Нови статии - декември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 1 -

Цб II 91068

Dhuli, Brikena.  The Role of National and International Strategies in Protecting Women from Violence and Their Empowerment / Brikena Dhuli, Kseanela Sotirofski. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 299-304. 

1. Насилие над жени 
 342.7-055.2  + 316.647.3
Ключови думи: 1. защита на жените 2. юридическа отговорност 3. насилие 4. международни организации 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31766

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 2 -

Цб II 91068

Дичков, Пламен.  Развитие на българския медиен пазар в условията на цифровизация и глобализация / Пламен Дичков. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 594-600. 

1. Медиен пазар 
 07  + 077
Ключови думи: 1. медиен пазар 2. цифровизация 3. глобализация 4. интернет технологии 5. онлайн медии 6. мрежово общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31799

- 3 -

Цб II 91068

Исайкина, Елена.  Феномен социальных сетей в контексте становления и развития информационного пространства / Елена Исайкина, Алла Зленко. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 412-421. 

1. Социални мрежи 
 077.5
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. информационно пространство 3. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31777

- 4 -

Цб II 91068

Христов, Ивайло.  Дефицити на съвременната българска журналистика / Ивайло Христов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 167-175. 

1. България 2. Журналистика 
 07(497.2)
Ключови думи: 1. журналистика 2. медии 3. олигархия 4. демокрация 5. преход 6. общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31753

- 5 -

Цб II 91068

Heba (Cela), Holta.  Behavior and Communication; Mediation Techniques / Holta Heba (Cela), Armelina Lila, Rudina Qurku. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 549-557. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникация 2. поведение 3. медиация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31794

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 6 -

Цб II 91068

Димитров, Димитър.  Между политическа идентичност и икономически структури: еволюира ли българският преход? / Димитър Димитров. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 131-151. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Икономика - България 
 338(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. преход 2. политическа идентичност 3. пазарна икономика 4. преход към демокрация 5. демократизация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31751

- 7 -

Цб II 91068

Дуранкев, Боян.  30 години "Преход". Откъде тръгнахме, докъде стигнахме и алтернативи за бъдещето / Боян Дуранкев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 11-20. 

1. Икономика - България 2. Вътрешна политика - България 3. Преход - България - след 1989 г. 
 338(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. икономическа система 3. преход 4. политическа система 5. политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31741

Икономика. Икономически теории

- 8 -

Цб II 91068

Даргов, Ивайло.  Игровизация и развитие на служителските компетенции / Ивайло Даргов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 534-541. 

1. Бизнес 2. Обучение 
 33  + 371.3
Ключови думи: 1. игровизация 2. компетенции 3. мотивация на персонала 4. бизнес 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Образование 
  

Сист. No: 31792

Стопанска история

- 9 -

Цб II 91068

Танушев, Християн.  България - три исторически периода / Християн Танушев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 43-62. 

1. Стопанска история 2. Икономическо развитие 
 338 (091)  + 330.34
Ключови думи: 1. стопанска история 2. икономическо развитие 3. демография 4. БВП 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31744

Икономикс

- 10 -

Цб II 91068

Банкова, Йовка.  Преходът на България: резултати и перспективи пред конкурентоспособното й развитие / Йовка Банкова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 33-42. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Конкурентоспособност 
 330.34(497.2)  + 330.101.54
Ключови думи: 1. преход 2. конкурентоспособност 3. национална конкурентоспособност 4. глобален индекс на конкурентоспособността 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31743

- 11 -

Цб II 91068

Генкова, Диана.  Продуктивността на българската икономика като критерий за оценка на българския преход / Диана Генкова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 63-80. 

1. Икономика - България 2. Преход - България - след 1989 г. 
 338(497.2)
Ключови думи: 1. икономика на България 2. национално стопанство 3. продуктивност 4. икономическо развитие 5. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31745

- 12 -

Цб II 91068

Димитров, Димитър.  Между политическа идентичност и икономически структури: еволюира ли българският преход? / Димитър Димитров. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 131-151. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Икономика - България 
 338(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. преход 2. политическа идентичност 3. пазарна икономика 4. преход към демокрация 5. демократизация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31751

- 13 -

Цб II 91068

Дорина, Елена Б.  Институциональная среда как фактор совершенствования инвестиционного климата / Елена Б. Дорина. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 176-182. 

1. Инвестиции 
 338  + 330.322
Ключови думи: 1. институционална среда 2. инвестиционен климат 3. преход 4. икономики в преход 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 31754

- 14 -

Цб II 91068

Дуранкев, Боян.  30 години "Преход". Откъде тръгнахме, докъде стигнахме и алтернативи за бъдещето / Боян Дуранкев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 11-20. 

1. Икономика - България 2. Вътрешна политика - България 3. Преход - България - след 1989 г. 
 338(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. икономическа система 3. преход 4. политическа система 5. политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31741

- 15 -

Цб II 91068

Калинкова, Сабрина.  Мястото на България на картата на прехода / Сабрина Калинкова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 103-110. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Пазарна икономика 
 338(497.2)
Ключови думи: 1. преход 2. пазарна икономика 3. икономическо развитие 4. индекс на конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31748

- 16 -

Цб II 91068

Катранджиев, Христо Иванов.  Необоснованата подмяна на елементите на Научно-техническата революция (НТР) с елементи на Технологичната революция (ТР) - една от основните причини за забавянето на световния и "Българския преход" / Христо Иванов Катранджиев, Васил Любенов Канисков. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 152-164. 

