Нови статии - март 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90363

Алексова, Десислава.  Меморандум за устойчиво развитие на туризма в България чрез опазване на природното и културно наследство - инструмент за прилагане на етичните принципи и политики в сектора / Десислава Алексова. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 264-275. 

1. Устойчиво развитие 2. Културно наследство 3. Туризъм - България 
 502:338  + 379.822
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. туризъм 3. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Туризъм 
  

Сист. No: 28864

- 2 -

Цб II 80757

Блом, Раймо.  Интелектуален труд и процеси на поляризация / Раймо Блом ; Прев. от рус. Димитрина Попилиева. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 19-47 : с табл.. 

1. Информационно общество 2. Наука 3. Научноизследователска дейност 
 001
Ключови думи: 1. информационно общество 2. научна дейност 3. научна работа 4. умствен труд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 29243

- 3 -

Цб II 90392

Борисов, Борис.  Плазмени генератори на елитарни плебеи / Борис Борисов. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 60-65. 

1. Култура 2. Комуникация 
 008  + 316.77
Ключови думи: 1. масова култура 2. комуникация 3. медии 4. елитарна култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29538

- 4 -

Цб II 90392

Гарванова, Магдалена.  Българският културен ценностен модел - съвременни тенденции и перспективи за развитие / Магдалена Гарванова, Ангел Тянков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 127-136. 

1. Култура 2. България 
 316.7
Ключови думи: 1. култура 2. културни ценности 3. преходен период 4. културен модел 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29551

- 5 -

Цб I 5972

Докова, Соня Петрова.  Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, вслючени в списъка на ЮНЕСКО / Соня Петрова Докова, Екатерина Димитрова Керемидарска, Ивайло Любомиров Владев, Милена Петрова Стоянова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 406-410. 

1. Културно наследство 2. Природно наследство 3. Културен туризъм 4. ЮНЕСКО 
 796.5  + 719
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. ЮНЕСКО 3. културно-историческо наследство 4. природоопазване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 28856

- 6 -

Цб II 90362

Иванчева, Людмила.  Науката като фактор на развитието: някои етически аспекти / Людмила Иванчева. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 62-97. 

1. Наука 2. Етика 
 001  + 17
Ключови думи: 1. наука 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
  

Сист. No: 28788

- 7 -

Цб II 90363

Иванчева, Людмила.  Принципът на предпазливостта в научната и екологична политика и приложението му в България / Людмила Иванчева. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 66-76. 

1. Околна среда 2. Екологична политика 3. Наука 
 574  + 001
Ключови думи: 1. околна среда 2. екологична политика 3. наука 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 28833

- 8 -

Цб II 90364

Керековска, Албена.  Стандарти и препоръки за добра публикационна практика при биомедицинските изследвания / Албена Керековска. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 297-303. 

1. Научноизследователска дейност 
 001.8
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. публикации 3. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 29073

- 9 -

Цб II 90394

Манолов, Карамфил.  Защо едно социологическо изследване е "жив роман"? / Карамфил Манолов. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 319-330. 

1. Социология 2. Книгоиздаване 
 316  + 002.19
Ключови думи: 1. социологически изследвания 2. книгоиздаване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29497

- 10 -

Цб II 90363

Модева-Нанкова, Мариела.  Място на еко-етическите знания и нагласи в опазването на културно-историческото наследство - национални специфики / Мариела Модева-Нанкова. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 47-56. 

1. Околна среда 2. Културно-историческо наследство 3. Екология 
 574  + 00
Ключови думи: 1. околна среда 2. културно-историческо наследство 3. опазване на културното наследство 4. екологическа култура 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 28832

- 11 -

Цб I 5972

Чалаканова, Мария Йорданова.  Пазарджик - още една алтернатива за културен туризъм / Мария Йорданова Чалаканова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 427-431. 

1. Културен туризъм 2. Пазарджик - туризъм 
 796.5
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. Пазарджик 
  

Сист. No: 28862

- 12 -

Цб I 5972

Шерилов, Ангел Христов.  Тенденции и проблеми в развитието на културата в Община Габрово / Ангел Христов Шерилов. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 280-289. 

1. Общини - България 2. Габрово - културно развитие 
 00
Ключови думи: 1. култура 2. Габрово 3. паметници на културата 4. културни институции 5. културни събития 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. Габрово 
  

Сист. No: 28846

Философия

- 13 -

Цб II 90364

Александрова-Янкуловска, Силвия.  Анализът на етични дилеми като част от обучението по биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 578-582. 

1. Медицина 2. Етика 3. Висше образование 
 61  + 17  + 378
Ключови думи: 1. етика 2. биоетика 3. медицина 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Образование 
  

Сист. No: 29191

- 14 -

Цб II 90364

Амбарева, Христина.  Етически аспекти на влиянието на здравната информация в Интернет върху отношенията лекар-пациент / Христина Амбарева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 380-385. 

1. Медицина 2. Информация 3. Интернет 
 61  + 17
Ключови думи: 1. здравна информация 2. Интернет 3. лекари 4. пациент 5. етика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29099

- 15 -

Цб II 90364

Балканска, Полина.  За дефицита на "лекарството лекар" в медицинската практика с неговите етични и психологични измерения / Полина Балканска, Людмила Чакърова, Силвия Младенова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 493-496. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. медицинско обслужване 3. пациенти 4. етични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29140

- 16 -

Цб II 90364

Бенишева-Димитрова, Татяна.  Етични аспекти при докладване на нежелани лекарствени реакции от пациенти / Татяна Бенишева-Димитрова, Добриана Сиджимова, Валентина Петкова, Петя Трендафилова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 216-222. 

1. Фармация 2. Етика 
 615  + 17
Ключови думи: 1. нежелани лекарствени реакции 2. пациенти 3. етика 4. лекарства 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28972

- 17 -

Цб II 90360

Бонев, Димитър.  Преходът, моралът и предизвикателствата пред етиката / Димитър Бонев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 283-288. 

1. България 2. Етика 3. Морал 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. морал 3. преход 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28809

- 18 -

Цб II 90364

Борисов, Веселин.  Здравната реформа като социално-етичен и управленски абсурд / Веселин Борисов. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 19-26. 

1. Здравеопазване 2. Етика 
 614  + 17
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. здравна реформа 3. етични въпроси 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28873

- 19 -

Цб II 90364

Веков, Тони.  Честите терапевтични вариации - етичен или медицински проблем? / Тони Веков. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 223-227. 

1. Лекарства 2. Етика 
 615.03  + 17
Ключови думи: 1. лекарства 2. лекарствена терапия 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28974

- 20 -

Цб II 90361

Видева, Недялка.  Политическа етика и политически морал / Недялка Видева и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 195-228. 

1. Политика 2. Морал 3. Етика 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28783

- 21 -

Цб II 90361

Вичев, Васил.  Дефицитът на морал в българската политика / Васил Вичев и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 99-134. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28778

- 22 -

Цб II 90360

Вичев, Васил.  Либерализъм и нравственост / Васил Вичев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 207-213. 

1. Етика 2. Либерализъм 
 17  + 330.82
Ключови думи: 1. либерализъм 2. нравственост 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28798

- 23 -

Цб II 90440

Ганов, Димитър.  Хегел и Маркс: субстанцията като субект / Димитър Ганов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 300-309. 

1. Философия 
 1
Ключови думи: 1. философия 2. Марксистка теория 3. Философски теории 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 2. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 
  

Сист. No: 29465

- 24 -

Цб II 90364

Георгиева, Ирина.  Управление на професионалните граници в отношенията на консултиране / Ирина Георгиева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 311-318. 

1. Здравеопазване 2. Професионална етика 
 614  + 17
Ключови думи: 1. професионална етика 2. здравеопазване 3. медицина 4. лекари 5. пациент 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29075

- 25 -

Цб II 90361

Градинаров, Борислав.  Политическа манипулация и морал / Борислав Градинаров и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 160-194. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. манипулиране 4. манипулативно поведение 5. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28782

- 26 -

Цб II 90364

Градинаров, Борислав.  Лекарският дълг и комерсиализацията на здравеопазването - между пазара и морала / Борислав Градинаров. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 104-108. 

1. Здравеопазване 2. Морал 
 614  + 17
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. лекарски дълг 3. комерсиализация 4. морал 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28905

- 27 -

Цб II 90360

Данев, Паньо.  Политическата етика - същност и проблеми / Паньо Данев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 142-150. 

1. Политическа етика 
 17  + 32
Ключови думи: 1. политическа етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28781

- 28 -

Цб II 90440

Димитров, Любен.  Марксовият възпитателен идеал и хуманистичният методологически подход / Любен Димитров. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 234-245. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. марксизъм 2. философия 3. фройдизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29461

- 29 -

Цб II 90364

Димитров, Пламен.  Автентичността и етичните стандарти в клиничната и консултативна психология / Пламен Димитров, Надя Матеева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 265-269. 

1. Психология 2. Етични стандарти 
 159.9  + 17
Ключови думи: 1. психология 2. клинична психология 3. етични стандарти 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
  

Сист. No: 29060

- 30 -

Цб II 90360

Добрева, Мария.  Кратък преглед на историята, състоянието и перспективите на военната етика / Мария Добрева. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 151-163. 

1. Военна етика 
 174  + 355
Ключови думи: 1. военна етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 28786

- 31 -

Цб II 90364

Драганова, Макрета.  Възможности за оптимизиране работата на Комисията по професионална етика при БАПЗГ / Макрета Драганова, Милка Василева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 489-492. 

1. Здравеопазване 2. Професионална етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. професионална етика 3. етична комисия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29138

- 32 -

Цб II 90364

Драганова, Параскева.  Евтаназията - древен и съвременен проблем / Параскева Драганова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 435-439. 

1. Евтаназия 
 61  + 179.7
Ключови думи: 1. евтаназия 2. медицина 3. философия 4. морал 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29122

- 33 -

Цб II 90361

Драмалиев, Любомир.  Морализаторство в политиката / Любомир Драмалиев, Васил Момов, Максим Мизов. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 135-159. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28780

- 34 -

Цб II 90361

Драмалиева, Валентина.  В търсене на етически граници / Валентина Драмалиева и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 229-263. 

1. Политика 2. Морал 3. Етика 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28784

- 35 -

Цб II 90362

Драмалиева, Валентина.  Как да се преподава бизнес етика? / Валентина Драмалиева. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 449-474. 

1. Бизнес етика 
 174.4
Ключови думи: 1. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28802

- 36 -

Цб II 83456

Драмалиева, Валентина.  Морални рискове в икономиката / Валентина Драмалиева. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 59-80. 

   Съдържа: Икономиката - сфера на несигурност и риск; Мястото на морала в съвременната икономика; Риск и морал в икономическата среда - понятията "морален риск" и "морален хазарт"; Морален риск - видове; Морален хазарт - специфичен морален риск; Отговорно поведение в бизнеса - противодействие на моралния риск

1. Риск 2. Икономика 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. морален риск 2. риск 3. икономика 4. морален хазарт 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28840

- 37 -

Цб II 90363

Драмалиева, Валентина.  Защо екологичните проблеми са етически проблеми за бизнеса и кой е отговорен за решаването им? / Валентина Драмалиева. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 349-360. 

1. Бизнес етика 2. Екология 
 574  + 174.4
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. екологични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Философия 
  

Сист. No: 28869

- 38 -

Цб II 90364

Драмалиева, Валентина.  Достатъчна ли е Хипократовата клетва днес? / Валентина Драмалиева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 254-260. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. лекарска етика 3. етичен кодекс 4. Хипократова клетва 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28984

- 39 -

Цб II 90440

Дуранкев, Боян.  С идеите на Маркс през XXI век / Боян Дуранкев. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 96-121. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. марксизъм 2. философия 3. идеология 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29449

- 40 -

Цб II 90439

Загоров, Орлин.  Екологическата култура и гражданското общество / Орлин Загоров. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 57-93. 

1. Природа 2. Екология 3. Общество 4. Религия 5. Философия 
 574  + 316.322  + 141.7
Ключови думи: 1. природа 2. екологическа култура 3. гражданско общество 4. философия на религията 5. духовност 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Религия 4. Философия 
  

Сист. No: 29299

- 41 -

Цб II 90440

Загоров, Орлин.  Идейните послания на Карл Маркс / Орлин Загоров. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 72-95. 

1. Марксизъм 2. Биографии 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. марксизъм 2. исторически материализъм 3. биографии 4. философия 5. идеология 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29448

- 42 -

Цб II 90440

Захариев, Захари.  Маркс и идеите за гражданското общество / Захари Захариев. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 185-195. 

1. Марксизъм 
 141.82  + 316.322
Ключови думи: 1. марксизъм 2. гражданско общество 3. плурализъм 4. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29456

- 43 -

Цб II 90364

Златанова, Тихомира.  Икономически и етични проблеми в общата медицинска практика / Тихомира Златанова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 114-118. 

1. Медицина 2. Етика 3. Икономика 
 61  + 17  + 33
Ключови думи: 1. медицина 2. икономически проблеми 3. етични проблеми 4. медицинска помощ 5. здравни услуги 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28911

- 44 -

Цб II 90362

Иванчева, Людмила.  Науката като фактор на развитието: някои етически аспекти / Людмила Иванчева. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 62-97. 

1. Наука 2. Етика 
 001  + 17
Ключови думи: 1. наука 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
  

Сист. No: 28788

- 45 -

Цб II 90364

Иванчева, Людмила.  Етичните проблеми на геномиката и общественото здраве в дискурса на политиките на европейските институции и на неправителствения сектор в ЕС / Людмила Иванчева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 100-103. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. геномика 3. етични проблеми 4. политики на ЕС 5. обществено здраве 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28902

- 46 -

Цб II 90375

Илиева, Антония.  Правни и морално-етични аспекти на медицинската дейност в Република България / Антония Илиева. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 496-503. 

1. Медицинска етика 2. Медицинско право 3. България 
 174  + 61.000.34
Ключови думи: 1. медицинска етика 2. медицинско право 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 3. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29398

- 47 -

Цб II 90364

Кондева, Снежана.  Правомощия на комисиите по професионална етика на лекарите / Снежана Кондева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 451-457. 

1. Медицина 2. Професионална етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. професионална етика 2. лекарска етика 3. лекари 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29127

- 48 -

Цб II 90361

Косев, Константин.  Морал и политика в българската история / Константин Косев, Орлин Стефанов, Максим Лазаров, Искра Баева. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 38-72. 

1. Политика 2. Морал 3. История 
 32.000.93  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. история 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 28776

- 49 -

Цб II 90364

Кънева, Валентина.  Интегративната задача на образованието по биоетика / Валентина Кънева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 589-591. 

1. Медицина 2. Етика 3. Висше образование 
 61  + 17  + 378
Ключови думи: 1. образование 2. биоетика 3. медицина 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Образование 
  

Сист. No: 29193

- 50 -

Цб II 90362

Лазарова, Ерика.  Етиката на развитието срещу етиката на егоизма / Ерика Лазарова. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 299-348. 

1. Етика 2. Айн Ранд - обективизъм 
 17
Ключови думи: 1. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Айн Ранд 
  

Сист. No: 28797

- 51 -

Цб II 90360

Личев, Валери.  Екзистенциална вина и смърт / Валери Личев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 241-250. 

1. Философия 
 1
Ключови думи: 1. философия 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28805

- 52 -

Цб II 90364

Личев, Валери.  Зараждането на етико-медицинския дискурс в сферата на естетичното / Валери Личев. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 613-618. 

1. Медицина 2. Философия 
 61  + 1
Ключови думи: 1. медицина 2. философия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29199

- 53 -

Цб II 90362

Маринова, Емилия.  Българската приложна етика - между академизмаи практиката / Емилия Маринова. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 25-61. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28785

- 54 -

Цб II 90360

Маринова, Емилия.  Мястото на психологията на морала в развитието на съвременната българска етика / Емилия Маринова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 178-186. 

1. България 2. Етика 
 17
Ключови думи: 1. психология на морала 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28790

- 55 -

Цб II 83456

Маринова, Емилия.  Моралът в капана на социализацията / Емилия Маринова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 150-182. 

   Съдържа: Институциите на социализацията през погледа на днешните подрастващи; Стил на общуване в българското училище днес - морални рискове; Рисковете на медийната среда интернет; Ресурси за позитивното противодействие; Моралните чувства и социализационните рани на нашето общество; Афективни източници на моралността; Морални чувства и рисково поведение на подрастващите

1. Морал 2. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. морал 2. риск 3. социализация 4. подрастващи 5. медийна среда 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28852

- 56 -

Цб II 83456

Маринова, Емилия.  Етическият дискурс в търсене на сигурността : Дали постмодерното конструктивистко обяснение е спасително за социализацията / Емилия Маринова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 183-189. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. сигурност 3. социализация 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28858

- 57 -

Цб II 90364

Маринова, Емилия В.  Етически стандарти и морални опори в лекарската професия / Емилия В. Маринова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 559-563. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. етични стандарти 2. лекарска етика 3. морал 4. лекари 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29187

- 58 -

Цб II 90394

Маринова, Емилия В.  Морал и социална психика. Една илюстрация / Емилия В. Маринова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 93-107. 

1. Морал 2. Социална психология 
 17  + 316.6
Ключови думи: 1. морал 2. социална психика 3. психология на морала 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29476

- 59 -

Цб II 90364

Маринова, Пенка.  Етични проблеми на сестринските грижи в болница за рехабилитация / Пенка Маринова, Павлинка Добрилова, Галина Чанева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 484-488. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. медицински сестри 3. болници 4. рехабилитация 5. етични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29137

- 60 -

Цб II 90364

Марков, Димитър.  Информираният избор при вземане на решения - етичен стандарт в пренаталната медицина / Димитър Марков. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 389-394. 

1. Медицина 2. Етични стандарти 
 61  + 17
Ключови думи: 1. пренатална медицина 2. етични стандарти 3. медицина 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29109

- 61 -

Цб II 90364

Маркова, Красимира.  Нерешени етични проблеми на балансирането на разходи, ползи и достъп в здравеопазването / Красимира Маркова, Емил Воденичаров. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 109-113. 

1. Здравеопазване 2. Етика 
 614  + 17
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. достъп до здравеопазване 3. етични проблеми 4. разходи 5. ползи 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28908

- 62 -

Цб II 90364

Масларов, Димитър.  Генетичните подходи за индивидуализиране на лечението като етичен проблем / Димитър Масларов, Любина Тодорова, Славина Сурчева, Мила Власковска. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 42-47. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28876

- 63 -

Цб II 90364

Матеева, Надя.  Автентичността и етичните стандарти в психодрамата и груповата психотерапия / Надя Матеева, Пламен Димитров. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 341-344. 

1. Психотерапия 2. Етични стандарти 
 615.851  + 17
Ключови думи: 1. психодрама 2. групова психотерапия 3. етични стандарти 4. етичен кодекс 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29083

- 64 -

Цб II 90360

Мизов, Максим.  Морално-етическа аутопсия на политическия графит / Максим Мизов. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 289-300. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. морал 3. политически графити 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28810

- 65 -

Цб II 90440

Мизов, Максим.  Карл Маркс, всеобщият интелект и преходът към периферен и компрадорски капитализъм / Максим Мизов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 310-386. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. марксизъм 2. всеобщ интелект 3. Марксистка теория 4. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29466

- 66 -

Цб II 90362

Миков, Иван.  Топоси на етическото кодексиране в социалното развитие / Иван Миков. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 259-296. 

1. Етика 2. Социално развитие 
 17  + 316.42
Ключови думи: 1. етика 2. социално развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28795

- 67 -

Цб II 83456

Миков, Иван.  Етическият дискурс в търсене на сигурността : Етически кодекси и риск / Иван Миков. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 208-218. 

1. Етика 2. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. етически кодекс 2. риск 3. морал 4. морален риск 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28865

- 68 -

Цб II 90364

Митев, Ваньо.  Етични проблеми при експериментално и клинично проучване на болка и аналгетици / Ваньо Митев, Славина Сурчева, Димитър Масларов, Любина Тодорова, Мария Ръткова, Мила Власковска. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 182-184. 

1. Фармация 2. Етика 
 615.03  + 17
Ключови думи: 1. лекарства 2. експерименти 3. етични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28933

- 69 -

Цб II 90360

Михайлов, Николай.  Другият / Николай Михайлов. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 237-240. 

1. Етика 2. Философия 
 17  + 1
Ключови думи: 1. философска етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28804

- 70 -

Цб II 90364

Младенова, Силвия.  Етични предизвикателства в развитието на персонализираната медицина / Силвия Младенова, Людмила Чакърова, Полина Балканска. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 458-463. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. етика 3. персонализирана медицина 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29129

- 71 -

Цб II 90360

Момов, Васил.  Етическо творчество: необходимост и предизвикателства при социална промяна и статукво / Васил Момов. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 197-206. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. социална промяна 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28796

- 72 -

Цб II 90440

Момов, Васил.  Карл Маркс за хуманизиращата социализация / Васил Момов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 246-258. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. социализация 2. хуманизация 3. марксизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29462

- 73 -

Цб II 90440

Найденов, Георги.  Използване на термините "ценност" и "стойност" в Русия преди, по време и след "перестройката". (Наброски) / Георги Найденов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 162-184. 

1. Марксистко-ленинска философия 
 141.82
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. термини 3. ценност 4. стойност 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 29455

- 74 -

Цб II 90368

Нанева, Димитрина.  Национализъм, патриотизъм, status-quo / Димитрина Нанева. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 52-59. 

1. Национализъм 
 172.15
Ключови думи: 1. национализъм 2. патриотизъм 3. консерватизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 29224

- 75 -

Цб II 90375

Наумов, Светослав.  Концептуални граници в изследването на релацията между IUS и IUSTUM / Светослав Наумов. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 155-162. 

