Нови статии - март 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб II 92539

Белчовска-Неделчева, Васка.  Ролята на музеите за общественото развитие / Васка Белчовска-Неделчева. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 84-96. 

   Прев.загл.: Role of museums in community development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. музеи 2. развитие 3. стратегия 4. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38547

- 2 -

Цб II 92539

Бонева, Вера.  Висше образование по културно-историческо наследство: българският опит / Вера Бонева. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020 / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Editor-in chief Stela Dermendzhieva. - Българска, Първо издание. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 73-83. 

   Прев.загл.: Higher education in cultural heritage: the bulgarian experience

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. висше образование 2. културно наследство 3. историческо наследство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38545

- 3 -

Цб II 92539

Димитрова, Боянка.  Недвижимите културни ценности в малките общини на област Велико Търново и техните възможности за развитие на културен туризъм / Боянка Димитрова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 104-122. 

   Прев.загл.: Immovable cultural value in the small municipalities of Veliko Tarnovo province and their opportunities for cultural tourism development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. културно наследство 2. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38549

- 4 -

Цб II 92539

Дойков, Мартин.  Транспортните системи на страните от западните балкани между география и политическия детерминизъм / Мартин Дойков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 342-352. 

   Прев.загл.: Transport systems of the westwrn balkan countries between geographical and political determinism

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38567

- 5 -

Цб II 92539

Иванов, Дончо.  Българска библиотека за устойчиво развитие / Дончо Иванов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 97-103. 

   Прев.загл.: Bulgarian library for sustainable development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. библиотеки 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38548

- 6 -

Цб II 92539

Йорданова, Поля.  Словения - регионът на растеж на Източна Европа / Поля Йорданова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 208-219. 

   Прев.загл.: Slovenia - the growth region of Eastern Europe

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. регион 2. растеж 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Словения 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 38555

- 7 -

Цб II 92539

Кацаров, Мирослав.  Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие на тюменска област / Мирослав Кацаров. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 231-243. 

   Прев.загл.: Contemporary problems in the socio-economic development of the tyumen region

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. социално развитие 2. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38557

- 8 -

Цб II 92539

Керемедчиев, Веселин.  Най-старата културна институция в град Разград - НЧ "Развитие 1869" на 150 години / Веселин Керемедчиев. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 137-147. 

   Прев.загл.: The oldest cultural instituition in the sity of Razgrad - the 150-wear-old razvitie community centre, established in 1869

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. духовност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Разград 
  

Сист. No: 38550

- 9 -

Цб II 92539

Клисарова, Миглена.  Ранжиране на областните центрове в България на база налични функции / Миглена Клисарова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 268-281. 

   Прев.загл.: Ranking of regional centers in Bulgariabased on available functions

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. категоризация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38560

- 10 -

Цб II 92539

Кулов, Боян.  Геополитика „отдолу“: съпротива срещу периферизацията чрез природната среда / Боян Кулов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 334-341. 

   Прев.загл.: Geopolitics „from below“ : resistance to environmental peripheralization

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. околна среда 2. съпротива 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38566

- 11 -

Цб II 92539

Милкова, Биляна.  Електорален профил на населението в община Крумовград чрез анкетно проучване / Биляна Милкова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 290-300. 

   Прев.загл.: Electoral profile of the population in the municipality of Krumovgrad through a survey

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. изследване 2. население 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38562

- 12 -

Цб II 92539

Милкова, Калина.  Кризата от Ковид-19 в дискурса на местното управление и развитие в България / Калина Милкова, Велислава Симеонова, Ивайло Стаменков, Христо Доков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 196-207. 

   Прев.загл.: The Covid-19 crisis in the discourse of local governance and development in Bulgaria

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. управление 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38554

- 13 -

Цб II 92539

Петков, Петко Ст.  Съюзници, покровители, партньори. Съседните държави и великите сили в българския преход към новото време / Петко Ст. Петков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 59-72. 

   Прев.загл.: Allies, protectors, partners. The neighbouring countries and the great powers in the transition of Bulgaria to the modern age

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. Велики сили 2. балкански държави 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38546

- 14 -

Цб II 92539

Пина, Елена.  Взаимоотношението град - страна по производство и консумация на селскостопански продукти и демографските потоци: на примера на термалните бани Longroiva (Североизточна Португалия) / Елена Пина. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 175-185. 

   Прев.загл.: City-country relationships with regard to the production and consumption of agricultural products and the demographic flows: the case of the Longroiva thermal baths (Northeast Portugal)

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. уелнес туризъм 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38553

- 15 -

Цб II 92539

Попов, Николай.  Кипърският национален въпрос / Николай Попов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 325-333. 

   Прев.загл.: The Cyprus national issue

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. културно развитие 2. историческо развитие 3. политическо управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38565

- 16 -

Цб II 92539

Русев, Марин.  Вътрешната геополитика на Република Турция (електорална традиция и макрорегионални основи при прогнозиране на изборните резултати) / Марин Русев, Павлинка Владимирова, Кристиян Луканов, Ралица Луканова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 313-324. 

   Прев.загл.: The internal geopolitics of Turkey (electoral tradition and macro-regional basis in forecasting election results)

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. статистика 2. избори 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38564

- 17 -

Цб II 92539

Симеонов, Димитър.  Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние на населението / Димитър Симеонов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 261-267. 

   Прев.загл.: Quality of life as an element of the overall well-being of the population

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. благосъстояние 3. население 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38559

- 18 -

Цб II 92539

Симеонова, Десислава.  Висшето образование в област Велико Търново - географски измерения / Десислава Симеонова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 301-310. 

   Прев.загл.: Higher education in Veliko Tarnovo province - geographical dimensions

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. висше образование 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 38563

- 19 -

Цб II 92539

Стойчев, Косьо.  Справедлив преход: подход към нова простравствена парадигма / Косьо Стойчев. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 162-174. 

   Прев.загл.: A fair transition: an approach to a new spatial paradigm

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. преход 2. парадигма 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38552

- 20 -

Цб II 92539

Стоянов, Петър.  Концепции за поляризираното развитие / Петър Стоянов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 151-161. 

   Прев.загл.: Concepts of polarized development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. концепции 2. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38551

- 21 -

Цб II 92539

Шефкъ, Лейля.  Населението на Турция и процесът на обезлюдяването / Лейля Шефкъ. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 282-289. 

   Прев.загл.: Of Turkey and the depopulation process

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. Турция 2. територия 3. население 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 38561

- 22 -

Цб II 92539

Янев, Божидар.  Икономически профил на община Перник / Божидар Янев. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 220-230. 

   Прев.загл.: Economic profile of the municipality of Pernik

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. популизъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Перник 
  

Сист. No: 38556

- 23 -

Цб II 92539

Янков, Румен.  Някои наблюдения върху изборните резултати в карнобатския край / Румен Янков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 247-255. 

   Прев.загл.: Some observations on the election results in the karnobat region

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. избори 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Карнобат 
  

Сист. No: 38558

Стопанска история

- 24 -

Цб II 88632

Андреев, Румен.  Йерархичната структура на патронажа (клиентелизма) в българското общество през XIX и XX в. / Румен Андреев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 147-155. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 2. Преподаватели от УНСС 
 338 (091)
Ключови думи: 1. йерархия 2. клиентелизъм 3. дълг 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38419

- 25 -

Цб II 88632

Атанасов, Николай.  Стратегия за развитие на поземлените имоти на Рилския манастир през първата четвърт на XX в. / Николай Атанасов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 168-184. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Рилски манастир 2. поземлени имоти 3. църковна икономика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38421

- 26 -

Цб II 88632

Атанасов, Християн.  Да си купиш османски дълг преди фалита: някои наблюдения върху емисията на нови облигации (Esham-I cedid) от 1871-1872 г. / Християн Атанасов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 86-103. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Османска империя 2. банкрут 3. вътрешен дълг 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38415

- 27 -

Цб II 88632

Атанасова, Светла.  Търновският предприемач Никола Хаджи Славчев / Светла Атанасова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 310-323. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. дружество с ограничена отговорност /ООД/ 2. капитал 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 38430

- 28 -

Цб II 88632

Вачева, Емилия.  Сътрудничеството между свищовската градска община и местните предприемачи в периода от освобождението до края на XIX в. / Емилия Вачева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 334-348. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Свищов 2. предприемачество 3. търговия 4. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 38432