1. Научно-техническа революция 2. Технологична революция 3. Преход 
 330.014.2  + 338
Ключови думи: 1. преход 2. Научно-техническа революция 3. технологична революция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 31752

- 17 -

Цб II 91068

Киранчев, Георги.  Преходът, оценен чрез измененията в неравенството при потреблението по страни / Георги Киранчев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 21-32. 

1. Потребление 
 330.163  + 339.13
Ключови думи: 1. преход 2. потребление 3. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31742

- 18 -

Цб II 91068

Танушев, Християн.  България - три исторически периода / Християн Танушев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 43-62. 

1. Стопанска история 2. Икономическо развитие 
 338 (091)  + 330.34
Ключови думи: 1. стопанска история 2. икономическо развитие 3. демография 4. БВП 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31744

- 19 -

Цб II 91068

Хитов, Митко.  Трансформациите в България и Беларус след поражението на съветската система за разделение на труда в Третата световна война (Студената война) / Митко Хитов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 90-102. 

1. България 2. Беларус 3. Национална икономика 
 338(497.2)(476)
Ключови думи: 1. национална икономика 2. разделение на труда 3. съветска технологична зона 4. американска технологична зона 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Беларус 
  

Сист. No: 31747

- 20 -

Цб II 91068

Khilchevska, Iryna.  Ukraine's Path Through Millennium to Sustainable Development Goals / Iryna Khilchevska, Viktorija Kiptenko. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 422-430. 

1. Украйна - устойчиво развитие 
 338(477)
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. мониторинг 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 31778

- 21 -

Цб II 91068

Mamo, Jonada.  The Role of Accounting in a Sustainable Economy for Developing Countries / Jonada Mamo, Ada Aliaj. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 111-119. 

1. Икономика 2. Счетоводство 
 338(1-773)  + 657
Ключови думи: 1. устойчива икономика 2. счетоводство 3. финансови отчети 4. измами 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31749

- 22 -

Цб II 91068

Shehu, Elona.  Public Private Partnership (PPP) Extend in Albania and Country Competitiveness / Elona Shehu, Eni Nasi, Sonila Nikolla. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 305-312. 

1. Публично-частно партньорство 
 351/354  + 346
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. конкурентоспособност 3. правителство 4. обществени услуги 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31767

- 23 -

Цб II 91068

Zhugri (Istrefi), Enida.  The Impact of the Exchange Rate on the Development of a Country with a Transition Economy. The Case of Albania / Enida Zhugri (Istrefi), Ejona Duci. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 120-130. 

1. Икономическо развитие 2. Албания 
 338  + 336.74
Ключови думи: 1. преходна икономика 2. валутен курс 3. номинална конвергенция 4. реална конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31750

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 24 -

Цб II 91068

Кучеренко, Светлана.  Формирование мотивационного механизма увеличения занятости населения сельских территорий / Светлана Кучеренко, Людмила Леваева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 218-226. 

1. Заетост 2. Селски райони 
 331.5
Ключови думи: 1. заетост 2. селски райони 3. мотивация 4. селско население 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31758

- 25 -

Цб II 91068

Gjika, Ira.  Remote Work Affects the Workers and Organizations - Lessons for Albanian Managers from World Experience / Ira Gjika, Nikollaq Pano. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 324-332. 

1. Мобилна работна сила 
 331
Ключови думи: 1. мобилна работна сила 2. отдалечена работа 3. производителност 4. работно място 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31769

- 26 -

Цб II 91068

Nexhipi, Olta.  The Impact of Human Resources in Service Delivery / Olta Nexhipi, Eldian Balla. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 558-566. 

1. Човешки ресурси 
 331.5
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. услуги 3. работна среда 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31795

Регионална икономика. Геоикономика.

- 27 -

Цб II 91068

Крумов, Калин.  Регионални измерения на прехода в България / Калин Крумов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 81-89. 

1. Териториално развитие 
 332.1
Ключови думи: 1. регионални различия 2. преход 3. териториално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31746

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 28 -

Цб II 91068

Городниченко, Юлия.  Теоретические основы деятельности международных финансовых институтов развития и их необходимость для Украины / Юлия Городниченко. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 253-261. 

1. Финансови институции 
 336
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. банки за развитие 3. финансов институт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 31762

- 29 -

Цб II 91068

Кънева, Аглика.  Тенденции и проблеми при дейността на банките в България / Аглика Кънева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 479-485. 

1. България 2. Банки 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31785

- 30 -

Цб II 91068

Малышко, Виталина.  Финансовая политика и бюджетная безопасность Украины в условиях социально-экономических трансформаций / Виталина Малышко. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 245-252. 

1. Финансова политика 2. Бюджет 
 336.12
Ключови думи: 1. финансова политика 2. бюджетна безопасност 3. дефицит 4. държавен дълг 5. разходи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 31761

- 31 -

Цб II 91068

Перчук, Оксана В.  Место Украины в мировом рейтинге открытости бюджетного процесса / Оксана В. Перчук. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 313-323. 