1. Право - теория 2. Справедливост 3. Философия на правото 
 340.11
Ключови думи: 1. справедливост 2. теория на правото 3. философия на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
  

Сист. No: 29336

- 76 -

Цб II 90440

Неделчева, Таня.  Преодоляване на Сталиновия марксизъм в българското обществознание / Таня Неделчева. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 259-276. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. марксизъм 2. Сталинизъм 3. Философски теории 4. тоталитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 2. Сталин, Йосиф 
  

Сист. No: 29463

- 77 -

Цб II 90364

Николов, Илия.  Етичните кодекси на фармацевтичните производители - гарант за спазването на правилата за добри практики / Илия Николов, Маноела Манова, Генка Петрова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 234-236. 

1. Фармация 2. Етика 
 615  + 17
Ключови думи: 1. фармацевтична индустрия 2. етически кодекс 3. добри практики 4. лекарства 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28978

- 78 -

Цб II 90360

Николов, Милчо.  Актуалната евристичност на концепцията за ressentiment / Милчо Николов. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 214-220. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. ресентимент 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28800

- 79 -

Цб II 83456

Николова, Десислава.  Етическият дискурс в търсене на сигурността : Понятията власт, знание и морал на фона на постмодерната етика / Десислава Николова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 190-207. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. власт 3. знания 4. морал 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28863

- 80 -

Цб II 90440

Пачкова, Петя.  Марксизмът като наука и комунистическата идеология / Петя Пачкова. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 210-233. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. марксизъм 2. комунистическа идеология 3. философия 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29459

- 81 -

Цб II 90364

Пенев, Галин.  Възприемане на човешкото тяло - естетически и биоетически аспекти : (по повод експозицията Human Body - Revealed and Real) / Галин Пенев. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 319-323. 

1. Човешко тяло 2. Етика 
 611  + 17
Ключови думи: 1. човешко тяло 2. естетика 3. биоетика 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Философия 
  

Сист. No: 29077

- 82 -

Цб II 90364

Петкова, В.  Анализ на етичните кодекси на някои професионално съсловни организации в здравеопазването в България / В. Петкова, М. Димитров, Ст. Йорданова, К. Андреевска, Д. Грекова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 208-210. 

1. Здравеопазване 2. Етика 
 614  + 17
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. етичен кодекс 3. лекари 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28953

- 83 -

Цб II 90364

Петрова, Генка.  Етични аспекти на фармацевтичните научни изследвания / Генка Петрова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 178-181. 

1. Фармация 2. Етика 
 615  + 17
Ключови думи: 1. фармация 2. научни изследвания 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28931

- 84 -

Цб II 90360

Петрова, Елена.  Етиката и проблемите на всекидневието / Елена Петрова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 266-276. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. проблеми 3. всекидневие 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28807

- 85 -

Цб II 83456

Петрова, Елена.  Морална чувствителност към риска в социалното и виртуалното пространства / Елена Петрова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 119-149. 

   Съдържа: Семейството: пространство на несигурността; Конфликтът родители деца; Рисковата комуникация на децата в интернет

1. Риск 2. Семейство 3. Интернет 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. семейство 3. Интернет 4. социално пространство 5. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28850

- 86 -

Цб II 90361

Проданов, Васил.  Възможен ли е моралът в политиката? / Васил Проданов. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 11-37. 

1. Морал 2. Политика 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28774

- 87 -

Цб II 90364

Проданов, Васил.  Етически измерения на приватизацията, маркетизацията и комодификацията на здравните услуги / Васил Проданов. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 91-99. 

1. Здравни услуги 
 614  + 17
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. здравни услуги 3. етика 4. приватизация 5. маркетизация 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28898

- 88 -

Цб II 90440

Проданов, Васил.  Маркс, етапите на капитализма, марксизмът и лявото / Васил Проданов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 20-71. 

1. Марксизъм 
 141.82  + 316.323.6
Ключови думи: 1. марксизъм 2. капитализъм 3. етапи 4. неолиберален капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29447

- 89 -

Цб II 90440

Радев, Начко.  Карл Маркс за ролята на социалното време и труда за развитие на обществото / Начко Радев. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 135-161. 

1. Марксизъм 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. марксизъм 3. социално време 4. труд 5. свободно време 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29452

- 90 -

Цб II 90363

Рангелова, Росица.  Екологичната етика на "зеления растеж" / Росица Рангелова. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 315-326. 

1. Екологична етика 
 574  + 17
Ключови думи: 1. екологична етика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Философия 
  

Сист. No: 28868

- 91 -

Цб II 90364

Сиджимова, Добриана.  Етични аспекти в прилагането на комуникационния микс в сферата на здравеопазването / Добриана Сиджимова, Наталия Щерева-Николова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 278-282. 

1. Здравеопазване 2. Етика 3. Маркетинг 
 614  + 17  + 339.13
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. етични проблеми 3. комуникационен микс 4. маркетинг 5. реклама 6. продажби 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29064

- 92 -

Цб II 90360

Сотирова, Даниела.  Бизнес етиката и бизнесът на етиката / Даниела Сотирова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 131-141. 

1. Бизнес етика 
 174.4
Ключови думи: 1. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28779

- 93 -

Цб II 90362

Сотирова, Даниела.  Етика на развитието и етични решения в бизнеса / Даниела Сотирова. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 101-137. 

1. Бизнес етика 
 174.4
Ключови думи: 1. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28789

- 94 -

Цб II 83456

Сотирова, Даниела.  Социално конструиране на риска: етични, културални и мениджърски аспекти / Даниела Сотирова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 35-58. 

   Съдържа: Етимология на думата риск: корени на понятийното двусмислие; Етически и културални измерения в понятието риск: етиката като социално-конструирана норма и мода; Отношението към риска като културна разлика: риск и фатализъм в българската култура; Рискът в постмодерната мениджърска етика

1. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. етика 3. култура 4. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28836

- 95 -

Цб II 90362

Ставру, Стоян.  Етиката в предверието на правото / Стоян Ставру. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 211-258. 

1. Етика 2. Право 
 17.000.34
Ключови думи: 1. етика 2. право 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Право 
  

Сист. No: 28792

- 96 -

Цб II 90360

Станков, Димитър.  Дух, форма и съдържание на: народните празници, нрави и обичаи / Димитър Станков. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 251-265. 

1. България 2. Морал 
 17
Ключови думи: 1. нравственост 2. нрави 3. обичаи 4. морал 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28806

- 97 -

Цб II 90440

Стоилов, Янаки.  Карл Маркс за правото и за правата / Янаки Стоилов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 196-209. 

1. Марксизъм 
 141.82  + 34
Ключови думи: 1. марксизъм 2. право 3. права 4. юридически позитивизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Право 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29458

- 98 -

Цб II 90360

Стойчев, Александър.  Етични проблеми с новите технологии в медицината и европейската биоетическа конвенция / Александър Стойчев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 122-130. 

1. Етика 2. Медицина 
 17  + 61
Ключови думи: 1. етика 2. етични проблеми 3. медицина 4. технологии 5. биоетика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Приложни науки 
  

Сист. No: 28775

- 99 -

Цб II 90364

Стойчев, Александър.  Нормативност и критическа интерпретация при преподаването на медицинска етика / Александър Стойчев. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 592-595. 

1. Медицина 2. Етика 3. Висше образование 
 61  + 17  + 378
Ключови думи: 1. медицинска етика 2. преподаване 3. учебни програми 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Образование 
  

Сист. No: 29194

- 100 -

Цб II 90360

Тодоров, Добрин.  За превантивната употреба на сила в междучовешките и международните дела / Добрин Тодоров. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 187-196. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28793

- 101 -

Цб II 90364

Тодорова, Богдана.  Интеграция на българското общество към биоетичния дискурс / Богдана Тодорова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 583-588. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. биоетика 2. интеграция 3. общество 4. медицина 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29192

- 102 -

Цб II 90440

Трифонов, Владимир.  Карл Маркс и неизпълнената мисия на пролетариата / Владимир Трифонов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 277-299. 

1. Марксизъм 2. Пролетариат 
 141.82  + 316.343.63
Ключови думи: 1. марксизъм 2. пролетариат 3. Марксистка теория 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29464

- 103 -

Цб II 90361

Христова, Станка.  Дискурси върху политическия морал / Станка Христова, Иван Геров, Иван Кацарски. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 73-98. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28777

- 104 -

Цб II 90362

Христова, Станка.  Етически измерения на биотехнологичните неравенства / Станка Христова. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 138-178. 

1. Етика 2. Биотехнологии 3. Медицина 
 17  + 602
Ключови думи: 1. биотехнологии 2. неравенства 3. репродуктивна медицина 4. етика 5. генетично модифицирани организми (ГМО) 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 28791

- 105 -

Цб II 90360

Христова, Станка.  Модернизация и индивидуализация / Станка Христова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 221-236. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. модернизация 2. индивидуализъм 3. нравственост 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28801

- 106 -

Цб II 83456

Христова, Станка.  Риск и рискови ситуации / Станка Христова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 11-34. 

   Съдържа: Риск, опасност, несигурност, вероятност; Рискови ситуации; Възприемане и оценка на риска

1. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. опасности 3. несигурност 4. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28829

- 107 -

Цб II 83456

Христова, Станка.  Етиката в страната на наночудесата / Станка Христова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 219-256. 

   Съдържа: Нанотехнологичният hipe; Технология from the bottom up; Наноспасение или нанопроклятие; Принципът на предпазливостта; Нуждае ли се drexlеровият свят от нанотехника

1. Етика 2. Нанотехнологии 
 17  + 620.3
Ключови думи: 1. етика 2. нанотехнологии 3. морал 4. технологично развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 28867

- 108 -

Цб II 90364

Христова, Станка.  Етиката на вземане на решения в учебните програми по био- и медицинска етика / Станка Христова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 573-577. 

1. Медицина 2. Етика 3. Висше образование 
 61  + 17  + 378
Ключови думи: 1. етика 2. биоетика 3. медицинска етика 4. учебни програми 5. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Образование 
  

Сист. No: 29190

- 109 -

Цб II 90364

Черкезов, Тодор.  Етични проблеми в медицинското обслужване при пациенти в напреднала възраст / Тодор Черкезов. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 440-444. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицинско обслужване 2. етични проблеми 3. пациенти 4. възрастни хора 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29123

- 110 -

Цб II 90360

Шишкова, Ива.  Етически граници на свободата в медиите в постмодерното общество / Ива Шишкова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 164-177. 

1. Етика 2. Медии 
 174  + 07
Ключови думи: 1. етика 2. медии 3. медийна етика 4. постмодерно общество 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28787

- 111 -

Цб II 90364

Шишкова, Ива.  Българската медицина и европейските етични стандарти - медийни отражения / Ива Шишкова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 304-310. 

1. Медицина 2. Етични стандарти 
 61  + 17
Ключови думи: 1. медицина 2. етични стандарти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29074

- 112 -

Цб II 90364

Янакиева, Антония.  Специфични етични проблеми при асистираните репродуктивни технологии / Антония Янакиева, Александрина Воденичарова, Сергей Славов, Таня Янакиева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 476-478. 

1. Медицина 2. Етика 
 618  + 17
Ключови думи: 1. репродуктивна медицина 2. етични проблеми 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29133

- 113 -

Цб II 90364

Янкуловска, Силвия.  Подход за клинична етична консултация при случай на установен Даун синдром у плода / Силвия Янкуловска, Габриела Стоянова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 511-515. 

1. Медицина 2. Етика 
 61  + 17
Ключови думи: 1. клинична етична консултация 2. Даун синдром 3. медицина 4. бременност 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 29145

- 114 -

Цб II 90364

Lakic, Dragana.  Bioethics in pharmacoeconomic evaluations / Dragana Lakic, Ivana Tadic, Marina Odalovic, Genka Petrova. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 167-170. 

1. Фармация 2. Етика 
 615  + 17
Ключови думи: 1. фармация 2. фармакоикономика 3. биоетика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 
  

Сист. No: 28929

Психология

- 115 -

Цб II 90405

Александрова, Наталия.  Психологически предпоставки и перспективи на приемствеността между поколенията / Наталия Александрова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 205-219. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29407

- 116 -

Цб II 90405

Александрова-Караманова, Анна.  Ролята на семейството в наративите на деца в ранна и средна юношеска възраст / Анна Александрова-Караманова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 368-382. 

1. Социална психология 2. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. семейство 4. родители 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29443

- 117 -

Цб II 90405

Атанасова-Трифонова, Мария.  Образованието на майката - фактор в осигуряване качество на родителска грижа в ранното детство / Мария Атанасова-Трифонова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 323-338. 

1. Социална психология 2. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. родители 4. майки 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29436

- 118 -

Цб II 90405

Божинова, Румяна.  Индивидуални нагласи на младите хора към възрастното поколение / Румяна Божинова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 220-228. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29412

- 119 -

Цб II 90405

Василева, Лидия.  Родителска подкрепа в контекста на общуване между родители и деца в училищна възраст / Лидия Василева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 298-310. 

1. Социална психология 2. Деца 
 316.6-053.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. деца 3. родители 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29431

- 120 -

Цб II 90404

Георгиев, Стоян.  Ефектите от семейното консултиране / Стоян Георгиев. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 61-69. 

1. Семейство 2. Брачно консултиране 3. Психология 
 316.356.2  + 159.98
Ключови думи: 1. семейство 2. семейни отношения 3. брачни отношения 4. консултиране 5. психоанализа 6. психоаналитически подход 7. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29225

- 121 -

Цб II 90405

Георгиева, Росица.  Солидарност между поколенията в периоди на криза / Росица Георгиева, Николай Бавро. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 229-236. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. взаимоотношения 4. социална психология 5. солидарност 6. приемственост 7. кризисен период 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29413

- 122 -

Цб II 90364

Димитров, Пламен.  Автентичността и етичните стандарти в клиничната и консултативна психология / Пламен Димитров, Надя Матеева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 265-269. 

1. Психология 2. Етични стандарти 
 159.9  + 17
Ключови думи: 1. психология 2. клинична психология 3. етични стандарти 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
  

Сист. No: 29060

- 123 -

Цб II 90394

Живкова, Веска.  "Да правим всекидневно новата крачка към най-благородната цел - намирането на човека от самия себе си." - Минчо Драганов / Веска Живкова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 16-20. 

1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. психология 2. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Драганов, Минчо 
  

Сист. No: 29469

- 124 -

Цб II 90394

Златева, Минка.  Изповед за нашия национален характер / Минка Златева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 21-23. 

1. Народопсихология - България 
 159.922.4
Ключови думи: 1. психология 2. народопсихология 3. национален характер 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Драганов, Минчо 
  

Сист. No: 29471

- 125 -

Цб II 90360

Лазаров, Максим.  Шокът на социалните иновации / Максим Лазаров. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 277-282. 

1. Психология 
 152
Ключови думи: 1. психология 2. социални иновации 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 28808

- 126 -

Цб II 90405

Лалова, Йорданка.  Има ли особености в емоционалното състояние на деца от началното училище, отглеждани в "непълноценна" семейна среда? / Йорданка Лалова, Антоанета Калонкина. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 351-359. 

1. Социална психология 2. Деца 3. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29441

- 127 -

Цб II 90439

Мизов, Максим.  Екологичен краудинг и политически цинизъм / Максим Мизов. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 284-340. 

1. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 2. краудинг 3. стрес 4. психика 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29327

- 128 -

Цб II 90436

Митева, Пепа.  Арт-ритрийт като формат за формулиране на цели в професионалното развитие / Пепа Митева. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 372-376. 

   Творческият формат "Арт-ритрийт" насочва към възможност за вземане на ефективни решения в природосъобразна среда, относно личностното и професионалното израстване.Препоръчително е събитието да бъде в съприкосновение с природата. "Заменаваш някъде и пристигаш в себе си". 

1. Ритрийт 2. Психология 3. Синьо развитие 4. Кадри - квалификация 
 331.101.3  + 159.923.2
Ключови думи: 1. ритрийт 2. арт-ритрийт 3. синьо развитие 4. психология 5. коучинг 6. арт-коуч 7. квалифицирани специалисти 8. личностно развитие 9. самопознание 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 29569

- 129 -

Цб II 90394

Неделчева, Таня.  Проф. Минчо Драганов и новият прочит на душевността на българина / Таня Неделчева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 9-15. 

1. Социология 2. Психология 
 316  + 159.9
Ключови думи: 1. социология 2. психология 3. душевност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Драганов, Минчо 
  

Сист. No: 29468

- 130 -

Цб II 90405

Рашева, Максимка.  Взаимовръзки между родителски стилове и перфекционизъм / Максимка Рашева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 279-288. 

1. Социална психология 2. Семейство 
 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейство 3. семейства с деца 4. родители 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29423

- 131 -

Цб II 90405

Риза, Есма.  Възрастова динамика в степента на етническа идентичност и мотивацията за нейното предаване на следващото поколение : (Сравнително социалнопсихологическо изследване на българите, турците и ромите в големия град) / Есма Риза. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 237-248. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. социална психология 4. българи 5. турци 6. роми 7. цигани 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29415

- 132 -

Цб II 90364

Серафимова, Силвия.  Нарастващи предизвикателства на киберхондрията в контекста на етическите проблеми, свързани с отношенията "пациент-лекар-фармацевт" / Силвия Серафимова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 529-539. 

1. Медицина 2. Психология 
 61  + 159.9
Ключови думи: 1. киберхондрия 2. медицина 3. психология 4. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
  

Сист. No: 29174

- 133 -

Цб II 90405

Стефанова-Бакрачева, Маргарита.  Влияние на родителския стил върху различни аспекти на психосоциалното развитие на децата и юношите / Маргарита Стефанова-Бакрачева, Зорница Тоткова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 249-260. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. семейство 4. деца 5. юноши 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29419

- 134 -

Цб II 90405

Френкева, Милена.  Измерения на психологическото консултиране при деца нан разведени родители / Милена Френкева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 383-392. 

1. Социална психология 2. Психотерапия 3. Деца 
 316.6-053.2  + 615.851-053.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. психотерапия 3. деца 4. родители 5. развод 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29444

- 135 -

Цб II 90405

Цветкова, Силвия.  Влияние на семейните взаимоотношения върху социалните интеракции в училищна среда при 9-12-годишни деца от масовото училище / Силвия Цветкова, Даниела Кермова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 311-322. 

1. Социална психология 2. Деца 3. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. деца 3. семейни отношения 4. семейства с деца 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29433

Религия

- 136 -

Цб II 90439

Загоров, Орлин.  Екологическата култура и гражданското общество / Орлин Загоров. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 57-93. 

1. Природа 2. Екология 3. Общество 4. Религия 5. Философия 
 574  + 316.322  + 141.7
Ключови думи: 1. природа 2. екологическа култура 3. гражданско общество 4. философия на религията 5. духовност 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Религия 4. Философия 
  

Сист. No: 29299

- 137 -

Цб II 90404

Стаматова, Клара.  Взаимоотношения между родители и деца. Правата и задълженията между членовее на християнското семейство / Клара Стаматова. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 50-60. 

1. Семейство 2. Християнска религия 3. Християнство 
 316.356.2  + 23/28
Ключови думи: 1. семейство 2. християнска религия 3. християнство 4. брак 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Религия 
  

Сист. No: 29223

- 138 -

Цб II 90368

Трайков, Тони.  Традиционни и синкретични религиозни вярвания в Африка - същност, особености и географско разпространение / Тони Трайков. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 277-288. 

1. Религия 2. Африка 
 29
Ключови думи: 1. религия 2. религиозни вярвания 3. синкретизъм 
Тематични рубрики: 1. Религия 
Географски понятия: 1. Африка 
  

Сист. No: 29409

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 139 -

Цб II 90405

Александров, Марио.  Семейната политика в законодателството по време на управлението на Стефан Стамболов / Марио Александров. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 45-54. 

1. Семейство 2. Демография-история 3. Стефан Николов Стамболов (1854 - 1895) 4. Правна уредба 
 316.356.2.000.34  + 314.145.000.93
Ключови думи: 1. историческа демография 2. семейство 3. семейна политика 4. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 29384

- 140 -

Цб II 90405

Александрова, Наталия.  Психологически предпоставки и перспективи на приемствеността между поколенията / Наталия Александрова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 205-219. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29407

- 141 -

Цб II 90405

Александрова-Караманова, Анна.  Ролята на семейството в наративите на деца в ранна и средна юношеска възраст / Анна Александрова-Караманова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 368-382. 

1. Социална психология 2. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. семейство 4. родители 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29443

- 142 -

Цб II 90405

Ангелова, Даниела.  Структурите по домакинства и семейства в Хаджиоглу Пазарджик през 60-те години на XIX век / Даниела Ангелова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 35-44. 

1. Семейство 2. Демография-история 
 316.356.2  + 314.145.000.93
Ключови думи: 1. историческа демография 2. семейство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Пазарджик 
  

Сист. No: 29383

- 143 -

Цб II 90368

Аркадиев, Димитър Петров.  Някои резерви за подобряване на демографската ситуация в България / Димитър Петров Аркадиев. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 60-68. 

1. Демография - България 
 314.18
Ключови думи: 1. демографска криза 2. демография на България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29226

- 144 -

Цб II 90405

Атанасова-Трифонова, Мария.  Образованието на майката - фактор в осигуряване качество на родителска грижа в ранното детство / Мария Атанасова-Трифонова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 323-338. 

1. Социална психология 2. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. родители 4. майки 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29436

- 145 -

Цб II 90405

Божинова, Румяна.  Индивидуални нагласи на младите хора към възрастното поколение / Румяна Божинова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 220-228. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29412

- 146 -

Цб II 80757

Борисова, Ирена.  Фактори за социална активност в селската локалност / Ирена Борисова. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 156-166. 

1. Социология - България 
 316.334.55
Ключови думи: 1. социология на селото 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29250

- 147 -

Цб II 80757

Буше, Жак.  Социалните движения - основни теоретични подходи / Жак Буше ; Прев. от фр. Светла Колева. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 70-84. 

1. Социология 
 316.44
Ключови думи: 1. социална динамика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29244

- 148 -

Цб II 90439

Василева, Даниела.  Екологично съзнание и гражданска активност / Даниела Василева. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 94-106. 

1. Екология 2. Природа 3. Общество 
 574  + 316.322
Ключови думи: 1. природа 2. екология 3. гражданско общество 4. зелена икономика 5. обществени интереси 6. екологична култура 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29303

- 149 -

Цб II 90405

Василева, Лидия.  Родителска подкрепа в контекста на общуване между родители и деца в училищна възраст / Лидия Василева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 298-310. 

