Нови статии - юни 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 76100

Ангелова, Маргарита.  Библиотеката на Народното събрание / Маргарита Ангелова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 259-261. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Народно събрание 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35892

- 2 -

Цб II 76100

Аргирова-Герасимова, Мария.  Библиотеката на Българската академия на науките - хранителница на знанието / Мария Аргирова-Герасимова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 121-126. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. БАН (Българска академия на науките) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35865

- 3 -

Цб II 76100

Балабанов, Александър.  Библиотека и директори (По случай петдесет години от съществуването на Народната библиотека, 28 декемврий 1930 г.) / Александър Балабанов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 225-226. 

   Публикувано в: Балабанов, Ал. Из един живот. С., 1934, 253-255. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35881

- 4 -

Цб II 76100

Боров, Тодор.  Народната библиотека и българската литература / Тодор Боров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 227-237. 

   Публикувано в: Боров, Т. Книга и литература. С., 1981, 317-334. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35882

- 5 -

Цб II 92274

Василев, Иван Русланов.  Печатните медии за култура и литература в България - типология и концепция / Иван Русланов Василев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 74-80. 

 00  + 07
Ключови думи: 1. печатни медии 2. вестници 3. списания 4. култура 5. литература 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35704

- 6 -

Цб II 76100

Гергова, Ани.  Васил Априлов и Никола Палаузов - попечители и основоположници на Габровското училище / Ани Гергова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 83-85. 

   Публикувано в: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. С., 2000, 29-32. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. училищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35835

- 7 -

Цб II 76100

Гергова, Ани.  Иван Николоевич Денкоглу - щедър софийски благодетел / Ани Гергова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 86-88. 

   Публикувано в: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. Документални очерци. С., 2000. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Денкоглу, Иван Николаевич 
  

Сист. No: 35836

- 8 -

Цб II 76100

Гунев, Иван.  Как се създаде и разви първата читалищна библиотека в България / Иван Гунев. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 97-104. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1972, №7-8, 47-51. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35839

- 9 -

Цб II 76100

Гунев, Иван.  Домашни библиотеки в Свищов през първата половина на деветнадесети век / Иван Гунев. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 137-142. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1974, №7-8, 55-58. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 35867

- 10 -

Цб II 76100

Гюзелев, Васил.  Книжовен състав на средновековните библиотеки в България / Васил Гюзелев. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 27-40. 

   Публикувано в: Гюзелев, В. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България XIII-XIV век. С., 1985, 164-181. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35830

- 11 -

Цб II 76100

Данков, Евлоги.  Библиотеката на неоплатоническата философска школа в Бачковския манастир / Евлоги Данков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 58-62. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1986, №9, 31-36. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. манастирски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35832

- 12 -

Цб II 76100

Димитров, Филип.  Домашните библиотеки през Възраждането / Филип Димитров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 129-136. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1964, №9-10, 40-47. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Българско възраждане 3. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35866

- 13 -

Цб II 76100

Иречек, Константин.  Библиотеката / Константин Иречек. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 223-224. 

   Публикувано в: Иречек, К. Български дневник. Т.2., С., 1932, с. 445, 446, 448, 449, 453, 477, 506, 539. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35880

- 14 -

Цб II 76100

Кирова, Елена.  Училищните библиотеки - първите български обществени библиотеки през Възраждането / Елена Кирова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 75-82. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1982, №1, 40-44. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35834

- 15 -

Цб II 76100

Кирова, Елена.  Читалищните библиотеки през Възраждането / Елена Кирова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 91-96. 

   Публикувано в: Библиотека, 1982, №2, 46-48. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35838

- 16 -

Цб II 76100

Кирова, Елена.  Библиотеката на Неофит Рилски / Елена Кирова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 143-150. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1980, №5, 43-48. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Неофит Рилски 
  

Сист. No: 35868

- 17 -

Цб II 76100

Класанова, Василка.  Извор на знания и култура / Василка Класанова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 256-258. 

   Публикувано в: 50 години Окръжна народна библиотека.Юбил. бр., май 1972. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35891

- 18 -

Цб II 76100

Колева, Радка.  Пловдивската библиотека - културен институт от европейски тип / Радка Колева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 238-245. 

   Публикувано в: Библиотека, 1999, №6, 5-13. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 35886

- 19 -

Цб II 76100

Лазаров, Стойко.  Български читалища извън териториите на страната / Стойко Лазаров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 112-116. 

   Публикувано в: Лазаров, Ст. Основи на читалищното дело. С., 1987, 34-43. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 027.52
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35863

- 20 -

Цб II 92274

Митова, Милена Ваньова.  Виена - културно -историческото наследство в съвременния свят / Милена Ваньова Митова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 158-164. 

 904
Ключови думи: 1. културно-историческо наследство 2. изкуство 3. архитектура 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Туризъм 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Виена 2. Австрия 
  

Сист. No: 35719

- 21 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Цариградското списание "Читалище" и неговите редактори / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 117-120. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Цариград 
  

Сист. No: 35864

- 22 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Читалищното дело в културното развитие на България в годините от Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 167-184. 

1. Библиотеки - България - история 
 02  + 374.28
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35874

- 23 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Читалищният съюз и неговите председатели / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 185-194. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 374.28
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалища 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35875

- 24 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Читалищно законодателство / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 195-197. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 374.28.000.34
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищно законодателство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35876

- 25 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Ролята на списание "Читалище" за развитие на читалищната и библиотековедската мисъл в България от началото до средата на 40-те години на ХХ в. / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 198-200. 

   Публикувано в: Читалище, 1993, №4-5, 12-14. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 374.28
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалища 3. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35877

- 26 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Стоян Аргиров - основоположник на библиотековедската наука в България / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 273-280. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. библиотекознание 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Аргиров, Стоян 
  

Сист. No: 35899

- 27 -

 

Николова, Иванка.  Академичен доклад относно първа хабилитация, по научна специалност 05.02.18. "Икономика и управление" / Иванка Николова. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 24-26. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 001.8
Ключови думи: 1. учени 2. хабилитация 3. търговия 4. хотелиерство 5. ресторантьорство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35557

- 28 -

 

Николова, Христина.  Състояние и перспективи за развитие на научните изследвания в областта на икономиката и търговската експлоатация на транспорта / Христина Николова. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 31-33. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 378  + 001
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. ВУЗ 3. икономика на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
  

Сист. No: 35572

- 29 -

Цб II 76100

Парижков, Петър.  Народните читалища и българската книжнина през Възраждането / Петър Парижков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 109-111. 

   Публикувано в: Читалище, 1994, №1-2, 18-19. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 027.52
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 3. Българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35862

- 30 -

Цб II 76100

Постаджян, Мари.  Основатели и първостроители на Народната библиотека "Иван Вазов" / Мари Постаджян. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 246-249. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1982, №8, 36-40. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Народна библиотека "Иван Вазов" 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 35887

- 31 -

Цб II 76100

Радева, Живка.  История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945 година) / Живка Радева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 250-253. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 35888

- 32 -

Цб II 76100

Разсуканов, Йосиф.  Предвестник на народните читалища / Йосиф Разсуканов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 89-90. 

   Публикувано в: Библиотека, 1999, №1, 66-68. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35837

- 33 -

Цб II 76100

Райков, Божидар.  Библиотеките в средновековна България - IX - XIV век / Божидар Райков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 23-26. 

   Публикувано в: Библиотека, 1993, № 11, 33-36. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35829

- 34 -

Цб II 76100

Сарандева, Сия.  За личната библиотека на Петко Рачов Славейков / Сия Сарандева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 158-160. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1988, №2, 34-36. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Славейков, Петко Р. 
  

Сист. No: 35872

- 35 -

Цб II 76100

Сестримски, Иван.  Библиотеката на проф. Марин Дринов / Иван Сестримски. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 161-163. 

   Публикувано в: Читалище, 1994, №-12, 6-7. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Дринов, Марин 
  

Сист. No: 35873

- 36 -

Цб II 76100

Стефанов, Анани.  Възрожденецът Кръстьо Пишурка / Анани Стефанов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 105-106. 

   Публикувано в: Читалище, 2001, №3-4, 12-13. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Пишурка, Кръстьо Стоянов 
  

Сист. No: 35840

- 37 -

Цб II 76100

Стоянов, Маньо.  Библиотеката на Найден Геров / Маньо Стоянов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 155-157. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1963, №2, 38-39. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Геров, Найден 
  

Сист. No: 35870

- 38 -

Цб II 76100

Тилева, Виктория.  Софийската народна библиотека - връстница на Освобождението / Виктория Тилева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 203-217. 

   Публикувано в: Библиотека, 1998, №5, 9-27. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35878

- 39 -

Цб II 76100

Тодоров, Илия.  Библиотеката на Неофит Бозвели / Илия Тодоров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 151-154. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1968, №5, 50-53. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Неофит Бозвели 
  

Сист. No: 35869

- 40 -

Цб II 76100

Трайков, Веселин.  Читалището тоже е едно училище / Веселин Трайков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 107-108. 

   Публикувано в: Читалище, 2001, №3-4, 14-15. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Раковски, Георги Стойков 
  

Сист. No: 35841

- 41 -

Цб II 76100

Тренкова, Вера.  Осемдесет и пет години Централна медицинска библиотека / Вера Тренкова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 286-288. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35901

- 42 -

Цб II 76100

Хаджихристов, Христо.  Марин Дринов и българската Национална библиотека / Христо Хаджихристов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 218-222. 

   Публикувано в: Дринов, М. Материали от българо-съветска науч. конф. С., 1989, 28-32. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Дринов, Марин 
  

Сист. No: 35879

- 43 -

Цб II 76100

Христова, Боряна.  Библиотеката на Рилския манастир / Боряна Христова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 41-57. 

   Публикувано в: Рилският манастир. Сборник. Под. ред. на Маргарита Коева. С., 2000, 32-46. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. манастирски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35831

- 44 -

Цб II 76100

Христова, Лилия.  Сто и пет години библиотека на Художествената академия "Николай Павлович" / Лилия Христова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 281-285. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35900

- 45 -

Цб II 76100

Цветанов, Ценко.  Библиотеките през епохата на Възраждането ни / Ценко Цветанов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 65-74. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1956, №3, 16-34. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35833

- 46 -

Цб II 76100

Чилингиров, Добромир.  Пораждане на идеята за Шуменска народна библиотека / Добромир Чилингиров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 254-255. 

   Публикувано в: 50 години Окръжна народна библиотека.Юбил. бр., май 1972. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Шумен 
  

Сист. No: 35890

- 47 -

Цб II 76100

Янкова, Иванка.  Университетската библиотека - съзиждане на модерен европейски библиотечно-информационен комплекс / Иванка Янкова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 265-270. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 3. СУ "Св. Климент Охридски" 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35893

- 48 -

Цб II 76100

Янкова, Иванка.  Дарителската традиция на български учени към Университетската библиотека / Иванка Янкова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 271-272. 

   Публикувано в: сп. Наука, 2002, №3, 64-65. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 3. СУ "Св. Климент Охридски" 4. дарителство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35898

Философия

- 49 -

Цб II 92272

Наумов, Светослав.  Правно-философски параметри на релацията между върховенството на закона и справедливостта / Светослав Наумов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 154-163. 

 34  + 1
Ключови думи: 1. справедливост 2. правова държава 3. правни принципи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
  

Сист. No: 35604

Психология

- 50 -

Цб I 6167

Дончева, Милица.  Подходи при измерване на емоционална интелигентност / Милица Дончева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 40-47. 

 005.32
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. мениджмънт 3. управление на взаимоотношенията 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 35815

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 51 -

Цб II 92272

Атанасов, Атанас.  Информационно осигуряване на колективните трудови спорове в Република България / Атанас Атанасов, Жасмина Саръиванова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 146-153. 

 34  + 31
Ключови думи: 1. арбитраж 2. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35603

- 52 -

Цб I 6167

Бозмарова, Адела Руменова.  Социално- икономически аспекти на миграционните потоци / Адела Руменова Бозмарова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 257-262. 

 314.7
Ключови думи: 1. Сирия 2. миграционни потоци 3. бежанска вълна 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Сирия 
  

Сист. No: 35896

- 53 -

 

Василева, Евгения.  Анализ на социалната динамика на малцинствени групи чрез биологични модели на поведение / Евгения Василева. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 117-124. 

   Целта на тази статия е да анализира, дали и по какъв начин социалните групи биха могли да имитират биологичните механизми. Допускането тук е, че и двата типа системи са сложни, т.е. могат да бъдат сложени под един знаменател и аналогиите няма да са механични. Настоящото изследване прилага принципите на взаимодействие, структуриране на количественост и самоизграждане, характерни за еволюционните сложни системи спрямо социалната динамика и структурирането на идентичности в малцинствени групи на Балканите. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol2_2021_No07_E%20Vasileva.pdf 

 316.6
Ключови думи: 1. малцинства 2. модели на поведение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35525

- 54 -

Цб II 92274

Влахова, Мартина Михайлова.  Последици от демографския срив за сигурността на страната / Мартина Михайлова Влахова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 340-346. 

 314  + 355
Ключови думи: 1. демография 2. демографски срив 3. сигурност 4. последици 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35752

- 55 -

 

Куков, Нико Иванов.  Савнителен анализ на основните демографски фактори в Република България и света / Нико Иванов Куков. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 261-268. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 314
Ключови думи: 1. демография 2. раждаемост 3. смъртност 4. стареене на населението 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35806

- 56 -

 

Куков, Нико Иванов.  Социално-икономически фактори, обуславящи процеса на раждаемост в Република България / Нико Иванов Куков. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 269-276. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 314
Ключови думи: 1. демография 2. раждаемост 3. безработица 4. брак 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35808

- 57 -

Цб II 91068

Маринова, Марина.  Жилищната политика в България в годините на преход до днес / Марина Маринова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 93-99. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 332.8
Ключови думи: 1. жилищна политика 2. икономическо развитие 3. демографски тенденции 4. финансова достъпност 5. преходна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35827

- 58 -

Цб I 6167

Пенкова, Цветомира Тодорова.  Сътрудничество в областта на предотвратяването и борбата с незаконната миграция / Цветомира Тодорова Пенкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 192-199. 

 314.7
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35860

- 59 -

Цб II 92274

Стоянов, Васил, Велиславов.  Влияние на езика на омразата върху формирането на общественото мнение по социално значими проблеми / Васил Стоянов. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-42. 

 07  + 316.77
Ключови думи: 1. език на омразата 2. обществено мнение 3. бежанци 4. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35699

- 60 -

Цб П I 1042

Mihaylova, Ivanka.  The Conflict Resolution Procedure as a Tool for Handling Conflicts in the Organization: Evidence from Bulgaria / Ivanka Mihaylova, Иванка Михайлова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 44, 2021, N 1, 15-20. 

 316.48  + 005.7
Ключови думи: 1. конфликти 2. организация 3. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35505

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 61 -

Цб I 6167

Атанасов, Пламен Атанасов.  Мрежова същност на компютърно опосредстваната комуникация. Тролове, лидери и организации / Пламен Атанасов Атанасов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 303-310. 

 004.7
Ключови думи: 1. компютърни комуникации 2. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35907

- 62 -

Цб II 92274

Борисова, Маргарита Станиславова.  Типоформиращите фактори в пресата. Тематично и законите за пресата от 1879 години до днес / Маргарита Станиславова Борисова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 96-103. 

 070
Ключови думи: 1. закони 2. печат 3. печатни медии 4. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35707

- 63 -

Цб I 6167

Бучков, Петър Веселинов.  Комуникация за развитие като част от инструментариума на глобализацията. Идеологеми, митологеми и проповедници в сътрудничеството за развитие / Петър Веселинов Бучков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 334-344. 

 07
Ключови думи: 1. комуникация 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35911

- 64 -

Цб II 92274

Василев, Иван Русланов.  Печатните медии за култура и литература в България - типология и концепция / Иван Русланов Василев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 74-80. 

 00  + 07
Ключови думи: 1. печатни медии 2. вестници 3. списания 4. култура 5. литература 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35704

- 65 -

Цб I 6167

Вълчанов, Иван Иванов.  Влияние на дигиталните комуникации върху образованието по медии и журналистика / Иван Иванов Вълчанов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 287-294. 

 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. комуникации 4. трансформация 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35905

- 66 -

Цб I 6167

Георгиев, Георги Ивайлов.  Политическата карикатура в РЮА - Запиро срещу Зума / Георги Ивайлов Георгиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 265-277. 

 07
Ключови думи: 1. медии 2. свобода 3. обективност 4. истина 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35897

- 67 -

Цб II 92274

Димова, Маргарита Данаилова.  Новата политика на Facebook: Влияние върху медиите / Маргарита Данаилова Димова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 104-110. 

 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Фейсбук 3. онлайн журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35709

- 68 -

Цб I 6167

Коларова, Мая Емилова.  Новите медии и отразяването на тероризма. Онлайн рефлексия на атентатите в Норвегия и Турция / Мая Емилова Коларова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 278-286. 

 07  + 323.28
Ключови думи: 1. нови медии 2. тероризъм 3. атентати 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Норвегия 2. Турция 
  

Сист. No: 35903

- 69 -

 

Миливоевич, Гойко.  Реалности и промени в медийната инфраструктура на Косово / Гойко Миливоевич. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 18-23. 

   Статията представя медийната картина, състояние на аудоторията и нейните нагласи, формирането на публични и търговски медии и наличието на обективна информация за правата и възможностите, които се предлагат на гражданите в Косово. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 07
Ключови думи: 1. медии 2. Косово 3. обективно право 4. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35555

- 70 -

Цб II 92274

Минев, Георги, Лъчезаров.  Ролятана Google създаването, разпространението и приходите от медийно съдържание / Георги Минев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 43-49. 

 077.5
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35700

- 71 -

 

Мицева, Стоянка.  Книжовната норма и съвременният медиен език / Стоянка Мицева. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 88-94. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 07
Ключови думи: 1. медийна грамотност 2. книжовни езикови норми 3. езикова култура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35597

- 72 -

Цб II 92274

Стоянов, Васил, Велиславов.  Влияние на езика на омразата върху формирането на общественото мнение по социално значими проблеми / Васил Стоянов. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-42. 

 07  + 316.77
Ключови думи: 1. език на омразата 2. обществено мнение 3. бежанци 4. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35699

- 73 -

Цб I 6167

Стоянов, Мартин Евстатиев.  Блоговете и социалното недоволство - от виртуалното в реалното пространство / Мартин Евстатиев Стоянов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 295-302. 

 07  + 077.5
Ключови думи: 1. блогове 2. социално недоволство 3. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35906

- 74 -

Цб I 6167

Стоянова, Гергана Динева.  ПР- ът на креативната индустрия или как се спасява град със затихващи функции / Гергана Динева Стоянова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 311-319. 

 659.4
Ключови думи: 1. креативен град 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35908

- 75 -

Цб I 6167

Стоянова, Надежда Стоянова.  Авторитетът като средство за влияние в процеса на комуникация / Надежда Стоянова Стоянова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 320-327. 

 659.3
Ключови думи: 1. авторитет 2. влияние 3. власт 4. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35909

- 76 -

 

Тренчева, Тереза.  Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация / Тереза Тренчева, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 288-295. 

 316.77
Ключови думи: 1. информационна грамотност 2. социални мрежи 3. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35813

- 77 -

Цб II 92274

Христова, Славяна Господинова.  Влияние на бежанската криза върху медиите и общественото мнение. Ценностни нагласи на българите / Славяна Господинова Христова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 56-63. 

 07  + 323.1
Ключови думи: 1. взаимодействия 2. ценности 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35702

- 78 -

 

Цанкова, Светла.  Хабилитационна реч при първа хабилитация относно съвременното състояние на медиите / Светла Цанкова. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 39-42. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 070
Ключови думи: 1. медии 2. хабилитация 3. преса 4. посттоталитаризъм 5. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35575

- 79 -

Цб II 92274

Ценов, Дилян Бориславов.  Бъдещето на журналистиката през 2018 г. прогнозите на "Ройтерс" и "Харвард" / Дилян Бориславов Ценов. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 81-. 

 070
Ключови думи: 1. журналистика 2. медии 3. дигитални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35705

- 80 -

Цб II 92274

Янкова, Вили, Янкова.  Позиционирането на новиналските емисии в програмната схема на българското национално " Дарик радио" / Вили Янкова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 28-34. 

 075.1
Ключови думи: 1. радио 2. новини 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35697

- 81 -

Цб П II 1655

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  Reaffirming Stereotypes: The Economist’s Construction of Bulgaria’s Image / Kalina Ishpekova-Bratanova. // Economic Alternatives, 2021, N 1, 153-170. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/19735 

 327  + 07
Ключови думи: 1. медиен дискурс 2. имидж 3. идентичност 4. дискурс анализ 5. Списание "Икономист" 6. британски медиен пазар 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35766

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 82 -

Цб II 92270

Асенов, Емил.  Концептуален модел на интегрирана система за конституиране на народното събрание в Република България / Емил Асенов. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 53-70.. 

 32
Ключови думи: 1. избори 2. политически партии 3. финансов контрол 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35547

- 83 -

 

Асенов, Симеон.  Кризисни аспекти на българската демокрация: гражданско участие и политическо представителство / Симеон Асенов. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 73-86. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/list/157 

 32
Ключови думи: 1. демокрация 2. криза 3. гражданско участие 4. партии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35500

- 84 -

 

Благоева, Блага.  Политически интереси и политически ценности: методологически аспекти / Блага Благоева. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 57-71. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10367 

 32
Ключови думи: 1. интерес 2. ценност 3. политически интереси 4. политически ценности 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35478

- 85 -

 

Генов, Георги.  Идеологизирана политика – подмяна и преструктуриране на общественото съзнание: от национално към наднационално / Георги Генов. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 39-56. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10366 

 32
Ключови думи: 1. политика 2. национални интереси 3. ценности 4. легитимност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35462

- 86 -

Цб II 92274

Георгиева, Мирела Георгиева.  Противодействие на трафика на хора в Република България / Мирела Георгиева Георгиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 296-303. 

 326.1
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. Република България 3. противодействие 4. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35747

- 87 -

 

Деливерски, Йордан.  Управление на миграционните процеси в условията на трансгранична заплаха за здравето / Йордан Деливерски. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 192-197. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 325  + 614
Ключови думи: 1. мигранти 2. миграционни процеси 3. здравна сигурност 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35799

- 88 -

 

Йонева, Елизабет.  Паназиатизмът – зараждане и идейно развитие в края на XIX – началото на XX век / Елизабет Йонева. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 13-37. 

   Настоящото проучване разглежда ключовите измерения на процеса на зараждане на паназиатизма. Анализират се основополагащите фактори за неговата поява в Япония, както и направленията за проява на „преливащия ефект“ към други държави, които възприемат тези идеи, но и формират свои собствени направления в неговото развитие. Представянето на основните вектори от развитието на паназиатизма е ориентирано към извеждането в сравнителна перспектива на неговото влияние в региона. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10365 

 32.01
Ключови думи: 1. паназиатизъм 2. Япония 3. Китай 4. Индия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35459

- 89 -

 

Манчева, Галя.  Корелативни зависимости между демократизацията и прираста на БВП в държави от Западните Балкани / Галя Манчева. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 125 - 136. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10372 

 32
Ключови думи: 1. демократизация 2. Западни Балкани 3. БВП 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35527

- 90 -

Цб II 92274

Павлов, Васил Павлов.  Възможности за интеграция на бежанците в Република България / Васил Павлов Павлов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 347-355. 

 325.25
Ключови думи: 1. бежанци 2. интеграция 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35753

- 91 -

 

Станков, Антон.  Финансирането на тероризма / Антон Станков. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 198-202. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. финансиране 3. терористични актове 4. фондове 5. мерки 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35802

- 92 -

 

Цакова, Ивка.  Олигархични политики в България и тяхното публично легитимиране / Ивка Цакова. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 87-99. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10369 

 323.3
Ключови думи: 1. български преход 2. олигархични политики 3. неолиберализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35506

- 93 -

Цб П II 1655

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  Reaffirming Stereotypes: The Economist’s Construction of Bulgaria’s Image / Kalina Ishpekova-Bratanova. // Economic Alternatives, 2021, N 1, 153-170. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/19735 

 327  + 07
Ключови думи: 1. медиен дискурс 2. имидж 3. идентичност 4. дискурс анализ 5. Списание "Икономист" 6. британски медиен пазар 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35766

- 94 -

 

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  Nation Branding: Research Approaches and Models / Kalina Ishpekova-Bratanova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 21-38. 

   Abstract In theoretical terms the paper makes an overview of the evolution of the concepts of nation brand and reputation management, as defined by contemporary researchers in the relatively young research field of nation branding - Keith Dinnie, Simon Anholt, Gyorgy Szondi, Nadya Kaneva, among others. It outlines the instrumental, political and cultural approaches to the concept and seeks to identify the stakeholders involved - governments and agencies, NGOs, businesses. The assumption is held that Dinnie's theoretical model provides for a comprehensive conceptualization of nation branding, incorporating the discursive mechanisms of identity construction, which have direct implications for the development of a nation brand strategy and for the enhancement of identity competitiveness. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No02_K%20Ishpekova-Bratanova_R.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 32
Ключови думи: 1. nation branding 2. image management 3. reputation management 4. identity construction 5. национално брандиране 6. национална идентичност 7. имидж 8. репутация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35768

Икономика. Икономически теории

- 95 -

Цб II 92272

Димитрова, Емилия.  Антиконкурентният ефект в контекста на икономическите концепции за конкуренцията / Емилия Димитрова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 184-198. 