1. Бюджетна политика 
 336.12
Ключови думи: 1. бюджетна система 2. бюджет 3. бюджетен процес 4. Държавен бюджет 5. прозрачност 6. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 31768

- 32 -

Цб II 91068

Янков, Янко.  Равновесният лихвен процент и маркетинговата политика в банковия сектор / Янко Янков. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 601-608. 

1. Банков сектор 
 336.71
Ключови думи: 1. банков сектор 2. маркетингова политика 3. равновесен лихвен процент 4. банков маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31800

- 33 -

Цб II 91068

Imeraj, Juliana.  Stock Exchange Developments: Case of Albania / Juliana Imeraj, Bitila Shosha, Armela Anamali. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 572-583. 

1. Фондова борса 
 336.76
Ключови думи: 1. фондова борса 2. финансов пазар 3. финансова система 4. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31797

- 34 -

Цб II 91068

Rashiti, Lulzim.  Bank Insurance as a Selling Channel of Bank and Insurance Products and Servicies / Lulzim Rashiti. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 525-533. 

1. Банково застраховане 
 336.71  + 368
Ключови думи: 1. банково застраховане 2. банки 3. застрахователни компании 4. финансов пазар 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31791

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 35 -

Цб II 91068

Тимчев, Марко.  Перспективи на стопанския счетоводен анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 194-205. 

1. Счетоводен анализ 
 657
Ключови думи: 1. счетоводен анализ 2. анализ 3. счетоводство 4. интегрирано отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31756

- 36 -

Цб II 91068

Mamo, Jonada.  The Role of Accounting in a Sustainable Economy for Developing Countries / Jonada Mamo, Ada Aliaj. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 111-119. 

1. Икономика 2. Счетоводство 
 338(1-773)  + 657
Ключови думи: 1. устойчива икономика 2. счетоводство 3. финансови отчети 4. измами 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31749

Управление

- 37 -

Цб II 91068

Колева, Лидия.  Управленският стил на директора на средно училище (СУ) - съвременни измерения / Лидия Колева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 292-298. 

1. Образование 2. Управление 
 373.5  + 005.7
Ключови думи: 1. управленски стил 2. управление 3. средно училище 4. работна среда 5. мениджмънт 6. средно образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
  

Сист. No: 31765

- 38 -

Цб II 91068

Musabelli, Erisa.  Problems of State Owned Enterprises (Albania Case) / Erisa Musabelli. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 567-571. 

1. Държавни предприятия 
 658
Ключови думи: 1. държавни предприятия 2. производителност 3. ефикасност 4. обществени услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31796

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 39 -

Цб II 91068

Бозев, Васил.  Статистическо изследване на профила на фирмите в България прилагащи ценова стратегия на база ценност на продукта за клиента / Васил Бозев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 486-491. 

1. Ценова политика 
 338.5
Ключови думи: 1. ценови стратегии 2. ценност на продукта 3. клъстерен анализ 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31786

- 40 -

Цб II 91068

Братков, Марин.  Четири ценови стратегии за бизнеса / Марин Братков. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 502-507. 

1. Ценообразуване 
 338.5
Ключови думи: 1. ценови стратегии 2. ценообразуване 3. цени 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31788

- 41 -

Цб II 91068

Класова, Свободка.  Маркетинговият одит в контекста на В2В маркетинга / Свободка Класова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 399-411. 

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингов одит 3. В2В маркетинг 4. В2С маркетинг 5. инвестиционни продукти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31776

- 42 -

Цб II 91068

Маринов, Красимир.  Въздействие на времето за разработване на новия продукт върху успеха му / Красимир Маринов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 442-454. 

1. Маркетинг 
 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. разработване на нов продукт 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31780

- 43 -

Цб II 91068

Нецева-Порчева, Татяна.  Практики на ценообразуване на фирмите в България / Татяна Нецева-Порчева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 227-237. 

1. България 2. Ценообразуване 
 338.5
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. ценови стратегии 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31759

- 44 -

Цб II 91068

Станоева, Надя.  Стереотипи на женския образ в печатната реклама у нас през годините на прехода / Надя Станоева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 368-383. 

1. Реклама 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. женски образ 3. стереотипи 4. списания 5. преход 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31773

- 45 -

Цб II 91068

Уручева, Даниела.  Разходите като предпоставка за постигане на по-висока доходност при ценообразуването на отпадъци / Даниела Уручева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 542-548. 

1. Ценообразуване 2. Отпадъци 
 338.5  + 628.46
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. отпадъци 3. разходи 4. продажби 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31793

- 46 -

Цб II 91068

Христов, Емил.  Определяне на пазара и конкурентите на една нестопанска организация при новите социално-икономически условия след 1989 г. в България / Емил Христов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 283-291. 

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. нестопански организации 3. нестопански маркетинг 4. маркетинг на изкуствата 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31764

- 47 -

Цб II 91068

Besova, Kamelya.  An Investigation Into the Benefits of Sensory Marketing in the Beauty Stores of "Sephora" in Sofia, Bulgaria / Kamelya Besova, Chavdar Atanasov. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 609-618. 

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. сензорен маркетинг 2. козметични продукти 3. клиенти 4. магазини 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31801

- 48 -

Цб II 91068

Boycheva, Hristina.  Evolution of Tourism Marketing Channels in Bulgaria / Hristina Boycheva. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 508-515. 

