Нови статии - ноември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90873

Василев, Ивайло.  Придобиване на съкровище - вещноправни и наказателноправни аспекти / Ивайло Василев, Петя Константинова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 460-477. 

1. Културни ценности 2. Вещно право 
 00  + 347.2
Ключови думи: 1. придобиване на съкровище 2. културни ценности 3. вещно право 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31614

- 2 -

Цб II 90873

Гозанска, Гергана.  Разрушаването на културно наследство: военно престъпление по Римския статут / Гергана Гозанска. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 395-411. 

1. Културно наследство 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културно наследство 2. военно престъпление 3. Международен наказателен съд (МНС) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31603

- 3 -

Цб II 90873

Дончева, Даниела.  Проблеми, свързани с приложението на чл. 277а от НК и чл. 278б от НК относно недвижимото културно наследство / Даниела Дончева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 341-352. 

1. Културно наследство 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. недвижимо културно наследство 2. културни ценности 3. престъпления 4. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31597

- 4 -

Цб II 90873

Иванова, Ваня.  За някои трудности, които срещат регионалните музеи при приложението на Закона за културното наследство (по примера на РИМ - Монтана) / Ваня Иванова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 523-550. 

1. Музеи 2. Правна уредба 
 069.000.34
Ключови думи: 1. музеи 2. Закон за културното наследство (ЗКН) 3. правна рамка 4. кадрови ресурси 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Монтана 
  

Сист. No: 31624

- 5 -

Цб II 90873

Йончева, Таня.  Опазване и управление на движимите културни ценности: Проблеми и перспективи в дейността на Регионален истоеически музей - Пловдив / Таня Йончева, Видин Сукарев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 504-522. 

1. Музеи 2. Културни ценности 
 069(497.234)
Ключови думи: 1. музей 2. движимо културно наследство 3. културни ценности 4. Закон за културното наследство (ЗКН) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 31623

- 6 -

Цб II 90873

Кърчев, Иван.  Ролята на народните читалища за опазването на културното наследство - правни аспекти / Иван Кърчев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 551-576. 

1. Културно наследство 2. Читалища 
 00.000.34  + 374.28
Ключови думи: 1. опазване на културното наследство 2. читалища 3. правен статут 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31625

- 7 -

Цб II 90873

Манов, Красимир.  Културните ценности като предмет на престъпления. Някои проблеми на наказателноправната защита на културното наследство / Красимир Манов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 353-378. 

1. Културно наследство 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. културно наследство 3. археологически обекти 4. Наказателен кодекс (НК) 5. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31599

- 8 -

Цб II 90873

Маринова, Диана.  Правна закрила на културните ценности според правилата на международното частно право / Диана Маринова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 433-459. 

1. Културни ценности 2. Правна защита 
 00.000.34  + 341.9
Ключови думи: 1. културни ценности 2. правна закрила 3. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31613

- 9 -

Цб II 90873

Михайлова, Мария.  Свободата на религиозното самоопределение и наказателноправната й защита в Република България / Мария Михайлова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 379-394. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. свобода на изповеданията 3. наказателноправна защита 4. религиозни храмове 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31601

- 10 -

Цб II 90873

Петкова, Изабела.  Търговскоправни аспекти на учредителния апорт с предмет културни ценности / Изабела Петкова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 577-602. 

1. Културни ценности 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. учредителен апорт 3. независими оценители 4. Закон за културното наследство (ЗКН) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31626

- 11 -

Цб II 90873

Шопов, Ангел.  Музеят по българското право / Ангел Шопов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 478-503. 

1. Музеи 2. Право 
 069.000.34
Ключови думи: 1. музей 2. културно наследство 3. юридическо лице 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31617

Философия

- 12 -

Цб II 90970

Йонкова, Красимира.  Философия на доброволчеството / Красимира Йонкова. // Изследване и практика / Състав. Златинка Георгиева; Ез.-стил. ред. и кор. Диана Вацова; Техн. ред. Силвия Панева. - Българск. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 9-16. 

   Библиогр. в текста

1. Философия 
 1
Ключови думи: 1. философия 2. доброволци 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 31733

- 13 -

Цб II 90970

Тасевска, Даниела.  Методологически алгоритъм за формиране на капацитет за упражняване на доброволчески труд от студенти / Даниела Тасевска. // Изследване и практика, 17-22. 

   Библиогр. в текста

1. Философия на ценностите 2. Доброволци - младежи 
 1-05-057.875
Ключови думи: 1. философия 2. доброволци 3. студенти 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 31734

Психология

- 14 -

Цб II 90952

Атанасов, Никола.  Невропсихологията на Зигмунд Фройд / Никола Атанасов. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 69-85. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31673

- 15 -

Цб II 90952

Банова, Весела.  Деликатната употреба на езика при деца и юноши: някои опорни точки, произтичащи от разбирането на лакианската психоанализа / Весела Банова. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 164-178. 

1. Психоанализа 
 159.964.2-053.2
Ключови думи: 1. психоанализа 2. деца 3. юноши 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31681

- 16 -

Цб II 90970

Бедрозова, Петрова, Теодора.  Социална обусловенст на психичното развитие / Петрова Бедрозова. // Изследване и практика, 144-. 

   Библиогр. в текста

1. Психология 
 159.92
Ключови думи: 1. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31738

- 17 -

Цб II 90952

Богданова, Моника.  Отелесяване на бебето / Моника Богданова. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 189-212. 

1. Психоанализа 
 159.964.2-053.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31683

- 18 -

Цб II 90952

Божкова, Елка.  Психоаналитичният дискурс в психиатрията / Елка Божкова. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 132-142 : с фиг.. 

1. Психоанализа 
 159.964.2  + 616.89
Ключови думи: 1. психоанализа 2. психиатрия 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Лакан, Жак 
  

Сист. No: 31678

- 19 -

Цб II 90952

Василев, Светлозар.  Бременност и психоанализа / Светлозар Василев. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 179-188. 

1. Психоанализа 
 159.964.2-055.2
Ключови думи: 1. психоанализа 2. бременност 3. жени 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31682

- 20 -

Цб II 90952

Вътов, Венцеслав.  Нова психична икономия / Венцеслав Вътов. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 86-96. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Мелман, Шарл 
  

Сист. No: 31674

- 21 -

Цб II 90952

Ганев, Кимон.  Контрапреносът : С коментар за ползата от работата в Балинтови групи и в екип / Кимон Ганев. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 143-151. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31679

- 22 -

Цб II 90952

Генчев, Евгиний.  Приносът на Лакан за разбирането на човека / Евгиний Генчев. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 55-68. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Лакан, Жак 
  

Сист. No: 31672

- 23 -

Цб II 90952

Градев, Владимир.  Една несигурна история / Владимир Градев. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 109-120. 

1. Психоанализа 2. Мишел дьо Серто (1925-1986) 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Серто, Мишел дьо 
  

Сист. No: 31676

- 24 -

Цб II 90970

Дунева, Доротея.  Социална адаптация и девиантно поведение / Доротея Дунева. // Изследване и практика, 153-167. 

   Библиогр. в текста

1. Психология на личността 2. Социално поведение 
 159.923  + 316.6
Ключови думи: 1. девиантно поведение 2. социална адаптация 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31739

- 25 -

Цб II 90952

Калинов, Калин.  Психоанализата пред въпросите на истината / Калин Калинов. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 226-253. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31685

- 26 -

Цб II 90952

Колев, Николай.  Разцепване-проекция на архаичния образ на майката: Клинично изследване на пространствената ориентация в съня / Николай Колев. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата / Състав. и автор Орлин Тодоров и др.; Худ. на кор. Кирил Златков; Техн. ред. Симеон Айтов; Коректор Д. - София : Колибри (Colibri), 2019, 23-54 : с фиг.. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31671

- 27 -

Цб II 90952

Крумова-Пешева, Румяна.  Новият орган в трансплантационната процедура като нов свръхазов елемент / Румяна Крумова-Пешева. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 152-163. 

1. Психоанализа 
 159.964.2  + 61:159.9
Ключови думи: 1. психоанализа 2. медицинска психология 3. трансплантации 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31680

- 28 -

Цб II 90970

Крумова-Пешева, Румяна.  За феномена "вторична травма" в психо-терапевтичната практика / Румяна Крумова-Пешева. // Изследване и практика, 99-108 : с фиг.. 

   Библиогр. под линия

1. Психотерапия 
 615.851
Ключови думи: 1. психотерапия 2. burnout 3. бърнаут 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31737

- 29 -

Цб II 90952

Николчина, Миглена.  Българската следа в психоаналитичния обрат на Юлия Кръстева / Миглена Николчина. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 121-131. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Кръстева, Юлия 
  

Сист. No: 31677

- 30 -

Цб II 90970

Прицас, Димитриос.  Психо-корекционна работа с лица със синдром на Даун за развиване на умения за социална адаптация / Димитриос Прицас. // Изследване и практика, 168-176. 

   Библиогр. в текста

1. Психология на личността 
 159.923  + 616.899
Ключови думи: 1. медицинска психология 2. Синдром на Даун 3. социална адаптация 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31740

- 31 -

Цб II 90952

Савов, Светослав.  Мястото на психоанализата в ерата на основаната на доказателства психотерапия / Светослав Савов. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 97-108. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31675

- 32 -

Цб II 90952

Тодоров, Орлин.  Психоанализата сега и тук : Вместо предговор / Орлин Тодоров. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата / Състав. и автор Орлин Тодоров и др.; Худ. на кор. Кирил Златков; Техн. ред. Симеон Айтов; Коректор Д. - София : Колибри (Colibri), 2019, 7-22. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31670

- 33 -

Цб II 90952

Циркова, Диана.  Психоанализата и лечението на деца с генерализирано разстройство на развитието / Диана Циркова. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 213-225. 

