиониране 2. инвалидност 3. неработоспособност 4. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39677

- 250 -

 

Коцева, Татяна.  Подкрепа на семейства от уязвими общности - политики, насоки и случаи от практиките / Татяна Коцева, Красимира Минева, Милен Балтов. // Годишник на БСУ, 2021, 86-95. 

 364.3
Ключови думи: 1. социална политика 2. социални услуги 3. детско развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39713

- 251 -

 

Куков, Нико.  Сребърната икономика - възможности, рискове и предизвикателства / Нико Куков. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 78-89. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 368.43
Ключови думи: 1. застаряващо население 2. рискове 3. социална политика 4. възможности 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39745

- 252 -

 

Стоянова, Галина.  Възможности за дългосрочна спестовност за пенсия в България / Галина Стоянова. // Годишник на БСУ, 2021, 192-201. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 368.43
Ключови думи: 1. пенсия 2. допълнително пенсионно осигуряване 3. доброволно пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39719

- 253 -

Цб П I 980

Христов, Ивайло.  Социално-икономически аспекти в революционното дело на Васил Левски / Ивайло Христов. // Бизнес посоки, 2017, N 3, 95-101. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=564876 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=125084026&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2017_3_94_101_bg.pdf 

 93/99  + 304
Ключови думи: 1. Васил Левски 2. революция 3. парични средства 4. финанси 5. ресурси 6. приходи 7. разходи 8. касова книга 9. квитанции 10. бюджет 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39658

- 254 -

Цб П II 1654

Чакалова, Ивелина.  Ползите от прилагане на социален одит на социалните предприятия / Ивелина Чакалова. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, 79-90. 

   
   DOI: https://doi.org/10.37075/ISA.2022.2.06 

 304  + 657.6
Ключови думи: 1. социално предприятие 2. социален одит 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 39692

- 255 -

П II 1370

Vnukova, Nataliya.  Assessing the Activities of Insurance Companies Due to the Disease of Private Pension / Nataliya Vnukova, Daria Davydenko, Svitlana Achkasova, Olexandr Yagolnitsky. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 179-194. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/11_Daria-Davydenko.pdf 

1. Отворен достъп 
 364.35
Ключови думи: 1. insurance 2. insurance companies 3. private pensions 4. financial services market 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39756

Образование

- 256 -

Цб II 92645

Бектешев, Бексай.  Съвременното образование и идеята за образователна цялост / Бексай Бектешев. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 370-376. 

 37.0
Ключови думи: 1. холистично образование 2. образователна система 3. възрастова психология 4. цялостност 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 39828

- 257 -

Цб П II 157

Драгоева, Рая.  Влияние на разходите за образование върху икономическия растеж / Рая Драгоева. // Народностопански архив, 2022, N 1, 59-72. 

   Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Развитието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. 

   Е ISSN: 2367-9301
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2723 

 37.014
Ключови думи: 1. образование 2. БВП 3. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 39793

- 258 -

Цб II 92645

Петров, Петър.  Свободният университет като проявление на бунта на духа / Петър Петров, Антоанета Петрова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 359-369. 

   В доклада са описани причините за възникване на Свободния университет, който има важна роля за утвърждаването и развитието на съвременната българска икономическа наука; неговото основаване, статут и структура. Посочени са главните "виновници" за създаването и развитието му, неговата учебно-преподавателска и научна дейност. 

1. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 378.000.93
Ключови думи: 1. Свободен университет 2. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан 
  

Сист. No: 39827

- 259 -

Цб II 92645

Петрова, Паунита.  Международноправна защита на правото на образование и на образователната свобода / Паунита Петрова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 342-358. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. социални права 3. право на образование 4. образователна свобода 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Образование 
  

Сист. No: 39826

Математика. Естествени науки

Екология

- 260 -

П II 1370

Burkovska, Anna.  Socio-Psychological Determinants of Food Security in Ukraine: Causal Aspect / Anna Burkovska, Olena Shebanina, Tetyana Lunkina, Alla Burkovska. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 145-162. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/09_Anna-Burkovska.pdf 

1. Отворен достъп 
 664  + 504.03
Ключови думи: 1. food security 2. sustainable development 3. greening 4. Ukraine 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39754

- 261 -

 

Goldman, Sarah.  Risks and Challenges of Ecological Transition for the Financial System: What Role for Central Banks? / Sarah Goldman, Tsvetelina Marinova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 52-67. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875; DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.2.04
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23543 

1. Отворен достъп 
 336  + 574
Ключови думи: 1. ecological transition 2. climate 3. central banks 4. monetary policy 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Екология 
  

Сист. No: 39725

- 262 -

Цб П II 1656

Mishkov, Radoslav.  The Positive and Negative Obligations of the State for the Protection of Wildlife and Forest / Radoslav Mishkov. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 89-96. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.06 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10483 

1. Отворен достъп 
 349.6
Ключови думи: 1. wildlife 2. forest 3. legal mechanisms 4. protection 5. state obligations 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
  

Сист. No: 39690

Приложни науки

Здравеопазване

- 263 -

 

Чавкова, Ива Илианова.  Щe подобри ли българската здравна система въвеждането на здравния омбудсман? / Ива Илианова Чавкова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 212-218. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 614
Ключови думи: 1. омбудсман 2. пациенти 3. права на човека 4. здравна система 5. права на пациенти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39752

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 264 -

Цб П II 1654

Андреев, Анатоли.  Анализ и политика на състоянието на енергетиката по икономическия индикатор енергийна зависимост / Анатоли Андреев. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 108-120. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2022.2/ISA.2022.2.09.pdf 

 620.9
Ключови думи: 1. анализ 2. политика 3. енергийна зависимост 4. енергетика 5. икономическа стабилност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 39698

- 265 -

 

Лецковска, Силвия.  Софтуерни продукти за определяне на енергийните характеристики на сгради / Силвия Лецковска. // Годишник на БСУ, 2021, 223-232. 

 004.4
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. сгради 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 39722

- 266 -

 

Сейменлийски, Камен.  Структурата на производство - водещ фактор за формиране цените на електроенергията / Камен Сейменлийски. // Годишник на БСУ, 2021, 116-126. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 620.9
Ключови думи: 1. електроенергия 2. цени 3. енергийна система 4. енергия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 39715

- 267 -

 

Сейменлийски, Камен.  Изследване процесите на системна интеграция на България в рамките на Европейския съюз при условията на либерализиран пазар на електроенергия / Камен Сейменлийски. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 189-197. 

 620.9
Ключови думи: 1. енергийна система 2. пазар на електроенергия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 39750

- 268 -

 

Симионов, Радослав.  Фактори влияещи върху цената на електроенергията формирана от доставчик от последна инстанция / Радослав Симионов. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2021, 198-203. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2021.pdf 

 620.9
Ключови думи: 1. енергийна система 2. цена 3. доставчици 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 39751

Информационни технологии. Иновации

- 269 -

 

Божанов, Божидар.  Назрява желание за работа на следващо ниво : Да минем от аутсорсинг и реализиране на проекти за други компании към това да изграждаме собствени продукти и дори еднорози: Интервю на Илия Вълков с Божидар Божанов, министър на електронното управление / Божидар Божанов ; Интервю Илия Вълков. // Мениджър, 2022, N 5, 31-34. 

1. Интервю 
 005  + 005.591.6
Ключови думи: 1. интервю 2. дигитализация 3. електронно управление 4. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39901

- 270 -

 

Бошнаков, Венелин.  Използване на дигитални услуги от населението в България: основни предпоставки, тенденции и регионални измерения / Венелин Бошнаков, Мария Казакова. // Народностопански архив, 2022, N 2, 42-54. 

   Е ISSN: 2367-9301

 338.46
Ключови думи: 1. дигитални услуги 2. публичен сектор 3. региони 4. България 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39800

- 271 -

Цб П II 1654

Дикльовски, Валери.  Ръководство и управление на информационните технологии в предприятията на основата на COBIT 2019 / Валери Дикльовски. // Икономически и социални алтернативи, Т. 28, 2022, N 2, 144-150. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/23611 

 005.93
Ключови думи: 1. управление 2. информационни технологии 3. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 4. EGIT (Enterprise Governance of Information Technology) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39702

- 272 -

Цб II 92645

Иванова, Мария Ал.  Лидерството във виртуална работна среда / Мария Ал. Иванова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 438-452. 