- 29 -

Цб II 88632

Георгиева, Гергана.  Социални и професионални мрежи на търговците бератлии / Гергана Георгиева, Николай Тодоров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива / Гл. ред. Иван Русев; Ред. кол. Пенчо Пенчев и др. : ЦСИИ, 2021, 13-28. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. социална мрежа 2. предприемачи 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38410

- 30 -

Цб II 88632

Георгиева, Соня.  Предприемачество и индустриалната политика в България след освобождението до балканските войни (1878-1912) / Соня Георгиева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 121-135. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. българска икономика 2. предприемачество 3. икономически промени 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38417

- 31 -

Цб II 88632

Горанчев, Веселин.  Гръкоезични търговски договори от архивния фонд на фирмата „Н. Минчоолу & Е. Селвели и Дружие“ / Веселин Горанчев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 252-264. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. търговски договор 2. архивен фонд 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38426

- 32 -

Цб II 88632

Григоров, Димитър.  Другото лице на националноотговорния предприемамч: опиумните търговци на балканите в края на XIX и началото на XX в. / Димитър Григоров, Петър Добрев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 363-373. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. търговия с наркотици 2. предприемачество 3. България 4. Османска империя 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 38434

- 33 -

Цб II 88632

Димитров, Марко.  Средата за стопанска дейност в България през 30-те години на XX в. - условия и фактори / Марко Димитров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 185-199. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 2. Преподаватели от УНСС 
 338 (091)
Ключови думи: 1. държавна политика 2. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38422

- 34 -

Цб II 88632

Димитрова, Ирина.  Търговската преприемчивост на Минчо Генчев от Трявна отразена в документалния му архив от 30-те -80-те години на XIX в. / Ирина Димитрова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 240-251. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. търговия 2. майсторство 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38425

- 35 -

Цб II 88632

Златанов, Александър.  Карловски търговци от началото на 60-те години на XIX в. / Александър Златанов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 284-295. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Карлово 2. търговия 3. текстилна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38428

- 36 -

Цб II 88632

Златинска, Росица.  Създаване на дружеството на икономистите академици в България / Росица Златинска. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 156-167. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. публична организация 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38420

- 37 -

Цб II 88632

Иванов, Мартин.  Консервативните предприемачи: опит за количествено обясняване на причините за вътрешните миграции в България от 1878 до 1900 г. / Мартин Иванов, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 104-120. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. вътрешна миграция 2. предприемачество 3. количествен анализ 4. анализ на данни 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38416

- 38 -

Цб II 88632

Каяпънар, Айше.  Примери за парични фондации в Русе и Търново (XVII-XIX в.) / Айше Каяпънар. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 203-224. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Балкани 2. Северна България 3. Русе 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Северна България 3. Русе 
  

Сист. No: 38423

- 39 -

Цб II 88632

Китанов, Валентин.  Тютюнът и предприемаческият усет на Русчо Вълков Миркович. Щрихи от българската стопанска действителност н края на 80-те и през 90-те години на XIX в. / Валентин Китанов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 349-362. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. тютюн 2. индустриално развитие 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38433

- 40 -

Цб II 88632

Костов, Евгени.  Вторият държавен съд (1910-1914) и обвиненията срещу бившия военен министър Михаил Савов (1903-1907) - втора част / Евгени Костов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 136-146. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 2. Преподаватели от УНСС 
 338 (091)
Ключови думи: 1. държавен съд 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38418

- 41 -

Цб II 88632

Маринова, Маргарита.  Между търговското предприемачество и научно публицистично и политическо поприще: щрихи от крактия житейски път на Стоян Пранчов (1862-1889) / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 296-309. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. либерализъм 3. наука 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38429

- 42 -

Цб II 88632

Марчева, Илияна.  Два примера за „самонаправили се“ предприемачи в България по време на прехода през 90-те години на XX в. / Илияна Марчева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 391-401. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. предприемачи 2. преход 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38436

- 43 -

Цб II 88632

Найденов, Ивайло.  Възрожденското търговско предприемачество в светлината на новата икономическа социология / Ивайло Найденов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 59-69. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. икономическа социология 2. социален капитал 3. тръст 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38413

- 44 -

Цб II 88632

Пенчев, Пенчо.  Ролята на пазара в българското възраждане / Пенчо Пенчев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 29-43. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 2. Преподаватели от УНСС 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Българско възраждане 2. култура 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38411

- 45 -

Цб II 88632

Петков, Петко Ст.  За политическото предприемачество през XIX в. и значението му за стопанското развитие на България / Петко Ст. Петков. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 70-85. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. развитие 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38414

- 46 -

Цб II 88632

Постомпиров, Иван.  Христо Райков - предприемач и индустриалец (1896-1967) / Иван Постомпиров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 374-390. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. Габрово 2. търговия 3. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38435

- 47 -

Цб II 88632

Русев, Иван.  Предприемачът на българското възраждане през изпитанието на фалита / Иван Русев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 44-58. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. фалит 2. предприемач 3. икономическа култура 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38412

- 48 -

Цб II 88632

Тошев, Мирослав.  Към въпроса за занаятчиите в каза Осман пазар през 50-те и 60-те години на XIX в. опит за количествена и възрастова характеристика / Мирослав Тошев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 265-283. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. занаятчийство 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 38427

- 49 -

Цб II 88632

.  Цвятко Пупов - един търговец случайно попаднал в политиката / Милко Палангурски, Христина Христова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 225-239. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 2. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)  + 338 (091)
Ключови думи: 1. Народно събрание 2. стоки 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 38424

- 50 -

Цб II 88632

.  Цвятко Пупов - един търговец случайно попаднал в политиката / Милко Палангурски, Христина Христова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 225-239. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 2. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)  + 338 (091)
Ключови думи: 1. Народно събрание 2. стоки 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 38424

- 51 -

Цб II 88632

Kirova-Delcheva, Radosveta.  Building up modernity: entrepreneurial bulgarian architects in Veliko Turnovo (1878-1944) / Radosveta Kirova-Delcheva. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Том 6. Предприемачеството в историческа перспектива : ЦСИИ, 2021, 324-333. 

1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. Велико Търново 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 38431

Икономикс

- 52 -

Цб II 92526

Ангелов, Свилен Стефанов.  Бизнес план за изграждане на автомивка на самообслужване в град Силистра / Свилен Стефанов Ангелов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 136-145. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес план 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Силистра 
  

Сист. No: 38520

- 53 -

Цб II 92526

Биберова, Теменуга Радостинова.  Анализ на товарния воден транспорт на България за периода 2015-2018 г. / Теменуга Радостинова Биберова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. анализ 2. товарен транспорт 3. воден транспорт 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38521

- 54 -

Цб II 92526

Видева, Габриела Димитрова.  Разработване на концепция за публична дискусия спрямо мнение на варненци относно проявата на етика към животни в зоологическа градина Варна и делфинариум Варна / Габриела Димитрова Видева, Диляна Каменова Койчева, Йоанна Желева Желязкова, Момчил Николаев Танев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 99-107. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. концепции 2. Варна 3. дискусия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 38516

- 55 -

Цб II 92526

Георгиева, Преслава Руменова.  Счетоводни аспекти при отчитането на криптовалутите / Преслава Руменова Георгиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 72-80. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. криптовалути 2. електронни пари 3. парични средства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38513

- 56 -

Цб II 92526

Данева, Иванина.  Бизнес план за изграждане на въжен парк / Иванина Данева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 34-41. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес план 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38509

- 57 -

Цб II 92526

Димитров, Павлин Георгиев.  Избори по време на пандемия - регламентация и проблеми / Павлин Георгиев Димитров, Виктория Ангелова Панчева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 42-53. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. избори 2. гласуване 3. пандемия 4. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38510

- 58 -

Цб II 92526

Иванова, Юлия Светлева.  Пазарът на земеделски земи за периода 2017-2019 година / Юлия Светлева Иванова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 117-125. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар 2. земеделски земи 3. аренда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38518

- 59 -

Цб II 92526

Илязова, Сузан Османова.  Представяне на село Жеравна като туристическо място / Сузан Османова Илязова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 29-33. 