 33
Ключови думи: 1. икономическа свобода 2. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 35612

- 96 -

Цб II 92270

Колева, Дарина.  Дигитализация на събирането на вземанията в нефинансовите предприятия / Дарина Колева. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 352-371.. 

 339.923  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. събиране на вземания 3. бизнес процес 4. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 35537

- 97 -

Цб II 92270

Николова, Бистра.  Данъчен контрол върху доходите на физическите лица / Бистра Николова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 406-426. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. данъчен контрол 2. данъчно облагане 3. плосък данък 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 35569

- 98 -

Цб II 92270

Райков, Евгени.  Смесен модел за оценка на влиянието на икономическите промени във връзка с проявлението на Covid - 19 в Република България / Евгени Райков. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 197-211. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. икономически ефекти 2. брутна добавена стойност 3. безработица 4. заетост 5. обществено здраве 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 35521

Икономикс

- 99 -

Цб II 91068

Вражалски, Димитър.  Предложение за привеждане ролята на държавата в съответствие с обективно необходимата й роля в икономиката / Димитър Вражалски. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 85-92. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 338.242.4
Ключови думи: 1. държавно участие 2. управление на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 35826

- 100 -

Цб II 91068

Генкова, Диана.  Резултатите от прехода в България през нивото на човешкото развитие в периода 2000-2014 / Диана Генкова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 57-69. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 330.12
Ключови думи: 1. преходна икономика 2. човешко развитие 3. човешки потребности 4. крайно потребление 5. системен подход 6. системен анализ 7. теория на Маслоу 8. човешко поведение 9. производство 10. потребление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35824

- 101 -

Цб II 92270

Господинова, Силвия.  Динамика и структура на основни макроикономически показатели, характеризиращи икономическата дейност " финансово посредничество" в България в периода 1999-2019 година / Силвия Господинова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 322-342.. 

 339.923
Ключови думи: 1. инвестиции 2. заети лица 3. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 35535

- 102 -

Цб II 91068

Маринова, Марина.  Жилищната политика в България в годините на преход до днес / Марина Маринова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 93-99. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 332.8
Ключови думи: 1. жилищна политика 2. икономическо развитие 3. демографски тенденции 4. финансова достъпност 5. преходна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35827

- 103 -

Цб П II 1655

Murphy, John.  Economics-2020. What Happens When Everything Shuts Down Except the “Money Printing Presses” / John Murphy. // Economic Alternatives, 2021, N 1, 91-112. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2021.1/EA.2021.1.06.pdf 

 330  + 336
Ключови думи: 1. инфлация 2. хиперинфлация 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35779

- 104 -

Цб II 92274

Stankov, Petar, Valeriev.  How to do independent research? / Petar Stankov. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 9-15. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. research 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 35695

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 105 -

 

Андреева, Андрияна.  По някои въпроси на работодателската правоспособност, работодателска власт и социалната отговорност / Андрияна Андреева. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 3, 227-243. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/89 

 331
Ключови думи: 1. корпоративна отговорност 2. социална отговорност 3. работодатели 4. служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35690

- 106 -

 

Антонова, Катя.  Професионални рискове за заетите в новите условия на труд / Катя Антонова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 366-380. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 331
Ключови думи: 1. безопасност на труда 2. рискове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35726

- 107 -

 

Димитрова, Мария.  Анализ на някои онлайн източници за набиране на кандидати за работа / Мария Димитрова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 419-434. 

   Възможностите, които дигиталната ера, в която живеем и работим, предлага, са необятни и променят както личния, така и професионалния ни живот. Интернет позволява да се развиват едни различни социални и кариерни отношения, да се изгради една различна връзка между работодател и бъдещ служител. Онлайн източниците на кандидати придобиват все по-голяма популярност и изместват класическите такива. Това допринася за изменения в пазара на труда, променяйки неговата динамичност, гъвкавост и мащаб. Целта на настоящата разработка е да се разгледат и анализират някои онлайн източници на кандидати – сайтовете с обяви за работа, социалните мрежи и виртуалните/онлайн дни на кариерата, да се очертаят техните особености, предимства и недостатъци. . 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. набиране на персонал 3. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35729

- 108 -

 

Иванова, Павлина.  Новите тенденции в трудовите отношения / Павлина Иванова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 401-418. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 331
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. дигитализация 3. дистанционна работа 4. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35728

- 109 -

 

Игнатова, Николинка.  Основни тенденции в развитието на човешките ресурси в търговията / Николинка Игнатова. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 279-294. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10381 

 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. търговия 3. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35642

- 110 -

Цб II 92272

Игнатова, Николинка.  Изследване на влиянието на човешките ресурси върху печалбата в търговията / Николинка Игнатова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 241-253. 

 339.1  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. осигурително законодателство 3. човешки ресурси 4. производителност на труда 5. печалба 6. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35666

- 111 -

Цб II 92275

Кирова, Наталия.  Специфични форми на организация на работното време - време на разположение и дежурство / Наталия Кирова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 135-146. 

 34  + 331.1
Ключови думи: 1. работно време 2. време на разположение 3. дежурство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35767

- 112 -

 

Мидова, Петранка.  Изследване влиянието на корпоративния имидж върху управлението на човешките ресурси в туризма / Петранка Мидова. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 120-124. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf  

 338.48
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. туризъм 3. туристическа индустрия 4. текучество на кадри 5. туристически компании 6. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35809

- 113 -

 

Пейчева, Мирослава.  Дистанционната работа и трансформацията в HR / Мирослава Пейчева. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 299-310. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 331
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. човешки ресурси 3. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35708

- 114 -

Цб II 92275

Петров, Атанас.  Обезщетението за безработица при заличаване на управителя от търговския регистър по чл. 141, ал. 5 ТЗ / Атанас Петров. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 268-275. 

 349.2  + 331.56
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. Търговски регистър 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35783

- 115 -

Цб II 92275

Средкова, Красимира.  Мот, бъдещето на достойния труд и нетипичните форми на трудова заетост в България / Красимира Средкова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 45-58. 

 349.2  + 331
Ключови думи: 1. работник 2. трудова заетост 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35756

- 116 -

Цб II 92275

Стайков, Ивайло.  Международната организация на труда и пандемията Covid - 19 / Ивайло Стайков. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 293-318. 

 331.87  + 349.2
Ключови думи: 1. организация на труда 2. трудово право 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 35786

- 117 -

Цб II 92275

Христова, Жанета.  За закрилата на работниците и служителите по врем на пандемия / Жанета Христова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 343-361. 

 349.2  + 658.3
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. извънредно положение 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35789

- 118 -

 

Черкезова, Стоянка.  Бъдещето на пазара на труда в България – остаряване на населението и възможности пред политиките / Стоянка Черкезова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 332-350. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. работна сила 3. дигитална трансформация 4. стратегически решения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35715

Регионална икономика. Геоикономика.

- 119 -

Цб I 6167

Иванова, Соня Ганчева.  Инфраструктурни проекти и бизнес решения на община Бургас - модел на изграждане на бранд (2012-2015 г.) / Соня Ганчева Иванова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 328-333. 

 338.49
Ключови думи: 1. бранд 2. Бургас 3. България 4. проекти 5. бизнес решения 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Бургас 2. България 
  

Сист. No: 35910

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 120 -

Цб II 92270

Брусарски, Румен.  Covid - 19 - подходи и методи за оценка на човешкия живот / Румен Брусарски. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 133-152. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. стойност 2. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35516

- 121 -

Цб II 92270

Вачков, Стефан.  Covid - 19 и "новата нормалност" в банковото регулиране / Стефан Вачков. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 7-38.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. коронавирус 2. пандемия 3. банки 4. регулиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35509

- 122 -

Цб II 92270

Георгиев, Любомир.  Дигитални предизвикателсдтва пред финансовото посредничество в ЕС / Любомир Георгиев, Недялко Вълканов. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 161-182.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. финансово посредничество 2. финтех 3. финансово регулиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35518

- 123 -

Цб II 92270

Киров, Стоян.  Европейски перспективи на директното животозастраховане / Стоян Киров. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 270-292. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. директни продажби 3. животозастраховане 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35526

- 124 -

Цб II 92270

Китанов, Яким.  Характеристика на моделите за финансиране на спорта / Яким Китанов, Кирил Борисов. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 293-306. 

 339.92  + 336
Ключови думи: 1. американски модел 2. държавно финансиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35532

- 125 -

Цб II 92270

Ковачевич, Милена.  Икономически показатели на страните с различни режими на валутен курс преди и след икономическата криза от 2008 г. : Клъстер анализ / Милена Ковачевич. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 307-321.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. клъстерен анализ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35533

- 126 -

Цб II 92270

Кънева, Аглика.  Динамика на собствения капитал на банките в страните членки на европийския съюз / Аглика Кънева. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 343-351.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. собствен капитал 4. България 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35536

- 127 -

 

Минасян, Гарабед.  Икономика на презграничните финансови потоци / Гарабед Минасян. // Год. на Иконом. унив. - Варна, Т. 90 2019 - 2020, 2020, 83-146. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/uploads/20210326011511_289971106605dde5fdee9a.pdf 

 336
Ключови думи: 1. финансови потоци 2. чуждестранен капитал 3. валутни резерви 4. държавен дълг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35849

- 128 -

Цб II 92270

Минесян, Гарабед.  Императиви на инвестиционната политика / Гарабед Минесян. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 39-69. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. плосък данък 2. публични инвестиции 3. инвестиционна активност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35512

- 129 -

 

Минкова, Ганета.  Данъците като конституционно задължение / Ганета Минкова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 80-88. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 336
Ключови думи: 1. данъци 2. данъчно задължени лица 3. ДДС 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35760

- 130 -

Цб II 92270

Михайлова-Борисова, Гергана.  Паричната политика на ЕЦБ в отговор на пандемията с коронавируса / Гергана Михайлова-Борисова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 183-196. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. парична политика 2. ценова стабилност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35519

- 131 -

Цб II 92272

Моллахасан, Тюркер.  Възстановяване на ДДС по несъбираеми вземания / Тюркер Моллахасан. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 346-355. 

 347.73
Ключови думи: 1. несъбираеми вземания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35678

- 132 -

Цб II 92270

Ненкова, Пресияна.  Вертикална структура на публичния сектор в балканските страни / Пресияна Ненкова, Дияна Металова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 232-250.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. общини 3. балкански страни 4. фискална децентрализация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35523

- 133 -

Цб II 92270

Ненкова, Пресияна.  Фискална децетрализация и местна автономия в страните от ЕС - сравнителен анализ / Пресияна Ненкова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 251-269.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. децентрализация 2. автономия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35524

- 134 -

Цб II 92270

Павлова, Миглена.  Професионализацията в обществените поръчки / Миглена Павлова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 315-330. 

 336.6
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. административен капацитет 3. професионализация 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35563

- 135 -

Цб II 92270

Пенкова, Камелия.  Търговският баланс на еврозоната с Китай - определящ ли е валутният курс на китайската валута? / Камелия Пенкова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 403-420.. 

 339.923
Ключови думи: 1. Китай 2. валутен курс 3. търговски баланс 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 35541

- 136 -

Цб II 92270

Петкова, Ивелина.  Одитните комитети в публичният сектор и контролните процеси / Ивелина Петкова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 274-289. 

 336.6
Ключови думи: 1. одит 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35561

- 137 -

Цб I 6167

Петровска, Десислава Венциславова.  Управление на риска в банковия сектор / Десислава Венциславова Петровска. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 32-39. 

 005.52:005.334  + 336.71
Ключови думи: 1. пазарен риск 2. кредитен риск 3. банков сектор 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35793

- 138 -

Цб II 92270

Попова, Нели.  Реформи на личното подоходно облагане в новите държави - членки на европейския съюз в периода 2010-2020 година / Нели Попова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 391-402.. 

 339.923
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. данъчна система 3. подоходен данък 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35540

- 139 -

Цб П II 621

Радев, Емил.  Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз – реформа в ход / Емил Радев. // Известия, 2020, N 3, 192 - 209. 

   В настоящата статия се разглежда протичащата в Европейския съюз реформа на мерките срещу прането на пари. В актуален анализ са представени последните законодателни инициативи, насочени към актуализация на мерките по посока на тяхното затягане. На основата на анализа се отправят критики, правят се изводи и обобщения. . 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/89 

 336
Ключови думи: 1. пране на пари 2. мерки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35682

- 140 -

Цб II 92270

Тодоров, Вениамин.  Публично финансиране на екологичната политика в България / Вениамин Тодоров. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 372-390. 

 339.923
Ключови думи: 1. публични разходи 2. екологична политика 3. сравнителен анализ 4. България 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35538

- 141 -

Цб II 92270

Трифонова, Силвия.  Достъп до финансиране на МПС в контекста на пандемията от коронавирус (Covid -19) / Силвия Трифонова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 99-132.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. моторно превозно средство (МПС) 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35515

- 142 -

Цб II 92270

Христов, Методи.  Държавното участие в разпределението на брутния вътрешен продуктп и състоянието на социалните макроикономически показатели в европейския съюз / Методи Христов. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 70-98.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. разпределение 2. БВП 3. бедност 4. работна сила 5. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35514

- 143 -

Цб II 92270

Ценова, Любка.  Данъчно третиране на лихвите по въгрешни и външни заеми / Любка Ценова. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 153-160.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. лихва 2. свързани дружества 3. съд 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35517

- 144 -

 

Alexandrova, Nedyalka.  Mortgage in Bulgaria and Romania - Does the "Foreignness Influence the Supply? / Nedyalka Alexandrova, Georgi Marinov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 9-19. 

   Abstract The housing markets and housing finance are tightly connected and both are crucial to the stability of the economy as a whole. Housing booms and busts have been associated with many of the most serious financial and economic crises in developed countries. In order to avoid such crises in the future IMF research suggests it is particularly impor tant to monitor credit growth. The connection between housing markets and housing finance can be seen in the mortgage interest rates. Even though the main drivers of mortgage interest rates are well known in the theory, differences between countries still exist. Nowadays banking has become international, mortgage-lending markets are predominantly local. In fact, even pan-European banks operate on nonintegrated national mortgage credit markets. In our study we explore the ability of main mortgage loan clauses to provide a robust clusterization of market participants. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No01_Alexandrova,%20Marinov_R.pdf 

 336.71  + 347.27
Ключови думи: 1. mortgage loans 2. banking system 3. Bulgaria 4. Romania 5. ипотечни кредити 6. банкова система 7. България 8. Румъния 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35759

- 145 -

 

Bankova, Diyana.  Financial Aspects of Crimes in the Game of Football / Diyana Bankova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 39-48. 

   Abstract In recent years, Bulgarian society has witnessed a number of abuses by the management of professional football clubs. However, these vicious practices are not a precedent. Although this activity is controlled by: the football federations of the respective country, the Federation Internationale de Football Association (FIFA) and the Union of European Football Associations (UEFA), this is not enough. It is important to take measures to counter crime, like: money laundering, corruption, fixing matches, illegal performance enhancing technology, sporting related financial irregularities, management related financial irregularities, transfer of young players across borders . In this line, the United Kingdom is developing a special mode to prevention from crimes in the football games. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No03_D%20Bankova.pdf 

 657  + 796.332
Ключови думи: 1. frauds 2. financial crimes 3. football 4. regulations 5. финансови измами 6. футбол 7. регулации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35798

- 146 -

Цб II 92207

Giurca, Daniela.  Financial Instruments for Agriculture and Rural Area / Daniela Giurca. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 158-170. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. земеделие 2. селски райони 3. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35477

- 147 -

Цб П II 1655

Murphy, John.  Economics-2020. What Happens When Everything Shuts Down Except the “Money Printing Presses” / John Murphy. // Economic Alternatives, 2021, N 1, 91-112. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2021.1/EA.2021.1.06.pdf 

 330  + 336
Ключови думи: 1. инфлация 2. хиперинфлация 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35779

- 148 -

 

Nenkov, Dimiter.  The S&P 500 Index and the “Super 6” Technology Stocks in the Pandemic Crisis / Dimiter Nenkov. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 169-187. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10374 

 336
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. фондов пазар балон 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35539

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 149 -

Цб II 92270

Атанасов, Атанас.  За основопорагащата роля на нормативната регламентация и стандартизация на счетоводната политика в Република България / Атанас Атанасов. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 7-19.. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводна политика 3. счетоводни стандарти 4. счетоводно законодателство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35542

- 150 -

Цб II 92270

Атанасова, Анита.  Счетоводното предизвикателство CBDC / Анита Атанасова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 71-90.. 

 657
Ключови думи: 1. дигитална валута 2. електронни пари 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35548

- 151 -

Цб П II 1594

Банкова, Дияна.  За някои особености при одитирането на дружествата за електронни пари / Дияна Банкова. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-25. 

   В студията е представено значението на електронните пари, както и тяхната съпоставка с други вариации на парични еквиваленти. Отразени са предимствата и недостатъците на различните платежни средства. По този начин се отразят някои особености и специфики при одитирането на дружествата за електронни пари. Изцяло дигитализираният процес при този тип дружества изисква от одиторите да придобият съответните комптенции и допълнителен ресурс в тази област, както и да присъединят съответните експерти към одиторския екип. Иновативните технологии изискват и нови методи и подходи. Като ключова област за одита на ДЕП може да се отбележи - "Дигитално управление и информационна сигурност". Злоупотребите с този тип дейност са все по-често срещани, а финансовото изражение е най-голямо като размер, в сравнение с всички видове престъпност (конвенционална и икономическа). Затова е необходимо дипломираните експерт-счетовoдители да се съобразят със законодателната рамка и да подават информация и сигнали към компетентните органи. В Република България все още не са толкова добре развити дружествата за електронни пари, в сравнение с държавите - членки в Европейският съюз (ЕС), Съединените американски щати (САЩ), Япония и Китай. Ще бъдат представени примери за нарушение на дейността на този вид дружества в някои страни. Важно е да бъдат изследвани както "добрите", така и "лошите" практики, за да се минимизират рисковете от злоупотреби. . 

   
   https://www.ides.bg/media/1843/10-g-2020-diyana-bankova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. одит 2. дружества 3. електронни пари 4. валута 5. нормативна рамка 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35460

- 152 -

Цб II 92270

Башева, Снежана.  Прилагане на счетоводни правила в условиятана Covid - 19 / Снежана Башева, Румяна Пожаревска. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 20-30.. 

 657
Ключови думи: 1. коронавирус 2. предизвикателства 3. счетоводни принципи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35543

- 153 -

Цб II 92270

Вейсел, Али.  Някои проблеми при анализа на финансовите отчети на микропредприятията / Али Вейсел. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 41-52.. 

 657
Ключови думи: 1. анализ 2. финансови отчети 3. счетоводно законодателство 4. Директива 2013/34/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35546

- 154 -

Цб II 92270

Вечев, Венцислав.  Роля и значение на амортизациите при последващото оценяване на дълготрайните материални активи в публичния сектор / Венцислав Вечев. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 216-223. 

 657
Ключови думи: 1. амортизации 2. последваща оценка 3. дълготрайни материални активи (ДМА) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35558

- 155 -

Цб II 92270

Галинова, Анелия.  Съвременни концепции за счетоводната политика / Анелия Галинова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 427-449. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. финансово счетоводство 3. управленско счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35571

- 156 -

Цб II 92270

Георгиева, Даниела.  По пътя на хармонизация на отчетността в публичния сектор в европейските държави / Даниела Георгиева. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 224-245. 

 657
Ключови думи: 1. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35559

- 157 -

Цб II 92270

Джонева, Лиляна.  Предизвикателства пред финансовото отчитане в контекста на кризата с Covid - 19 / Лиляна Джонева. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 361-. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. финансово отчитане 3. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35566

- 158 -

Цб II 92270

Доленски, Бойко.  Индустрията 4.0, цифровизация, дигитализация, дигитална трансформацияи влиянието им върху счетоводната система на предприятията / Бойко Доленски. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 450-458. 

 004.77:33  + 657
Ключови думи: 1. цифровизация 2. дигитализация 3. дигитална трансформация 4. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35573

- 159 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Аспекти при счетоводното третиране и анализа на доходите на персонала / Росица Иванова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 245-251. 

   Прев.загл.: Aspects of accounting treatment and analysis of staff income

 657
Ключови думи: 1. разходи за заплати 2. управление на заплатите 3. видове доходи 4. персонал 5. информация 6. анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35491

- 160 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Размисли по въпроса за показателите за анализ на ликвидността на предприятието / Росица Иванова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 44, 2021, N 1, 57-63. 

   Прев.загл.: Reflections on the indicators for the analysis of the entity`s liquidity

 657
Ключови думи: 1. ликвидност 2. анализ 3. показатели 4. финансово състояние 5. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35511

- 161 -

Цб II 92270

Иванова, Росица.  Една методика за анализ на резултатите от основната дейност на предприятието / Росица Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 112-134.. 

 303.7
Ключови думи: 1. анализ 2. ефективност 3. основна дейност 4. информация 5. решения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35550

- 162 -

Цб II 92270

Илиев, Пламен.  Контролинг - панация или утопия? / Пламен Илиев. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 391-405. 

 657.6
Ключови думи: 1. криза 2. контролинг 3. управление 4. разходи 5. икономии 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35568

- 163 -

Цб II 92270

Йосифова, Десислава.  Взаимодействие между финансовото, управленското и екологичното счетоводство при управлението на отпадъци / Десислава Йосифова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 246-273. 

 657
Ключови думи: 1. екологично счетоводство 2. управленско счетоводство 3. финансово счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35560

- 164 -

Цб II 92270

Кавалджиева, Калина.  Прилагане на приходен подход при извеждане на стойността на синергичния ефект при преобразуване на дружества / Калина Кавалджиева. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 341-360. 

 657
Ключови думи: 1. оценка 2. управление 3. нетна настояща стойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35565

- 165 -

Цб II 92270

Маркова, Мария.  Подобряване на отчетния процес при предприятия в суровиннодобивната промишленост в контекста на разяснение 20 „разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина“ / Мария Маркова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 331-340. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35564

- 166 -

Цб II 92270

Начкова, Мая.  Актуални проблеми на анализа на капиталовата адекватност на застрахователите / Мая Начкова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 150-168. 

 657
Ключови думи: 1. капиталова адекватност 2. собствен капитал 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35553

- 167 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на пенсионните фондове / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 259-264. 

   Прев.загл.: Financial frauds and crimes related to the financial statements of pension funds

 657  + 368.43
Ключови думи: 1. финансови измами 2. финансови престъпления 3. финансови отчети 4. пенсионни фондове 5. независим финансов одит 6. регистрирани одитори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35503

- 168 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Информационни връзки и системи на разплащания в осигурителната система на Р България / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 44, 2021, N 1, 49-56. 

   Прев.загл.: Information connections and payment systems in the social security system of the Republic of Bulgaria

 368.4  + 657
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. платежни системи 3. здравно осигуряване 4. бюджетни предприятия 5. счетоводна отчетност 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35508

- 169 -

Цб II 92270

Петрова, Диана.  Насоки за усъвършенстване на процесите на съдзаване и ползване на счетоводната информация за реекспортната дейност в условията на съвременната глобална лбизнес среда / Диана Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 200-215. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна информация 2. анализ 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35556

- 170 -

Цб II 92270

Рупска, Теодора.  Стратегическото управленско счетоводство - съвременен подход в управленското счетоводство / Теодора Рупска. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 92-111.. 

 657
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35549

- 171 -

Цб П I 1042

Станева, Валентина.  Счетоводни приблизителни оценки в договорите за сух и мокър лизинг във въздушния транспорт / Валентина Станева, Христо Станев. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 253-258. 

   Прев.загл.: Accounting estimates in the contracts for dry and wet leasing in air transport

 657  + 656.7.000.34
Ключови думи: 1. сух лизинг 2. мокър лизинг 3. въздушен транспорт 4. счетоводни оценки 5. въздухоплавателни средства 6. лизингови договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Право 
  

Сист. No: 35501

- 172 -

Цб II 92270

Фесчиян, Даниела.  Счетоводната система и бюджетните показателли за ангажименти за разходи в предприятията от публичния сектор / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 31-40. 

 657
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. пасиви 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35545

- 173 -

Цб II 92270

Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова.  Собствен капитал на застрахователите в България - същност и динамика / Атанаска Ивова Филипова-Сланчева. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 290-314. 