 316.46  + 004.5
Ключови думи: 1. лидерство 2. виртуална среда 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39831

- 273 -

 

Кръстевич, Тодор.  Разкриване на закономерности при пазаруване в среда на големи данни / Тодор Кръстевич. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, N 30, 138-180. 

   
   https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=2734 

 339.13  + 004.6
Ключови думи: 1. пазарска кошница 2. пазарно поведение 3. големи данни 4. продажбени трансакции 5. поведение на купувачите 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39823

- 274 -

 

Лецковска, Силвия.  Софтуерни продукти за определяне на енергийните характеристики на сгради / Силвия Лецковска. // Годишник на БСУ, 2021, 223-232. 

 004.4
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. сгради 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 39722

- 275 -

Цб П II 1626

Милев, Пламен.  Концептуален подход за представяне на текстови данни от уеб базирани информационни системи в структурирана форма / Пламен Милев, Явор Табов. // Бизнес управление, 2022, N 1, 50-63. 

   Данните в уеб базираните информационни системи представляват все по-голям интерес за аналитична обработка от страна на организациите. Обичайно текстовите данни в този вид системи имат неструктурирана форма. Неструктурираните данни в уеб базираните информационни системи са с много голям обем. 

   Е ISSN: 2534-8396
   https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=2742 

1. Преподаватели от УНСС 
 004.6
Ключови думи: 1. текстови данни 2. концептуална рамка 3. уеб базирани информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39838

- 276 -

Цб II 92645

Рукова, Поли.  Регионални аспекти на иновативната трансформация в България / Поли Рукова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 254-263. 

 332
Ключови думи: 1. иновативно развитие 2. дигитална трансформация 3. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39816

- 277 -

 

Хаузер, Херман.  Европа трябва да осигури технологичния си суверинитет / Херман Хаузер. // Капитал, 2022, N 274, 54-57. 

   "Европа е един от трите технологични кръга в света наред със САЩ и Китай", според Херман Хаузер, съосновател на Amadeus Capital. 

 004
Ключови думи: 1. Европа 2. технологичен напредък 3. технологични решения 4. стартъп компании 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39869

- 278 -

Цб П II 1656

Bankova, Diyana.  About the Challenges of Cybercrime in the Digital Age / Diyana Bankova. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 109-116. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.08 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10485 

1. Отворен достъп 
 343  + 004  + 004.056
Ключови думи: 1. security 2. cybersecurity 3. cybercrimes 4. management 5. digitalization 6. control 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Право 
  

Сист. No: 39693

- 279 -

П II 1370

Borisov, Svetoslav.  DeFi – Potential, Advantages and Challenges / Svetoslav Borisov. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 4, 33-54. 

   Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/22-04_bodytext_s.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/03_Svetoslav-Borisov.pdf 

1. Отворен достъп 2. Публикации, индексирани в Scopus 3. Публикации, индексирани в CEEOL 
 336  + 005.591.6
Ключови думи: 1. decentralised finance 2. DeFi 3. blockchain 4. cryptocurrency 5. smart contracts 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39871

- 280 -

Цб П II 1656

Boyanov, Luben K.  A Conceptual Approach for Industrial Internet of Things Assessment / Luben K. Boyanov. // Yearbook of UNWE, 2022, N 2, 97-107. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 doi: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.07 Публикацията е индексирана в CEEOL. 
   http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/article/10484 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 004.77
Ключови думи: 1. Internet of Things (IoT) 2. IoT 3. industry 4. reference architectures 5. connectivity 6. assessment methodology 7. security 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39691

- 281 -

 

Dimov, Sava.  The Research of Global Value Chains - Conceptual, Theoretical and Practical Aspects / Sava Dimov. // Годишник на БСУ, 2021, 96 -115. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik2021-xliv.pdf 

 004.77:33
Ключови думи: 1. digital economy 2. digital technologies 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39714

- 282 -

Цб П I 844

Gigov, Rusen.  Application of social-cognitive theory in evaluation of intentions for the use of digital technologies to increase the company competitiveness / Rusen Gigov, Nadezhda Koprinkova-Noncheva. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2021, 50-54. 

   
   https://www.btu.bg/images/annual/annual_uni_book_vol_2_2021.pdf 

 004
Ключови думи: 1. blockchain technology 2. social-cognitive theory 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39860

- 283 -

П II 1370

Verenikina, Anna.  Business Innovation Activity and the Fourth Industrial Revolution in Russia / Anna Verenikina, John Finley, Alexei Verenikin, Maria Melanina. // Икономически изследвания, 31, 2022, N 5, 130-144. 

   Публикацията, индексирана в CEEOL. Пълният брой на изданието е достъпен на адрес: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/2022-5_bodytext.pdf
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/08_Anna-Verenikina.pdf 

1. Отворен достъп 
 338.45  + 005.591.6
Ключови думи: 1. Industry 4.0 2. innovations 3. technological development 4. principal component analysis (PCA) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 39742

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 284 -

Цб П II 1571

Иванов, Денис.  По въпроса за времето и начина на създаване на Централния български революционен комитет в Българско / Денис Иванов. // История, XXX, 2022, N 3, 254-281. 

   https://doi.org/10.53656/his2022-3-2-cbrc Print ISSN: 0861-3710; Online-ISSN: 1314-8524 Публикацията е индексирана в Web of Science: WOS:000811797800002. 

 949.72.042
Ключови думи: 1. БРЦК (Български револ. центр. комитет) 2. революционни комитети 3. Ловеч 4. Васил Левски 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Васил Левски 
  

Сист. No: 39656

- 285 -

Цб II 92645

Петров, Петър.  Свободният университет като проявление на бунта на духа / Петър Петров, Антоанета Петрова. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 359-369. 

   В доклада са описани причините за възникване на Свободния университет, който има важна роля за утвърждаването и развитието на съвременната българска икономическа наука; неговото основаване, статут и структура. Посочени са главните "виновници" за създаването и развитието му, неговата учебно-преподавателска и научна дейност. 

1. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 378.000.93
Ключови думи: 1. Свободен университет 2. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан 
  

Сист. No: 39827

- 286 -

Цб II 92645

Саргавакян, Ани.  Врачанският революционен кометет и неговите дейци - активни участници в духовното и политическото ни възраждане през 70-те години на XIX век / Ани Саргавакян. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 119-128. 

 949.72.042
Ключови думи: 1. националноосвободително движение 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 39805

- 287 -

Цб П I 980

Христов, Ивайло.  Социално-икономически аспекти в революционното дело на Васил Левски / Ивайло Христов. // Бизнес посоки, 2017, N 3, 95-101. 

   Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=564876 Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=125084026&site=ehost-live
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2017_3_94_101_bg.pdf 

 93/99  + 304
Ключови думи: 1. Васил Левски 2. революция 3. парични средства 4. финанси 5. ресурси 6. приходи 7. разходи 8. касова книга 9. квитанции 10. бюджет 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39658

- 288 -

Цб II 92645

Чаушева, Дора.  Васил Левски, Ангел Кънчев и Теофан Райнов в края на 1871 г. и началото на 1872 г. / Дора Чаушева. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата : Сборник с доклади от международна научна конференция 28-29 април 2022 г. / Ред. кол. Теодора Евтимова и др.  (Русе). - Русе. - Русе : Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2022, 54-66. 

 949.72.042
Ключови думи: 1. история на България 2. националноосвободително движение 3. Общо събрание в Букурещ 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Васил Левски 2. Кънчев, Ангел 3. Райнов, Теофан 
  

Сист. No: 39804

- 289 -

Цб П I 844

Kitanov, Valentin.  Place and role of tobacco in the historical fate of Bulgaria: Central highlights / Valentin Kitanov. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2021, 7-17. 

 663.97  + 93/99
Ключови думи: 1. Османска империя 2. пазари 3. тютюнева индустрия 4. тютюнев монопол 5. ориенталски тютюни 6. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 39753

- 290 -

 

Marinova, Tsvetelina.  In Memoria prof. Xavier Richet / Tsvetelina Marinova, Tatiana Houbenova-Delisivkova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 2, 88-92. 