 338  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38508

- 60 -

Цб II 92526

Косова, Славка Людмилова.  Създаване на говедовъдно стопанство в смолянски район / Славка Людмилова Косова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 90-98. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. стопанство 2. говедовъдство 3. Смолян 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Смолян 
  

Сист. No: 38515

- 61 -

Цб II 92526

Костова, Десислава Костова.  Управлението на асортимента във веригите за търговия на дребно - източник на конкурентни предимства (на примера на Кауфланд България) / Десислава Костова Костова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 156-164. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. асортимент 3. търговия на дребно 4. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38522

- 62 -

Цб II 92526

Николова, Гергана Бойчева.  Интернационализация на „Старт“ АД / Гергана Бойчева Николова, Десислава Станиславова Димитрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 108-116. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. интернационализация 2. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38517

- 63 -

Цб II 92526

Пенчев, Петромир Пламенов.  Мобилно приложение за брандирани дигитални късмети за заведения и офиси / Петромир Пламенов Пенчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 7-13. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. мобилно приложение 2. офис 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38506

- 64 -

Цб II 92526

Свиленова, Грозданка Емилова.  Набор и подбор на човешки ресурси в системата на МВР / Грозданка Емилова Свиленова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 126-135. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. МВР 3. подбор 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38519

- 65 -

Цб II 92526

Семизов, Жак Милчев.  Крива на Филипс - анализ на безработицата и инфлацията в България за периода 2000-2020 година / Жак Милчев Семизов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 54-62. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. крива на Филипс 2. анализ 3. безработица 4. инфлация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38511

- 66 -

Цб II 92526

Славчева, Елена Руменова.  Covid-19 - катализатор на банковата дигитализация / Елена Руменова Славчева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 63-71. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. банки 2. дигитализация 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38512

- 67 -

Цб II 92526

Тодорова, Преслава Атанасова.  Анализ на финансовото състояние на „Септона България“ АД / Преслава Атанасова Тодорова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 81-89. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. финансово състояние 2. анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38514

- 68 -

Цб II 92526

Христов, Христо Николаев.  Дигиталните технологи в хотелиерското предприятие / Христо Николаев Христов, Симона Петрова Димитрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2021, 14-28. 

 338  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитални технологии 2. виртуална реалност 3. хотели 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38507

- 69 -

Цб II 92510

Alexandrova-Zlatanska, S.  Reshaping finance to fighting against climate change / S. Alexandrova-Zlatanska. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 143-157. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелени облигации 2. устойчиви финанси 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38444

- 70 -

Цб II 92510

Angelov, Dellyan.  Progress in waste management as a factor for regional inequalities in the EU / Dellyan Angelov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38458

- 71 -

Цб II 92510

Angelova, Milena.  Green economy: next generation competitiveness - reaching the goal of being climate neutral - is this mission possible for the Bulgarian industry / Milena Angelova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 158-171. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. пазар 3. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38445

- 72 -

Цб II 92510

Bobeva, Daniela.  Macroeconomnic and financial challenges of the green transition / Daniela Bobeva, Dobrinka Stoyanova, Ignat Ignatov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 62-79. 

1. Green economy - conference proceedings 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. реална конвергенция 2. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38439

- 73 -

Цб II 92510

Draganska-Georgieva, Tsveta.  The evolution of human capital in the transformation to a green and sustainable economy / Tsveta Draganska-Georgieva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 313-327. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. компетенции 3. зелена икономика 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38456

- 74 -

Цб II 92510

Erturk-Mincheva, Aygun.  Green deal in public transportation - transition that actually make sense / Aygun Erturk-Mincheva, Yulia Dzhabarova, Stanimir Kabaivanov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 186-203. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. поведение 2. пътници 3. измерване на резултати 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38447

- 75 -

Цб II 92510

Evgeniev, Evgeni.  Comparison of the Green Deal Policy in the European Union and South Korea / Evgeni Evgeniev. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria / Scientific council Daniela Bobeva, Yordan Hristoskov, Stanimir Kabaivanov, Tsvetka Stoencheva, Virgi. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 14-35. 

1. Green economy - conference proceedings 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. устойчивост 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Южна Корея 
  

Сист. No: 38437

- 76 -

Цб II 92510

Georgiev, Stefan.  Waste products from wine production and possible paths to a green economy / Stefan Georgiev, Tania Yankova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 233-248. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. зелена икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38450

- 77 -

Цб II 92510

Hristoskov, Yordan Atanasov.  Impact of decarbonization on employment in the energy regions in Bulgaria / Yordan Atanasov Hristoskov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 285-298. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. енергиен преход 2. социални разходи 3. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38454

- 78 -

Цб II 92510

Ilieva, Galina.  Geospatial approach to analysis of greenhouse gas emissions / Galina Ilieva, Tania Yankova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 249-262. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. климатични промени 2. клъстърен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38451

- 79 -

Цб II 92510

Ivanov, Anton.  Energy transition because of the green deal / Anton Ivanov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 218-232. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. енергийна стратегия 2. Зелена сделка 3. икономически модели 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38449

- 80 -

Цб II 92510

Ivanova, Vania.  The circular economy and the opportunities for green recovery in Bulgaria / Vania Ivanova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 80-92. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. производителност 3. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38440

- 81 -

Цб II 92510

Kantardzhieva, Elitsa.  International financial institutions: an opportunity to prompt the green transition in Bulgaria / Elitsa Kantardzhieva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 367-386. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. финансови институции 2. корелация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38460

- 82 -

Цб II 92510

Kirova, Zaharieva S.  Financial stability risks related to climate change and greening of Central banks / Zaharieva S. Kirova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 107-123. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. климатични промени 2. централна банка 3. финансова стабилност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38442

- 83 -

Цб II 92510

Kostova, Iva.  The green transition and Bulgarian consumers` attitudes towards ecolabels and sustainable products / Iva Kostova, Daniela Ivanova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 263-274. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. еко-етикет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38452

- 84 -

Цб II 92510

Marichova, Aneta.  The green deal - a challenge and a factor for sustainable development of the construction company / Aneta Marichova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 204-217. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. устойчиво развитие 3. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38448

- 85 -

Цб II 92510

Nedeva, Liliya Nedkova.  Human capital in the context of national and global green economy / Liliya Nedkova Nedeva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 299-312. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. екология 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38455

- 86 -

Цб II 92510

Paliova, Iana.  Fiscal measures for diffusion of environmental technologies / Iana Paliova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 93-106. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическо въздействие 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38441

- 87 -

Цб II 92510

Peneva, Teodora.  China`s policy for economy decarbonization / Teodora Peneva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 47-61. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. зелени финанси 3. зелени облигации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 38438

- 88 -

Цб II 92510

Petkov, Velizar.  Possible solutions in support of succession and business transfer in the region / Velizar Petkov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 355-366. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38459

- 89 -

Цб II 92510

Raychev, Stefan.  Perspectives and challenges for the regional policy in Bulgaria in the context of the transition to a green economy / Stefan Raychev, Blaga Madzhurova, Yuliyan Mollov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 328-340. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регионално развитие 3. зелена икономика 4. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38457

- 90 -

Цб II 92510

Shopov, Georgi.  Energy poverty in Bulgaria - dimension and challenges for social policy / Georgi Shopov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 275-284. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. енергийна бедност 2. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38453

- 91 -

Цб II 92510

Stankova, Mariya.  The green context of political, economic and social development and the tourism industry / Mariya Stankova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 172-185. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. Зелена сделка 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38446

- 92 -

Цб II 92510

Uzunov, Hristiyan.  The way to sustainability in European agriculture: the EU Green Deal and the farm to fork strategy / Hristiyan Uzunov, Eduard Marinov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 124-142. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво земеделие 2. Зелена сделка 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38443

- 93 -

Цб II 92510

Valev, Ivian Dechev.  The transition of the bulgarian economy to net Zero emmisions - opportunities and challenges / Ivian Dechev Valev. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 387-394. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиции 2. технологии 3. иновации 4. институции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38461

Регионална икономика. Геоикономика.

- 94 -

Цб II 92510

Alexandrova-Zlatanska, S.  Reshaping finance to fighting against climate change / S. Alexandrova-Zlatanska. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 143-157. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелени облигации 2. устойчиви финанси 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38444

- 95 -

Цб II 92510

Angelov, Dellyan.  Progress in waste management as a factor for regional inequalities in the EU / Dellyan Angelov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38458

- 96 -

Цб II 92510

Angelova, Milena.  Green economy: next generation competitiveness - reaching the goal of being climate neutral - is this mission possible for the Bulgarian industry / Milena Angelova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 158-171. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. пазар 3. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38445

- 97 -

Цб II 92510

Bobeva, Daniela.  Macroeconomnic and financial challenges of the green transition / Daniela Bobeva, Dobrinka Stoyanova, Ignat Ignatov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 62-79. 