 657
Ключови думи: 1. собствен капитал 2. счетоводни сметки 3. регулаторен капитал 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35562

- 174 -

Цб П II 1594

Христов, Владимир.  Записът на заповед в правен и счетоводен аспект / Владимир Христов. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021

   Макар и ограничено, записът на заповед има своето място в търговския оборот в страната. В разработката са разгледани някои правни и счетоводни аспекти на записа на заповед. Специално внимание е отделено на базисните преценки, които следва да бъдат направени при вземане на решение дали дадено джиросване (прехвърляне) на запис на заповед отговаря на критериите за отписване на финансов актив. Представени са примерни казуси и модели за счетоводното отразяване на първоначалните и последващи оценки, прекласификацията, обезценките и отписването на записа на заповед. 

   
   https://www.ides.bg/media/1845/11-g-2020-vladimir-hristov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. запис на заповед 2. правни аспекти 3. счетоводни аспекти 4. счетоводно документиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35461

- 175 -

Цб II 92270

Oreshkova, Hristina.  The debate on prudence in accounting: Reflections and critique / Hristina Oreshkova, Христина Орешкова. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС

 657
Ключови думи: 1. financial reporting 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35554

- 176 -

Цб II 92270

Savova, Kameliya.  Effect of ifrs 15 revenue from cintracts with customers adoption on revenue and net profit of non - financial companies in Bulgaria / Kameliya Savova, Камелия Савова, Ani Stoykova. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 135-149. 

 657
Ключови думи: 1. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35551

Управление

- 177 -

 

Борисова, Милена.  Ревеню мениджмънта - възможност за усъвършенстване на продажбите в хотелиерския бизнес / Милена Борисова. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 107-110. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 005
Ключови думи: 1. ревеню мениджмънт 2. хотелиерство 3. оптимизация 4. приходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Туризъм 
  

Сист. No: 34844

- 178 -

 

Давидков, Цветан.  Топ инструменти за управление на бизнеса в практиката на търговски мениджъри / Цветан Давидков, Явор Янкулов. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 219-232. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10377 

 005
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. търговски мениджмънт 3. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35609

- 179 -

Цб I 6167

Димитрова, Виктория Веселинова.  Програмите за лоялност като инструмент за управление на връзките с клиенти в търговията / Виктория Веселинова Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 53-60. 

 005  + 339
Ключови думи: 1. програми за лоялност 2. клиенти 3. взаимоотношения 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35817

- 180 -

Цб I 6167

Димитрова, Цветосрлава Андреева.  Възникване, организация, управление и тъпговия на българската стокова борса АД : Бивша Русенска скотова борса АД / Цветосрлава Андреева Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 84-92. 

 347.73  + 005
Ключови думи: 1. стокова борса 2. организация 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35842

- 181 -

Цб I 6167

Дончева, Милица.  Подходи при измерване на емоционална интелигентност / Милица Дончева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 40-47. 

 005.32
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. мениджмънт 3. управление на взаимоотношенията 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
  

Сист. No: 35815

- 182 -

 

Иновативни подходи при управление на конфликти и генерационни различия в организацията  / Иванка Банкова, Васил Павлов. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 351-365. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. организационни конфликти 3. иновативни подходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35718

- 183 -

Цб II 92270

Орешарски, Пламен.  Управление на българския публичен дълг / Пламен Орешарски. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 212-231.. 

 339.923  + 336
Ключови думи: 1. дълг 2. облигации 3. салдо 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35522

- 184 -

 

Особености на гъвкавите (agile) методологии при управление на екипи в българските фирми  / Велина Колева, Светослав Иванов, Ивелина Тодорова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 381-400. 

   Статията представя и анализира гъвкавите (Agile) методологии, като една от най-съвременните практики за разработка на софтуер в контекста на управлението на екипи в български ИТ фирми. Извеждат се основни теоретични постановки относно особеностите на концепцията за гъвкаво управление на проекти и въздействието и върху екипната работа. Представени са резултати от онлайн проучване относно приложимостта и успешността на методологията в български фирми от сектора на информационните технологии. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/90 

 005.551
Ключови думи: 1. методология 2. екипи 3. ИТ компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35727

- 185 -

Цб I 6167

Петровска, Десислава Венциславова.  Управление на риска в банковия сектор / Десислава Венциславова Петровска. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 32-39. 

 005.52:005.334  + 336.71
Ключови думи: 1. пазарен риск 2. кредитен риск 3. банков сектор 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35793

- 186 -

 

Попова, Маргарита.  Някои аспекти на конституционното лидерство в условия на глобализация / Маргарита Попова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 46-50. 

 005.44
Ключови думи: 1. Конституция 2. лидерство 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35739

- 187 -

Цб II 92207

Kevorchian, Cristian.  Risk Management in Agriculture / Cristian Kevorchian, Gheorghe Hurduzeu. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 191-201. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. управление на риска 3. земеделие 4. аграрна икономика 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 35484

- 188 -

Цб П I 1042

Mihaylova, Ivanka.  The Conflict Resolution Procedure as a Tool for Handling Conflicts in the Organization: Evidence from Bulgaria / Ivanka Mihaylova, Иванка Михайлова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 44, 2021, N 1, 15-20. 

 316.48  + 005.7
Ключови думи: 1. конфликти 2. организация 3. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35505

- 189 -

Цб II 92207

Nikolov, Dimitre.  Risk Management in Agriculture - Insurance Mechanisms in Bulgaria / Dimitre Nikolov, Svetlana Alexandrova. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 171-190. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. земеделие 3. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35479

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 190 -

Цб I 6167

Георгиева, Жаклин Емилова.  Съвременния маркетинг на търговската фирма - фокус към потребителските интереси / Жаклин Емилова Георгиева, Красимира Веселинова Любенова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 69-75. 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. търговска фирма 3. потребителски интереси 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 35819

- 191 -

Цб I 6167

Портарска, Веселина Михайлова.  Управленски модели на маркетинговите организации на дестинациите / Веселина Михайлова Портарска. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 353-358. 

 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг 2. дестинации 3. управленски модели 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35913

- 192 -

 

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  Nation Branding: Research Approaches and Models / Kalina Ishpekova-Bratanova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 21-38. 

   Abstract In theoretical terms the paper makes an overview of the evolution of the concepts of nation brand and reputation management, as defined by contemporary researchers in the relatively young research field of nation branding - Keith Dinnie, Simon Anholt, Gyorgy Szondi, Nadya Kaneva, among others. It outlines the instrumental, political and cultural approaches to the concept and seeks to identify the stakeholders involved - governments and agencies, NGOs, businesses. The assumption is held that Dinnie's theoretical model provides for a comprehensive conceptualization of nation branding, incorporating the discursive mechanisms of identity construction, which have direct implications for the development of a nation brand strategy and for the enhancement of identity competitiveness. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No02_K%20Ishpekova-Bratanova_R.pdf 

1. Преподаватели - УНСС 
 32
Ключови думи: 1. nation branding 2. image management 3. reputation management 4. identity construction 5. национално брандиране 6. национална идентичност 7. имидж 8. репутация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35768

- 193 -

 

Miteva, Diyana.  The Impact of Covid-19 Pandemic on Interest Rates in Bulgaria / Diyana Miteva. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 189-202. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10375 

 338.5
Ключови думи: 1. лихва 2. COVID-19 3. заеми 4. депозити 5. лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 35544

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 194 -

Цб П II 1026

Анастасова-Чопева, Минка.  Проблеми на младите земеделски производители с достъп до земеделска земя в България и проблеми с инвестициите в земеделските ресурси / Минка Анастасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 3, 14-26. 

   Проблемите, свързани с възможностите на младите фермери да имат достатъчен достъп до земеделска земя и инвестиции в земни ресурси, са особено актуални. Фермерските инвестиции през последните години имат достъп до тях. От една страна, те се генерират от естеството на този фонд с основен капитал като незаменим и ограничен природен ресурс. От друга страна, апетитът за земеделска земя се засилва допълнително от сегашната система от европейски субсидии, която осигурява на големи компании и инвеститори значителни приходи поради огромните земеделски стопанства, които имат. Младите фермери, в сравнение с други производители, имат по-големи трудности при достъпа до земеделска земя, главно поради по-ниските си налични финансови ресурси и липсата на преференциални условия за използване на инвестиционни заеми, предназначени за млади фермери. През годините на втория програмен период 2014-2020 г. се наблюдават определени промени в инвестиционните приоритети на земеделските производители. Въпреки че приоритетът на инвестициите е в машини, машини и съоръжения остава, той все повече отслабва за сметка на нарастващия инвестиционен интерес към земята и трайните насаждения. Според потенциалните нагласи на земеделските стопани инвестициите в земеделска земя ще играят водеща роля в другите видове земеделски инвестиции. Целта на статията е да разкрие основните проблеми на младите фермери, свързани с достъпа до земеделска земя и нивото на инвестиционна активност в поземлените ресурси. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146541244&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=490 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. инвестиции 3. ограничен достъп 4. млади фермери 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35821

- 195 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Рамка за оценка на устойчивостта на управлението на българското земеделие / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 32-51. 

   Необходимостта от включване на "четвъртия" стълб на управлението в концепцията за разбиране и системата за оценка на (цялостната и) аграрната устойчивост е все по-оправдана в академичната литература и намира място в рамките на правителствени, международни, частни и др. Организации . Въпреки това все още няма общ консенсус относно: дали и как да се включи управлението като нов стълб на аграрната устойчивост; как да дефинираме устойчивостта на управлението; какви са връзките между устойчивостта на управлението на земеделското предприятие и селското стопанство; кои са критичните фактори за устойчивостта на управлението; как да формулираме, подберем, измерим и интегрираме различни показатели за устойчивост; и как правилно да се оцени нивото на устойчивост на управлението и т.н. В България, както и в много други страни, практически няма изчерпателни оценки на устойчивостта на управлението на земеделието и неговото значение за цялостното аграрно развитие. Това проучване се опитва да запълни празнината и предлага цялостна рамка за разбиране и оценка на устойчивостта на управлението на българското земеделие. Наскоро разработеният подход е "тестван" при оценка на устойчивостта на управлението на селското стопанство на страната Проучването доказа, че е важно да се включи "липсващия" стълб на управлението в оценката на интегралната устойчивост на земеделието. Устойчивостта на управлението на българското селско стопанство показва, че цялостната устойчивост на управлението е на "добро", но много близо до "задоволително" ниво. Освен това резултатите от интегралната оценка на аграрната устойчивост въз основа на микро (фермерски) и макро (статистически и др.) Данни показват някои несъответствия, които трябва да бъдат взети предвид при анализа и интерпретацията, докато показателите за оценка, методите и източниците на данни допълнително се подобряват . Като се има предвид значението на холистичните оценки от този вид за подобряване на аграрната устойчивост като цяло и по-специално на устойчивостта на управлението на селското стопанство, те трябва да бъдат изразходвани и тяхната точност и представителност да бъдат увеличени. Последното изисква подобряване на прецизността чрез разширяване на анкетираните ферми и заинтересовани страни и включване на по-"обективни" данни от проучвания, статистика, опит на професионалисти в областта и т.н. Тъй като разработването на ефективна рамка за оценка на устойчивостта на управлението далеч не е завършете нашите и други нововъзникващи предложения трябва да бъдат допълнително обсъдени, експериментирани, подобрени и адаптирани към специфичните условия за оценка на селскостопанската система и нуждите на вземащите решения на различни нива. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517508&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=514 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. оценяване 3. България 4. устойчивост 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35510

- 196 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Дигитализация на селското стопанство и райони в България / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 2, 3-24. 

   В страната липсват задълбочени анализи за състоянието и развитието на дигитализацията в селското стопанство и селските райони на България, въпреки голямата им теоретическа и практическа значимост. Целта на статията е да анализира състоянието и развитието на дигитализацията в нашата страна и в аграрната сфера (в частност); да открои основните тенденции в тази област; да направи сравнение с останалите страни на ЕС; да идентифицира основните проблеми; да направи изводи за усъвършенстване на политиките през следващия програмен период. Анализът установи, че в последните години има значително подобряване на достъпа на българските домакинства до интернет, като се увеличава значително и броят на лицата, използващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции и за покупка на стоки и услуги. Страната, обаче, значително изостава от останалите членки на ЕС по отношение на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. България се нарежда на едно от последните места в ЕС по интегрален индекс на навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото. Съществува голяма вариация в степента на дигитализация в различните подотрасли на селското стопанство, стопанствата от различен юридически тип и размери, и в различните райони на страната. Мнозинството от земеделските стопани не са запознати със същността на цифровото земеделие, като едва 14% използват съвременни цифрови технологии. Основните пречки и рискове при въвеждане на цифровите технологии са квалификацията на служителите, размерът на инвестициите, неясните икономически ползи, сигурността на данните. Основните области, в които са необходими действия от страна на държавната администрация, са: подкрепа на мерки за допълнителна квалификация на служителите, данъчни стимули при планиране на мерки и цифровизиране на дейността, насърчаване на млади специалисти, въвеждане на международно признати процеси за стандартизация и сертифициране, адаптиране на законодателството в областта на защита на данните и подсигуряване на високонадеждни и високоскоростни мрежи. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143805942&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/archive.php?issue=88 

 338.43
Ключови думи: 1. дигитализация 2. селско стопанство 3. селски райони 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35781

- 197 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Подход за анализ и усъвършенстване на управлението на услугите на агроекосистемите / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 3, 27-48. 

   Услуги на агроекосистемите е "нова" категория, която навлиза широко в научните изследвания, в политиката и бизнес практиката навсякъде по света. В България, обаче, изследванията, свързани с услугите на агроекосистемите и тяхното "управление", са в начален етап. В статията се предлага холистичен подход за дефиниране, оценяване и усъвършенстване на управлението на услугите на атроекосистемите в страната. Адаптират се интердисциплинарните Теория на услугите на екосистемите и Нова истититуционална икономика. Прави се опит за дефиниране на управлението на услугите на агроекосистемите, идентифициране на неговите агенти, форми и механизми, формулиране на адекватен критерий за оценка на ефективността и характеризиране на етапите за усъвършенстване. Предложеният нов подход се основава на "изграждане" на йерархия на агроекосистемите и на услугите, свързани с техните нива, и оценка на системата за управление, съответстваща на всяко ниво на "снабдяване" с агроекосистемни услуги. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146541243&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=491 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистеми 2. екосистеми 3. услуги 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35822

- 198 -

Цб П II 1026

Боевски, Иван.  Роля на стейкхолдър мениджмънта за развитие на кредитните кооперации в България / Иван Боевски. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 1, 31-57. 

   Интересът към прилагане в практиката и в научните изследвания на инструментариума на стейкхолдър мениджмънта през последните години все повече нараства. В настоящата публикация е анализирана неговата роля за развитието на кредитните кооперации - един феномен на финансовите пазари в САЩ, Канада и Западна Европа, малко позабравен и неглижиран у нас. Целта на изследването е да се верифицира следната хипотеза: "Правилно прилаганият стейкхолдър мениджмънт играе положителна и важна роля за успешното и устойчиво развитие на кредитните кооперации в България". Изследването дава ясна индикация и показва потвърждаване на хипотезата. В заключение се обобщава, че в настоящия момент мениджърите на кредитните кооперации биха могли да почерпят опит от богатата предсоциалистическа традиция на кредитните кооперации и с обединени усилия да прилагат успешен стейкхолдър мениджмънт. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143463911&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=474 

 338.43
Ключови думи: 1. стейкхолдър мениджмънт 2. кредитни кооперации 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35596

- 199 -

Цб П II 1026

Борисов, Петър.  Методически подход за картографиране и привличане на заинтересовани страни при дигитализацията на земеделския сектор / Петър Борисов. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 2, 25-32. 

   Целта на тази статия е да предложи методологичен подход за картографиране и включване на заинтересованите страни в процеса на цифровизация на селскостопанския сектор. Анализът и картографирането на заинтересованите страни е процес на системно събиране на качествена информация за определяне и проверка на резултатите от процеса на управление на цифровизацията в селското стопанство. Този анализ разглежда формулираните решения като функция от интересите и силните страни на ключовите заинтересовани страни. Заинтересованите страни са субекти, които имат какво да спечелят или загубят в резултат на процес, проект или политика. Тези образувания образуват организация - група от общи интереси (цели), които са засегнати от проблема. Тези групи разполагат с информация, ресурси и опит, необходими за формулиране и прилагане на стратегия за въздействие върху съществуващ проблем и могат да предложат различни алтернативи. Предложеният методологичен подход ще бъде използван в процеса на картографиране и ангажиране на заинтересованите страни в проекта DIAGRO - "Теоретични модели за развитие на цифровото земеделие", финансиран от Изследователски фонд, договор № KP-06-H26 / 10 от 18.12.2018 г. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143805945&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=479 

 338.43
Ключови думи: 1. заинтересовани страни 2. дигитализация 3. земеделие 4. стратегическа ориентация 5. картографиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35785

- 200 -

Цб П II 1026

Калчев, Емил.  Данъчно облагане на доходите от селскостопанска дейност на физическите лица / Емил Калчев. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 2, 63-69. 

   Облагането доходите на физическите лица е задължителен елемент на всяка данъчна система. Поставя се въпросът дали облагането третира доходите от различни дейности по еднакъв или по различен начин. Ако се установят особености при облагането на доходите от даден вид дейност, възникват ред въпроси - за възможностите данъкоплатците да снижават данъчното си бреме, използвайки тези особености в икономическия и социалния им смисъл, за подходите при попълване на данъчните декларации с цел минимизиране на данъчното бреме и т.н. Настоящата статия изследва особеностите при облагане доходите от селскостопанска дейност на физическите лица чрез анализ на Закона за данъците върху доходите на физически лица. В изпълнение на тази цел са проследени и изведени разпоредбите от закона, регламентиращи разлики в данъчното третиране на тези доходи. Тези разлики са подложени на икономически анализ, който логически е осъществен в две плоскости: изследване за наличие на стратегии за оптимално икономическо поведение, минимизиращо данъчната тежест на селските стопани (възможности за данъчно планиране), и анализ на макроикономическия и социален смисъл на особеностите при облагане доходите на селските стопани. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143805947&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=482 

 338.43
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. подоходен данък 3. данъчно планиране 4. селскостопанска дейност 5. физически лица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35803

- 201 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Анализ на подкрепата на земеделските стопанства по линия на директните плащания / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 3, 3-13. 

   Фермите получават значителна част от своята подкрепа чрез директни плащания. Те гарантират определено ниво на икономическа сигурност за земеделските производители, като осигуряват минимален доход в периоди на икономическа криза, изменение на климата, неблагоприятни пазарни условия и др. Темите за равнището и разпределението на директните плащания остават значими. В рамките на новата ОСП 2020+ уместността на тези проучвания се засилва, тъй като една от основните цели е да се подкрепят достатъчно надеждни селскостопански доходи и устойчивост в ЕС. В тази връзка целта на тази статия е да посочи нивото, разпределението на подпомагането и обхвата на подпомаганите фермери чрез директни плащания. Методи за изследване: Широкият спектър от подходящи методи за изследване дава възможност за анализ и оценка на нивото и тенденциите във фермите - системен и сравнителен анализ; метод на индикация; експертен метод; описателен анализ; метод на статистическо групиране; графичен метод; индуктивни и дедуктивни методи за формиране на анализ и обобщения. Анализът включва изследване на нивото и динамиката на няколко показателя, обединени в две групи: - За оценка на степента на подкрепа на фермите; - За оценка на разпределението на директните плащания между стопанствата На базата на анализа са направени следните изводи: - Значителен финансов ресурс, който страната ни не притежава, е усвоен от стопанствата при директни плащания; - Около 1/3 от фермите са подкрепени; - Неравномерно разпределение на подпомагането между бенефициерите - натрупване на значителна част от средствата за големите стопанства, малка или незначителна част за подпомагане на малки ферми; - Незначителна положителна промяна в действителния програмен период на ОСП (2014-2020) в сравнение с предходния период, ориентация към по-балансирано и равномерно разпределение на подкрепата между фермите. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146541239&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=489 

 338.43
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. коефициент 3. концентрация 4. директни плащания 5. ферми 6. коефициент на Джини 7. разпределение 8. кооперативни съюзи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35810

- 202 -

Цб II 91068

Маринова, Марина.  Жилищната политика в България в годините на преход до днес / Марина Маринова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 93-99. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 332.8
Ключови думи: 1. жилищна политика 2. икономическо развитие 3. демографски тенденции 4. финансова достъпност 5. преходна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35827

- 203 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Възможности и предизвикателства за България при влизане в сила на всеобхватното търговско споразумение за свободна търговия между ЕС и страните от блока Меркосур (сектор говеждо и птиче месо) / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 2, 45-62. 

   Целта на настоящата статия е да се направи анализ на възможностите и предизвикателствата пред някои сектори от българското земеделие в рамките на всеобхватно споразумение за свободна търговия между страните членки на Европейския съюз и Меркосур (блок, включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Новата рамка за търговия - част от по-широко споразумение за асоцииране между двата региона - се очаква да консолидира тяхното стратегическо политическо и икономическо партньорство и да създаде значителни възможности за устойчив растеж на двете страни, като същевременно се опазва околната среда и се запазват интересите на потребителите в ЕС и чувствителни икономически сектори. Изследванията на ефектите от това споразумение работят с редица допускания, тъй като по принцип страните ще пристъпят към правна ревизия, за да излязат с окончателния вариант на споразумението за асоцииране и всички негови търговски аспекти. След това Комисията ще преведе текста на всички официални езици на ЕС и ще го представи за одобрение от Съвета и Европейския парламент. В областта на земеделието споразумението ЕС - Меркосур ще засегне основно премахване и/или поетапно намаляване на митата, санитарни и фитосанитарни мерки и др. Ще бъдат постепенно премахнати митата от 93% от тарифните линии (позиции) за износа на земеделски и хранителни продукти от ЕС. Тези линии съответстват на 95% от стойността на износа на селскостопански продукти от ЕС за страните от Меркосур. От своя страна, ЕС ще либерализира 82% от вноса на селскостопански продукти с произход от страните от Меркосур, като останалият внос ще бъде обект на частични ангажименти за либерализация, включително тарифни квоти за по-чувствителни производства с много малък брой продукти, които напълно ще бъдат изключени. На база на статистически данни е проследена селскостопанската търговия на България и ЕС със страните от кръга Меркосур и по-конкретно търговията в областта на птичето и говеждо месо, и са направени изводи за важността и евентуалните последици за тези сектори от селското стопанство за и от сключване на едно такова споразумение. Анализирани са износът и вносът на България и ЕС със страните от Меркосур за 5-годишен период и са посочени тенденциите в търговията с анализираните продукти, както и най-важните търгувани продукти. Анализирано е въздействието на споразумението върху секторите "Птицевъдство" и "Говедовъдство". Въз основа на проведения анализ са направени следните обобщаващи изводи: Отпадането на митата при взаимната търговия между България (съответно ЕС) и страните от Меркосур ще въздейства върху секторите "Месно животновъдство". По отношение на предвидената тарифна квота на говеждо месо за внос в ЕС - 99 000 тона еквивалент на кланично тегло (CWE), разделено на 55% прясно и 45% замразено, със ставка в рамките на квотата от 7,5% върху фактурната стойност (обемът на квотите ще бъде разпределен на шест равни годишни етапа) - не може да се очаква обявената квота да повлияе негативно върху пазара на говеждо месо в България (и в ЕС), поради малкия обем, с който ще се увеличи предлагането на европейския пазар (през 2018 г. ЕС е внасял от Меркосур 162 295 тона говеждо месо (прясно и охладено и замразено), а при сключване на споразумението това количество би се увеличило с 16 500 тона годишно). Предвидената тарифна квота за безмитен внос на птиче месо в ЕС - 180 000 тона птиче месо, разделено на 50% месо с кост и 50% обезкостено месо (разделена на шест равни годишни части по 30 000 тона годишно) - безмитният внос би повлиял в две посоки. От една страна, е възможно да ограничи износа от България за страните от ЕС, при положение, че вносното птиче месо се очаква да се предлага на конкурентни цени (износът на птиче месо от България за 2018 г. е на средни цени 3,76 евро/кg) за ЕС, като почти целият наш износ е за страните от ЕС, а Бразилия изнася за ЕС основно по код 020714 разфасовки и карантии, годни за консумация, от петли и кокошки, на средна цена 1608 US$/t или 1,608 US$/kg). От друга страна, този внос вероятно би оказал натиск върху вътрешното производство (в резултат на загуба на част от количествата реализирани пилешко и патешко месо извън страната). . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143805946&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=481 

 338.43
Ключови думи: 1. споразумение 2. Меркосур 3. възможности 4. предизвикателства 5. селскостопанска търговия 6. говеждо месо 7. пилешко месо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35801

- 204 -

Цб П II 1026

Ненова, Росица.  Оценка на влиянието на бизнес модела върху рентабилността на винарските изби в Южна България / Росица Ненова. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2021, N 3, 58-67. 