1. Социална психология 2. Деца 
 316.6-053.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. деца 3. родители 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29431

- 150 -

Цб II 90439

Ганчева, Вяра.  Граждански организации в полза на хората: за природата на екосистемните услуги / Вяра Ганчева. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 143-154. 

1. Екология 2. Природа 3. Общество 
 574  + 316.322
Ключови думи: 1. природа 2. екология 3. гражданско общество 4. граждански организации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29310

- 151 -

Цб II 90404

Георгиев, Стоян.  Ефектите от семейното консултиране / Стоян Георгиев. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 61-69. 

1. Семейство 2. Брачно консултиране 3. Психология 
 316.356.2  + 159.98
Ключови думи: 1. семейство 2. семейни отношения 3. брачни отношения 4. консултиране 5. психоанализа 6. психоаналитически подход 7. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29225

- 152 -

Цб I 5972

Георгиева, Мая.  Формиране на пространствено-урбанистични структури в България : методически въпроси / Мая Георгиева. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 274-279. 

1. Градове - България 
 911.375
Ключови думи: 1. градове 2. България 3. териториално развитие 4. регионално развитие 5. пространствено планиране 6. градска среда 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28843

- 153 -

Цб II 90405

Георгиева, Росица.  Солидарност между поколенията в периоди на криза / Росица Георгиева, Николай Бавро. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 229-236. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. взаимоотношения 4. социална психология 5. солидарност 6. приемственост 7. кризисен период 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29413

- 154 -

Цб II 90364

Деливерска, Мариела.  Медиация в здравеопазването / Мариела Деливерска. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 569-572. 

1. Здравеопазване 2. Медиация 
 614  + 316.48
Ключови думи: 1. медиация 2. здравеопазване 3. конфликт 4. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29189

- 155 -

Цб II 90404

Джоргова, Михаела.  Средствата за масова информация и въздействието им върху семейните ценности / Михаела Джоргова. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 70-75. 

1. Семейство 2. Медии 3. Обществено мнение 
 316.356.2  + 07
Ключови думи: 1. семейство 2. средства за масова информация 3. медии 4. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29228

- 156 -

Цб II 80757

Джурович, Богдан.  Социална и етническа дистанция спрямо ромите в сърбия / Богдан Джурович ; Прев. от англ. Владимир Владов. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 138-155. 

1. Дискриминация 2. Роми 3. Социално поведение 4. Етнически групи 5. Етнически отношения 
 316.347.2(497.11)
Ключови думи: 1. етнически групи 2. етнически малцинства 3. роми 4. ромска общност 5. ромски етнос 6. цигани 7. дискриминация 8. социални класи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 29249

- 157 -

Цб II 90364

Дудева, Бистра.  Етични измерения на езиковата комуникация в медицината и здравеопазването и европейската кампания за разбираем език / Бистра Дудева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 283-288. 

1. Здравеопазване 2. Медицина 3. Комуникация 
 61  + 316.47  + 80
Ключови думи: 1. комуникация 2. медицина 3. здравеопазване 4. етика 5. обществено здраве 6. езикова комуникация 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 29065

- 158 -

Цб II 80757

Енчева, Светла.  Историческа социология на религията и социология на социологията / Светла Енчева. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 129-137. 

1. Социология 
 316.1
Ключови думи: 1. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29248

- 159 -

Цб II 90439

Загоров, Орлин.  Екологическата култура и гражданското общество / Орлин Загоров. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 57-93. 

1. Природа 2. Екология 3. Общество 4. Религия 5. Философия 
 574  + 316.322  + 141.7
Ключови думи: 1. природа 2. екологическа култура 3. гражданско общество 4. философия на религията 5. духовност 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Религия 4. Философия 
  

Сист. No: 29299

- 160 -

Цб II 90405

Зарева, Ирена.  Участие на младежите и на възрастните на пазара на труда - тенденции и възможности за преодоляване на различията / Ирена Зарева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 136-152. 

1. Пазар на труда 2. Демография 
 331.45-053
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. поколения 3. демография 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29403

- 161 -

Цб II 90440

Захариев, Захари.  Маркс и идеите за гражданското общество / Захари Захариев. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 185-195. 

1. Марксизъм 
 141.82  + 316.322
Ключови думи: 1. марксизъм 2. гражданско общество 3. плурализъм 4. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29456

- 162 -

Цб II 90394

Златанова, Валентина.  Домашното насилие като социален проблем / Валентина Златанова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 256-271. 

1. Домашно насилие 
 316.647.3
Ключови думи: 1. домашно насилие 2. социален проблем 3. икономически промени 4. медии 5. социологически анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29489

- 163 -

Цб II 90436

Иванов, Дончо.  България - към екологична устойчивост и социална справедливост / Дончо Иванов. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 131-137. 

1. Екология 2. Общество 3. Околна среда - замърсяване 
 502:338
Ключови думи: 1. екология 2. социална справедливост 3. замърсяване на околната среда 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29527

- 164 -

Цб II 90368

Игнатов, Росен Калинов.  Демографски облик на община Радомир, в периода на преход от централно планово управление към пазарна икономика / Росен Калинов Игнатов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 245-251. 

1. Демография - България 
 314
Ключови думи: 1. демография 2. преход 3. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Радомир 
  

Сист. No: 29381

- 165 -

Цб II 90392

Йорданова, Кристина.  Биография и митология в образите на съвременното общество / Кристина Йорданова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 150-158. 

1. Общество 
 316.32  + 316.7
Ключови думи: 1. съвременно общество 2. култура 3. културни матрици 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29564

- 166 -

Цб II 90368

Казаков, Борис Георгиев.  Интегриран метод за типологизиране на населените места според демографската ситуация (на примера на селата в Югоизточна България) / Борис Георгиев Казаков. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 9-18. 

1. Демография - България 
 314(497.23)
Ключови думи: 1. типологизиране 2. демографски показатели 3. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29207

- 167 -

Цб II 90363

Канев, Петър.  Новата етическа парадигма: зеленото гражданско общество и практики на устойчиво развитие в България / Петър Канев. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 125-137. 

1. Екологична политика 2. Гражданско общество 3. Устойчиво развитие 
 316.322  + 502:338
Ключови думи: 1. екологична политика 2. гражданско общество 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28844

- 168 -

Цб II 90405

Койчева, Соня.  Преходът към пазарна икономика в България - преход и в междупоколенческите отношения / Соня Койчева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 110-123. 

1. Социални отношения 2. Демография 3. Семейство 
 316.47  + 314.17
Ключови думи: 1. поколения 2. отношения 3. демографски промени 4. преход 5. урбанизация 6. емиграция 7. семейни отношения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29400

- 169 -

Цб II 90394

Колева, Галина.  Заетост, бизнес, предприемачество (джендър перспектива) / Галина Колева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 302-318. 

1. България 2. Бизнес 
 316.346.2  + 33
Ключови думи: 1. заетост 2. бизнес 3. предприемачество 4. джендър равнопоставеност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29495

- 170 -

Цб II 90394

Коцева, Татяна.  Демографската криза във фокуса на националистичните идеи / Татяна Коцева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 238-255. 

1. България 2. Демографска криза 
 314
Ключови думи: 1. демографска криза 2. национализъм 3. възпроизводство на населението 4. нация 5. ромски етнос 6. демографски проблеми 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29488

- 171 -

Цб II 90405

Лалова, Йорданка.  Има ли особености в емоционалното състояние на деца от началното училище, отглеждани в "непълноценна" семейна среда? / Йорданка Лалова, Антоанета Калонкина. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 351-359. 

1. Социална психология 2. Деца 3. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29441

- 172 -

Цб II 90405

Лилова, Камелия.  Влияние на възпроизводствените процеси върху смяната на поколенията в България / Камелия Лилова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 168-190. 

1. Демография - България 
 314.17
Ключови думи: 1. демография 2. поколения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29404

- 173 -

Цб II 90394

Манолов, Карамфил.  Защо едно социологическо изследване е "жив роман"? / Карамфил Манолов. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 319-330. 

1. Социология 2. Книгоиздаване 
 316  + 002.19
Ключови думи: 1. социологически изследвания 2. книгоиздаване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29497

- 174 -

Цб II 90363

Мантарова, Анна.  Екологичните проблеми в социокултурния контекст на съвременното българско общество / Анна Мантарова. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 35-46. 

1. Околна среда 2. Екология 3. Общество - България 
 574  + 316.32(=867)
Ключови думи: 1. околна среда 2. природа 3. екологични проблеми 4. общество 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28830

- 175 -

Цб II 90439

Мантарова, Анна.  Институции, неправителствен сектор и граждани в подкрепа на развитието на биоземеделие в България / Анна Мантарова. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 155-180. 

1. Екология 2. Природа 3. Общество 
 574  + 316.322
Ключови думи: 1. природа 2. екология 3. гражданско общество 4. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29311

- 176 -

Цб I 5972

Маринов, Петър Петров.  Геодемографски процеси в селските райони на Южен централен район, състояние и развитие / Петър Петров Маринов. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 296-302. 

1. Геодемография 2. Селски райони - България 
 314  + 332
Ключови думи: 1. селски райони 2. геодемография 3. България 4. Южен централен район 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28851

- 177 -

Цб II 90368

Маринов, Петър Петров.  Териториално разпределение на населението според средната гъстота в селските райони на Южен централен район за 2004/2013 г. / Петър Петров Маринов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 239-244. 

1. Население - България 
 314(497.2-22)
Ключови думи: 1. териториално разпределение 2. население 3. селски райони 4. демография на България 5. демографска статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29378

- 178 -

Цб II 90394

Маринова, Емилия В.  Морал и социална психика. Една илюстрация / Емилия В. Маринова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 93-107. 

1. Морал 2. Социална психология 
 17  + 316.6
Ключови думи: 1. морал 2. социална психика 3. психология на морала 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29476

- 179 -

Цб II 80757

Мелин, Хари.  Класовата структура на Русия през 90-те години - към общество на работническата класа / Хари Мелин ; Прев. от рус. Димитрина Попилиева. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 85-108. 

1. Социология 2. Русия 3. Общество 
 316.343(=82)
Ключови думи: 1. общество 2. класова структура 3. работническа класа 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 29245

- 180 -

Цб II 90439

Мизов, Максим.  Екологичен краудинг и политически цинизъм / Максим Мизов. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 284-340. 

1. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 2. краудинг 3. стрес 4. психика 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29327

- 181 -

Цб II 90394

Мизов, Максим.  Носталгията, жизненият свят и социологическият им прочит / Максим Мизов. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 139-157. 

1. Социология 
 316.4
Ключови думи: 1. социология 2. носталгия 3. жизнен свят 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29482

- 182 -

Цб II 90362

Миков, Иван.  Топоси на етическото кодексиране в социалното развитие / Иван Миков. // Етика и развитие: българският контекст : Сборнис студии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева. - Велико Търново : Фабер, 2015, 259-296. 

1. Етика 2. Социално развитие 
 17  + 316.42
Ключови думи: 1. етика 2. социално развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28795

- 183 -

Цб II 90394

Миленкова, Валентина.  Социален капитал: специфики и измерения в български контекст / Валентина Миленкова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 122-138. 

1. Социален капитал 
 316.4
Ключови думи: 1. социален капитал 2. социализация 3. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29481

- 184 -

Цб II 90394

Минев, Духомир.  Кой се страхува от социеталната рационалност? / Духомир Минев. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 43-78. 

1. Социология 
 316.4
Ключови думи: 1. социетална рационалност 2. когнитивна рационалност 3. социално знание 4. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29473

- 185 -

Цб II 90405

Михайлова, Катя.  Дигитално разслояване в съвременното българско семейство: конфликтност или съвместяване между родители и деца / Катя Михайлова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 191-203. 

1. Медии - България 2. Семейство 3. Деца 
 07  + 316.356.2
Ключови думи: 1. медии 2. семейство 3. семейства с деца 4. поколения 5. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29406

- 186 -

Цб II 90405

Михова, Геновева.  Поколенчески позиции в обществото и в семейната организация - традиции и съвременност / Геновева Михова, Пенка Найденова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 95-109. 

1. Семейство 
 316.356.2
Ключови думи: 1. семейство 2. семейна политика 3. демографски процеси 4. поколения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29399

- 187 -

Цб II 90415

Мишкова, Диана.  Либерализми, традиции, трансфери : Към историята и методологията на преноса в европейската периферия / Диана Мишкова. // (Не)станалото правово общество в България : Сборник статии / Състав. Иво Христов  (София). - София. - София : РИВА, 2012, 9-41. 

1. Либерализъм 2. История - Балкани 
 316.334.3  + 949.7
Ключови думи: 1. либерализъм 2. традиции 3. история 4. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 29503

- 188 -

Цб II 90368

Младенов, Чавдар Милчев.  Съвременно състояние на раждаемостта в България / Чавдар Милчев Младенов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 289-299. 

1. България 2. Раждаемост 
 314.3(497.2)
Ключови думи: 1. раждаемост 2. репродуктивно поведение 3. възпроизводство на населението 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29421

- 189 -

Цб II 90405

Мучинов, Венцислав.  Демографска характеристика на един български възрожденски род (родът Чалъковци през втората половина на XVIII и през XIX век) / Венцислав Мучинов, Мария Левкова-Мучинова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 27-34. 

1. Семейство 2. Демография-история 
 316.356.2  + 314.145.000.93
Ключови думи: 1. историческа демография 2. семейство 3. Възраждане 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29373

- 190 -

Цб II 90394

Накова, Албена.  Модели на междуетническо общуване в България / Албена Накова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 285-301. 

1. България 2. Междуетнически отношения 
 316.347.2(497.2)
Ключови думи: 1. междуетнически отношения 2. междуетническа толерантност 3. етнос 4. етнически групи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29492

- 191 -

Цб II 90375

Наумова, Стефка.  Граници на правносоциологическото познание / Стефка Наумова. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 53-66. 

1. Социология на правото 2. Юридически позитивизъм 
 340.11  + 316
Ключови думи: 1. социология на правото 2. правен позитивизъм 3. юридически позитивизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29302

- 192 -

Цб II 90375

Начев, Дилян.  Полът като елемент на правната индивидуализация (разграничения и ограничения) / Дилян Начев. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 104-114. 

1. Право - теория 2. Правна индивидуализация 3. Пол 
 340.11  + 305.000.34  + 316.346.2
Ключови думи: 1. теория на правото 2. правна индивидуализация 3. пол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29324

- 193 -

Цб II 90439

Неделчева, Таня.  Животът на всекидневните неща : (От боклука до социално ангажираната екология) / Таня Неделчева. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 119-130. 

1. Екология 2. Природа 3. Общество 
 574  + 316.334.5
Ключови думи: 1. природа 2. екология 3. боклук 4. замърсяване 5. социални аспекти 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29307

- 194 -

Цб II 90394

Неделчева, Таня.  Проф. Минчо Драганов и новият прочит на душевността на българина / Таня Неделчева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 9-15. 

1. Социология 2. Психология 
 316  + 159.9
Ключови думи: 1. социология 2. психология 3. душевност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Драганов, Минчо 
  

Сист. No: 29468

- 195 -

Цб II 90394

Неделчева, Таня.  Нормативна репресивност и ценностна регулативност / Таня Неделчева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 79-92. 

1. Социология 
 316.7
Ключови думи: 1. ценностна регулативност 2. нормативна репресивност 3. глобализация 4. културна идентичност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29474

- 196 -

Цб II 90405

Николова, Евгения.  Ценности и нагласи на три поколения в българското общество / Евгения Николова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 124-135. 

1. Семейство 2. Демография 
 316.356.2  + 314.17
Ключови думи: 1. семейство 2. семейна политика 3. демографски процеси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29401

- 197 -

Цб II 90436

Николова, Евгения.  Стохастични модели и софтуерни технологии в екологичните изследвания / Евгения Николова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 190-196. 

1. Бейсова статистика 2. Екология 
 574  + 311
Ключови думи: 1. бейсова статистика 2. екологичен софтуер 3. статистика 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Екология 
Географски понятия: 1. Черно море 
  

Сист. No: 29552

- 198 -

Цб II 90363

Нунев, Йосиф.  Екоморлани аспекти на ромската битова култура / Йосиф Нунев. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 115-124. 

1. Роми 
 316.347.2  + 397
Ключови думи: 1. околна среда 2. роми 3. ромска общност 4. ромски етнос 5. цигани 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Етнология. Нрави. Обичаи 
  

Сист. No: 28842

- 199 -

Цб II 90440

Паницидис, Хараламби.  Предварителни тезиси относно необходимостта от нов методологичен подход при анализа на съвременния капитализъм / Хараламби Паницидис. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 122-134. 

1. Капитализъм 
 316.323.6
Ключови думи: 1. съвременен капитализъм 2. капитализъм 3. рационализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29451

- 200 -

Цб II 90450

Пейковска, Пенка.  Емиграцията от България през 1931 -1943 г. по данни от текущата демографска статистика / Пенка Пейковска. // Миграции на хора и идеи в България и Унгария (XIX - XXI век) / Състав. Пенка Пейковска, Габор Деметер; Рец. Щелиян Щерионов, Кристиан Чаплар-Дегович. - София : Парадигма, 2018, 304-342 : с табл.. 

1. История 2. Миграция 3. Статистика 
 949.72.05  + 314.7
Ключови думи: 1. историческа демография 2. миграция 3. преселение 4. емиграция 5. демографска статистика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29586

- 201 -

Цб I 5972

Пенерлиев, Милен.  Селските територии в България в контекста на регионалното развитие / Милен Пенерлиев. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 182-187. 

1. Регионално развитие 2. Селски райони 3. България 
 332  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски територии 2. село 3. България 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28818

- 202 -

Цб II 90368

Пенерлиев, Милен.  Селата в Приморска Добруджа - класификация според степента им на обезлюдяване / Милен Пенерлиев. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 193-200. 

1. България 2. Обезлюдяване 
 911.3:312(497.2-22)
Ключови думи: 1. селско население 2. демография 3. обезлюдяване 4. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Добруджа 
  

Сист. No: 29355

- 203 -

Цб I 5972

Петкова, Таня Стоянова.  Състояние и тенденции в процеса на обезлюдяване на селските райони в Централна Северна България / Таня Стоянова Петкова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 266-273. 

1. Селски райони - България 2. Демография 
 911.37  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски райони 2. депопулация 3. България 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28841

- 204 -

Цб II 90364

Петкова, Цвета.  Преодоляване негативни и дискриминационни нагласи към ромите и повишаване квалификацията и образованието на млади роми в областта на здравеопазването - мисията на две граждански организации / Цвета Петкова, Николай Божков, Диляна Дилкова, Огнян Каменов, Дора Петкова, Радосвета Стаменкова, Венцислав Кирков, Мирослав Ангелов, Орхан Асенов, Мая Грекова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 67-72. 

1. Здравеопазване 2. Роми 
 614  + 316.347.2
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. роми 3. образование 4. квалификация 5. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28885

- 205 -

Цб II 90368

Попова, Делиана Бориславова.  Гражданско общество - открито управление: някои принципи / Делиана Бориславова Попова. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 45-51. 

1. Гражданско общество 2. Политика 
 316.322  + 323
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. управление 3. граждански организации 4. политически решения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29220

- 206 -

Цб II 90394

Попова, Снежана.  Знанието в мрежата или нишките, които (могат да) се заплитат / Снежана Попова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 333-340. 

1. Комуникации 
 316.77  + 004.7
Ключови думи: 1. комуникации 2. мрежи 3. технологии 4. Интернет 5. информация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29498

- 207 -

Цб II 90440

Проданов, Васил.  Маркс, етапите на капитализма, марксизмът и лявото / Васил Проданов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 20-71. 

1. Марксизъм 
 141.82  + 316.323.6
Ключови думи: 1. марксизъм 2. капитализъм 3. етапи 4. неолиберален капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29447

- 208 -

Цб II 90405

Рашева, Максимка.  Взаимовръзки между родителски стилове и перфекционизъм / Максимка Рашева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 279-288. 

1. Социална психология 2. Семейство 
 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейство 3. семейства с деца 4. родители 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29423

- 209 -

Цб II 90405

Риза, Есма.  Възрастова динамика в степента на етническа идентичност и мотивацията за нейното предаване на следващото поколение : (Сравнително социалнопсихологическо изследване на българите, турците и ромите в големия град) / Есма Риза. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 237-248. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053
Ключови думи: 1. приемственост 2. поколения 3. социална психология 4. българи 5. турци 6. роми 7. цигани 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29415

- 210 -

Цб I 5972

Симеонов, Димитър Трифонов.  Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве / Димитър Трифонов Симеонов. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 170-181. 

1. Население - България 2. Обществено здраве 
 314.4
Ключови думи: 1. демография на България 2. обществено здраве 3. застаряващо население 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28817

- 211 -

Цб II 90404

Стаматова, Клара.  Взаимоотношения между родители и деца. Правата и задълженията между членовее на християнското семейство / Клара Стаматова. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 50-60. 

1. Семейство 2. Християнска религия 3. Християнство 
 316.356.2  + 23/28
Ключови думи: 1. семейство 2. християнска религия 3. християнство 4. брак 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Религия 
  

Сист. No: 29223

- 212 -

Цб II 90394

Стефанов, Иван.  Иван Хаджийски като български интелектуалец / Иван Стефанов. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 158-189. 

1. Социология - България 2. Биографии 
 316  + 92 Хаджийски, Иван
Ключови думи: 1. интелектуалци 2. социология 3. творчество 4. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Хаджийски, Иван 
  

Сист. No: 29484

- 213 -

Цб II 90405

Стефанова-Бакрачева, Маргарита.  Влияние на родителския стил върху различни аспекти на психосоциалното развитие на децата и юношите / Маргарита Стефанова-Бакрачева, Зорница Тоткова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 249-260. 

1. Поколения 2. Социална психология 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. семейства с деца 3. семейство 4. деца 5. юноши 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29419

- 214 -

Цб II 90363

Стоев, Христо.  Повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие / Христо Стоев. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 26-34. 