1. Green economy - conference proceedings 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. реална конвергенция 2. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38439

- 98 -

Цб II 92510

Draganska-Georgieva, Tsveta.  The evolution of human capital in the transformation to a green and sustainable economy / Tsveta Draganska-Georgieva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 313-327. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. компетенции 3. зелена икономика 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38456

- 99 -

Цб II 92510

Erturk-Mincheva, Aygun.  Green deal in public transportation - transition that actually make sense / Aygun Erturk-Mincheva, Yulia Dzhabarova, Stanimir Kabaivanov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 186-203. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. поведение 2. пътници 3. измерване на резултати 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38447

- 100 -

Цб II 92510

Evgeniev, Evgeni.  Comparison of the Green Deal Policy in the European Union and South Korea / Evgeni Evgeniev. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria / Scientific council Daniela Bobeva, Yordan Hristoskov, Stanimir Kabaivanov, Tsvetka Stoencheva, Virgi. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 14-35. 

1. Green economy - conference proceedings 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. устойчивост 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Южна Корея 
  

Сист. No: 38437

- 101 -

Цб II 92510

Georgiev, Stefan.  Waste products from wine production and possible paths to a green economy / Stefan Georgiev, Tania Yankova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 233-248. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. зелена икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38450

- 102 -

Цб II 92510

Hristoskov, Yordan Atanasov.  Impact of decarbonization on employment in the energy regions in Bulgaria / Yordan Atanasov Hristoskov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 285-298. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. енергиен преход 2. социални разходи 3. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38454

- 103 -

Цб II 92510

Ilieva, Galina.  Geospatial approach to analysis of greenhouse gas emissions / Galina Ilieva, Tania Yankova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 249-262. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. климатични промени 2. клъстърен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38451

- 104 -

Цб II 92510

Ivanov, Anton.  Energy transition because of the green deal / Anton Ivanov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 218-232. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. енергийна стратегия 2. Зелена сделка 3. икономически модели 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38449

- 105 -

Цб II 92510

Ivanova, Vania.  The circular economy and the opportunities for green recovery in Bulgaria / Vania Ivanova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 80-92. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. производителност 3. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38440

- 106 -

Цб II 92510

Kantardzhieva, Elitsa.  International financial institutions: an opportunity to prompt the green transition in Bulgaria / Elitsa Kantardzhieva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 367-386. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. финансови институции 2. корелация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38460

- 107 -

Цб II 92510

Kirova, Zaharieva S.  Financial stability risks related to climate change and greening of Central banks / Zaharieva S. Kirova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 107-123. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. климатични промени 2. централна банка 3. финансова стабилност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38442

- 108 -

Цб II 92510

Kostova, Iva.  The green transition and Bulgarian consumers` attitudes towards ecolabels and sustainable products / Iva Kostova, Daniela Ivanova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 263-274. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. еко-етикет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38452

- 109 -

Цб II 92510

Marichova, Aneta.  The green deal - a challenge and a factor for sustainable development of the construction company / Aneta Marichova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 204-217. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. устойчиво развитие 3. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38448

- 110 -

Цб II 92510

Nedeva, Liliya Nedkova.  Human capital in the context of national and global green economy / Liliya Nedkova Nedeva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 299-312. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. екология 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38455

- 111 -

Цб II 92510

Paliova, Iana.  Fiscal measures for diffusion of environmental technologies / Iana Paliova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 93-106. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическо въздействие 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38441

- 112 -

Цб II 92510

Peneva, Teodora.  China`s policy for economy decarbonization / Teodora Peneva. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 47-61. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. зелени финанси 3. зелени облигации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 38438

- 113 -

Цб II 92510

Petkov, Velizar.  Possible solutions in support of succession and business transfer in the region / Velizar Petkov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 355-366. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38459

- 114 -

Цб II 92510

Raychev, Stefan.  Perspectives and challenges for the regional policy in Bulgaria in the context of the transition to a green economy / Stefan Raychev, Blaga Madzhurova, Yuliyan Mollov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 328-340. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регионално развитие 3. зелена икономика 4. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38457

- 115 -

Цб II 92510

Shopov, Georgi.  Energy poverty in Bulgaria - dimension and challenges for social policy / Georgi Shopov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 275-284. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. енергийна бедност 2. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38453

- 116 -

Цб II 92510

Stankova, Mariya.  The green context of political, economic and social development and the tourism industry / Mariya Stankova. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 172-185. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. Зелена сделка 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38446

- 117 -

Цб II 92510

Uzunov, Hristiyan.  The way to sustainability in European agriculture: the EU Green Deal and the farm to fork strategy / Hristiyan Uzunov, Eduard Marinov. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 124-142. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво земеделие 2. Зелена сделка 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38443

- 118 -

Цб II 92510

Valev, Ivian Dechev.  The transition of the bulgarian economy to net Zero emmisions - opportunities and challenges / Ivian Dechev Valev. // Bobeva,  Daniela. Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. - Plovdiv : Plovdiv university press, 2021, 387-394. 

1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиции 2. технологии 3. иновации 4. институции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38461

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 119 -

Цб II 92538

Андреева, Десислава.  Наука в ART-ериите на града / Десислава Андреева. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. / Ред. кол. Христина Христова; Отг. ред. и състав. Десислава Андреева и др. - Българска, Първо издание. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 9-29. 

   Прев.загл.: Science in Art-eries of the city

1. Градове - България 
 911.375.001.76  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. наука 2. град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38523

- 120 -

Цб II 92538

Бутрева, Мелиса.  Косплей - история и навлизане в изкуството / Мелиса Бутрева, Юлияна Котева. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 185-199. 

   Прев.загл.: Cosplay - history and entry into art

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. креативен град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38536

- 121 -

Цб II 92538

Ганев, Симеон.  За таксономията на аудио-визуалния превод / Симеон Ганев. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 139-149. 

   Прев.загл.: On the taxonomy of audiovisual translation

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38532

- 122 -

Цб II 92538

Димитрова, Златина.  Културна еволюция: театърът по време на пандемия / Златина Димитрова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 87-100. 

   Прев.загл.: Cultural evolution: theater during a pandemic

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. театър 4. изкуство 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38528

- 123 -

Цб II 92538

Евлогиев, Бисер.  Креативният град - визуализация / Бисер Евлогиев. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 163-171. 

   Прев.загл.: The creative city - visualization

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38534

- 124 -

Цб II 92538

Игнатов, Георги.  Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата: пиар и комуникационни стратегии / Георги Игнатов. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 49-59. 

   Прев.загл.: Veliko Tarnovo - as a candidate for european capital of culture: Pr and communication strategies

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. култура 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 38525

- 125 -

Цб II 92538

Йорданова, Лилия.  Креативните градове - културно наследство и перспективи (Жеравна и Мелник) / Лилия Йорданова, Теодора Кремова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 125-137. 

   Прев.загл.: Creative towns - cultural heritage and perspectives (Zheravna and Melnik)

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38531

- 126 -

Цб II 92538

Калбанова, Искра.  Самоводската чаршия - от място за търговия до креативен център / Искра Калбанова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 61-71. 

   Прев.загл.: The Samovodska charshya - from a trading place for creative center

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия 2. креативност 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38526

- 127 -

Цб II 92538

Маринова, Марина.  Платформата „капитал градове“ - медиен наратив и практически решения за „градолюбители“ / Марина Маринова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 113-124. 

   Прев.загл.: The kapital gradove platform - media narrative and practical solutions for 'city lovers'

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. умни градове 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38530

- 128 -

Цб II 92538

Сандъ, Емине.  Събитиен туризъм в периферията, или как да създадем разказ, който хората искат да видят / Емине Сандъ. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 173-184. 

   Прев.загл.: Event tourism in the periphery or how to create a story that people want to see

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. фестивали 2. туризъм 3. децентрализация 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38535

- 129 -

Цб II 92538

Теофилова, Марина.  Галерия Artray и още един ден / Марина Теофилова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 73-86. 

   Прев.загл.: Artray gallery and one more day

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. град 2. изкуство 3. идентичност 4. култура 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38527

- 130 -

Цб II 92538

Топалова, Елица.  Как Covid-19 променя креативния град? / Елица Топалова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 101-111. 

   Прев.загл.: How Covid-19 changes the creative city?

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. изкуство 3. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38529

- 131 -

Цб II 92538

Христова, Христина.  Фестивалният туризъм в креативния град: имиджови роли и културни политики / Христина Христова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 31-48. 

   Прев.загл.: Festival tourism in the creative city: image roles and cultural policies

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. фестивален туризъм 3. имидж 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38524

- 132 -

Цб II 92538

Цветкова, Галина.  Креативният град - вътрешно пространство / Галина Цветкова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 153-161. 