   Лозаро-винарското производство в страната има значението на интензивен, пазарно ориентиран и структуроопределящ отрасъл. Наличието на добри природно-климатични условия, на потенциал от местни и интродуцирани сортове, и обособени лозаро-винарски райони са реална предпоставка за производството на качествено българско вино на международния пазар (Borisov, 2011). През последните години се наблюдава увеличаване на предлагането на висококачествени вина от премиум сортове на пазара на вино (Nikolov, Borisov and Radev, 2014). Тази пазарна тенденция води до силно конкурентна среда и поставя по-високи изисквания към мениджмънта. Той е принуден да разработва, избира и изпълнява ефективни стратегии за управление на продажбите, с оглед на това да повишава рентабилността от дейността. Направеният анализ показва, че рентабилността на продажбите се определя най-вече от избрания бизнес модел в сектора. Като най-успешен и оказващ положително въздействие върху рентабилността на продажбите е бизнес моделът, който успява да съчетае производството и търговията на вино с туристическата дейност (винен туризъм). По отношение на рентабилността на активите и на собствения капитал, изборът на бизнес модел не играе критична роля. Целта на статията е да се изследват бизнес моделите на винарски изби в Южна България и тяхното влияние върху рентабилността от дейността. Извършеният анализ показва, че рентабилността на продажбите се определя най-вече от избрания бизнес модел в сектора. Като най-успешен и оказващ положително въздействие върху рентабилността на продажбите е бизнес моделът, който успява да съчетае производството и търговията на вино с туристическата дейност (винен туризъм). По отношение на рентабилността на активите и на собствения капитал, изборът на бизнес модел не играе определяща роля. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146541245&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=493 

 338.43
Ключови думи: 1. рентабилност 2. бизнес модели 3. вино 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35902

- 205 -

Цб П II 1026

Николов, Димитър.  Възможности за съвместен маркетинг на земеделски производители от област Смолян / Димитър Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 1, 70-77. 

   Достъпът до печеливши пазари е може би най-влиятелният фактор за определяне на жизнеспособността на селскостопанския сектор. Това е решаващ фактор за малките ферми, които в миналото са имали ограничен достъп до жизнеспособни и печеливши пазари, като обикновено предлагат продуктите си извън полето чрез търговия и индивидуални продажби. Тези слабости на бизнеса могат да бъдат преодолени чрез участие в кооперативен маркетинг. Целта на статията е да се определят ползите и ограниченията на кооперативния маркетинг във ферми от област Смолян. Земеделските производители могат да постигнат три вида ползи от участието в кооперативен маркетинг: 1) по-добра пазарна информация; 2) достъп до печеливш пазар; 3) по-висока печалба. Тези предимства се считат за резултат от пряк контакт с потребителите. Няма да се използват външни посредници. Някои ограничения ограничават фермерите да участват във форми на кооперативен маркетинг. Фермерите имат съмнения относно управлението на процеса и координацията между независимите фермери. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143463909&site=ehost-live. 
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=476 

 338.43
Ключови думи: 1. управление 2. ферми 3. риск 4. сдружаване 5. ползи 6. ограничения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35600

- 206 -

Цб П II 1026

Попов, Румен.  Биомасата като енергиен източник - възможности и проблеми / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 1, 78-84. 

   Биомасата е превърната форма на слънчева енергия, съдържаща се в растителните и животинските организми. Тя служи на хората като непосредствен източник на храна, енергия, строителни материали и др. По своята същност биомасата се явява един от най-значимите акумулатори на слънчева енергия, като общият й състав се определя от способността на преобразуване на последната чрез фотосинтезата в растителния свят. Съществува многообразие от форми на биомасата, които могат да се ползват за енергийни цели. Такива са дървесината и дървесните отпадъци, енергийно наситени култури, селскостопански отпадъци, слама, царевични стъбла, течни отпадъци от животновъдството и други, утайки от пречиствателните станции. Видовете биомаса могат да бъдат: биоенергийни ресурси; селскостопански култури; маслодайни култури; ексудати (химически материали, получавани от растения); битови и животински отпадъци. Около 10% от световните енергийни нужди се задоволяват чрез използването на биомаса, главно в страни от третия свят. В същото време дори само от горите може да се осигури енергиен потенциал, надхвърлящ енергийните потребности на цялото човечество. Все пак трябва да се има предвид, че използването на различните съставни части на биомасата като енергиен източник среща различни противоречия, а именно: противоречие с производителите на храни; използването на неселскостопански земи има слаб ефект; срещат съпротива от производителите на горива и др. Разработени са различни начини за обработка на биомасата - производство на гориво от растителни и животински отпадъци, което включва технологични решения, биодизел, термохимични технологии за използване на биомасата - различни видове растителност и отпадъци, пиролиза и газификация. Използването на биомасата за енергийни цели може да даде нова изходна точка за развитие на човечеството. Но тя ще изисква решения, които ще позволят преодоляването на не леки проблеми - първият от тях е поскъпването на храните, и то главно за развиващите се страни. И второ, бързото разрастване на земите с биокултури не решава изцяло въпроса за заплахата от увреждане на околната среда - съвсем не е задължително то да доведе до автоматично намаляване на парниковите газове в атмосферата. Целта на статията е да се даде най-обща характеристика на биомасата и на съществуващите технологични решения за нейното реализиране за енергетични нужди и на тази основа да се направят изводи относно използването й от гл.т. изхранването на световното население и опазването на околната среда. Изследването е осъществено с различни методи, като сравнителен анализ, количествен и качествен анализ, статистически и експертни оценки. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143463907&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=477 

 338.43
Ключови думи: 1. биомаса 2. биоенергия 3. технологични решения 4. биодизел 5. термохимични технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35601

- 207 -

Цб П II 1026

Радева, Тихомира.  Маркетингови дейности на български зеленчуци / Тихомира Радева. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 73-86. 

   Маркетинговите дейности по своята същност могат да се разглеждат като инструмент за управление, насочен към увеличаване на способността на фермата да реагира на външните бизнес условия. За да бъдат маркетинговите дейности пълноценни, те трябва да се основават на цялостен анализ на вътрешната и външната бизнес среда, да бъдат снабдени с необходимите ресурси и да бъдат в съответствие с други бизнес дейности и т.н. Целта на тази статия е да определи управленските решения на зеленчукопроизводителите при осъществяване на маркетингови дейности. Основните маркетингови дейности в областите на управление са: зеленчукопроизводителите разчитат на своите колеги и доставчици на суровини, за да получат информация за пазарните тенденции; основният критерий при определяне на доставчика на суровини за производство е цената; най-важната характеристика на продукта е ниската производствена себестойност на единица продукт; най-силният ценови фактор е конкуренцията на пазара, което затруднява провеждането на независима ценова политика; продуктите се продават най-често чрез дълги търговски вериги, като цената и срокът на плащане са водещи при избора на посредници; зеленчукопроизводителите използват личните продажби като основно средство за комуникация със своите клиенти. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517509&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=517 

 338.43
Ключови думи: 1. комуникация 2. разпределение 3. цена 4. продукт 5. ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35529

- 208 -

Цб П II 1026

Саров, Ангел.  Социално-икономически, екологични и управленчески аспекти при оползотворяването на утайки в земеделието, получени при пречистване на отпадъчни води / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 1, 58-69. 

   Целта на това изследване е да анализира социално-икономическите, екологичните и управленските аспекти на използването на утайки в селското стопанство, получени от отпадъчни води в пречиствателните станции. Статистическата информация беше използвана от Евростат и от Агро статистическия отдел на MAFG. В самото начало е направен кратък преглед на литературата на публикациите по темата. След това се дава повече светлина върху регулаторната рамка в ЕС и България. Анализът продължава със ситуацията до момента, базирайки се на съществуващите статистически данни за получените утайки и тяхното използване в селското стопанство в европейските страни и в България. Зависимостта и ефекта на утайката от добива на зърно се определят въз основа на регресионен анализ. Изследването завършва с обобщения и заключения. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143463910&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=475 

 338.43
Ключови думи: 1. управление 2. утайка 3. отпадъчни води 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35598

- 209 -

Цб П II 1026

Саров, Ангел.  Икономическа ефективност на земеделските кооперации в България / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 3, 49-57. 

   Целта на настоящото изследване е да анализира икономическата ефективност на земеделските кооперации в България след прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) и на тази основа да очертае основните тенденции в тяхното развитие. Анализът се основава на официална статистика от Националния статистически институт (НСИ), Министерство на земеделието и храните и горите (МЗГГ) "Агростатистика", първични данни Информационна система за земеделие и счетоводство (AAIS) за периода 2007-2016 г. Изследва се тенденцията на промяна в основните показатели: производителност; рентабилност на производството; рентабилност; доход; чист предприемачески доход. Резултатите показват, че приложената подкрепа за ОСП за адаптацията 2007-2013 увеличава икономическата ефективност и рентабилност на производството и има положителен ефект върху доходите на земеделските кооперации. Изследваните икономически показатели намаляват през 2016 г., а нетният доход и рентабилността без включени субсидии са отрицателни. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146541242&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=492 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски кооперации 2. икономическа ефективност 3. Обща селскостопанска политика (ОСП) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35894

- 210 -

Цб П II 1026

Семерджиева, Теодора.  Търговски бариери, качество, еластичност на търсенето и предлагането на аграрните стокови пазари / Теодора Семерджиева. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 52-62. 

   Целта на статията е да анализира търговските бариери, специфичните изисквания за качеството на земеделските продукти и храни и еластичността на търсенето и предлагането на храни. Въз основа на резултатите от анализа се правят заключения относно: възможностите за географска диверсификация на износа; относителното значение на тарифните разходи; значението на регионалните споразумения в гравитационните уравнения на търговията със селскостопански продукти, вноса на селскостопански продукти и износа на земеделски продукти; изборът на конкурентна стратегия. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517512&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=515 

 338.43
Ключови думи: 1. селскостопански пазари 2. тарифни и нетарифни бариери 3. търсене 4. предлагане 5. търговски бариери 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35520

- 211 -

Цб П II 1026

Станков, Константин Иванов.  Сравнителен анализ на основните икономически показатели на говедовъдни ферми от различни класове / Константин Иванов Станков. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 3, 68-74. 

   Извършено е проучване върху 90 говедовъдни ферми от млечно направление, разпределени в четири групи: 8 дребни ферми - с 1-9 крави; 32 средни - с 10 до 49 крави; 32 големи - с 50 до 99 крави; 18 едри - с над 100 крави. Целта на проучването е да се установи влиянието на капацитета на фермата и връзката между основните и допълнителни приходи, постоянните и променливи разходи. Резултатите от проучването показват, че капацитетът на фермата оказва значително влияние върху икономическите показатели. Фермите с капацитет над 50 крави реализират значително по-добри приходи, покриващи направените разходи, и реализират задоволителна печалба. Себестойността за един производствен цикъл варира в доста широки граници - от 0,57 лв. за 1 кг. мляко, за едрите, до 0,73 лв. за малките ферми, при изкупна цена 0,60 лв. Това е показател за ниска икономическа ефективност и до голяма степен се определя от ниската изкупна цена на млякото, както и от напълно реализирания генетичен потенциал за висока млечна продуктивност. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146541241&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=494 

 338.43
Ключови думи: 1. приходи 2. разходи 3. печалба 4. себестойност 5. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35904

- 212 -

Цб П II 1026

Теплов, Виталий Иванович.  Сравнителен анализ на кооперативните структури в България и Русия / Виталий Иванович Теплов. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 1, 3-30. 

   Разработката проследява трансформациите в управленските структури в България и Русия от времето на създаването на първите кооперации до наши дни. Статията представя движещите социално-икономически и идеологически сили, които са водещи за протичащите изменения в земеделските кооперации. Методологията на изследването включва качествени и количествени методи: статистическа информация, резултати от дълбочинни интервюта, наблюдения, анализ и синтез на данни, преглед на литературата. Реформирането на управленската структура, в съответствие с ценностите, принципите и практическите дейности на кооперациите оказва пряко влияние както върху броя на земеделските кооперации и икономическата им ефективност в Русия, така и върху удовлетворяването на интересите на членовете. Резултатите показват, че въпреки многократните опити все още някои земеделски кооперации не са намерили правилния път за колективното управление на земята. Продължават противоречията по отношение на владението на земята, икономическите сделки, организацията и възнаграждението на труда, разпределението на доходите, което се отразява негативно върху удовлетвореността на членкооператорите в България. За ръководните органи все по-трудно е да зачитат кооперативните принципи, което представлява заплаха за идентичността на кооперацията. Първоначалният ентусиазъм на собствениците на земя за колективни действия, в частност коопериране, започва да избледнява. Ключови думи: кооперативни структури; земеделски кооперации; управленски структури; кооперативни ценности; принципи и практики. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143463908&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=473 

 338.43
Ключови думи: 1. кооперативни структури 2. земеделски кооперации 3. управленски структури 4. кооперативни ценности 5. принципи и практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35592

- 213 -

Цб II 92206

Aleksandrova, Svetlana.  Diversification of the economic activities - a better future for bulgarian rural areas / Svetlana Aleksandrova, Светлана Александрова, Monika Kabadzhova, Моника Кабаджова. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 51-61.. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35469

- 214 -

Цб II 92207

Alexandri, Cecilia.  Evolution of farm studies in Bulgaria and Romania / Cecilia Alexandri, Nina Koteva. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 5-43. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 35464

- 215 -

Цб II 92207

Alexandri, Cecilia.  Evolution of the Agricultural, Input and Food Prices / Cecilia Alexandri. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 66-71. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. агробизнес 2. земеделие 3. храни 4. цени 5. цени на земеделски продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35468

- 216 -

Цб II 92207

Anastasova-Chopeva, Minka.  Development of human and labor capital in the villages before and after the accession of Bulgaria to the EU / Minka Anastasova-Chopeva. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 279-296. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. селски райони 2. човешки капитал 3. трудов потенциал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35489

- 217 -

Цб II 92206

Bolohan, Ana- Maria.  Treatment of biodiversity in the european current context / Ana- Maria Bolohan. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 31-40.. 

 63
Ключови думи: 1. biodiversity 2. ecosystem 3. management 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35465

- 218 -

Цб II 92206

Fidanksa, Bozhura.  Demand of digital services in bulgarian agriculture / Bozhura Fidanksa, Peter Borisov, Dimitre Nikolov. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 118-132=. 

 63
Ключови думи: 1. digital services 2. agriculture 3. sustainability 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35494

- 219 -

Цб II 92206

Galluzzo, Nicola.  Cap evolution, figures and technical efficiency analysis / Nicola Galluzzo. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 7-30=. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35463

- 220 -

Цб II 92207

Gavrilescu, Camelia.  Effects of the Accession to the EU Single Market on the International Trade with Agri-Food Products for Romania / Camelia Gavrilescu. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 145-157. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 338.43
Ключови думи: 1. Единен европейски пазар 2. международна търговия 3. селскостопански стоки 4. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Румъния 
  

Сист. No: 35475

- 221 -

Цб П II 1026

Georgiev, Minko.  Covid-19 Measures. Institutional "Errors", Transaction Costs and Adaptation in the Agriculture / Minko Georgiev, Dafinka Grozdanova. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 21-31. 

   This article combines law, behavioral and institutional economics in order to explain the existence of an "error" in the way the Covid-19 crisis has been managed. Bulgaria's agriculture is in focus. The problem is presented as arising from the dualism of what is happening in the legal sphere; subjective decision-making models; challenges in assessing economic effects. In an institutional perspective, the levels of are measured: the quantitative changes of the rules; costs, as determining the individual choice, losses, etc. The adaptation of agriculture has been assessed. Тази статия съчетава закон, поведенческа и институционална икономика, за да обясни съществуването на "грешка" в начина на управление на кризата Covid-19. Българското земеделие е на фокус. Проблемът се представя като произтичащ от дуализма на случващото се в правната сфера; субективни модели за вземане на решения; предизвикателства при оценката на икономическите ефекти. В институционална перспектива се измерват нивата на: количествените промени в правилата; разходи, като определящи индивидуалния избор, загуби и др. Оценена е адаптацията на селското стопанство. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517505&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=513 

 338.43
Ключови думи: 1. COVID-19 2. measures 3. agriculture 4. transactions 5. cost 6. adaptation 7. мерки 8. селско стопанство 9. транзакции 10. разходи 11. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35507

- 222 -

Цб II 92207

Giurca, Daniela.  Financial Instruments for Agriculture and Rural Area / Daniela Giurca. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 158-170. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. земеделие 2. селски райони 3. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35477

- 223 -

Цб II 92206

Ivanov, Bozhidar.  Evolution of competitiveness in agricultural indusries / Bozhidar Ivanov. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 41-50.. 

 63
Ключови думи: 1. agricultural industries 2. competitiveness 3. added value 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35467

- 224 -

Цб II 92207

Ivanov, Bozhidar.  Repercussion of Public Support to Bulgarian Agricultural Development / Bozhidar Ivanov, Emiliya Sokolova, Vasil Stoychev, Rumen Popov. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 133-144. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. държавна подкрепа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35473

- 225 -

Цб П II 1026

Ivanov, Bozhidar.  Modeling Meat Consumption and Short-Term Prospects / Bozhidar Ivanov. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 63-72. 

   Перспективите за развитие в краткосрочен план на консумацията на четири основни вида месо (говеждо, свинско, птиче и агнешко). Резултатите се основават на разработения частично равновесен динамичен модел "Месо". Целта на настоящото проучване е да обоснове надеждността на подходите, използвани за моделиране на консумацията на тези видове месо, разкривайки взаимозаменяемите взаимоотношения между тях. Разглеждат се тенденциите в нивата на индивидуално потребление, както и годишните вариации. Разграничават се основните независими променливи, които са включени в уравнението на потреблението за различните видове месо. Посочени са еластичностите, които определят промените в консумираните количества в резултат на заместващите зависимости между резултативната стойност и независимите променливи. Приложеният подход за калибриране на модела посредством субективно дефинирани коефициенти, Най-изразена е обратната корелация между цената на дребно и потреблението на птици и свинско месо, където ценовата еластичност е -0,8. При тези два вида месо ефектът на заместване е по-забележим, тъй като повишаването на цената на свинското месо провокира увеличаване на консумацията на пилешко месо с еластичност 0,6. Потреблението на свинско и агнешко месо се променя симетрично с нарастването на икономическото благосъстояние, изразено в БВП на глава от населението, докато нарастването на потреблението на говеждо месо е най-слабо. В краткосрочен план се очаква най-сериозно увеличение на потреблението на свинско месо. . 

   Прев.загл.: Моделиране потреблението на месо и перспективи в краткосрочен план

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517510&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=516 

 338.43
Ключови думи: 1. потребление 2. иконометрично моделиране 3. еластичност 4. месо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35528

- 226 -

Цб II 92207

Kevorchian, Cristian.  Risk Management in Agriculture / Cristian Kevorchian, Gheorghe Hurduzeu. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 191-201. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. управление на риска 3. земеделие 4. аграрна икономика 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 35484

- 227 -

Цб П II 1026

Konovalova, Lyudmila.  Economic Estimation of Fertilizer Systems at Different Levels of Production Intensification / Lyudmila Konovalova. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 2, 33-44. 

   The objectives of this research were: a) to conduct the production and economic estimation of various fertilizer systems in the field crop rotation, considering production intensification levels and to choose rational fertilizer systems, which provide the increase of output volumes, improving of product's quality, producers' profitability, needed for implementation of expanded reproduction, and ecological safe; b) the formulation of the advices to agricultural producers on increasing economic efficiency of the field crops. The main source of information was the results of the experimental investigations, carried off by the Department of Agrochemistry and Ecology of Verkhnevolzhsky Federal Agrarian Research Centre (Russia) in the field crop rotation. The base results: on the grey forest soils there was a trend of the reduction, in principle, of the economic efficiency of crop production technologies with increasing doses of mineral and organic fertilizers; the only exception is potato, in the cultivation of which the cost recovery steadily increased with increasing doses of fertilizers. We think at medium prospect, under the conditions of Verkhnevolzh region (Russia), the normal level of agricultural technologies in the production of grain crops is the most rational, for potato it is better to use intensive one. Fertilizer systems with mineral nitrogen (mineral and organic-mineral systems) contributed to the formation of grain with a higher content of crude protein. The useful of intensive technologies in the plant production is impossible without further development of the state support system for agricultural producers and the creation of processing facilities "in places". Целите на това изследване бяха: а) да се направи производствена и икономическа оценка на различни торови системи в полската сеитбооборот, като се вземат предвид нивата на интензификация на производството и да се изберат рационални торови системи, които осигуряват увеличаване на обемите на производството, подобряване на продуктовите качество, рентабилност на производителите, необходими за внедряване на разширено размножаване, и екологично безопасни; б) формулиране на съветите към земеделските производители за повишаване на икономическата ефективност на полските култури. Основният източник на информация бяха резултатите от експерименталните изследвания, проведени от Катедрата по агрохимия и екология на Федералния аграрен изследователски център на Верхневолжски (Русия) в полско сеитбообръщение. Базовите резултати: върху сивите горски почви се наблюдава тенденция на намаляване, по принцип, на икономическата ефективност на технологиите за растениевъдство с нарастващи дози минерални и органични торове; единственото изключение е картофите, при отглеждането на които възстановяването на разходите непрекъснато се увеличава с увеличаване на дозите торове. Смятаме, че при средна перспектива при условията на регион Верхневолж (Русия) нормалното ниво на земеделски технологии в производството на зърнени култури е най-рационално, за картофите е по-добре да се използва интензивно. Допринесоха системите за торене с минерален азот (минерални и органично-минерални системи) до образуването на зърно с по-високо съдържание на суров протеин. Полезността на интензивните технологии в растителното производство е невъзможна без по-нататъшно развитие на системата за държавна подкрепа за земеделските производители и създаването на преработвателни съоръжения „на места“. 

   Прев.загл.: Икономическа оценка на системите за торене при различни нива на интензификация на производството

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143805943&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=480 

 338.43
Ключови думи: 1. production efficiency 2. ecological-economic efficiency 3. fertilizer system 4. agrotechnology management 5. level of intensification 6. quality of grain 7. ефективност на производството 8. икономическа ефективност 9. екология 10. система за торене 11. интензификация 12. ефективност на производството 13. качество 14. зърно 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35800

- 228 -

Цб II 92206

Koteva, Nina.  Small farms development and support within EU cap / Nina Koteva, Bozhura Fidanksa. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 133-144.. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35495

- 229 -

Цб II 92207

Kruzslicika, Mihaela.  Analysis / Characteristics of the Agricultural Markets in Romania / Mihaela Kruzslicika. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 100-132. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. селскостопански пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 35472

- 230 -

Цб II 92207

Lucian, Luca.  Land Market in Romania / Luca Lucian. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 72-81. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. пазар на земя 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 35490

- 231 -

Цб II 92206

Marinov, Petar.  Economic sectors - the basis for the development of economic activities by regions in Bulgaria / Petar Marinov. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 109-117.. 

 63
Ключови думи: 1. NUTS 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35493

- 232 -

Цб II 92206

Mihaylova, Mihaela.  Capitalization of direct payments / Mihaela Mihaylova. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 159-166.. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35498

- 233 -

Цб II 92206

Mihova, Rositza.  Demographic realities and the future of the labor market in the rural areas of Blagoevgrad, Kyustendil and Pernik districts / Rositza Mihova. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 74-86.. 

 63
Ключови думи: 1. rural areas 2. migration 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Благоевград 2. Кюстендил 3. Перник 
  

Сист. No: 35476

- 234 -

Цб II 92206

Mitov, Anton.  Institutional problems in organic production in Bulgaria / Anton Mitov. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 173-180.. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35502

- 235 -

Цб II 92206

Mitova, Dilyana.  Environmental sustainability assessment of africulture / Dilyana Mitova. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 67-73.. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35474

- 236 -

Цб II 92207

Mitova, Dilyana.  Organic Farming in Bulgaria / Dilyana Mitova. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 230-238. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. органично фермерство 2. органично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35486

- 237 -

Цб П II 1026

Mitova, Dilyana.  Development of Organic Farming in Bulgaria - Highlights / Dilyana Mitova. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 87-96. 

   Биологичното земеделие (ОФ) е един от секторите, които най-добре отговарят на целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - икономическа ефективност, опазване на околната среда и социална отговорност. Развитието на сектора може да бъде свързано с основни двигатели като подкрепата, предоставяна на сектора, развитието на пазара, както и "улесняваща" среда (услуги за допълнителна помощ, професионално обучение, агрономически изследвания и др.). Това проучване има за цел да даде съвременна картина на българското биологично земеделие - неговото развитие от 2007 г. до днешните дни; да подчертае някои проблеми и да насочи вниманието към някои възможни бъдещи сценарии. Анализът се основава на данните от Евростат и МАГФ, като използваните методи са количествени и качествени изследователски методи, сравнителен анализ. Между биологични фермери и институции, разработване на национална стратегия (план) за ОФ. Поддръжката за OF трябва да бъде непрекъсната, а не случайна. Проучването предвижда също възможните последици (ефекти) от увеличаване на площите с биологично земеделие с 25% до 2030 г., като част от политиката за зелена сделка. . 

   Прев.загл.: Развитие на биологичното земеделие в България Акценти

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517506&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=518 

 338.43
Ключови думи: 1. сравнителен анализ 2. ефекти 3. органично фермерство 4. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35531

- 238 -

Цб II 92207

Nikolov, Dimitre.  Risk Management in Agriculture - Insurance Mechanisms in Bulgaria / Dimitre Nikolov, Svetlana Alexandrova. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 171-190. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. земеделие 3. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35479

- 239 -

Цб П II 1026

Penov, Ivan.  Entrepreneurial Support for Social and Economic Inclusion of Families Living in the Rural Areas of Bulgaria / Ivan Penov. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 3-10. 