1. Психоанализа 
 159.964.2-053.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 31684

- 34 -

Цб II 90970

Suslova, Valeria.  Socio-Psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students / Valeria Suslova. // Изследване и практика, 33-47 : with tabl., fig.. 

   Библиогр. в текста

1. Мотивация 2. Психология 3. Образование 
 159.9.019.3  + 378
Ключови думи: 1. психология 2. мотивационно въздействие 3. обучение 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Образование 
  

Сист. No: 31736

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 35 -

Цб II 90970

Бораджиева, Елена Атанасова.  Анкетно проечване за нагласите на студенти от специалност "Психология" за упражняване на доброволчески труд / Елена Атанасова Бораджиева. // Изследване и практика, 23-32 : с фиг., табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Социално поведение 2. Социологическо проучване 3. Доброволци - младежи 
 316.6-05-057.875
Ключови думи: 1. доброволци 2. студенти 3. проучване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31735

- 36 -

Цб II 90970

Дунева, Доротея.  Социална адаптация и девиантно поведение / Доротея Дунева. // Изследване и практика, 153-167. 

   Библиогр. в текста

1. Психология на личността 2. Социално поведение 
 159.923  + 316.6
Ключови думи: 1. девиантно поведение 2. социална адаптация 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31739

- 37 -

Цб II 90935

Масларова, Емилия.  Паралелната държава и демографската криза в България / Емилия Масларова. // Преходът и паралелната държава, 111-129. 

1. Преход към демокрация 2. Демография - България 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)  + 314(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. демография 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31690

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 38 -

Цб II 90935

Неделчева, Таня.  Власти и медии / Таня Неделчева. // Преходът и паралелната държава, 293-305. 

 321.011  + 07
Ключови думи: 1. власт 2. медии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31701

- 39 -

Цб II 90935

Събева, Яна.  Специфики на бизнес комуникацията в България в първите години на прехода (1989-2000 г.) / Яна Събева. // Преходът и паралелната държава, 336-345. 

1. Преход към демокрация 2. Вътрешна политика - България 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)  + 07
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. бизнес комуникация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31705

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 40 -

Цб II 90935

Асенов, Бончо.  Държавна сигурност - паралелната държава? / Бончо Асенов. // Преходът и паралелната държава, 258-282. 

1. Държавна сигурност 
 355.45  + 323
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. държавна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31699

- 41 -

Цб II 90909

Асенова, Анюта.  Вътрешнопартиен плурализъм / Анюта Асенова. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 220-241. 

1. Република България - 70 години 2. Партиен плурализъм 
 321.728  + 329
Ключови думи: 1. Република България 2. политически партии 3. плурализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31648

- 42 -

Цб II 90935

Батулева, Татяна.  Българската жена и паралелната държава: дилеми и перспективи / Татяна Батулева. // Преходът и паралелната държава, 327-335. 

1. Вътрешна политика - България 
 323(497.2)  + 396.9
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. обществено положение 3. жени 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 31704

- 43 -

Цб II 90909

Белов, Мартин.  Същност и система на конституционната аксиология / Мартин Белов. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 80-97. 

1. Република България - 70 години 2. Конституция 
 321.728  + 342.4
Ключови думи: 1. Република България 2. Конституция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31642

- 44 -

Цб II 90909

Близнашки, Георги.  За републиката : Доклад по случай 70-ата годишнина от обявяването на България за република / Георги Близнашки. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република / Състав. и науч. ред. Пламен Киров; Науч. рец. Евгени Танчев, Красен Стойчев  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 11-25. 

1. Република България - 70 години 
 321.728
Ключови думи: 1. Република България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31639

- 45 -

Цб II 88977

Бюканън, Джеймс.  Минималната политика на пазарната система / Джеймс Бюканън ; Прев. Благовеста Старирадева. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 497-508. 

1. Джеймс МакГил Бюканън (1919-2013) 2. Икономически теории 3. Икономически ред - политическа структура 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. конституционна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31725

- 46 -

Цб II 90935

Василева, Даниела.  Паралелната екологична политика в България - случаят "Втори кабинков въжен лифт - Банско" и общественият му отзвук / Даниела Василева. // Преходът и паралелната държава, 317-326. 

1. Вътрешна политика - България 2. Екологична политика 
 323(497.2)  + 574
Ключови думи: 1. екологична политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Банско 
  

Сист. No: 31703

- 47 -

Цб II 90909

Велева, Симона.  Свободата на словото като гаранция за правата и свободите на българските граждани / Симона Велева. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 263-285. 

1. Република България - 70 години 2. Български граждани - права и свободи 
 321.728  + 342.7
Ключови думи: 1. Република България 2. български граждани 3. свобода на словото 4. човешки права 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31650

- 48 -

Цб II 90909

Георгиева, Райна.  Възможности за развитие на конституционното правосъдие във Великобритания / Райна Георгиева. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 242-262. 

1. Република България - 70 години 2. Конституционно правосъдие - Великобритания 
 321.728  + 342(410)
Ключови думи: 1. Република България 2. конституционно право 3. Великобритания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 31649

- 49 -

Цб II 88977

Гълбрайт, Джон Кенет.  Анатомия на властта : Избрани текстове / Джон Кенет Гълбрайт. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 583-644. 

1. Икономически теории 2. Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 3. Неоинституционализъм 
 330.8  + 321
Ключови думи: 1. икономически теории 2. власт 3. неоинституционализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Гълбрайт, Джон Кенет 
  

Сист. No: 31729

- 50 -

Цб II 90935

Димитров, Александър.  Паралелната държава (на гражданите) в ежедневието на българина / Александър Димитров. // Преходът и паралелната държава, 306-316. 

1. Вътрешна политика - България 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31702

- 51 -

Цб II 88977

Димитров, Динко.  Обществен избор и корупция / Динко Димитров. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 565-579. 

1. Икономически теории 2. Теория на политиката 
 330.8  + 32.01
Ключови думи: 1. икономически теории 2. политика 3. обществен избор 4. манипулиране 5. Теорема на Ероу 6. Теорема на Джибърт-Сатъртуейт 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31728

- 52 -

Цб II 90935

Дуранкев, Боян.  Паралелната(ите) държава(ви), капиталистическата "пазарна икономика" и олигархическата "парламентарна демокрация" / Боян Дуранкев. // Преходът и паралелната държава, 148-160. 

1. Капитализъм 2. Олигархия 
 323(497.2)  + 330
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. пазарна икономика 3. парламентарна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31693

- 53 -

Цб II 88977

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика : Джеймс Бюканън и конституционната икономика / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 509-519. 

1. Джеймс МакГил Бюканън (1919-2013) 2. Икономически теории 3. Конституционна икономика 4. Нова политическа икономия 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. конституционна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Бюкенън, Джеймс МакГил 
  

Сист. No: 31726

- 54 -

Цб II 90935

Златков, Цочо.  Скритата (паралелна) държава - базисна черта и основна "движеща" сила на българския преход / Цочо Златков. // Преходът и паралелната държава, 73-82. 

1. Преход към демокрация 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31687

- 55 -

Цб II 90909

Игнатова, Сибила.  Българската адвокатура и защитата на основните права по чл. 150, ал. 4 от Конституцията / Сибила Игнатова. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 163-184. 

1. Република България - 70 години 2. Българска адвокатура 3. Защита на основни конституционни права 
 321.728  + 347.96
Ключови думи: 1. Република България 2. Висш адвокатски съвет 3. защита на правата 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31645

- 56 -

Цб II 90909

Илиев, Петър.  Висш съдебен съвет - структура, състав, организация и правомощия / Петър Илиев. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 98-125. 

1. Република България - 70 години 2. Висш съдебен съвет (ВСС) 
 321.728  + 342.56
Ключови думи: 1. Република България 2. Висш съдебен съвет (ВСС) 3. административни органи 4. съдебна власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31643

- 57 -

Цб II 90935

Калчевски, Станимир.  Българската енергетика и паралелната държава / Станимир Калчевски. // Преходът и паралелната държава, 130-137 : с фиг.,табл.. 

1. Енергетика - България 
 620.9(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31691

- 58 -

Цб II 90909

Киров, Пламен.  Референдумът - начин на употреба / Пламен Киров. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 26-49. 

1. Република България - 70 години 2. Референдум 
 321.728  + 324
Ключови думи: 1. Република България 2. референдум 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31640

- 59 -

Цб II 90909

Киселова, Наталия.  Право на политическо сдружаване на българските граждани / Наталия Киселова. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 50-79. 

1. Република България - 70 години 2. Български граждани - право на сдружаване 
 321.728
Ключови думи: 1. Република България 2. български граждани 3. право на сдружаване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31641

- 60 -

Цб II 90935

Конакчиев, Дончо.  Паралелната държава в прехода - форми на проявление и динамика / Дончо Конакчиев. // Преходът и паралелната държава, 83-91. 

1. Преход към демокрация 
 321.6  + 321.7
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31688

- 61 -

Цб II 90935

Масларова, Емилия.  Паралелната държава и демографската криза в България / Емилия Масларова. // Преходът и паралелната държава, 111-129. 

1. Преход към демокрация 2. Демография - България 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)  + 314(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. демография 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31690

- 62 -

Цб II 90935

Мизов, Максим.  Паралелната държава в прехода. Ескизи / Максим Мизов. // Преходът и паралелната държава / Състав. и науч. ред. Максим Мизов; Рец. Анна Мантарова, Нако Стефанов, Горан Горанов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2019, 5-72. 

1. Преход към демокрация 
 321.6  + 321.7
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31686

- 63 -

Цб II 90935

Милошева, Милена.  Резултатите от Прехода - обидната реалност от паралелната държава в България / Милена Милошева. // Преходът и паралелната държава, 346-352. 