1. България 2. Маркетинг - туризъм 
 339.13:379.85
Ключови думи: 1. туризъм 2. маркетинг 3. дистрибутивни канали 4. онлайн туристическа агенция (ОТА) 5. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31789

- 49 -

Цб II 91068

Cvetkova, Elina.  Trends in the Production and Consumption of Organic Food: Comparison Between Bulgaria and U.S. / Elina Cvetkova, Maya Ivanova. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 626-634. 

1. Пазар 2. Биохрани 
 339.13  + 574
Ключови думи: 1. биохрани 2. пазар 3. потребителски нагласи 4. мотивация 5. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 
  

Сист. No: 31803

- 50 -

Цб II 91068

Stoimenova, Borislava.  CRM: An Evolution of Key Relationship Marketing Concepts and Practice / Borislava Stoimenova. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 274-282. 

1. Маркетинг 
 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. взаимоотношения с клиентите 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31763

Туризъм

- 51 -

Цб II 91068

Куцаров, Христомир.  Туризмът през прехода: сравнителен анализ на крайбрежните туристически райони в България, Гърция и Хърватия / Христомир Куцаров. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 358-367. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. преход 3. туристически район 4. крайбрежни райони 5. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 3. Хърватия 
  

Сист. No: 31772

- 52 -

Цб II 91068

Boycheva, Hristina.  Evolution of Tourism Marketing Channels in Bulgaria / Hristina Boycheva. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 508-515. 

1. България 2. Маркетинг - туризъм 
 339.13:379.85
Ключови думи: 1. туризъм 2. маркетинг 3. дистрибутивни канали 4. онлайн туристическа агенция (ОТА) 5. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31789

- 53 -

Цб II 91068

Hoti, Ulpian.  Tourism Promotion of the Archaeological Sites in Albania / Ulpian Hoti, Afrim Hoti. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 460-466. 

1. Туризъм 2. Албания 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. археологически обекти 3. туристическа индустрия 4. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31782

- 54 -

Цб II 91068

Ihnatenko, Mykola.  Marketing Tools for the Development of Tourism Enterprises and Destinations / Mykola Ihnatenko, Mykola Kucherenko. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 467-471. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. туристически предприятия 4. маркетингови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31783

- 55 -

Цб II 91068

Marmul, Larysa.  Motivational Mechanisms of Development of Rural Green Tourism Enterprises / Larysa Marmul, Iryna Romaniuk. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 393-398. 

1. Селски туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. селски туризъм 3. зелен туризъм 4. селски райони 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31775

- 56 -

Цб II 91068

Savov, Apostol.  Trends and Changes in the Tourism Sector for the Last 30 Years: the Case of Central and Eastern European Countries / Apostol Savov, Cvetomir Miryanov, Alexandros Kissamitakis. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 619-625. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически сектор 2. туризъм 3. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 31802

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 57 -

Цб II 91068

Демуз, Инна.  Профессия аналитика: тенденции украинского и мирового рынка услуг / Инна Демуз. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 431-441. 

1. Пазар 
 339.13
Ключови думи: 1. анализ на пазара 2. пазар 3. анализатор 4. пазар на услуги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31779

- 58 -

Цб II 91068

Киранчев, Георги.  Преходът, оценен чрез измененията в неравенството при потреблението по страни / Георги Киранчев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 21-32. 

1. Потребление 
 330.163  + 339.13
Ключови думи: 1. преход 2. потребление 3. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31742

- 59 -

Цб II 91068

Стоянова, Здравка.  Перспективи и възможности за разработване на модела "едно гише" за митниците / Здравка Стоянова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 584-593. 

1. Митническа система 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.543
Ключови думи: 1. митническа система 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. митническа администрация 4. перспективи 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31798

- 60 -

Цб II 91068

Teliti, Ersida.  A Lesson Learned Through Years: Economic Integration Through a Strong Consumer Protection Point of View / Ersida Teliti, Kestrin Katro. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 206-217. 

1. Икономическа интеграция 2. Защита на потребителите 
 339.92  + 366.5
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. защита на потребителите 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31757

Европейски съюз

- 61 -

Цб II 91068

Ivanov, Christo.  Development of Goal Setting Process in the EU / Christo Ivanov. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 472-478. 

1. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. цели 3. Европейска стратегия 2020 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31784

Право

- 62 -

Цб II 91068

Кънева, Светла.  Философията на правото и критическият метод на Кант в съвременното обяснение на правото / Светла Кънева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 455-459. 

1. Философия на правото 2. Имануел Кант (1724-1804) 
 340.12
Ключови думи: 1. философия на правото 2. право 3. теория на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Кант, Имануел 
  

Сист. No: 31781

- 63 -

Цб II 91068

Dhuli, Brikena.  The Role of National and International Strategies in Protecting Women from Violence and Their Empowerment / Brikena Dhuli, Kseanela Sotirofski. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 299-304. 

1. Насилие над жени 
 342.7-055.2  + 316.647.3
Ключови думи: 1. защита на жените 2. юридическа отговорност 3. насилие 4. международни организации 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31766

Интелектуална собственост

- 64 -

Цб II 91068

Молхова, Миглена.  Хармонизация на експертизата и практиката в областта на закрилата на софтуер в България след присъединяването ни към ЕС: значение за развитие на софтуерната индустрия в България / Миглена Молхова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 492-501. 