   ISSN (print): 2815-2751; ISSN (online): 2815-2875
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/23546 

1. Отворен достъп 
 92
Ключови думи: 1. in memoria 2. biographical data 3. Richet, Xavier 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Richet, Xavier 
  

Сист. No: 39734


 Индекс по АВТОРИ

Абдулатипов, Рамазан Г. 11 24 
Александров, Андрей 82 83 84 85 86 87 215 216 217 
Андоновска, Магдалена 23 
Андреев, Анатоли 264 
Андреева, Андрияна 88 
Андреева, Цветелина 144 243 244 
Антонова, Весислава 1 
Асенова, Камелия 51 
Атанасова, Лина 168 
Атанасова, Маргарита 89 
Ахмадзай, Евгени 184 
Бакалов, Йордан 239 
Бакърджиева, Радостина 52 
Балтов, Милен 250 
Барзов, Иво 25 
Башев, Храбрин 171 
Башикаров, Кирил 132 
Бейкър, Дийн 48 
Бектешев, Бексай 256 
Бешков, Стоян 175 
Божанов, Божидар 145 269 
Божикин, Иван 68 
Божинова, Марияна 193 
Бонев, Живко 133 
Бориславов, Борислав 104 
Борисов, Лъчезар Д. 172 
Бошнаков, Венелин 169 270 
Браун, А. 90 
Валентинова, Доротея 7 
Вангелов, Никола 164 
Василев, Бойко 26 
Василева, Елка 59 
Василева, Мариана 91 218 219 
Василева, Теодора 46 
Велинов, Иво Ив. 15 
Величков, Николай 53 
Веселинова, Мирела 211 
Веселинова, Надежда 104 
Вечев, Венцислав 143 
Вечев, Мартин 1 
Вранчев, Кармен 113 
Вълков, Илия 1 145 269 
Върбанов, Тихомир 22 
Върбанова, Моника 105 203 
Ганчев, Мирослав 54 
Георгиев, Боян Т. 220 
Георгиев, Васил 27 
Годумов, Александър 55 
Горчева, Таня 197 
Господинов, Юлиян 104 
Григорова, Ваня 195 
Гюрова, Констанца 56 
Дедов, Ивайло 175 
Денизова, Вера 47 
Денчев, Пенчев 106 
Дервенков, Недялко 146 
Деянов, Дани 115 
Джапаров, Пламен 116 
Дикльовски, Валери 147 271 
Димитрова, Искрена 16 
Димитрова, Мина 117 
Димитрова, Ренета 118 
Димитрова, Славка 43 221 
Дичева, Теодора 92 93 94 95 96 222 
Добрев, Добромир 8 
Долчинков, Радостин 148 
Досев, Христо 134 135 
Драгиев, Александър 223 224 
Драгоева, Рая 257 
Евлогиев, Емил 136 
Емин, Мустафа 12 
Ерусалимов, Румен 245 
Желев, Георги 28 97 98 204 205 206 246 247 248 249 
Иванов, Денис 284 
Иванов, Дончо 2 
Иванова, Ваня 58 
Иванова, Дияна 137 
Иванова, Мария 46 
Иванова, Мария Ал. 17 149 272 
Иванова, Мария Ив. 18 150 
Иванова, Невена 59 
Иванова-Кузманова, Галя 143 
Илиев, Николай 245 
Илиева, Любка 193 
Йорданов, Радослав 195 
Йорданова, Даниела 60 151 
Йоцов, Виктор 61 
Казакова, Мария 169 270 
Калинова, Диляна 225 
Кирчев, Кирил 186 
Класса, Паола 99 
Ковачев, Радко 132 
Коджаиванова, Ани 152 
Колев, Йордан 104 
Костадинова, Вела 19 29 
Костов, Димитър 209 
Костов, Красимир 10 20 
Костов, Любослав 62 
Костова, Иванка 165 
Костова, Силвия 137 
Косулиев, Александър 63 
Коцева, Татяна 250 
Кръстева-Христова, Радосвета 143 
Кръстевич, Тодор 166 273 
Кузманова, Десислава 226 
Куков, Нико 251 
Кулчев, Красимир 137 
Куртева, Галина Георгиева 153 
Лазарова, Елица 104 
Лецковска, Силвия 265 274 
Личев, Тихомир 3 194 
Лулански, Веселин 4 
Любенов, Здравко 197 
Любенов, Любомир 167 
Марикина, Мария 64 
Марков, Пресиян 227 
Марчевски, Иван 195 
Милев, Пламен 275 
Минева, Красимира 250 
Минков, Васил 119 
Минчев, Иван 120 121 122 
Мирчев, Мирослав 13 30 
Митев, Трендафил 207 
Михайлова, Мария 228 
Наама, Карим 240 
Нарлев, Юлиян 158 
Начев, Иван 31 208 
Нейкова, Криста 195 
Нейкова, Мария 229 
Нейчева, Мария 100 
Ненков, Петър 241 
Никовска, Мария 101 
Николов, Йово 32 
Николова, Величка 65 
Ножаров, Щерьо 66 
Овчинников, Евгени 22 
Орозова, Даниела 21 
Павлов, Павлин 193 
Папраданова, Диана 138 
Парашкевова-Великова, Евелина 104 
Паунова,Полина 33 
Петкова, Аника 67 
Петкова, Аспасия 230 
Петров, Ивайло 197 
Петров, Петър 258 285 
Петрова, Антоанета 258 285 
Петрова, Велина 168 
Петрова, Диана 139 
Петрова, Паунита 231 259 
Пешев, Петър 68 
Пиетшак, Пьотр 34 
Пиримова, Вера 69 
Попов, Иван 148 
Попова, Евгения 123 
Проданов, Михаил 102 
Проданов, Стоян 173 
Проданов, Христо 70 
Проданова, Димитрина 173 
Проданова, Росица 209 
Радев, Атанас 35 210 
Радев, Кирил 154 185 
Райчева, Таня 232 
Расим, Мехмед 71 
Рукова, Поли 108 276 
Саргавакян, Ани 286 
Саров, Ангел 174 
Сейменлийски, Камен 266 267 
Симеонов, Калоян 72 
Симионов, Радослав 268 
Сирашки, Христо 104 
Снайдър, Тимъти 36 
Стаменова, Радостина 58 
Станчев, Ивайло 211 
Стефанова, Кристина 73 
Стиглиц, Джоузеф 48 
Стоянов, Георги 140 
Стоянов, Михал 198 
Стоянов, Николай 49 
Стоянова, Галина 252 
Стоянова, Мариела 104 
Стоянова-Енчева, Олга 37 155 
Табов, Явор 275 
Тагарев, Недко 109 
Тодоров, Васил 74 
Тодоров, Иван 75 
Тодоров, Радослав Иванов 38 
Тодорова, Любомира 193 
Филипова, Иглика 47 156 
Харизанов, Мартин 110 
Хаузер, Херман 277 
Христов, Владимир 141 
Христов, Ивайло 253 287 
Цанков, Веселин 39 40 233 
Цветков, Петко 175 
Цеков, Иво 41 
Чавкова, Ива Илианова 263 
Чакалова, Ивелина 142 254 
Чаушева, Дора 288 
Ченгелова, Емилия 179 
Чипев, Пламен Д. 76 
Чиприянов, Михаил 23 104 
Чиприянова, Галина 143 
Шишков, Тодор 186 
Шишкова, Ива 9 
Шопов, Владимир 42 
Шопова, Маргарита 22 
Шотаров, Антон 77 
Шурулинков, Петър 175 
Янакиева, Веселка 97 98 205 206 249 
Abu, Nurudeen 128 
Achkasova, Svitlana 255 
Aliu, Ylber 103 
Atanasov, Ilia 80 
Atanasov, Petko 157 191 
Bankova, Diyana 234 278 
Bathija, Alwin 124 
Behal, Ivan 112 182 238 
Ben-Obi, Onyewuchi Amaechi 128 
Bencova, Tatiana 78 
Boeva, Bistra 199 235 
Bohacikova, Andrea 78 
Borisov, Svetoslav 125 279 
Boyanov, Luben K. 280 
Brestovci, Albulena 103 
Burak, Volodymyr Ya. 160 
Burkovska, Alla 187 260 
Burkovska, Anna 187 260 
Byнова-Нарлева, Камелия 158 
Chilova, Nina 126 236 
David, Joseph 128 
Davydenko, Daria 255 
Degos, Jean-Guy 157 191 
Dimitrova, Vesselina 5 79 159 
Dimov, Sava 281 
Draganova, Mariana 176 179 
Finley, John 190 283 
Galluzzo, Nicola 177 
Gamal, Awadh Ahmed Mohammed 128 
Gigov, Rusen 282 
Goldman, Sarah 127 261 
Groning, Linda 43 
Hinkova, Sonia 14 
Houbenova-Delisivkova, Tatiana 6 290 
Kannadas, S. 200 
Kaplenko, Halyna V. 160 
Karim, Mohd Zaini Abd 128 
Kitanov, Valentin 188 289 
Koleva, Galina 180 
Kondarev, Todor 44 212 
Koprinkova-Noncheva, Nadezhda 282 
Kovalenko, Andrii 112 182 238 
Krumova, Yoana 161 
Kulish, Inna M. 160 
Lunkina, Tetyana 187 260 
Lyubomirova, Veselina 111 
Manosperta, Lino 5 79 159 
Marinova, Tsvetelina 6 127 261 290 
Masca, Mahmut 201 213 
Melanina, Maria 190 283 
Mikova, Rositza 178 
Mishkov, Radoslav 237 262 
Nakova, Albena 179 
Nikolov, Georgi 111 
Parpulova, Nadya 192 242 
Pavanelli, Giovanni 50 
Petkova-Georgieva, Stoyanka 196 
Petranov, Stefan 80 
Petrov, Zhivo 196 
Petrova, Teodora 196 
Pickard, Dona 176 179 
Pula, Leke 129 
Radev, Radko 162 189 
Sakal, Oksana 112 182 238 
Sakanko, Musa Abdullahi 128 
Schroder, Diana-Marie 163 
Sezer, Serife 201 213 
Shebanina, Olena 187 260 
Shergill, Amrita 170 
Shtohryn, Halyna 112 182 238 
Stasyshyn, Andrii V. 160 
Stoyanova, Zornitsa 180 
Synchuk, Svitlana M. 160 
Terziu, Lavdim 103 
Thang, Nguyen Chien 202 
Thanh, Tran Thi Mai 202 
Toleva- Nowak, Nina 181 
Tretiak, Nataliia 112 182 238 
Trifonova, Roxana 45 214 
Tsolov, Georgi 111 
Valchovska, Stela 183 
Verenikin, Alexei 190 283 
Verenikina, Anna 190 283 
Viswanathan, T. 200 
Vnukova, Nataliya 255 
Volska, Anheliia 112 182 238 
Vrublevska, Olena 112 182 238 
Xhelili, Florentina 129 
Yagolnitsky, Olexandr 255 
Yangyozov, Petko 161 
Yotzov, Victor 81 130 
Zinoviev, Vladimir 192 242 
Zlatinov, Dimitar 80 
Zyberi, Ilirjana 131 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен капацитет за регионално планиране в контекста на интегрираните териториални инвестиции 104 
Активизирането на македонизма пред вратите на Eвропейския съюз 207 
Актуални проблеми по въпроса за отнемане на средството за извършване на престъплението 221 
