Нови статии - юни 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

- 1 -

 

Илиев, Петкан.  Финансиране на църковните дейности / Петкан Илиев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 131-142. 

 336  + 26/28
Ключови думи: 1. църковен данък 2. данъчни облекчения 3. данъчни разходи 4. икономикс на религията 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Религия 
  

Сист. No: 32365

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

 

Косулиев, Александър.  Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г. / Александър Косулиев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019

 314
Ключови думи: 1. раждаемост 2. доходи 3. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32289

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 3 -

 

Василева, Силвия.  Особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български / Силвия Василева. // Науч. трудове на УНСС, Т.4, 2019, 161-171. 

 07
Ключови думи: 1. немски език 2. текст 3. икономическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32268

- 4 -

 

Гайдаров, Иван.  Обществените медии по пътя към дигитална трансформация / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 12, 8-10. 

   Секторът (медийният), за пръв път е изправен езновременно пред конкуренцията на частните медии и платформи ката Netflix и Amazon Prime. 

 07
Ключови думи: 1. медии 2. обществени медии 3. дигитална трансформация 4. дигитални платформи 5. Кипър 6. Амазон 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32292

- 5 -

 

Пенчева, Антония.  Метафоричното говорене за корупцията в Българския медиен дискурс / Антония Пенчева. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 145-159. 

 328.185
Ключови думи: 1. медиен дискурс 2. корупция 3. метафоричност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 32266

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 6 -

Цб П II 1592

Андреев,Теодор.  Сто години от Ньойската катастрофа: правната рамка на Договора за мир от 27 ноември 1919 / Теодор Андреев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 5-12. 

   Ньойският договор е от историческо значение за България. Той нанася тежък удар върху външнополитическото положение на страната, която остава заобиколена от враждебни съседи и не се ползва с доверието на големите победителки във войната. България остава с въоръжени сили, чиято численост е силно намалена. На много места договорът поставя тежки условия за мир и налага международноправни задължения, които победената страна не е в състояние да оспорва. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международни договори 2. Първа световна война 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32304

- 7 -

Цб П II 1592

Банчев, Бисер.  Завръщането на големите сили на Балканите / Бисер Банчев. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 15- 28. 

   Деликатното равновесие в обществата на балканските страни е особено чувствително към натиск отвън. ЕС, който дълго време беше приеман като опора и източник на стабилност, на този етап не може да изпълни подобна роля. Възродените конфликти от времето на студената война се съчетават с тенденциите на нарастващо многополюсно геополитическо противопоставяне, а те, взети заедно, намират своите проекции и в региона. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитически интереси 2. САЩ 3. Русия 4. Китай 5. влияние 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32357

- 8 -

Цб П II 1592

Бийби, Джордж.  Как Тръмп би могъл да избегне войната с Русия / Джордж Бийби. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 101-116. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международни отношения 2. конфликт 3. САЩ 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32314

- 9 -

 

Благоева, Блага.  Балканските държави и индекс на демокрация (2017) / Блага Благоева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 283-297. 

 32
Ключови думи: 1. индекс на демокрация 2. България 3. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32244

- 10 -

Цб П II 1592

Борисов, Боян.  „Мултивекторната геополитика” на Беларус: отвъд илюзиите / Боян Борисов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 53-66. 

   Преди известно време бившият помощник на американския държавен секретар по европейските и евроазиатските въпроси Уес Мичъл заяви на едно мероприятие на Атлантическия съвет, че „днес националният суверенитет и териториалната цялост на такива гранични държави, като Украйна, Грузия и дори Беларус представляват най-сигурния бастион срещу руския неоимпериализъм”. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. Беларус 3. интеграционна политика 4. руско влияние 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32375

- 11 -

 

Братанова, Калина.  Образът на Балканите, конструиран в публичните изявления на Доналд Тръмп (2017-2018 г.) / Калина Братанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 263-281. 

 32
Ключови думи: 1. Балкани 2. външна политика 3. Доналд Тръмп 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32243

- 12 -

 

Винаров, Иван.  (Бивша Югославска) Република Северна Македония на кръстопът в търсене на идентичност(и) / Иван Винаров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 299-313. 

 32
Ключови думи: 1. Македония 2. социално инженерство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32245

- 13 -

Цб П II 1592

Григоров, Стефан.  Гърция във фокуса на вниманието на Вашингтон, Пекин и Москва / Стефан Григоров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 29-37. 

   Както изглежда, в рамките на новата американската стратегия за разширяване възможностите на НАТО на Балканите, Вашингтон отрежда ключова роля на нашата южна съседка Гърция. Китайската икономическа експанзия. Мигрантската криза. Американските планове. Руската реакция. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американски интереси 2. китайски икономически интереси 3. международна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32358

- 14 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Африканският вектор на руската геополитика / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 43-55. 

   В хода на своето възраждане, Русия продължава да укрепва позициите си на глобална сила. Разбира се, тя не разполага с такива възможности и ресурси, каквито имат други велики държави, като Китай или САЩ, но това не пречи на Москва да се ангажира със събитията, случващи се в света, включително и в Африка, където руснаците реализират последователна стратегия, излизаща далеч извън рамките на двустранните отношения и поставяща си за цел развитие на връзките с континента, като цяло. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. руска политика 2. геополитика 3. интерес 4. стратегии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32308

- 15 -

Цб П II 1592

Димитров, Диян.  Концепция за ново административно-териториално устройство на България / Диян Димитров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 5-14. 

   В смисъла на изградените териториални звена, административно-териториалното устройство е сред основните елементи на държавната структура. Чрез административно-териториалното устройство се създава система за удовлетворяване на интересите и потребностите на населението на местно ниво – в града, общината, окръга и областта, които то обитава. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. държавно устройство 2. административна реформа 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32356

- 16 -

Цб П II 1592

Захра, Махмуд.  Ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес: Конференцията в Мадрид и Договорите от Осло / Махмуд Захра. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 138-148. 

   Настоящата статия е посветена на политическата роля на Европейския съюз за намиране адекватно решение на палестинско-израелския конфликт. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Близък Изток 2. Палестина 3. Израел 4. кризи 5. преговори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32300

- 17 -

 

Ишпекова-Братанова, Калина.  Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на Европейския съюз в публичните изявления на президента / Калина Ишпекова-Братанова, Марияна Мирчева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 89-105. 

 32
Ключови думи: 1. идентичност 2. дискурс 3. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32256

- 18 -

 

Йонева, Елизабет.  Балканите в новата енергийна архитектура: политическа динамика и стопански предизвикателства / Елизабет Йонева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 247-260. 

 32
Ключови думи: 1. Балкани 2. ЕС 3. енергетика 4. петрол 5. природен газ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32239

- 19 -

 

Манчева, Галя.  Политически и икономически предизвикателства през Западните Балкани в процеса на присъединяването им към ЕС / Галя Манчева, Елена Симеонова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 45-70. 

 32
Ключови думи: 1. политически риск 2. Западни Балкани 3. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32253

- 20 -

Цб П II 1592

Маринов, Стефан.  Морската мощ на континенталната суперсила / Стефан Маринов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 117-124. 

   Икономическите измерения на руската морска геополитика. Укрепването на руския морски потенциал в Арктика и Далечния Изток. Военното измерение на руската морска стратегия. Свръхмодерните технологии в руския ВМФ. Руските морски амбиции. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Русия 2. геополитика 3. морска стратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32317

- 21 -

Цб П II 1592

Маркова, Лилия.  Идентичности и конфликти: случаят с Босна и Херцеговина / Лилия Маркова. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 13-28. 

   Настоящото изследване цели да проблематизира въпроса за националната идентичност в БиХ в контекста на конфликтите там. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. национализъм 2. национална идентичност 3. конфликти 4. политически интереси 5. религиозни общности 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32306

- 22 -

Цб П II 1592

Начев, Йордан.  Операция «Съюзна сила»: двайсет години от бомбардировките на НАТО срещу Югославия / Йордан Начев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 121-137. 

   Докато хронологията на събитията може да обясни в известна степен развитието на процеса и как се стигна до взeмането на това много важно решение от страна на НАТО, отговорът на въпроса „защо?” изисква задълбочен анализ на формиралата се тогава геополитическа обстановка. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Югославия 2. НАТО 3. бомбардировки 4. сепаратизъм 5. Косово 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32296

- 23 -

Цб П II 1592

Павлова, Вихра.  Ролята на Азиатско-Тихоокеанския регион в геополитическата архитектура на ХХI век / Вихра Павлова. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 93-100. 

   Вниманието в този текст е насочено към т.нар. "стабилна нестабилност" в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), която - противно на очакванията, осигури на страните в това географско пространство относително безкризисно развитие. Въпреки разпада на биполярната система и множеството хипотези за нарастваща нестабилност, отсъствието на крупни конфликти от края на войната във Виетнам насам, е очевиден факт. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. регионална политика 2. АСЕАН 3. субсистеми 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32310

- 24 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Френско-германският "завой на Изток" и бъдещето на ЕС / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 29-42. 

   Сред ключовите теми, засегнати от Макрон, бе тази за залеза на западната доминация: "Бих акцентирал върху огромното сътресение, което несъмнено се случва за първи път в нашата история практически във всички сфери и притежава наистина исторически мащаби.... Със сигурност ставаме свидетели на края на западната хегемония в света. Бяхме свикнали с международния ред, основан на западната хегемония от ХVІІІ век насам. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. постсоциалистически страни 3. Източна Европа 4. хегемония 5. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32307

- 25 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  Имигрантският проблем, "новите десни" и неоимперските амбиции на Берлин / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 43-52. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. имигранти 2. Европа 3. криейтив процес 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32372

- 26 -

Цб П II 1592

Петров, Петър.  Русия на европейския газов пазар в условията на глобални промени / Петър Петров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 151-164. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. газов пазар 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32351

- 27 -

Цб П II 1592

Сайфулин, Емил.  Колонизацията на космоса и международното право / Емил Сайфулин. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 143-150. 