1. Авторско право 2. Софтуерна индустрия 
 347.77/.78  + 004.4
Ключови думи: 1. софтуерна индустрия 2. интелектуална собственост 3. авторско право 4. компютърни програми 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31787

- 65 -

Цб II 91068

Cela, Radovan.  Comparative Oversight on Industrial Property / Radovan Cela, Ervis Cela, Linert Lireza. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 516-524. 

1. Индустриална собственост 
 347.77
Ключови думи: 1. индустриална собственост 2. Европейска регулаторна рамка 3. правна рамка 4. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 31790

Обществено управление. Публична администрация

- 66 -

Цб II 91068

Shehu, Elona.  Public Private Partnership (PPP) Extend in Albania and Country Competitiveness / Elona Shehu, Eni Nasi, Sonila Nikolla. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 305-312. 

1. Публично-частно партньорство 
 351/354  + 346
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. конкурентоспособност 3. правителство 4. обществени услуги 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31767

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 67 -

Цб II 91068

Rashiti, Lulzim.  Bank Insurance as a Selling Channel of Bank and Insurance Products and Servicies / Lulzim Rashiti. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 525-533. 

1. Банково застраховане 
 336.71  + 368
Ключови думи: 1. банково застраховане 2. банки 3. застрахователни компании 4. финансов пазар 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31791

Образование

- 68 -

Цб II 91068

Даргов, Ивайло.  Игровизация и развитие на служителските компетенции / Ивайло Даргов. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 534-541. 

1. Бизнес 2. Обучение 
 33  + 371.3
Ключови думи: 1. игровизация 2. компетенции 3. мотивация на персонала 4. бизнес 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Образование 
  

Сист. No: 31792

- 69 -

Цб II 91068

Колева, Лидия.  Управленският стил на директора на средно училище (СУ) - съвременни измерения / Лидия Колева. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 292-298. 

1. Образование 2. Управление 
 373.5  + 005.7
Ключови думи: 1. управленски стил 2. управление 3. средно училище 4. работна среда 5. мениджмънт 6. средно образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
  

Сист. No: 31765

- 70 -

Цб II 91068

Средков, Пламен.  Не-знанието - светът и България / Пламен Средков. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 341-357. 

1. Образование 
 37.014
Ключови думи: 1. незнание 2. неграмотност 3. образователна политика 4. фалшиви дипломи 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 31771

- 71 -

Цб II 91068

Станев, Велин.  Висшето образование в България - или как забравихме за "истинския университет" / Велин Станев. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 183-193. 

1. Висше образование 
 378(497.2)
Ключови думи: 1. висше образование 2. университети 3. наука 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31755

- 72 -

Цб II 91068

Mucaj, Arjana.  Адаптиране на физическата среда към училището в рамките на приобщаващото образование / Arjana Mucaj, Shkelqim Xeka. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 238-244. 

1. Образование 
 37
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. ученици 3. учители 4. училища 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 31760

- 73 -

Цб II 91068

Resuli, Vebina.  The Evolution of Marketing and Management in Higher Education / Vebina Resuli, Morena Boja, Ardita Hyka. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 333-340. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. маркетинг 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31770

Математика. Естествени науки

Екология

- 74 -

Цб II 91068

Cvetkova, Elina.  Trends in the Production and Consumption of Organic Food: Comparison Between Bulgaria and U.S. / Elina Cvetkova, Maya Ivanova. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 626-634. 

1. Пазар 2. Биохрани 
 339.13  + 574
Ключови думи: 1. биохрани 2. пазар 3. потребителски нагласи 4. мотивация 5. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 
  

Сист. No: 31803

Приложни науки

Здравеопазване

- 75 -

Цб II 91068

Bimi, Indrit.  Measurement and Analysis of Nurse Job Satisfaction after the Years of Transition in Albania: the Case of Regional Hospital of Durres / Indrit Bimi. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 384-390. 

1. Здравеопазване 
 614.2  + 331
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. медицински сестри 3. удовлетвореност 4. работа 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31774

Информационни технологии. Иновации

- 76 -

Цб II 91068

Молхова, Миглена.  Хармонизация на експертизата и практиката в областта на закрилата на софтуер в България след присъединяването ни към ЕС: значение за развитие на софтуерната индустрия в България / Миглена Молхова. // Международна научна конференция "30 години : преход,  поуки. Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" / Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev; Organ. committee Marin Georgiev Mar  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2019, 492-501. 