   Прев.загл.: The creative city - inner space

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. публика 3. взаимодействия 4. креативен град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38533

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 133 -

Цб II 92540

Алексова, Красимира.  Социолингвистиката и общественото мнение в България за отношението писмена: устна реч / Красимира Алексова. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 277-294. 

   Прев.загл.: Sociolinguistics and public opinion in Bulgaria on the relationship between written and spoken language

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38541

- 134 -

Цб II 92540

Буров, Стоян.  Относно имитацията на устна реч в интернет комуникацията / Стоян Буров. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново / Ред. кол. Мария Илиева и др. - Българска, Първо издание. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 39-52. 

   Прев.загл.: A perspective on imitating spoken language in internet communication

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. Интернет 2. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38537

- 135 -

Цб II 92540

Ефтимова, Андреана.  Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията / Андреана Ефтимова. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 169-186. 

   Прев.загл.: Sterile radio speech: a udience attitudes

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. аудитория 2. реч 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38539

- 136 -

Цб II 92540

Иванова, Ценка.  За непреводимото в междукултурния контакт (или за „превода“ на стереотипните текстове в устната комуникация) / Ценка Иванова. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 317-330. 

   Прев.загл.: About the untranslatable in intercultural contact (or about 'translating' stereotypical texts in verbal communication)

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. вербални комуникации 2. превод 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38543

- 137 -

Цб II 92540

Колева, Станимира.  Оценъчността на фразеологизмите в медийния текст / Станимира Колева. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 187-200. 

   Прев.загл.: Evaluation of phraseological units in madia texts

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. фразеология 2. медии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38540

- 138 -

Цб II 92540

Петров, Велин.  Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет / Велин Петров. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 295-316. 

   Прев.загл.: Uppercase and lowercase letters in bulgarian colloquial sreech on the internet

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. български език 2. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38542

- 139 -

Цб II 92540

Попов, Димитър.  Мултимодален подход за изследване на речта / Димитър Попов, Велка Попова. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 53-67. 

   Прев.загл.: A multimodal approach to speech investigation

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. подходи 2. реч 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38538

- 140 -

Цб II 92540

Сорока, Олга.  „Коронавирусините“ иновации в речта на украинците и българите / Олга Сорока, Хороз Наталия. // Проблеми на устната комуникация 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 331-343. 

   Прев.загл.: „Coronavirus“ innovations in the speech of ukrainians and bulgarians

1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Ключови думи: 1. коронавирус 2. иновации 3. реч 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38544

География. Странознание

- 141 -

Цб II 92538

Андреева, Десислава.  Наука в ART-ериите на града / Десислава Андреева. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. / Ред. кол. Христина Христова; Отг. ред. и състав. Десислава Андреева и др. - Българска, Първо издание. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 9-29. 

   Прев.загл.: Science in Art-eries of the city

1. Градове - България 
 911.375.001.76  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. наука 2. град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38523

- 142 -

Цб II 92538

Бутрева, Мелиса.  Косплей - история и навлизане в изкуството / Мелиса Бутрева, Юлияна Котева. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 185-199. 

   Прев.загл.: Cosplay - history and entry into art

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. креативен град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38536

- 143 -

Цб II 92538

Ганев, Симеон.  За таксономията на аудио-визуалния превод / Симеон Ганев. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 139-149. 

   Прев.загл.: On the taxonomy of audiovisual translation

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38532

- 144 -

Цб II 92538

Димитрова, Златина.  Културна еволюция: театърът по време на пандемия / Златина Димитрова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 87-100. 

   Прев.загл.: Cultural evolution: theater during a pandemic

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. театър 4. изкуство 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38528

- 145 -

Цб II 92538

Евлогиев, Бисер.  Креативният град - визуализация / Бисер Евлогиев. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 163-171. 

   Прев.загл.: The creative city - visualization

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38534

- 146 -

Цб II 92538

Игнатов, Георги.  Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата: пиар и комуникационни стратегии / Георги Игнатов. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 49-59. 

   Прев.загл.: Veliko Tarnovo - as a candidate for european capital of culture: Pr and communication strategies

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. култура 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 38525

- 147 -

Цб II 92538

Йорданова, Лилия.  Креативните градове - културно наследство и перспективи (Жеравна и Мелник) / Лилия Йорданова, Теодора Кремова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 125-137. 

   Прев.загл.: Creative towns - cultural heritage and perspectives (Zheravna and Melnik)

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38531

- 148 -

Цб II 92538

Калбанова, Искра.  Самоводската чаршия - от място за търговия до креативен център / Искра Калбанова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 61-71. 

   Прев.загл.: The Samovodska charshya - from a trading place for creative center

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия 2. креативност 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38526

- 149 -

Цб II 92538

Маринова, Марина.  Платформата „капитал градове“ - медиен наратив и практически решения за „градолюбители“ / Марина Маринова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 113-124. 

   Прев.загл.: The kapital gradove platform - media narrative and practical solutions for 'city lovers'

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. умни градове 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38530

- 150 -

Цб II 92538

Сандъ, Емине.  Събитиен туризъм в периферията, или как да създадем разказ, който хората искат да видят / Емине Сандъ. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 173-184. 

   Прев.загл.: Event tourism in the periphery or how to create a story that people want to see

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. фестивали 2. туризъм 3. децентрализация 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38535

- 151 -

Цб II 92538

Теофилова, Марина.  Галерия Artray и още един ден / Марина Теофилова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 73-86. 

   Прев.загл.: Artray gallery and one more day

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. град 2. изкуство 3. идентичност 4. култура 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38527

- 152 -

Цб II 92538

Топалова, Елица.  Как Covid-19 променя креативния град? / Елица Топалова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 101-111. 

   Прев.загл.: How Covid-19 changes the creative city?

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. изкуство 3. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38529

- 153 -

Цб II 92538

Христова, Христина.  Фестивалният туризъм в креативния град: имиджови роли и културни политики / Христина Христова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 31-48. 

   Прев.загл.: Festival tourism in the creative city: image roles and cultural policies

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. фестивален туризъм 3. имидж 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38524

- 154 -

Цб II 92538

Цветкова, Галина.  Креативният град - вътрешно пространство / Галина Цветкова. // Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г.. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022, 153-161. 

   Прев.загл.: The creative city - inner space

1. Градове - България 
 911.375  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. публика 3. взаимодействия 4. креативен град 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38533

История. Биографии. Краезнание

- 155 -

Цб II 92539

Белчовска-Неделчева, Васка.  Ролята на музеите за общественото развитие / Васка Белчовска-Неделчева. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 84-96. 

   Прев.загл.: Role of museums in community development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. музеи 2. развитие 3. стратегия 4. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38547

- 156 -

Цб II 92539

Бонева, Вера.  Висше образование по културно-историческо наследство: българският опит / Вера Бонева. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020 / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Editor-in chief Stela Dermendzhieva. - Българска, Първо издание. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 73-83. 

   Прев.загл.: Higher education in cultural heritage: the bulgarian experience

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. висше образование 2. културно наследство 3. историческо наследство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38545

- 157 -

Цб II 92539

Димитрова, Боянка.  Недвижимите културни ценности в малките общини на област Велико Търново и техните възможности за развитие на културен туризъм / Боянка Димитрова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 104-122. 

   Прев.загл.: Immovable cultural value in the small municipalities of Veliko Tarnovo province and their opportunities for cultural tourism development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. културно наследство 2. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38549

- 158 -

Цб II 92539

Дойков, Мартин.  Транспортните системи на страните от западните балкани между география и политическия детерминизъм / Мартин Дойков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 342-352. 

   Прев.загл.: Transport systems of the westwrn balkan countries between geographical and political determinism

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38567

- 159 -

Цб II 92539

Иванов, Дончо.  Българска библиотека за устойчиво развитие / Дончо Иванов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 97-103. 

   Прев.загл.: Bulgarian library for sustainable development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. библиотеки 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38548

- 160 -

Цб II 92539

Йорданова, Поля.  Словения - регионът на растеж на Източна Европа / Поля Йорданова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 208-219. 

   Прев.загл.: Slovenia - the growth region of Eastern Europe

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. регион 2. растеж 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Словения 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 38555

- 161 -

Цб II 92539

Кацаров, Мирослав.  Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие на тюменска област / Мирослав Кацаров. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 231-243. 