1. Преход към демокрация 2. Вътрешна политика - България 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31706

- 64 -

Цб II 90935

Неделчева, Таня.  Власти и медии / Таня Неделчева. // Преходът и паралелната държава, 293-305. 

 321.011  + 07
Ключови думи: 1. власт 2. медии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31701

- 65 -

Цб II 90935

Ников, Тодор.  Паралелната държава - етап по пътя към диктатурата? / Тодор Ников. // Преходът и паралелната държава, 283-292. 

1. Вътрешна политика 
 321.6  + 321.72
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. парламентарна демокрация 3. диктатура 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31700

- 66 -

Цб II 90909

Орманджиев, Христо.  Конституционната жалба - възможната алтернатива за защита правата на гражданите / Христо Орманджиев. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 185-195. 

1. Република България - 70 години 2. Конституционна жалба 3. Защита на основни конституционни права 
 321.728  + 342
Ключови думи: 1. Република България 2. защита на правата 3. граждански права 4. конституционно право 5. конституционна жалба 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31646

- 67 -

Цб II 90935

Павлова, Вихра.  Паралелните държави в капиталистическия свят / Вихра Павлова. // Преходът и паралелната държава, 187-205. 

1. Капитализъм 2. Капиталистически страни - политика и икономика 
 330.012
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31696

- 68 -

Цб II 90909

Пенова, Пламена.  Имунитетът в действащото конституционно право на Република България - видове и правна уредба / Пламена Пенова. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 126-162. 

1. Република България - 70 години 2. Конституционно право 
 321.728  + 342
Ключови думи: 1. Република България 2. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31644

- 69 -

Цб II 90935

Ракаджийска, Теменуга.  Паралелната държава - снимка вместо куршум : (Митология versus Идеология) / Теменуга Ракаджийска. // Преходът и паралелната държава, 161-177. 

1. Преход към демокрация 
 321.6  + 321.7
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31694

- 70 -

Цб II 90935

Събева, Яна.  Специфики на бизнес комуникацията в България в първите години на прехода (1989-2000 г.) / Яна Събева. // Преходът и паралелната държава, 336-345. 

1. Преход към демокрация 2. Вътрешна политика - България 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)  + 07
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. бизнес комуникация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31705

- 71 -

Цб II 90909

Талев, Любомир.  Ролята на президентската институция в българския модел на разделение на властите / Любомир Талев. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 286-317. 

1. Република България - 70 години 2. Президентска институция 3. Разделение на властите - български модел 
 321.728  + 342.6
Ключови думи: 1. Република България 2. Президент на Република България 3. разделение на властите 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31651

- 72 -

Цб II 90935

Трайкова, Александра.  Преходът и новото българско здравеопазване - една етическа перспектива / Александра Трайкова. // Преходът и паралелната държава, 177-184. 

1. Преход към демокрация 2. Здравеопазване 
 321.6  + 321.7  + 614
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31695

- 73 -

Цб II 90935

Трифонов, Владимир.  Паралелната държава като движеща сила на политическите процеси в края на ХХ и началото на ХХI век / Владимир Трифонов. // Преходът и паралелната държава, 225-235. 

1. Капиталистически страни - политика и икономика 
 321.6(73)  + 330.012
Ключови думи: 1. паралелна държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 31697

- 74 -

Цб II 90909

Цеков, Александър.  Непряката конституционна жалба във френското конституционно правосъдие : Анализ в контекста на промените в конституционното правосъдие във Франция в рамките на Петата република / Александър Цеков. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 196-219. 

1. Конституционно правосъдие - Франция 
 321.728  + 342(44)
Ключови думи: 1. конституционно право 2. Франция 3. конституционна жалба 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Франция 
  

Сист. No: 31647

- 75 -

Цб II 90935

Ченгелова, Емилия.  "Икономиката в сянка" - продукт на паралелната държава или икономически инструмент за нейното съществуване / Емилия Ченгелова. // Преходът и паралелната държава, 92-110. 

1. Преход към демокрация 
 321.6.003.1  + 321.7
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. икономика в сянка 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31689

Икономика. Икономически теории

- 76 -

Цб II 88977

Але, Морис.  Философията на моя живот : (Откъси) / Морис Але ; Прев. от фр. Лиляна Цветкова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 351-359. 

1. Морис Феликс Шарл Але (1911-2010) 2. Икономически теории 3. Неолиберализъм - Франция 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 3. Франция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Франция 
  

Сист. No: 31719

- 77 -

Цб II 88977

Ашхейм, Йозеф.  Теоретични основи на монетарната икономика / Йозеф Ашхейм, Джордж Тавлас ; Прев. със съкр. Татяна Тодорова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 487-494. 

1. Икономически теории 2. Монетарна теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. монетарна икономика 3. монетаризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Ниханс, Юрг 2. Маршал, Алфред 3. Кейнс, Джон Мейнард 4. Фридман, Милтън 5. Патинкин, Дон 6. Фландърс, М. Джоунс 
  

Сист. No: 31724

- 78 -

Цб II 88977

Беев, Ивайло.  Икономическа конституция. Функционална и фактическа / Ивайло Беев. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 520-564. 

1. Конституционна икономика 2. Икономически теории 
 330.8  + 330.101.54  + 342.4.003.1
Ключови думи: 1. икономически теории 2. конституционна икономика 3. икономическа конституция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Право 
  

Сист. No: 31727

- 79 -

Цб II 88977

Бюканън, Джеймс.  Минималната политика на пазарната система / Джеймс Бюканън ; Прев. Благовеста Старирадева. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 497-508. 

1. Джеймс МакГил Бюканън (1919-2013) 2. Икономически теории 3. Икономически ред - политическа структура 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. конституционна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31725

- 80 -

Цб II 88977

Гълбрайт, Джон Кенет.  Анатомия на властта : Избрани текстове / Джон Кенет Гълбрайт. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 583-644. 

1. Икономически теории 2. Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 3. Неоинституционализъм 
 330.8  + 321
Ключови думи: 1. икономически теории 2. власт 3. неоинституционализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Гълбрайт, Джон Кенет 
  

Сист. No: 31729

- 81 -

Цб II 88977

Гълбрайт, Джон Кенет.  История на икономикса - първа част : Избрани текстове / Джон Кенет Гълбрайт ; Прев. Н. Попов. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 645-657. 

1. Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 2. Икономически теории 3. Икономикс 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
За него: 1. Гълбрайт, Джон Кенет 
  

Сист. No: 31730

- 82 -

Цб II 88977

Гълбрайт, Джон Кенет.  История на икономикса - втора част : Избрани текстове / Джон Кенет Гълбрайт ; Прев. Ж. Михайлова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 658-672. 

1. Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 2. Икономически теории 3. Икономикс 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
За него: 1. Гълбрайт, Джон Кенет 
  

Сист. No: 31731

- 83 -

Цб II 88977

Димитров, Динко.  Обществен избор и корупция / Динко Димитров. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 565-579. 

1. Икономически теории 2. Теория на политиката 
 330.8  + 32.01
Ключови думи: 1. икономически теории 2. политика 3. обществен избор 4. манипулиране 5. Теорема на Ероу 6. Теорема на Джибърт-Сатъртуейт 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31728

- 84 -

Цб II 90935

Дуранкев, Боян.  Паралелната(ите) държава(ви), капиталистическата "пазарна икономика" и олигархическата "парламентарна демокрация" / Боян Дуранкев. // Преходът и паралелната държава, 148-160. 

1. Капитализъм 2. Олигархия 
 323(497.2)  + 330
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. пазарна икономика 3. парламентарна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31693

- 85 -

Цб II 88977

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика : Джеймс Бюканън и конституционната икономика / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 509-519. 

1. Джеймс МакГил Бюканън (1919-2013) 2. Икономически теории 3. Конституционна икономика 4. Нова политическа икономия 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. конституционна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Бюкенън, Джеймс МакГил 
  

Сист. No: 31726

- 86 -

Цб II 88977

Ерхард, Лудвиг.  Благоденствие за всички / Лудвиг Ерхард. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 249-279. 

1. Лудвиг Ерхард (1897-1977) 2. Икономически теории 3. Неолиберализъм 4. Права на човека - икономически аспект 
 330.8  + 364.1
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 3. човешки права 4. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
За него: 1. Ерхард, Лудвиг 
  

Сист. No: 31715

- 87 -

Цб II 88977

Иванова, Петя.  Хипотезите за адаптивните и рационалните очаквания (съображения "за" и "против") / Петя Иванова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 469-486. 

1. Икономически теории 2. Монетарна теория 3. Инфлация - безработица 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. монетаризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
За него: 1. Фридман, Милтън 
  

Сист. No: 31723

- 88 -

Цб II 88977

Кейнс, Джон М.  Обща теория на заетостта, лихвата и парите : Избрани текстове - първа част / Джон М. Кейнс. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том / Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов Георгиев, Теодор Венков Седларски  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 45-54. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31707

- 89 -

Цб II 88977

Кейнс, Джон М.  Краят на Laisser-Faire / Джон М. Кейнс. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 128-133. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31709

- 90 -

Цб II 88977

Кейси, Майкъл Дж.  Обща теория на заетостта, лихвата и парите : Избрани текстове - втора чест / Джон Мейнард Кейнс. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 55-127. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31708

- 91 -

Цб II 88977

Леонидов, Атанас.  За нов прочит на Кейнс / Атанас Леонидов. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 134-146. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Кейнс и кейнсианство 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
  

Сист. No: 31710

- 92 -

Цб II 88977

Леонидов, Атанас.  Кейнс и кейнсианството / Атанас Леонидов. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 147-154. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Кейнс и кейнсианство 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
  

Сист. No: 31711

- 93 -

Цб II 88977

Леонидов, Атанас.  Немският неолиберализъм / Атанас Леонидов. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 280-295. 