Анализ за икономиката на България 71 
Анализ и политика на състоянието на енергетиката по икономическия индикатор енергийна зависимост 264 
Аналитични модели при оценка на финансовата устойчивост на предприятията 137 
Балканският ислям: заплаха или пропусната възможност 12 
Балканският полуостров „in statu nascendi“ и защо понятието „балканизация“ не е вече адекватно? 34 
Бунтарят Бердяев в руската философия 8 
Бунтът на духа и бунтът на тялото - прилики, разлики, смисъл 19 29 
Българо-италиански политически отношения в периода 1989 - 2017 година 25 
Българското председателство на Съвета на ЕС и въздействието му върху отношенията България – Северна Македония 35 210 
Бюджет за маркетинг стимулиране на регионални пчелни продукти на база ценност 167 
Васил Левски, Ангел Кънчев и Теофан Райнов в края на 1871 г. и началото на 1872 г. 288 
Взаимовръзка между инвестиции, растеж и кризи в страните от ЕС за периода 2000-2020 г. 56 
Влияние на метамодернизма върху формирането на съвременни възпитателни модели 10 20 
Влияние на преките германски инвестиции върху икономиката на България 113 
Влияние на разходите за образование върху икономическия растеж 257 
Врачанският революционен кометет и неговите дейци - активни участници в духовното и политическото ни възраждане през 70-те години на XIX век 286 
Време на разположение и дежурство - основни изисквания, права и ограничения при въвеждането им - чл. 139, ал. 5 от КТ и Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя 92 
Време по трудово правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил 219 
Вторият продукт на "Солвей Соди" 156 
Възможности за дългосрочна спестовност за пенсия в България 252 
Глобалният пакт на ООН за бежанците от 2018 г. Коментар на основни положения и спорни въпроси 39 233 
Глобалният пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция от 2018 г. Kоментар на основни положения и спорни въпроси 40 
Големият план на ЕЦБ за маманипулиране на пазарите 114 
Голямото напускане: парите или животът 90 
Данъчно третиране на доходите от финансови инструменти на местни физически лица 123 
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на преодоляване под наем на наета земеделска земя от физическо лице - регистриран земеделски стопанин 122 
Дискретен поглед на запад 42 
Длъжностна характеристика на работника или служителя - изготвяне, връчване, изменение 96 
Европа на XXI век: проблематизирането на ценностите и идентичностите 31 208 
Европа трябва да осигури технологичния си суверинитет 277 
Европейското политическо сътрудничество (1970-1993г.) 27 
Ефектите от данъчната революция на МВФ 115 
За еднократното изплащане на обезщетението за безработица 87 
За задълженията на работодателя за оказване на първа долекарска помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите при пожарна безопасност и защита на населението 99 
Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение и кога едностранната промяна не е нарушение - чл. 118 от КТ 93 
Зависимост между цените на производство и инфлацията при хранителните продукти в България 172 
Задължение за регистрация по ЗДДС при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от ЕДС 121 
Задължение за регистрация по ЗДДС при продажба на недвижими имоти от физически лица 120 
Закони за милиони 211 
Защо в някои страни инфлацията остава сравнително ниска 57 
Зимата на недоволството в Европа 107 
Измерване на организационната привързаност 102 
Използване на дигитални услуги от населението в България: основни предпоставки, тенденции и регионални измерения 169 270 
Изследване на актуалните тенденции пред счетоводната професия 143 
Изследване процесите на системна интеграция на България в рамките на Европейския съюз при условията на либерализиран пазар на електроенергия 267 
Иконометричен анализ на дългосрочни зависимости между вноса и износа на инвестиционни стоки, вътрешните инвестиции и икономическия растеж в България 67 
Икономиката на България: без облаци, но на хоризонта гърми 47 
Икономическа свобода 54 
Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове 109 
Икономически политики на Европейския съюз - координираност или несъгласуваност? 209 
Икономически последици от политическата нестабилност във Венецуела 65 
Има ли измъкване от рецесията? 49 
Инвестиционна активност по отрасли в България 53 
Ислямското пробуждане на Африка – новото лице на глобалния джихад 13 30 
Истинският дебат за инфлацията 48 
Историческо развитие на международния арбитраж 223 
История на печатната реклама в България между двете световни войни - формални и съдържателни характеристики 164 
Йордан Дъбов, който търси най-доброто кафе в света 152 
Как бизнес организациите оцеляват и растат във времето - световният опит 151 
Как Русия дирижира индиректно и цената на газовите хъбове в Европа 184 
Как се прилага Договорът между България и Украйна за социално осигуряване след 24 февруари 2022 г.? 28 246 
Квалификационни несъответствия на пазара на труда 100 
Ковид 19 пандемията и влиянието й върху публичния дълг в България 51 
Конвергенция във функционалната структура на публичните разходи между дължавите-членки на Европейския съюз 73 
Концептуален подход за представяне на текстови данни от уеб базирани информационни системи в структурирана форма 275 
Корекция за риска в съответствие с МСФО 17 застрахователни договори 140 
Кризисните общества, четвъртата индустриална революция и преосмислянето на икономическата методология 70 
Лидерството във виртуална работна среда 17 149 272 
Макроикономическите рискове пред България 64 
Маркетинг и цени: там, където вашите ценови решения се превръщат в реалност 165 
Международната производствена специализация и мястото на българската икономика - тенденции и перспективи 197 
Международноправна защита на правото на образование и на образователната свобода 231 259 
Методически аспекти на повишаване на качеството н учебните материали поо ПН „Икономика“ във висшите училища 66 
Минималната работна заплата в България: динамика, тенденции и прогнози 62 
Модели за устойчиво корпоративно управление - изследване на казуси 59 
Назрява желание за работа на следващо ниво 145 269 
Най-големите компании са с исторически ръст на приходите от 38% 46 
Наказателноправна защита на свободата на събранията, митингите и манифестациите като еманация на свободата на словото 228 
НАТО - глобална сигурност 239 
Научнопознавателната методология: програмен портрет на нейната съвременна рационална реконструкция 4 
Неизучените причини за гладомора в Украйна 36 
Обезщетения при причинена вреда на работника или служителя 91 218 
Оповестяване на ключови показатели за резултатите от дейността на кредитните институции в контекста на европейската зелена сделка 132 
Организацията за ислямско сътрудничество: противодействие на ислямофобията и насърчаване на междурелигиозния диалог 11 24 
Осигуряване и ползване на социални и здравни права от македонски граждани в България 247 
Осигуряване на счетоводна информация за разходите по операции във валута на предприятията 139 
Основни фактори за кризисно развитие в организациите и практики за подготовка при криза 60 
Основни черти на неокласическата методология: идентификация 74 
Оспорването на административни актове - проява на бунта на духа 225 
Отговорните институционални инвеститори като гаранти за устойчивост 52 
Относно необходимостта от промяна на закона за устройството на черноморското крайбрежие 229 
Отражение на КОВИД-19 върху развитието на застраховка "КАСКО на МПС" в България 245 
Перспективен пространствен модел за устойчиво прерайониране и осигуряване на регионалното развитие в България 110 