1. Авторско право 2. Софтуерна индустрия 
 347.77/.78  + 004.4
Ключови думи: 1. софтуерна индустрия 2. интелектуална собственост 3. авторско право 4. компютърни програми 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31787


 Индекс по АВТОРИ

Банкова, Йовка 10 
Бозев, Васил 39 
Братков, Марин 40 
Генкова, Диана 11 
Городниченко, Юлия 28 
Даргов, Ивайло 8 68 
Демуз, Инна 57 
Димитров, Димитър 6 12 
Дичков, Пламен 2 
Дорина, Елена Б. 13 
Дуранкев, Боян 7 14 
Зленко, Алла 3 
Исайкина, Елена 3 
Калинкова, Сабрина 15 
Канисков, Васил Любенов 16 
Катранджиев, Христо Иванов 16 
Киранчев, Георги 17 58 
Класова, Свободка 41 
Колева, Лидия 37 69 
Крумов, Калин 27 
Куцаров, Христомир 51 
Кучеренко, Светлана 24 
Кънева, Аглика 29 
Кънева, Светла 62 
Леваева, Людмила 24 
Малышко, Виталина 30 
Маринов, Красимир 42 
Молхова, Миглена 64 76 
Нецева-Порчева, Татяна 43 
Перчук, Оксана В. 31 
Средков, Пламен 70 
Станев, Велин 71 
Станоева, Надя 44 
Стоянова, Здравка 59 
Танушев, Християн 9 18 
Тимчев, Марко 35 
Уручева, Даниела 45 
Хитов, Митко 19 
Христов, Емил 46 
Христов, Ивайло 4 
Янков, Янко 32 
Aliaj, Ada 21 36 
Anamali, Armela 33 
Atanasov, Chavdar 47 
Balla, Eldian 26 
Besova, Kamelya 47 
Bimi, Indrit 75 
Boja, Morena 73 
Boycheva, Hristina 48 52 
Cela, Ervis 65 
Cela, Radovan 65 
Cvetkova, Elina 49 74 
Dhuli, Brikena 1 63 
Duci, Ejona 23 
Gjika, Ira 25 
Heba (Cela), Holta 5 
Hoti, Afrim 53 
Hoti, Ulpian 53 
Hyka, Ardita 73 
Ihnatenko, Mykola 54 
Imeraj, Juliana 33 
Ivanov, Christo 61 
Ivanova, Maya 49 74 
Katro, Kestrin 60 
Khilchevska, Iryna 20 
Kiptenko, Viktorija 20 
Kissamitakis, Alexandros 56 
Kucherenko, Mykola 54 
Lila, Armelina 5 
Lireza, Linert 65 
Mamo, Jonada 21 36 
Marmul, Larysa 55 
Miryanov, Cvetomir 56 
Mucaj, Arjana 72 
Musabelli, Erisa 38 
Nasi, Eni 22 66 
Nexhipi, Olta 26 
Nikolla, Sonila 22 66 
Pano, Nikollaq 25 
Qurku, Rudina 5 
Rashiti, Lulzim 34 67 
Resuli, Vebina 73 
Romaniuk, Iryna 55 
Savov, Apostol 56 
Shehu, Elona 22 66 
Shosha, Bitila 33 
Sotirofski, Kseanela 1 63 
Stoimenova, Borislava 50 
Teliti, Ersida 60 
Xeka, Shkelqim 72 
Zhugri (Istrefi), Enida 23 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптиране на физическата среда към училището в рамките на приобщаващото образование 72 
България - три исторически периода 9 18 
Висшето образование в България - или как забравихме за "истинския университет" 71 
Въздействие на времето за разработване на новия продукт върху успеха му 42 
Дефицити на съвременната българска журналистика 4 
Игровизация и развитие на служителските компетенции 8 68 
Институциональная среда как фактор совершенствования инвестиционного климата 13 
Маркетинговият одит в контекста на В2В маркетинга 41 
Между политическа идентичност и икономически структури: еволюира ли българският преход? 6 12 
Место Украины в мировом рейтинге открытости бюджетного процесса 31 
Мястото на България на картата на прехода 15 
Не-знанието - светът и България 70 
Необоснованата подмяна на елементите на Научно-техническата революция (НТР) с елементи на Технологичната революция (ТР) - една от основните причини за забавянето на световния и "Българския преход" 16 
Определяне на пазара и конкурентите на една нестопанска организация при новите социално-икономически условия след 1989 г. в България 46 
Перспективи и възможности за разработване на модела "едно гише" за митниците 59 
Перспективи на стопанския счетоводен анализ на предприятието 35 
Практики на ценообразуване на фирмите в България 43 
Преходът на България: резултати и перспективи пред конкурентоспособното й развитие 10 
Преходът, оценен чрез измененията в неравенството при потреблението по страни 17 58 
Продуктивността на българската икономика като критерий за оценка на българския преход 11 
Профессия аналитика: тенденции украинского и мирового рынка услуг 57 
Равновесният лихвен процент и маркетинговата политика в банковия сектор 32 
Развитие на българския медиен пазар в условията на цифровизация и глобализация 2 
Разходите като предпоставка за постигане на по-висока доходност при ценообразуването на отпадъци 45 
Регионални измерения на прехода в България 27 
Статистическо изследване на профила на фирмите в България прилагащи ценова стратегия на база ценност на продукта за клиента 39 
Стереотипи на женския образ в печатната реклама у нас през годините на прехода 44 
Тенденции и проблеми при дейността на банките в България 29 
Теоретические основы деятельности международных финансовых институтов развития и их необходимость для Украины 28 
Трансформациите в България и Беларус след поражението на съветската система за разделение на труда в Третата световна война (Студената война) 19 