1. Неолиберализъм - германски модел 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 3. Германия 4. неокласически икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 31716

- 94 -

Цб II 88977

Марков, Марчо.  Съюз на институционализма с еволюционната теория / Марчо Марков. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 673-687. 

1. Икономически теории 2. Неоинституционализъм 3. Еволюционна теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неоинституционализъм 3. еволюционна теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31732

- 95 -

Цб II 88977

Младенова, Зоя.  Дж. М. Кейнс и развитието на макроикономиката / Зоя Младенова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 155-199. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Кейнс и кейнсианство 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
  

Сист. No: 31712

- 96 -

Цб II 88977

Ойкен, Валтер.  Основи на националната икономия : Избрани текстове / Валтер Ойкен. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 211-248. 

1. Валтер Ойкен (1891-1950) 2. Икономически теории 3. Неолиберализъм 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. стопански системи 3. централизирано управление 4. разменно стопанство 5. пазарни форми 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Ойкен, Валтер 
  

Сист. No: 31714

- 97 -

Цб II 90935

Павлова, Вихра.  Паралелните държави в капиталистическия свят / Вихра Павлова. // Преходът и паралелната държава, 187-205. 

1. Капитализъм 2. Капиталистически страни - политика и икономика 
 330.012
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31696

- 98 -

Цб II 88977

Проданова, Аделина.  Жак Рюеф и френският неолиберализъм : (50 години от създаването на "Общественият ред") / Аделина Проданова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 341-350. 

1. Жак Рюеф (1896-1978) 2. Икономически теории 3. Неолиберализъм - Франция 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 3. Франция 4. монетарна теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Франция 
  

Сист. No: 31718

- 99 -

Цб II 88977

Робинсън, Джоан.  Калецки и Кейнс / Джоан Робинсън ; Прев. В. Аличкова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 200-207. 

1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 3. Михал Калецки (1899-1970) 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Кейнс и кейнсианство 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 2. Калецки, Михал 
  

Сист. No: 31713

- 100 -

Цб II 88977

Стоева, Мария.  В памет на Морис Але (31 март 1911-10 октомври 2010) / Мария Стоева. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 360-364. 

   Морис Але - първият френски лауреат на Нобелова награда за икономика, ревностен критик на крайния либерализъм. Идеолог на ограничения и регламентиран либерализъм. 

1. Морис Феликс Шарл Але (1911-2010) 2. Икономически теории 
 330.8  + 92 Але, Морис
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Але, Морис Ф. Ш. 
  

Сист. No: 31720

- 101 -

Цб II 90935

Събев, Димитър.  Офшорните капитали и България: размер, функции и влияние върху икономическия растеж / Димитър Събев. // Преходът и паралелната държава, 247-257. 

1. Икономически растеж 2. Офшорни зони 
 339.7  + 330.341
Ключови думи: 1. офшорни зони 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31698

- 102 -

Цб II 88977

Узунов, Атанас.  Социалното пазарно стопанство. Идея, концепция, практика : Избрани текстове / Атанас Узунов. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 296-340. 

1. Неолиберализъм 2. Икономически теории 3. Социално пазарно стопанство 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. социално пазарно стопанство 3. класически стопански либерализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Ерхард, Лудвиг 2. Мюлер-Армак, Алфред 
  

Сист. No: 31717

- 103 -

Цб II 88977

Фридман, Милтън.  Немирството на парите : Избрани текстове / Милтън Фридман ; Прев. от англ. Анелия З. Димитрова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 367-450. 

1. Милтън Фридман (1912-2006) 2. Икономически теории 3. Монетарна теория 
 330.8  + 336.74
Ключови думи: 1. икономически теории 2. монетаризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Фридман, Милтън 
  

Сист. No: 31721

- 104 -

Цб II 88977

Фридман, Милтън.  Ролята на паричната политика / Милтън Фридман ; Прев. Г. Карамочева. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 451-468. 

1. Милтън Фридман (1912-2006) 2. Икономически теории 3. Монетарна теория 
 330.8  + 336.7
Ключови думи: 1. икономически теории 2. монетаризъм 3. парична политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31722

- 105 -

Цб II 90935

Ченгелова, Емилия.  "Икономиката в сянка" - продукт на паралелната държава или икономически инструмент за нейното съществуване / Емилия Ченгелова. // Преходът и паралелната държава, 92-110. 

1. Преход към демокрация 
 321.6.003.1  + 321.7
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. икономика в сянка 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31689

Икономикс

- 106 -

Цб II 90925

Брусарски, Румен.  Оценка на оценката на въздействието в България / Румен Брусарски. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 
 352/354  + 303.7
Ключови думи: 1. публична администрация 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31657

- 107 -

Цб II 88977

Гълбрайт, Джон Кенет.  История на икономикса - първа част : Избрани текстове / Джон Кенет Гълбрайт ; Прев. Н. Попов. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 645-657. 

1. Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 2. Икономически теории 3. Икономикс 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
За него: 1. Гълбрайт, Джон Кенет 
  

Сист. No: 31730

- 108 -

Цб II 88977

Гълбрайт, Джон Кенет.  История на икономикса - втора част : Избрани текстове / Джон Кенет Гълбрайт ; Прев. Ж. Михайлова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 658-672. 

1. Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 2. Икономически теории 3. Икономикс 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
За него: 1. Гълбрайт, Джон Кенет 
  

Сист. No: 31731

- 109 -

Цб II 88977

Иванова, Петя.  Хипотезите за адаптивните и рационалните очаквания (съображения "за" и "против") / Петя Иванова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 469-486. 

1. Икономически теории 2. Монетарна теория 3. Инфлация - безработица 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. монетаризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
За него: 1. Фридман, Милтън 
  

Сист. No: 31723

- 110 -

Цб II 88977

Марков, Марчо.  Съюз на институционализма с еволюционната теория / Марчо Марков. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 673-687. 

1. Икономически теории 2. Неоинституционализъм 3. Еволюционна теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неоинституционализъм 3. еволюционна теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31732

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 111 -

Цб II 90925

Димитрова, Мариана.  Оценка на въздействието в областта на политиката по заетостта / Мариана Димитрова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 153-168. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Политика по заетостта 4. Пазар на труда - България 
 352/354  + 331.45
Ключови думи: 1. публична администрация 2. заетост 3. оценка на въздействието 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31662

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 112 -

Цб II 88977

Фридман, Милтън.  Немирството на парите : Избрани текстове / Милтън Фридман ; Прев. от англ. Анелия З. Димитрова. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 367-450. 

1. Милтън Фридман (1912-2006) 2. Икономически теории 3. Монетарна теория 
 330.8  + 336.74
Ключови думи: 1. икономически теории 2. монетаризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Фридман, Милтън 
  

Сист. No: 31721

Управление

- 113 -

Цб II 90925

Танева, Албена.  Оценка на въздействието и системата за атестиране като управленски инструмент за промяна на средата / Албена Танева. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 62-71. 

1. Публична администрация 2. Социален капитал 3. Оценка на въздействие 
 352/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. публична администрация 2. политическа култура 3. социален капитал 4. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
  

Сист. No: 31656

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 114 -

Цб II 90935

Димов, Ангел.  Коя е народополезната българска аграрна политика? / Ангел Димов. // Преходът и паралелната държава, 138-147. 

1. Аграрна политика 
 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. аграрна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31692

- 115 -

Цб II 90925

Коцева-Тикова, Мария.  Млечният сектор в България : възможни ефекти от подчиняване на регулацията / Мария Коцева-Тикова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 169-181. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Млечна индустрия - България 
 352/354  + 637.1
Ключови думи: 1. публична администрация 2. млечна промишленост 3. оценка на въздействието 4. млечен сектор 5. България 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31663

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 116 -

Цб II 90935

Събев, Димитър.  Офшорните капитали и България: размер, функции и влияние върху икономическия растеж / Димитър Събев. // Преходът и паралелната държава, 247-257. 

1. Икономически растеж 2. Офшорни зони 
 339.7  + 330.341
Ключови думи: 1. офшорни зони 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31698

Европейски съюз

- 117 -

Цб II 90925

Славов, Атанас.  Европейски стандарти за независимост на съдебната власт и съдебната реформа в България : оценка на въздействието / Атанас Славов. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 90-106. 

1. Публична администрация 2. Съдебна власт - независимост 3. Съдебна реформа - България 
 352/354  + 341(497.2)(4)  + 342.56
Ключови думи: 1. публична администрация 2. съдебна власт 3. съдебна реформа 4. европейски правни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Европейски съюз 3. Право 
  

Сист. No: 31658

Право

- 118 -

Цб II 88977

Беев, Ивайло.  Икономическа конституция. Функционална и фактическа / Ивайло Беев. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 520-564. 

1. Конституционна икономика 2. Икономически теории 
 330.8  + 330.101.54  + 342.4.003.1
Ключови думи: 1. икономически теории 2. конституционна икономика 3. икономическа конституция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Право 
  

Сист. No: 31727

- 119 -

Цб II 90909

Белов, Мартин.  Същност и система на конституционната аксиология / Мартин Белов. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 80-97. 

1. Република България - 70 години 2. Конституция 
 321.728  + 342.4
Ключови думи: 1. Република България 2. Конституция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31642

- 120 -

Цб II 90925

Валериева, Десислава.  Оценка на въздействието на законодателството при случаи на застрояване в защитени зони по "Натура 2000" по българското черноморие / Десислава Валериева. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 182-204. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Натура 2000 5. Застрояване- защитени зони, законодателство 6. Българско черноморие - защитени зони 
 352/354.000.34
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. застрояване 5. Натура 2000 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
  

Сист. No: 31664

- 121 -

Цб II 90873

Василев, Ивайло.  Придобиване на съкровище - вещноправни и наказателноправни аспекти / Ивайло Василев, Петя Константинова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 460-477. 