1. Околна среда 2. Общество 3. Устойчиво развитие 
 574  + 316.32
Ключови думи: 1. околна среда 2. природа 3. устойчиво развитие 4. обществено съзнание 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28828

- 215 -

Цб II 90394

Стоилова, Румяна.  Значение на социалния пол за стратификацията в България / Румяна Стоилова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 214-237. 

1. Социология - България 
 316.346.2
Ключови думи: 1. социален пол 2. стратификация 3. социална стратификация 4. полово неравенство 5. социална структура 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29487

- 216 -

Цб II 90405

Стоянова, Гиргина.  Социално посредничество и подкрепа при проблемни случаи на нарушени лични взаимоотношения деца-родители при развод/раздяла в семейството / Гиргина Стоянова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 393-403. 

1. Социална психология 2. Социална политика 3. Социална помощ 4. Деца в риск - социална работа 
 316.6-053.2  + 304
Ключови думи: 1. социална психология 2. социална политика 3. деца 4. родители 5. развод 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 29446

- 217 -

Цб II 90404

Сугарева, Марта.  Влияние на миграцията върху семейството в България през периода на преход / Марта Сугарева. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 12-38 : с табл.. 

1. Демография 2. Статистика 3. Семейство 4. Миграция 
 312-054.5(497.2)  + 314.7(=867)
Ключови думи: 1. статистически данни 2. статистически изследвания 3. семейство 4. колаборативна (споделена) икономика 5. имиграция 6. демографска статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29221

- 218 -

Цб II 90439

Събев, Димитър.  От растеж към развитие: демографски и стопански процеси в планинските региони на България / Димитър Събев. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 213-224. 

1. Екология 2. Природа 3. Устойчиво развитие 
 502:338
Ключови думи: 1. природа 2. екология 3. устойчиво развитие 4. планински райони 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29315

- 219 -

Цб II 90394

Тодорова-Липчева, Ирина.  За новите форми и роли на семейството в контекста на зараждащите се нови обществени отношения / Ирина Тодорова-Липчева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 272-284. 

1. Семейство 
 316.356.2
Ключови думи: 1. семейство 2. обществени отношения 3. семейни отношения 4. ценностна система 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29491

- 220 -

Цб II 90440

Трифонов, Владимир.  Карл Маркс и неизпълнената мисия на пролетариата / Владимир Трифонов. // Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история / Състав. Максим Мизов; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 277-299. 

1. Марксизъм 2. Пролетариат 
 141.82  + 316.343.63
Ключови думи: 1. марксизъм 2. пролетариат 3. Марксистка теория 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 29464

- 221 -

Цб II 90405

Филева, Маргарита.  Семейство - социално неравенство - семейна политика / Маргарита Филева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 81-93. 

1. Семейство 2. Социални неравенства 
 316.356.2-021.23
Ключови думи: 1. семейство 2. семейна политика 3. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29394

- 222 -

Цб II 90405

Френкева, Милена.  Измерения на психологическото консултиране при деца нан разведени родители / Милена Френкева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 383-392. 

1. Социална психология 2. Психотерапия 3. Деца 
 316.6-053.2  + 615.851-053.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. психотерапия 3. деца 4. родители 5. развод 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29444

- 223 -

Цб II 90394

Христова, Станка.  Моралният капитал / Станка Христова. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 108-121. 

1. Социален капитал 
 316.4
Ключови думи: 1. морален капитал 2. човешки капитал 3. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29478

- 224 -

Цб II 90405

Цветкова, Силвия.  Влияние на семейните взаимоотношения върху социалните интеракции в училищна среда при 9-12-годишни деца от масовото училище / Силвия Цветкова, Даниела Кермова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 311-322. 

1. Социална психология 2. Деца 3. Семейство 
 316.6-053.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. деца 3. семейни отношения 4. семейства с деца 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 29433

- 225 -

Цб I 5972

Цончева, Десислава.  Проблеми на обезлюдяването на Община Елена / Десислава Цончева. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 290-295. 

1. Общини - България 2. Елена, град 
 314
Ключови думи: 1. обезлюдяване 2. депопулация 3. демография на България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Елена 
  

Сист. No: 28849

- 226 -

Цб II 90364

Чакърова, Людмила.  Пациентът в условията на устойчиво развитие на здравеопазването / Людмила Чакърова, Силвия Младенова, Полина Балканска, Диляна Хаджиделева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 607-612. 

1. Здравеопазване 2. Устойчиво развитие 
 614  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. устойчиво развитие 3. пациент 4. здравна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29198

- 227 -

Цб II 90405

Щерионов, Щелиян.  Структура по семейно положение на населението, обитаващо българските земи през XIX век (до 1878 г.) - тенденции в развитието и особености / Щелиян Щерионов. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 17-26. 

1. Семейство 2. Демография-история 
 316.356.2  + 314.145.000.93
Ключови думи: 1. историческа демография 2. семейство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29365

- 228 -

Цб I 5972

Янков, Румен Христов.  Засилване на диспропорциите "Север-Юг" в геодемографското развитие на България / Румен Христов Янков. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 158-163. 

1. Геодемография 
 332.14  + 314.15
Ключови думи: 1. геодемография 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28815

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 229 -

Цб II 90436

Алексиева, Мария.  Възможности за обогатяване на педагогическата практика в областта на медийното образование в началното училище / Мария Алексиева, Даниела Йорданова, Георги Василев. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 279-287. 

1. Медийна грамотност 2. Медийно образование 3. Начално образование 
 37.03
Ключови думи: 1. медийна грамотност 2. начално обучение 3. медийно образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29558

- 230 -

Цб II 90392

Богова, Христина.  Фактори, оказващи влияние върху успеха на публичните изказвания / Христина Богова, Мариана Атанасова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 144-149. 

1. Комуникация 
 82.085  + 316.77
Ключови думи: 1. публични изказвания 2. ораторско изкуство 3. публика 4. красноречие 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29562

- 231 -

Цб II 90392

Бойков, Ванче.  България в сръбските и Сърбия в българските е-медии / Ванче Бойков, Дарян Бойков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 80-89. 

1. България 2. Сърбия 3. е-Медии 
 316.77  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. е-медии 3. електронни медии 4. интернет медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 2. Сърбия 
  

Сист. No: 29542

- 232 -

Цб II 90392

Бондиков, Венцеслав.  Изследване на масовата комуникация / Венцеслав Бондиков. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 43-48. 

1. Масова комуникация 
 07
Ключови думи: 1. масова комуникация 2. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29533

- 233 -

Цб II 90392

Борисов, Борис.  Плазмени генератори на елитарни плебеи / Борис Борисов. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 60-65. 

1. Култура 2. Комуникация 
 008  + 316.77
Ключови думи: 1. масова култура 2. комуникация 3. медии 4. елитарна култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29538

- 234 -

Цб II 90392

Витанова, Стоя-Александрина.  Антисистемност в обществената комуникация / Стоя-Александрина Витанова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 177-182. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. обществена комуникация 2. медии 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29575

- 235 -

Цб I 5973

Гайбел, Карл.  За международния ден на свободата на печата / Карл Гайбел. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 10-14. 

1. Медии 
 07
Ключови думи: 1. свобода на печата 2. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29286

- 236 -

Цб II 90387

Георгиев, Емил.  Медиите в България - параполитическата власт на табуизирането / Емил Георгиев. // Темите табу в медиите : [Сборник] / Състав. Иво Инджов. - София : Институт за модерна политика, 2013, 95-98. 

1. Медии - България 
 07
Ключови думи: 1. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29284

- 237 -

Цб I 5973

Георгиева, Валентина.  "Тази илюзорна подреденост в държавата" или как да си направим медиите комфортни / Валентина Георгиева. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 52-57. 

1. Медии 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. четвърта власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29291

- 238 -

Цб I 5973

Даскалова, Николета.  Сериозните теми в жълтите медии: нюанси на таблоидната политика / Николета Даскалова. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 84-88. 

1. Медии 2. Журналистика 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. жълта преса 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29295

- 239 -

Цб I 5973

Дерменджиева, Мария.  Четвъртата власт...какво беше това? / Мария Дерменджиева. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 58-62. 

1. Медии 2. Журналистика 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. четвърта власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29292

- 240 -

Цб II 90404

Джоргова, Михаела.  Средствата за масова информация и въздействието им върху семейните ценности / Михаела Джоргова. // Семейството като ценност в глобализиращия се свят : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г.. - София : Изд. "А-Прес", 2011, 70-75. 

1. Семейство 2. Медии 3. Обществено мнение 
 316.356.2  + 07
Ключови думи: 1. семейство 2. средства за масова информация 3. медии 4. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29228

- 241 -

Цб II 90392

Димитрова, Яница.  Проблеми на управлението на корпоративния имидж на публичните дружества, реализиращи бизнес дейност в България / Яница Димитрова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 137-143. 

1. Корпоративен имидж 2. Корпоративно управление 3. България 
 659.4  + 316.78  + 005
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 2. корпоративно управление 3. публични дружества 4. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29560

- 242 -

Цб II 90387

Дуркот, Юри.  Опасно ограничаване на свободата на пресата в Украйна. Олигополизиране на медиите, монополизиране на влиянието / Юри Дуркот. // Темите табу в медиите : [Сборник] / Състав. Иво Инджов. - София : Институт за модерна политика, 2013, 99-108. 

1. Медии 
 07(477)
Ключови думи: 1. медии 2. свобода на словото 3. ограничения 4. олигополи 5. монополи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 29285

- 243 -

Цб I 5973

Дьор, Дитер.  Медийно право* / Дитер Дьор, Ролф Швартман. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 92-161. 

   Настоящият текст е откъс от книгата "Медийно право" на Дитер Дьор и Ролф Швартман (2012). 

1. Медии 2. Право 
 07.000.34  + 342.7
Ключови думи: 1. медийно право 2. свобода на медиите 3. свобода на словото 4. свобода на печата 5. електронни медии 6. Конституция 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Право 
  

Сист. No: 29296

- 244 -

Цб II 90369

Жеков, Боян.  Социалните мрежи в електронното управление / Боян Жеков. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 49-62. 

   Прев.загл.: Social Networks in e-Governance

1. Социални мрежи 2. Електронно управление 3. е-Управление 
 077.5  + 005.342
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. е-управление 3. електронно управление 4. комуникационни мрежи 5. Facebook 6. Twitter 7. YouTube 8. My Space 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28940

- 245 -

Цб II 90387

Инджов, Иво.  Темите табу в българските печатни медии : [2012] / Иво Инджов. // Темите табу в медиите : [Сборник] / Състав. Иво Инджов. - София : Институт за модерна политика, 2013, 7-33. 

1. Медии - България 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. печатни медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29279

- 246 -

Цб II 90387

Инджов, Иво.  Топ-10 на темите табу в българските онлайн медии : [2013] / Иво Инджов. // Темите табу в медиите : [Сборник] / Състав. Иво Инджов. - София : Институт за модерна политика, 2013, 34-60. 

1. Медии - България 2. Онлайн медии 
 07  + 077.5
Ключови думи: 1. медии 2. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29280

- 247 -

Цб II 90392

Канев, Петър.  Първи резултати от изследването "Как комуникират гражданите със Столична община" / Петър Канев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 159-170. 

1. Столична община 2. Комуникация 
 352.07(497.223)  + 316.77
Ключови думи: 1. Столична община 2. комуникация 3. граждани 4. изследване 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 29570

- 248 -

Цб II 78567

Кулевски, Цветан.  Журналистическият език - норма и контраст / Цветан Кулевски. // Медийната "ваксинация" - за и против обществения интерес : Кръгла маса, София, февруари 2006 г.. - София : Стопанство, 2007, 38-43. 

1. Медии - България 2. Журналистика 
 070
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29262

- 249 -

Цб I 5973

Куцева, Гергана.  За медиите отвъд нормативността / Гергана Куцева. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 73-75. 

1. Медии 2. Журналистика 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29293

- 250 -

Цб I 5973

Лозанов, Георги.  Журналистиката, когата сама си говори / Георги Лозанов. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 46-48. 

1. Медии 2. Журналистика 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. плурализъм 3. СЕМ 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29289

- 251 -

Цб II 90439

Лозева, Анна.  Калдерата на социалните мрежи: политиците и разбирането им за нея / Анна Лозева. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 261-274. 

1. Социални мрежи 2. Гражданско общество 3. Екология 
 077.5  + 574
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. екология 3. гражданско общество 4. електронни медии 5. Facebook 6. Фейсбук 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Екология 
  

Сист. No: 29322

- 252 -

Цб II 90392

Мирчев, Михаил.  Персонификацията и кръговете на политическото говорене / Михаил Мирчев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 26-42. 

1. Политическа комуникация 
 329  + 659.3
Ключови думи: 1. политическо говорене 2. политическа комуникация 3. персонификация 4. публично говорене 5. политически език 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29532

- 253 -

Цб II 90405

Михайлова, Катя.  Дигитално разслояване в съвременното българско семейство: конфликтност или съвместяване между родители и деца / Катя Михайлова. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 191-203. 

1. Медии - България 2. Семейство 3. Деца 
 07  + 316.356.2
Ключови думи: 1. медии 2. семейство 3. семейства с деца 4. поколения 5. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29406

- 254 -

Цб II 90392

Михайлова, Катя.  "Липсващият" друг в публичната политическа комуникация / Катя Михайлова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 117-126. 

1. Политическа комуникация 
 316.77  + 32
Ключови думи: 1. политическа комуникация 2. публична комуникация 3. политическо говорене 4. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29549

- 255 -

 

Мицева, Стоянка.  Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията / Стоянка Мицева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 95-106. 

 316.78
Ключови думи: 1. комуникация 2. стандарти 3. бизнес етика 4. бизнес етикет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29059

- 256 -

Цб II 90392

Николич, Саня Д.  Проблемите на социалната комуникация / Саня Д. Николич, Небойша С. Бошкович. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 97-103. 

1. Социална комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. социална комуникация 2. проблеми 3. общество 4. информация 5. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29546

- 257 -

Цб II 90392

Николова, Ива.  Причини за провалите по комуникационния вектор "общество - власт" / Ива Николова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 171-176. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникация 2. медии 3. комуникационен процес 4. обществена комуникация 5. общество 6. власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29572

- 258 -

Цб II 90392

Павловска, Елена.  Онлайн медиите като средство за публична комуникация / Елена Павловска. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 104-116. 

1. Онлайн медии 2. Масова комуникация 
 316.77  + 07
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. публична комуникация 3. средства за масова информация 4. социални мрежи 5. блогове 6. форум 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29548

- 259 -

Цб II 90392

Палашев, Николай.  Деградация на идеологемите / Николай Палашев, Стоян Денчев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 19-25. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. обществени комуникации 2. идеологеми 3. преход към демокрация 4. свобода на словото 5. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29530

- 260 -

Цб II 90394

Пейчева, Добринка.  Новите медии и културното участие. В търсене на нови концепти / Добринка Пейчева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 355-370. 

1. Медии 
 07  + 316.77
Ключови думи: 1. медии 2. култура 3. комуникации 4. публично пространство 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29500

- 261 -

Цб I 5973

Петрова, Силвия.  Политикът като лайфстайл икона / Силвия Петрова. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 80-83. 

1. Медии 2. Журналистика 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
За него: 1. Борисов, Бойко 2. Цачева, Цецка 3. Дянкав, Симеон 
  

Сист. No: 29294

- 262 -

Цб II 90387

Пьоткер, Хорст.  Проучването - хроничен дефицит на журналистиката / Хорст Пьоткер. // Темите табу в медиите : [Сборник] / Състав. Иво Инджов. - София : Институт за модерна политика, 2013, 83-93. 

1. Медии - България 2. Журналистика 
 070
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29283

- 263 -

Цб I 5973

Рошо, Филип.  Преса и свободи. Цензура и преодоляване на препятствия / Филип Рошо. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 15-18. 

1. Медии 
 07
Ключови думи: 1. свобода на печата 2. медии 3. преса 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29287

- 264 -

Цб II 90370

Сотирова, Даниела.  Културният контекст на общуване като фактор в е-комуникацията / Даниела Сотирова. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 71-78. 

   Прев.загл.: Cultural Context of Communicationg as a Factor Impacting e-Communication

1. Общуване 2. Комуникации 
 07
Ключови думи: 1. е-комуникации 2. общуване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28963

- 265 -

Цб II 78567

Стойков, Любомир.  Лъжи, кражби и обиди, или...анти-етиката на жълтата преса / Любомир Стойков. // Медийната "ваксинация" - за и против обществения интерес : Кръгла маса, София, февруари 2006 г.. - София : Стопанство, 2007, 81-93. 

1. Медии - България 2. Журналистика 
 070
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. жълта преса 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29263

- 266 -

Цб II 90392

Тахиров, Мюмюн.  Междукултурна комуникация и интеграция чрез изкуство / Мюмюн Тахиров. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 66-79. 

1. Междукултурна комуникация 2. Изкуство 
 316.77  + 7
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. изкуство 3. култура 4. образователна интеграция 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 29539

- 267 -

Цб II 78567

Тодоров, Петко.  Медиите - център на интереси / Петко Тодоров. // Медийната "ваксинация" - за и против обществения интерес : Кръгла маса, София, февруари 2006 г.. - София : Стопанство, 2007, 19-26. 

1. Медии - България 
 07
Ключови думи: 1. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29257

- 268 -

Цб I 5973

Тодоров, Тодор П.  Плоският свят на българските медии / Тодор П. Тодоров. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 49-51. 

1. Медии 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29290

- 269 -

Цб I 5973

Уормсер, Жерар.  Каква свобода на печата във времето на цифровите технологии? / Жерар Уормсер. // Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право / Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова; Прев. от. - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013, 19-44. 

1. Медии 2. Етика 3. Журналистика 
 07  + 004.5
Ключови думи: 1. свобода на печата 2. медии 3. журналистика 4. цифрови технологии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29288

- 270 -

Цб II 90394

Филева, Петранка.  Какво правят хората в медиите? Идеи за инвестиция в човешкия капитал на медийната организация / Петранка Филева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 341-354. 

1. Медии 2. Човешки капитал 
 316.77  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. медии 2. човешки капитал 3. инвестиции 4. медийна организация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29499

- 271 -

Цб II 90392

Христов, Чавдар.  Промяна на масовото мислене / Чавдар Христов. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 49-59. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. масово мислене 2. промяна 3. трансформация 4. лустрация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29535

- 272 -

Цб II 78567

Цанкова, Светла.  Журналистите - посредници или съдници? / Светла Цанкова. // Медийната "ваксинация" - за и против обществения интерес : Кръгла маса, София, февруари 2006 г.. - София : Стопанство, 2007, 34-37. 

1. Медии - България 2. Журналистика 
 070
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29261

- 273 -

Цб II 90392

Цветанович, Иван.  Проблемите в комуникацията между западното и ислямското общество - културата на изслушване / Иван Цветанович, Владета Радович. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 90-96. 

1. Комуникация 
 316.77
Ключови думи: 1. комуникация 2. западно общество 3. ислямско общество 4. култура на изслушване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 29544

- 274 -

Цб II 90360

Шишкова, Ива.  Етически граници на свободата в медиите в постмодерното общество / Ива Шишкова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 164-177. 

1. Етика 2. Медии 
 174  + 07
Ключови думи: 1. етика 2. медии 3. медийна етика 4. постмодерно общество 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28787

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 275 -

Цб II 90368

Алтънков, Никола.  Кой (не) обича евреите / Никола Алтънков. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 217-219. 

1. Антисемитизъм 
 323.12(=924)
Ключови думи: 1. антисемитизъм 2. евреи 3. изследване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29363

- 276 -

Цб II 90441

Баева, Искра.  Съвременното наследство на Октомврийската революция в Русия от 1917 г. / Искра Баева. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 127-142. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29422

- 277 -

Цб II 90369

Боянов, Калин.  Механизми на електронната демокрация: възможности и предизвикателства при реализацията им в България / Калин Боянов. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 69-74. 

   Прев.загл.: Mechanisms of e-Democracy: Opportunities and Challenges in their Implementation in Bulgaria

1. Електронно управление 2. Демокрация 3. Държавно управление 
 321.7  + 004
Ключови думи: 1. електронна демокрация 2. е-политика 3. електронно гласуване 4. е-правителство 5. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28941

- 278 -

 

Василева, Евгения.  "Хубавата Елена" на Близкия Изток - Сирия през теориите на международните отношения / Евгения Василева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 317-333. 

 339.9
Ключови думи: 1. международни отношения 2. хегемония 3. дипломация 4. насилие 5. тероризъм 6. война 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28927

- 279 -

Цб II 90441

Велчева, Надя.  Българо-руски културни отношения и място на 7 ноември в тях / Надя Велчева. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 339-352. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. България 4. Културни отношения 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. България 5. културни отношения 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. България 
  

Сист. No: 29439

- 280 -

Цб II 90361

Видева, Недялка.  Политическа етика и политически морал / Недялка Видева и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 195-228. 

1. Политика 2. Морал 3. Етика 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28783

- 281 -

Цб II 90361

Вичев, Васил.  Дефицитът на морал в българската политика / Васил Вичев и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 99-134. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28778

- 282 -

Цб II 90428

Вюненбюрже, Жак.  Механизъм за приемане на нови членове в Европейския съюз / Жак Вюненбюрже. // Европейска интеграция и медии / Състав. Милан Миланов; Прев. от англ. Роберт Дебс. - София : Проект Темпус "Унив. център за продължаващо обучен, 2001, 85-120. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Политика - Европейски съюз 
 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. политики на ЕС 3. страни-членки на ЕС 4. новоприети държави 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29271

- 283 -

Цб II 90441

Ганов, Димитър.  Квазитрансцеденталното понятие "Октомврийска революция" : от Дерида и Каратани към Бенямин / Димитър Ганов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 366-372. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
За него: 1. Дерида, Жак 2. Каратани, Кодзин 
  

Сист. No: 29442

- 284 -

Цб II 90361

Градинаров, Борислав.  Политическа манипулация и морал / Борислав Градинаров и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 160-194. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. манипулиране 4. манипулативно поведение 5. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28782

- 285 -

Цб II 90375

Гройсман, Симеон.  Право и власт : диалектика на граничността / Симеон Гройсман. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 163-186. 