   Колонизацията на Слънчевата система изглежда необратим процес. Самият прогрес и чисто човешкото любопитство, наред с романтичния първооткривателски дух, ни тласкат в тази посока. Според някои, "сме се родили твърде късно за да изследваме земята и твърде рано за да изследваме космоса", но това означава, че именно днес и именно науката за международното право, което в бъдеще вероятно ще се трансформира в междупланетно право, следва да започне да проучва нови варианти и направления в развитието на космическото право. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. космос 2. колонизация 3. космическо право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32339

- 28 -

Цб П II 1592

Стефанов, Никола.  Новата "Голяма игра" в Централна Азия / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 56-69. 

    Мнозина западни анализатори не крият изненадата си, че обективно съществуващите противоречия между Русия и Китай в Централна Азия не доведоха до изостряне съперничеството между тях, а вместо това днес наблюдаваме формирането на руско-китайско стратегическо партньорство в региона. Според някои, причината за това е, че Пекин и Москва са се споразумели да си разпределят ролите в Централна Азия, предотвратявайки - поне на този етап - началото на нова "Голяма игра" в региона. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. регионално сътрудничество 2. стратегическо партньорство 3. руско-китайски алианс 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32309

- 29 -

Цб П II 1592

Стефанов, Никола.  Черно море и Балканите в контекста на противопоставянето между НАТО и Русия / Никола Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 38-42. 

   Както е известно, наред с Балтийския регион, зоната на Черно море е сред най-вероятните точки на потенциален сблъсък между НАТО и Русия. Тук Москва има сериозни неразрешени проблеми с Грузия и Украйна, които продължават да настояват да бъдат приети в НАТО, въпреки, че шансовете им са нищожни. Независимо от това обаче, САЩ все още не са в състояние да формират единна и достатъчно мощна антируска коалиция в региона. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. балкански държави 2. американски интереси 3. руска стратегия 4. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32369

- 30 -

Цб П II 1592

Тертре, Брюно.  Възможно ли е европейското "ядрено сдържане" / Брюно Тертре. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 6, 125-142. 

   От десетилетия насам, въпросът за европейското сдържане е част от дебата за сигурността на континента. Няма причина да вярваме, че в обозримо бъдеще този дебат ще доведе до появата на каквато и да било разновидност на "европейска бомба". В същото време обаче, постоянното усещане за несигурност и тревогите относно надеждността на американските гаранции вероятно ще провокират нова дискусия за ядреното сдържане сред заинтересованите европейски държави . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. Европейска сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32319

- 31 -

Цб П II 1592

Тимофеев, Иван.  Европа във фокуса на "вторичните санкции" на САЩ / Иван Тимофеев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 105-120. 

   Под вторични санкции се разбира използването на ограничения против онези компании, държави или физически лица, които осъществяват транзакции със страни държави, организации или лица - обект на санкции. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. международни отношения 3. САЩ 4. Русия 5. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32295

- 32 -

Цб П II 1592

Целнер, Волфганг.  Необходимостта от нов подход към контрола на конвенционалните въоръжения / Волфганг Целнер. // Геополитика & геостратегия, 17, 2020, N 1, 85-89. 

   Навлизането на отношенията между НАТО и Русия в период на "открито сдържане" е свързано с опасността от нова надпревара във въоръженията и военни рискове, особено в зоната на съприкосновение на двамата играчи. Тези рискове могат да бъдат минимизирани посредством установяването на субрегионален контрол на въоръженията. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. конвенционални оръжия 2. Европа 3. контрол на оръжията 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32380

Икономика. Икономически теории

- 33 -

 

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, 107-118. 

   Представено е кратко обобщение на някои от новаторските идеи на Гордън Тълок (1922-2014), смятан за един от основателите на школата на публичния избор в икономическата наука. Той поставя началото на ново икономическо мислене като прилага парадигмената рамка на рационалния избор към политическата и правна система. 

 330.1
Ключови думи: 1. икономически теории на XX век 2. рента 3. гласуване с обикновено мнозинство 4. конституционна икономика 5. бюрокрация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Тълок, Гордън 2. Попър, Карл 
  

Сист. No: 32360

- 34 -

 

Иванова, Ваня.  Кръговата икономика в България - перспективи и предизвикателства / Ваня Иванова. // Науч. трудове на УНСС, Т.5, 2019, 203-213. 

 33
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. управление на отпадъците 3. иновативни технологии 4. екологощадящо производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32376

- 35 -

 

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2019 г. . // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, 78-116. 

   Кралската шведска академия на науките реши наградата на Шведската национална банка за постижения в областта на икономическите науки в памет на Алфред Нобел за 2019 г. да бъде присъдена на Абхиджит Банерджи, Естер Дюфло и Майкъл Кремър "за експерименталния им подход за справяне със световната бедност". 

 33
Ключови думи: 1. Нобелови лауреати 2. информационна икономика 3. икономика на иновациите 4. бедност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Банерджи, Абхиджит 2. Дюфло, Естер 3. Кремър, Майкъл 
  

Сист. No: 32272

- 36 -

 

Ножаров, Щерьо.  Хибридните заплахи като екзотичен икономически шок / Щерьо Ножаров. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, 23-33. 

 330.11
Ключови думи: 1. хибридни заплахи 2. бизнес цикъл 3. икономически растеж 4. хибридни войни 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32316

- 37 -

 

Проданов, Христо.  Големите данни, промените в статистиката и новите предизвикателства пред политикономическите системи / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, 40-58. 

 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. Индустриална революция 3. дигитална революция 4. статистика 5. алгоритми 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32267

Икономикс

- 38 -

 

Бари, Тод Дж.  Натискът за въвеждане на екзистенц-минимум в САЩ: връзка на минималната работна заплата с инфлацията, с безработицата, и с двете или с никое от двете / Тод Дж. Бари. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, 68-105. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. САЩ 2. минимална работна заплата 3. инфлация 4. екзистенц-минимум 5. маргинализация 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32364

- 39 -

 

Беев, Ивайло.  Функция на фискалната реакция: емпиричен модел за България / Ивайло Беев, Иван Тодоров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 187-199. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10212 

 330
Ключови думи: 1. публичен дълг 2. бюджетен дефицит 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32373

- 40 -

 

Василев, Дилян.  Трайната стагнация – произход на понятието, преглед на научната литература и същност на академичния дебат / Дилян Василев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, 137-198. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. стагнация 2. естествена лихва 3. монетарна политика 4. демография 5. потенциален растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32366

- 41 -

 

Велушев, Милен.  Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции – случаят с българската икономика / Милен Велушев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, 3-21. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. модел 4. производителност 5. изискуема възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32265

- 42 -

 

Дамянов, Димитър.  Структурна конвергенция на европейските икономики - преглед на литературата / Димитър Дамянов. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 217-229. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. структурна конвергенция 3. парични съюзи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32377

- 43 -

 

Марикина, Мария.  Брутен вътрешен продукт или брутно нацонално щастие - коя е по добрата алтернатива за измерване на икономиката? / Мария Марикина. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 175-185. 

 330.5
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. икономическо благосъстояние 3. Брутно национално щастие (БНЩ) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32371

- 44 -

 

Неделчева, Юлия.  Икономически аспекти и характеристики на неравенството по възраст в реалност / Юлия Неделчева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, 6878. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. възрастова структура 2. икономическо неравенство 3. застаряващо население 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32305

- 45 -

 

Ралева, Стела.  Структурни характеристики на икономическия растеж в България / Стела Ралева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 65-81. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10204 

 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. БВП 3. структурна конвергенция 4. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32303

- 46 -

 

Седларски, Теодор.  Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода / Теодор Седларски. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 143-159. 

 330
Ключови думи: 1. социален статус 2. Вебленови ефекти 3. бедност 4. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32367

- 47 -

 

Zlatinov, Dimitar.  Macroeconomic Policy Coordination Approach under Currency Board Arrangements in Bulgaria / Dimitar Zlatinov. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 55-64. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономическа политика 2. валутен борд 3. фискална политика 4. парична политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32299

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 48 -

 

Атанасова, Маргарита.  Икономически активно население в България през периода 2007-2017 г. - динамика на образователната и възрастовата структура / Маргарита Атанасова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 101-116. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10206 

 331
Ключови думи: 1. икономически активно население 2. работна сила 3. образователна структура 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32354

- 49 -

 

Банов, Христо.  Особености при прилагането на основанията за недействителност на трудовия договор за обучение по време на работа / Христо Банов. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, 3-19. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. трудов договор 3. Кодекс на труда (КТ) 4. изпитателен срок 5. противоречия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 32246

- 50 -

 

Банов, Христо.  Задължението на работодателя за предаването на трудовата книжка и отговорността за неизпълнението му / Христо Банов. // Бизнес и право, 7, 2019, N 3, 99-112. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10199  

 331.101
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. работодатели 3. трудова книжка 4. трудово право 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 32340

- 51 -

 

Баултън, Клинт.  Как да измерим продуктивността на служителите / Клинт Баултън. // CIO, 2019, N 9, 94-96. 

   За оценката и измерванията на сътрудничеството и динамичността на служителите в ИТ сектора. 

 004
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. служители 3. продуктивност 4. управление на персонала 5. цифрови технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32280

- 52 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Кафене вместо офис : За плюсовете и минусите на отдалечената работа / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, N 10, 84-85. 

 004.7
Ключови думи: 1. отдалечена работа 2. дигитален номад 3. дистанционна работа 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32285

- 53 -

 

Динков, Милен.  Управление на емоциите на работното място / Милен Динков. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, 34-48. 

 331
Ключови думи: 1. емоции 2. емоционален труд 3. емоционално изтощение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32323

- 54 -

 

Динкова, Мария.  За технологично развитие са нужни правилните кадри / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 11, 52-53. 

 004.5  + 331
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. ИТ сектор 3. ИТ мениджмънт 4. ИТ-екипи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32290

- 55 -

 

Иванов, Петър.  Отдалечената работа изисква самомотивация и самодисциплина / Петър Иванов. // CIO, 2019, N 10, 86-88. 

 004.9  + 331
Ключови думи: 1. виртуални екипи 2. отдалечена работа 3. управление на времето 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32286

- 56 -

 

Луканова, Победа.  Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност / Победа Луканова, Васил Цанов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, 3-27. 

   
   economic-thought-2020-1-table-of-content..pdf 

 331
Ключови думи: 1. мотивационни теории 2. трудова мотивация 3. трудови доходи 4. удовлетвореност 5. неравенство 6. бедност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32353

- 57 -

 

Мушкаров, Гошо.  "Други" трудови възнаграждения / Гошо Мушкаров. // Актив, 2019, N 11, 56-60; № 12, 44-48. 