По въпроса за времето и начина на създаване на Централния български революционен комитет в Българско 284 
Подготовка на данните за анализ 21 
Подкрепа на семейства от уязвими общности - политики, насоки и случаи от практиките 250 
Подход за разбиране и оценяване на управленческата ефективност на земеделските стопанства 171 
Поколенията в XXI век - ценностна система и изграждане на идентичност в онлайн среда 16 
Покритие на България с местни инициативни групи - териториален анализ 173 
Ползите от прилагане на социален одит на социалните предприятия 142 254 
Пораженията на Макрон победителя 26 
Постпандемични предизвикателства пред икономиката 61 
Превзетата държава 32 
Предизвикателства и приоритети за повече иновации в България 69 
Предизвикателства на лидера при дистанционно управление на екипа 153 
Предизвикателства пред дигиталната трансформация на частното банкиране и управление на богатството 116 
Предизвикателства пред националната сигурност на Ирак 240 
Предизвикателства пред предприемачите в земеделието за включването на нахута в производствената структура 174 
Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в контекста на съвременните трансформации на работните процеси в организациите 89 
Прекратяване на договор на работник или служител, когато длъжността е определена зя заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме (чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ) 95 222 
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ и обезщетението по чл. 222, ал. 3 или ал. 4 от КТ 94 
Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО 117 
Приложение на методите за управление на риска на застрахователните компании 243 
Проблеми на вео-институционалния анализ на собствеността 76 
Проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници 86 217 
Проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя 83 
Проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя 84 215 
Проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските 82 
Проблеми на трудовото право, свързани със съдържанието на трудовия договор и видовете трудови договори 85 216 
Проблемното бъдеще на руската петролна и газова индустрия 186 
Прогнозиране и управление на риска от наводнения 148 
Произход, развитие и правна природа на индивидуалните мнения на съдиите в международния съд на ООН 224 
Профилиране на българските потребители на туристически продукти 195 
Психичните заболявания и невменяемостта в контекста на тероризма 43 
Публичност на ГФО 134 
Развитие на българското гражданско съдопроизводство - съпоставка между основните моменти от института на изпълнение на парични вземания 226 
Разкриване на закономерности при пазаруване в среда на големи данни 166 273 
Разпределение на богатството: критичен анализ на съвременните публикации по темата 68 
Разработване на иновации във време на пандемия 77 
Регионални аспекти на иновативната трансформация в България 108 276 
Регионално измерение на последиците от Covid-19 върху пазара на труда в България 63 
Ролята на малката страна в новите реалности на голямата дипломация 41 
Ръководство и лидерство като движеща сила в управлението 18 150 
Ръководство и управление на информационните технологии в предприятията на основата на COBIT 2019 147 271 
С алгоритъм и стратегия: Как хедж фондове печелят от срива на криптопазарите 119 
Саймън Кричли, или за бунта към икономическо и културно проектиране на свобода 15 
Свободният университет като проявление на бунта на духа 258 285 
Сдружаването - по-добрата възможност за защита на публичните права 220 
Софтуерни продукти за определяне на енергийните характеристики на сгради 265 274 
Социално-икономически аспекти в революционното дело на Васил Левски 253 287 
Специфика на медиите като бизнес организации и модели за анализ на създаваните от тях стойности 23 
Сребърната икономика - възможности, рискове и предизвикателства 251 
Стандартът за европейски екосъобразни облигации - новият „Златген еталон“? 58 
Стартъп (р)еволюция 146 
Статистически измерения на цифровата икономика 22 
Стратегии за управление на портфейлния риск чрез експозиция към индекса на волатилност VIX през 2020 г. 55 
Структурата на производство - водещ фактор за формиране цените на електроенергията 266 
Счетоводен модел на отчитане на ваучерите за храна, използвани от предприятието като социален разход, предоставен в натура 135 
Счетоводни аспекти на получените помощи и дарения в бюджетните организации 138 
Счетоводно отчитане и финансови отчети при ликвидация 133 
Съвременното образование и идеята за образователна цялост 256 
Съдържание на трудовите правоотношения на хабилитираните лица 88 
Създаване, развитие, състав и задачи на българската армия 241 
Съкратеното съдебно следствие - възможност за разглеждане и решаване на делата в разумен срок 232 
Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19 193 
Съществеността в контекста на приложимите в Република България Закон за счетоводството и Национални счетоводни стандарти 141 
Теория на конспирацията: задкулисието на Лондонското Сити за единен световен ред 2 
Тероризмът - проблем на сигурността номер едно 38 
Тирана гледа към бъдещето 106 
Това, че е трудно, е хубаво 1 
Трасформация на МСП към условията на Индустрия 4.0 154 185 
Трудови и осигурителни права и задължения на украинските граждани в Република България 230 
Туристически ресурси за развитието на културен и културно-познавателен туризъм по Дунавското крайбрежие 3 194 
Управление и устойчиво развитие на застрахователната компания 144 244 
Управлението на Абдел Фатах ал-Сиси в Египет 37 155 
Условия и начин за пенсиониране за инвалидност при работа в Европейския съюз 97 205 249 
Условия и начин за пенсиониране за старост при работа в Европейския съюз 98 206 
Условия и начин на получаване на наследствени пенсии в Европейския съюз 204 248 
Успешни практики за оценка на социални предприятия 158 
Фактори влияещи върху цената на електроенергията формирана от доставчик от последна инстанция 268 
Философия на възможния бунт 9 
Финансовата грамотност като възможностза икономическа и финансова устойчивост 72 
Финансовата грамотност на клиентите - важен фактор за успешна дигитализация на банките 118 
Финансовият контрол в Българската екзархия в Цариград до 1913 година 136 
Фирмени обучения и ангажираност на служителите 101 
Хистерезисен ефект в икономиката - теория, методология, емпирика 75 
Цицерон за свободата , смъртта и робството 7 
Чемодан, вокзал, Москва 33 
Черно море има огромен потенциал за възобновяема енергия 105 203 
Щe подобри ли българската здравна система въвеждането на здравния омбудсман? 263 
A Conceptual Approach for Industrial Internet of Things Assessment 280 
About the Challenges of Cybercrime in the Digital Age 234 278 
An Analysis of Intra-Industry Trade with Some Selected European Union Countries in the Turkish Manufacturing Industry 201 213 
Application of social-cognitive theory in evaluation of intentions for the use of digital technologies to increase the company competitiveness 282 
Assessing the Activities of Insurance Companies Due to the Disease of Private Pension 255 
Bis in idem при взаимодействие между наказателното и административното законодателство 227 
Business Innovation Activity and the Fourth Industrial Revolution in Russia 190 283 
Commodity Market Structure and Risk Factor Analysis in Bulgaria 81 130 
Competitiveness Issues in the Cultural Sector in Puglia Region During Covid-19 Times - Empirical Evidence of Nett Project 5 79 159 
Covid-19 and Labour Market in Kosovo 103 
Cybersecurity in the Transportation of Energy Resources 192 242 