   Прев.загл.: Contemporary problems in the socio-economic development of the tyumen region

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. социално развитие 2. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38557

- 162 -

Цб II 92539

Керемедчиев, Веселин.  Най-старата културна институция в град Разград - НЧ "Развитие 1869" на 150 години / Веселин Керемедчиев. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 137-147. 

   Прев.загл.: The oldest cultural instituition in the sity of Razgrad - the 150-wear-old razvitie community centre, established in 1869

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. духовност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Разград 
  

Сист. No: 38550

- 163 -

Цб II 92539

Клисарова, Миглена.  Ранжиране на областните центрове в България на база налични функции / Миглена Клисарова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 268-281. 

   Прев.загл.: Ranking of regional centers in Bulgariabased on available functions

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. категоризация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38560

- 164 -

Цб II 92539

Кулов, Боян.  Геополитика „отдолу“: съпротива срещу периферизацията чрез природната среда / Боян Кулов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 334-341. 

   Прев.загл.: Geopolitics „from below“ : resistance to environmental peripheralization

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. околна среда 2. съпротива 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38566

- 165 -

Цб II 92539

Милкова, Биляна.  Електорален профил на населението в община Крумовград чрез анкетно проучване / Биляна Милкова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 290-300. 

   Прев.загл.: Electoral profile of the population in the municipality of Krumovgrad through a survey

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. изследване 2. население 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38562

- 166 -

Цб II 92539

Милкова, Калина.  Кризата от Ковид-19 в дискурса на местното управление и развитие в България / Калина Милкова, Велислава Симеонова, Ивайло Стаменков, Христо Доков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 196-207. 

   Прев.загл.: The Covid-19 crisis in the discourse of local governance and development in Bulgaria

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. управление 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38554

- 167 -

Цб II 92539

Петков, Петко Ст.  Съюзници, покровители, партньори. Съседните държави и великите сили в българския преход към новото време / Петко Ст. Петков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 59-72. 

   Прев.загл.: Allies, protectors, partners. The neighbouring countries and the great powers in the transition of Bulgaria to the modern age

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. Велики сили 2. балкански държави 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38546

- 168 -

Цб II 92539

Пина, Елена.  Взаимоотношението град - страна по производство и консумация на селскостопански продукти и демографските потоци: на примера на термалните бани Longroiva (Североизточна Португалия) / Елена Пина. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 175-185. 

   Прев.загл.: City-country relationships with regard to the production and consumption of agricultural products and the demographic flows: the case of the Longroiva thermal baths (Northeast Portugal)

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. уелнес туризъм 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38553

- 169 -

Цб II 92539

Попов, Николай.  Кипърският национален въпрос / Николай Попов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 325-333. 

   Прев.загл.: The Cyprus national issue

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. културно развитие 2. историческо развитие 3. политическо управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38565

- 170 -

Цб II 92539

Русев, Марин.  Вътрешната геополитика на Република Турция (електорална традиция и макрорегионални основи при прогнозиране на изборните резултати) / Марин Русев, Павлинка Владимирова, Кристиян Луканов, Ралица Луканова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 313-324. 

   Прев.загл.: The internal geopolitics of Turkey (electoral tradition and macro-regional basis in forecasting election results)

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. статистика 2. избори 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38564

- 171 -

Цб II 92539

Симеонов, Димитър.  Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние на населението / Димитър Симеонов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 261-267. 

   Прев.загл.: Quality of life as an element of the overall well-being of the population

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. благосъстояние 3. население 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38559

- 172 -

Цб II 92539

Симеонова, Десислава.  Висшето образование в област Велико Търново - географски измерения / Десислава Симеонова. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 301-310. 

   Прев.загл.: Higher education in Veliko Tarnovo province - geographical dimensions

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. висше образование 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 38563

- 173 -

Цб II 92539

Стойчев, Косьо.  Справедлив преход: подход към нова простравствена парадигма / Косьо Стойчев. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 162-174. 

   Прев.загл.: A fair transition: an approach to a new spatial paradigm

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. преход 2. парадигма 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38552

- 174 -

Цб II 92539

Стоянов, Петър.  Концепции за поляризираното развитие / Петър Стоянов. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 151-161. 

   Прев.загл.: Concepts of polarized development

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. концепции 2. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38551

- 175 -

Цб II 92539

Шефкъ, Лейля.  Населението на Турция и процесът на обезлюдяването / Лейля Шефкъ. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 282-289. 

   Прев.загл.: Of Turkey and the depopulation process

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. Турция 2. територия 3. население 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 38561

- 176 -

Цб II 92539

Янев, Божидар.  Икономически профил на община Перник / Божидар Янев. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 220-230. 

   Прев.загл.: Economic profile of the municipality of Pernik

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. популизъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Перник 
  

Сист. No: 38556

- 177 -

Цб II 92539

Янков, Румен.  Някои наблюдения върху изборните резултати в карнобатския край / Румен Янков. // География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев : Научна конференция , 17 октомври 2020. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 247-255. 

   Прев.загл.: Some observations on the election results in the karnobat region

 9  + 32  + 061.3
Ключови думи: 1. избори 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Карнобат 
  