1. Културни ценности 2. Вещно право 
 00  + 347.2
Ключови думи: 1. придобиване на съкровище 2. културни ценности 3. вещно право 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31614

- 122 -

Цб II 90909

Георгиева, Райна.  Възможности за развитие на конституционното правосъдие във Великобритания / Райна Георгиева. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 242-262. 

1. Република България - 70 години 2. Конституционно правосъдие - Великобритания 
 321.728  + 342(410)
Ключови думи: 1. Република България 2. конституционно право 3. Великобритания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 31649

- 123 -

Цб II 90873

Гозанска, Гергана.  Разрушаването на културно наследство: военно престъпление по Римския статут / Гергана Гозанска. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 395-411. 

1. Културно наследство 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културно наследство 2. военно престъпление 3. Международен наказателен съд (МНС) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31603

- 124 -

Цб II 90925

Димов, Тони.  "Без действие"-то на оценката на въздействието на регулирането в България / Тони Димов. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 124-135. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 
 352/354.000.34
Ключови думи: 1. публична администрация 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
  

Сист. No: 31660

- 125 -

Цб II 90873

Дончева, Даниела.  Проблеми, свързани с приложението на чл. 277а от НК и чл. 278б от НК относно недвижимото културно наследство / Даниела Дончева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 341-352. 

1. Културно наследство 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. недвижимо културно наследство 2. културни ценности 3. престъпления 4. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31597

- 126 -

Цб II 90873

Иванова, Ваня.  За някои трудности, които срещат регионалните музеи при приложението на Закона за културното наследство (по примера на РИМ - Монтана) / Ваня Иванова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 523-550. 

1. Музеи 2. Правна уредба 
 069.000.34
Ключови думи: 1. музеи 2. Закон за културното наследство (ЗКН) 3. правна рамка 4. кадрови ресурси 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Монтана 
  

Сист. No: 31624

- 127 -

Цб II 90909

Игнатова, Сибила.  Българската адвокатура и защитата на основните права по чл. 150, ал. 4 от Конституцията / Сибила Игнатова. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 163-184. 

1. Република България - 70 години 2. Българска адвокатура 3. Защита на основни конституционни права 
 321.728  + 347.96
Ключови думи: 1. Република България 2. Висш адвокатски съвет 3. защита на правата 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31645

- 128 -

Цб II 90909

Илиев, Петър.  Висш съдебен съвет - структура, състав, организация и правомощия / Петър Илиев. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 98-125. 

1. Република България - 70 години 2. Висш съдебен съвет (ВСС) 
 321.728  + 342.56
Ключови думи: 1. Република България 2. Висш съдебен съвет (ВСС) 3. административни органи 4. съдебна власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31643

- 129 -

Цб II 90873

Кърчев, Иван.  Ролята на народните читалища за опазването на културното наследство - правни аспекти / Иван Кърчев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 551-576. 

1. Културно наследство 2. Читалища 
 00.000.34  + 374.28
Ключови думи: 1. опазване на културното наследство 2. читалища 3. правен статут 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31625

- 130 -

Цб II 90873

Манов, Красимир.  Културните ценности като предмет на престъпления. Някои проблеми на наказателноправната защита на културното наследство / Красимир Манов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 353-378. 

1. Културно наследство 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. културно наследство 3. археологически обекти 4. Наказателен кодекс (НК) 5. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31599

- 131 -

Цб II 90873

Маринова, Диана.  Правна закрила на културните ценности според правилата на международното частно право / Диана Маринова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 433-459. 

1. Културни ценности 2. Правна защита 
 00.000.34  + 341.9
Ключови думи: 1. културни ценности 2. правна закрила 3. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31613

- 132 -

Цб II 90873

Михайлова, Мария.  Свободата на религиозното самоопределение и наказателноправната й защита в Република България / Мария Михайлова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 379-394. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. свобода на изповеданията 3. наказателноправна защита 4. религиозни храмове 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31601

- 133 -

Цб II 90909

Орманджиев, Христо.  Конституционната жалба - възможната алтернатива за защита правата на гражданите / Христо Орманджиев. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 185-195. 

1. Република България - 70 години 2. Конституционна жалба 3. Защита на основни конституционни права 
 321.728  + 342
Ключови думи: 1. Република България 2. защита на правата 3. граждански права 4. конституционно право 5. конституционна жалба 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31646

- 134 -

Цб II 90909

Пенова, Пламена.  Имунитетът в действащото конституционно право на Република България - видове и правна уредба / Пламена Пенова. // Конституционни изследвания 2016 г. : 70 години република  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 126-162. 

1. Република България - 70 години 2. Конституционно право 
 321.728  + 342
Ключови думи: 1. Република България 2. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 31644

- 135 -

Цб II 90873

Петкова, Изабела.  Търговскоправни аспекти на учредителния апорт с предмет културни ценности / Изабела Петкова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 577-602. 

1. Културни ценности 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. учредителен апорт 3. независими оценители 4. Закон за културното наследство (ЗКН) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31626

- 136 -

Цб II 90873

Петрова, Паунита.  Ценностни предизвикателства пред правото на образование и неговата международноправна закрила / Паунита Петрова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 412-430. 

1. Право на образование 
 37.014  + 341
Ключови думи: 1. право на образование 2. международно право 3. международноправна защита 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 31610

- 137 -

Цб II 90925

Славов, Атанас.  Европейски стандарти за независимост на съдебната власт и съдебната реформа в България : оценка на въздействието / Атанас Славов. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 90-106. 

1. Публична администрация 2. Съдебна власт - независимост 3. Съдебна реформа - България 
 352/354  + 341(497.2)(4)  + 342.56
Ключови думи: 1. публична администрация 2. съдебна власт 3. съдебна реформа 4. европейски правни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Европейски съюз 3. Право 
  

Сист. No: 31658

- 138 -

Цб II 90873

Шопов, Ангел.  Музеят по българското право / Ангел Шопов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 478-503. 

1. Музеи 2. Право 
 069.000.34
Ключови думи: 1. музей 2. културно наследство 3. юридическо лице 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31617

Обществено управление. Публична администрация

- 139 -

Цб II 90925

Андреева, Любимка.  Оценка на въздействието на европейските регулации в управлението на енергетиката в България - възможности и рискове / Любимка Андреева. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 254-267. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Енергетика - България 5. Енергийни услуги - управление 
 352/354  + 620.9.003.1
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. енергетика 5. България 6. европейски регламенти 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31668

- 140 -

Цб II 90925

Брусарски, Румен.  Оценка на оценката на въздействието в България / Румен Брусарски. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 
 352/354  + 303.7
Ключови думи: 1. публична администрация 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31657

- 141 -

Цб II 90925

Валериева, Десислава.  Оценка на въздействието на законодателството при случаи на застрояване в защитени зони по "Натура 2000" по българското черноморие / Десислава Валериева. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 182-204. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Натура 2000 5. Застрояване- защитени зони, законодателство 6. Българско черноморие - защитени зони 
 352/354.000.34
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. застрояване 5. Натура 2000 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
  

Сист. No: 31664

- 142 -

Цб II 90925

Велчев, Андрей.  Ефективност на комуникационните програми при енергийни политики / Андрей Велчев. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 268-277. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Енергийна политика 
 352/354  + 620.9
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. енергийна политика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31669

- 143 -

Цб II 90925

Димитрова, Мариана.  Оценка на въздействието в областта на политиката по заетостта / Мариана Димитрова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 153-168. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Политика по заетостта 4. Пазар на труда - България 
 352/354  + 331.45
Ключови думи: 1. публична администрация 2. заетост 3. оценка на въздействието 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31662

- 144 -

Цб II 90925

Димов, Тони.  "Без действие"-то на оценката на въздействието на регулирането в България / Тони Димов. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 124-135. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 
 352/354.000.34
Ключови думи: 1. публична администрация 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
  

Сист. No: 31660

- 145 -

Цб II 90925

Калфова, Елена.  Оценка на въздействието на регулациите като инструмент за подобряване на качеството на публичните политики - приложение в България / Елена Калфова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 107-123. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 
 352/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31659

- 146 -

Цб II 90925

Костова, Тихомира.  Проблеми на оценката на въздействието при междуобщинското сътрудничество / Тихомира Костова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 223-237. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 
 352/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31666

- 147 -

Цб II 90925

Коцева-Тикова, Мария.  Млечният сектор в България : възможни ефекти от подчиняване на регулацията / Мария Коцева-Тикова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 169-181. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Млечна индустрия - България 
 352/354  + 637.1
Ключови думи: 1. публична администрация 2. млечна промишленост 3. оценка на въздействието 4. млечен сектор 5. България 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31663

- 148 -

Цб II 90925

Маринов, Александър.  Взаимовръзка между оценката на ефективността и оценката на въздействието (теоретически проблеми и практически последици - случаят с въвеждането на плоския данък) / Александър Маринов. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 53-61. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Плосък данък - проблеми и последици 
 352/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. плосък данък 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31655

- 149 -

Цб II 90925

Мочурова, Милкана.  Оценка на прилагането на интегрирано управление на водните ресурси в България / Милкана Мочурова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 241-253. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Водни ресурси - България 
 352/354  + 663.6.003.1
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. водни ресурси 5. България 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Приложни науки 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31667

- 150 -

Цб II 90925

Славов, Атанас.  Европейски стандарти за независимост на съдебната власт и съдебната реформа в България : оценка на въздействието / Атанас Славов. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 90-106. 