DEA in Performance Measurement of Two-Stage Processes: Comparative Overview of the Literature 78 
DeFi – Potential, Advantages and Challenges 125 279 
Digital Leadership And Corporate Culture: What Challenges Do Manager Encounter And How Digitality Influences Leadership Behaviour 163 
Digitalisation In The Banking Sector - The Need For New Customer-Centric Business Models 124 
Economic dimensions 180 
Environmental dimensions 175 
External Influences and Religious Paticularism in the Balkans: the “Bulgarian Case” 14 
Factors Affecting the Image of E-banking Customers in Albania (The Case of Gjirokastra Region) 131 
Future Resiliense of the Grain Farming System in North-East Bulgaria - Alternatives and Strategies for Adaptation 183 
Government Public Spending Efficiency: A Comparative Analysis between Kosovo and EU Countries, Especially Western Balkan Countries 129 
Historical evolution of urban agriculture practices in Sofia and local context at present 176 
In Memoria prof. Xavier Richet 6 290 
Innovative Nature of Social Entrepreneurship at the Present Stage 160 
Institutional Environment of the Land Resources and Land Use Management in Ukraine: Problems of Coordination of the Institutional Structure, Functions and Authorities 112 182 238 
Is There an Endogenous Tendency towards Equilibrium in Economic Systems? Business Cycles and Crises in the Modern Economic Thought 50 
Mаркетинг на взаимовръзките във фирма за битови услуги - анализ на прилагането му и възможности за подобряване на модела 168 
Place and role of tobacco in the historical fate of Bulgaria: Central highlights 188 289 
Procedures for Ascertainment of Tax Violation and Imposition of Sanctions 126 236 
Q-commerce - следващо поколение електронна търговия 198 
Regional comparative analysis of the health infrastructure and the school network in the rural areas of Bulgaria 178 
Research Method for Studying the Impact of Team Leader's Personal Characteristics on Team Productivity in the it Field in Bulgaria 161 
Risks and Challenges of Ecological Transition for the Financial System: What Role for Central Banks? 127 261 
Social dimension 179 
Socio-Psychological Determinants of Food Security in Ukraine: Causal Aspect 187 260 
Spatial dimensions 181 
Strategic Entrepreneurship as a Main Factor for the Development of Economic Zones in Bulgaria 162 189 
Sustainable Global Supply Chains: The Human Rights Aspect 199 235 
Testing for Structural Breaks in the Growth of the Services Sector in India: A Reassessment 170 
The Behaviour of Tax Revenue amid Corruption in Nigeria: Evidence from the Non-Linear ARDL Approach 128 
The European Union and the Russian Federation Relations – from the Ukrainian Crisis until the Beginning of the War 45 214 
The Future of the European Union After Brexit 44 212 
The influence of agri-environmental policy on Italian farms: an analysis of efficiency 177 
The Medical Tourism Social and Public Benefits in the Development of Tourist Services 196 
The Positive and Negative Obligations of the State for the Protection of Wildlife and Forest 237 262 
The Relative Nature of Success and Failure – Function of Time and Context 157 191 
The Research of Global Value Chains - Conceptual, Theoretical and Practical Aspects 281 
The Shadow Economy in Bulgaria During the Period 2006-2019 80 
Trade Relations between Vietnam and Bulgaria: Performance and its Determinants 202 
Volatility Spillover Effects among Gold, Oil and Stock Markets: Empirical Evidence from the G7 Countries 200 
Youth and the Regional Future in SEE. Are We Ready to Meet the Challenge? 111 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Икономика, криза - УНСС - конференция 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Интервю 1 145 269 
Отворен достъп 5 6 14 44 45 50 78 79 80 81 103 111 112 125 126 127 128 129 130 131 157 159 160 162 170 182 183 187 189 190 191 192 199 200 201 202 212 213 214 234 235 236 237 238 242 255 260 261 262 278 279 280 283 290 
Преподаватели от УНСС 51 53 56 58 61 62 65 66 68 69 70 73 77 81 109 111 126 130 139 144 162 180 189 192 199 227 235 236 242 244 275 280 
Публикации, индексирани в CEEOL 103 125 129 200 279 
Публикации, индексирани в Scopus 103 125 128 129 200 279 
Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 258 285 
Цени 172 
Bulgaria - urban agriculture 175 176 179 180 181 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Абдел Фатах ал-Сиси 37 155 
административен акт 225 
административен капацитет 104 
административно нарушение 227 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) 220 225 
администрация 220 
азиатски страни 57 
Азия 42 
Албания 106 
анализ 264 
анализ на данни 21 
аналитични системи 137 
ангажираност 101 
арбитраж 223 
арбитражен съд 223 
Африка 13 30 
бакалавър 143 
Балкани 12 34 239 
балканизация 34 
Балкански полуостров 34 
банки 132 
БВП 257 
бежански статут 40 
бежанци 39 233 
бездействия на работодателя 91 218 
безопасност на труда 99 
безработица 62 87 
бета конвергенция 22 
бизнес организации 151 
биоразнообразие 229 
Бог 8 
богатство 68 
борба с престъпността 38 
борба с тероризма 38 
борсови цени 184 
БРЦК (Български револ. центр. комитет) 284 
бунт 8 9 19 29 
България 25 28 35 47 49 113 169 184 188 210 211 246 270 289 
българо-италиански отношения 25 
българо-руски отношения 33 
българска армия 241 
Българска екзархия 136 
българска икономика 197 
българските туристи 195 
българско председателство 35 210 
бюджет 253 287 
бюджетни предприятия 138 
валутни активи 139 
валутни операции 139 
валутни пасиви 139 
Васил Левски 253 284 287 
ваучери за храна 135 
вериги на доставките 154 185 
взаимодействия 18 150 
вземания 226 
виртуален екип 153 
виртуална среда 17 149 272 
виртуални валути 119 
виртуално образователно пространство 21 
висше образование 66 88 
висше училище 88 
внос 67 
военен конфликт 19 29 
война 241 
воля 15 
време на разположение 92 
връзки с обществеността 167 
Втора световна война 164 
възможности 251 
възобновяеми ресурси 105 203 
Възраждане 164 
възрастова психология 256 
външен одит 137 
външно министерство 33 
вътрешен контрол 137 
вътрешно управление 136 
газов пазар 184 
газова инфраструктура 186 
газова криза 107 186 
газови хъбове 184 
Газпром 184 
Германия 113 
глад 36 
гладомор 36 
Годишен финансов отчет (ГФО) 134 
големи данни 166 273 
градска среда 106 
градско земеделие 176 179 
гражданско общество 19 29 220 
график 92 
групировки 32 
гъвкаво работно време 90 
данъци 115 
данъчна загуба 117 
данъчно третиране 123 
дарения 138 
двустранни отношения 35 210 
ДДС 120 121 
дежурство 92 
дейност 132 
детско развитие 250 
джихад 13 30 
дигитализация 17 41 71 116 118 145 149 269 272 
дигитална трансформация 72 108 276 
дигитални услуги 169 270 
дипломати 33 
дипломация 41 
дискриминантен анализ 137 
дисциплинарна отговорност 83 
длъжник 226 
длъжностна характеристика 96 
доброволно пенсионно осигуряване 252 
договор 28 246 
допълнително пенсионно осигуряване 252 
доставка при поискване 198 
доставчици 268 
дрехи втора употреба 121 
Дунав 3 194 
държавно управление 37 155 
е-търговия 198 
евреи 2 
еврозона 114 
Европа 15 107 184 277 
европари 211 
европейска интеграция 35 210 
Европейска комисия (ЕК) 211 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 114 
европейска цивилизация 15 
Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 221 
Европейски съюз (ЕС) 27 31 38 73 97 98 105 203 204 205 206 207 208 239 248 249 
европейски ценности 31 208 
европейско законодателство 220 
Египет 37 155 
екипи 153 161 
екология 175 
експортна специализация 197 
електроенергия 266 
електронна платформа 168 
електронно обучение 21 
електронно управление 145 269 