Туризмът през прехода: сравнителен анализ на крайбрежните туристически райони в България, Гърция и Хърватия 51 
Управленският стил на директора на средно училище (СУ) - съвременни измерения 37 69 
Феномен социальных сетей в контексте становления и развития информационного пространства 3 
Философията на правото и критическият метод на Кант в съвременното обяснение на правото 62 
Финансовая политика и бюджетная безопасность Украины в условиях социально-экономических трансформаций 30 
Формирование мотивационного механизма увеличения занятости населения сельских территорий 24 
Хармонизация на експертизата и практиката в областта на закрилата на софтуер в България след присъединяването ни към ЕС: значение за развитие на софтуерната индустрия в България 64 76 
Четири ценови стратегии за бизнеса 40 
30 години "Преход". Откъде тръгнахме, докъде стигнахме и алтернативи за бъдещето 7 14 
A Lesson Learned Through Years: Economic Integration Through a Strong Consumer Protection Point of View 60 
An Investigation Into the Benefits of Sensory Marketing in the Beauty Stores of "Sephora" in Sofia, Bulgaria 47 
Bank Insurance as a Selling Channel of Bank and Insurance Products and Servicies 34 67 
Behavior and Communication; Mediation Techniques 5 
Comparative Oversight on Industrial Property 65 
CRM: An Evolution of Key Relationship Marketing Concepts and Practice 50 
Development of Goal Setting Process in the EU 61 
Evolution of Tourism Marketing Channels in Bulgaria 48 52 
Marketing Tools for the Development of Tourism Enterprises and Destinations 54 
Measurement and Analysis of Nurse Job Satisfaction after the Years of Transition in Albania: the Case of Regional Hospital of Durres 75 
Motivational Mechanisms of Development of Rural Green Tourism Enterprises 55 
Problems of State Owned Enterprises (Albania Case) 38 
Public Private Partnership (PPP) Extend in Albania and Country Competitiveness 22 66 
Remote Work Affects the Workers and Organizations - Lessons for Albanian Managers from World Experience 25 
Stock Exchange Developments: Case of Albania 33 
The Evolution of Marketing and Management in Higher Education 73 
The Impact of Human Resources in Service Delivery 26 
The Impact of the Exchange Rate on the Development of a Country with a Transition Economy. The Case of Albania 23 
The Role of Accounting in a Sustainable Economy for Developing Countries 21 36 
The Role of National and International Strategies in Protecting Women from Violence and Their Empowerment 1 63 
Tourism Promotion of the Archaeological Sites in Albania 53 
Trends and Changes in the Tourism Sector for the Last 30 Years: the Case of Central and Eastern European Countries 56 
Trends in the Production and Consumption of Organic Food: Comparison Between Bulgaria and U.S. 49 74 
Ukraine's Path Through Millennium to Sustainable Development Goals 20 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авторско право 64 76 
Албания 23 53 
Банки 29 
Банков сектор 32 
Банково застраховане 34 67 
Беларус 19 
Бизнес 8 68 
Биохрани 49 74 
България 4 19 29 43 48 52 
Бюджет 30 
Бюджетна политика 31 
Висше образование 71 73 
Вътрешна политика - България 7 14 
Държавни предприятия 38 
Европейски съюз (ЕС) 59 61 
Журналистика 4 
Заетост 24 
Защита на потребителите 60 
Здравеопазване 75 
Икономика 21 36 
Икономика - България 6 7 11 12 14 
Икономическа интеграция 60 
Икономическо развитие 9 18 23 
Имануел Кант (1724-1804) 62 
Инвестиции 13 
Индустриална собственост 65 
Комуникация 5 
Конкурентоспособност 10 
Маркетинг 41 42 46 47 50 
Маркетинг - туризъм 48 52 
Медиен пазар 2 
Митническа система 59 
Мобилна работна сила 25 
Насилие над жени 1 63 
Научно-техническа революция 16 
Национална икономика 19 
Образование 37 69 70 72 
Обучение 8 68 
Отпадъци 45 
Пазар 49 57 74 
Пазарна икономика 15 
Потребление 17 58 
Преход 16 
Преход - България - след 1989 г. 6 7 10 11 12 14 15 
Публично-частно партньорство 22 66 
Реклама 44 
Селски райони 24 
Селски туризъм 55 
Софтуерна индустрия 64 76 
Социални мрежи 3 
Стопанска история 9 18 
Счетоводен анализ 35 
Счетоводство 21 36 
Териториално развитие 27 
Технологична революция 16 
Туризъм 51 53 54 56 
Украйна - устойчиво развитие 20 
Управление 37 69 
Философия на правото 62 
Финансова политика 30 
Финансови институции 28 
Фондова борса 33 
Ценова политика 39 
Ценообразуване 40 43 45 
Човешки ресурси 26 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 64 76 
американска технологична зона 19 
анализ 20 35 
анализ на пазара 57 
анализатор 57 
археологически обекти 53 
банки 29 34 67 
банки за развитие 28 
банков маркетинг 32 
банков сектор 32 
банкова система 29 