1. Право - теория 2. Власт 
 340.11  + 321.011
Ключови думи: 1. право 2. власт 3. теория на правото 4. социална власт 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29343

- 286 -

Цб II 90441

Деведжиев, Георги.  Епоха на културен подем / Георги Деведжиев. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 358-365. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29440

- 287 -

 

Димитров, Александър.  От среда на несигурност към национален разкол - случаят Сирия / Александър Димитров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 367-377. 

 32
Ключови думи: 1. Сирия 2. кризи 3. война 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28967

- 288 -

Цб II 90441

Димитров, Любен.  Социалистическият идеал за обществото и човека и разбирането за тях в нашето съвремие (по повод 100 годишнината от ВОСР) / Любен Димитров. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 197-210. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29426

- 289 -

Цб I 5972

Димитров, Слави Петров.  Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров / Слави Петров Димитров. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 204-211. 

1. Трансгранично сътрудничество 2. Испания 3. Португалия 
 327
Ключови думи: 1. трансгранично сътрудничество 2. интеграция 3. Испания 4. Португалия 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Испания 2. Португалия 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28822

- 290 -

Цб II 90441

Добрева, Ваня.  Актуалният смисъл на Великата октомврийска социалистическа революция / Ваня Добрева. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 211-215. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29427

- 291 -

Цб II 90361

Драмалиев, Любомир.  Морализаторство в политиката / Любомир Драмалиев, Васил Момов, Максим Мизов. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 135-159. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28780

- 292 -

Цб II 90361

Драмалиева, Валентина.  В търсене на етически граници / Валентина Драмалиева и др.. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 229-263. 

1. Политика 2. Морал 3. Етика 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28784

- 293 -

Цб II 90441

Дурев, Галин.  Първата руска партийна система и ролята на политическите партии в революционния процес 1905-1917 г. / Галин Дурев. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 143-160. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29424

- 294 -

Цб II 90369

Жеков, Боян.  Еклектика на българско електронно управление. Динамичен референтен модел на българското електронно управление / Боян Жеков. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 169-180. 

   Прев.загл.: Eclecticism of Bulgarian e-Governance. Dynamic Referent Model of Bulgarian e-Governance

1. Електронно управление 2. е-Управление 3. Държавно управление 
 351/354  + 004
Ключови думи: 1. електронно управление 2. е-управление 3. държавно управление 4. е-правителство 5. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28950

- 295 -

Цб II 90441

Загоров, Орлин.  Недовършено, но непобедимо историческо дело / Орлин Загоров. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 47-74. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29414

- 296 -

Цб II 90441

Захариев, Захари.  Велика ли е Великата Октомврийска революция? / Захари Захариев. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 97-118. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29418

- 297 -

 

Зуева, К.  Внешняя политика Президента Франции Э. Макрона: прагматизм под маской атлантизма? / К. Зуева, П. П. Тимофеев. // МЭМО, 2018, N 12, 83-91. 

   В статията се разглеждат основните насоки на външната политика на президента на Франция Емануел Макрон, който обяви целта си „отново да направи Франция велика”. Анализирани са неговите планове за реформиране на ЕС, както и отношенията с неговия основен съюзник, САЩ, в които наскоро възникнаха доста сериозни противоречия. Обръща се внимание на политиката на Макрон с Русия, Близкия изток, Африка и Югоизточна Азия. 

 32
Ключови думи: 1. Франция 2. външна политика 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. САЩ 5. НАТО 6. Сирия 7. Иран 8. Африка 9. Китай 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Макрон, Еманюел 2. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29178

- 298 -

Цб II 90368

Иванов, Петър.  Социология на общественото отношение към реформите / Петър Иванов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 235-238. 

1. Обществено мнение 
 32.019.5
Ключови думи: 1. обществено мнение 2. реформи 3. обществени реформи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29370

- 299 -

Цб II 90441

Йорданова, Росица.  Руската интелигенция - мисия и влияние / Росица Йорданова. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 241-249. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. Интелигенция - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. интелигенция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29430

- 300 -

Цб II 90375

Киселова, Наталия.  Предели на законодателната власт на Народното събрание / Наталия Киселова. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 195-212. 

1. Законодателна власт 2. Народно събрание 
 328  + 342.52
Ключови думи: 1. Народно събрание 2. законодателна власт 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29349

- 301 -

Цб II 90441

Конакчиев, Дончо.  Октомврийската революция и практическият социализъм / Дончо Конакчиев. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 233-240. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29429

- 302 -

Цб II 90361

Косев, Константин.  Морал и политика в българската история / Константин Косев, Орлин Стефанов, Максим Лазаров, Искра Баева. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 38-72. 

1. Политика 2. Морал 3. История 
 32.000.93  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 3. история 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 28776

- 303 -

Цб II 83456

Лазаров, Максим.  Рисковете на прехода / Максим Лазаров. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 81-118. 

   Съдържа: Ставането на българската опозиция; Бумерангът на "демокрацията"

1. Риск 2. Демокрация 
 330.131.7  + 321.7
Ключови думи: 1. рискове 2. преход 3. опозиция 4. демокрация 5. престъпност 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28845

- 304 -

Цб II 90364

Лазарова, Ерика.  Демокрация и здрвеопазване. Медицинската помощ като право на живот / Ерика Лазарова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 367-372. 

1. Здравеопазване 2. Демокрация 
 614  + 321.7
Ключови думи: 1. демокрация 2. здравеопазване 3. медицинска помощ 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29096

- 305 -

Цб II 90441

Марчева, Илияна.  Политики на паметта : официалната руска пропаганда за ВОСР по време на 100 годишния й юбилей / Илияна Марчева. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 161-196. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29425

- 306 -

Цб II 90441

Мизов, Максим.  Конспирациите за и около Октомврийската революция / Максим Мизов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 373-424. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. Конспиративни теории 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. конспирация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29445

- 307 -

Цб II 90441

Минчев, Минчо.  Великата октомврийска социалистическа революция и нейното отражение в България / Минчо Минчев. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 250-262. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. България 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. България 
  

Сист. No: 29432

- 308 -

Цб II 90392

Мирчев, Михаил.  Персонификацията и кръговете на политическото говорене / Михаил Мирчев. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 26-42. 

1. Политическа комуникация 
 329  + 659.3
Ключови думи: 1. политическо говорене 2. политическа комуникация 3. персонификация 4. публично говорене 5. политически език 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29532

- 309 -

Цб II 90441

Митев, Трендафил.  Отзвукът на руската революция сред българската емиграция в Америка / Трендафил Митев. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 291-302. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. Българска емиграция - Америка 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. българска емиграция 5. Америка 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. Америка 
  

Сист. No: 29435

- 310 -

Цб II 90368

Николаев, Иван.  Темата за нелегалната миграция в годишните доклади на службите за сигурност / Иван Николаев. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 103-111. 

1. Национална сигурност 2. България 
 325  + 355.02
Ключови думи: 1. нелегална миграция 2. национална сигурност 3. терористични заплахи 4. Министерство на външните работи (МВнР) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29241

- 311 -

Цб II 90439

Павлова, Вихра.  Надвисналата геоклиматична катастрофа - фактор за геополитическа конкуренция и международно сътрудничество / Вихра Павлова. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 107-118. 

1. Екология 2. Природа 3. Климатични промени 4. Геополитика 
 551.58  + 327:911.3
Ключови думи: 1. природа 2. екология 3. климат 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29304

- 312 -

Цб II 90441

Пачкова, Петя.  Отношението към "Великата октомврийска революция" като елемент на антикомунистическата идеология / Петя Пачкова. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 312-338. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. Антикомунизъм - идеология 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. антикомунизъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29438

- 313 -

Цб II 90368

Попова, Делиана Бориславова.  Гражданско общество - открито управление: някои принципи / Делиана Бориславова Попова. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 45-51. 

1. Гражданско общество 2. Политика 
 316.322  + 323
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. управление 3. граждански организации 4. политически решения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29220

- 314 -

Цб II 90361

Проданов, Васил.  Възможен ли е моралът в политиката? / Васил Проданов. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 11-37. 

1. Морал 2. Политика 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28774

- 315 -

Цб II 90441

Проданов, Васил.  "Червеният" "кратък двадесети век" и битката за неговите интерпретации / Васил Проданов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 5-46. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64(470)  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29410

- 316 -

Цб II 90394

Проданов, Васил.  Идеологемата за демокрацията / Васил Проданов. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 27-42. 

1. Демокрация 
 321.7
Ключови думи: 1. демокрация 2. идеология 3. либерална демокрация 4. буржоазна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29472

- 317 -

 

Ралчев, Пламен.  Турция - между силата и уязвимостта / Пламен Ралчев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 335-348. 

 32
Ключови думи: 1. Турция 2. Сирия 3. военна операция 4. икономическа уязвимост 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28942

- 318 -

Цб II 90364

Савчева, Томислава.  Трафикът на хора като глобален здравословен проблем / Томислава Савчева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 628-632. 

1. Здравеопазване 2. Трафик на хора 
 61  + 326.1
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. здравеопазване 3. обществено здраве 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29204

- 319 -

Цб II 90415

Смилов, Даниел.  Правовата държава, конституционализмът и демокрацията: универсални идеали и местни патологии / Даниел Смилов. // (Не)станалото правово общество в България : Сборник статии / Състав. Иво Христов  (София). - София. - София : РИВА, 2012, 42-76. 

1. Конституционализъм 2. Демокрация 
 342  + 321.7
Ключови думи: 1. правова държава 2. конституционализъм 3. демокрация 4. право 5. политики 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29504

- 320 -

Цб II 90441

Стефанов, Нако.  Великата октомврийска социалистическа революция - значение за руския свят и международно въздействие / Нако Стефанов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 119-126. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29420

- 321 -

Цб II 90441

Стоилов, Янаки.  Да очакваме ли революции през XXI век и какви? / Янаки Стоилов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 75-96. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29417

- 322 -

Цб II 90428

Тодоров, Антоний.  Общественото мнение и европейската интеграция / Антоний Тодоров. // Европейска интеграция и медии / Състав. Милан Миланов; Прев. от англ. Роберт Дебс. - София : Проект Темпус "Унив. център за продължаващо обучен, 2001, 63-84. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Обществено мнение 
 339.923:061ЕС  + 32.019.5
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29270

- 323 -

 

Травкина, Н. М.  Поражение республиканцев, успех Дональда Трампа (итоги промежуточных выборов) / Н. М. Травкина. // США. Канада: Эконом. Полит. Культура, 2018, N 12, 5-20. 

   Анализират се резултатите от междинните избори в САЩ, проведени на 6 ноември 2018 г. 

 32
Ключови думи: 1. междинни избори 2. САЩ 3. Конгрес на САЩ 4. Сенат 5. Републиканска партия 6. Демократическа партия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 28999

- 324 -

Цб II 90441

Трифонов, Владимир.  Великата октомврийска революция в контекста на новата студена война / Владимир Трифонов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 216-232. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29428

- 325 -

 

Труш, С. М.  Эскалация торговой войны США – КНР: американские и китайские оценки / С. М. Труш. // США. Канада: Эконом. Полит. Культура, 2018, 69-85. 

   В статията се разглеждат основните аргументи, разпространявани в експертната общност, политическите кръгове на САЩ и Китай относно избухването на търговска война, инициирана от администрацията на Д. Тръмп. 

 32
Ключови думи: 1. САЩ 2. Китай 3. търговски войни 4. външнотърговски дефицит 5. експортна политика 6. защита на интелектуалната собственост 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29005

- 326 -

Цб II 90450

Филипова, Надя.  Сирийските бежанци между съображенията на страните-членки на Европейския съюз и Турция / Надя Филипова. // Миграции на хора и идеи в България и Унгария (XIX - XXI век) / Състав. Пенка Пейковска, Габор Деметер; Рец. Щелиян Щерионов, Кристиан Чаплар-Дегович. - София : Парадигма, 2018, 440-452. 

1. Бежанци 2. Политически отношения 
 325.25  + 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. бежанци 2. страни-членки на ЕС 3. нелегална имиграция 4. международни отношения 5. политически отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Турция 
  

Сист. No: 29587

- 327 -

 

Хаджиев, Боян.  Между утопията и реалността Кюрдския въпрос в Сирия / Боян Хаджиев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 349-365. 

 32
Ключови думи: 1. сирийски конфликт 2. сценарии 3. кюрди 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28951

- 328 -

Цб II 90441

Христов, Гале.  ВОСР и развитието на революционния процес в България в периода 1917-1944 / Гале Христов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 263-290. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. България 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. България 
  

Сист. No: 29434

- 329 -

Цб II 90441

Христов, Минчо.  Основни аспекти от ефекта на "Октомврийската революция" върху генезиса на "реалния социализъм" / Минчо Христов. // Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре / Състав. Максим Мизов; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов. - 2. изд.  (София). - София. - София : Авангард Прима, 2018, 303-311. 

1. Октомврийска революция 2. История - Русия 3. Реален социализъм 
 321.64  + 947
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история на Русия 3. СССР 4. реален социализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 29437

- 330 -

Цб II 90361

Христова, Станка.  Дискурси върху политическия морал / Станка Христова, Иван Геров, Иван Кацарски. // Моралът в българската политика / Състав. Емилия В. Маринова. - Велико Търново : Фабер, 2005, 73-98. 

1. Политика 2. Морал 
 32  + 177
Ключови думи: 1. политики 2. морал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
  

Сист. No: 28777

- 331 -

Цб II 90363

Цакова, Ивка.  Застъпничество за екологични каузи в България - шанс за демокрация "отдолу" / Ивка Цакова. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 106-114. 

1. Демокрация 2. Лобизъм 3. Екология 
 321.7
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. лобиране 3. екологични каузи 4. граждански инициативи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28839

- 332 -

 

Цакова, Ивка.  Марксистки обяснения за възхода на съвременната олигархия / Ивка Цакова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 394-411. 

 32.01
Ключови думи: 1. олигархия 2. капитализъм 3. класова борба 4. неолиберализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29008

- 333 -

Цб II 90364

Ченгелова, Емилия.  Корупцията - специфичното лице на сивата икономика в здравеопазването / Емилия Ченгелова, Албена Накова, Галина Колева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 27-34. 

1. Здравеопазване 2. Корупция 
 614  + 328.185
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. корупция 3. сива икономика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28874

- 334 -

Цб П ІІ 624

Шлихтер, А.  Парижская конференция по климату и энергетические приоритеты Дональда Трампа. / А. Шлихтер. // МЭМО, 2018, N 12, 65-74. 

   Статията показва значението на Парижката климатична конференция, различното отношение към неговите решения от американския президент Д. Тръмп, неговата администрация, поддръжници на републиканските и демократическите партии, американските корпорации в горивно-енергийния комплекс и компаниите, които извършват зеления курс. Разглеждат се различни инструменти за развитие на възобновяемата енергия. 

 574
Ключови думи: 1. климатични промени 2. парникови газове 3. вредни емисии 4. зелена икономика 5. енергетика 6. слънчева енергия 7. зелени облигации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29152

- 335 -

Цб I 5972

Izairi, Rijan.  International Management of Kosovo Crisis / Rijan Izairi, Риян Изаири. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 135-140. 

   Прев.загл.: Международното управление на кризата в Косово

1. Геополитика 2. Косово - криза 
 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. кризи 3. Косово 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 28811

Икономика. Икономически теории

- 336 -

Цб П ІІ 215

Беляков, И. В.  Оценка воздействия бюджетных расходов на экономическую активность / И. В. Беляков. // Вопросы экономики, 2018, N 12, 28-45. 

   Изследва се влиянието на публичните разходи върху основните компоненти на икономическата активност - потребление и инвестиции; неговата оценка е дадена на базата на руски данни (за периода 1995-2017 г.). Сериозно внимание се обръща на теоретичната обосновка за възможното въздействие на фискалната политика върху икономическия растеж и неговите компоненти, както и преглед на наличните резултати в тази област. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. Русия 2. макроикономическа динамика 3. икономическа активност 4. бюджетни разходи 5. фискална политика 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29181

- 337 -

Цб II 90360

Вичев, Васил.  Либерализъм и нравственост / Васил Вичев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 207-213. 

1. Етика 2. Либерализъм 
 17  + 330.82
Ключови думи: 1. либерализъм 2. нравственост 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28798

- 338 -

 

Градинаров, Борислав.  Същност на холизма и неговата приложимост към Марксовата теория / Борислав Градинаров. // Науч. трудове на УНСС, 2018, 413-429. 

 330
Ключови думи: 1. холизъм 2. Марксистка теория 3. икономическа теория 4. методология 5. икономическа история 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29011

- 339 -

Цб II 83456

Драмалиева, Валентина.  Морални рискове в икономиката / Валентина Драмалиева. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 59-80. 

   Съдържа: Икономиката - сфера на несигурност и риск; Мястото на морала в съвременната икономика; Риск и морал в икономическата среда - понятията "морален риск" и "морален хазарт"; Морален риск - видове; Морален хазарт - специфичен морален риск; Отговорно поведение в бизнеса - противодействие на моралния риск

1. Риск 2. Икономика 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. морален риск 2. риск 3. икономика 4. морален хазарт 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28840

- 340 -

Цб II 90439

Дуранкев, Боян.  Природа, общество и икономика: пропорционалност на развитието / Боян Дуранкев. // Екология и гражданско общество / Състав. и науч. ред. Максим Мизов. - 2. изд.. - София : Авангард Прима, 2018, 13-56. 

1. Устойчиво развитие 2. Природа 3. Общество 4. Икономика 
 502:338  + 330.34
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. природа 3. общество 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29297

- 341 -

Цб II 90364

Златанова, Тихомира.  Икономически и етични проблеми в общата медицинска практика / Тихомира Златанова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 114-118. 

1. Медицина 2. Етика 3. Икономика 
 61  + 17  + 33
Ключови думи: 1. медицина 2. икономически проблеми 3. етични проблеми 4. медицинска помощ 5. здравни услуги 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28911

- 342 -

Цб II 90446

Златинов, Димитър.  Валидност на хипотезата за експортно ориентиран икономически растеж в България / Димитър Златинов. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 211-226. 

1. Икономически растеж 
 330.34
Ключови думи: 1. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29347

- 343 -

 

Иванова, Ваня.  Екологичната трансформация на икономиката - неизбежна необходимост / Ваня Иванова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 83-97. 

 574  + 33
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. зелена икономика 3. икономически политики 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28986

- 344 -

 

Кацарски, Иван.  Икономическата психология на Габриел Тард - радикално преосмисляне на икономическата реалност / Иван Кацарски. // Науч. трудове на УНСС, 2018, 325-351. 

 33
Ключови думи: 1. икономическа психология 2. политическа икономия 3. ценности 4. теория на цените 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29003

- 345 -

Цб II 90394

Колева, Галина.  Заетост, бизнес, предприемачество (джендър перспектива) / Галина Колева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 302-318. 

1. България 2. Бизнес 
 316.346.2  + 33
Ключови думи: 1. заетост 2. бизнес 3. предприемачество 4. джендър равнопоставеност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29495

- 346 -

 

Кулов, Венцеслав.  Капиталистическа държава ли е България? / Венцеслав Кулов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 461-473. 

 023.1
Ключови думи: 1. капитализъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29015

- 347 -

Цб II 83456

Лазаров, Максим.  Рисковете на прехода / Максим Лазаров. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 81-118. 

   Съдържа: Ставането на българската опозиция; Бумерангът на "демокрацията"

1. Риск 2. Демокрация 
 330.131.7  + 321.7
Ключови думи: 1. рискове 2. преход 3. опозиция 4. демокрация 5. престъпност 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28845

- 348 -

Цб II 83456

Маринова, Емилия.  Моралът в капана на социализацията / Емилия Маринова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 150-182. 

   Съдържа: Институциите на социализацията през погледа на днешните подрастващи; Стил на общуване в българското училище днес - морални рискове; Рисковете на медийната среда интернет; Ресурси за позитивното противодействие; Моралните чувства и социализационните рани на нашето общество; Афективни източници на моралността; Морални чувства и рисково поведение на подрастващите

1. Морал 2. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. морал 2. риск 3. социализация 4. подрастващи 5. медийна среда 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28852

- 349 -

Цб II 83456

Миков, Иван.  Етическият дискурс в търсене на сигурността : Етически кодекси и риск / Иван Миков. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 208-218. 

1. Етика 2. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. етически кодекс 2. риск 3. морал 4. морален риск 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28865

- 350 -

 

Никонова, А. А.  Трансформация моделей инноваций в экономической динамике / А. А. Никонова. // Эконом. и мат. методы, 2018, N 12, 3-28. 

   Статията разглежда характеристиките на съвременната иновационна вълна, глобалните структурни и икономически промени, както и кризата в цялата световна икономика, определящи посоката на иновационната стратегия и организационните и икономически механизми за регулиране на иновационната дейност. 

 001.3
Ключови думи: 1. нови технологии 2. иновации 3. методи на управление 4. цикличност на икономиката 5. знания 6. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Шумпетер, Йозеф Алоиз 2. Кондратиев, Николай 
  

Сист. No: 29185

- 351 -

 

Петкова, Аника.  Трансмисионен механизъм при оценка на влиянието на преки чуждестранни инвестиции и вътрешните инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999-2015 г. / Аника Петкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 136-143. 

 330.35
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. инвестиции 3. икономически растеж 4. внос 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29091

- 352 -

Цб II 83456

Петрова, Елена.  Морална чувствителност към риска в социалното и виртуалното пространства / Елена Петрова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 119-149. 

   Съдържа: Семейството: пространство на несигурността; Конфликтът родители деца; Рисковата комуникация на децата в интернет

1. Риск 2. Семейство 3. Интернет 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. семейство 3. Интернет 4. социално пространство 5. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28850

- 353 -

Цб II 90363

Проданов, Васил.  Неолибералният капитализъм и отношението на българина към природата / Васил Проданов. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 14-25. 