1. Публична администрация 2. Съдебна власт - независимост 3. Съдебна реформа - България 
 352/354  + 341(497.2)(4)  + 342.56
Ключови думи: 1. публична администрация 2. съдебна власт 3. съдебна реформа 4. европейски правни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Европейски съюз 3. Право 
  

Сист. No: 31658

- 151 -

Цб II 90925

Стефанова, Милена.  Публичният интерес и оценката ва въздействието / Милена Стефанова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 40-52. 

1. Публична администрация 2. Публичен интерес - защита 
 352/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31654

- 152 -

Цб II 90925

Стоянова, Галина.  Оценка на въздействието на мерките за превенция на наркозависимостите в България / Галина Стоянова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 205-222. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Наркозависими - България 
 352/354-056.83  + 178
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. наркозависимост 5. българи 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31665

- 153 -

Цб II 90925

Танев, Тодор.  Индуктивен и дедуктивен подход към оценка на въздействието на стратегии в публичната сфера / Тодор Танев. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г. / Състав. и науч. ред. Александър Маринов; Худ. Симона Петрова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 11-24. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публична сфера - стратегии 
 352/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. оценка на въздействието 3. публична сфера 4. публични стратегии 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31652

- 154 -

Цб II 90925

Танева, Албена.  Оценка на въздействието и системата за атестиране като управленски инструмент за промяна на средата / Албена Танева. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 62-71. 

1. Публична администрация 2. Социален капитал 3. Оценка на въздействие 
 352/354  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. публична администрация 2. политическа култура 3. социален капитал 4. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
  

Сист. No: 31656

- 155 -

Цб II 90925

Томова, Татяна.  Ценностни дилеми в областта на социалната оценка на въздействието / Татяна Томова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 25-39. 

1. Публична администрация 2. Социална оценка на въздействие 
 352/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. социални въздействия 3. равенство 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31653

- 156 -

Цб II 90925

Хинкова, Деница.  Отвъд случайността : оценката на въздействието и риска при бедствия в България / Деница Хинкова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 136-149. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Бедствия 
 352/354  + 364.2
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. бедствия 5. риск 6. България 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31661

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 157 -

Цб II 88977

Ерхард, Лудвиг.  Благоденствие за всички / Лудвиг Ерхард. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 249-279. 

1. Лудвиг Ерхард (1897-1977) 2. Икономически теории 3. Неолиберализъм 4. Права на човека - икономически аспект 
 330.8  + 364.1
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 3. човешки права 4. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
За него: 1. Ерхард, Лудвиг 
  

Сист. No: 31715

- 158 -

Цб II 90925

Хинкова, Деница.  Отвъд случайността : оценката на въздействието и риска при бедствия в България / Деница Хинкова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 136-149. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Бедствия 
 352/354  + 364.2
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. бедствия 5. риск 6. България 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31661

Образование

- 159 -

Цб II 90873

Петрова, Паунита.  Ценностни предизвикателства пред правото на образование и неговата международноправна закрила / Паунита Петрова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 412-430. 

1. Право на образование 
 37.014  + 341
Ключови думи: 1. право на образование 2. международно право 3. международноправна защита 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 31610

- 160 -

Цб II 90970

Suslova, Valeria.  Socio-Psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students / Valeria Suslova. // Изследване и практика, 33-47 : with tabl., fig.. 

   Библиогр. в текста

1. Мотивация 2. Психология 3. Образование 
 159.9.019.3  + 378
Ключови думи: 1. психология 2. мотивационно въздействие 3. обучение 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Образование 
  

Сист. No: 31736

Обществено положение на жената

- 161 -

Цб II 90935

Батулева, Татяна.  Българската жена и паралелната държава: дилеми и перспективи / Татяна Батулева. // Преходът и паралелната държава, 327-335. 

1. Вътрешна политика - България 
 323(497.2)  + 396.9
Ключови думи: 1. паралелна държава 2. обществено положение 3. жени 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 31704

Математика. Естествени науки

Екология

- 162 -

Цб II 90935

Василева, Даниела.  Паралелната екологична политика в България - случаят "Втори кабинков въжен лифт - Банско" и общественият му отзвук / Даниела Василева. // Преходът и паралелната държава, 317-326. 

1. Вътрешна политика - България 2. Екологична политика 
 323(497.2)  + 574
Ключови думи: 1. екологична политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Банско 
  

Сист. No: 31703

Приложни науки

- 163 -

Цб II 90925

Мочурова, Милкана.  Оценка на прилагането на интегрирано управление на водните ресурси в България / Милкана Мочурова. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 241-253. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Водни ресурси - България 
 352/354  + 663.6.003.1
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. водни ресурси 5. България 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Приложни науки 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31667

Здравеопазване

- 164 -

Цб II 90952

Крумова-Пешева, Румяна.  Новият орган в трансплантационната процедура като нов свръхазов елемент / Румяна Крумова-Пешева. // Психоанализа в България: тук и сега : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата, 152-163. 

1. Психоанализа 
 159.964.2  + 61:159.9
Ключови думи: 1. психоанализа 2. медицинска психология 3. трансплантации 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31680

- 165 -

Цб II 90935

Трайкова, Александра.  Преходът и новото българско здравеопазване - една етическа перспектива / Александра Трайкова. // Преходът и паралелната държава, 177-184. 

1. Преход към демокрация 2. Здравеопазване 
 321.6  + 321.7  + 614
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31695

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 166 -

Цб II 90925

Андреева, Любимка.  Оценка на въздействието на европейските регулации в управлението на енергетиката в България - възможности и рискове / Любимка Андреева. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 254-267. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Енергетика - България 5. Енергийни услуги - управление 
 352/354  + 620.9.003.1
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. енергетика 5. България 6. европейски регламенти 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31668

- 167 -

Цб II 90925

Велчев, Андрей.  Ефективност на комуникационните програми при енергийни политики / Андрей Велчев. // Оценка на въздействието и въздействие на оценката : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 268-277. 

1. Публична администрация 2. Оценка на въздействие 3. Публични политики - България 4. Енергийна политика 
 352/354  + 620.9
Ключови думи: 1. публична администрация 2. публични политики 3. оценка на въздействието 4. енергийна политика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31669

- 168 -

Цб II 90935

Калчевски, Станимир.  Българската енергетика и паралелната държава / Станимир Калчевски. // Преходът и паралелната държава, 130-137 : с фиг.,табл.. 

1. Енергетика - България 
 620.9(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. паралелна държава 3. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31691

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 169 -

Цб II 88977

Стоева, Мария.  В памет на Морис Але (31 март 1911-10 октомври 2010) / Мария Стоева. // Икономически теории. Антология : Т. 1 - : Трети том  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 360-364. 

   Морис Але - първият френски лауреат на Нобелова награда за икономика, ревностен критик на крайния либерализъм. Идеолог на ограничения и регламентиран либерализъм. 

1. Морис Феликс Шарл Але (1911-2010) 2. Икономически теории 
 330.8  + 92 Але, Морис
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Але, Морис Ф. Ш. 
  