банково застраховане 34 67 
БВП 9 18 
бизнес 8 68 
биохрани 49 74 
бюджет 31 
бюджетен процес 31 
бюджетна безопасност 30 
бюджетна система 31 
В2В маркетинг 41 
В2С маркетинг 41 
валутен курс 23 
взаимоотношения с клиентите 50 
висше образование 71 73 
глобален индекс на конкурентоспособността 10 
глобализация 2 
демография 9 18 
демократизация 6 12 
демокрация 4 
дефицит 30 
дистрибутивни канали 48 52 
добри практики 59 
Държавен бюджет 31 
държавен дълг 30 
държавни предприятия 38 
Европейска регулаторна рамка 65 
Европейска стратегия 2020 61 
Европейски съюз ( ЕС) 59 61 
ефикасност 38 
женски образ 44 
журналистика 4 
заетост 24 
застрахователни компании 34 67 
защита на жените 1 63 
защита на потребителите 60 
здравеопазване 75 
зелен туризъм 55 
игровизация 8 68 
измами 21 36 
икономика 7 14 
икономика на България 11 
икономики в преход 13 
икономическа интеграция 60 
икономическа система 7 14 
икономическо развитие 9 11 15 18 
инвестиционен климат 13 
инвестиционни продукти 41 
индекс на конкурентоспособност 15 
индустриална собственост 65 
институционална среда 13 
интегрирано отчитане 35 
интелектуална собственост 64 65 76 
интернет технологии 2 
информационно пространство 3 
клиенти 47 50 
клъстерен анализ 39 
козметични продукти 47 
компетенции 8 68 
компютърни програми 64 76 
комуникация 3 5 
конкурентоспособност 10 22 51 66 
крайбрежни райони 51 
културно наследство 53 
магазини 47 
маркетинг 41 42 46 48 50 52 73 
маркетинг на изкуствата 46 
маркетингов одит 41 
маркетингова политика 32 
маркетингови инструменти 54 
медиация 5 
медиен пазар 2 
медии 4 
медицински сестри 75 
международни организации 1 63 
мениджмънт 37 69 73 
митническа администрация 59 
митническа система 59 
мобилна работна сила 25 
мониторинг 20 
мотивация 24 49 74 
мотивация на персонала 8 68 
мрежово общество 2 
насилие 1 63 
наука 71 
Научно-техническа революция 16 
национална икономика 19 
национална конкурентоспособност 10 
национално стопанство 11 
неграмотност 70 
незнание 70 
неравенство 17 58 
нестопански маркетинг 46 
нестопански организации 46 
номинална конвергенция 23 
образование 70 
образователна политика 70 
обучение 8 26 68 
обществени услуги 22 38 66 
общество 4 
околна среда 72 
олигархия 4 
онлайн медии 2 
онлайн туристическа агенция (ОТА) 48 52 
отдалечена работа 25 
отпадъци 45 
пазар 42 49 57 60 74 
пазар на услуги 57 
пазарна икономика 6 12 15 
перспективи 59 
поведение 5 
политика 7 14 
политическа идентичност 6 12 
политическа система 7 14 
потребителски нагласи 49 74 
потребителско поведение 49 74 
потребление 17 58 
правителство 22 66 
правна рамка 65 
право 62 
преход 4 6 7 10 12 13 14 15 16 17 27 44 51 58 
преход към демокрация 6 12 
преходна икономика 23 
приобщаващо образование 72 
продажби 45 
продуктивност 11 
прозрачност 31 
производителност 25 38 
публични финанси 31 
публично-частно партньорство 22 66 
работа 75 
работна среда 26 37 69 
работно място 25 
равновесен лихвен процент 32 
развитие 55 
разделение на труда 19 
разработване на нов продукт 42 
разходи 30 45 
реална конвергенция 23 
регионални различия 27 
реклама 44 
селски райони 24 55 
селски туризъм 55 
селско население 24 
сензорен маркетинг 47 
софтуерна индустрия 64 76 
социални мрежи 3 
списания 44 
сравнителен анализ 11 
средно образование 37 69 
средно училище 37 69 
стереотипи 44 
стопанска история 9 18 
счетоводен анализ 35 
счетоводство 21 35 36 
съветска технологична зона 19 
тенденции 56 
теория на правото 62 
териториално развитие 27 
технологична революция 16 
туризъм 48 51 52 53 54 55 56 
туристическа индустрия 53 
туристически дестинации 54 
туристически маркетинг 48 52 
туристически предприятия 54 
туристически район 51 
туристически сектор 56 
удовлетвореност 75 
университети 71 
управление 37 69 
управленски стил 37 69 
услуги 26 
устойчива икономика 21 36 
устойчиво развитие 20 22 66 
ученици 72 
училища 72 
учители 72 
фалшиви дипломи 70 
философия на правото 62 
финансов институт 28 
финансов пазар 33 34 67 
финансова политика 30 
финансова система 33 
финансови инструменти 33 
финансови отчети 21 36 
фондов пазар 28 
фондова борса 33 
цели 61 
цени 40 
ценност на продукта 39 
ценови стратегии 39 40 43 
ценообразуване 40 43 45 
цифровизация 2 
човешки ресурси 26 
юридическа отговорност 1 63 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Кант, Имануел 62 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 22 23 25 33 38 53 66 73 75 
Беларус 19 
България 2 4 6 7 9 10 11 12 14 15 18 19 27 29 39 43 44 48 49 51 52 64 71 74 76 
Гърция 51 
Европейски съюз 59 61 
Източна Европа 56 
САЩ 49 74 
Украйна 20 28 30 31 
Хърватия 51 
Централна Европа 56