 331.101.3
Ключови думи: 1. трудово възнаграждение 2. основна работна заплата 3. допълнителни възнаграждения 4. казуси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32230

- 58 -

 

Сотирова, Мария.  Бъдещето на заетостта – между равновесната цена на труда и равновесното работно време при фактическо и / или потенциално производство / Мария Сотирова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 13-43. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. пазар на труда 3. работно време 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32252

- 59 -

 

Стефанова, Кристина.  Значение на факторната обусловеност на структурната конвергенция на пазара на труда в Европейския съюз - теоретични аспекти / Кристина Стефанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 292-309. 

 331
Ключови думи: 1. структурна конвергенция 2. пазар на труда 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Еврозона 5. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32387

- 60 -

 

Сярова, Елка.  Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС / Елка Сярова. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 4, 49-66. 

 331.45
Ключови думи: 1. заетост 2. труд 3. характеристики 4. икономика на знанието 5. труд 4.0 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32325

- 61 -

 

Botseva, Desislava.  Local Strategies and Initiatives to Encourage the Economic Activity and Career Development of Young People / Desislava Botseva. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 229-242. 

 330.16
Ключови думи: 1. образование 2. регионално развитие 3. местно самоуправление 4. младежка безработица 5. самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32276

Регионална икономика. Геоикономика.

- 62 -

 

Новичков, Николай.  Управление маркетингом территории на основании миссии муниципального образования / Николай Новичков, Е. А. Веселкова, А. Вл. Новичкова, Е. А. Савченко. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 1, 25-34. 

   Статията разкрива особеностите на териториалния маркетинг - мениджмънт, основан на изграждането и актуализирането на мисията на селото в контекста на слединдустриалната трансформация. 

 913
Ключови думи: 1. мисия 2. население 3. местно управление 4. териториален маркетинг 5. социални организации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32368

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 63 -

 

Абуселидзе, Георги.  Анализ на формирането и прилагането на бюджетни политики, осигуряващи социално-икономическото развитие на административнотериториалните единици / Георги Абуселидзе. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, 3-16. 

 336.1/.5
Ключови думи: 1. фискална политика 2. Държавен бюджет 3. местни бюджети 4. финансов модел 5. Грузия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32297

- 64 -

 

Бояджиева, Лиляна.  Обстоятелства, определящи възникването на данъчното събитие за доставките на стоки / Лиляна Бояджиева. // Актив, 2020, N 4, 36-38. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. доставки на стоки 2. данъчно отразяване 3. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 4. прехвърляне на собственост 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32382

- 65 -

 

Величков, Николай.  Теоретични измерения на конвергенцията в разходната структура на БВП в Еврозоната / Николай Величков. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 117-129. 

 336
Ключови думи: 1. конвергенция 2. БВП 3. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32362

- 66 -

 

Данева, Иванка.  Алтернативните инвестиции - възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове / Иванка Данева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 281-291. 

 336
Ключови думи: 1. алтернативни инвестиции 2. пенсионни фондове 3. инфраструктурни проекти 4. рискове 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32384

- 67 -

 

Илиев, Петкан.  Финансиране на църковните дейности / Петкан Илиев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 131-142. 

 336  + 26/28
Ключови думи: 1. църковен данък 2. данъчни облекчения 3. данъчни разходи 4. икономикс на религията 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Религия 
  

Сист. No: 32365

- 68 -

 

Йосифов, Траян.  Състояние на банковия кредитен пазар в България / Траян Йосифов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, 32-45. 

   
   https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/4159/947605348c5067891b5eebf111a16448.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 336.71
Ключови думи: 1. банково финансиране 2. кредитен пазар 3. стопански растеж 4. банкови продукти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32312

- 69 -

 

Маринов, Ивайло.  Трансгранична експанзия в сектор "бързи" кредити (проблеми и решения) / Ивайло Маринов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, 44-67. 

 336
Ключови думи: 1. бързи кредити 2. скоринг-модел 3. микрофинансови институции 4. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32302

- 70 -

 

Панева, Лиляна.  Облагаеми и необлагаеми доходи на физически лица от трудови правоотношения / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 12, 36-38. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. облагаем доход 3. доходи на физически лица 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32234

- 71 -

 

Ignatov, Ignat.  Automatic Budget Stabilization in the EU During 2007-2017 / Ignat Ignatov. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 41-54. 

 336
Ключови думи: 1. бюджет 2. ЕС 3. фискална дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32298

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 72 -

 

Бонев, Живко.  Някои основни въпроси на годишното счетоводно приключване / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 12, 2-6. 

 657
Ключови думи: 1. годишно счетоводно приключване 2. инвентаризация 3. финансов отчет 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32231

- 73 -

 

Бонев, Живко.  Приложението към финансовите отчети / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 1, 2-5. 

 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. счетоводна политика 3. класификация на информацията 4. счетоводна информация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32236

- 74 -

 

Бонев, Живко.  Отчитане на разходите за продажби в производствените предприятия / Живко Бонев. // Актив, 2020, N 4, 2-5. 

 657.2
Ключови думи: 1. производствени предприятия 2. отчитане на разходите 3. реализация 4. продажби 5. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32374

- 75 -

 

Брезоева, Бойка.  Коронавирус и ефектът му върху финансовите отчети / Бойка Брезоева. // Актив, 2020, N 4, 10-14. 

 657.6
Ключови думи: 1. COVID-19 2. финансови отчети 3. МСС 10 - Събития, след края на отчетния период 4. коронавирус 5. МСС 1 - Представяне на финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32381

- 76 -

 

Вечев, Венцислав.  Приписаните приходи, разходи и трансфери в бюджетните организации през призмата на счетоводството / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 12, 11-12. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни организации 2. счетоводно законодателство 3. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32232

- 77 -

 

Ималова, Диана.  Счетоводно отчитане на вътрешните разчети и разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации / Диана Ималова. // Актив, 2020, N 1, 7-15. 

 657.1
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. вътрешни разчети 3. касова отчетност 4. данък върху приходите от стопанска дейност 5. осигурителни вноски 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32237

- 78 -

 

Кавръкова, Полина.  За някои мерки за изпирането на пари / Полина Кавръкова. // Актив, 2019, N 12, 13-16. 

 328.185
Ключови думи: 1. пране на пари 2. идентификация 3. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 4. произход на средства 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32233

- 79 -

 

Камбурова, Лиляна.  Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване / Лиляна Камбурова. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, 51-64. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=831277 

 657
Ключови думи: 1. нематериални активи 2. оценяване 3. НСС 4. СС 38 5. счетоводни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32355

- 80 -

 

Кръстев, Людмил.  Теоретични аспекти на финансовия контролинг във фирмата / Людмил Кръстев. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, 19-31. 

 657.6
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. контролинг 3. финансови показатели 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32311

- 81 -

 

Панева, Лиляна.  Годишни справки декларации, подавани от платците на доходи на физически лица / Лиляна Панева. // Актив, 2020, N 1, 36-41. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна отчетност 2. годишна данъчна декларация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32240

- 82 -

 

Рангелов, Евгени.  Същност, счетоводно отчитане и данъчно третиране на търговията с наложен платеж / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 11, 10-13. 

 657
Ключови думи: 1. наложен платеж 2. търговия с наложен платеж 3. Закон за платежните услуги и платежните системи ( ЗПУПС) 4. счетоводно третиране 5. данъчно третиране 6. отчитане на продажби 7. Амазон 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32226

- 83 -

 

Рангелов, Евгени.  Авансови плащания и задатък / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 1, 16-19. 

 657
Ключови думи: 1. авансово облагане 2. счетоводно отчитане 3. данъчни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32238

- 84 -

 

Станкулов, Цветан.  Годишни инвентаризации и данъчна регулация на ефектите, произтичащи от стапанисването и отчинтането на материални активи / Цветан Станкулов. // Актив, 2019, N 11, 18-24. 

 657
Ключови думи: 1. материални активи 2. амортизации 3. непризнати разходи 4. счетоводно отчитане 5. инвентаризация 6. данъчно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32227

Управление

- 85 -

 

Герунов, Антон.  Приложение на класификационни алгоритми за моделиране на икономически избори / Антон Герунов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, 45-67. 

 519.87
Ключови думи: 1. класификация 2. икономически аспекти 3. двоичен избор 4. невронни мрежи 5. прогнози 6. кредитен риск 7. директен маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32363

- 86 -

 

Миланова, Аделина.  Корпоративната култура през призмата на поведенческата икономика / Аделина Миланова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 257-267. 

 005
Ключови думи: 1. корпоративна култура 2. поведенческа икономика 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 32379

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 87 -

 

Новичков, Николай.  Управление маркетингом территории на основании миссии муниципального образования / Николай Новичков, Е. А. Веселкова, А. Вл. Новичкова, Е. А. Савченко. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 1, 25-34. 

   Статията разкрива особеностите на териториалния маркетинг - мениджмънт, основан на изграждането и актуализирането на мисията на селото в контекста на слединдустриалната трансформация. 

 913
Ключови думи: 1. мисия 2. население 3. местно управление 4. териториален маркетинг 5. социални организации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 32368

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 88 -

Цб П II 1026

Боевски, Иван.  Роля на стеикхолдър мениджмънта за развитие на кредитните кооперации в България / Иван Боевски. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 1, 31-57. 

   Целта на изследването е да се верифицира следната хипотеза: „Правилно прилаганият стеи?кхолдър мениджмънт играе положителна и важна роля за успешното и устои?чиво развитие на кредитните кооперации в България“. 

 338.43
Ключови думи: 1. кредитни кооперации 2. стейкхолдър мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32247

- 89 -

 

Брънзова, Петя.  Влияние на климатичните промени и инвестиции за развитие на овощарството / Петя Брънзова, Дарина Русчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, 59-77. 

 338.43
Ключови думи: 1. овощарство 2. климатични промени 3. инвестиции 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32269

- 90 -

Цб П II 1026

Николов, Димитър.  Възможности за съвместен маркетинг на земеделски производители от област Смолян / Димитър Николов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 1, 70-77. 