Сист. No: 31720


 Индекс по АВТОРИ

Але, Морис 76 
Аличкова, В. 99 
Андреева, Любимка 139 166 
Асенов, Бончо 40 
Асенова, Анюта 41 
Атанасов, Никола 14 
Ашхейм, Йозеф 77 
Банова, Весела 15 
Батулева, Татяна 42 161 
Бедрозова, Петрова, Теодора 16 
Беев, Ивайло 78 118 
Белов, Мартин 43 119 
Близнашки, Георги 44 
Богданова, Моника 17 
Божкова, Елка 18 
Бораджиева, Елена Атанасова 35 
Брусарски, Румен 106 140 
Бюканън, Джеймс 45 79 
Валериева, Десислава 120 141 
Василев, Ивайло 1 121 
Василев, Светлозар 19 
Василева, Даниела 46 162 
Велева, Симона 47 
Велчев, Андрей 142 167 
Вътов, Венцеслав 20 
Ганев, Кимон 21 
Генчев, Евгиний 22 
Георгиева, Райна 48 122 
Гозанска, Гергана 2 123 
Градев, Владимир 23 
Гълбрайт, Джон Кенет 49 80 81 82 107 108 
Димитров, Александър 50 
Димитров, Динко 51 83 
Димитрова, Анелия З. 103 112 
Димитрова, Мариана 111 143 
Димов, Ангел 114 
Димов, Тони 124 144 
Дончева, Даниела 3 125 
Дунева, Доротея 24 36 
Дуранкев, Боян 52 84 
Егберт, Хенрик 53 85 
Ерхард, Лудвиг 86 157 
Златков, Цочо 54 
Иванова, Ваня 4 126 
Иванова, Петя 87 109 
Игнатова, Сибила 55 127 
Илиев, Петър 56 128 
Йонкова, Красимира 12 
Йончева, Таня 5 
Калинов, Калин 25 
Калфова, Елена 145 
Калчевски, Станимир 57 168 
Карамочева, Г. 104 
Кейнс, Джон М. 88 89 
Кейнс, Джон Мейнард 90 
Киров, Пламен 58 
Киселова, Наталия 59 
Колев, Николай 26 
Конакчиев, Дончо 60 
Константинова, Петя 1 121 
Костова, Тихомира 146 
Коцева-Тикова, Мария 115 147 
Крумова-Пешева, Румяна 27 28 164 
Кърчев, Иван 6 129 
Леонидов, Атанас 91 92 93 
Манов, Красимир 7 130 
Маринов, Александър 148 
Маринова, Диана 8 131 
Марков, Марчо 94 110 
Масларова, Емилия 37 61 
Мизов, Максим 62 
Милошева, Милена 63 
Михайлова, Ж. 82 108 
Михайлова, Мария 9 132 
Младенова, Зоя 95 
Мочурова, Милкана 149 163 
Неделчева, Таня 38 64 
Ников, Тодор 65 
Николчина, Миглена 29 
Ойкен, Валтер 96 
Орманджиев, Христо 66 133 
Павлова, Вихра 67 97 
Пенова, Пламена 68 134 
Петкова, Изабела 10 135 
Петрова, Паунита 136 159 
Попов, Н. 81 107 
Прицас, Димитриос 30 
Проданова, Аделина 98 
Ракаджийска, Теменуга 69 
Робинсън, Джоан 99 
Савов, Светослав 31 
Седларски, Теодор 53 85 
Славов, Атанас 117 137 150 
Старирадева, Благовеста 45 79 
Стефанова, Милена 151 
Стоева, Мария 100 169 
Стоянова, Галина 152 
Сукарев, Видин 5 
Събев, Димитър 101 116 
Събева, Яна 39 70 
Тавлас, Джордж 77 
Талев, Любомир 71 
Танев, Тодор 153 
Танева, Албена 113 154 
Тасевска, Даниела 13 
Тодоров, Орлин 32 
Тодорова, Татяна 77 
Томова, Татяна 155 
Трайкова, Александра 72 165 
Трифонов, Владимир 73 
Узунов, Атанас 102 
Фридман, Милтън 103 104 112 
Хинкова, Деница 156 158 
Цветкова, Лиляна 76 
Цеков, Александър 74 
Циркова, Диана 33 
Ченгелова, Емилия 75 105 
Шопов, Ангел 11 138 
Suslova, Valeria 34 160 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анатомия на властта 49 80 
Анкетно проечване за нагласите на студенти от специалност "Психология" за упражняване на доброволчески труд 35 
Благоденствие за всички 86 157 
Бременност и психоанализа 19 
Българската адвокатура и защитата на основните права по чл. 150, ал. 4 от Конституцията 55 127 
Българската енергетика и паралелната държава 57 168 
Българската жена и паралелната държава: дилеми и перспективи 42 161 
Българската следа в психоаналитичния обрат на Юлия Кръстева 29 
В памет на Морис Але (31 март 1911-10 октомври 2010) 100 169 
Взаимовръзка между оценката на ефективността и оценката на въздействието (теоретически проблеми и практически последици - случаят с въвеждането на плоския данък) 148 
Висш съдебен съвет - структура, състав, организация и правомощия 56 128 
Власти и медии 38 64 
Възможности за развитие на конституционното правосъдие във Великобритания 48 122 
Вътрешнопартиен плурализъм 41 
Деликатната употреба на езика при деца и юноши: някои опорни точки, произтичащи от разбирането на лакианската психоанализа 15 
Дж. М. Кейнс и развитието на макроикономиката 95 
Държавна сигурност - паралелната държава? 40 
Европейски стандарти за независимост на съдебната власт и съдебната реформа в България : оценка на въздействието 117 137 150 
Една несигурна история 23 
Ефективност на комуникационните програми при енергийни политики 142 167 
Жак Рюеф и френският неолиберализъм 98 
За нов прочит на Кейнс 91 
За някои трудности, които срещат регионалните музеи при приложението на Закона за културното наследство (по примера на РИМ - Монтана) 4 126 
За републиката 44 
За феномена "вторична травма" в психо-терапевтичната практика 28 
Икономическа конституция. Функционална и фактическа 78 118 
Имунитетът в действащото конституционно право на Република България - видове и правна уредба 68 134 
Индуктивен и дедуктивен подход към оценка на въздействието на стратегии в публичната сфера 153 
История на икономикса - втора част 82 108 
История на икономикса - първа част 81 107 
Калецки и Кейнс 99 
Кейнс и кейнсианството 92 
Конституционната жалба - възможната алтернатива за защита правата на гражданите 66 133 
Контрапреносът 21 
Коя е народополезната българска аграрна политика? 114 
Краят на Laisser-Faire 89 
Културните ценности като предмет на престъпления. Някои проблеми на наказателноправната защита на културното наследство 7 130 
Методологически алгоритъм за формиране на капацитет за упражняване на доброволчески труд от студенти 13 
Минималната политика на пазарната система 45 79 
Млечният сектор в България : възможни ефекти от подчиняване на регулацията 115 147 
Музеят по българското право 11 138 
Мястото на психоанализата в ерата на основаната на доказателства психотерапия 31 
Невропсихологията на Зигмунд Фройд 14 
Немирството на парите 103 112 
Немският неолиберализъм 93 
Непряката конституционна жалба във френското конституционно правосъдие 74 
Нова психична икономия 20 
Новият орган в трансплантационната процедура като нов свръхазов елемент 27 164 
Обща теория на заетостта, лихвата и парите 88 90 
Обществен избор и корупция 51 83 
Опазване и управление на движимите културни ценности: Проблеми и перспективи в дейността на Регионален истоеически музей - Пловдив 5 
Основи на националната икономия 96 
Основи на съвременната икономика : Джеймс Бюканън и конституционната икономика 53 85 
Отвъд случайността : оценката на въздействието и риска при бедствия в България 156 158 
Отелесяване на бебето 17 
Офшорните капитали и България: размер, функции и влияние върху икономическия растеж 101 116 
Оценка на въздействието в областта на политиката по заетостта 111 143 
Оценка на въздействието и системата за атестиране като управленски инструмент за промяна на средата 113 154 
Оценка на въздействието на европейските регулации в управлението на енергетиката в България - възможности и рискове 139 166 
Оценка на въздействието на законодателството при случаи на застрояване в защитени зони по "Натура 2000" по българското черноморие 120 141 
Оценка на въздействието на мерките за превенция на наркозависимостите в България 152 
Оценка на въздействието на регулациите като инструмент за подобряване на качеството на публичните политики - приложение в България 145 
Оценка на оценката на въздействието в България 106 140 
Оценка на прилагането на интегрирано управление на водните ресурси в България 149 163 
Паралелната държава (на гражданите) в ежедневието на българина 50 
Паралелната държава - етап по пътя към диктатурата? 65 
Паралелната държава - снимка вместо куршум 69 
Паралелната държава в прехода - форми на проявление и динамика 60 
Паралелната държава в прехода. Ескизи 62 
Паралелната държава и демографската криза в България 37 61 
Паралелната държава като движеща сила на политическите процеси в края на ХХ и началото на ХХI век 73 
Паралелната екологична политика в България - случаят "Втори кабинков въжен лифт - Банско" и общественият му отзвук 46 162 
Паралелната(ите) държава(ви), капиталистическата "пазарна икономика" и олигархическата "парламентарна демокрация" 52 84 
Паралелните държави в капиталистическия свят 67 97 
Правна закрила на културните ценности според правилата на международното частно право 8 131 
Право на политическо сдружаване на българските граждани 59 
Преходът и новото българско здравеопазване - една етическа перспектива 72 165 
Придобиване на съкровище - вещноправни и наказателноправни аспекти 1 121 
Приносът на Лакан за разбирането на човека 22 
Проблеми на оценката на въздействието при междуобщинското сътрудничество 146 
Проблеми, свързани с приложението на чл. 277а от НК и чл. 278б от НК относно недвижимото културно наследство 3 125 
Психо-корекционна работа с лица със синдром на Даун за развиване на умения за социална адаптация 30 
Психоанализата и лечението на деца с генерализирано разстройство на развитието 33 
Психоанализата пред въпросите на истината 25 
Психоанализата сега и тук : Вместо предговор 32 
Психоаналитичният дискурс в психиатрията 18 
Публичният интерес и оценката ва въздействието 151 
Разрушаването на културно наследство: военно престъпление по Римския статут 2 123 
Разцепване-проекция на архаичния образ на майката: Клинично изследване на пространствената ориентация в съня 26 
Резултатите от Прехода - обидната реалност от паралелната държава в България 63 
Референдумът - начин на употреба 58 
Ролята на народните читалища за опазването на културното наследство - правни аспекти 6 129 
Ролята на паричната политика 104 
Ролята на президентската институция в българския модел на разделение на властите 71 
Свободата на религиозното самоопределение и наказателноправната й защита в Република България 9 132 
Свободата на словото като гаранция за правата и свободите на българските граждани 47 
Скритата (паралелна) държава - базисна черта и основна "движеща" сила на българския преход 54 
Социална адаптация и девиантно поведение 24 36 