1. Неолиберален капитализъм 2. Околна среда 
 574  + 330.8
Ключови думи: 1. неолиберален капитализъм 2. околна среда 3. природа 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28826

- 354 -

 

Саргсян, Карен С.  Съвременни предизвикателства пред антикризисното регулиране в икономиката / Карен С. Саргсян. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, 42-58. 

   Направен е опит да се докаже, че развитието и прилагането на ефективни антикризисни политики в световен мащаб би направило възможно ако не избягването, то поне предвиждането и управлението на бъдещи финансови кризи. За да се постигне това, на първо място, националните правителства и международните институции трябва да осмислят максимално поуките от последната криза, така че в бъдеще антикризисните мерки да станат по-резултатни и целенасочени. 

 33
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. антикризисно управление 3. държавно регулиране 4. фискална политика 5. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29574

- 355 -

 

Славова, Ирена.  Клъстери и клъстерни инициативи в България: развитие и предизвикателства / Ирена Славова, Йовка Банкова, Христо Иванов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 14-28. 

 338.242
Ключови думи: 1. клъстери 2. клъстерни инициативи 3. бизнес среда 4. конкурентоспособност 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29210

- 356 -

Цб II 83456

Сотирова, Даниела.  Социално конструиране на риска: етични, културални и мениджърски аспекти / Даниела Сотирова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 35-58. 

   Съдържа: Етимология на думата риск: корени на понятийното двусмислие; Етически и културални измерения в понятието риск: етиката като социално-конструирана норма и мода; Отношението към риска като културна разлика: риск и фатализъм в българската култура; Рискът в постмодерната мениджърска етика

1. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. етика 3. култура 4. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28836

- 357 -

 

Тодоров, Иван.  Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България / Иван Тодоров, Александър Александров. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 31-42. 

 330.31
Ключови думи: 1. България 2. икономически цикъл 3. бизнес цикъл 4. прогнозиране 5. логистична регресия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29041

- 358 -

 

Тошкова, Светла.  "Един друг свят е възможен" - (концепции за бъдещето на капитализма) / Светла Тошкова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 445-459. 

 330
Ключови думи: 1. Маркс 2. икономически теории 3. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29013

- 359 -

Цб II 83456

Христова, Станка.  Риск и рискови ситуации / Станка Христова. // Етика и социален риск : Етически студии / Състав. Емилия Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фаберинст, 2008, 11-34. 

   Съдържа: Риск, опасност, несигурност, вероятност; Рискови ситуации; Възприемане и оценка на риска

1. Риск 
 17  + 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 2. опасности 3. несигурност 4. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28829

- 360 -

 

Чипев, Пламен Д.  Марксовият модел за развитието на обществото - съвременни предизвикателства / Пламен Д. Чипев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 431-443. 

 330
Ключови думи: 1. икономическа теория 2. Карл Маркс 3. неравенства 4. социални слоеве 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29012

Икономикс

- 361 -

Цб I 5972

Дойков, Мартин Викторов.  Българските морски пристанища и развитието им в съвременните условия на пазарна икономика / Мартин Викторов Дойков. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 212-218. 

1. Морски транспорт 2. България 3. Пазарна икономика 
 656.6  + 338.242.2
Ключови думи: 1. морски пристанища 2. воден транспорт 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Варна 2. Бургас 3. България 
  

Сист. No: 28823

- 362 -

Цб II 90368

Йорданов, Иван Желев.  Перспективи и възможности за развитие на община Карнобат / Иван Желев Йорданов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 95-102. 

1. Икономическо развитие 2. България 
 330.34(497.2)  + 352.07
Ключови думи: 1. общини 2. развитие 3. икономическо развитие 4. селско стопанство 5. устойчиво развитие 6. природни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Карнобат 
  

Сист. No: 29238

- 363 -

Цб I 5972

Йорданова, Поля.  Република Кипър. Социоикономически аспекти, съвременни проблеми, трансформация / Поля Йорданова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 234-243. 

1. Кипър - икономическо развитие 
 914/919(534.3)
Ключови думи: 1. Кипър 2. странознание 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Икономикс 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Кипър 
  

Сист. No: 28827

- 364 -

Цб II 90367

Лаков, Пламен.  Към показателите за устойчиво развитие на регионите / Пламен Лаков. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 261-274. 

1. Регионално развитие 2. Устойчиво развитие 
 330.341
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28917

- 365 -

Цб II 90375

Манов, Красимир.  За границата между наказателната отговорност за стопански престъпления и свободата на стопанската инициатива / Красимир Манов. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 457-468. 

1. Стопански престъпления 2. Икономически престъпления 3. Наказателно право 
 346.9  + 330.16
Ключови думи: 1. наказателна отговорност 2. стопански престъпления 3. икономически престъпления 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 29392

- 366 -

Цб II 80757

Петкова, Камелия.  Конкурентоспособност на фирмата / Камелия Петкова. // Докторантурата по социология : Нови образователни практики / Състав. Николай Тилкиджиев, Светла Колева. - София : И-т по социология на БАН, 2002, 167-174. 

1. Пазарна икономика 2. Конкурентоспособност 
 338.242.2
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. пазарна ориентация 3. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29253

- 367 -

 

Пиримова, Вера.  Секторно-отраслова кризисна неустойчивост и възобновяване на растежа в българската икономика / Вера Пиримова, Екатерина Сотирова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 5-19. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. кризи 2. БВП 3. производство 4. инвестиции 5. икономически политики 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29038

- 368 -

 

Проданов, Христо.  Карл Маркс и противоречията на "Капитализъм 4.0" / Христо Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 367-379. 

 316.323.6
Ключови думи: 1. Карл Маркс 2. капитализъм 3. индустриални революции 4. технологии 5. капитал 6. труд 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29007

- 369 -

Цб I 5972

Стоянов, Петър Михайлов.  Теория за зависимото развитие / Петър Михайлов Стоянов. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 141-146. 

1. Икономическа география 
 338:91
Ключови думи: 1. икономическа география 2. зависимо развитие 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Икономикс 
  

Сист. No: 28812

- 370 -

Цб II 90368

Шиблова, Малина Станкова.  Конкурентоспособност на града - поглед върху позицията на чуждестранните автори / Малина Станкова Шиблова. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 144-152. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. град 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 29330

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 371 -

 

Белева, Искра.  Неравенствата в образованието и тяхното отражение на пазара на труда в България / Искра Белева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 1, 3-22. 

   Представена е съвременната дискусия за неравенствата, вкл. и тези в образованието. Очертани са взаимовръзките между образованието и пазара на труда. Проследено е развитието на основни индикатори в пазара на труда като работна сила, заетост, безработни, лица извън пазара на труда според различните степени на образование през периода 2008-2017 г. 

 331  + 37.03
Ключови думи: 1. образование 2. пазар на труда 3. неравенства 4. политики 5. стратегия "Европа 2020" 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
  

Сист. No: 29543

- 372 -

 

Владов, Владимир.  Българска онлайн платформа ще намира работа на хора с увреждания / Владимир Владов. // CIO, 2019, N 1, 30-33. 

 331.108
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. онлайн платформа 3. хора с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 29094

- 373 -

Цб II 90369

Георгиева, Михаела.  Възможности за използване на регионалните услуги при представяне на заетостта и безработицата в Североизточен район за планиране / Михаела Георгиева. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 205-212. 

   Прев.загл.: Possibilities for Using the Electronic Services in the Presentation of Employment and Unempolyment in the North Region of Planning

1. Трудова заетост 2. Безработица 3. Регионална политика - България 4. Планиране и прогнозиране 
 331.5(497.21)-057.19  + 332.14(497.21)
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. безработица 3. регионална политика 4. услуги 5. планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Услуги 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28957

- 374 -

Цб II 90370

Георгиева, Михаела Илиева.  Влияние на електронното управление за подобряване на заетостта и намаляване на безработицата в област Добрич / Михаела Илиева Георгиева. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 157-166. 

   Прев.загл.: Impact of e-Governance on Improving Employment and Reducing Unemployment in Dobrich District

1. Електронно управление 2. е-Управление 3. Трудова заетост 4. Безработица 
 331.5(497.211.1)-057.19
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. безработица 3. е-управление 4. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Добрич 2. Североизточна България 
  

Сист. No: 28970

- 375 -

Цб II 90368

Георгиева, Михаела Илиева.  Състояние и тенденции на безработицата и заетостта през последните години в България / Михаела Илиева Георгиева. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 201-209. 

1. Безработица 2. България 
 331.5
Ключови думи: 1. безработица 2. пазар на труда 3. заетост 4. население 5. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29357

- 376 -

Цб II 90436

Долчинков, Радостин.  Анализ и количествена оценка на риска по метода на CEL (Метода на трите фактора) / Радостин Долчинков. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 411-418. 

1. Безопасност на труда 2. Професионален риск 
 331.4  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. безопасност на труда 2. оценка на риска 3. професионален риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 29577

- 377 -

Цб II 90436

Долчинков, Радостин.  Оценка и измерване на риска по време на работа / Радостин Долчинков, Славка Николова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 452-458. 

1. Безопасност на труда 2. Оценка на риска 
 331.4  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. безопасност на труда 2. оценка на риска 3. професионален риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 29579

- 378 -

Цб II 90405

Зарева, Ирена.  Участие на младежите и на възрастните на пазара на труда - тенденции и възможности за преодоляване на различията / Ирена Зарева. // Семейство и солидарност между поколенията : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013, 136-152. 

1. Пазар на труда 2. Демография 
 331.45-053
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. поколения 3. демография 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29403

- 379 -

Цб II 90364

Иванова, Невена.  Мотивационен профил на общопрактикуващите лекари в България / Невена Иванова, Донка Димитрова, Боряна Левтерова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 503-510. 

1. Медицина 2. Мотивация 
 61  + 331.101.3
Ключови думи: 1. общопрактикуващи лекари 2. мотивационен профил 3. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29143

- 380 -

Цб II 90364

Йорданов, Юлиан.  Мотиви и мотивация за миграция на лекарите / Юлиан Йорданов, Златица Петрова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 119-146. 

1. Здравеопазване 2. Миграция 
 614  + 331.55
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. лекари 3. миграция 4. човешки ресурси 5. здравна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28914

- 381 -

Цб II 90396

Лулански, Пано.  Професионална пригодност на кадрите, обслужващи клиенти в хазартната дейност / Пано Лулански. // Развитие на хазарта в България: в търсене на високоефективни решения : Доклади на Национална научно-практическа конференция / Рец. Н. Великов, Пано Лулански, В. Неделчева. - София : Институт за приложни социално-икономически изследв, 2007, 116-132 : с табл.. 

1. Хазарт 2. Персонал 3. Кариерно развитие 
 794.9  + 005.966
Ключови думи: 1. хазарт 2. персонал 3. кадри 4. професионална компетентност 5. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29240

- 382 -

Цб II 90375

Милева, Атлиана.  Граници на правото на отпуск поради бременност и раждане / Атлиана Милева. // Право и граници : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. / Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 469-482. 

1. Трудово право 2. Майчинство - отпуска 
 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. майчинство 3. отпуск по майчинство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29395

- 383 -

Цб II 90436

Митева, Пепа.  Арт-ритрийт като формат за формулиране на цели в професионалното развитие / Пепа Митева. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 372-376. 

   Творческият формат "Арт-ритрийт" насочва към възможност за вземане на ефективни решения в природосъобразна среда, относно личностното и професионалното израстване.Препоръчително е събитието да бъде в съприкосновение с природата. "Заменаваш някъде и пристигаш в себе си". 

1. Ритрийт 2. Психология 3. Синьо развитие 4. Кадри - квалификация 
 331.101.3  + 159.923.2
Ключови думи: 1. ритрийт 2. арт-ритрийт 3. синьо развитие 4. психология 5. коучинг 6. арт-коуч 7. квалифицирани специалисти 8. личностно развитие 9. самопознание 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 29569

- 384 -

 

Мушкаров, Гошо.  Дисциплинарни наказания / Гошо Мушкаров. // Актив, 2019, N 3, 56-60. 

 351.83
Ключови думи: 1. трудова дисциплина 2. дисциплинарни нарушения 3. дисциплинарно наказание 4. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29376

- 385 -

 

Садовая, Е.  Цифровая экономика и новая парадигма рынка труда / Е. Садовая. // МЭМО, 2018, N 12, 35-45. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. цифрова икономика 2. платформена заетост 3. пазар на труда 4. безлюдни технологии 5. трудови отношения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29047

- 386 -

Цб II 90364

Стоянова, Румяна.  Справедливи ли са възнагражденията на медицинските сестри в България и как това се отразява на нагласите им за текучество? / Румяна Стоянова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 147-151. 

1. Здравеопазване 2. Човешки ресурси 
 614  + 331.5
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. човешки ресурси 3. медицински сестри 4. възнаграждения 5. текучество на кадри 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28918

- 387 -

 

Сярова, Елка.  Концепциите на Карл Маркс за труда - непреходност и актуалност / Елка Сярова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 353-365. 

 331
Ключови думи: 1. трудов процес 2. концепции 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29004

- 388 -

Цб II 90394

Филева, Петранка.  Какво правят хората в медиите? Идеи за инвестиция в човешкия капитал на медийната организация / Петранка Филева. // Пространствата между социологията и социалната психология : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) / Състав. Таня Неделчева; Науч. ред. Нина Пехливанова; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев; Техн. ред.  (София). - София. - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013, 341-354. 

1. Медии 2. Човешки капитал 
 316.77  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. медии 2. човешки капитал 3. инвестиции 4. медийна организация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29499

- 389 -

Цб II 90364

Ченгелова, Емилия.  Здравето при работа - рискове и ресурси за превенция / Емилия Ченгелова, Албена Накова, Галина Колева. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст. - София : Български лекарски съюз, 2014, 400-407. 

1. Здравословни условия на труд 
 613.6  + 331.4
Ключови думи: 1. здравословни условия на труд 2. рискове 3. превенция 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29111

- 390 -

 

Ченгелова, Емилия.  Привлекателност на основни професии в бранш "Електротехника и електроника" / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 43-59. 

 331.54
Ключови думи: 1. бизнес 2. персонал 3. труд 4. заплати и доходи 5. компенсации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29218

Регионална икономика. Геоикономика.

- 391 -

Цб II 90367

Георгиева, Михаела.  Проблемни аспекти и тенденции в регионалното развитие в Североизточния район за планиране / Михаела Георгиева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 203-215. 

1. Регионално развитие 2. България 
 332.1(497.21)
Ключови думи: 1. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28913

- 392 -

Цб II 90369

Георгиева, Михаела.  Възможности за използване на регионалните услуги при представяне на заетостта и безработицата в Североизточен район за планиране / Михаела Георгиева. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 205-212. 

   Прев.загл.: Possibilities for Using the Electronic Services in the Presentation of Employment and Unempolyment in the North Region of Planning

1. Трудова заетост 2. Безработица 3. Регионална политика - България 4. Планиране и прогнозиране 
 331.5(497.21)-057.19  + 332.14(497.21)
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. безработица 3. регионална политика 4. услуги 5. планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Услуги 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28957

- 393 -

Цб I 5972

Дерменджиев, Атанас.  Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър / Атанас Дерменджиев, Поля Йорданова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 147-154. 

1. Кипър - икономическо развитие 
 332.1(534.3)
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. Кипър 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Кипър 
  

Сист. No: 28813

- 394 -

Цб I 5972

Димитров, Димитър Тодоров.  Относно оптимума на броя, териториалния обхват, функционалността и значението на общините при провеждането на регионалната политика в България / Димитър Тодоров Димитров. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 227-233. 

1. Регионална политика - България 2. Регионално развитие 3. Общини 
 332  + 314.15
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионално развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28825

- 395 -

Цб I 5972

Зарков, Васил Иванов.  Възможности за прилагане на интегриран териториален подход в България в периода 2014-2020 г. / Васил Иванов Зарков. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 219-226. 

1. Регионално развитие 2. Европейски съюз (ЕС) 3. България 4. Градове - България 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 28824

- 396 -

 

Заркова, Силвия.  Регионални различия в съвременна България / Силвия Заркова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 3, 51-63. 

 332.12
Ключови думи: 1. регионална политика 2. различия 3. NUTS 4. таксономичен метод 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28976

- 397 -

Цб II 90436

Иванов, Методи.  Регионално развитие и синята икономика - предизвикателства и приспособяване към промените / Методи Иванов. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 341-350. 

1. Регионално развитие 2. Синя икономика 3. България 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. синя икономика 3. България 4. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29567

- 398 -

Цб II 90368

Иванов, Методи Валериев.  Регионалната политика основната инвестиционна политика на Европейския съюз за регионално, градско развитие и растеж / Методи Валериев Иванов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 186-192. 

1. Регионална политика - ЕС 
 339.923:061.1  + 332.1
Ключови думи: 1. регионална политика 2. инвестиционна политика 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. регионално развитие 5. градско развитие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29354

- 399 -

Цб I 5972

Йорданова, Поля.  Република Кипър. Социоикономически аспекти, съвременни проблеми, трансформация / Поля Йорданова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 234-243. 

1. Кипър - икономическо развитие 
 914/919(534.3)
Ключови думи: 1. Кипър 2. странознание 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Икономикс 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Кипър 
  

Сист. No: 28827

- 400 -

Цб II 90436

Канев, Владимир.  Рискове и устойчиво развитие в Черноморския регион / Владимир Канев, Маруся Любчева, Сабина Георгиева. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 315-323. 

1. Регионално развитие 2. Устойчиво развитие 3. Черно море 4. Черноморски регион 
 502:338  + 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Черноморски регион 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 2. Черно море 
  

Сист. No: 29565

- 401 -

Цб I 5972

Маринов, Петър Петров.  Геодемографски процеси в селските райони на Южен централен район, състояние и развитие / Петър Петров Маринов. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 296-302. 

1. Геодемография 2. Селски райони - България 
 314  + 332
Ключови думи: 1. селски райони 2. геодемография 3. България 4. Южен централен район 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28851

- 402 -

Цб II 90436

Нейкова, Мария.  Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие на пристанищния сектор / Мария Нейкова, Нико Куков. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 288-297. 

1. Регионално развитие 2. Инфраструктура 3. Пристанища 
 332.14  + 338.49
Ключови думи: 1. инфраструктура 2. пристанища 3. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 29563

- 403 -

Цб I 5972

Пенерлиев, Милен.  Селските територии в България в контекста на регионалното развитие / Милен Пенерлиев. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 182-187. 

1. Регионално развитие 2. Селски райони 3. България 
 332  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски територии 2. село 3. България 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28818

- 404 -

Цб I 5972

Петров, Камен.  Теоретични подходи към политиките за регионално развитие през призмата на географската наука / Камен Петров. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 194-198. 

1. Регионално развитие - политики 2. География 
 332
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. география 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. География. Странознание 
  

Сист. No: 28820

- 405 -

Цб II 90367

Петров, Камен.  Дунавските селища и пристанища и тяхното регионално развитие в Северния централен район за планиране / Камен Петров. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 133-142. 

1. Регионално развитие 
 332.1
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Северен централен район 3. планиране 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Северна България 
  

Сист. No: 28901

- 406 -

Цб II 90370

Петров, Камен.  Възможности за подобряване на регионалното развитие в Южен централен район за планиране чрез е-управлението / Камен Петров. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 151-156. 

   Прев.загл.: Opportunities for Improving the Regional Development in South Central Region Planning Through e-Governance

1. Регионално развитие 2. Регионална политика - България 3. е-Управление 
 332.14(497.23)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. е-управление 3. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Южна България 
  

Сист. No: 28969

- 407 -

Цб II 90368

Петров, Камен.  Моделиране на регионалното развитие през призмата на икономическия растеж / Камен Петров. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 136-143. 

1. Регионално развитие 
 332.1
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. икономически растеж 3. моделиране 4. регион 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 29325

- 408 -

Цб II 90436

Петров, Камен.  Възможности за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на Област Бургас / Камен Петров, Никола Танаков. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 263-270. 

1. Регионална икономика 2. Устойчиво развитие 3. Бургас 
 332.14  + 502:338
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Бургас 3. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Бургас 
  

Сист. No: 29557

- 409 -

 

Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район  / Соня Докова и др.. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 29-42. 

 332.1
Ключови думи: 1. градове 2. развитие 3. територия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 29216

- 410 -

 

Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северен Централен район  / Соня Докова и др.. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 229-256. 

 332.1
Ключови думи: 1. градове 2. развитие 3. територия 4. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28998

- 411 -

Цб II 90368

Стаменков, Ивайло.  Регионалната политика на Австрия в условията на членство в Европейския съюз / Ивайло Стаменков, Петър Стоянов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 81-89. 

1. Регионално развитие - политики 
 332.14(436)
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионално развитие 3. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Австрия 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29230

- 412 -

Цб I 5972

Султанова, Мариана.  Идеите на конструктивизма и планинските райони в ЕС / Мариана Султанова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 258-265. 

1. Планински райони - ЕС 
 91  + 327:911.3
Ключови думи: 1. планински райони 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. География. Странознание 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28838

- 413 -

Цб II 90368

Шишманова, Мария Вълкова.  Регионална и пространствена политика - планиране на старите промишлени зони / Мария Вълкова Шишманова. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 168-177. 

1. Регионална политика - България 
 332.1
Ключови думи: 1. регионална политика 2. териториално развитие 3. индустриална политика 4. промишлени зони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29342

- 414 -

Цб I 5972

Янков, Румен Христов.  Засилване на диспропорциите "Север-Юг" в геодемографското развитие на България / Румен Христов Янков. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 158-163. 

1. Геодемография 
 332.14  + 314.15
Ключови думи: 1. геодемография 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28815

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 415 -

Цб II 90446

Аврамов, Йосиф.  Усъвършенстване на данъчно-осигурителния митнически контрол в България / Йосиф Аврамов. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 259-291. 

1. Митници 2. Митнически контрол 
 339.543  + 336.2
Ключови думи: 1. митници 2. митнически контрол 3. данъчни закони 4. НАП 5. ДАНС 6. НОИ (Национален осигурителен институт) 7. НЗОК 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29352

- 416 -

 

Биолчева, Петя.  Предизвикателства пред иновациите в банковата сигурност / Петя Биолчева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 144-152. 