   Despite the positive development of Bulgaria after the EU accession, many families still live with low incomes. Particularly serious is the situation among economically disadvantaged communities in the rural areas of the country. Issues of social and economic inclusion have been discussed in many policy documents. This paper describes the experience of the Land - Source of Income Foundation in helping landless Roma people to start and expand their business and presents a model that can be used for integration of different isolated groups. It calls for cooperation and collective actions at various levels with a focus on local communities. Въпреки положителното развитие на България след присъединяването към ЕС, много семейства все още живеят с ниски доходи. Особено сериозна е ситуацията сред икономически необлагодетелстваните общности в селските райони на страната. Въпросите на социалното и икономическо включване са обсъждани в много политически документи. Тази статия описва опита на фондация "Земя - източник на доходи" при подпомагането на ромите без земя да започнат и разширят своя бизнес и представя модел, който може да се използва за интеграция на различни изолирани групи. Той призовава за сътрудничество и колективни действия на различни нива с фокус върху местните общности. 

   Прев.загл.: Предприемаческа подкрепа за социално-икономическо включване на семейства, живеещи в селските райони на България

   Статията е индексирана в EBSCO http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517507&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=511 

 338.43
Ключови думи: 1. socially 2. economically 3. disadvantaged 4. entrepreneurial support 5. social inclusion 6. income generation 7. социално 8. икономика 9. неравностойно положение 10. предприемаческа подкрепа 11. социално включване 12. генериране на доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35480

- 240 -

Цб II 92207

Petculescu, Nicole Livia.  Dynamics of the Organic Agriculture and the EU Quality Schemes / Nicole Livia Petculescu, Camelia Gavrilescu, Dan Marius Voicilas. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 202-229. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. качество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35485

- 241 -

Цб II 92206

Radeva, Tihomira.  Development trends in bulgarian vegetable production / Tihomira Radeva. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 150-158.. 

 63
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35497

- 242 -

Цб П II 1026

Rathnachandra, S. D. D.  Management activity of farm women in Imbulpe DS Division in Sri Lanka: A Household Level Analysis / S. D. D. Rathnachandra. // Икономика и управление на селското стопанство, 65, 2020, N 2, 70-75. 

   Women empowerment and gender equity are two important aspects of the sustainable development of a country. As Sri Lanka is on the way towards sustainable development, this study was conducted to assess the situation of women farmers' empowerment in Imbulpe Divisional Secretariat (DS) division of the country. A sample of 145 women farmers was randomly selected for the study, from five selected Grama Niladhari (GN) divisions. Data was collected from a field survey using a pre-tested, self-administered questionnaire survey from April to July 2019. Empowerment was analyzed using the empowerment framework used by Rahman and Naoroze in 2007 in the study of "Women Empowerment through Participation in Aquaculture" with necessary modifications. Data analysis was conducted using descriptive statistics, correlation analysis and multiple linear regression analysis. Results revealed that majority of the women farmers were middle aged, married and had children. Furthermore, most of them had education up to secondary level. While average family size was four, average farm size was 1.25 acres. They had around 16 years of farming experience. The average monthly income of them was 25,000.00 LKR whereas 20% of it was from agriculture. The main sources of empowerment of women farmers were the Agrarian Service Center (55%) followed by village organizations/societies (30%) and microfinance institutions (26%). Furthermore, women empowerment index was 0.65. It is a moderate level of empowerment. However, there were women farmers under only three categories of empowerment levels: low empowerment (4.1%), medium empowerment (58.5) and high empowerment (36.1%). Out of the socio economic factors; age, education, family size, land size, number of training programs participated, monthly income, experience in agriculture and number of organizations participated, education and number of training programs attended had significant and positive effect for the empowerment. Therefore, proving of timely important agricultural education and training programs, better micro finance programs and agricultural credit facilities will be able to enhance the empowerment level of the women farmers of this area furthermore Овластяването на жените и равенството между половете са два важни аспекта на устойчивото развитие на една държава. Тъй като Шри Ланка е на път към устойчиво развитие, това проучване е проведено, за да се оцени ситуацията с овластяването на жените фермери в дивизионен секретариат на Имбулпе (DS) на страната. А извадка от 145 жени фермери бе случайно избрана за изучаване от пет избрани Grama Niladhari (GN) разделения. Данните бяха събрани от теренно проучване с помощта на предварително тествано, самоуправлявано проучване на въпросника от април до юли 2019 г. Овластяването беше анализирано с помощта на рамката за овластяване, използвана от Рахман и Наорозе през 2007 г. в проучването "Овластяване на жените чрез участие в аквакултурата" с необходимото модификации. Анализът на данните беше извършен с използване на описателна статистика, корелационен анализ и многократен линеен регресионен анализ. Резултатите разкриват, че повечето от фермерите са на средна възраст, омъжени и имат деца. Освен това повечето от тях са имали образование до средно ниво. Докато средният размер на семейството е бил четири, средният размер на фермата е бил 1,25 акра. Те имаха около 16 години земеделски опит. Средният месечен доход от тях е 25 000,00 LKR, докато 20% от тях са от земеделие. Основните източници за овластяване на жените фермери са Центърът за аграрни услуги (55%), последван от селските организации / общества (30%) и микрофинансирането институции (26%). Освен това индексът за овластяване на жените е 0,65. Това е умерено ниво на овластяване. Жените фермери обаче са имали само три категории нива на овластяване: ниско овластяване (4,1%), средно овластяване (58,5) и високо овластяване (36,1%). Извън социално-икономическите фактори; възраст, образование, размер на семейството, размер на земята, брой участващи програми за обучение, месечен доход, опит в селското стопанство и брой на участващите организации, образованието и броят на обучените програми за обучение са имали значителен и положителен ефект за овластяването. Следователно, доказване на навременни важни програми за образование и обучение в селското стопанство , по-добри програми за микрофинансиране и кредитни средства за селско стопанство в състояние да повиши нивото на овластяване на жените фермери в тази област. 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=143805944&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=483 

 338.43
Ключови думи: 1. farming activities 2. gender equity 3. Sri Lanka 4. sustainable development 5. empowerment of women 6. земеделие 7. дейност 8. равенство на половете 9. Шри Ланка 10. устойчиво развитие 11. Овластяване 12. жени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35807

- 243 -

Цб II 92207

Rusali, Mirela.  Evolution in Romania`s Agri-Food Sector / Mirela Rusali. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 239-244. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 35487

- 244 -

Цб II 92207

Rusu, Marioara.  Characteristics of Rural Development / Marioara Rusu et al.. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 245-278. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 35488

- 245 -

Цб II 92206

Stoeva, Teodora.  Analysis the land reforms and intitutional changes in Bulgaria and Moldova / Teodora Stoeva, Violeta Dirimanova. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 62-64. 

 63
Ключови думи: 1. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Молдова 
  

Сист. No: 35471

- 246 -

Цб II 92206

Terziev, Venelin.  Successful models of social enterprice in Bulgaria / Venelin Terziev, Nelly Bencheva, Teodora Stoeva, Marin Georgiev. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 145-149.. 

 63
Ключови думи: 1. social entrepreneurship 2. social economics 3. public policy 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35496

- 247 -

Цб П II 1026

Todorov, Ivaylo.  Socio-Economic Differences between Rural and Non-Rural Areas / Ivaylo Todorov. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 1, 11-20. 

   Rural areas are an element and concept of territorial and regional theories, the study of which has become increasingly important and widespread in recent decades. Rural areas are one of the two main pillars of the EU's Common Agricultural Policy. Scientific interest in them has been growing in recent decades, which goes hand in hand with the declining importance and place of agriculture for the development of these areas. In Bulgaria, this concept and its definition continues to be only at the level of implementation of support policies, whereas the data provision, implementation with administrative and governance essence is not adequately ensured. This impedes the research work, but does not diminish the importance and significance of the topic. Rural areas evolve over time as a symbol of profound socio-economic problems on one hand, and as a source of historical and cultural heritage, natural endowments and a favorable living environment on the other. The purpose of this paper is to identify the main socio-economic disparities between rural and non-rural areas and to look for their causes and consequences. Achieving this goal is done by applying a Factor-Shift model, which is based on Regional-Shift model. The Regional-Shift model offers an opportunity to see in what direction and to what extent a certain sector and economic characteristic have changed taking into account the influence of national-linked and industrial mix factors. Селските райони са елемент и концепция на териториалните и регионалните теории, чието изучаване става все по-важно и широко разпространено през последните десетилетия. Селските райони са един от двата основни стълба на Общата селскостопанска политика на ЕС. Научният интерес към тях нараства през последните десетилетия, което върви ръка за ръка с намаляващото значение и мястото на земеделието за развитието на тези области. В България тази концепция и нейното определение продължава да бъде само на нивото на прилагане на политиките за подкрепа, докато предоставянето на данни, прилагането с административна и управленска същност не е гарантирано адекватно. Това затруднява изследователската работа, но не намалява важността и значимостта на темата. Селските райони се развиват с течение на времето като символ на дълбоки социално-икономически проблеми, от една страна, и като източник на историческо и културно наследство, природни дадености и благоприятна среда за живот от друга. Целта на настоящия документ е да идентифицира основните социално-икономически различия между селските и извънградските райони и да търси техните причини и последици. Постигането на тази цел се извършва чрез прилагане на модел Factor-Shift, който се основава на регионален Shift модел. Моделът на регионалната смяна предлага възможност да се види в каква посока и до каква степен са се променили даден сектор и икономическа характеристика, като се вземе предвид влиянието на факторите, свързани с националния и промишления микс. Целта на настоящия документ е да идентифицира основните социално-икономически различия между селските и извънградските райони и да търси техните причини и последици. Постигането на тази цел се извършва чрез прилагане на модел Factor-Shift, който се основава на регионален Shift модел. Моделът "Регионална смяна" предлага възможност да се види в каква посока и до каква степен са се променили даден сектор и икономическа характеристика, като се вземе предвид влиянието на факторите, свързани с националния и индустриалния микс. Целта на настоящия документ е да идентифицира основните социално-икономически различия между селските и извънградските райони и да търси техните причини и последици. Постигането на тази цел се извършва чрез прилагане на модел Factor-Shift, който се основава на регионален Shift модел. Моделът "Регионална смяна" предлага възможност да се види в каква посока и до каква степен са се променили даден сектор и икономическа характеристика, като се вземе предвид влиянието на факторите, свързани с националния и индустриалния микс. . 

   Статията е индексирана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149517511&site=ehost-live
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=512 

 338.43
Ключови думи: 1. rural areas 2. non-rural areas 3. Common Agricultural Policy 4. socio-economic development 5. селски райони 6. извънселски райони 7. селскостопанска политика 8. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35483

- 248 -

Цб II 92206

Tsvyatkova, Daniela.  Waste water use in agriculture - comparative study from Bulgaria / Daniela Tsvyatkova, Angel Sarov. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 101-108.. 

 63
Ключови думи: 1. Bulgaria 2. agriculture 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35492

- 249 -

Цб II 92207

Voicilas, Dan Marius.  Investments, Investment Support and Impact on Farm Incomes / Dan Marius Voicilas, Dimitre Nikolov, Minka Chopeva. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 44-65. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. инвестиции 3. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35466

- 250 -

Цб II 92207

Yovchevska, Plamena.  Land Market in Bulgaria / Plamena Yovchevska. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 82-99. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. пазар на земя 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35470

- 251 -

Цб II 92206

Yovchevska, Plamena.  Protein crops and bioeconomy in bulgarian agriculture / Plamena Yovchevska. // European agriculture and the CAP 2021-2027 : Challenges and opportunities" : International Conference, October 23-25, 2019 : Book of Proceedings VIth International Scientific Forum "Agricultural economics to support farming / Scientific ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 167-172.. 

 63
Ключови думи: 1. agriculture 2. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35499

Икономика на индустрията

- 252 -

 

Андреева, Диана.  Културните индустрии като носители на пазарни дефекти (на примера на филмовата индустрия) / Диана Андреева. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 95-105. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 7.010.4
Ключови думи: 1. творчески индустрии 2. културни индустрии 3. филмова индустрия 4. филми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 35599

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 253 -

 

Алексиева, Снежина.  Развитие на летищните комплекси на Р България в условията на евроинтеграция / Снежина Алексиева. // Инфраструктура & Комуникации, 2, 2011, N 3, 80-87. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 338.47
Ключови думи: 1. транспортна система 2. летищна инфраструктура 3. европейска транспортна система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35591

- 254 -

Цб II 92274

Апостолова, Сандра Кристиян.  Взаимодействие на транспорта и туризма: Ефективно използване на различни видове транспорт при туристически пътувания / Сандра Кристиян Апостолова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 231-237. 

 338.47  + 338.483
Ключови думи: 1. видове транспорт 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35733

- 255 -

Цб II 92274

Георгиев, Мартин Пламенов.  Съвременни системи за оперативно управление на железопътния транспорт / Мартин Пламенов Георгиев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 245-251. 

 656.2
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35735

- 256 -

Цб I 6167

Георгиев, Мартин Пламенов.  Развитие на транспортната инфраструктура в железопътния транспорт / Мартин Пламенов Георгиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 173-184. 

 625
Ключови думи: 1. транспортна инфраструктура 2. железопътна инфраструктура 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35856

- 257 -

Цб I 6167

Дечева, Даниела Димитрова.  Пооперационно калкулиране на разходите (Activity based costing) в логистиката / Даниела Димитрова Дечева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 104-108. 

 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. разходи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35844

- 258 -

Цб I 6167

Драгнева, Николина Белчева.  Някои тенденции в развиштието на логистичния сектор / Николина Белчева Драгнева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 159-165. 

 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. клиенти 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35854

- 259 -

Цб II 92274

Дянкова, Ванеса Венциславова.  Търсене на пазара на железопътна инфраструктура в България / Ванеса Венциславова Дянкова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 260-266. 

 625
Ключови думи: 1. България 2. железопътна инфраструктура 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35741

- 260 -

Цб II 92274

Илчев, Андрей Огнянов.  Съвременни тенденции в градската логистика в борбата срещу глобалното затопляне / Андрей Огнянов Илчев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 205-210. 

 658.7
Ключови думи: 1. глобално затопляне 2. електромобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35725

- 261 -

Цб II 92274

Кичукова, Ива Иванова.  Предлагане на пазара на транспортна инфраструктура в железопътния транспорт в България / Ива Иванова Кичукова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 267-273. 

 338.47
Ключови думи: 1. България 2. железопътен транспорт 3. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35742

- 262 -

Цб II 92274

Кръстева, Янита Красимирова.  Някои аспекти на транспортната политика на Република България / Янита Красимирова Кръстева. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 219-228. 

 658.7
Ключови думи: 1. стратегия 2. транспортна система 3. транспортна политика 4. България 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35732

- 263 -

Цб II 92274

Михайлов, Георги Руменов.  Теоретични и практически аспекти на концепцията за обратна логистика / Георги Руменов Михайлов. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 196-204. 

 658.7
Ключови думи: 1. обратна логистика 2. връщане на стоки 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35724

- 264 -

Цб I 6167

Михова, Лиляна Кръстева.  Екологични аспекти на устойчивите логистични услуги в България / Лиляна Кръстева Михова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 95-103. 

 574  + 658.7
Ключови думи: 1. екология 2. логистика 3. доставчици 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35843

- 265 -

Цб I 6167

Пекова, Аманда Николаева.  Транспортът - основен елемент в логистичната верига / Аманда Николаева Пекова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 181-184. 

 338.47  + 658.7
Ключови думи: 1. транспорт 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35858

- 266 -

Цб I 6167

Петрова, Симона Мирослав.  Складово манипулационни процеси / Симона Мирослав Петрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 166-170. 

 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. складове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35855

- 267 -

Цб П I 1042

Станева, Валентина.  Счетоводни приблизителни оценки в договорите за сух и мокър лизинг във въздушния транспорт / Валентина Станева, Христо Станев. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 253-258. 

   Прев.загл.: Accounting estimates in the contracts for dry and wet leasing in air transport

 657  + 656.7.000.34
Ключови думи: 1. сух лизинг 2. мокър лизинг 3. въздушен транспорт 4. счетоводни оценки 5. въздухоплавателни средства 6. лизингови договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Право 
  

Сист. No: 35501

- 268 -

Цб I 6167

Bitner, Natalia.  Trends in the development of polish logistics companies / Natalia Bitner. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 128-136. 

 658.7
Ключови думи: 1. logistics 2. trends 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35850

- 269 -

Цб I 6167

Czaja, Sylwia Katarzyna.  Influence ofspecial economic zones on the development of modern warehouse spece market in Poland / Sylwia Katarzyna Czaja. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 122-127. 

 658.7
Ключови думи: 1. Полша 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 35848

- 270 -

Цб I 6167

Grenda, Adrian.  Road transport in Poland - state and perspectives / Adrian Grenda. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 143-150. 

 338.47
Ключови думи: 1. road infrastructure 2. transport infrastructure 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 35852

- 271 -

Цб I 6167

Gruzdule, Alise.  Latvian ports as elements of latvian logistic system / Alise Gruzdule. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 151-158. 

 627
Ключови думи: 1. logistics 2. Латвия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Латвия 
  

Сист. No: 35853

- 272 -

Цб I 6167

Kellner, Johannes.  The application of milk run delivery in german car indusrty / Johannes Kellner. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 117-121. 

 658.7
Ключови думи: 1. logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35846

- 273 -

Цб I 6167

Kmiecik, Weronika.  Strategy just in time use in logistics and supply chain management in Poland / Weronika Kmiecik. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 137-142. 

 658.7
Ключови думи: 1. logistics 2. Just in time 3. Полша 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 35851

- 274 -

Цб I 6167

Tranq, Trang Thien.  Logistic and transportation in Germany : A closer look into DHL - the leading logistics company wordwide / Trang Thien Tranq. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 109-116. 

 658.7
Ключови думи: 1. Германия 2. global economy 3. logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 35845

Туризъм

- 275 -

Цб II 92274

Апостолова, Сандра Кристиян.  Взаимодействие на транспорта и туризма: Ефективно използване на различни видове транспорт при туристически пътувания / Сандра Кристиян Апостолова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 231-237. 

 338.47  + 338.483
Ключови думи: 1. видове транспорт 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35733

- 276 -

Цб II 92274

Басмаджиева, Стилияна Димитрова.  Възможности за развитието на бизнеса в сферата на здравния туризъм в България / Стилияна Димитрова Басмаджиева. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 128-134. 

 338.48-6:615.8
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. конкурентоспособност 3. България 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35712

- 277 -

 

Борисова, Милена.  Ревеню мениджмънта - възможност за усъвършенстване на продажбите в хотелиерския бизнес / Милена Борисова. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 107-110. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 005
Ключови думи: 1. ревеню мениджмънт 2. хотелиерство 3. оптимизация 4. приходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Туризъм 
  

Сист. No: 34844

- 278 -

 

Великова, Еленита.  Хабилитационно слово на тема "Естетизация на туристическата среда" / Еленита Великова. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 34-38. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. естетизация 3. удовлетвореност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35574

- 279 -

Цб I 6167

Димитрова, Стела Цанкова.  Ролята на събитията в туризма / Стела Цанкова Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 359-365. 

 379.85
Ключови думи: 1. положителен имидж 2. дестинации 3. икономически ползи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35914

- 280 -

Цб II 92274

Дишкова, Полина Николаева.  Постиженията на една древна цивилизация и тяхното значение за развитието на туризма в Мексико / Полина Николаева Дишкова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 165-171. 

 338.483
Ключови думи: 1. Мексико 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Мексико 2. Северна Америка 
  

Сист. No: 35720

- 281 -

Цб II 92274

Драганов, Тихомиров Марианов.  Управление на фамилния хотелиерски бизнес и перспективи за устойчиво развитие / Тихомиров Марианов Драганов. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 135-142. 

 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. фамилен туризъм 2. туристически продукти 3. конкурентоспособност 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35714

- 282 -

Цб I 6167

Златанова, Зорница Ангелова.  Интернет маркетинг и фактори влияещи върху дистрибуцията в туристическата фирма / Зорница Ангелова Златанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 347-352. 

 339.13:004.5  + 338.48
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. дистрибуция 3. туристически фирми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35912

- 283 -

Цб II 92274

Иванова, Лора Светославова.  Бутиковите хотели - печеливш бизнес или неоправдана инвестиция / Лора Светославова Иванова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 150-157. 

 64.024.1
Ключови думи: 1. дизайн 2. криза 3. хотели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35717

- 284 -

Цб II 92274

Йотова, Христина Николаева.  Детерминанти на стратегическото развитие на нискотарифните авиокомпании / Христина Николаева Йотова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 179-185. 

 338.484  + 629.7
Ключови думи: 1. нискотарифни авиопревозвачи 2. туризъм 3. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35722

- 285 -

 

Клатева, Елена.  Потребителската оценка за развитието на хотелиерски таймшеър по Българското Южно Черноморие / Елена Клатева. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 172-177. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. таймшеър 3. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35812

- 286 -

 

Коен, Жаклин.  Добри практики в операционализирането на хотелската дейност / Жаклин Коен. // Инфраструктура & Комуникации, 4, 2014, N 7, 147-151. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%204,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%202014,%20%D0%BA%D0%BD.%207.pdf 

 338.48-6:005
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. хотелиерска дейност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35743

- 287 -

Цб II 92274

Македонска- Цветкова, Нели Лучкова.  Добри практики при реализацията на европейски проекти в селския туризъм / Нели Лучкова Македонска- Цветкова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 113-120. 

 338.484
Ключови думи: 1. селски туризъм 2. добри практики 3. европейски проекти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35710

- 288 -

 

Маринов, Стоян.  Възможности на информационните технологии за развитие на системата за управление на туристическа дистинация / Стоян Маринов. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 292-297. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. система за управление 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35857

- 289 -

 

Мидова, Петранка.  Изследване влиянието на корпоративния имидж върху управлението на човешките ресурси в туризма / Петранка Мидова. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 120-124. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf  

 338.48
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. туризъм 3. туристическа индустрия 4. текучество на кадри 5. туристически компании 6. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35809

- 290 -

Цб II 92274

Митова, Милена Ваньова.  Виена - културно -историческото наследство в съвременния свят / Милена Ваньова Митова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 158-164. 

 904
Ключови думи: 1. културно-историческо наследство 2. изкуство 3. архитектура 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Туризъм 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Виена 2. Австрия 
  

Сист. No: 35719

- 291 -

Цб II 92274

Петрова, Симона Николова.  Развитие на културния туризъм - проблеми и перспективи / Симона Николова Петрова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 172-178. 

 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. цели 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35721

- 292 -

Цб I 6167

Портарска, Веселина Михайлова.  Управленски модели на маркетинговите организации на дестинациите / Веселина Михайлова Портарска. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 353-358. 

 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг 2. дестинации 3. управленски модели 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35913

- 293 -

Цб II 92274

Русев, Руси Русков.  Интегрирани системи за енергийна ефективност в хотелските помещения / Руси Русков Русев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 121-127. 

 338.48
Ключови думи: 1. хотели 2. осветление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35711

- 294 -

Цб II 92274

Стойков, Ангел Тодоров.  Влияние на дигиталната ера върху културния туризъм / Ангел Тодоров Стойков. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 143-149. 

 004.77:33  + 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно наследство 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35716

- 295 -

Цб П I 1026

Христов, Любомир.  Културно-историческото наследство - алтернатива за развитие на културен туризъм в селските райони на Пловдивска област / Любомир Христов, Стефка Тимарева. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 200-207. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно-историческо наследство 3. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35814

- 296 -

 

Янева, Мариана.  Национални особености на консултинга в туризма / Мариана Янева. // Инфраструктура & Комуникации, 2, 2011, N 4, 25-29. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%86,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%204.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. консултантски услуги 3. консултинг 4. управленско консултиране 5. консултантски фирми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35632

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 297 -

Цб I 6167

Ангелов, Светослав Ангелов.  Собствените марки - източник на конкурентни предимства за веригите супермаркети / Светослав Ангелов Ангелов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 48-52. 

 339.37
Ключови думи: 1. модерна търговия 2. бързооборотни стоки 3. марки на търговците 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35816

- 298 -

 

Гълъбова, Виолета.  Електронният маркетплейс като ключов бизнес модел в търговията / Виолета Гълъбова. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 265-278. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10380 

 339
Ключови думи: 1. електронен маркетплейс 2. бизнес модели 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35641

- 299 -

Цб I 6167

Димитрова, Ваня Данчева.  Анализ на продажбите на дребно на хранителни стоки в България / Ваня Данчева Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 61-68. 

 339.37
Ключови думи: 1. продажби 2. хранителни стоки 3. анализ 4. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35818

- 300 -

Цб I 6167

Димитрова, Виктория Веселинова.  Програмите за лоялност като инструмент за управление на връзките с клиенти в търговията / Виктория Веселинова Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 53-60. 