 338.43
Ключови думи: 1. управление 2. ферми 3. риск 4. сдружаване 5. ползи 6. ограничения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32250

- 91 -

Цб П II 1026

Саров, Ангел.  Социално-икономически, екологични и управленчески аспекти при оползотворяването на утаики в земеделието, получени при пречистване на отпадъчни води / Ангел Саров. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 1, 58-69. 

 338.43
Ключови думи: 1. управление 2. отпадъчни води 3. земевладение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32248

- 92 -

Цб П II 1026

Теплов, Виталий Иванович.  Сравнителен анализ на кооперативните структури в България и Русия / Виталий Иванович Теплов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXV, 2020, N 1, 3-30. 

   Разработката проследява трансформациите в управленските структури в България и Русия от времето на създаването на първите кооперации до наши дни. Статията представя движещите социално-икономически и идеологически сили, които са водещи за протичащите изменения в земеделските кооперации. 

 338.43
Ключови думи: 1. кооперативни структури 2. земеделски кооперации 3. управленски структури 4. кооперативни ценности 5. принципи и практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32235

Икономика на индустрията

- 93 -

 

Аврамов, Виктор.  Моделиране на конкуренцията на борсовия пазар на електрическа енергия / Виктор Аврамов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, 65-79. 

   
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=831279 

 338.242.2
Ключови думи: 1. конкуренция 2. борсов пазар 3. електрическа енергия 4. модел на Курно 5. функции на предлагане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32359

- 94 -

 

Недев, Тодор.  Българската независима енергийна борса - възможности за управление на риска / Тодор Недев. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 2, 33-43. 

 621.311
Ключови думи: 1. пазар на електроенергия 2. цени 3. борси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32301

- 95 -

 

Dimitrov, Dimitar.  Economic Aspects of Tobacco Products’ Contraband / Dimitar Dimitrov. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 191-198. 

 663.97  + 339.19
Ключови думи: 1. тютюневи изделия 2. контрабанда 3. икономически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32271

- 96 -

 

Tagarev, Nedko.  Contraband and Counterfeit of Tobacco Products in Digital Age / Nedko Tagarev. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 243-251. 

 339.19
Ключови думи: 1. Интернет 2. контрабанда 3. фалшификати 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 32282

Туризъм

- 97 -

 

Динкова, Мария.  Какво препъна "Томас Кук" / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 12, 16-17. 

   Фалитът на компанията се дължи на неправилно взети ИТ решения и на неспособност да отговори на новите изисквания на пазара и клиентската удовлетвореност. 

 004.5  + 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически пазар 3. дигитална трансформация 4. фалит 5. клиентска удовлетвореност 6. технологични иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 32293

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 98 -

 

Пиримова, Вера.  Конвергенция в структурата на външната търговия - теоретични подходи и предизвикателства за България / Вера Пиримова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 83-99. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10205 

 339
Ключови думи: 1. теоретични подходи 2. конвергенция 3. външна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32352

- 99 -

 

Рангелова, Росица.  Структури изменения на външната търговия и икономическия растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС / Росица Рангелова, Валентин Билянски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2, 3-24. 

   
   economic-thought-2020-2-table-of-content..pdf 

 339.9
Ключови думи: 1. външна търговия 2. икономически растеж 3. структурни изменения 4. България 5. Румъния 6. БВП 7. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32361

Европейски съюз

- 100 -

 

Дамянов, Димитър.  Структурна конвергенция на европейските икономики - преглед на литературата / Димитър Дамянов. // Науч. трудове на УНСС, 2019, 217-229. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. структурна конвергенция 3. парични съюзи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
  

Сист. No: 32377

Право

- 101 -

 

Атанасов, Ангел.  Контролът върху неразпространението на ядреното оръжие и ролята на гаранциите на международната агенция за атомна енергия / Ангел Атанасов. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, 34-57. 

 341
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. нелегална дейност 3. Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 32251

- 102 -

 

Банов, Христо.  Особености при прилагането на основанията за недействителност на трудовия договор за обучение по време на работа / Христо Банов. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, 3-19. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. трудов договор 3. Кодекс на труда (КТ) 4. изпитателен срок 5. противоречия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
  

Сист. No: 32246

- 103 -

 

Банов, Христо.  Задължението на работодателя за предаването на трудовата книжка и отговорността за неизпълнението му / Христо Банов. // Бизнес и право, 7, 2019, N 3, 99-112. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10199  

 331.101
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. работодатели 3. трудова книжка 4. трудово право 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 32340

- 104 -

 

Велчев, Борис.  По някои въпроси на крайната необходимост в НК / Борис Велчев. // Правна мисъл, 2019, N 3, 20-33. 

 343
Ключови думи: 1. Наказателен кодекс (НК) 2. наказателно право 3. обществена опасност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32249

- 105 -

 

Генчев, Толик.  За встъпването в правата на кредита / Толик Генчев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, 21-44. 

 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. права на кредитора 3. суброгация 4. регресен риск 5. каноническо право 6. арбитраж 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32259

- 106 -

 

Делиев, Благой.  За някои конституционни аспекти на президентското вето / Благой Делиев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, 3-20. 

 342
Ключови думи: 1. конституционно право 2. президентско вето 3. президент 4. законодателен процес 5. конституционен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 32257

- 107 -

 

Димитрова, Емилия.  За съотношението между монополното и господстващото положение в българското конкурентно право / Емилия Димитрова. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, 58-86. 

 338.242.2
Ключови думи: 1. конкурентно право 2. монополно положение 3. субективно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32254

- 108 -

 

Маринова, Гергана.  За съдебния контрол върху някои способи на доказване / Гергана Маринова. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, 63-79. 

 343
Ключови думи: 1. наказателен процес 2. оглед 3. претърсване 4. съдебен контрол 5. съдебно решение 6. последващо одобрение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32260

- 109 -

 

Петкова, Аспасия.  Трудовото законодателство в помощ на работодателя по време на криза / Аспасия Петкова. // Актив, 2020, N 4, 43-49. 

 351.83
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. кризи 3. работа от разстояние 4. надомна работа 5. гъвкаво работно време 6. удължено работно време 7. ненормирано работно време 8. непълно работно време 9. време на разположение 10. работа на смени 11. извънреден труд 12. прекратяване на трудово правоотношение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32385

- 110 -

 

Рангелов, Евгени.  Договор за консигнация / Евгени Рангелов. // Актив, N 1, 57-60. 

 347.7
Ключови думи: 1. договор за консигнация 2. правна рамка 3. данъчно третиране 4. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32242

- 111 -

 

Рибарова, Антония.  Отговорност на държавана по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от административна дейност в здравеопазването / Антонина Рибарова, Лилия Жекова. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, 80-96. 

 342.9
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. административна дейност 3. пациенти 4. некачествена медицинска помощ 5. държавна намеса 6. компенсации за вреди 7. медицинска експертиза 8. деликт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32261

- 112 -

 

Ценова, Любка.  Нови промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари / Любка Ценова. // Актив, 2020, N 1, 42-43. 

 328.185
Ключови думи: 1. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 2. изпиране на пари 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32241

Обществено управление. Публична администрация

- 113 -

 

Гайдаров, Иван.  Електрическите тротинетки - от решение до проблем и обратно / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 12, 74-76. 

   Интересът към мобилността като услуга нарасна неимоверно в редица световни столици и това се превърна в предизвикателство пред администрациите. 

 316.334.56
Ключови думи: 1. урбанизация 2. градска мобилност 3. градска среда 4. тротинетки 5. велосипедна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 32294

- 114 -

 

Делиев, Благой.  За някои конституционни аспекти на президентското вето / Благой Делиев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 4, 3-20. 

 342
Ключови думи: 1. конституционно право 2. президентско вето 3. президент 4. законодателен процес 5. конституционен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 32257

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 115 -

 

Атанасов, Ангел.  Контролът върху неразпространението на ядреното оръжие и ролята на гаранциите на международната агенция за атомна енергия / Ангел Атанасов. // Правна мисъл, LX, 2019, N 3, 34-57. 

 341
Ключови думи: 1. ядрени оръжия 2. нелегална дейност 3. Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 32251

- 116 -

 

Дамянов, Владимир.  Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии / Владимир Дамянов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, 58-66. 

 504.4  + 004
Ключови думи: 1. пожарна безопасност 2. компютърни системи 3. интернет технологии 4. електронно управление 5. МВР 6. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32315

- 117 -

 

Gechkova, Teodora.  Critical Infrastructure – Identification and Protection / Teodora Gechkova. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 219-227. 

 355.45
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. стратегическо планиране 3. защита 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 32274

- 118 -

 

Poudin, Konstantin.  The Contribution of the Regional Security Systems for the Regional Security in South East Europe / Konstantin Poudin. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 199-207. 

 355/359
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. сигурност 3. системи за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 32273

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 119 -

 

Божикин, Иван.  Екосистеми за социално предприемачество: систематичен преглед на литературата / Иван Божикин. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 161-174. 

 304  + 502:338
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. екосистеми 3. фактори 4. икономически агенти 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Екология 
  

Сист. No: 32370

- 120 -

 

Заркова, Вержиния.  Осигуряване по договори за управление и контрол / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 11, 52-55. 

 368
Ключови думи: 1. осигурителни правоотношения 2. държавно обществено осигуряване (ДОО) 3. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32229

- 121 -

 

Заркова, Вержиния.  Промени в КСО, свързани с обявеното извънредно положение в страната / Вержиния Заркова. // Актив, 2020, N 4, 39-42. 

 368
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 3. осигурителен стаж 4. контрол 5. спорове 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32383

- 122 -

 

Заркова, Вержиния.  Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на постановление №55 на МС от 30.03.2020 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2020, N 4, 50-53. 

 304
Ключови думи: 1. осигурителни правоотношения 2. компенсации 3. извънредно положение 4. компенсации 5. пандемия 6. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32386

Образование

- 123 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Open Source University променя идеята за образованието / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, N 10, 38-39. 

   Open Source University - децентрализирана онлайн платформа, която подкрепя трансфера и координацията на информация между ключовите заинтересовани страни в образователната система - студенти, университети, бизнес и държава. 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. Open Source University 3. онлайн обучение 4. фирмено обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32281

- 124 -

 

Гатев, Дилян.  Преподаване по английски език за специализирани цели (Бизнес английски език) в УНСС / Дилян Гатев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 109-120. 