 336.07
Ключови думи: 1. иновации 2. сигурност 3. банки 4. Индустрия 4.0 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29095

- 417 -

 

Бонев, Живко.  Отсрочени данъчни активи и пасиви / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 3, 23-27. 

 336.2
Ключови думи: 1. корпоративно данъчно облагане 2. отсрочени данъци 3. активи и пасиви 4. СС 12 5. МСС 12 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29369

- 418 -

 

Гекова, Валентина.  Определяне на данъчната основа за данъка върху разходите в натура, свързани с използване на служебни превозни средства / Валентина Гекова. // Актив, 2019, N 3, 33-35. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 2. разходи в натура 3. превозни средства 4. служебни превозни средства 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29374

- 419 -

 

Запрянов, Йоан.  Финансовото богатство на Европа / Йоан Запрянов. // Капитал, XXVII, 2019, N 12, 62-63. 

   Домакинствата държат най-голяма част от финансовите активи в ЕС. Разликата в инвестиционната култура е очевидна и най-консервативните залагат на депозите. 

 336
Ключови думи: 1. ЕС 2. финансови активи 3. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29282

- 420 -

 

Каримова, Гюлбахор.  Анализ на международния опит в привличането на чуждестранни инвестиции / Гюлбахор Каримова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 3, 17-30. 

 330.142.2
Ключови думи: 1. инвестиции 2. чуждестранни инвестиции 3. данъчни привилегии 4. финансови стимули 5. инвестиционен климат 6. инвестиционна политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28975

- 421 -

 

Кънева, Аглика.  Сравнителен анализ на усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в страните - членки на Европейския съюз през програмен период 2014 - 2020 г. / Аглика Кънева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 85-101. 

 336
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. бюджет на ЕС 3. регионална политика 4. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29258

- 422 -

 

Маринова, Виолина.  При сливането искаме да за запазим доверието на клиентите / Виолина Маринова. // Капитал, XXVII, 2019, N 12, 42-43. 

   След сливането на банка ДСК и Експресбанк и за предизвикателствата в процеса на интеграция. 

   Интервю с Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка ДСК

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. сливане на банки 3. ДСК 4. Сосиете Женерал Експресбанк АД 5. ERM II 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29277

- 423 -

 

Момчилов, Бойчо.  Изплащавето на дивидент - данъчни и правни аспекти / Бойчо Момчилов. // Актив, 2019, N 1, 17-23. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. дивиденти 2. доход на акция 3. скрито разпределение на печалбата 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28882

- 424 -

 

Недев, Божидар.  Предсказуемост на международните капиталови пазари в краткосрочен план - ефект на инерцията / Божидар Недев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 121-135. 

 336.76
Ключови думи: 1. поведенчески финанси 2. капиталови пазари 3. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29082

- 425 -

 

Нейчев, Николай.  Как да платим по-малко банкови такси / Николай Нейчев. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 6, 74-79. 

 336
Ключови думи: 1. банкови услуги 2. такси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29166

- 426 -

 

Ненков, Димитър.  Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал / Димитър Ненков, Дияна Митева-Бончева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, 5-18. 

 336
Ключови думи: 1. собствен капитал 2. риск 3. модел за оценка 4. капиталови активи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29104

- 427 -

 

Николаев, Даниел Е.  Влияние на международните търговски банки върху конвергенцията в Европейския съюз / Даниел Е. Николаев. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, 66-86. 

 336.71
Ключови думи: 1. международни търговски банки 2. ЕС 3. конвергенция 4. Базел III 5. банкова дейност 6. регресионни модели 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29045

- 428 -

 

Павлова-Бънова, Марияна.  Фискалната децентрализация в Европа: ефекти върху данъчната автономност на местното самоуправление / Марияна Павлова-Бънова. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 3, 3-16. 

 336.2
Ключови думи: 1. общини 2. данъчна автономност 3. данъчна дискриминация 4. местни бюджети 5. приходи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28956

- 429 -

 

Пителин, А. К.  О справедливой шкале прогрессивного налогообложения / А. К. Пителин. // Эконом. и мат. методы, 2018, N 12, 29-40. 

   В статията се разглеждат някои от проблемите, свързани с прогресивното облагане на доходите на гражданите. Фокусът е върху развитието на прогресивна данъчна скала, която отговаря за принципа на справедливостта. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъкоплатци 2. прогресивен данък 3. облагане на доходите 4. полезност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29201

- 430 -

 

Празен.  Съдебното обжалване на ревизионни актове. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 4, 3-15. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. данъчно-осигурителен процес 2. данъчно право 3. местни приходи 4. съдебно производство 5. ревизионни актове 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28979

- 431 -

 

Сотирова, Екатерина.  Ликвидността на банковия сектор и състоянието на икономиката на страната / Екатерина Сотирова, Вера Пиримова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 5-13. 

 336
Ключови думи: 1. ликвидност 2. кредитни пазари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29209

- 432 -

 

Стойкова, Ани.  Пазарната динамика на фондовите борси от Югоизточна Европа - ефективност и синхронизираност / Ани Стойкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 70-87. 

 336.76
Ключови думи: 1. финансова криза 2. капиталови пазари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29056

- 433 -

 

Тодоров, Теодор М.  Иновативни методи за измерване на пазирния риск на FOREX пазара / Теодор М. Тодоров. // Народностопански архив, LXXI, 2018, N 4, 44-65. 

 336.74
Ключови думи: 1. FOREX 2. валутен пазар 3. чужда валута 4. симулационен модел 5. VaR (Value-at-Risk) 6. Монте Карло симулация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29043

- 434 -

Цб II 90369

Хубенова, Маргарита.  Нормативна уредба на електронните плащания към бюджетните организации / Маргарита Хубенова. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 41-48. 

   Прев.загл.: Legal Regulations of the Electronic Payment Methods for the Provision of Electronic Administrative Services

1. Информационни технологии 2. Електронни плащания 3. е-Услуги 4. Парични преводи 
 336.71:681.324  + 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. електронни плащания 3. е-плащания 4. нормативна уредба 5. електронни услуги 6. административни услуги 7. парични преводи 8. бюджетни организации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28938

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 435 -

 

Бонев, Живко.  Отчитане на събитията след датата на отчета / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 2, 5-7. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. отчетна информация 3. счетоводни събития 4. МСС 10 - Събития, след края на отчетния период 5. СС 10 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28886

- 436 -

Цб П I 839

Бонев, Живко.  Отчитанене на съвместни предприятия / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2018, N 7-8, 3, 5-9, 22.  . - Счетоводство и практика

 657
Ключови думи: 1. съвместни предприятия 2. счетоводно отчитане 3. СС 31 4. МСФО 11 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29051

- 437 -

 

Брезоева, Бойка.  Представяне и оповестяване на лихвен суап във финансовите отчети / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 7, 5-17. 

 657
Ключови думи: 1. лихвен суап 2. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29169

- 438 -

 

Брезоева, Бойка.  Сделки в чуждестранна валута с авансови плащания при прилагането на МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 10, 20-27. 

 657
Ключови думи: 1. Международни счетоводни стандарти (МСС) 2. Регламент (ЕС) №2018/519 3. КРМСФО 22 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29316

- 439 -

 

Брезоева, Бойка.  Практически аспекти на модела на очаквани кредитни загуби според МСФО 9 Финансови инструменти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 11, 5-14. 

 657
Ключови думи: 1. МСФО 9 Финансови инструменти 2. финансови инструменти 3. кредитни загуби 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29496

- 440 -

 

Досев, Христо.  Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 6, 5-16. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводни документи 2. съхранение 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29153

- 441 -

 

Досев, Христо.  Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т.нар. "пасивни" доходи на земеделските стопани / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 8, 5-14. 

 657
Ключови думи: 1. пасивни доходи 2. земеделски стопани 3. рента 4. аренда 5. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29173

- 442 -

 

Досев, Христо.  Представяне на печалбата или загубата в отчета за приходите и разходите / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 10, 5-19. 

 657
Ключови думи: 1. годишно счетоводно приключване 2. печалба 3. загуби 4. приходи 5. разходи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29305

- 443 -

 

Досев, Христо.  Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. : Обнар. в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 12, 5-11. 

 657
Ключови думи: 1. Закон за счетоводството (ЗСч) 2. промени 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29537

- 444 -

 

Дурин, Стоян.  Одобряване и приемане н годишните финансови отчети и разпределение на финансовия ресурс / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 3, 9-10. 

 657
Ключови думи: 1. годишни финансови отчети 2. регистрирани одитори 3. акционерни дружества 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29367

- 445 -

Цб II 90368

Иванов, Иван Николов.  Алтернативен подход за определяне на амортизационните отчисления по линейния метод на амортизация / Иван Николов Иванов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 90-94. 

1. Амортизационни отчисления 
 657  + 664
Ключови думи: 1. амортизационни отчисления 2. амортизации 3. обръщаемост на активите 4. производствен процес 5. хранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 29234

- 446 -

 

Иванова, Росица.  По някои въпроси на анализа и оценката на дълготрайните материални активи с екологично предназначение / Росица Иванова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 121-137. 

 657
Ключови думи: 1. методика 2. анализ 3. дълготрайни материални активи (ДМА) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28988

- 447 -

 

Колева, Христина.  Инвентаризиране на вземанията и задълженията във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието / Христина Колева. // Актив, 2019, N 2, 2-4. 

 657
Ключови думи: 1. вземания 2. инвентаризация 3. Годишен финансов отчет (ГФО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28884

- 448 -

 

Петрова, Диана.  Счетоводно отчитане на операции по реекспорт на стоки - организационни и методологически проблеми / Диана Петрова. // Актив, 2019, N 1, 9-13. 

 657
Ключови думи: 1. външнотърговски сделки 2. износ 3. внос 4. счетоводни аспекти 5. реекспорт 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28877

- 449 -

 

Петрова, Диана.  Практико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на операциите по реекспорт на стоки / Диана Петрова. // Актив, 2019, N 2, 23-25. 

 657
Ключови думи: 1. реекспорт 2. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28887

- 450 -

 

Рангелов, Евгени.  Голяма касова наличност по баланса за 2019 г. или дивидент като "скрито разпределение на печалбата" / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 1, 14-. 

 657
Ключови думи: 1. дивиденти 2. данъчно отразяване 3. авансови вноски 4. разпределение на печалбата 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28879

- 451 -

 

Рангелов, Евгени.  Отчитане на еднократни корекции на ползван данъчен кредит при унищожаване, брак и липси на стоки, установени при годишната инвентаризация за 2018 г. / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 11, 15-21. 

 657
Ключови думи: 1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2. данъчен кредит 3. корекции 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29505

- 452 -

 

Рангелов, Евгени.  Отчитане на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име, но за чужда сметка / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, 2018, N 12, 12-19. 

 657
Ключови думи: 1. посредничество 2. доставки 3. счетоводно отчитане 4. данъчно третиране 5. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 29540

Управление

- 453 -

 

Бакърджиева, Радостина.  Емпирични доказателства за корпоративната социална отговорност в българските компании / Радостина Бакърджиева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 15-38. 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. устойчиво развитие 3. компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28971

- 454 -

 

Василева, Елка.  Възможности и предизвикателства пред МСП за "зелено" управление / Елка Василева, Юлия Христова-Пешева, Даниела Иванова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 39-57. 

 005.7
Ключови думи: 1. зелени управленски практики 2. възможности 3. предизвикателства 4. микро- и малки предприятия 5. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28981

- 455 -

Цб II 90392

Димитрова, Яница.  Проблеми на управлението на корпоративния имидж на публичните дружества, реализиращи бизнес дейност в България / Яница Димитрова. // Проблеми на обществената комуникация : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. / Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2015, 137-143. 

1. Корпоративен имидж 2. Корпоративно управление 3. България 
 659.4  + 316.78  + 005
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 2. корпоративно управление 3. публични дружества 4. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29560

- 456 -

Цб II 90436

Долчинков, Радостин.  Анализ и количествена оценка на риска по метода на CEL (Метода на трите фактора) / Радостин Долчинков. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 411-418. 

1. Безопасност на труда 2. Професионален риск 
 331.4  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. безопасност на труда 2. оценка на риска 3. професионален риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 29577

- 457 -

Цб II 90436

Долчинков, Радостин.  Оценка и измерване на риска по време на работа / Радостин Долчинков, Славка Николова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 452-458. 

1. Безопасност на труда 2. Оценка на риска 
 331.4  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. безопасност на труда 2. оценка на риска 3. професионален риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 29579

- 458 -

Цб II 90369

Жеков, Боян.  Социалните мрежи в електронното управление / Боян Жеков. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 49-62. 

   Прев.загл.: Social Networks in e-Governance

1. Социални мрежи 2. Електронно управление 3. е-Управление 
 077.5  + 005.342
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. е-управление 3. електронно управление 4. комуникационни мрежи 5. Facebook 6. Twitter 7. YouTube 8. My Space 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28940

- 459 -

Цб II 90436

Иванов, Дончо.  Модели за управление чрез устойчиво развитие / Дончо Иванов. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 154-162. 

1. Устойчиво развитие 2. Управление 3. Парк Адирондак - САЩ 4. Езеро Байкал - Русия 5. Остров Мавриций 
 502:338  + 005.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Русия 
  

Сист. No: 29531

- 460 -

Цб II 90370

Иванов, Методи.  Оценка на риска при административното обслужване / Методи Иванов. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 167-172. 

   Прев.загл.: Risk Evaluation at the Administrative Services

1. Управление на риска 2. Администрация 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. административно обслужване 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28973

- 461 -

Цб II 90436

Караджова, Златина.  Фасилити мениджмънт - иновативна стратегия за устойчиво туристическо развитие / Златина Караджова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 204-211. 

1. Устойчиво развитие 2. Фасилити мениджмънт 3. Туризъм 
 502:338  + 338.48  + 005.93
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 3. туризъм 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Туризъм 3. Управление 
  

Сист. No: 29553

- 462 -

Цб II 90370

Маламов, Добромир.  Нови методи за ефективно електронно управление / Добромир Маламов. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 17-24. 

   Прев.загл.: New Methods for Efficient Electronic Governance

1. Електронно управление 2. е-Управление 
 005  + 004
Ключови думи: 1. електронно управление 2. е-управление 3. управленска култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28960

- 463 -

 

Мартынов, Ливон.  Современная виртуальная бизнес-среда и особенности менеджмента / Ливон Мартынов, Размик Геворгян. // Пробл. теории и практики управл., 2018, N 11, 127-133. 

   Проследяват се причините и събитията, довели до появата на такова нещо като виртуална бизнес среда и нейното въздействие върху характеристиките на модерното управление. Идентифицирани са особеностите на модерното управление на организации в глобален свят и нарастващото значение на използването на виртуална бизнес среда за подобряване на конкурентоспособността на предприятията. 

 005
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. виртуална бизнес среда 3. мениджмънт 4. информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29457

- 464 -

 

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ / Савина Михайлова-Големинова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 88-94. 

 005.8
Ключови думи: 1. ЕСИФ 2. проекти 3. финансиране 4. оперативни програми 5. правен режим 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29057

- 465 -

Цб II 90370

Найденов, Климент.  Регионални различия и тенденции в е-управление / Климент Найденов. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 45-52. 

   Прев.загл.: Regional Differences and Trends in e-Governance

1. Електронно управление 2. е-Управление 
 005  + 004  + 332.14
Ключови думи: 1. електронно управление 2. е-управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28961

- 466 -

 

Николов, Емил.  Докладване на корпоративната социална отговорност чрез използване на комюникета за напредък / Емил Николов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 151-167. 

 005.7
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28991

- 467 -

Цб II 90370

Петков, Александър.  Изследване на системи за оценка на качеството във висшето образование / Александър Петков, Антон Недялков, Мирослава Бонева. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 99-108. 

   Прев.загл.: A Research on Quality Assessment Systems in Higher Education

1. Управление на качеството 2. Висше образование 
 005.6  + 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. система за управление на качеството (СУК) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
  

Сист. No: 28965

- 468 -

 

Славова, Ирена.  Управленски и организационни характеристики на социално отговорното поведение на малкия и среден бизнес в България / Ирена Славова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 205-225. 

 005.7
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. социално поведение 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28997

- 469 -

Цб II 90364

Ценова, Бистра.  "Меки" показатели за стратегическия болничен мениджмънт - характеристики на персонала / Бистра Ценова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 160-166. 

1. Мениджмънт 2. Болници 
 005.7  + 614.21
Ключови думи: 1. болничен мениджмънт 2. показатели 3. персонал 4. болници 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 28922

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 470 -

 

Божков, Иван.  Първите 120 години в изследването на рекламната ефективност / Иван Божков. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, 123-136. 

 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. рекламен бюджет 3. рекламна индустрия 4. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29154

- 471 -

Цб I 5972

Бояджиев, Веселин Илиев.  70 години държавно планиране в България / Веселин Илиев Бояджиев. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 155-157. 

1. Държавно планиране 
 338.26
Ключови думи: 1. държавно планиране 2. България 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28814

- 472 -

Цб II 90364

Марчева, Мариела.  Модели на ценообразуване и реимбурсация на лекарства в страните от Централна и Източна Европа / Мариела Марчева, Любляна Тошева, Генка Петрова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 193-199. 

1. Лекарства 2. Ценообразуване 
 614.27  + 338.5
Ключови думи: 1. лекарства 2. ценообразуване 3. реимбурсиране 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 28945

- 473 -

 

Михайлова, Михаела.  Относно подходите на директния маркетинг / Михаела Михайлова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, 107-113. 

 339.138
Ключови думи: 1. директен маркетинг 2. персонализация 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29076

- 474 -

Цб II 90370

Праматаров, Антон.  Дигиталният маркетинг в болниците в България / Антон Праматаров, Силвия Трифонова. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2017, 79-88. 

   Прев.загл.: Digital Marketing in the Hospitals in Bulgaria

1. Дигитален маркетинг 
 339.13:004.5  + 614.21
Ключови думи: 1. дигитален маркетинг 2. болници 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28964

- 475 -

Цб II 90367

Ракаджийска, Светла.  Маркетинговият анализ в полза на регионалното развитие на туризма / Светла Ракаджийска. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 287-299. 

1. Маркетинг 2. Регионално развитие 3. Туризъм 
 339.13  + 338.48
Ключови думи: 1. маркетингов анализ 2. регионално развитие 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28921

- 476 -

Цб II 90364

Сиджимова, Добриана.  Етични аспекти в прилагането на комуникационния микс в сферата на здравеопазването / Добриана Сиджимова, Наталия Щерева-Николова. // Европейските етични стандарти и българската медицина : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова; Ред. Соня Ангелова; Рец. Цекомир Воденичаров, Ст  (София). - София. - София : Български лекарски съюз, 2014, 278-282. 

1. Здравеопазване 2. Етика 3. Маркетинг 
 614  + 17  + 339.13
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. етични проблеми 3. комуникационен микс 4. маркетинг 5. реклама 6. продажби 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Философия 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29064

- 477 -

 

Tsvetanova, Eva.  Destination Marketing Application as an Innovative Instrument for Sustainable Urban Development : (According to the Example of Pleven) / Eva Tsvetanova. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 211-228. 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг на дестинацията 2. устойчиво развитие 3. градско развитие 4. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28883

Услуги

- 478 -

Цб II 90369

Георгиева, Михаела.  Възможности за използване на регионалните услуги при представяне на заетостта и безработицата в Североизточен район за планиране / Михаела Георгиева. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 205-212. 

   Прев.загл.: Possibilities for Using the Electronic Services in the Presentation of Employment and Unempolyment in the North Region of Planning

1. Трудова заетост 2. Безработица 3. Регионална политика - България 4. Планиране и прогнозиране 
 331.5(497.21)-057.19  + 332.14(497.21)
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. безработица 3. регионална политика 4. услуги 5. планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Регионална икономика. Геоикономика. 3. Услуги 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28957

- 479 -

Цб II 90369

Лазаров, Кирил Руменов.  "Платформа за е-услуги" АКСТЪР 2016 / Кирил Руменов Лазаров. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 15-20. 

   Прев.загл.: "Platform for e-Services" ACSTRE 2016

1. Информационни технологии 2. е-Услуги 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. електронни услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Услуги 
  

Сист. No: 28934

- 480 -

Цб II 90436

Русева, Виляна Янкова.  Стратегия за развитие на иновационни туристически продукт и услуги в сферата на круизния туризъм на Бургаското черноморие / Виляна Янкова Русева. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 99-105. 

1. Туризъм - България 2. Бургаско черноморие 3. Круизен туризъм 
 338.48  + 338.46
Ключови думи: 1. круизен туризъм 2. Черно море 3. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Услуги 
  

Сист. No: 29517

- 481 -

Цб II 90369

Цонков, Николай Иванов.  Проблеми при въвеждането на е-услуги в публичната сфера / Николай Иванов Цонков. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 131-136. 

   Прев.загл.: Electronic Services Incorporation Problems in Public Sphere

1. Публичен сектор 2. е-Услуги 3. е-Управление 4. Електронно управление 
 351/354  + 004
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. електронни услуги 3. електронно управление 4. е-управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Услуги 
  

Сист. No: 28944

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 482 -

Цб П II 1026

Александрова, Светлана.  Управление на риска в селското стопанство - модели за застраховане / Светлана Александрова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 27-38. 

   Селското стопанство е сектор, изправен пред разнообразни рискове, произтичащи от промяната на климата, от пазарната конюнктура, от променливостта на търсенето и на цените на селскостопанската продукция. Застраховането на земеделските култури е важен инструмент за управление на риска от загуба на доходи за земеделските производители. 

 338.43
Ключови думи: 1. управление на риска 2. застраховане 3. стабилност 4. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29359

- 483 -

Цб П II 1026

Анастасова-Чопева, Минка.  Динамика на трудовата заетост и безработицата в селата на България през последните 15 години / Минка Анастасова-Чопева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 4, 44-56. 

   Трудовата заетост и икономическата активност са едни от основните фактори за трудовия и социален статус, за равнището на доходите и благосъстоянието на селското население. Имайки предвид негативните демографски процеси, в статията се прави оценка на състоянието на работната сила в селата. 