 005  + 339
Ключови думи: 1. програми за лоялност 2. клиенти 3. взаимоотношения 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35817

- 301 -

 

Димитрова, Виолета.  Дигитализация и производителност на ритейл сектора в България / Виолета Димитрова. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 233-245. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10378 

 339
Ключови думи: 1. ритейлизация 2. производителност 3. брутен доход 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35611

- 302 -

 

Иванов, Николай.  Насоки за подобряване управлението на веригата на достовките на компресиран природен газ в България / Николай Иванов. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 59-64. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. компресиран природен газ 2. верига на доставките 3. газоразпределителни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35578

- 303 -

Цб II 92272

Игнатова, Николинка.  Изследване на влиянието на човешките ресурси върху печалбата в търговията / Николинка Игнатова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 241-253. 

 339.1  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. осигурително законодателство 3. човешки ресурси 4. производителност на труда 5. печалба 6. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35666

- 304 -

 

Костова, Септемврина.  Професионалното обучение в търговията / Септемврина Костова. // Инфраструктура & Комуникации, 2, 2011, N 3, 5-12. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf  

 339.37
Ключови думи: 1. търговия 2. професионално обучение 3. висше икономическо образование 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35534

- 305 -

Цб II 92274

Кралева, Ивета Василева.  Способности и интелигентност - жизненоважни показатели в търговията / Ивета Василева Кралева. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 189-195. 

 339.37
Ключови думи: 1. способности 2. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35723

- 306 -

Цб I 6167

Кътев, Бисер Радославов.  Влияние на електронната среда върху търговските процеси в търговията на едро / Бисер Радославов Кътев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 15-22. 

 339.33
Ключови думи: 1. търговия на едро 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35791

- 307 -

Цб I 6167

Лекова, Веселина Пламенова.  Модели на B2C електронна търговия / Веселина Пламенова Лекова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 23-31. 

 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35792

- 308 -

Цб II 92272

Ненова, Елица, С.  Япония, Германия и антикоментерновия пакт / Елица Ненова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 284-291. 

 327
Ключови думи: 1. дипломатически отношения 2. Япония 3. Германия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Япония 2. Германия 
  

Сист. No: 35670

- 309 -

Цб I 6167

Николова, Ивана Мирославова.  Тенденции и перспективи в пазара на изкуство / Ивана Мирославова Николова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 76-83. 

 339  + 7.010.1
Ключови думи: 1. търговия 2. изкуство 3. пазар 4. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 35820

- 310 -

Цб I 6167

Пектов, Алекс Кристиан.  Злоупотреби с европейските фондове - проблем за развитието на инфраструктурата и бизнес средата в България / Алекс Кристиан Пектов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 200-207. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. България 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. оперативни програми 4. структурни фондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35861

- 311 -

Цб II 92274

Петков, Георги Илианов.  Насоки за целесъобразно използване на технологиите за комбинирани превози / Георги Илианов Петков. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 211-218. 

 658.7
Ключови думи: 1. комбиниран транспорт 2. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35731

- 312 -

 

Петров, Иван.  Създаване и поддържане на доверието в отношенията лоялни клиенти / Иван Петров. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 49-58. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. продавач 2. купувач 3. лоялни клиенти 4. маркетинг на взаимоотношенията 5. корпоративна репутация 6. корпоративна идентичност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35577

- 313 -

 

Терезова, Силвия.  Продажбите на дребно в условията Covid-19 / Силвия Терезова. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 295-308. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10382 

 339
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. нетни приходи 3. потребителско поведение 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35674

- 314 -

 

Траянов, Иво.  Специфика на международните оръжейни пазари / Иво Траянов. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 65-70. 

 623.4  + 339.13
Ключови думи: 1. оръжейна търговия 2. международен пазар 3. търговия с оръжие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35588

- 315 -

 

Христов, Ивайло.  Предимства от създаване на търговска фирма в период на криза / Ивайло Христов. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 43-48. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. икономическа криза 2. търговски фирми 3. стартиране на бизнес 4. мърчандайзинг 5. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35576

- 316 -

Цб II 92207

Gavrilescu, Camelia.  Effects of the Accession to the EU Single Market on the International Trade with Agri-Food Products for Romania / Camelia Gavrilescu. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 145-157. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 338.43
Ключови думи: 1. Единен европейски пазар 2. международна търговия 3. селскостопански стоки 4. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Румъния 
  

Сист. No: 35475

Европейски съюз

- 317 -

Цб II 92272

Йолов, Александър.  Концепция за радикализация в стратегическите документи на Европейския съюз / Александър Йолов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 473-483. 

 327.7:061.1 ЕС  + 355.45
Ключови думи: 1. радикализация 2. сигурност 3. тероризъм 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35693

- 318 -

Цб II 91068

Маринов, Марин.  Преходът към либерализация на електроенергийния пазар - митове и реалности / Марин Маринов, Николай Дончев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 5-56. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. електроенергиен пазар 2. пазарен механизъм 3. електроенергия 4. либерализация 5. енергийна политика 6. свободен пазар 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Европейски съюз 3. България 
  

Сист. No: 35823

- 319 -

Цб I 6167

Пектов, Алекс Кристиан.  Злоупотреби с европейските фондове - проблем за развитието на инфраструктурата и бизнес средата в България / Алекс Кристиан Пектов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 200-207. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. България 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. оперативни програми 4. структурни фондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35861

- 320 -

Цб II 92207

Gavrilescu, Camelia.  Effects of the Accession to the EU Single Market on the International Trade with Agri-Food Products for Romania / Camelia Gavrilescu. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 145-157. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 338.43
Ключови думи: 1. Единен европейски пазар 2. международна търговия 3. селскостопански стоки 4. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Румъния 
  

Сист. No: 35475

- 321 -

Цб II 92207

Petculescu, Nicole Livia.  Dynamics of the Organic Agriculture and the EU Quality Schemes / Nicole Livia Petculescu, Camelia Gavrilescu, Dan Marius Voicilas. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 202-229. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. качество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35485

Право

- 322 -

Цб II 92275

Александров, Андрей.  „ Антикризисното“ трудово законодателство - средство за преодоляване или за задълбочаване на негативните икономически последици от пандемията Covid -19 / Андрей Александров. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 319-329. 

 349.2
Ключови думи: 1. извънредно положение 2. коронавирус 3. законодателни промени 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35787

- 323 -

Цб II 92272

Александрова, Светла Христова.  Актуални проблеми и правни аспекти при управлението на миграционните потоци / Светла Христова Александрова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 369-376. 

 34  + 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. сигурност 3. социална помощ 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35680

- 324 -

Цб II 92272

Анастасов, Ангел.  Кибер нападенията и принципите на международното хуманитарно право / Ангел Анастасов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 83-92. 

 341  + 34
Ключови думи: 1. международно хуманитарно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35586

- 325 -

Цб II 92275

Андреева, Андрияна.  За функциите на трудовото и осигурителното право в уловията на пандемия / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 279-292. 

 349.2  + 349.3:368
Ключови думи: 1. трудово право 2. осигурително право 3. социална защита 4. социална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35784

- 326 -

Цб II 92272

Андреева, Елена, Иванова.  Ускоряване на досъдебното производство / Елена Андреева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 292-299. 

 34
Ключови думи: 1. досъдебно производство 2. съдебен контрол 3. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35671

- 327 -

Цб II 92272

Атанасов, Атанас.  Информационно осигуряване на колективните трудови спорове в Република България / Атанас Атанасов, Жасмина Саръиванова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 146-153. 

 34  + 31
Ключови думи: 1. арбитраж 2. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35603

- 328 -

Цб II 92272

Атанасов, Венциславов, Елислав.  Правни инструменти за осъществяване на стопанската дейност на робите в древен Рим / Венциславов Атанасов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 347-363. 

 34
Ключови думи: 1. Римско право 2. Рим 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Рим 
  

Сист. No: 35626

- 329 -

Цб II 92272

Бакьов, Георги.  Понятие за правоспособност, функции и компетенции на международните междуправителствените организации / Георги Бакьов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 369-380. 

 34
Ключови думи: 1. международни организации 2. компетенции 3. функции 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35628

- 330 -

Цб II 92272

Балабанова, Христина.  Приватизационният договор (на дружества от значение за националната сигурност) като административен договор / Христина Балабанова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 32-45. 

 34
Ключови думи: 1. административен договор 2. приватизационни договори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35646

- 331 -

Цб II 92275

Балабанова, Христина.  За правната природа на публичните фондове / Христина Балабанова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 195-201. 

 34
Ключови думи: 1. публична организация 2. юридическо лице 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35775

- 332 -

Цб II 92275

Банов, Христо.  Правни проблеми при отчитането на нощния труд на държавните служители в Министерството на вътрешните работи / Христо Банов. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 121-134. 

 342
Ключови думи: 1. държавни служители 2. МВР 3. работно време 4. нощен труд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35765

- 333 -

Цб II 92272

Белова, Габриела.  Политически и правни аспекти на пандемичния език / Габриела Белова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 62-74. 

 34  + 32
Ключови думи: 1. извънредно положение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35584

- 334 -

Цб II 92272

Богданова-Мишева, Милеслава.  Приложно поле на командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги / Милеслава Богданова-Мишева. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 391-402. 

 349.2  + 34
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35631

- 335 -

Цб II 92272

Бозов, Петър.  Исторически преглед на мяркат задържане под стража по НПК / Петър Бозов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 325-336. 

 34
Ключови думи: 1. задържане под стража 2. развитие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35676

- 336 -

Цб II 92272

Борисова, Анита.  Историческо развитие на институционалната рамка на защита на личните данни / Анита Борисова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 396-409. 

 34
Ключови думи: 1. лични данни 2. институции 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35684

- 337 -

Цб II 92272

Бъчварова, Маргарита.  За концепцията ненаименувани търговски договори / Маргарита Бъчварова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 75-82. 

 34
Ключови думи: 1. търговски сделки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35585

- 338 -

 

Бъчварова, Маргарита.  Правна същност на мълчаливото съгласие по търговските сделки / Маргарита Бъчварова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 3, 279-285. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/89 

 34
Ключови думи: 1. търговски сделки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35698

- 339 -

Цб II 92272

Вангелова, Златка.  За понятието „ Започнато изпълнение“ при отметнината (чл. 308 ТЗ) / Златка Вангелова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 171-177. 

 34
Ключови думи: 1. отметнина 2. неустойка 3. падеж 4. неизпълнение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35606

- 340 -

Цб II 92272

Васева, Цветолюба.  Същност на контрола, осъществяван от комисия за защита на конкуренцията, в областта на боществените поръчки / Цветолюба Васева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 446-461. 

 34  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 2. обществени поръчки 3. административно правораздаване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35689

- 341 -

Цб II 92275

Великова-Стоянова, Албена.  Недопускане до работа при извънредна епидемична обстановка - основание, ред за осъществяване и последици / Албена Великова-Стоянова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 330-342. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35788

- 342 -

Цб II 92272

Владимирова, Катя.  Отмяната на дарение поради раждане на дете - историческо развитие и приложимост днес / Катя Владимирова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 164-170. 

 34
Ключови думи: 1. дарения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35605

- 343 -

Цб II 92272

Вълчева, Александра.  Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в Европейския съюз / Александра Вълчева, Мария Христозова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 205-218. 

 34
Ключови думи: 1. правосъдие 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. правни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35663

- 344 -

Цб II 92272

Гарова- Мучева, Габриела.  Планетарна защита през призмата на муждународното право / Габриела Гарова- Мучева. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 381-390. 

 34
Ключови думи: 1. международно космическо право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35630

- 345 -

Цб II 92275

Гевренова, Нина.  Място на работа - същност, видове и предмет на договаряне / Нина Гевренова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 90-106. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. работно място 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35762

- 346 -

 

Георгиев, Кръстю Георгиев.  Видове отговорност на държавния глава / Кръстю Георгиев Георгиев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 37-45. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 342.3
Ключови думи: 1. държавен глава 2. отговорност 3. имунитет 4. правителство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35738

- 347 -

Цб II 92272

Горанова, Илонка.  Правила за определяне и значение на прогнозната стойност на обществена поръчка / Илонка Горанова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 114-128. 

 34
Ключови думи: 1. обществена поръчка 2. прогнозна стойност 3. оборот 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35654

- 348 -

Цб II 92272

Гочев, Георги.  Системи за признаване на професионална болест / Георги Гочев. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 287-295. 

 34
Ключови думи: 1. професионална болест 2. особености 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35620

- 349 -

Цб II 92275

Гочев, Георги.  Сравнителноправен поглед на правната уредба на професионалната болест в Австрия и България / Георги Гочев. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 259-267. 

 34
Ключови думи: 1. Австрия 2. България 3. българско законодателство 4. австрийско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Австрия 2. България 
  

Сист. No: 35782

- 350 -

Цб II 92272

Градинарова, Таня.  Защита на трето лице срещу неприсъствено решение / Таня Градинарова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 117-129. 

 34
Ключови думи: 1. неприсъствено решение 2. трето лице 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35593

- 351 -

Цб II 92275

Градинарова, Таня Панайотова.  Обективното съединяване при искове за защита срещу незаконно уволнение / Таня Панайотова Градинарова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 107-113. 

 34
Ключови думи: 1. незаконно уволнение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35763

- 352 -

 

Деливерска, Мариела.  Ограничаване на индивидуални права за защита на общественото здраве - граници и перспективи / Мариела Деливерска. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 89-93. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 342.7
Ключови думи: 1. обществено здраве 2. защита 3. право 4. интерес 5. ограничения 6. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35794

- 353 -

Цб II 92272

Димитров, Мирослав.  За наследяването на акции и тяхната делба / Мирослав Димитров. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 109-116. 

 34
Ключови думи: 1. акции 2. наследяване 3. делба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35590

- 354 -

Цб II 92272

Димитрова, Диана.  Относно понятието фирма / Диана Димитрова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 474-478. 

 34
Ключови думи: 1. фирма 2. търговско име 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35639

- 355 -

 

Димитрова, Славка.  По въпроса за обхвата на една модерна и ефективна наказателна политика в правовата държава / Славка Димитрова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 139-145. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 343
Ключови думи: 1. Наказателен кодекс (НК) 2. върховенство на закона 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35797

- 356 -

Цб II 92272

Динев, Димитър.  Общото между прането на пари и академичното плагиатство / Димитър Динев. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 84-96. 

 34
Ключови думи: 1. пране на пари 2. разследване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35651

- 357 -

Цб II 92272

Драганов, Живко.  Закрила на традиционните знания, традиционните форми на културно изразяване и генетичните ресурси чрез системата на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 42-49. 

 34
Ключови думи: 1. традиционни знания 2. интелектуална собственост 3. генетични ресурси 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35582

- 358 -

Цб II 92272

Драганов, Красимир.  Установяване на делови взаимоотношения, идвършване на случайна операция или сключване на случайна сделка, предпоставки за извършване на комплексна проверка на клиента по смисъла на ЗМИП / Красимир Драганов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 462-472. 

 34
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35692

- 359 -

Цб II 92272

Дулевски, Стойчо.  Някои аспекти относно понятието за работодател в контекста на чл. 15, ал. 2, Б. „Б“ от МСИДДО / Стойчо Дулевски. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 137-144. 

 34
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. спогодби 3. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35656

- 360 -

Цб II 92275

Дунавски, Деян.  Участие на наетите лица в работата на общото събрание на ООД / Деян Дунавски. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 114-120. 

 34
Ключови думи: 1. наети лица 2. ООД 3. Общо събрание на съдружниците 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35764

- 361 -

Цб II 92272

Еркянова, Гюлдан.  Имуществени последици при развода по взаимно съгласие в брачния договор / Гюлдан Еркянова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 450-462. 

 34
Ключови думи: 1. брачен договор 2. имуществени отношения 3. развод 4. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35637

- 362 -

Цб II 92272

Жеков, Боян.  Предоставянето на избирателни права на българските военнослужещи след втората световна война / Боян Жеков. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 265-278. 

 34
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. избирателно право 3. военнослужещи 4. политизация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35618

- 363 -

 

Желев, Живко Атанасов.  Последователност и предвидимост в последователност и предвидимост в контролната дейност на администрацията / Живко Атанасов Желев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, XXVII, 2020, 94-99. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 342.9
Ключови думи: 1. административно право 2. публична администрация 3. корупция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35795

- 364 -

Цб II 92272

Иванова, Маргарита.  Интердисциплинарен подход между икономика и право за изследване на експортно - ориентирани предприятия в Европейския съюз / Маргарита Иванова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 264-275. 

 341  + 34
Ключови думи: 1. износ 2. предприятия 3. международна търговия 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35668

- 365 -

Цб II 92272

Иванова, Снежа.  Възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност по реда на Закона за обществените поръчки / Снежа Иванова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 437-445. 

 355.45.000.34  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. отбрана и сигурност 3. ограничена процедура 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 35687

- 366 -

 

Илиева, Ирена.  Върховенството на правото и изкуственият интелект / Ирена Илиева. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 3, 210-226. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/89 

 34  + 004
Ключови думи: 1. върховенство на правото 2. изкуствен интелект (AI) 3. пандемия 4. COVID-19 5. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35688

- 367 -

Цб II 92272

Йорданов, Даниел.  Синтетичното вторично производство по несъстоятелност / Даниел Йорданов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 403-410. 

 34
Ключови думи: 1. несъстоятелност 2. Регламент (ЕС) № 2015/848 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35633

- 368 -

 

Йорданова, Зорница.  Някои аспекти на правовата държава в най-новата практика на конституционния съд на Република България / Зорница Йорданова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 9-36. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 34
Ключови думи: 1. върховенство на закона 2. Конституционен съд 3. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35737

- 369 -

Цб II 92272

Калев, Пламен Митков.  Клаузата за гражданско неподчинение / Пламен Митков Калев. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 364-368. 

 34
Ключови думи: 1. гражданско неподчинение 2. Конституция 3. естествено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35627

- 370 -

Цб II 92272

Калемджиева, Гинка.  Правото на обвиняемия да има защитник / Гинка Калемджиева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 315-324. 

 34
Ключови думи: 1. защитник 2. достъп 3. право на защита 4. наказателно производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35675

- 371 -

Цб II 92275

Караниколов, Любен.  Аспекти на международното и българското данъчно право / Любен Караниколов. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 185-194. 

 347.73  + 341
Ключови думи: 1. данъчно право 2. международно право 3. Република България 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35773

- 372 -

Цб II 92275

Кирилова-Андреева, Гергана.  Тенденции и предизвикателства в развитието на социалноосигурителния модел / Гергана Кирилова-Андреева. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 202-216. 

 349.3:368
Ключови думи: 1. държавно обществено осигуряване (ДОО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35776

- 373 -

Цб II 92275

Кирова, Наталия.  Специфични форми на организация на работното време - време на разположение и дежурство / Наталия Кирова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 135-146. 

 34  + 331.1
Ключови думи: 1. работно време 2. време на разположение 3. дежурство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35767

- 374 -

Цб II 92272

Киселова, Наталия.  Конституционна институционализация на опозицията / Наталия Киселова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 62-74. 

 34
Ключови думи: 1. парламентарна демокрация 2. опозиция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35649

- 375 -

Цб II 92275

Койчева, Райна.  Проблемът за детския труд в актовете на МОТи в българското законодателство / Райна Койчева. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 78-89. 

 340.1
Ключови думи: 1. детски труд 2. българско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35761

- 376 -

Цб II 92272

Костадинова, Ралица.  116 години условно осъждане в България / Ралица Костадинова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 97-102. 

 34
Ключови думи: 1. условно осъждане 2. наказания 3. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35652

- 377 -

Цб II 92272

Кънев, Красимиров, Александър.  Забраната за употреба на сила в международното публично право / Красимиров Кънев. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 463-473. 

 341.1/.8
Ключови думи: 1. субекти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35638

- 378 -

Цб II 92272

Кънева, Аглика.  Правно регулиране на европейските структурни фондове през програмен период 2021-2027 г. / Аглика Кънева. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 199-205. 

 34
Ключови думи: 1. европейски структурни фондове 2. правно регулиране 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35610

- 379 -

Цб II 92272

Кънева, Светла.  Мярата и същността на правото / Светла Кънева. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 130-133. 

 34
Ключови думи: 1. право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35594

- 380 -

 

Кънева, Светла.  Към въпроса за генезиса на общата теория на правото / Светла Кънева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 109-114. 

   В настоящата статия са изследвани ключови въпроси за обособяване на предмета на Общата теория на правото. Подчертана е ролята на историческите натрупвания на правната енциклопедия и на философските търсения на правната философия. В резултат се налагат безспорен кръг въпроси, които формират обособения предмет на общотеоретичното знание. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 34
Ключови думи: 1. право 2. теория на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35796

- 381 -

Цб II 92272

Лазаров, Стоян.  Законите De repetundis в предкласическото и класическото римско право. Някои аспекти / Стоян Лазаров. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 258-264. 

 34
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35617

- 382 -

Цб II 92275

Лазарова, Николета.  Правото на обезпечение за безработица в контекста на разпоредбата на чл. 54 Б, ал. 4 КСО / Николета Лазарова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 248-258. 

 34
Ключови думи: 1. безработица 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35780

- 383 -

Цб II 92272

Маданска, Нели.  Единният механизъм за преструктуриране на кредитни институции - философия на сътрудничеството и правна рамка / Нели Маданска. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 213-225. 

 34
Ключови думи: 1. преструктуриране 2. Банков съюз 3. банки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35614

- 384 -

Цб II 92272

Малинов, Наско.  За някои проблеми на здравноосигурителните лица при използваните от тях здравни услуги / Наско Малинов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 484-495. 

 614  + 34
Ключови думи: 1. здраве 2. здравни услуги 3. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Право 
  

Сист. No: 35694

- 385 -

Цб II 92272

Маринова, Диана.  Специфика на формулите на привързване в международното морско частно право / Диана Маринова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 134-145. 

 34
Ключови думи: 1. международно частно право 2. морско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35595

- 386 -

Цб II 92272

Марков, Пресиян.  Развитие на уредбата за регистрация на осъжданията в бюрата за съдимост през последнит 117 години / Пресиян Марков. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 170-181. 

 34
Ключови думи: 1. регистрация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35659

- 387 -

Цб II 92275

Милева, Атлиана.  Правна характеристика на медицинското направление / Атлиана Милева. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 217-230. 

 34
Ключови думи: 1. задължително здравно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35777

- 388 -

Цб II 92275

Мингов, Емил.  За бъдещето на трудовото право в епохата на постиндестриалното общество / Емил Мингов. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 59-68. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. пазар на труда 3. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35757

- 389 -

Цб II 92272

Митрева, Петя.  Сравнителното наказателно право в условията на европеизация на националните наказателни законодателства / Петя Митрева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 182-187. 

 34
Ключови думи: 1. сравнително право 2. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35660

- 390 -

Цб II 92272

Михайлова, Мария.  Престъпления против правото на труд / Мария Михайлова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 145-160. 

 34
Ключови думи: 1. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35657

- 391 -

Цб II 92272

Мозжухина, Генка.  Атипичната кауза на фидуциарните сделки и тяхната допустимост по българското право / Генка Мозжухина. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 243-257. 

 34
Ключови думи: 1. фидуциарни сделки 2. кауза 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35616

- 392 -

Цб II 92272

Моллахасан, Тюркер.  Възстановяване на ДДС по несъбираеми вземания / Тюркер Моллахасан. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 346-355. 

 347.73
Ключови думи: 1. несъбираеми вземания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35678

- 393 -

Цб II 92275

Мръчков, Васил.  Имуществената отговорност на работодателя за неимуществени вреди от трудова злополука или професионална болест / Васил Мръчков. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 31-44. 

 349.2
Ключови думи: 1. имуществена отговорност 2. неимуществени вреди 3. трудова злополука 4. професионална болест 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35755

- 394 -

Цб II 92272

Мужо, Ксения.  Разводът и брачните отношения в международното частно право: сравнителна практика в ЕС и трети държави / Ксения Мужо. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 316-325. 

 34  + 341.9
Ключови думи: 1. международно частно право 2. развод 3. Брюксел 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35623

- 395 -

Цб II 92272

Найденов, Борислав.  Обезсилване на ценни книги от съда / Борислав Найденов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 226-242. 

 34
Ключови думи: 1. менителница 2. запис на заповед 3. облигации 4. акции 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35615

- 396 -

Цб II 92272

Нанов, Александър.  Относно необходимостта от ново международноправно регулиране на космоса / Александър Нанов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 479-493. 

 347.8
Ключови думи: 1. космическо право 2. милитаризация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35640

- 397 -

Цб II 92272

Наумов, Светослав.  Правно-философски параметри на релацията между върховенството на закона и справедливостта / Светослав Наумов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 154-163. 

 34  + 1
Ключови думи: 1. справедливост 2. правова държава 3. правни принципи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
  

Сист. No: 35604

- 398 -

Цб II 92272

Наумова, Стефка.  Утвърждаването на социологията на правото в летописа на юридическия факултет и съвременни тенденции в нейното развитие / Стефка Наумова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 50-61. 

 34
Ключови думи: 1. юридически позитивизъм 2. правно съзнание 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35583

- 399 -

Цб II 92272

Недев, Делян.  Към въпроса за гражданскоправна защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето / Делян Недев. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 178-183. 