Еманюел Макрон 26 
ендогенни модели 173 
енергетика 264 
енергийна геополитика 105 203 
енергийна ефективност 265 274 
енергийна зависимост 264 
енергийна реформа 211 
енергийна система 266 267 268 
енергия 266 
ЕС 209 
ефективност 171 
ефективност на труда 102 
женски труд 90 
Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 122 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 117 
Закон за счетоводството (ЗСч) 141 
Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) 229 
закони 211 
законосъобразност 225 
застаряващо население 251 
застраховане 140 144 244 245 
застрахователен договор 140 
здравна система 263 
здравно осигуряване 247 
Зелена сделка 132 
зелени облигации 58 
земеделие 174 
земеделска земя 122 
земеделски земи 171 
земеделски стопани 122 
идентичност 16 
избори 26 
изисквания 90 
изкуствен интелект (AI) 154 185 
измерване 180 
измерение 181 
износ 67 
изпълнение 226 
изследване 4 
изследователски и образователни центрое 1 
икономика 66 71 75 180 
икономикс 76 
икономическа криза 48 56 107 
икономическа наука 258 285 
икономическа свобода 54 
икономическа стабилност 264 
икономическа теория 74 
икономически аспекти 109 
икономически индикатори 65 
икономически растеж 46 53 56 61 113 
икономическо развитие 173 
икономическо състояние 47 
имуществена отговорност 83 
имущество 226 
инвалидност 97 205 249 
инвеститори 52 
инвестиции 53 56 156 
инвестиционен портфейл 55 
инвестиционни стоки 67 
индекс на цени на производител 172 
индивидуалност 15 
Индонезия 42 
Индустриална революция 70 
Индустрия 4.0 154 185 
иновативно развитие 108 276 
иновации 69 77 
иновационна активност 69 77 
интеграция 39 40 233 
интелигентни градове 109 
интервю 1 145 269 
инфлационна динамика 209 
инфлация 47 48 49 57 71 172 
информационни технологии 147 271 
Ирак 240 
ислям 12 13 30 
ислямофобия 11 24 
историко-политически преглед 106 
исторически опит 36 
историческо развитие 176 223 
история на България 286 288 
история на прехода 32 
Италия 25 
касова книга 253 287 
кафе 152 
качество 66 152 
квалификация 100 
квитанции 253 287 
кибератаки 116 
киберсигурност 109 145 154 185 269 
Китай 239 
класация 46 
клиенти 118 
климат 132 
климатични промени 114 
клъстерен анализ 195 
ключови показатели 132 
Княжество България 136 
Коварният Албион 2 
Ковид-19 51 245 
когнитивна наука 4 
Кодекс на труда (КТ) 91 218 219 
коефициент на изпреварване 22 
компетентен орган 225 
комуникация 18 150 
конвергенция 73 
конкурентоспособност 77 
Конституционен съд 221 
конфликт 65 
концептуална рамка 275 
концесия 229 
корупционни политики 32 
крафт храни и напитки 152 
криза 60 64 71 193 
кризи 49 
кризисни процеси 209 
кризисно общество 70 
криптокрация 2 
критерии 195 
крупни фирми 46 
кръгова икономика 154 185 
културен туризъм 3 194 
кумулативна грешка 141 
лидери 18 150 153 
лидерство 17 149 272 
ликвидация 133 
лихви 48 
личност 161 
Ловеч 284 
Лондонско Сити 2 
магистри 143 
македонизъм 207 
Македония 207 
макроикономика 64 
макроикономически риск 64 
малки държави 41 
малки и средни предприятия (МСП) 154 185 
малки страни 41 
манифестации 228 
маркетинг 165 167 168 
МВФ 115 
медийна организация 23 
медия 23 
междудържавни отношения 28 246 
международен валутен фонд (МВФ) 115 
Международен съд на ООН 224 
международна конкурентоспособност 197 
международни отношения 41 
международно право 231 259 
международно разделение на труда 197 
местни инициативни групи (МИГ) 173 
методи 243 
методология 4 74 75 
миграция 40 
минимална заплата 62 
митници 228 
модернизъм 10 20 
мотивация 102 
МСС 21 139 
МСФО 134 
МСФО 17 - Застрахователни договори 140 
мутри 32 
мюсюлмани 11 24 
наводнения 148 
наказателноправна защита 228 
напускане на работа 90 
наследствени пенсии 204 248 
НАТО 239 
нахут 174 
национална държава 19 29 
национална сигурност 240 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 141 
националноосвободително движение 286 288 
недвижими имоти 120 
независим финансов одит 134 
необлагаеми доходи 123 
неокласически икономикс 74 
неработоспособност 97 205 249 
неравенство 68 
НИРД 69 
нов световен ред 2 
нови продукти 156 
НСС 134 
НСС 21 139 
обезщетение 87 245 
обезщетение за безработица 87 
обезщетение за вреди 91 218 
обезщетение при пенсиониране 94 
областен управител 229 
областна администрация 229 
образование 15 257 
образователна свобода 231 259 
образователна система 256 
обучение 89 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 173 
общество 10 20 
Общо събрание в Букурещ 288 
ОИС 11 24 
омбудсман 263 
онлайн медии 16 
оповестявания 132 
Организация за ислямско сътрудничество 11 24 
ориенталски тютюни 188 289 
оръжия за масово поразяване 239 
осигурителни права 230 
Османска империя 188 289 
осъдени 227 
отпуски 82 
отрасли 53 
отчет за печалбите и загубите 140 
отчет за финансовото състояние 140 
отчетност 132 
оценка на активи 55 
пазар на електроенергия 267 
пазар на труда 62 63 100 
пазари 188 289 
пазарни трусове 119 
пазарно поведение 166 273 
пазарно сегментиране 195 
пазарска кошница 166 273 
пандемия 116 
парична политика 209 
парични средства 253 287 
пациенти 263 
пенсиониране 94 97 98 205 206 249 
пенсия 252 
петролна индустрия 186 
петролни кризи 186 
плодородна земя 36 
поведение на купувачите 166 273 
поведенчески модели 10 20 
пожарна безопасност 99 
поколения 16 
политика 42 264 
политическа нестабилност 65 
политически отношения 25 
политическо сътрудничество 27 
помощи 138 
почивки 82 
права на пациенти 263 
права на човека 263 
право на защита 225 
право на образование 231 259 
правомощия 225 
преврат 241 
прегряване 90 
предизвикателства 61 240 
предприемачески умения 152 
предприемачество 146 174 
презастраховане 140 
президентски избори 26 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 113 
прекратяване на договор 95 222 
прекратяване на трудов договор 94 
премиен приход 245 
пренос на газ 186 
престъпления 221 227 
Привременен правилник 136 
привързаност към организацията 102 
примери 117 
приходи 253 287 
прогнози 47 
прогнозиране 172 
продажбени трансакции 166 273 
продуктивност 161 
производители 167 
производствена спецификация 197 
производствена структура 174 
прокси война 33 
промишлено производство 47 
пространство 181 
профил 195 
психични заболявания 43 
публичен дълг 51 
публичен сектор 169 270 
публични разходи 73 
пчелни продукти 167 
Първа световна война 164 
работа 161 
работници 83 96 
работно време 82 
работно място 93 
работодатели 84 99 215 
радикален ислямизъм 13 30 
радикализъм 239 
развитие 89 144 244 
разпоредително заседание 232 
разум 15 
разходи 253 287 
райониране 110 
революционни комитети 284 
революция 8 253 287 
регионални различия 63 108 276 
регионално планиране 104 
региони 169 270 
регистрация 120 121 
резултати 132 
реклама 164 
религиозно осъзнаване 31 208 
ресторантьорство 193 
ресурси 253 287 
реформи 211 
рецесия 49 
Римска република 7 
рискове 48 61 251 
Русия 33 107 184 186 239 
световна криза 57 
свобода 8 9 
свобода на словото 228 
Свободен университет 258 285 
сгради 265 274 
сделки 123 
Северен поток 107 
Северна Македония 35 210 
северноатлантически модел 2 
Северозападен район 110 
селски райони 173 
сигма конвергенция 22 
сигурност 12 240 
служители 83 96 
собственост 76 
софтуер 265 274 
софтуерни продукти 265 274 
социален одит 142 254 
социална политика 250 251 
социални платформи 16 
социални права 231 247 259 
социални разходи 135 
социални услуги 250 
социално осигуряване 28 246 247 
социално предприемачество 158 
социално предприятие 142 158 254 
социокултурна среда 10 20 
специална закрила 95 222 
СС 1 Представяне на финансови отчети 133 
СС 13 133 
СС 27 138 