 378
Ключови думи: 1. преподаване 2. английски език 3. бизнес английски 4. езиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 32258

- 125 -

 

Динкова, Мария.  Бизнесът в помощ на технологичния дефицит в образованието / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 11, 40-43. 

 37.014.54
Ключови думи: 1. образователна система 2. образование 4.0 3. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 32288

- 126 -

 

Суинхоу, Дан.  Цифровата трансформация на Coventry започва със сигурността / Дан Суинхоу. // CIO, 2019, N 9, 73-75. 

 004.056
Ключови думи: 1. университети 2. информационна сигурност 3. цифрови технологии 4. учебни системи в облак 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 32278

Математика. Естествени науки

Екология

- 127 -

 

Божикин, Иван.  Екосистеми за социално предприемачество: систематичен преглед на литературата / Иван Божикин. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 161-174. 

 304  + 502:338
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. екосистеми 3. фактори 4. икономически агенти 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Екология 
  

Сист. No: 32370

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 128 -

 

Баултън, Клинт.  Как да измерим продуктивността на служителите / Клинт Баултън. // CIO, 2019, N 9, 94-96. 

   За оценката и измерванията на сътрудничеството и динамичността на служителите в ИТ сектора. 

 004
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. служители 3. продуктивност 4. управление на персонала 5. цифрови технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32280

- 129 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Open Source University променя идеята за образованието / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, N 10, 38-39. 

   Open Source University - децентрализирана онлайн платформа, която подкрепя трансфера и координацията на информация между ключовите заинтересовани страни в образователната система - студенти, университети, бизнес и държава. 

 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. Open Source University 3. онлайн обучение 4. фирмено обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32281

- 130 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Кафене вместо офис : За плюсовете и минусите на отдалечената работа / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, N 10, 84-85. 

 004.7
Ключови думи: 1. отдалечена работа 2. дигитален номад 3. дистанционна работа 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32285

- 131 -

 

Василев, Йордан.  Информационното общество и глобализацията - реалности и предизвикателства / Йордан Василев, Елица Петкова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 13-26. 

   
   unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10204 

 004
Ключови думи: 1. информационно общество 2. информационна икономика 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32283

- 132 -

 

Дамянов, Владимир.  Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии / Владимир Дамянов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 3, 58-66. 

 504.4  + 004
Ключови думи: 1. пожарна безопасност 2. компютърни системи 3. интернет технологии 4. електронно управление 5. МВР 6. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32315

- 133 -

 

Димитрова, Яница.  Иновационни нагласи и размер на фирмите / Яница Димитрова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2019, 241-255. 

 316.422
Ключови думи: 1. иновации 2. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32378

- 134 -

 

Динкова, Мария.  За какво бъдеще ни подготвя Илън Мъск със своя мозъчно-машинен интерфейс / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 9, 26-29. 

 004.5
Ключови думи: 1. мозъчно-машинен интерфейс 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
За него: 1. Мъск, Илън 
  

Сист. No: 32275

- 135 -

 

Динкова, Мария.  БАН изгражда нов дейта център / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 10, 43-45. 

   Проектът включва и купуването на нов суперкомпютър. 

 004
Ключови думи: 1. дейтацентрове 2. суперкомпютър 3. БАН (Българска академия на науките) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32284

- 136 -

 

Иванов, Петър.  Отдалечената работа изисква самомотивация и самодисциплина / Петър Иванов. // CIO, 2019, N 10, 86-88. 

 004.9  + 331
Ключови думи: 1. виртуални екипи 2. отдалечена работа 3. управление на времето 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32286

- 137 -

 

Проданов, Христо.  Големите данни, промените в статистиката и новите предизвикателства пред политикономическите системи / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 6, 40-58. 

 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. Индустриална революция 3. дигитална революция 4. статистика 5. алгоритми 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32267

- 138 -

 

Суинхоу, Дан.  Цифровата трансформация на Coventry започва със сигурността / Дан Суинхоу. // CIO, 2019, N 9, 73-75. 

 004.056
Ключови думи: 1. университети 2. информационна сигурност 3. цифрови технологии 4. учебни системи в облак 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 32278

- 139 -

 

Яхонтова, Елена.  Цифровая трансформация и модели управления компанией / Елена Яхонтова. // Пробл. теории и практики управл., 2020, N 1, 48-55. 

 004.7  + 005.3
Ключови думи: 1. цифрови технологии 2. фирмено управление 3. управление на промените 4. бизнес модели 5. управленски модели 6. икономика на знанието 7. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 32388

Изкуство. Музика. Спорт

- 140 -

Цб II 91766

Боянов, Дойчин.  Възможности за приложение на дрона в алинизма / Дойчин Боянов. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019 / Организац. комитет Спас Ставрев; Рец. Йордан Иванов, Лариса Касабова; Предпеч. подгот. и кор. Жулиет  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 41-51. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796.5
Ключови думи: 1. алпинизъм 2. дрон 3. катерене 4. фотограметрия 5. планинско спасяване 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32320

- 141 -

Цб II 91766

Боянов, Дойчин.  Български премиерни изкачвания на върхове в планините по света / Дойчин Боянов. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 103-108. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. алпинизъм 4. история 5. катерене 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32330

- 142 -

Цб II 91766

Велев, Траян.  Проучване на спортната активност на студентите от Юридическия факултет / Траян Велев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 92-102. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32329

- 143 -

Цб II 91766

Вътков, Николай.  Изследване на физическото развитие и специфичната работоспособност на подрастващите баскетболисти / Николай Вътков. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 122-129. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32333

- 144 -

Цб II 91766

Георгиева, Мария.  Разгрявката - фактор в часовете по спортно катерене в УНСС / Мария Георгиева. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 158-165. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. катерене 4. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32337

- 145 -

Цб II 91766

Гутев, Григор.  Анализ на представянето по нации на олимпийски игри в дисциплината 110 метра през препятствия / Григор Гутев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 217-224. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. Олимпийски игри 4. лека атлетика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32346

- 146 -

Цб II 91766

Димова, Ива.  Анализ на представянето на елитни десетобойци мъже / Ива Димова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 225-232. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. лека атлетика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32347

- 147 -

Цб II 91766

Златарова, Йорданка.  Оценяване на двигателното качество гъвкавост на студентки от Лесотехническият университет, практикуващи четири вида спорт / Йорданка Златарова, Желязко Георгиев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 59-67. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. Лесотехнически университет 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32322

- 148 -

Цб II 91766

Илиев, Илко.  Вариативност на ефективните и неефективните групови тактически действия в нападение на студентите, спортуващи баскетбол / Илко Илиев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 203-209. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32344

- 149 -

Цб II 91766

Илиев, Илко.  Взаимозависимости при показателите, характеризиращи психическите качества на студентите, спортуващи баскетбол / Илко Илиев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 210-216. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32345

- 150 -

Цб II 91766

Йорданов, Венцислав.  Различия в качеството на хранителните навици при професионалните атлети, спортуващите за удоволствие и неспортуващите хора / Венцислав Йорданов, Мария Балабанова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 81-91. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32328

- 151 -

Цб II 91766

Йорданов, Венцислав.  Въпросник за отношението към опазване на природата / Венцислав Йорданов, Желязко Георгиев, Леона Крумова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 189-196. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. екологични проблеми 4. природа 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32342

- 152 -

Цб II 91766

Костов, Костадин.  Изследване на възстановителното въздействие на постреципрочна инхибиция на околоставната мускулатура на тазобедрената и колянната става след счупване на бедрената / Костадин Костов. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 130-138. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. спортна медицина 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32334

- 153 -

Цб II 91766

Ловков, Крум.  Антропометрични показатели на състезатели по футбол от елитната юношеска група U 15 / Крум Ловков, Данаил Иванов. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 139-143. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. футбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32335

- 154 -

Цб II 91766

Марков, Александър.  Методика на обучението при гимнастическите упражнения / Александър Марков. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 262-274. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. гимнастика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32350

- 155 -

Цб II 91766

Милетиев, Стефан.  Принципи и методи на фитнес обучението - нов поглед / Стефан Милетиев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 144-157. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. фитнес 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32336

- 156 -

Цб II 91766

Минев, Крум.  Желание за физическа активност на студенти с наднормено тегло в заниманията със спортни игри / Крум Минев, Теодора Симеонова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 175-188. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. студенти 4. хора с наднормено тегло 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32341

- 157 -

Цб II 91766

Монева, Елена.  Сравнителен анализ на кратковременната зрителна памет и личностната тревожност при студентки от учебните групи по тенис на маса и масова аеробика от УНСС / Елена Монева, Ива Барова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 68-74. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. тенис на маса 4. аеробика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32326

- 158 -

Цб II 91766

Недкова, Марина.  Физическото състояние и развитие на студентите, практикуващи хокей на трева във ВТУ "Тодор Каблешков" и ТУ - Стара Загора / Марина Недкова, Диана Пеева, Нела Гочева. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 254-261. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. хокей на трева 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32349

- 159 -

Цб II 91766

Петров, Людмил.  Относно коефициента за полезно действие в баскетбола / Людмил Петров, Едмонд Бичоку. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 109-114. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32331

- 160 -

Цб II 91766

Петров, Людмил.  Взаимозависимости в спортната подготовка на подрастващи баскетболисти за играта 3 на 3 / Людмил Петров, Мартин Бонев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 242-253. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32348

- 161 -

Цб II 91766

Ставрев, Спас.  Шестдесет и пет години катедра "Физическо възпитание и спорт" в УНСС (създаване, етапи на развитие, постижения и перспективи) / Спас Ставрев. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019 / Организац. комитет Спас Ставрев; Рец. Йордан Иванов, Лариса Касабова; Предпеч. подгот. и кор. Жулиет  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 27-40. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32318

- 162 -

Цб II 91766

Станчулова, Ивета.  Изследване и оценка на игровата ефективност на нападателките от европейското първенство по волейбол за жени - 2019 г. / Ивета Станчулова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 75-80. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. волейбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32327

- 163 -

Цб II 91766

Стоянова, Севдалина.  Изследване на отношението на студенти от УНСС към програма ROWFIT / Севдалина Стоянова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 197-202. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32343

- 164 -

Цб II 91766

Хаджиев, Николай.  Изследване на анаеробен капацитет на подрастващи баскетболисти / Николай Хаджиев, Татяна Дзимбова. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 115-121. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. баскетбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32332

- 165 -

Цб II 91766

Шишков, Мирослав.  Изследване на ефекта от прилагането на усъвършенстван модел за развитие на изометричната сила при студенти от УНСС / Мирослав Шишков, Екатерина Тошева. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019  (София). - София, 166-174. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32338

- 166 -

Цб II 91766

Pedragosa, Vera.  The Relationship between Emotions, Satisfactions and Behavioural Intentions within Group in Low-Cost Fitness Centre / Vera Pedragosa, Jeronimo Garcia-Fernandez, Pablo Galvez-Ruiz. // Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 21 ноември 2019 / Организац. комитет Спас Ставрев; Рец. Йордан Иванов, Лариса Касабова; Предпеч. подгот. и кор. Жулиет  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 52-58. 

1. Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. висше образование 3. фитнес услуги 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 32321

Езикознание. Литературознание

- 167 -

 

Арсениев, Светослав.  "Постправда" - заглавия и съдържание на материали от руски интернет ресурси / Светослав Арсениев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 121-133. 

 077
Ключови думи: 1. Русия 2. интернет ресурси 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 32262

- 168 -

 

Бойчева, Мая.  България мимоходом: старата и новата България в пътеписите на Патрик Лий Фърмор и Ник Хънт / Мая Бойчева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2019, 173-188. 

 82-992
Ключови думи: 1. власт 2. знания 3. дискурс 4. стереотипи 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 32270


 Индекс по АВТОРИ

Абуселидзе, Георги 63 
Аврамов, Виктор 93 
Андреев,Теодор 6 
Арсениев, Светослав 167 
Атанасов, Ангел 101 115 
Атанасова, Маргарита 48 
Балабанова, Мария 150 
Банов, Христо 49 50 102 103 
Банчев, Бисер 7 
Бари, Тод Дж. 38 
Барова, Ива 157 
Баултън, Клинт 51 128 
Беев, Ивайло 39 
Бийби, Джордж 8 
Билянски, Валентин 99 
Бичоку, Едмонд 159 
Благоева, Блага 9 
Боевски, Иван 88 90 
Божикин, Иван 119 127 
Бойчева, Мая 168 
Бойчева-Манолчева, Майя 52 123 129 130 
Бонев, Живко 72 73 74 
Бонев, Мартин 160 
Борисов, Боян 10 
Борисов, Петър 90 
Бояджиева, Лиляна 64 
Боянов, Дойчин 140 141 
Братанова, Калина 11 
Брезоева, Бойка 75 
Брънзова, Петя 89 
Василев, Дилян 40 
Василев, Йордан 131 
Василева, Силвия 3 
Велев, Траян 142 
Величков, Николай 65 
Велушев, Милен 41 
Велчев, Борис 104 
Веселкова, Е. А. 62 87 
Вечев, Венцислав 76 
Винаров, Иван 12 
Вътков, Николай 143 
Гайдаров, Иван 4 113 
Гатев, Дилян 124 
Генчев, Толик 105 
Георгиев, Желязко 147 151 
Георгиева, Мария 144 
Герунов, Антон 85 
Гочева, Нела 158 
Григоров, Стефан 13 
Гутев, Григор 145 
Дамянов, Владимир 116 132 
Дамянов, Димитър 42 100 
Данева, Иванка 66 
Делиев, Благой 106 114 
Дзимбова, Татяна 164 
Димитров, Борис 14 
Димитров, Диян 15 
Димитрова, Емилия 107 
Димитрова, Яница 133 
Димова, Ива 146 
Динков, Милен 53 
Динкова, Мария 54 97 125 134 135 
Егберт, Хенрик 33 
Жекова, Лилия 111 
Заркова, Вержиния 120 121 122 
Захра, Махмуд 16 
Златарова, Йорданка 147 
Иванов, Данаил 153 
Иванов, Петър 55 136 
Иванова, Ваня 34 
Илиев, Илко 148 149 
Илиев, Петкан 1 67 
Ималова, Диана 77 
Ишпекова-Братанова, Калина 17 
Йонева, Елизабет 18 
Йорданов, Венцислав 150 151 
Йосифов, Траян 68 
Кавръкова, Полина 78 
Камбурова, Лиляна 79 
Костов, Костадин 152 
Косулиев, Александър 2 
Крумова, Леона 151 
Кръстев, Людмил 80 
Ловков, Крум 153 
Луканова, Победа 56 
Манчева, Галя 19 
Марикина, Мария 43 
Маринов, Ивайло 69 
Маринов, Стефан 20 
Маринова, Гергана 108 
Марков, Александър 154 
Маркова, Лилия 21 
Миланова, Аделина 86 
Милетиев, Стефан 155 
Минев, Крум 156 
Мирчева, Марияна 17 
Монева, Елена 157 
Мушкаров, Гошо 57 
Начев, Йордан 22 
Недев, Тодор 94 
Неделчева, Юлия 44 
Недкова, Марина 158 
Николов, Димитър 90 
Новичков, Николай 62 87 
Новичкова, А. Вл. 62 87 
Ножаров, Щерьо 36 
Павлова, Вихра 23 
Панева, Лиляна 70 81 
Пеева, Диана 158 
Пенчева, Антония 5 
Петкова, Аспасия 109 
Петкова, Елица 131 
Петров, Людмил 159 160 
Петров, Никола 24 25 
Петров, Петър 26 
Пиримова, Вера 98 
Проданов, Христо 37 137 
Радев, Теодор 90 
Ралева, Стела 45 
Рангелов, Евгени 82 83 110 
Рангелова, Росица 99 
Рибарова, Антонина 111 
Русчева, Дарина 89 
Савченко, Е. А. 62 87 
Сайфулин, Емил 27 
Саров, Ангел 91 92 
Седларски, Теодор 33 46 
Симеонова, Елена 19 
Симеонова, Теодора 156 
Сотирова, Мария 58 
Ставрев, Спас 161 
Станкулов, Цветан 84 
Станчулова, Ивета 162 
Стефанов, Никола 28 29 
Стефанова, Кристина 59 
Стоянова, Севдалина 163 
Суинхоу, Дан 126 138 
Сярова, Елка 60 
Тарасова, Елизавета Е. 92 
Теплов, Виталий Иванович 92 
Тертре, Брюно 30 
Тимофеев, Иван 31 
Тодоров, Иван 39 
Тошева, Екатерина 165 
Хаджиев, Николай 164 
Цанов, Васил 56 
Целнер, Волфганг 32 
Ценова, Любка 112 
Шишков, Мирослав 165 
Яхонтова, Елена 139 
Botseva, Desislava 61 
Dimitrov, Dimitar 95 
Galvez-Ruiz, Pablo 166 
Garcia-Fernandez, Jeronimo 166 
Gechkova, Teodora 117 
Ignatov, Ignat 71 
Pedragosa, Vera 166 
Poudin, Konstantin 118 
Tagarev, Nedko 96 
Zlatinov, Dimitar 47 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансови плащания и задатък 83 
Алтернативните инвестиции - възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове 66 
Анализ на представянето на елитни десетобойци мъже 146 
Анализ на представянето по нации на олимпийски игри в дисциплината 110 метра през препятствия 145 
Анализ на формирането и прилагането на бюджетни политики, осигуряващи социално-икономическото развитие на административнотериториалните единици 63 
Антропометрични показатели на състезатели по футбол от елитната юношеска група U 15 153 
Африканският вектор на руската геополитика 14 
Балканите в новата енергийна архитектура: политическа динамика и стопански предизвикателства 18 
Балканските държави и индекс на демокрация (2017) 9 
БАН изгражда нов дейта център 135 
Бизнесът в помощ на технологичния дефицит в образованието 125 
Брутен вътрешен продукт или брутно нацонално щастие - коя е по добрата алтернатива за измерване на икономиката? 43 
Бъдещето на заетостта – между равновесната цена на труда и равновесното работно време при фактическо и / или потенциално производство 58 
България мимоходом: старата и новата България в пътеписите на Патрик Лий Фърмор и Ник Хънт 168 
Българската независима енергийна борса - възможности за управление на риска 94 
Български премиерни изкачвания на върхове в планините по света 141 
Вариативност на ефективните и неефективните групови тактически действия в нападение на студентите, спортуващи баскетбол 148 
Взаимозависимости в спортната подготовка на подрастващи баскетболисти за играта 3 на 3 160 
Взаимозависимости при показателите, характеризиращи психическите качества на студентите, спортуващи баскетбол 149 
Влияние на климатичните промени и инвестиции за развитие на овощарството 89 
Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г. 2 
Възможно ли е европейското "ядрено сдържане" 30 
Възможности за приложение на дрона в алинизма 140 
Възможности за съвместен маркетинг на земеделски производители от област Смолян 90 
Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване 79 
Въпросник за отношението към опазване на природата 151 
Годишни инвентаризации и данъчна регулация на ефектите, произтичащи от стапанисването и отчинтането на материални активи 84 
Годишни справки декларации, подавани от платците на доходи на физически лица 81 
Големите данни, промените в статистиката и новите предизвикателства пред политикономическите системи 37 137 
Гърция във фокуса на вниманието на Вашингтон, Пекин и Москва 13 
Договор за консигнация 110 
Европа във фокуса на "вторичните санкции" на САЩ 31 
Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на Европейския съюз в публичните изявления на президента 17 
Екосистеми за социално предприемачество: систематичен преглед на литературата 119 127 
Електрическите тротинетки - от решение до проблем и обратно 113 
Желание за физическа активност на студенти с наднормено тегло в заниманията със спортни игри 156 
За встъпването в правата на кредита 105 
За какво бъдеще ни подготвя Илън Мъск със своя мозъчно-машинен интерфейс 134 
За някои конституционни аспекти на президентското вето 106 114 
За някои мерки за изпирането на пари 78 
За съдебния контрол върху някои способи на доказване 108 
За съотношението между монополното и господстващото положение в българското конкурентно право 107 
За технологично развитие са нужни правилните кадри 54 
Завръщането на големите сили на Балканите 7 
Задължението на работодателя за предаването на трудовата книжка и отговорността за неизпълнението му 50 103 
Значение на факторната обусловеност на структурната конвергенция на пазара на труда в Европейския съюз - теоретични аспекти 59 
Идентичности и конфликти: случаят с Босна и Херцеговина 21 
Изследване и оценка на игровата ефективност на нападателките от европейското първенство по волейбол за жени - 2019 г. 162 
Изследване на анаеробен капацитет на подрастващи баскетболисти 164 
Изследване на възстановителното въздействие на постреципрочна инхибиция на околоставната мускулатура на тазобедрената и колянната става след счупване на бедрената 152 
Изследване на ефекта от прилагането на усъвършенстван модел за развитие на изометричната сила при студенти от УНСС 165 
Изследване на отношението на студенти от УНСС към програма ROWFIT 163 
Изследване на физическото развитие и специфичната работоспособност на подрастващите баскетболисти 143 
Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода 46 
Икономически активно население в България през периода 2007-2017 г. - динамика на образователната и възрастовата структура 48 
Икономически аспекти и характеристики на неравенството по възраст в реалност 44 
Имигрантският проблем, "новите десни" и неоимперските амбиции на Берлин 25 
Иновационни нагласи и размер на фирмите 133 
Информационното общество и глобализацията - реалности и предизвикателства 131 
Как да измерим продуктивността на служителите 51 128 