 34
Ключови думи: 1. деликатна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35608

- 400 -

Цб II 92272

Николов, Николай.  Правна характеристика на задълженията по чл. 114Б, ал. 1 ЗППЦК / Николай Николов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 420-436. 

 34
Ключови думи: 1. публично дружество 2. конфликт на интереси 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35686

- 401 -

Цб II 92272

Николова, Ивана.  Развитие на федералното трудово законодателство в САЩ през 30- те и 40- те години на XX в. / Ивана Николова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 334-346. 

 34
Ключови думи: 1. САЩ 2. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 35625

- 402 -

Цб II 92272

Павлов, Станислав.  Някои аспекти, свързани с международноправната уредба на правото на здраве и здравни грижи / Станислав Павлов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 426-436. 

 34
Ключови думи: 1. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35635

- 403 -

Цб II 92272

Панайотов, Спас.  Новите положения в чл. 53 от наказателния кодекс на Република България / Спас Панайотов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 337-345. 

 34
Ключови думи: 1. имущество 2. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35677

- 404 -

Цб II 92272

Пандилов, Светослав.  Спиране на изпълнението на арбитражно решение / Светослав Пандилов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 326-333. 

 34
Ключови думи: 1. обезпечително производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35624

- 405 -

Цб II 92272

Пандилова, Надя.  Проблемът за условността на термина професионална непредпазливост / Надя Пандилова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 309-314. 

 34
Ключови думи: 1. професионална непредпазливост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35673

- 406 -

Цб II 92272

Паунов, Христо.  За потребността от функционирането на институцията „ Университетски омбудсман“ в България / Христо Паунов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 46-53. 

 34
Ключови думи: 1. омбудсман 2. България 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35647

- 407 -

Цб II 92272

Пенчев, Георги.  Еколоправни норми и екологични правоотношения / Георги Пенчев. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 7-16. 

 34
Ключови думи: 1. екология 2. правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35643

- 408 -

Цб II 92275

Пенчев, Георги.  Екологично право и трудово право: Връзка, взаимодействие, отграничаване / Георги Пенчев. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 69-77. 

 349.6  + 349.2
Ключови думи: 1. екологично право 2. трудово право 3. Република България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
  

Сист. No: 35758

- 409 -

Цб II 92272

Пенчев, Мартин.  Обем на прехвърляните права при договора за цесия / Мартин Пенчев. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 296-302. 

 34
Ключови думи: 1. договор 2. цесия 3. права 4. ипотека 5. залог 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35621

- 410 -

Цб II 92275

Перспективи пред трудовото право - дигитализация и имплементиране на зелени политики . // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020

 349.2  + 004.77:33
Ключови думи: 1. трудово право 2. Зелена сделка 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35772

- 411 -

Цб II 92275

Петров, Атанас.  Обезщетението за безработица при заличаване на управителя от търговския регистър по чл. 141, ал. 5 ТЗ / Атанас Петров. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 268-275. 

 349.2  + 331.56
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. Търговски регистър 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35783

- 412 -

Цб II 92272

Петрова, Десислава.  Бързото производство по НПК в светлината на промените, въведени с ДВ, бр.63 от 2017г. - практически аспекти / Десислава Петрова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 219-229. 

 34
Ключови думи: 1. бързо производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35664

- 413 -

Цб II 92272

Петрова, Паунита.  Международноправна уредба на правото на колективно преговаряне и на някои други форми на социален диалог в България / Паунита Петрова. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 206-212. 

 34
Ключови думи: 1. социален диалог 2. международноправна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35613

- 414 -

Цб II 92272

Попйорданова- Андреева, Диана.  Правна рамка на финансирането на българската културна политика - проблеми и възможни решения / Диана Попйорданова- Андреева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 230-240. 

 34
Ключови думи: 1. култура 2. финансиране 3. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35665

- 415 -

Цб II 92275

Попова, Цвета.  Може ли заболяването от Covid - 19 да се признае за трудова злополука или за професионална болест? / Цвета Попова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 231-247. 

 349.2  + 349.3:368
Ключови думи: 1. коронавирус 2. професионална болест 3. трудова злополука 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35778

- 416 -

Цб II 92272

Радев, Димитър.  Същност н съдебната реформа / Димитър Радев. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 17-23. 

 34
Ключови думи: 1. съдебна реформа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35644

- 417 -

Цб II 92272

Радев, Стефан.  За някаи промени, въведени със ЗПП / Стефан Радев. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 129-. 

 34
Ключови думи: 1. процедури 2. договор за наем 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35655

- 418 -

Цб II 92275

Радев, Стефан.  Механизмът 60/40 и проблемите в нормативната уредба / Стефан Радев. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 362-370. 

 349.2
Ключови думи: 1. нормативна уредба 2. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35790

- 419 -

Цб II 92272

Радева, Нели.  Приносът на Стефан Бобчев за съхраняването на българското обичайно наказателно право / Нели Радева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 161-169. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. обичаи 
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Бобчев, Стефан 
  

Сист. No: 35658

- 420 -

Цб II 92272

Райчева, Таня.  Видеоконференцията - възможност за провеждане в наказателното производство / Таня Райчева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 300-308. 

 34
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. публичност 3. право на защита 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35672

- 421 -

Цб II 92272

Рогова, Росица.  Правна уредба на условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти / Росица Рогова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 276-283. 

 614.000.34
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. права на пациенти 3. нарушения 4. налагане на санкция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35669

- 422 -

Цб II 92275

Саръиванова, Жасмина.  Уредба на процедурата по арбитраж в закона за уреждане на колективните трудови спорове / Жасмина Саръиванова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 159-165. 

 34
Ключови думи: 1. конфликт 2. арбитраж 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35770

- 423 -

Цб II 92272

Симова-Митова, Неделина.  Някои въпроси относно прекъсване на погасителната давност при предявяване на възражение и при частично предявяване на вземането / Неделина Симова-Митова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 437-449. 

 34
Ключови думи: 1. давност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35636

- 424 -

Цб II 92272

Славова, Мария.  Зая глобалното административно право / Мария Славова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 24-31. 

 34  + 342.9
Ключови думи: 1. добро управление 2. административно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35645

- 425 -

Цб II 92272

Смолички, Павел.  Разпоредителното заседание по НПК и новата идея на законодателя - практически проблеми / Павел Смолички. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 196-204. 

 34
Ключови думи: 1. досъдебно производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35662

- 426 -

Цб II 92272

Спасов, Спас.  Принудителните административни мерки в националното право през XX век / Спас Спасов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 377-385. 

 34
Ключови думи: 1. административно право 2. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35681

- 427 -

Цб II 92275

Средкова, Красимира.  Мот, бъдещето на достойния труд и нетипичните форми на трудова заетост в България / Красимира Средкова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 45-58. 

 349.2  + 331
Ключови думи: 1. работник 2. трудова заетост 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35756

- 428 -

Цб II 92275

Стайков, Ивайло.  Международната организация на труда и пандемията Covid - 19 / Ивайло Стайков. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 293-318. 

 331.87  + 349.2
Ключови думи: 1. организация на труда 2. трудово право 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 35786

- 429 -

Цб II 92272

Станев, Христо.  Нормативната регулация на държавното въздухоплаване в Република България / Христо Станев. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 356-368. 

 347.8
Ключови думи: 1. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35679

- 430 -

Цб П I 1042

Станева, Валентина.  Счетоводни приблизителни оценки в договорите за сух и мокър лизинг във въздушния транспорт / Валентина Станева, Христо Станев. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 253-258. 

   Прев.загл.: Accounting estimates in the contracts for dry and wet leasing in air transport

 657  + 656.7.000.34
Ключови думи: 1. сух лизинг 2. мокър лизинг 3. въздушен транспорт 4. счетоводни оценки 5. въздухоплавателни средства 6. лизингови договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Право 
  

Сист. No: 35501

- 431 -

Цб II 92272

Стойков, Стоян.  Изпълнителните деяния в състава на престъпленията па чл. 234 НК / Стоян Стойков. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 188-195. 

 34
Ключови думи: 1. наказателно право 2. акциз 3. наказателна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35661

- 432 -

Цб II 92272

Сукарева, Златка.  100 години юридическо образование в УНСС / Златка Сукарева. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 16-22. 

 34
Ключови думи: 1. юридическо образование 2. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35580

- 433 -

Цб II 92272

Танев, Константин.  Стефан Бобчев и неговите изследвания на старобългарските правни паметници: Опит за съвременен прочит / Константин Танев. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 23-41. 

 34
Ключови думи: 1. право 
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Бобчев, Стефан 
  

Сист. No: 35581

- 434 -

Цб II 92272

Топуров, Петър.  Кога е налице нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва, поради накърняване на добрите нрави? / Петър Топуров. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 279-286. 

 34
Ключови думи: 1. договор 2. договорни лихви 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35619

- 435 -

Цб II 92275

Христова, Жанета.  За закрилата на работниците и служителите по врем на пандемия / Жанета Христова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 343-361. 

 349.2  + 658.3
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. извънредно положение 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35789

- 436 -

Цб II 92272

Христова, Надежда.  За правото на жалбоподателя на разноски след оттегляне на административния акт в хода на съдебното производство / Надежда Христова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 75-83. 

 34
Ключови думи: 1. административен акт 2. жалбоподател 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35650

- 437 -

Цб II 92275

Христова, Надежда.  Пребиваването на чужденците на територята на Република България за целите на вътрешнокорпоративния трансфер / Надежда Христова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 166-172. 

 34  + 314.7
Ключови думи: 1. чужденци 2. Република България 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35771

- 438 -

 

Цанков, Веселин Христов.  Правни основи на местното самоуправление и местната администрация / Веселин Христов Цанков. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 51-58. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 342.55
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. местна администрация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35740

- 439 -

Цб II 92272

Цветанов, Иван.  Относно брака и развода в древния свят / Иван Цветанов. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 93-108. 

 34
Ключови думи: 1. брак 2. развод 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35587

- 440 -

Цб II 92272

Чакълджиян, Микаел.  Намеса на публичната власт в отношенията между търговци и потребители от античността до началото на XX-ти век в световен мащаб. Развитие на административноправните средства за защита на потребителите / Микаел Чакълджиян. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 386-395. 

 34
Ключови думи: 1. защита на потребителите 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35683

- 441 -

Цб II 92272

Чернева, Бойка.  Европеизацията на правото и интердисциплинарните изследвания на правото и икономиката / Бойка Чернева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 103-113. 

 34
Ключови думи: 1. сравнително право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35653

- 442 -

Цб II 92272

Чилова, Нина.  Финансова контролна компетентност на органите на местната власт, съгласно действащото законодателство / Нина Чилова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 54-61. 

 34
Ключови думи: 1. контролна компетентност 2. правомощия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35648

- 443 -

Цб II 92275

Чочова, Мария.  Предпоставки за допустимост и основателност на иска за обявяване на недействителност на трудов договор / Мария Чочова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 147-158. 

 34
Ключови думи: 1. недействителност 2. трудов договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35769

- 444 -

Цб II 92272

Шаламанов, Стоян.  Значение на правата на собственост в обхват на институционалното икономическо регулиране / Стоян Шаламанов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 254-263. 

 34
Ключови думи: 1. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35667

- 445 -

Цб II 92272

Шиков, Георг.  Императивни или диспозитивни са нормите на чл. 125, ал. 2 и чл. 125, ал. 3 ТЗ? / Георг Шиков. // Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" : Том 1 - 2, . 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 411-425. 

 34
Ключови думи: 1. ООД 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35634

- 446 -

Цб II 92272

Шулева, Йоанна.  Сфери на приложение на преюдициалното запитване / Йоанна Шулева. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 410-419. 

 34
Ключови думи: 1. преюдиция 2. административно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35685

- 447 -

 

Bankova, Diyana.  Financial Aspects of Crimes in the Game of Football / Diyana Bankova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 39-48. 

   Abstract In recent years, Bulgarian society has witnessed a number of abuses by the management of professional football clubs. However, these vicious practices are not a precedent. Although this activity is controlled by: the football federations of the respective country, the Federation Internationale de Football Association (FIFA) and the Union of European Football Associations (UEFA), this is not enough. It is important to take measures to counter crime, like: money laundering, corruption, fixing matches, illegal performance enhancing technology, sporting related financial irregularities, management related financial irregularities, transfer of young players across borders . In this line, the United Kingdom is developing a special mode to prevention from crimes in the football games. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No03_D%20Bankova.pdf 

 657  + 796.332
Ключови думи: 1. frauds 2. financial crimes 3. football 4. regulations 5. финансови измами 6. футбол 7. регулации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35798

Интелектуална собственост

- 448 -

 

Съботинова, Диана.  Международен индекс "право на собственост" и икономическо благосъстояние / Диана Съботинова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, XXVII, 2020, 277-287. 

 347.77
Ключови думи: 1. право на собственост 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 35811

Обществено управление. Публична администрация

- 449 -

 

Тончева, Росица.  Интереси и роли на заинтересованите страни за участие в съвременна бартерна система в българска община / Росица Тончева. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 139-168. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10373 

 352.07
Ключови думи: 1. България 2. заинтересовани страни 3. бартерна система 4. частни небанкови пари (ЧНП) 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 35530

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 450 -

Цб II 92274

Александрова, Светла Христова.  Ефективността в работата на МВР и борбата с битовата престъпност / Светла Христова Александрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 327-332. 

 355
Ключови думи: 1. ефективност 2. сигурност 3. МВР 4. битова престъпност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35750

- 451 -

Цб II 92274

Асенов, Мартин Николаев.  Сигурността и опазването на критичните инфраструктури в черноморския регион / Мартин Николаев Асенов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 281-287. 

 004.056
Ключови думи: 1. сигурност 2. критична инфраструктура 3. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 35745

- 452 -

Цб II 92274

Богданов, Николай Владимиров.  Системите за противовъздушна отбрана като алтернатива на авиацията / Николай Владимиров Богданов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 304-314. 

 355.02
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35748

- 453 -

Цб II 92274

Влахова, Мартина Михайлова.  Последици от демографския срив за сигурността на страната / Мартина Михайлова Влахова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 340-346. 

 314  + 355
Ключови думи: 1. демография 2. демографски срив 3. сигурност 4. последици 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35752

- 454 -

Цб II 92274

Генов, Гено Ивов.  Демографските проблеми и националната сигурност на Република България / Гено Ивов Генов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 315-326. 

 355
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. криза 3. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35749

- 455 -

 

Димитров, Димитър.  Предложения за подобряване на процеса на придобиване на въоръжение и техника за българската армия / Димитър Димитров. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 13-17. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 351.86
Ключови думи: 1. отбранителни ресурси 2. стратегическо управление 3. въображение 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35552

- 456 -

 

Димитров, Нончо.  Зелената енергия и вредните емисии на парникови газове - неделима част от енергийната сигурност на Бъргария / Нончо Димитров. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 71-79. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 621.311
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. парникови газове 3. зелена енергия 4. вредни емисии 5. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 6. рамкова програма на ЕС за научни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35589

- 457 -

тЦб I 6167

Жаблянова, Гергана Бориславова.  Студентите и информационната сигурност - проблеми и предизвикателства / Гергана Бориславова Жаблянова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 238-241. 

 004.056
Ключови думи: 1. студенти 2. информационна сигурност 3. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35885

- 458 -

Цб I 6167

Захариева, Лили Николаева.  Усъвършенстване на енергийната сигурност на Република България / Лили Николаева Захариева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 187-191. 

 004.056  + 621.311
Ключови думи: 1. енергийна сигурност 2. регионална сигурност 3. Република България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35859

- 459 -

Цб II 92272

Иванова, Снежа.  Възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност по реда на Закона за обществените поръчки / Снежа Иванова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 437-445. 

 355.45.000.34  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. отбрана и сигурност 3. ограничена процедура 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 35687

- 460 -

Цб II 92272

Йолов, Александър.  Концепция за радикализация в стратегическите документи на Европейския съюз / Александър Йолов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 473-483. 

 327.7:061.1 ЕС  + 355.45
Ключови думи: 1. радикализация 2. сигурност 3. тероризъм 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35693

- 461 -

 

Манев, Евгени.  Анализ на определение на понятието национална сигурност / Евгени Манев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, XXVII, 2020, 185-191. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 355.45
Ключови думи: 1. определение 2. сигурност 3. национална сигурност 4. защита 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35804

- 462 -

Цб II 92274

Петкова, Стела Пламенова.  Изследване на международната търговия на България с въоръжение и техника / Стела Пламенова Петкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 288-295. 

 355  + 339.56
Ключови думи: 1. България 2. международна търговия 3. техника 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35746

- 463 -

Цб I 6167

Стефанова, София Теодорова.  Приложение на архитектурния подход в сигурността и отбраната / София Теодорова Стефанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 249-256. 

 355
Ключови думи: 1. отбрана 2. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35895

- 464 -

 

Стоянов, Стоян.  Международните конфликти и използването на „хибридни подходи“ в началото на XXI век / Стоян Стоянов. // Научни трудове на УНСС, 2021, N Т. 2, 101-116. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10370 

 355.02
Ключови думи: 1. конфликти 2. сигурност 3. разузнаване 4. хибриден подход 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35513

- 465 -

 

Траянов, Иво.  Специфика на международните оръжейни пазари / Иво Траянов. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 65-70. 

 623.4  + 339.13
Ключови думи: 1. оръжейна търговия 2. международен пазар 3. търговия с оръжие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35588

- 466 -

 

20 години катедра "Национална и регионална сигурност" и специалност "Икономика на отбратана и сигурността" . // Инфраструктура & Комуникации, 2, 2011, N 3, 106-109. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 378  + 004.056
Ключови думи: 1. УНСС 2. ВУЗ 3. национална сигурност 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 35602

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 467 -

Цб II 92275

Андреева, Андрияна.  За функциите на трудовото и осигурителното право в уловията на пандемия / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 279-292. 

 349.2  + 349.3:368
Ключови думи: 1. трудово право 2. осигурително право 3. социална защита 4. социална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35784

- 468 -

 

Йолова, Галина.  За принципите на задължителното здравно осигуряване / Галина Йолова. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 3, 263-278. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/89 

 368
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. задължителни здравноосигурителни вноски 3. здравноосигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35691

- 469 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на пенсионните фондове / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 259-264. 

   Прев.загл.: Financial frauds and crimes related to the financial statements of pension funds

 657  + 368.43
Ключови думи: 1. финансови измами 2. финансови престъпления 3. финансови отчети 4. пенсионни фондове 5. независим финансов одит 6. регистрирани одитори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35503

- 470 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Информационни връзки и системи на разплащания в осигурителната система на Р България / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 44, 2021, N 1, 49-56. 

   Прев.загл.: Information connections and payment systems in the social security system of the Republic of Bulgaria

 368.4  + 657
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. платежни системи 3. здравно осигуряване 4. бюджетни предприятия 5. счетоводна отчетност 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35508

- 471 -

Цб II 92275

Попова, Цвета.  Може ли заболяването от Covid - 19 да се признае за трудова злополука или за професионална болест? / Цвета Попова. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 231-247. 

 349.2  + 349.3:368
Ключови думи: 1. коронавирус 2. професионална болест 3. трудова злополука 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35778

- 472 -

 

Milev, Jeko.  The Pandemic Crisis and the Resulted Risks for the Fully Funded Pension Funds in Central and Eastern Europe / Jeko Milev. // Научни трудове на УНСС, Т. 2, 2021, N 2, 203-216. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10376 

 368.43
Ключови думи: 1. пенсионни фондове 2. пандемична криза 3. инвестиционни рискове 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35607

- 473 -

Цб II 92207

Nikolov, Dimitre.  Risk Management in Agriculture - Insurance Mechanisms in Bulgaria / Dimitre Nikolov, Svetlana Alexandrova. // Agriculture and rural areas in the new member states - Romania and Bulgaria after 10 years of EU membership : Book of Proceedings / Scientific ed. Bozhidar Ivanov  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Institute of Agricultural Economics - Sofia, 2020, 171-190. 

1. Bulgaria - agriculture, rural areas 2. Romania - agriculture, rural areas 
 63  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. земеделие 3. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35479

Образование

- 474 -

 

Начева, Радка.  Електронно обучение в условията на пандемия българският и латвийският опит във висшето образование / Радка Начева, Анита Янсоне. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 4, 311-331. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/uploads/20210309020237_139607189360477ffd07378.pdf 

 37
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. обучение 3. висше образование 4. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 35713

- 475 -

 

Николова, Христина.  Състояние и перспективи за развитие на научните изследвания в областта на икономиката и търговската експлоатация на транспорта / Христина Николова. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 31-33. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 378  + 001
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. ВУЗ 3. икономика на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
  

Сист. No: 35572

- 476 -

Цб II 92274

Пискова, Теодора, Георгиева.  Фактори за изграждането на корпоративен имидж в образователната система / Теодора Пискова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 19-27. 

 37.014.54
Ключови думи: 1. имидж 2. комуникации 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 35696

- 477 -

 

Попова, Николина.  Обучение по туризъм във ВУЗ - компетенции за успешен бизнес / Николина Попова, Соня Милева, Мария Воденска. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 35-40. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. туризъм 3. обучение 4. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 32324

- 478 -

 

Русев, Иван.  Академичната автономия - кауза и постижение на висшето търговско училище - Варна (1920 - 1945) / Иван Русев. // Год. на Иконом. унив. - Варна, Т. 90 2019-2020, 2020, 5-60. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/uploads/20210326090134_2079203541605da2eee57c3.pdf 

 37
Ключови думи: 1. Висше търговско училище - Варна 2. икономическо образование 3. академична автономност 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 35847

- 479 -

 

Терезова, Силвия.  Състояние и перспективи на развитие на научна специалност 05.02.18. "Икономика и управление" (Планиране и анализ на търговската дейност) / Силвия Терезова. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 27-30. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 37.014.54
Ключови думи: 1. висше образование 2. научно направление 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 35570

- 480 -

 

20 години катедра "Национална и регионална сигурност" и специалност "Икономика на отбратана и сигурността" . // Инфраструктура & Комуникации, 2, 2011, N 3, 106-109. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 378  + 004.056
Ключови думи: 1. УНСС 2. ВУЗ 3. национална сигурност 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 35602

Обществено положение на жената

- 481 -

Цб П I 1042

Николова, Петя.  Някои аспекти на развитие на женското предприемачество в България и САЩ: сравнителен анализ / Петя Николова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 45, 2021, N 1, 291-297. 

   Прев.загл.: Some aspects of the development of women`s entrepreneurship in Bulgaria and The United States: A comparative analysis

 396.003.13
Ключови думи: 1. жени 2. бизнес 3. женско предприемачество 4. семейство 5. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 
  

Сист. No: 35504

Математика. Естествени науки

Екология

- 482 -

Цб I 6167

Михова, Лиляна Кръстева.  Екологични аспекти на устойчивите логистични услуги в България / Лиляна Кръстева Михова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 95-103. 

 574  + 658.7
Ключови думи: 1. екология 2. логистика 3. доставчици 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35843

- 483 -

Цб II 92275

Пенчев, Георги.  Екологично право и трудово право: Връзка, взаимодействие, отграничаване / Георги Пенчев. // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 69-77. 

 349.6  + 349.2
Ключови думи: 1. екологично право 2. трудово право 3. Република България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
  

Сист. No: 35758

- 484 -

Цб II 92270

Тодоров, Вениамин.  Публично финансиране на екологичната политика в България / Вениамин Тодоров. // Икономиката на България, . Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 372-390. 

 339.923
Ключови думи: 1. публични разходи 2. екологична политика 3. сравнителен анализ 4. България 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35538

- 485 -

Цб П II 1655

Safi, Fatma.  Subtractive versus Multiplicative Habits in Environmental Economics / Fatma Safi, Lobna Ben Hassen. // Economic Alternatives, 2021, N 1, 72-90. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2021.1/EA.2021.1.05.pdf 

 502:338
Ключови думи: 1. околна среда 2. потребление 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 35774

Приложни науки

Здравеопазване

- 486 -

 

Деливерски, Йордан.  Управление на миграционните процеси в условията на трансгранична заплаха за здравето / Йордан Деливерски. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2020, 192-197. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf 

 325  + 614
Ключови думи: 1. мигранти 2. миграционни процеси 3. здравна сигурност 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35799

- 487 -

Цб II 92272

Малинов, Наско.  За някои проблеми на здравноосигурителните лица при използваните от тях здравни услуги / Наско Малинов. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 484-495. 

 614  + 34
Ключови думи: 1. здраве 2. здравни услуги 3. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Право 
  

Сист. No: 35694

- 488 -

Цб II 92272

Рогова, Росица.  Правна уредба на условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти / Росица Рогова. // 100 години УНСС - 100 години право в УНСС : Том 1 - 2 : Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в Голяма и Малка конференти зали, УНСС София, България : Т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ик / Ред. кол. Иван Цветанов, Илонка Пешева-Горанова; Ред. кол. и състав. Петя Митрева, Златка Вангелова, : Издателски комплекс - УНСС, 276-283. 