Социална обусловенст на психичното развитие 16 
Социалното пазарно стопанство. Идея, концепция, практика 102 
Специфики на бизнес комуникацията в България в първите години на прехода (1989-2000 г.) 39 70 
Същност и система на конституционната аксиология 43 119 
Съюз на институционализма с еволюционната теория 94 110 
Теоретични основи на монетарната икономика 77 
Търговскоправни аспекти на учредителния апорт с предмет културни ценности 10 135 
Философия на доброволчеството 12 
Философията на моя живот 76 
Хипотезите за адаптивните и рационалните очаквания (съображения "за" и "против") 87 109 
Ценностни дилеми в областта на социалната оценка на въздействието 155 
Ценностни предизвикателства пред правото на образование и неговата международноправна закрила 136 159 
"Без действие"-то на оценката на въздействието на регулирането в България 124 144 
"Икономиката в сянка" - продукт на паралелната държава или икономически инструмент за нейното съществуване 75 105 
Socio-Psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students 34 160 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна политика 114 
Бедствия 156 158 
Българска адвокатура 55 127 
Български граждани - права и свободи 47 
Български граждани - право на сдружаване 59 
Българско черноморие - защитени зони 120 141 
Валтер Ойкен (1891-1950) 96 
Вещно право 1 121 
Висш съдебен съвет (ВСС) 56 128 
Водни ресурси - България 149 163 
Вътрешна политика 65 
Вътрешна политика - България 39 42 46 50 63 70 161 162 
Демография - България 37 61 
Джеймс МакГил Бюканън (1919-2013) 45 53 79 85 
Джон Кенет Гълбрайт (1908-2006) 49 80 81 82 107 108 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 88 89 90 91 92 95 99 
Доброволци - младежи 13 35 
Държавна сигурност 40 
Еволюционна теория 94 110 
Екологична политика 46 162 
Енергетика - България 57 139 166 168 
Енергийна политика 142 167 
Енергийни услуги - управление 139 166 
Жак Рюеф (1896-1978) 98 
Застрояване- защитени зони, законодателство 120 141 
Защита на основни конституционни права 55 66 127 133 
Здравеопазване 72 165 
Икономикс 81 82 107 108 
Икономически растеж 101 116 
Икономически ред - политическа структура 45 79 
Икономически теории 45 49 51 53 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 102 103 104 107 108 109 110 112 118 157 169 
Инфлация - безработица 87 109 
Капитализъм 52 67 84 97 
Капиталистически страни - политика и икономика 67 73 97 
Конституционна жалба 66 133 
Конституционна икономика 53 78 85 118 
Конституционно право 68 134 
Конституционно правосъдие - Великобритания 48 122 
Конституционно правосъдие - Франция 74 
Конституция 43 119 
Културни ценности 1 5 8 9 10 121 131 132 135 
Културно наследство 2 3 6 7 123 125 129 130 
Лудвиг Ерхард (1897-1977) 86 157 
Милтън Фридман (1912-2006) 103 104 112 
Михал Калецки (1899-1970) 99 
Мишел дьо Серто (1925-1986) 23 
Млечна индустрия - България 115 147 
Монетарна теория 77 87 103 104 109 112 
Морис Феликс Шарл Але (1911-2010) 76 100 169 
Мотивация 34 160 
Музеи 4 5 11 126 138 
Наркозависими - България 152 
Натура 2000 120 141 
Неоинституционализъм 49 80 94 110 
Неолиберализъм 86 96 102 157 
Неолиберализъм - германски модел 93 
Неолиберализъм - Франция 76 98 
Нова политическа икономия 53 85 
Образование 34 160 
Олигархия 52 84 
Офшорни зони 101 116 
Оценка на въздействие 106 111 113 115 120 124 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 152 153 154 156 158 163 166 167 
Пазар на труда - България 111 143 
Партиен плурализъм 41 
Плосък данък - проблеми и последици 148 
Политика по заетостта 111 143 
Права на човека - икономически аспект 86 157 
Правна защита 8 131 
Правна уредба 4 126 
Право 2 3 7 9 11 123 125 130 132 138 
Право на образование 136 159 
Президентска институция 71 
Преход към демокрация 37 39 54 60 61 62 63 69 70 72 75 105 165 
Психоанализа 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 31 32 33 164 
Психология 16 34 160 
Психология на личността 24 30 36 
Психотерапия 28 
Публичен интерес - защита 151 
Публична администрация 106 111 113 115 117 120 124 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 158 163 166 167 
Публична сфера - стратегии 153 
Публични политики - България 120 139 141 142 145 146 149 152 156 158 163 166 167 
Разделение на властите - български модел 71 
Република България - 70 години 41 43 44 47 48 55 56 58 59 66 68 71 119 122 127 128 133 134 
Референдум 58 
Социален капитал 113 154 
Социална оценка на въздействие 155 
Социално пазарно стопанство 102 
Социално поведение 24 35 36 
Социологическо проучване 35 
Съдебна власт - независимост 117 137 150 
Съдебна реформа - България 117 137 150 
Теория на политиката 51 83 
Философия 12 
Философия на ценностите 13 
Читалища 6 129 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрна политика 114 
административни органи 56 128 
археологически обекти 7 130 
бедствия 156 158 
бизнес комуникация 39 70 
бременност 19 
българи 152 
България 115 139 147 149 156 158 163 166 
български граждани 47 59 
бърнаут 28 
Великобритания 48 122 
вещно право 1 121 
Висш адвокатски съвет 55 127 
Висш съдебен съвет (ВСС) 56 128 
власт 38 49 64 80 
водни ресурси 149 163 
военно престъпление 2 123 
вътрешна политика 50 
Германия 93 
граждански права 66 133 
движимо културно наследство 5 
девиантно поведение 24 36 
демография 37 61 
деца 15 
диктатура 65 
доброволци 12 13 35 
държавна сигурност 40 
еволюционна теория 94 110 
европейски правни стандарти 117 137 150 
европейски регламенти 139 166 
екологична политика 46 162 
енергетика 57 139 166 168 
енергийна политика 142 167 
жени 19 42 161 
заетост 111 143 
Закон за културното наследство (ЗКН) 4 5 10 126 135 
застрояване 120 141 
защита на правата 55 66 127 133 
здравеопазване 72 165 
икономика в сянка 75 105 
икономикс 81 82 107 108 
икономическа конституция 78 118 
икономически растеж 101 116 
икономически теории 45 49 51 53 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 102 103 104 107 108 109 110 112 118 157 169 
кадрови ресурси 4 126 
капитализъм 67 97 
Кейнс и кейнсианство 91 92 95 99 
класически стопански либерализъм 102 
конституционна жалба 66 74 133 
конституционна икономика 45 53 78 79 85 118 
конституционно право 48 66 68 74 122 133 134 
Конституция 43 119 
културни ценности 1 3 5 7 8 9 10 121 125 130 131 132 135 
културно наследство 2 7 11 123 130 138 
манипулиране 51 83 
медии 38 64 
медицинска психология 27 30 164 
Международен наказателен съд (МНС) 2 123 
международно право 136 159 
международно частно право 8 131 
международноправна защита 136 159 
млечен сектор 115 147 
млечна промишленост 115 147 
монетаризъм 77 87 103 104 109 112 
монетарна икономика 77 
монетарна теория 98 
мотивационно въздействие 34 160 
музеи 4 126 
музей 5 11 138 
Наказателен кодекс (НК) 3 7 125 130 
наказателно право 1 121 
наказателноправна защита 9 132 
наркозависимост 152 
Натура 2000 120 141 
недвижимо културно наследство 3 125 
независими оценители 10 135 
неоинституционализъм 49 80 94 110 
неокласически икономикс 93 
неолиберализъм 76 86 93 98 100 157 169 
образование 34 160 
обучение 34 160 
обществен избор 51 83 
обществено положение 42 161 
опазване на културното наследство 6 129 
офшорни зони 101 116 
оценка на въздействието 106 111 113 115 120 124 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 156 158 163 166 167 
пазар на труда 111 143 
пазарна икономика 52 84 86 157 
пазарни форми 96 
паралелна държава 37 40 42 50 52 54 57 60 61 62 63 65 67 69 72 73 75 84 97 105 161 165 168 
парична политика 104 
парламентарна демокрация 52 65 84 
плосък данък 148 
плурализъм 41 
политика 51 83 
политическа култура 113 154 
политически партии 41 
правен статут 6 129 
правна закрила 8 131 
правна рамка 4 126 
право на образование 136 159 
право на сдружаване 59 
Президент на Република България 71 
престъпления 3 7 125 130 
преход към демокрация 37 39 54 57 60 61 62 63 69 70 72 75 105 165 168 
придобиване на съкровище 1 121 
проучване 35 
психиатрия 18 
психоанализа 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 31 32 33 164 
психология 16 34 160 
психотерапия 28 
публична администрация 106 111 113 115 117 120 124 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 158 163 166 167 
публична сфера 153 
публични политики 120 139 141 142 145 146 149 152 156 158 163 166 167 
публични стратегии 153 
равенство 155 
разделение на властите 71 
разменно стопанство 96 
религиозни храмове 9 132 
Република България 41 43 44 47 48 55 56 58 59 66 68 71 119 122 127 128 133 134 
референдум 58 
риск 156 158 
свобода на изповеданията 9 132 
свобода на словото 47 
Синдром на Даун 30 
социален капитал 113 154 
социална адаптация 24 30 36 
социални въздействия 155 
социално пазарно стопанство 102 
стопански системи 96 
студенти 13 35 
съдебна власт 56 117 128 137 150 
съдебна реформа 117 137 150 
Теорема на Джибърт-Сатъртуейт 51 83 
Теорема на Ероу 51 83 
трансплантации 27 164 
учредителен апорт 10 135 
философия 12 13 
Франция 74 76 98 
централизирано управление 96 
читалища 6 129 
човешки права 47 86 157 
юноши 15 
юридическо лице 11 138 
burnout 28 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Але, Морис Ф. Ш. 100 169 
Бюкенън, Джеймс МакГил 53 85 
Гълбрайт, Джон Кенет 49 80 81 82 107 108 
Ерхард, Лудвиг 86 102 157 
Калецки, Михал 99 
Кейнс, Джон Мейнард 77 91 92 95 99 
Кръстева, Юлия 29 
Лакан, Жак 18 22 
Маршал, Алфред 77 
Мелман, Шарл 20 
Мюлер-Армак, Алфред 102 
Ниханс, Юрг 77 
Ойкен, Валтер 96 
Патинкин, Дон 77 
Серто, Мишел дьо 23 
Фландърс, М. Джоунс 77 
Фридман, Милтън 77 87 103 109 112 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Банско 46 162 
България 3 9 37 39 46 50 54 61 63 70 106 115 125 132 139 140 145 147 149 156 158 162 163 166 
Великобритания 48 122 
Германия 93 
Монтана 4 126 
Пловдив 5 
САЩ 73 
Франция 74 76 98