Как Тръмп би могъл да избегне войната с Русия 8 
Какво препъна "Томас Кук" 97 
Кафене вместо офис 52 130 
Колонизацията на космоса и международното право 27 
Конвергенция в структурата на външната търговия - теоретични подходи и предизвикателства за България 98 
Контролът върху неразпространението на ядреното оръжие и ролята на гаранциите на международната агенция за атомна енергия 101 115 
Концепция за ново административно-териториално устройство на България 15 
Коронавирус и ефектът му върху финансовите отчети 75 
Корпоративната култура през призмата на поведенческата икономика 86 
Кръговата икономика в България - перспективи и предизвикателства 34 
Метафоричното говорене за корупцията в Българския медиен дискурс 5 
Методика на обучението при гимнастическите упражнения 154 
Моделиране на конкуренцията на борсовия пазар на електрическа енергия 93 
Морската мощ на континенталната суперсила 20 
Натискът за въвеждане на екзистенц-минимум в САЩ: връзка на минималната работна заплата с инфлацията, с безработицата, и с двете или с никое от двете 38 
Необходимостта от нов подход към контрола на конвенционалните въоръжения 32 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2019 г. 35 
Новата "Голяма игра" в Централна Азия 28 
Нови промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари 112 
Някои основни въпроси на годишното счетоводно приключване 72 
Облагаеми и необлагаеми доходи на физически лица от трудови правоотношения 70 
Образът на Балканите, конструиран в публичните изявления на Доналд Тръмп (2017-2018 г.) 11 
Обстоятелства, определящи възникването на данъчното събитие за доставките на стоки 64 
Обществените медии по пътя към дигитална трансформация 4 
Операция «Съюзна сила»: двайсет години от бомбардировките на НАТО срещу Югославия 22 
Оптимизация на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии 116 132 
Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на постановление №55 на МС от 30.03.2020 г. 122 
Осигуряване по договори за управление и контрол 120 
Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор 33 
Особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български 3 
Особености при прилагането на основанията за недействителност на трудовия договор за обучение по време на работа 49 102 
Отговорност на държавана по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от административна дейност в здравеопазването 111 
Отдалечената работа изисква самомотивация и самодисциплина 55 136 
Относно коефициента за полезно действие в баскетбола 159 
Отчитане на разходите за продажби в производствените предприятия 74 
Оценяване на двигателното качество гъвкавост на студентки от Лесотехническият университет, практикуващи четири вида спорт 147 
По някои въпроси на крайната необходимост в НК 104 
Политически и икономически предизвикателства през Западните Балкани в процеса на присъединяването им към ЕС 19 
Преподаване по английски език за специализирани цели (Бизнес английски език) в УНСС 124 
Приложение на класификационни алгоритми за моделиране на икономически избори 85 
Приложението към финансовите отчети 73 
Принципи и методи на фитнес обучението - нов поглед 155 
Приписаните приходи, разходи и трансфери в бюджетните организации през призмата на счетоводството 76 
Промени в КСО, свързани с обявеното извънредно положение в страната 121 
Промени и тенденции в заетостта на хората с висше образование в България и ЕС 60 
Проучване на спортната активност на студентите от Юридическия факултет 142 
Разгрявката - фактор в часовете по спортно катерене в УНСС 144 
Различия в качеството на хранителните навици при професионалните атлети, спортуващите за удоволствие и неспортуващите хора 150 
Роля на стеикхолдър мениджмънта за развитие на кредитните кооперации в България 88 
Ролята на Азиатско-Тихоокеанския регион в геополитическата архитектура на ХХI век 23 
Ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес: Конференцията в Мадрид и Договорите от Осло 16 
Русия на европейския газов пазар в условията на глобални промени 26 
Социално-икономически, екологични и управленчески аспекти при оползотворяването на утаики в земеделието, получени при пречистване на отпадъчни води 91 
Сравнителен анализ на кооперативните структури в България и Русия 92 
Сравнителен анализ на кратковременната зрителна памет и личностната тревожност при студентки от учебните групи по тенис на маса и масова аеробика от УНСС 157 
Сто години от Ньойската катастрофа: правната рамка на Договора за мир от 27 ноември 1919 6 
Структури изменения на външната търговия и икономическия растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС 99 
Структурна конвергенция на европейските икономики - преглед на литературата 42 100 
Структурни характеристики на икономическия растеж в България 45 
Счетоводно отчитане на вътрешните разчети и разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации 77 
Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции – случаят с българската икономика 41 
Състояние на банковия кредитен пазар в България 68 
Същност, счетоводно отчитане и данъчно третиране на търговията с наложен платеж 82 
Теоретични аспекти на финансовия контролинг във фирмата 80 
Теоретични измерения на конвергенцията в разходната структура на БВП в Еврозоната 65 
Трайната стагнация – произход на понятието, преглед на научната литература и същност на академичния дебат 40 
Трансгранична експанзия в сектор "бързи" кредити (проблеми и решения) 69 
Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност 56 
Трудовото законодателство в помощ на работодателя по време на криза 109 
Управление маркетингом территории на основании миссии муниципального образования 62 87 
Управление на емоциите на работното място 53 
Физическото състояние и развитие на студентите, практикуващи хокей на трева във ВТУ "Тодор Каблешков" и ТУ - Стара Загора 158 
Финансиране на църковните дейности 1 67 
Френско-германският "завой на Изток" и бъдещето на ЕС 24 
Функция на фискалната реакция: емпиричен модел за България 39 
Хибридните заплахи като екзотичен икономически шок 36 
Цифровата трансформация на Coventry започва със сигурността 126 138 
Цифровая трансформация и модели управления компанией 139 
Черно море и Балканите в контекста на противопоставянето между НАТО и Русия 29 
Шестдесет и пет години катедра "Физическо възпитание и спорт" в УНСС (създаване, етапи на развитие, постижения и перспективи) 161 
"Други" трудови възнаграждения 57 
"Постправда" - заглавия и съдържание на материали от руски интернет ресурси 167 
(Бивша Югославска) Република Северна Македония на кръстопът в търсене на идентичност(и) 12 
Automatic Budget Stabilization in the EU During 2007-2017 71 
Contraband and Counterfeit of Tobacco Products in Digital Age 96 
Critical Infrastructure – Identification and Protection 117 
Economic Aspects of Tobacco Products’ Contraband 95 
Local Strategies and Initiatives to Encourage the Economic Activity and Career Development of Young People 61 
Macroeconomic Policy Coordination Approach under Currency Board Arrangements in Bulgaria 47 
Open Source University променя идеята за образованието 123 129 
The Contribution of the Regional Security Systems for the Regional Security in South East Europe 118 
The Relationship between Emotions, Satisfactions and Behavioural Intentions within Group in Low-Cost Fitness Centre 166 
„Мултивекторната геополитика” на Беларус: отвъд илюзиите 10 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Катедра "Физическо възпитание и спорт" - УНСС - 65 години 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансово облагане 83 
административна дейност 111 
административна реформа 15 
аеробика 157 
алгоритми 37 137 
алпинизъм 140 141 
алтернативни инвестиции 66 
Амазон 4 82 
американски интереси 13 29 
амортизации 84 
английски език 124 
арбитраж 105 
АСЕАН 23 
Балкани 9 11 18 
балкански държави 29 
БАН (Българска академия на науките) 135 
банкови продукти 68 
банково финансиране 68 
баскетбол 143 148 149 159 160 164 
БВП 45 65 99 
бедност 35 46 56 
безработица 38 
Беларус 10 
бизнес английски 124 
бизнес модели 139 
бизнес цикъл 36 
благосъстояние 46 
Близък Изток 16 
бомбардировки 22 
борси 94 
борсов пазар 93 
брутен вътрешен продукт (БВП) 43 
Брутно национално щастие (БНЩ) 43 
България 2 9 15 99 
бързи кредити 69 
бюджет 71 
бюджетен дефицит 39 
бюджетни организации 76 
бюрокрация 33 
валутен борд 47 
Вебленови ефекти 46 
велосипедна инфраструктура 113 
виртуални екипи 55 136 
висше образование 123 129 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
власт 168 
влияние 7 
волейбол 162 
време на разположение 109 
възрастова структура 44 
външна политика 11 17 
външна търговия 98 99 
вътрешни разчети 77 
газов пазар 26 
геоикономика 26 31 
геополитика 10 14 20 
геополитически интереси 7 
гимнастика 154 
гласуване с обикновено мнозинство 33 
глобализация 131 
годишна данъчна декларация 81 
годишно счетоводно приключване 72 
големи данни 37 137 
градска мобилност 113 
градска среда 113 
гражданско право 105 
Грузия 63 
гъвкаво работно време 109 
данък върху приходите от стопанска дейност 77 
данъчни аспекти 83 
данъчни облекчения 1 67 
данъчни разходи 1 67 