 614.000.34
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. права на пациенти 3. нарушения 4. налагане на санкция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35669

- 489 -

Цб II 91068

Bimi, Indrit.  Technical dimensions of job satisfaction of nurses in regional hospitals in Albania. The case of Regional hospital of Durres / Indrit Bimi. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 71-84. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 614.21(496.5)
Ключови думи: 1. болници 2. медицински сестри 3. здравна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 35825

- 490 -

Цб II 91068

Bimi, Indrit.  Job market for nurses in Albania: an approach related professional growth and education / Indrit Bimi. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 100-109. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 614.21(496.5)
Ключови думи: 1. медицински сестри 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35828

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 491 -

Цб II 92274

Бебин, Борислав, Красимиров.  Фотоволтаичните системи в България / Борислав Бебин. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 274-278. 

 621.311
Ключови думи: 1. енергия 2. електрическа енергия 3. България 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35744

- 492 -

Цб II 92274

Близнаков, Константин Петров.  Екологични горива в транспорта / Константин Петров Близнаков. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 252-259. 

 620.91
Ключови думи: 1. екологични горива 2. транспорт 3. опазване на околната среда 4. вредни емисии 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 35736

- 493 -

Цб I 6167

Захариева, Лили Николаева.  Усъвършенстване на енергийната сигурност на Република България / Лили Николаева Захариева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 187-191. 

 004.056  + 621.311
Ключови думи: 1. енергийна сигурност 2. регионална сигурност 3. Република България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35859

- 494 -

Цб II 92274

Лозанова, Михаела Бойкова.  Използването на биомасата като алтернативен източнок на енергия / Михаела Бойкова Лозанова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 238-244. 

 620.91
Ключови думи: 1. биомаса 2. енергия 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 35734

- 495 -

Цб II 91068

Маринов, Марин.  Преходът към либерализация на електроенергийния пазар - митове и реалности / Марин Маринов, Николай Дончев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 : Т. 2. / Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хи  (София). - София. - София : Publishing Complex - UNWE, 2020, 5-56. 

1. Преход - България - след 1989 г. 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. електроенергиен пазар 2. пазарен механизъм 3. електроенергия 4. либерализация 5. енергийна политика 6. свободен пазар 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Европейски съюз 3. България 
  

Сист. No: 35823

- 496 -

Цб I 6167

Alzyoud, Ayadh.  Factors that can be exploited to commit a protracted theft of nuckear material / Ayadh Alzyoud, Mohammad Al-oqaily, Fadi Malak. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 224-. 

 621.039
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 35884

- 497 -

Цб I 6167

Chihango, Kabanda Martin.  Desing and evaluation of physical protection systems for nuclear facilities / Kabanda Martin Chihango. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 208-218. 

 504.4  + 621.039
Ключови думи: 1. ядрена енергетика 2. оценка 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 35871

- 498 -

Цб I 6167

Nabayaogo, Delwende.  International cooperation in implementing nuclear security these past five years: the case of Burkina Faso / Delwende Nabayaogo. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 219-223. 

 621.039
Ключови думи: 1. ядрена сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Буркина Фасо 
  

Сист. No: 35883

Информационни технологии. Иновации

- 499 -

Цб I 6167

Златанова, Зорница Ангелова.  Интернет маркетинг и фактори влияещи върху дистрибуцията в туристическата фирма / Зорница Ангелова Златанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 347-352. 

 339.13:004.5  + 338.48
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. дистрибуция 3. туристически фирми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35912

- 500 -

Цб II 92274

Иванова, Емануела Валентинова.  Културните индустрии в света на дигиталната икономика - трансформации, фактори на влияние и предизвикателства / Емануела Валентинова Иванова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 64-73. 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. културни индустрии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35703

- 501 -

 

Илиева, Ирена.  Върховенството на правото и изкуственият интелект / Ирена Илиева. // Известия - спис. на Иконом. унив. Варна, 2020, N 3, 210-226. 

   
   http://journal.ue-varna.bg/issue/contents/89 

 34  + 004
Ключови думи: 1. върховенство на правото 2. изкуствен интелект (AI) 3. пандемия 4. COVID-19 5. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35688

- 502 -

 

Маринов, Стоян.  Възможности на информационните технологии за развитие на системата за управление на туристическа дистинация / Стоян Маринов. // Инфраструктура & Комуникации, 5, 2015, N 10, 292-297. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205,%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202015,%20%D0%BA%D0%BD.%2010.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. система за управление 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35857

- 503 -

Цб II 92274

Ножделова, Ирена Стоянова.  Фалшивите новини преди и след появата на интернет / Ирена Стоянова Ножделова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 89-95. 

 077
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. фалшиви новини 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35706

- 504 -

Цб II 92274

Пейчев, Денислав.  Ролята на фокусирания информационно - управленски ресурс в съвременната дигитална среда / Денислав Пейчев. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 50-55. 

 681.518
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35701

- 505 -

Цб II 92275

Перспективи пред трудовото право - дигитализация и имплементиране на зелени политики . // Проблеми на трудовото и осигурителното право : Научна конференция / Науч. ред. съвет Райна Койчева, Андрей Александров, Андрияна Андреева. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020

 349.2  + 004.77:33
Ключови думи: 1. трудово право 2. Зелена сделка 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35772

- 506 -

Цб II 92270

Ранчев, Георги.  Дигитална трансформация и електронно фактуриране в европейския съюз и България / Георги Ранчев. // Икономиката на България и Европейския съюз : финанси,  счетоводство. Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол : Том 1 - 2 : Колективна монография : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен к / Науч. кол. Румен Брусарски и др.; Рец. Богомил Манов, Стоян Стоянов : Издателски комплекс - УНСС, 376-390. 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. данъчен контрол 3. електронно фактуриране 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35567

- 507 -

Цб II 92274

Стойков, Ангел Тодоров.  Влияние на дигиталната ера върху културния туризъм / Ангел Тодоров Стойков. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 143-149. 

 004.77:33  + 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно наследство 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35716

- 508 -

Цб I 6167

Цанкова, Гергана Цветелинова.  Кибертероризъм - актуални проблеми и предизвикателства / Гергана Цветелинова Цанкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 242-248. 

 323.28  + 004.493
Ключови думи: 1. кибертероризъм 2. киберсигурност 3. киберпространство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35889

Изкуство. Музика. Спорт

- 509 -

 

Андреева, Диана.  Културните индустрии като носители на пазарни дефекти (на примера на филмовата индустрия) / Диана Андреева. // Инфраструктура & Комуникации, 2011, 95-105. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202,%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8,%202011,%20%D0%BA%D0%BD.%203.pdf 

 7.010.4
Ключови думи: 1. творчески индустрии 2. културни индустрии 3. филмова индустрия 4. филми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 35599

- 510 -

Цб I 6167

Николова, Ивана Мирославова.  Тенденции и перспективи в пазара на изкуство / Ивана Мирославова Николова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 76-83. 

 339  + 7.010.1
Ключови думи: 1. търговия 2. изкуство 3. пазар 4. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 35820

Езикознание. Литературознание

- 511 -

Цб II 76100

Боров, Тодор.  Народната библиотека и българската литература / Тодор Боров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 227-237. 

   Публикувано в: Боров, Т. Книга и литература. С., 1981, 317-334. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35882

География. Странознание

- 512 -

Цб II 92274

Радева Йоанна Радкова.  Климатичните промени в света / Радева Йоанна Радкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 333-339. 

 551.58
Ключови думи: 1. климат 2. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 
  

Сист. No: 35751

История. Биографии. Краезнание

- 513 -

Цб II 76100

Ангелова, Маргарита.  Библиотеката на Народното събрание / Маргарита Ангелова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 259-261. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Народно събрание 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35892

- 514 -

Цб II 76100

Аргирова-Герасимова, Мария.  Библиотеката на Българската академия на науките - хранителница на знанието / Мария Аргирова-Герасимова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 121-126. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. БАН (Българска академия на науките) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35865

- 515 -

Цб II 76100

Балабанов, Александър.  Библиотека и директори (По случай петдесет години от съществуването на Народната библиотека, 28 декемврий 1930 г.) / Александър Балабанов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 225-226. 

   Публикувано в: Балабанов, Ал. Из един живот. С., 1934, 253-255. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35881

- 516 -

Цб II 76100

Боров, Тодор.  Народната библиотека и българската литература / Тодор Боров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 227-237. 

   Публикувано в: Боров, Т. Книга и литература. С., 1981, 317-334. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35882

- 517 -

Цб II 76100

Гергова, Ани.  Васил Априлов и Никола Палаузов - попечители и основоположници на Габровското училище / Ани Гергова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 83-85. 

   Публикувано в: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. С., 2000, 29-32. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. училищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35835

- 518 -

Цб II 76100

Гергова, Ани.  Иван Николоевич Денкоглу - щедър софийски благодетел / Ани Гергова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 86-88. 

   Публикувано в: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. Документални очерци. С., 2000. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Денкоглу, Иван Николаевич 
  

Сист. No: 35836

- 519 -

Цб II 76100

Гунев, Иван.  Как се създаде и разви първата читалищна библиотека в България / Иван Гунев. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 97-104. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1972, №7-8, 47-51. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35839

- 520 -

Цб II 76100

Гунев, Иван.  Домашни библиотеки в Свищов през първата половина на деветнадесети век / Иван Гунев. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 137-142. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1974, №7-8, 55-58. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 35867

- 521 -

Цб II 76100

Гюзелев, Васил.  Книжовен състав на средновековните библиотеки в България / Васил Гюзелев. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 27-40. 

   Публикувано в: Гюзелев, В. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България XIII-XIV век. С., 1985, 164-181. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35830

- 522 -

Цб II 76100

Данков, Евлоги.  Библиотеката на неоплатоническата философска школа в Бачковския манастир / Евлоги Данков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 58-62. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1986, №9, 31-36. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. манастирски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35832

- 523 -

Цб II 76100

Димитров, Филип.  Домашните библиотеки през Възраждането / Филип Димитров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 129-136. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1964, №9-10, 40-47. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Българско възраждане 3. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35866

- 524 -

Цб II 76100

Иречек, Константин.  Библиотеката / Константин Иречек. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 223-224. 

   Публикувано в: Иречек, К. Български дневник. Т.2., С., 1932, с. 445, 446, 448, 449, 453, 477, 506, 539. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35880

- 525 -

Цб II 76100

Кирова, Елена.  Училищните библиотеки - първите български обществени библиотеки през Възраждането / Елена Кирова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 75-82. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1982, №1, 40-44. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35834

- 526 -

Цб II 76100

Кирова, Елена.  Читалищните библиотеки през Възраждането / Елена Кирова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 91-96. 

   Публикувано в: Библиотека, 1982, №2, 46-48. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35838

- 527 -

Цб II 76100

Кирова, Елена.  Библиотеката на Неофит Рилски / Елена Кирова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 143-150. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1980, №5, 43-48. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Неофит Рилски 
  

Сист. No: 35868

- 528 -

Цб II 76100

Класанова, Василка.  Извор на знания и култура / Василка Класанова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 256-258. 

   Публикувано в: 50 години Окръжна народна библиотека.Юбил. бр., май 1972. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35891

- 529 -

Цб II 76100

Колева, Радка.  Пловдивската библиотека - културен институт от европейски тип / Радка Колева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 238-245. 

   Публикувано в: Библиотека, 1999, №6, 5-13. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 35886

- 530 -

Цб II 76100

Лазаров, Стойко.  Български читалища извън териториите на страната / Стойко Лазаров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 112-116. 

   Публикувано в: Лазаров, Ст. Основи на читалищното дело. С., 1987, 34-43. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 027.52
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35863

- 531 -

Цб II 92274

Митова, Милена Ваньова.  Виена - културно -историческото наследство в съвременния свят / Милена Ваньова Митова. // Инфраструктура бизнес и комуникации, . Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорк. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 158-164. 

 904
Ключови думи: 1. културно-историческо наследство 2. изкуство 3. архитектура 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Туризъм 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Виена 2. Австрия 
  

Сист. No: 35719

- 532 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Цариградското списание "Читалище" и неговите редактори / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 117-120. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Цариград 
  

Сист. No: 35864

- 533 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Читалищното дело в културното развитие на България в годините от Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 167-184. 

1. Библиотеки - България - история 
 02  + 374.28
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35874

- 534 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Читалищният съюз и неговите председатели / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 185-194. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 374.28
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалища 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35875

- 535 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Читалищно законодателство / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 195-197. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 374.28.000.34
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищно законодателство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35876

- 536 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Ролята на списание "Читалище" за развитие на читалищната и библиотековедската мисъл в България от началото до средата на 40-те години на ХХ в. / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 198-200. 

   Публикувано в: Читалище, 1993, №4-5, 12-14. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 374.28
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалища 3. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35877

- 537 -

Цб II 76100

Младенова, Мария.  Стоян Аргиров - основоположник на библиотековедската наука в България / Мария Младенова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 273-280. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. библиотекознание 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Аргиров, Стоян 
  

Сист. No: 35899

- 538 -

Цб II 76100

Парижков, Петър.  Народните читалища и българската книжнина през Възраждането / Петър Парижков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 109-111. 

   Публикувано в: Читалище, 1994, №1-2, 18-19. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93  + 027.52
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. читалищни библиотеки 3. Българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35862

- 539 -

Цб II 76100

Постаджян, Мари.  Основатели и първостроители на Народната библиотека "Иван Вазов" / Мари Постаджян. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 246-249. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1982, №8, 36-40. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Народна библиотека "Иван Вазов" 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 35887

- 540 -

Цб II 76100

Радева, Живка.  История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945 година) / Живка Радева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 250-253. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 35888

- 541 -

Цб II 76100

Разсуканов, Йосиф.  Предвестник на народните читалища / Йосиф Разсуканов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 89-90. 

   Публикувано в: Библиотека, 1999, №1, 66-68. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35837

- 542 -

Цб II 76100

Сарандева, Сия.  За личната библиотека на Петко Рачов Славейков / Сия Сарандева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 158-160. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1988, №2, 34-36. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Славейков, Петко Р. 
  

Сист. No: 35872

- 543 -

Цб II 76100

Сестримски, Иван.  Библиотеката на проф. Марин Дринов / Иван Сестримски. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 161-163. 

   Публикувано в: Читалище, 1994, №-12, 6-7. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Дринов, Марин 
  

Сист. No: 35873

- 544 -

Цб II 76100

Стефанов, Анани.  Възрожденецът Кръстьо Пишурка / Анани Стефанов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 105-106. 

   Публикувано в: Читалище, 2001, №3-4, 12-13. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Пишурка, Кръстьо Стоянов 
  

Сист. No: 35840

- 545 -

Цб II 76100

Стоянов, Маньо.  Библиотеката на Найден Геров / Маньо Стоянов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 155-157. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1963, №2, 38-39. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Геров, Найден 
  

Сист. No: 35870

- 546 -

Цб II 76100

Тилева, Виктория.  Софийската народна библиотека - връстница на Освобождението / Виктория Тилева. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 203-217. 

   Публикувано в: Библиотека, 1998, №5, 9-27. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35878

- 547 -

Цб II 76100

Тодоров, Илия.  Библиотеката на Неофит Бозвели / Илия Тодоров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 151-154. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1968, №5, 50-53. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. лични библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Неофит Бозвели 
  

Сист. No: 35869

- 548 -

Цб II 76100

Трайков, Веселин.  Читалището тоже е едно училище / Веселин Трайков. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 107-108. 

   Публикувано в: Читалище, 2001, №3-4, 14-15. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Раковски, Георги Стойков 
  

Сист. No: 35841

- 549 -

Цб II 76100

Тренкова, Вера.  Осемдесет и пет години Централна медицинска библиотека / Вера Тренкова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 286-288. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35901

- 550 -

Цб II 76100

Хаджихристов, Христо.  Марин Дринов и българската Национална библиотека / Христо Хаджихристов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 218-222. 

   Публикувано в: Дринов, М. Материали от българо-съветска науч. конф. С., 1989, 28-32. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Дринов, Марин 
  

Сист. No: 35879

- 551 -

Цб II 76100

Христова, Боряна.  Библиотеката на Рилския манастир / Боряна Христова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 41-57. 

   Публикувано в: Рилският манастир. Сборник. Под. ред. на Маргарита Коева. С., 2000, 32-46. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. манастирски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35831

- 552 -

Цб II 76100

Христова, Лилия.  Сто и пет години библиотека на Художествената академия "Николай Павлович" / Лилия Христова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 281-285. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35900

- 553 -

Цб II 76100

Цветанов, Ценко.  Библиотеките през епохата на Възраждането ни / Ценко Цветанов. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 65-74. 

   Публикувано в: Библиотекар, 1956, №3, 16-34. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. Българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35833

- 554 -

Цб II 76100

Чилингиров, Добромир.  Пораждане на идеята за Шуменска народна библиотека / Добромир Чилингиров. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 254-255. 

   Публикувано в: 50 години Окръжна народна библиотека.Юбил. бр., май 1972. 

1. Библиотеки - България - история 
 02.000.93
Ключови думи: 1. история на библиотеките 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Шумен 
  

Сист. No: 35890

- 555 -

Цб II 76100

Янкова, Иванка.  Университетската библиотека - съзиждане на модерен европейски библиотечно-информационен комплекс / Иванка Янкова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 265-270. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 3. СУ "Св. Климент Охридски" 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35893

- 556 -

Цб II 76100

Янкова, Иванка.  Дарителската традиция на български учени към Университетската библиотека / Иванка Янкова. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сборник статии / Състав. Мария Младенова; Ред. Иванка Янкова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Кл.Охридски", 2003, 271-272. 

   Публикувано в: сп. Наука, 2002, №3, 64-65. 

1. Библиотеки - България - история 
 027.7
Ключови думи: 1. история на библиотеките 2. университетски библиотеки 3. СУ "Св. Климент Охридски" 4. дарителство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 35898


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 322 
Александрова, Светла Христова 323 450 
Александрова, Светлана 189 213 238 473 
Алексиева, Снежина 253 
Анастасов, Ангел 324 
Анастасова-Чопева, Минка 194 
Ангелов, Светослав Ангелов 297 
Ангелова, Маргарита 1 513 
Андасарова, Радка 172 
Андреева, Андрияна 105 325 467 
Андреева, Диана 252 509 
Андреева, Елена, Иванова 326 
Антонова, Катя 106 
Апостолова, Сандра Кристиян 254 275 
Аргирова-Герасимова, Мария 2 514 
Асенов, Емил 82 
Асенов, Мартин Николаев 451 
Асенов, Симеон 83 
Атанасов, Атанас 51 149 327 
Атанасов, Венциславов, Елислав 328 
Атанасов, Пламен Атанасов 61 
Атанасова, Анита 150 
Бакьов, Георги 329 
Балабанов, Александър 3 515 
Балабанова, Христина 330 331 
Банкова, Дияна 151 
Банкова, Иванка 182 
Банов, Христо 332 
Басмаджиева, Стилияна Димитрова 276 
Башев, Храбрин 195 196 197 
Башева, Снежана 152 
Бебин, Борислав, Красимиров 491 
Белова, Габриела 333 
Благоева, Блага 84 
Близнаков, Константин Петров 492 
Богданов, Николай Владимиров 452 
Богданова-Мишева, Милеслава 334 
Боевски, Иван 198 205 
Бозмарова, Адела Руменова 52 
Бозов, Петър 335 
Борисов, Кирил 124 
Борисов, Петър 199 205 
Борисова, Анита 336 
Борисова, Маргарита Станиславова 62 
Борисова, Милена 177 277 
Боров, Тодор 4 511 516 
Брусарски, Румен 120 
Бучков, Петър Веселинов 63 
Бъчварова, Маргарита 337 338 
Вангелова, Златка 339 
Васева, Цветолюба 340 
Василев, Иван Русланов 5 64 
Василева, Евгения 53 
Вачков, Стефан 121 
Вейсел, Али 153 
Великова, Еленита 278 
Великова-Стоянова, Албена 341 
Вечев, Венцислав 154 
Владимирова, Катя 342 
Влахова, Мартина Михайлова 54 453 
Воденска, Мария 477 
Вражалски, Димитър 99 
Вълканов, Недялко 122 
Вълчанов, Иван Иванов 65 
Вълчева, Александра 343 
Галинова, Анелия 155 
Гарова- Мучева, Габриела 344 
Гевренова, Нина 345 
Генкова, Диана 100 
Генов, Гено Ивов 454 
Генов, Георги 85 
Георгиев, Георги 239 
Георгиев, Георги Ивайлов 66 
Георгиев, Кръстю Георгиев 346 
Георгиев, Любомир 122 
Георгиев, Мартин Пламенов 255 256 
Георгиева, Даниела 156 
Георгиева, Жаклин Емилова 190 
Георгиева, Мирела Георгиева 86 
Гергова, Ани 6 7 517 518 
Горанова, Илонка 347 
Господинова, Силвия 101 
Гочев, Георги 348 349 
Градинарова, Таня 350 
Градинарова, Таня Панайотова 351 
Гунев, Иван 8 9 519 520 
Гълъбова, Виолета 298 
Гюзелев, Васил 10 521 
Давидков, Цветан 178 
Данков, Евлоги 11 522 
Деливерска, Мариела 352 
Деливерски, Йордан 87 486 
Дечева, Даниела Димитрова 257 
Джонева, Лиляна 157 
Димитров, Димитър 455 
Димитров, Мирослав 353 
Димитров, Нончо 456 
Димитров, Филип 12 523 
Димитрова, Ваня Данчева 299 
Димитрова, Виктория Веселинова 179 300 
Димитрова, Виолета 301 
Димитрова, Диана 354 
Димитрова, Емилия 95 
Димитрова, Мария 107 
Димитрова, Светослава 76 
Димитрова, Славка 355 
Димитрова, Стела Цанкова 279 
Димитрова, Цветосрлава Андреева 180 
Димова, Маргарита Данаилова 67 
Динев, Димитър 356 
Дишкова, Полина Николаева 280 
Доленски, Бойко 158 
Дончев, Николай 318 495 
Дончева, Милица 50 181 
Драганов, Живко 357 
Драганов, Красимир 358 
Драганов, Тихомиров Марианов 281 
Драгнева, Николина Белчева 258 
Дулевски, Стойчо 359 
Дунавски, Деян 360 
Дянкова, Ванеса Венциславова 259 
Еркянова, Гюлдан 361 
Жаблянова, Гергана Бориславова 457 
Жеков, Боян 362 
Желев, Живко Атанасов 363 
Захариева, Лили Николаева 458 493 
Здравкова, Евелина 76 
Златанова, Зорница Ангелова 282 499 
Иванов, Божидар 195 201 
Иванов, Николай 302 
Иванов, Светослав 184 
Иванова, Емануела Валентинова 500 
Иванова, Лора Светославова 283 
Иванова, Маргарита 364 
Иванова, Павлина 108 
Иванова, Росица 159 160 161 
Иванова, Снежа 365 459 
Иванова, Соня Ганчева 119 
Игнатова, Николинка 109 110 303 
Илиев, Пламен 162 
Илиева, Ирена 366 501 
Илийн, Леонид 227 
Илчев, Андрей Огнянов 260 
Иречек, Константин 13 524 
Йолов, Александър 317 460 
Йолова, Галина 325 467 468 
Йонева, Елизабет 88 
Йорданов, Даниел 367 
Йорданова, Зорница 368 
Йосифова, Десислава 163 
Йотова, Христина Николаева 284 
Кабаджова, Моника 213 
Кавалджиева, Калина 164 
Калев, Пламен Митков 369 
Калемджиева, Гинка 370 
Калчев, Емил 200 
Караниколов, Любен 371 
Кирилова-Андреева, Гергана 372 
Киров, Стоян 123 
Кирова, Елена 14 15 16 525 526 527 
Кирова, Наталия 111 373 
Киселова, Наталия 374 
Китанов, Яким 124 
Кичукова, Ива Иванова 261 
Класанова, Василка 17 528 
Клатева, Елена 285 
Ковачевич, Милена 125 
Коен, Жаклин 286 
Койчева, Райна 375 
Коларова, Мая Емилова 68 
Колева, Велина 184 
Колева, Дарина 96 
Колева, Радка 18 529 
Коновалова, Людмила 227 
Костадинова, Ралица 376 
Костова, Септемврина 304 
Котева, Нина 201 
Кралева, Ивета Василева 305 
Кръстева, Янита Красимирова 262 
Куков, Нико Иванов 55 56 
Кънев, Красимиров, Александър 377 
Кънева, Аглика 126 378 
Кънева, Светла 379 380 
Кътев, Бисер Радославов 306 
Лазаров, Стойко 19 530 
Лазаров, Стоян 381 
Лазарова, Николета 382 
Лекова, Веселина Пламенова 307 
Лозанова, Михаела Бойкова 494 
Любенова, Красимира Веселинова 190 
Маданска, Нели 383 
Македонска- Цветкова, Нели Лучкова 287 
Малинов, Наско 384 487 
Манев, Евгени 461 
Манчева, Галя 89 
Маринов, Марин 318 495 
Маринов, Стоян 288 502 
Маринова, Диана 385 
Маринова, Марина 57 102 202 
Марков, Пресиян 386 
Маркова, Мария 165 
Металова, Дияна 132 
Мидова, Петр