Сист. No: 38558


 Индекс по АВТОРИ

Алексова, Красимира 133 
Ангелов, Свилен Стефанов 52 
Андреев, Румен 24 
Андреева, Десислава 119 141 
Атанасов, Николай 25 
Атанасов, Християн 26 
Атанасова, Светла 27 
Белчовска-Неделчева, Васка 1 155 
Биберова, Теменуга Радостинова 53 
Бонева, Вера 2 156 
Буров, Стоян 134 
Бутрева, Мелиса 120 142 
Вачева, Емилия 28 
Видева, Габриела Димитрова 54 
Владимирова, Павлинка 16 170 
Ганев, Калоян 37 
Ганев, Симеон 121 143 
Георгиева, Гергана 29 
Георгиева, Преслава Руменова 55 
Георгиева, Соня 30 
Горанчев, Веселин 31 
Григоров, Димитър 32 
Данева, Иванина 56 
Димитров, Марко 33 
Димитров, Павлин Георгиев 57 
Димитрова, Боянка 3 157 
Димитрова, Десислава Станиславова 62 
Димитрова, Златина 122 144 
Димитрова, Ирина 34 
Димитрова, Симона Петрова 68 
Добрев, Петър 32 
Дойков, Мартин 4 158 
Доков, Христо 12 166 
Евлогиев, Бисер 123 145 
Ефтимова, Андреана 135 
Желязкова, Йоанна Желева 54 
Златанов, Александър 35 
Златинска, Росица 36 
Иванов, Дончо 5 159 
Иванов, Мартин 37 
Иванова, Ценка 136 
Иванова, Юлия Светлева 58 
Игнатов, Георги 124 146 
Илязова, Сузан Османова 59 
Йорданова, Лилия 125 147 
Йорданова, Поля 6 160 
Калбанова, Искра 126 148 
Кацаров, Мирослав 7 161 
Каяпънар, Айше 38 
Керемедчиев, Веселин 8 162 
Китанов, Валентин 39 
Клисарова, Миглена 9 163 
Койчева, Диляна Каменова 54 
Колева, Станимира 137 
Косова, Славка Людмилова 60 
Костов, Евгени 40 
Костова, Десислава Костова 61 
Котева, Юлияна 120 142 
Кремова, Теодора 125 147 
Кулов, Боян 10 164 
Луканов, Кристиян 16 170 
Луканова, Ралица 16 170 
Маринова, Маргарита 41 
Маринова, Марина 127 149 
Марчева, Илияна 42 
Милкова, Биляна 11 165 
Милкова, Калина 12 166 
Найденов, Ивайло 43 
Наталия, Хороз 140 
Николова, Гергана Бойчева 62 
Палангурски, Милко 49 50 
Панчева, Виктория Ангелова 57 
Пенчев, Пенчо 44 
Пенчев, Петромир Пламенов 63 
Петков, Петко Ст. 13 45 167 
Петров, Велин 138 
Пина, Елена 14 168 
Попов, Димитър 139 
Попов, Николай 15 169 
Попова, Велка 139 
Постомпиров, Иван 46 
Русев, Иван 47 
Русев, Марин 16 170 
Сандъ, Емине 128 150 
Свиленова, Грозданка Емилова 64 
Семизов, Жак Милчев 65 
Симеонов, Димитър 17 171 
Симеонова, Велислава 12 166 
Симеонова, Десислава 18 172 
Симеонова-Ганева, Ралица 37 
Славчева, Елена Руменова 66 
Сорока, Олга 140 
Стаменков, Ивайло 12 166 
Стойчев, Косьо 19 173 
Стоянов, Петър 20 174 
Танев, Момчил Николаев 54 
Теофилова, Марина 129 151 
Тодоров, Николай 29 
Тодорова, Преслава Атанасова 67 
Топалова, Елица 130 152 
Тошев, Мирослав 48 
Христов, Христо Николаев 68 
Христова, Христина 49 50 131 153 
Цветкова, Галина 132 154 
Шефкъ, Лейля 21 175 
Янев, Божидар 22 176 
Янков, Румен 23 177 
Alexandrova-Zlatanska, S. 69 94 
Angelov, Dellyan 70 95 
Angelova, Milena 71 96 
Bobeva, Daniela 72 97 
Draganska-Georgieva, Tsveta 73 98 
Dzhabarova, Yulia 74 99 
Erturk-Mincheva, Aygun 74 99 
Evgeniev, Evgeni 75 100 
Georgiev, Stefan 76 101 
Hristoskov, Yordan Atanasov 77 102 
Ignatov, Ignat 72 97 
Ilieva, Galina 78 103 
Ivanov, Anton 79 104 
Ivanova, Daniela 83 108 
Ivanova, Vania 80 105 
Kabaivanov, Stanimir 74 99 
Kantardzhieva, Elitsa 81 106 
Kirova, Zaharieva S. 82 107 
Kirova-Delcheva, Radosveta 51 
Kostova, Iva 83 108 
Madzhurova, Blaga 89 114 
Marichova, Aneta 84 109 
Marinov, Eduard 92 117 
Mollov, Yuliyan 89 114 
Nedeva, Liliya Nedkova 85 110 
Paliova, Iana 86 111 
Peneva, Teodora 87 112 
Petkov, Velizar 88 113 
Raychev, Stefan 89 114 
Shopov, Georgi 90 115 
Stankova, Mariya 91 116 
Stoyanova, Dobrinka 72 97 
Uzunov, Hristiyan 92 117 
Valev, Ivian Dechev 93 118 
Yankova, Tania 76 78 101 103 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на товарния воден транспорт на България за периода 2015-2018 г. 53 
Анализ на финансовото състояние на „Септона България“ АД 67 
Бизнес план за изграждане на автомивка на самообслужване в град Силистра 52 
Бизнес план за изграждане на въжен парк 56 
Българска библиотека за устойчиво развитие 5 159 
Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата: пиар и комуникационни стратегии 124 146 
Взаимоотношението град - страна по производство и консумация на селскостопански продукти и демографските потоци: на примера на термалните бани Longroiva (Североизточна Португалия) 14 168 
Висше образование по културно-историческо наследство: българският опит 2 156 
Висшето образование в област Велико Търново - географски измерения 18 172 
Вторият държавен съд (1910-1914) и обвиненията срещу бившия военен министър Михаил Савов (1903-1907) - втора част 40 
Възрожденското търговско предприемачество в светлината на новата икономическа социология 43 
Вътрешната геополитика на Република Турция (електорална традиция и макрорегионални основи при прогнозиране на изборните резултати) 16 170 
Галерия Artray и още един ден 129 151 
Геополитика „отдолу“: съпротива срещу периферизацията чрез природната среда 10 164 
Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет 138 
Гръкоезични търговски договори от архивния фонд на фирмата „Н. Минчоолу & Е. Селвели и Дружие“ 31 
Да си купиш османски дълг преди фалита: някои наблюдения върху емисията на нови облигации (Esham-I cedid) от 1871-1872 г. 26 
Два примера за „самонаправили се“ предприемачи в България по време на прехода през 90-те години на XX в. 42 
Дигиталните технологи в хотелиерското предприятие 68 
Другото лице на националноотговорния предприемамч: опиумните търговци на балканите в края на XIX и началото на XX в. 32 
Електорален профил на населението в община Крумовград чрез анкетно проучване 11 165 
За непреводимото в междукултурния контакт (или за „превода“ на стереотипните текстове в устната комуникация) 136 
За политическото предприемачество през XIX в. и значението му за стопанското развитие на България 45 
За таксономията на аудио-визуалния превод 121 143 
Избори по време на пандемия - регламентация и проблеми 57 
Икономически профил на община Перник 22 176 
Интернационализация на „Старт“ АД 62 
Йерархичната структура на патронажа (клиентелизма) в българското общество през XIX и XX в. 24 
Как Covid-19 променя креативния град? 130 152 
Карловски търговци от началото на 60-те години на XIX в. 35 
Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние на населението 17 171 
Кипърският национален въпрос 15 169 
Консервативните предприемачи: опит за количествено обясняване на причините за вътрешните миграции в България от 1878 до 1900 г. 37 
Концепции за поляризираното развитие 20 174 
Косплей - история и навлизане в изкуството 120 142 
Креативните градове - културно наследство и перспективи (Жеравна и Мелник) 125 147 
Креативният град - визуализация 123 145 
Креативният град - вътрешно пространство 132 154 
Крива на Филипс - анализ на безработицата и инфлацията в България за периода 2000-2020 година 65 
Кризата от Ковид-19 в дискурса на местното управление и развитие в България 12 166 
Културна еволюция: театърът по време на пандемия 122 144 
Към въпроса за занаятчиите в каза Осман пазар през 50-те и 60-те години на XIX в. опит за количествена и възрастова характеристика 48 
Между търговското предприемачество и научно публицистично и политическо поприще: щрихи от крактия житейски път на Стоян Пранчов (1862-1889) 41 
Мобилно приложение за брандирани дигитални късмети за заведения и офиси 63 
Мултимодален подход за изследване на речта 139 
Набор и подбор на човешки ресурси в системата на МВР 64 
Най-старата културна институция в град Разград - НЧ "Развитие 1869" на 150 години 8 162 
Населението на Турция и процесът на обезлюдяването 21 175 
Наука в ART-ериите на града 119 141 
Недвижимите културни ценности в малките общини на област Велико Търново и техните възможности за развитие на културен туризъм 3 157 
Някои наблюдения върху изборните резултати в карнобатския край 23 177 
Относно имитацията на устна реч в интернет комуникацията 134 
Оценъчността на фразеологизмите в медийния текст 137 
Пазарът на земеделски земи за периода 2017-2019 година 58 
Платформата „капитал градове“ - медиен наратив и практически решения за „градолюбители“ 127 149 
Предприемачество и индустриалната политика в България след освобождението до балканските войни (1878-1912) 30 
Предприемачът на българското възраждане през изпитанието на фалита 47 
Представяне на село Жеравна като туристическо място 59 
Примери за парични фондации в Русе и Търново (XVII-XIX в.) 38 
Разработване на концепция за публична дискусия спрямо мнение на варненци относно проявата на етика към животни в зоологическа градина Варна и делфинариум Варна 54 
Ранжиране на областните центрове в България на база налични функции 9 163 
Ролята на музеите за общественото развитие 1 155 
Ролята на пазара в българското възраждане 44 
Самоводската чаршия - от място за търговия до креативен център 126 148 
Словения - регионът на растеж на Източна Европа 6 160 
Социални и професионални мрежи на търговците бератлии 29 
Социолингвистиката и общественото мнение в България за отношението писмена: устна реч 133 
Справедлив преход: подход към нова простравствена парадигма 19 173 
Средата за стопанска дейност в България през 30-те години на XX в. - условия и фактори 33 
Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията 135 