данъчно облагане 70 
данъчно отразяване 64 
данъчно третиране 82 84 110 
двоичен избор 85 
дейтацентрове 135 
деликт 111 
демография 40 
дигитален номад 52 130 
дигитална революция 37 137 
дигитална трансформация 4 97 125 
дигитални платформи 4 
директен маркетинг 85 
дискурс 17 168 
дистанционна работа 52 130 
договор за консигнация 110 
Доналд Тръмп 11 
допълнителни възнаграждения 57 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 120 
доставки на стоки 64 
доходи 2 
доходи на физически лица 70 
дрон 140 
Държавен бюджет 63 
държавна намеса 111 
държавно обществено осигуряване (ДОО) 120 
държавно устройство 15 
Еврозона 45 59 65 
Европа 25 32 
европейска интеграция 59 
Европейска сигурност 30 
Европейски съюз ( ЕС) 59 
езиково обучение 124 
екзистенц-минимум 38 
екологични проблеми 151 
екологощадящо производство 34 
екосистеми 119 127 
електрическа енергия 93 
електронно управление 116 132 
емоции 53 
емоционален труд 53 
емоционално изтощение 53 
енергетика 18 
ЕС 18 24 31 71 99 
естествена лихва 40 
ефективност 89 
заетост 58 60 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 64 
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 78 112 
Закон за платежните услуги и платежните системи ( ЗПУПС) 82 
Закон за счетоводството (ЗСч) 76 
законодателен процес 106 114 
Западни Балкани 19 
застаряващо население 44 
защита 117 
здравеопазване 111 
земевладение 91 
земеделски кооперации 92 
знания 168 
идентификация 78 
идентичност 17 
извънреден труд 109 
извънредно положение 122 
изискуема възвръщаемост 41 
изпиране на пари 112 
изпитателен срок 49 102 
Израел 16 
Източна Европа 24 
икономика на знанието 60 139 
икономика на иновациите 35 
икономикс на религията 1 67 
икономическа журналистика 3 
икономическа интеграция 42 100 
икономически агенти 119 127 
икономически активно население 48 
икономически аспекти 85 95 
икономически растеж 36 41 45 58 99 
икономически теории на XX век 33 
икономическо благосъстояние 43 
икономическо неравенство 44 
имигранти 25 
инвентаризация 72 84 
инвестиции 89 
индекс на демокрация 9 
Индустриална революция 37 137 
иновативни технологии 34 
иновации 133 
интеграционна политика 10 
интерес 14 
Интернет 96 
интернет ресурси 167 
интернет технологии 116 132 
инфлация 38 
информационна икономика 35 131 
информационна сигурност 126 138 
информационни технологии 54 134 
информационно общество 131 
инфраструктурни проекти 66 
история 141 
ИТ мениджмънт 54 
ИТ сектор 51 54 128 
ИТ-екипи 54 
казуси 57 
каноническо право 105 
касова отчетност 77 
катерене 140 141 144 
Кипър 4 
Китай 7 
китайски икономически интереси 13 
класификация 85 
класификация на информацията 73 
клиентска удовлетвореност 97 
климатични промени 89 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 120 121 
Кодекс на труда (КТ) 49 102 
колонизация 27 
компенсации 122 
компенсации за вреди 111 
компютърни системи 116 132 
конвенционални оръжия 32 
конвергенция 65 98 
конкурентно право 107 
конкурентоспособност 133 
конкуренция 93 
конституционен контрол 106 114 
конституционна икономика 33 
конституционно право 106 114 
контрабанда 95 96 
контрол 121 
контрол на оръжията 32 
контролинг 80 
конфликт 8 
конфликти 21 
кооперативни структури 92 
кооперативни ценности 92 
коронавирус 75 122 
корпоративна култура 86 
корупция 5 
космическо право 27 
космос 27 
Косово 22 
кредитен пазар 68 
кредитен риск 19 69 85 
кредитни кооперации 88 
криейтив процес 25 
кризи 16 109 
критична инфраструктура 117 
кръгова икономика 34 
лека атлетика 145 146 
Лесотехнически университет 147 
Македония 12 
макроикономическа политика 47 
маргинализация 38 
материални активи 84 
МВР 116 132 
медиен дискурс 5 
медии 4 
медицинска експертиза 111 
Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) 101 115 
международна политика 13 
международни договори 6 
международни отношения 8 24 31 
местни бюджети 63 
местно самоуправление 61 
местно управление 62 87 
метафоричност 5 
микрофинансови институции 69 
минимална работна заплата 38 
мисия 62 87 
младежка безработица 61 
модел 41 
модел на Курно 93 
мозъчно-машинен интерфейс 134 
монетарна политика 40 
монополно положение 107 
морска стратегия 20 
мотивационни теории 56 
МСС 1 - Представяне на финансови отчети 75 
МСС 10 - Събития, след края на отчетния период 75 
надомна работа 109 
Наказателен кодекс (НК) 104 
наказателен процес 108 
наказателно право 104 
наложен платеж 82 
население 62 87 
НАТО 22 29 
национализъм 21 
национална идентичност 21 
невронни мрежи 85 
некачествена медицинска помощ 111 
нелегална дейност 101 115 
нематериални активи 79 
немски език 3 
ненормирано работно време 109 
непризнати разходи 84 
непълно работно време 109 
неравенство 56 
Нобелови лауреати 35 
НСС 79 
облагаем доход 70 
образование 61 
образование 4.0 125 
образователна система 125 
образователна структура 48 
обществена опасност 104 
обществени медии 4 
овощарство 89 
оглед 108 
ограничения 90 
Олимпийски игри 145 
онлайн обучение 123 129 
оптимизация 116 132 
осигурителен стаж 121 
осигурителни вноски 77 
осигурителни правоотношения 120 122 
основна работна заплата 57 
отдалечена работа 52 55 130 136 
отпадъчни води 91 
отчитане на продажби 82 
отчитане на разходите 74 
оценяване 79 
пазар на електроенергия 94 
пазар на труда 58 59 
Палестина 16 
пандемия 122 
парична политика 47 
парични съюзи 42 100 
пациенти 111 
пенсионни фондове 66 
петрол 18 
планинско спасяване 140 
поведенческа икономика 86 
пожарна безопасност 116 132 
ползи 90 
политически интереси 21 
политически риск 19 
последващо одобрение 108 
постсоциалистически страни 24 
потенциален растеж 40 
права на кредитора 105 
правна рамка 110 
пране на пари 78 
преговори 16 
президент 106 114 
президентско вето 106 114 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 41 
прекратяване на трудово правоотношение 109 
преподаване 124 
претърсване 108 
прехвърляне на собственост 64 
принципи и практики 92 
природа 151 
природен газ 18 
прогнози 85 
продажби 74 
продуктивност 51 128 
производителност 41 
производствени предприятия 74 
произход на средства 78 
противоречия 49 102 
публичен дълг 39 
Първа световна война 6 
работа на смени 109 
работа от разстояние 109 
работна сила 48 
работно време 58 
работодатели 50 103 
раждаемост 2 
реализация 74 
регионална политика 23 
регионална сигурност 118 
регионално развитие 61 
регионално сътрудничество 28 
регресен риск 105 
религиозни общности 21 
рента 33 
реформи 44 
риск 90 
рискове 66 
Румъния 99 
Русия 7 8 20 31 167 
руска политика 14 
руска стратегия 29 
руско влияние 10 
руско-китайски алианс 28 
самоуправление 61 
САЩ 7 8 31 38 
сдружаване 90 
сепаратизъм 22 
сигурност 118 
системи за сигурност 118 
скоринг-модел 69 
служители 51 128 
социален статус 46 
социални организации 62 87 
социално инженерство 12 
социално осигуряване 121 
социално предприемачество 119 127 
спорове 121 
спорт 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
спортна медицина 152 
СС 38 79 
стагнация 40 
статистика 37 137 
стейкхолдър мениджмънт 88 
стереотипи 168 
стопански растеж 68 
стратегии 14 
стратегическо партньорство 28 
стратегическо планиране 117 
структурна конвергенция 42 45 59 100 
структурни изменения 99 
студенти 156 
субективно право 107 
суброгация 105 
субсистеми 23 
суперкомпютър 135 
счетоводна информация 73 
счетоводна отчетност 81 
счетоводна политика 73 
счетоводни аспекти 79 
счетоводно законодателство 76 
счетоводно отчитане 74 77 83 84 110 
счетоводно третиране 82 
съдебен контрол 108 
съдебно решение 108 
текст 3 
тенис на маса 157 
теоретични подходи 98 
териториален маркетинг 62 87 
технологични иновации 97 
тротинетки 113 
труд 60 
труд 4.0 60 
трудов договор 49 102 
трудова книжка 50 103 
трудова мотивация 56 
трудови доходи 56 
трудови отношения 50 103 
трудово възнаграждение 57 
трудово законодателство 49 102 109 
трудово право 50 103 
туризъм 97 
туристически пазар 97 
търговия с наложен платеж 82 
тютюневи изделия 95 
удовлетвореност 56 
удължено работно време 109 
университети 126 138 
УНСС 144 163 165 
управление 90 91 
управление на времето 55 136 
управление на отпадъците 34 
управление на персонала 51 128 
управление на промените 139 
управление на човешките ресурси 139 
управленски модели 139 
управленски структури 92 
урбанизация 113 
учебни системи в облак 126 138 
фактори 119 127 
фалит 97 
фалшификати 96 
ферми 90 
финансов контрол 80 
финансов модел 63 
финансов отчет 72 
финансови отчети 73 75 
финансови показатели 80 
фирмено обучение 123 129 
фирмено управление 139 
фискална дисциплина 71 
фискална политика 47 63 
фитнес 155 
фитнес услуги 166 
фотограметрия 140 
функции на предлагане 93 
футбол 153 
характеристики 60 
хегемония 24 
хибридни войни 36 
хибридни заплахи 36 
хокей на трева 158 
хора с наднормено тегло 156 
цени 94 
цифрови технологии 51 126 128 138 139 
църковен данък 1 67 
човешки капитал 86 
Югославия 22 
ядрени оръжия 30 101 115 
COVID-19 75 
Open Source University 123 129 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Банерджи, Абхиджит 35 
Дюфло, Естер 35 
Кремър, Майкъл 35 
Мъск, Илън 134 
Попър, Карл 33 
Тълок, Гордън 33 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