СС 28 138 
СС 31 138 
СС 32 135 
СС 7 133 135 
стандарти 58 
стартиращи компании 146 
стартъп компании 146 277 
стойностна верига 23 
стойностна мрежа 23 
стратегии 144 244 
стратегически анализ 23 
счетоводна информация 139 
счетоводна професия 143 
счетоводни аспекти 138 
счетоводно отчитане 133 135 
счетоводно третиране 117 
счетоводство 143 
събрания 228 
Съвет на Европейския съюз 35 210 
Съвет на ЕС 35 210 
съдебна практика 117 
съдебно следствие 232 
съдебномедицинска експертиза 43 
съдия 224 
съдопроизводство 226 
създаване на стойност 154 185 
творчество 10 20 
текстови данни 275 
Теорема на Коуз 76 
теория 75 
териториални инвестиции 104 
тероризъм 13 30 38 43 239 
терористични организации 13 30 
технологичен напредък 277 
технологични решения 277 
Тирана 106 
топ 100 46 
традиции 15 
транзакционни разходи 171 
трудов договор 85 94 95 216 222 
трудов стаж 219 
трудова книжка 91 218 
трудови договори 85 216 
трудови задължения 88 
трудови права 88 230 
трудови правоотношения 88 219 
трудово законодателство 86 217 
трудово право 84 85 86 215 216 217 
трудово правоотношение 91 93 94 95 218 222 
трудоустрояване 95 222 
туризъм 193 
туристически пазар 195 
тъмен склад 198 
търговски банки 118 
тютюнев монопол 188 289 
тютюнева индустрия 188 289 
удовлетворение 102 
удовлетвореност 102 
уеб базирани информационни системи 275 
украинска криза 36 
украински граждани 230 
Украйна 28 36 246 
умения 18 150 
управление 136 147 171 271 
управление на богатството 116 
управление на организацията 151 
управление на промените 154 185 
управление на риска 148 243 
управление на човешките ресурси 89 
успешни практики 158 
устав 136 
устойчиво развитие 52 
фактори 60 161 
ферми 171 
философия 7 9 
финанси 253 287 
финансиране 257 
финансов контрол 136 
финансов отчет 141 
финансова грамотност 72 118 
финансова криза 47 48 56 
финансова свобода 54 
финансова устойчивост 137 
финансови инструменти 123 
финансови кризи 209 
финансови отчети 133 
финансови пазари 55 
финансови рискове 114 
финансово осигуряване 110 
фирмен мениджмънт 156 
фирмено обучение 101 
фискална политика 54 
Франция 26 
хабилитация 88 
хедж фондове 119 
хибридни заплахи 239 
химическа промишленост 156 
холистично образование 256 
хотелиерство 193 
хранителни продукти 172 
цена 268 
цени 165 266 
ценности 9 16 
ценностна система 16 
ценови решения 165 
цифрова икономика 22 
цялостност 256 
частно банкиране 116 
Черно море 105 203 
Черноморски регион 239 
човешки капитал 90 
чужденци 247 
щети 144 244 
Югоизточна Европа 12 
Япония 57 
Albania 131 
assessment methodology 280 
banking sector 124 
banks 131 
biographical data 6 290 
blockchain 125 279 
blockchain technology 282 
Brexit 44 212 
Bulgaria 80 111 183 202 
Bulgarian Muslims 14 
business cycles 50 
business model 124 
Canal du Midi 157 191 
central banks 127 261 
City of London 2 
climate 127 261 
climate change 112 182 238 
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 147 271 
cointegration 200 
commodity markets 200 
Common Agricultural Policy 177 
competitiveness 5 79 159 
connectivity 280 
control 234 278 
controversial markets 157 191 
corporate governance 199 235 
corruption 128 
COVID-19 5 61 63 72 79 103 159 193 
crises 50 
Croatia 111 
cryptocurrency 125 279 
cultural sector 5 79 159 
currency-demand approach 80 
customers 131 
cyber attacks 192 242 
cyber-security 192 242 
cybercrimes 234 278 
cybersecurity 234 278 
data envelopment analysis (DEA) 78 129 177 
DEA 78 
decentralised finance 125 279 
DeFi 125 279 
digital economy 281 
digital leadership 163 
digital technologies 281 
digitalization 124 163 234 278 
e-banking 131 
early warning system 81 130 
ecological transition 127 261 
economic zones 162 189 
EGIT (Enterprise Governance of Information Technology) 147 271 
energy resources 192 242 
entrepreneurship 162 189 
European integration 44 212 
European Union (EU) 44 45 129 212 214 
euroscepticism 44 212 
EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement) 202 
FADN 177 
farming system 183 
financial services market 255 
financing 157 191 
food security 187 260 
forest 237 262 
G7 countries 200 
GDP 170 
global supply chains 199 235 
gold 200 
government spending 129 
grain farming 183 
Great Resignation 90 
greening 187 260 
Gross domestic product 170 
Grubel Lloyd Index 201 213 
health infrastructure 178 
human rights 199 235 
Hyman Minsky 50 
image 131 
in memoria 6 290 
India 170 
industry 280 
Industry 4.0 190 283 
innovations 160 190 283 
INSAIT 1 
institutional environment 112 182 238 
institutions 103 
insurance 255 
insurance companies 255 
intelligent pipelines 192 242 
international business 199 235 
international trade 202 
Internet of Things (IoT) 192 242 280 
intra-industry trade 201 213 
IoT 192 242 280 
Kosovo 103 129 
labour market 103 
land resources 112 182 238 
large projects 157 191 
legal mechanisms 237 262 
man-made waterways 157 191 
management 163 234 278 
manufacturing Industry 201 213 
measures 103 
medical tourism 196 
modern slavery 199 235 
monetary approach 80 
monetary policy 127 261 
NARDL 128 
natural gas 81 130 
natural monopoly 157 191 
New Classical Economics 50 
Nigeria 128 
NUTS 110 
oil 200 
oil market 81 130 
Panama Canal 157 191 
pandemic 5 79 103 159 
participatory research 183 
penalty decree 126 236 
people with special needs 160 
performance measurement 78 
principal component analysis (PCA) 190 283 
private pensions 255 
prohibit model 81 130 
project NeTT 5 79 159 
project risks 157 191 
projects 157 191 
protection 237 262 
public sector 129 
public sector efficiency 129 
Public Sector Efficiency Index (PSE) 129 
public sector performance 129 
Public Sector Performance Index (PSP) 129 
public welfare 112 182 238 
Puglia region 5 79 159 
Q-commerce (бърза търговия) 198 
raw material market 81 130 
real business cycles 50 
reference architectures 280 
regional competitiveness 5 79 159 
regions 111 
religious affiliation 14 
resilience 111 183 
return dynamics 200 
Richet, Xavier 6 290 
Romania 111 
rural municipalities 178 
Russian Federation 45 214 
sanctions 45 126 214 236 
Say’s Law 50 
school network 178 
second pillar 177 
security 192 234 242 278 280 
SEE (South-Eastern Europe) 111 
separability 177 
services 170 
shadow economy 80 
Slovenia 111 
smart contracts 125 279 
social entrepreneurship 160 
social values 160 
social-cognitive theory 282 
South-Eastern Europe 111 
stakeholders 199 235 
state obligations 237 262 
stock markets 200 
strategic entrepreneurship 162 189 
strategic management 162 189 
structural breaks 170 
Suez Canal 157 191 
supply chains 199 235 
sustainability 5 79 159 
sustainable development 112 182 187 238 260 
tax law 126 236 
tax revenue 128 
tax violation 126 236 
taxes 126 128 236 
technological development 190 283 
trade 201 213 
transport 192 242 
Turkey 14 201 213 
two-stage process 78 
Ukraine 112 182 187 238 260 
Ukrainian crisis 45 214 
United Kingdom 44 212 
urban municipalities 178 
Vietnam 202 
volatility spillover 200 
war 45 214 
wellness tourism 196 
Wesley C. Mitchell 50 
Western Balkans 129 
wildlife 237 262 
youth 111 
youth policies 111 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абдел Фатах ал-Сиси 37 155 
Бердяев, Николай 8 
Бобчев, Стефан 258 285 
Васил Левски 284 288 
Вечев, Мартин 1 
Дъбов, Йордан 152 
Кънчев, Ангел 288 
Макрон, Еманюел 26 
Путин, Владимир 36 107 
Райнов, Теофан 288 
Сталин, Йосиф 36 
Хитлер, Адолф 36 
Цицерон 7 
Richet, Xavier 6 290 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 3 69 108 164 194 276 
Великобритания 2 
Венецуела 65 
Европейски съюз 73 
София 176 179 
Украйна 36