Стратегия за развитие на поземлените имоти на Рилския манастир през първата четвърт на XX в. 25 
Счетоводни аспекти при отчитането на криптовалутите 55 
Събитиен туризъм в периферията, или как да създадем разказ, който хората искат да видят 128 150 
Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие на тюменска област 7 161 
Създаване на говедовъдно стопанство в смолянски район 60 
Създаване на дружеството на икономистите академици в България 36 
Сътрудничеството между свищовската градска община и местните предприемачи в периода от освобождението до края на XIX в. 28 
Съюзници, покровители, партньори. Съседните държави и великите сили в българския преход към новото време 13 167 
Транспортните системи на страните от западните балкани между география и политическия детерминизъм 4 158 
Търговската преприемчивост на Минчо Генчев от Трявна отразена в документалния му архив от 30-те -80-те години на XIX в. 34 
Търновският предприемач Никола Хаджи Славчев 27 
Тютюнът и предприемаческият усет на Русчо Вълков Миркович. Щрихи от българската стопанска действителност н края на 80-те и през 90-те години на XIX в. 39 
Управлението на асортимента във веригите за търговия на дребно - източник на конкурентни предимства (на примера на Кауфланд България) 61 
Фестивалният туризъм в креативния град: имиджови роли и културни политики 131 153 
Христо Райков - предприемач и индустриалец (1896-1967) 46 
Цвятко Пупов - един търговец случайно попаднал в политиката 49 50 
Building up modernity: entrepreneurial bulgarian architects in Veliko Turnovo (1878-1944) 51 
China`s policy for economy decarbonization 87 112 
Comparison of the Green Deal Policy in the European Union and South Korea 75 100 
Covid-19 - катализатор на банковата дигитализация 66 
Energy poverty in Bulgaria - dimension and challenges for social policy 90 115 
Energy transition because of the green deal 79 104 
Financial stability risks related to climate change and greening of Central banks 82 107 
Fiscal measures for diffusion of environmental technologies 86 111 
Geospatial approach to analysis of greenhouse gas emissions 78 103 
Green deal in public transportation - transition that actually make sense 74 99 
Green economy: next generation competitiveness - reaching the goal of being climate neutral - is this mission possible for the Bulgarian industry 71 96 
Human capital in the context of national and global green economy 85 110 
Impact of decarbonization on employment in the energy regions in Bulgaria 77 102 
International financial institutions: an opportunity to prompt the green transition in Bulgaria 81 106 
Macroeconomnic and financial challenges of the green transition 72 97 
Perspectives and challenges for the regional policy in Bulgaria in the context of the transition to a green economy 89 114 
Possible solutions in support of succession and business transfer in the region 88 113 
Progress in waste management as a factor for regional inequalities in the EU 70 95 
Reshaping finance to fighting against climate change 69 94 
The circular economy and the opportunities for green recovery in Bulgaria 80 105 
The evolution of human capital in the transformation to a green and sustainable economy 73 98 
The green context of political, economic and social development and the tourism industry 91 116 
The green deal - a challenge and a factor for sustainable development of the construction company 84 109 
The green transition and Bulgarian consumers` attitudes towards ecolabels and sustainable products 83 108 
The transition of the bulgarian economy to net Zero emmisions - opportunities and challenges 93 118 
The way to sustainability in European agriculture: the EU Green Deal and the farm to fork strategy 92 117 
Waste products from wine production and possible paths to a green economy 76 101 
„Коронавирусините“ иновации в речта на украинците и българите 140 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Български език – социолингвистика – конференции 133 134 135 136 137 138 139 140 
Градове - България 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 
Преподаватели от УНСС 24 33 40 44 72 75 97 100 
Стопанско-исторически изследвания - периодика 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
Green economy - conference proceedings 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ 53 65 67 
анализ на данни 37 
аренда 58 
архивен фонд 31 
асортимент 61 
аудитория 135 
Балкани 38 
балкански държави 13 167 
банки 66 
банкрут 26 
безработица 65 
библиотеки 5 159 
бизнес план 52 56 
благосъстояние 17 89 114 171 
България 32 
българска армия 46 
българска икономика 30 
български език 138 
Българско възраждане 44 
Варна 54 
Велики сили 13 167 
Велико Търново 51 
вербални комуникации 136 
взаимодействия 132 154 
винопроизводство 76 101 
виртуална реалност 68 
висше образование 2 18 156 172 
воден транспорт 53 
вътрешен дълг 26 
вътрешна миграция 37 
Габрово 46 
гласуване 57 
глобализация 86 111 
говедовъдство 60 
град 119 129 141 151 
децентрализация 128 150 
дигитализация 66 
дигитални технологии 68 
дискусия 54 
дружество с ограничена отговорност /ООД/ 27 
духовност 8 162 
дълг 24 
държавен съд 40 
държавна политика 33 
език 133 
еко-етикет 83 108 
екология 85 110 
електронни пари 55 
енергиен преход 77 102 
енергийна бедност 90 115 
енергийна стратегия 79 104 
занаятчийство 48 
здравен туризъм 14 168 
зелена икономика 73 76 85 87 89 98 101 110 112 114 
Зелена сделка 70 75 79 84 91 92 95 100 104 109 116 117 
зелени облигации 69 87 94 112 
зелени финанси 87 112 
земеделски земи 58 
идентичност 129 151 
избори 16 23 57 170 177 
изкуство 122 129 130 144 151 152 
измерване на резултати 74 99 
изследване 11 165 
икономика 22 176 
икономическа култура 47 
икономическа политика 33 
икономическа социология 43 
икономически модели 79 104 
икономически промени 30 
икономическо въздействие 86 111 
икономическо развитие 7 161 
имидж 131 153 
инвестиции 93 118 
индустриално развитие 39 
иновации 93 118 140 
институции 93 118 
интернационализация 62 
Интернет 134 138 
инфлация 65 
инфраструктура 28 
историческо наследство 2 156 
историческо развитие 15 169 
йерархия 24 
капитал 27 
Карлово 35 
категоризация 9 163 
качество 17 171 
клиентелизъм 24 
климатични промени 69 75 78 82 94 100 103 107 
клъстърен анализ 78 103 
Ковид-19 122 144 
количествен анализ 37 
компетенции 73 98 
комуникация 134 
конкурентни предимства 84 109 
конкурентно предимство 61 
конкурентоспособност 71 96 
концепции 20 54 174 
корелация 81 106 
коронавирус 130 140 152 
креативен град 120 123 125 130 131 132 142 145 147 152 153 154 
креативност 120 124 126 142 146 148 
крива на Филипс 65 
криптовалути 55 
кръгова икономика 80 105 
култура 44 124 129 146 151 
културен туризъм 1 3 155 157 
културно наследство 2 3 125 147 156 157 
културно развитие 15 169 
либерализъм 41 
майсторство 34 
макроикономика 72 97 
МВР 64 
медии 137 
мобилно приложение 63 
модернизация 126 148 
музеи 1 155 
Народно събрание 49 50 
население 11 17 21 165 171 175 
наука 41 119 141 
образование 44 
обществено мнение 133 
околна среда 10 164 
Османска империя 26 32 
офис 63 
пазар 58 71 96 
пандемия 57 122 144 
парадигма 19 173 
парични средства 55 
поведение 74 99 
подбор 64 
подходи 139 
поземлени имоти 25 
политика 4 158 
политическо управление 15 169 
популизъм 22 176 
превод 136 
предприемач 47 
предприемачество 28 30 32 37 41 45 51 
предприемачи 29 42 
престъпления 57 
преход 19 42 173 
производителност 80 105 
пространство 132 154 
публика 132 154 
публична организация 36 
пътници 74 99 
развитие 1 12 14 20 45 155 166 168 174 
растеж 6 160 
реална конвергенция 72 97 
регион 6 160 
регионално развитие 89 114 
реч 135 139 140 
Рилски манастир 25 
Русе 38 
Свищов 28 
Северна България 38 
Смолян 60 
социален капитал 43 
социална мрежа 29 
социална политика 77 90 102 115 
социални разходи 77 102 
социално развитие 7 161 
статистика 16 170 
стоки 49 50 
стопанство 60 
стратегия 1 62 155 
съпротива 10 164 
театър 122 144 
текстилна индустрия 35 
територия 21 175 
технологии 93 118 
товарен транспорт 53 
тръст 43 
туризъм 91 116 128 150 
Турция 21 175 
търговия 28 34 35 46 126 148 
търговия на дребно 61 
търговия с наркотици 32 
търговски договор 31 
тютюн 39 
уелнес туризъм 14 168 
умни градове 127 149 
управление 12 61 166 
управление на отпадъците 70 80 95 105 
устойчиви финанси 69 94 
устойчиво земеделие 92 117 
устойчиво развитие 5 73 84 89 91 98 109 114 116 159 
устойчивост 75 100 
фалит 47 
фестивален туризъм 131 153 
фестивали 128 150 
финансова стабилност 82 107 
финансови институции 81 106 
финансово състояние 67 
фразеология 137 
хотели 68 
ценообразуване 71 96 
централна банка 82 107 
църковна икономика 25 
човешки капитал 73 85 98 110 
човешки ресурси 64 
COVID-19 12 66 166 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 32 38 
България 2 9 12 13 33 36 42 45 53 61 65 67 133 138 156 163 166 167 
Варна 54 
Велико Търново 18 27 51 124 146 172 
Европейски съюз 75 100 
Източна Европа 6 160 
Карнобат 23 177 
Китай 87 112 
Перник 22 176 
Разград 8 162 
Русе 38 
Свищов 28 
Северна България 38 
Силистра 52 
Словения 6 160 
Смолян 60 
Турция 21 175 
Южна Корея 75 100