 338.43
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. коефициент на безработица 3. селско население 4. степени на образование 5. учене през целия живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30177

- 484 -

Цб П II 1026

Анастасова-Чопева, Минка.  Развитие на работната сила в селското стопанство на България през последните 10 години / Минка Анастасова-Чопева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 3, 51-68. 

   Целта на статията е да се анализират основните тенденции в развитието на работната сила в селското стопанство през последните десетина години на национално и регионално равнище и да се изготвят последващите изводи и препоръки. 

   Прев.загл.: Development of the Bulgarian labor force in the last 10 years

 338.43
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. работна сила 3. райони за планиране 4. възрастова структура 5. образователна структура 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32080

- 485 -

Цб П II 1026

Атанасова-Чопева, Минка.  Методически подход при измерване на социалната устойчивост в земеделието / Минка Атанасова-Чопева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 2, 23-33. 

   Целта на статията е да се представят главните елементи, същността и съдържанието на социалната устойчивост в контекста на Глобалния договор на ООН за човешките права и на тази основа са разгледани основите на методическия инструментариум за измерване равнището на социалната устойчивост в земеделието. 

 338.43
Ключови думи: 1. социална устойчивост 2. земеделие 3. принципи 4. критерии 5. показатели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31081

- 486 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Управленческа, икономическа, социална и екологическа устойчивост на земеделските стопанства / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 18-42. 

 338.43
Ключови думи: 1. устойчивост 2. ферми 3. управление 4. социална устойчивост 5. екологически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29155

- 487 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 3, 58-75. 

   В статията се обобщават основните постижения и се характеризират най-важните предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай на настоящия етап. Направеният сравнителен анализ установи, че през последните няколко десетилетия в България и в Китай се извърши безпрецедентна модернизация на институционалната структура в селското стопанство, като се преобрази законодателната и нормативната уредба, степента и формите на обществена интервенция в/и подкрепа на отрасъла, значимостта и многообразието на частните и колективни структури на производство, маркетинг, продоволствена сигурност, екоуправление и др. 

 338.43
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. структура 3. производство 4. екоуправление 5. България 6. Китай 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29480

- 488 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Устойчивост на аграрните екосистеми в България / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 1, 39-55. 

   Екосистемният подход нарастващо се използва в управлението и оценката на аграрната устойчивост. В тази статия се прави за първи път опит да се оцени устойчивостта на агроекосистемите в нашата страна. В началото се предлага холистичен подход за оценка на интегралната, икономическата, социалната и екологическата устойчивост на агроекосистемите в България. 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистеми 2. икономическа устойчивост 3. социална устойчивост 4. екологична устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30994

- 489 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Оценка на устойчивостта на основните подотрасли на българското селско стопанство / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 2, 34-50. 

   Въпреки значителния прогрес в теорията и практиката за оценка на устойчивостта на агросистемите от различен вид, в България липсват цялостни изследвания на абсолютната и сравнителната устойчивост на основните подотрасли на селското стопанство. В тази статия се прави за първи път опит да се оцени абсолютната и сравнителната устойчивост на основните подотрасли в нашата страна. 

 338.43
Ключови думи: 1. аграрна устойчивост 2. икономическа устойчивост 3. социална устойчивост 4. екологична устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31091

- 490 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Състояние и развитие на аграрната научноизследователска и развойна дейност в България / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 3, 3-20. 

   Анализът установи, че в годините след присъединяване на страната към ЕС разходите за НИРД в селскостопанските науки значително намаляват както абсолютно, така и като относителен дял в общите разходи за НИРД. Това показва намаляващата значимост и влошаващата се финансова, кадрова и материална осигуреност на аграрния сектор със знания и иновации. Н. 

   Прев.загл.: State and Evolution of Agrarian Research and Development in Bulgaria

 338.43
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. развойна дейност 3. селско стопанство 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32078

- 491 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Състояние и развитие на системата за обучение и съвети в селското стопанство на България / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 3, 21- 41. 

   Анализът установи, че в годините след присъединяване на страната към ЕС броят на преминалите пълно селскостопанско обучение мениджъри на земеделски стопанства нараства, но въпреки това почти 93% от тях са единствено с практически опит и без никакво земеделско образование. 

   Прев.загл.: State and Evolution of the System of Agricultural Training and Advices in Bulgaria

 338.43
Ключови думи: 1. обучение 2. консултиране 3. селско стопанство 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32079

- 492 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Състояние, ефективност и фактори за развитие на системата за споделяне на знания, иновации и дигитализация в селското стопанство / Храбрин Башев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 3-23. 

   Целта на тази статия е да анализира състоянието, ефективността и факторите за развитие на системата за споделяне на знания, иновации и дигитализация в селското стопанство в България, в годините след присъединяване към ЕС. 

   Прев.загл.: State, Efficiency, and Factors of Development of the System of Knowledge Sharing, Innovation and Digitalization in Agriculture

 338.43
Ключови думи: 1. споделяне на знания 2. иновации 3. дигитализация 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32128

- 493 -

Цб П II 1026

Боевски, Иван.  CRM в селските райони фактори и перспективи за развитие / Иван Боевски. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 3, 69-82. 

   В настоящата разработка ние се стремим да намерим отговора на научноизсле-дователския въпрос – кое наложи появата, динамичното развитие и превръщането на CRM в стандартна стратегия на преобладаваща част от организациите?. 

   Прев.загл.: CRM in Rural Areas Factors and Development Perspectives

 338.43
Ключови думи: 1. CRM системи (customer portfolio models CRM) 2. земеделие 3. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32081

- 494 -

Цб П II 1026

Борисов, Петър.  Принос на субсидиите към доходността на растениевъдните стопанства / Петър Борисов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 11-17. 

 338.43
Ключови думи: 1. субсидии 2. брутен марж 3. рентабилност 4. растениевъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29149

- 495 -

Цб П II 1026

Борисов, Петър.  Младите земеделски стопани и новите участници в българското земеделие - Профилиране на техните предизвикателства и нужди / Петър Борисов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 2, 60-71. 

   Прев.загл.: Young Farmers and New Entrants in Bulgarian Agriculture - Profiling their Challenges and Needs

 338.43
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. потребности 3. фермери 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31095

- 496 -

Цб П II 1026

Брънзова, Петя.  Източници за финансиране на инвестиционни проекти в селското стопанство / Петя Брънзова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 1, 56-69. 

   Целта на разработката е да се посочат основните източници на финансиране в селското стопанство в България и да се откроят проблемите при тяхното използване. В изследването се използват различни методи - статистически анализ, синтез и сравнителен метод. Получените резултати са интерпретирани в контекста на разглежданата научна проблематика. 

 338.43
Ключови думи: 1. финансиране 2. кредитиране 3. селско стопанство 4. държавно подпомагане 5. субсидии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30996

- 497 -

Цб I 5972

Владев, Димитър.  Основни елементи и фактори на климата, предопределящи отглеждането на зимна пшеница в Североизточна България / Димитър Владев, Нина Ченкова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 47-52. 

1. Зърнопроизводство 2. Пшеница 3. България 
 91  + 633.11
Ключови думи: 1. пшеница 2. зърнени култури 3. България 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28794

- 498 -

 

Георгиев, Росен.  Производството на биогаз в българското земеделие-състояние и перспективи / Росен Георгиев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 1, 69-76. 

 338.43
Ключови думи: 1. биогаз 2. биогазови инсталации 3. биомаса 4. биологични отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29136

- 499 -

Цб П II 1026

Деда, Газменд.  Подходи за формулиране на маркетингови стратегии в застрахователните компании на Косово / Газменд Деда. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 2, 72-78. 

 338.43
Ключови думи: 1. маркетингови стратегии 2. застрахователна дейност 3. подходи 4. селско стопанство 5. застрахователен пазар 6. осигурителна услуга 7. концепции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31096

- 500 -

Цб П II 1026

Димитрова, Ренета.  Кредитирането на малките и средните предприятия в земеделието предизвикателство за търговските банки / Ренета Димитрова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 77-87. 

 338.43
Ключови думи: 1. търговски банки 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. банков кредит 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32182

- 501 -

 

Динкова, Мария.  Платформите за споделяне данни – ключ към интелигентното управление / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 2, 40-43. 

   Министерството на земеделието, храните и горите въвежда Информационна система за агростатистика, която обработва данните от статистическите изследвания на земеделските стопанства. 

 338.43  + 007:159.955
Ключови думи: 1. интелектуални услуги 2. умни градове 3. изкуствен интелект (AI) 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29411

- 502 -

Цб П II 1026

Иванов, Божидар.  Тенденции в развитието на туризма в селските райони на България и ЕС / Божидар Иванов, Храбрин Башев, Даниела Димитрова, Диляна Митова, Васил Стойчев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 1, 77-88. 

 338.43  + 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. селски райони 3. тенденции 4. ЕС-28 5. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29108

- 503 -

Цб П II 1026

Иванов, Божидар.  Макроикономически допускания и основни ктенденции в българското земеделие / Божидар Иванов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 3-10. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. тенденции 3. макроикономически показатели 4. фактори на влияние 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29148

- 504 -

Цб П II 1026

Иванов, Божидар.  Състояние и развитие на туризма в селските райони на България / Божидар Иванов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 1, 70-80. 

   Предмет на настоящото изследване е състоянието на туризма като икономическа дейност в селските райони на България. 

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. туризъм 3. развитие 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31065

- 505 -

Цб П II 1026

Иванов, Божидар.  Икономически характеристики на отделните сектори в хранително-вкусовата промишленост / Божидар Иванов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 24-33. 

   Целта на настоящето изследване е да се анализират определени икономически характеристики в отделните сектори на ХВП в България, които да позволят да се направят сравнения между отделните производства и оценки за настъпващите тенденции. 

   Прев.загл.: Economic Features of Sectors in Food Industry

 338.43
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 2. секторен анализ 3. икономически анализ 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32129

- 506 -

Цб П II 1026

Костенаров, Красимир.  Приложение на мултикритерийния анализ за оценка на иновативни бизнес модели за малките земеделски стопанства в хранителните вериги / Красимир Костенаров. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 1, 23-38. 

   В настоящата статия се разглеждат основните проблеми, пред които се изправят малките земеделски стопанства. От друга страна, се проследява процесът на конструиране на бизнес моделите. На последния етап се представят три иновативни бизнес модели, извежда се дефиниция за тях, определят се основните елементи на стратегиите и възможните алтернативи на използването им. С помощта на метода АНР се прави експертна оценка на важността на елементите на различните бизнес модели и се дава количествена класация на алтернативите. 

 338.43
Ключови думи: 1. мултикритериен анализ 2. иновации 3. земеделие 4. малки земеделски стопанства 5. хранителни вериги 6. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30993

- 507 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Развитие и подкрепа на малките земеделски стопанства в България / Нина Котева, Божура Фиданска. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2019, N 1, 3-18. 

 338.43
Ключови думи: 1. малки земеделски стопанства 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. икономическо развитие 4. европейски програми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29100

- 508 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Ресурсна осигуреност на земеделските стопанства / Нина Котева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 43-57. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. ресурсно осигуряване 3. труд 4. поземлени ресурси 5. капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29157

- 509 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства / Нина Котева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 4, 3-14. 

   Конкурентоспособността е сред многото икономически концепции, които широко се използват и за които липсва общоприето становище за същностната им характеристика и подходите за тяхното измерване. Целта на статията е въз основа на критичен преглед на научната литература да се дефинира категорията „конкурентоспособност на земеделските стопанства”. 

 338.43
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. селско стопанство 3. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30160

- 510 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Промени в организационно-стопанската структура на българското земеделие / Нина Котева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 2, 3-22. 

   Интерес представляват протичащите структурни промени в земеделските стопанства след присъединяването на България към ЕС и основните фактори, които ги определят. Целта на настоящата статия е въз основа на анализ да се очертаят основните насоки на организационно-стопанското преструктуриране в българското земеделие в условията на ОСП на ЕС. 

 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделски стопанства 3. организационна структура 4. преструктуриране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31078

- 511 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Влияние на икономическия размер върху ефективността на земеделските стопанства / Нина Котева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 48-57. 

   Целта на изследването е въз основа на анализ да се направи оценка на влиянието на икономическия размер върху ефективността на земеделските стопанства. Анализът на икономическата ефективност на земеделските стопанства е проведен за периода 2007–2016 г. Използвани са основни икономически показатели – продуктивност, доходност, производителност и рентабилност на земеделските стопанства. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. икономическа ефективност 3. доходност 4. производителност 5. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32179

- 512 -

Цб П II 1026

Кънева, Красимира.  Влияние на субсидиите върху размера на рентата за земеделска земя / Красимира Кънева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 1, 34-45. 

 338.43
Ключови думи: 1. субсидии 2. рента 3. регресионни модели 4. ЕС 5. СЕПП (Схема за единно плащане на площ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29139

- 513 -

Цб П II 1026

Кънева, Красимира.  Оптимизиране на техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони / Красимира Кънева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 3, 11-21. 

   В статията се дискутира техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони. Целта е да се оптимизира размерът на вложенията, така че стопанствата да функционират при оптимална ефективност. 

 338.43
Ключови думи: 1. техническа ефективност 2. планински райони 3. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29460

- 514 -

Цб I 5972

Марков, Иван Гатев.  Аграрните клъстери / Иван Гатев Марков. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 164-169. 

1. Аграрни клъстери 2. Селско стопанство 
 338.43
Ключови думи: 1. клъстери 2. аграрни клъстери 3. аграрна икономика 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28816

- 515 -

Цб П II 1026

Митов, Антон.  Екологични рискове в екоуправлението на земеделските стопанства / Антон Митов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 75-92. 

   В ЕС–28 е възприета обща система от индикатори за анализ и оценка на влиянието на дейността на земеделските стопанства върху състоянието на околната среда и качеството на живот на населението. В настоящата статия се разглеждат земеделските практики, които оказват влияние на околната среда и зависят от мениджърските решения на земеделските стопани. 

 338.43
Ключови думи: 1. екологичен риск 2. екоуправление 3. земеделски практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29453

- 516 -

Цб П II 1026

Митов, Антон.  Преглед на институционалните механизми за екоуправление на земеделските стопанства в България / Антон Митов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 34-47. 

   Институционалните механизми, отнасящи се до екоуправлението, са решаващ фактор за
прилагането на опазващи околната среда практики в земеделските стопанства. С ускорен темп нараства биологичното производство, особено в растениевъдството. Делът на земеделската земя в НАТУРА 2000 е сред най-високите в ЕС. 

   Прев.загл.: Review of institutional mechanisms for eco-management of agricultural holdings in Bulgaria

 338.43
Ключови думи: 1. екоуправление 2. устойчиво развитие 3. агроекологична политика 4. институционални стратегии 5. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32130

- 517 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Демографските процеси в България след присъединяването към ЕС и проблемите на развитие на човешките ресурси в селските райони (на база на европейската типология за райониране) / Диляна Митова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 60-74. 

   Цел на настоящото изследване - да се акцентира и да бъдат анализирани някои основни особености и характеристики на демографските процеси, протичащи в селските райони у нас през последните десет години, и да се очертаят основните проблеми. 

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. демографски процеси 3. население 4. раждаемост 5. смъртност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29450

- 518 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Доходи и заетост в селските райони на България след присъединяването към ЕС / Диляна Митова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 3, 42-57. 

   Цел на настоящото изследване e да се проследят и анализират някои характерни процеси, свързани с доходите и заетостта на населението в селските райони у нас през последните десет години, и да се очертаят основните проблеми в тази насока. В тази връзка въпросите, свързани с доходите, заетостта, бедността и социалното изключване на населението, живеещо в селските райони, са важни за очертаване на някои характерни особености на селските райони на страните от ЕС и конкретно у нас, и са показател, доколко селскостопанската политика спомага различията в отделните райони да бъдат намалявани или смекчавани. 

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. междинни райони 3. заетост 4. доходи 5. бедност 6. социална изолация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29479

- 519 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Система за оценка на екологичната устойчивост на селското стопанство / Диляна Митова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 4, 15-36. 

   Въпросът за устойчивото развитие (УР) на икономиката и в частност на селското стопанство е сред най-актуалните през последните десетилетия, в контекста на протичащите глобални процеси на климатични промени и загрижеността на обществеността и политиките за човека и околната среда. Цел на настоящото изследване е, стъпвайки на съществуващи подходи и на съответна обосновка за избор на принципи, критерии и показатели, да се предложи примерна система за оценка на екологичната устойчивост на селското стопанство у нас. 

 338.43
Ключови думи: 1. екология 2. устойчивост 3. селско стопанство 4. система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30171

- 520 -

Цб П II 1026

Мустафа, Агрон.  Анализ на маркетинговите дейности на търговските банки при кредитиране на агробизнеса в Косово / Агрон Мустафа. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 3, 32-41. 

   Съвременното банкиране се изправя пред нови предизвикателства на пазара на банкови услуги, породени от бързото навлизане на иновациите в сектора. Класическият подход на банкиране има все по-малка роля, когато става въпрос за постигане на по-добри пазарни позиции в бизнес среда, отличаваща се с все по-голямо присъствие на иновации и нови пазарни изисквания. Целта е да се установи кои маркетингови дейности са най-често застъпени от страна на търговските банки при оферирането на кредитни услуги за фермерите. 

 338.43
Ключови думи: 1. маркетингова дейност 2. търговски банки 3. кредитиране 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29477

- 521 -

Цб П II 1026

Ненова, Росица.  Подходи за стратегическо управление на рентабилността на лозаро-винарските предприятия / Росица Ненова. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 58-68. 

   Целта на статията е да се направи анализ на съществуващите стратегически подходи за управление на рентабилността на лозаро-винарските предприятия и да се дефинират техните силни и слаби страни. Основен метод за анализ и оценка на подходите за стратегическо управление на рентабилността на лозаро-винарското предприятие е научната абстракция. 

 338.43
Ключови думи: 1. подходи 2. рентабилност 3. управление 4. стратегии 5. лозаро-винарски сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32180

- 522 -

Цб П II 1026

Николов, Димитър.  Анализ на механизмите за подкрепа на земеделския сектор при създаване на обществени блага / Димитър Николов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 3, 3-10. 

   Земеделският сектор създава обществени блага, които са неизменна част от облика на всеки регион. Подобряването на предлагането на обществени блага повишава атрактивността на региона и изисква подход за подкрепа, отчитащ регионалните особености. Целта на статията е да се установи потенциалът на избрани механизми за подкрепа на земеделския сектор при създаване на обществени блага. 

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. управление 3. сигурност на храните 4. агроекология 5. АНР метод 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29454

- 523 -

Цб П II 1026

Николов, Димитър.  Оценка на рисковото поведение на фермерите с използването на опростен мултикритериeн анализ (ANP) / Димитър Николов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 4, 37-43. 

   Analytic network process е мултифакторен модел за вземане на решение, който може да бъде полезен при управлението на животновъдните ферми. В статията се показва същността на модела, възможността за опростяването, както и практическото му приложение на база на животновъдна ферма за овце. 

 338.43
Ключови думи: 1. мултифакторен анализ 2. Analytic network process 3. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30174

- 524 -

Цб П II 1026

Николов, Димитър.  Формиране на обществени блага от земеделския сектор в област Смолян / Димитър Николов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 4, 69-76. 

   Целта на изследването е да се оцени приносът на земеделието за формиране на обществени блага и факторите за оптимизиране на този процес. Получените резултати и направените констатации водят до заключението, че земеделският сектор в област Смолян участва активно при формирането на обществените блага, които са високо ценени от местните земеделски производители. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски производители 2. качество на водите 3. производствена сигурност 4. пейзажи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32181

- 525 -

Цб II 90367

Патарчанов, Пламен.  За кризата на някои от традиционните производства в аграрния сектор / Пламен Патарчанов, Емилия Патарчанова. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 247-259. 

1. Селско стопанство 
 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. аграрен сектор 3. зеленчукопроизводство 4. животновъдство 5. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28916

- 526 -

Цб II 90368

Пенин, Румен Любенов.  Ландшафтно-геохимични изследвания на палеопочви в басейна на р. Сазлийка / Румен Любенов Пенин, Димитър Желев Иванов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 263-269. 

1. Ландшафт 2. Почви 
 631.4  + 551
Ключови думи: 1. ландшафт 2. геохимични изследвания 3. почви 4. почвознание 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29397

- 527 -

Цб П II 1026

Попов, Румен.  Годишни изменения на цените на зеленчуци и плодове за 2015 и 2016 година като фактор за устойчивост на производството / Румен Попов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 76-82. 

 338.43
Ключови думи: 1. цени 2. зеленчуци 3. плодове 4. устойчивост 5. производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29159

- 528 -

Цб П II 1026

Попов, Румен.  Състояние и възможности за развитие на зеленчукопроизводството в България / Румен Попов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 14-26. 

   Зеленчукопроизводството е сектор на селското стопанство, който намали след 1989 г. значително своето производство. Това е резултат от отварянето на страната към нови производители от редица страни, но и на слабости на самия сектор, свързани с мащаба на производството, производствените и пазарните особености, средните добиви и др. Целта на статията е да се направи анализ и да се очертаят перспективите за развитие на зеленчукопроизводството в България до 2022 г. 

 338.43
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. технологии 3. нетен внос 4. макроикономически показатели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29358

- 529 -

Цб П II 1026

Попов, Румен.  Структурните промени в българското земеделие през периода 2007-2017 г. / Румен Попов. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 1, 3-22. 

   Анализ. 

 338.43
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. земеползване 3. селскостопанска дейност 4. селскостопански предприятия 5. експорт 6. импорт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30992

- 530 -

Цб П II 1026

Радева, Донка.  Икономическа жизнеспособност на пермакултурните стопанства в България / Донка Радева. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 58-75. 

 338.43
Ключови думи: 1. икономическа активност 2. агроекология 3. пермакултура 4. икономическа жизнеспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29158

- 531 -

Цб П II 1026

Родопски, Величко.  Изследване на факторите, влияещи върху конкурентоспособността на млекопреработвателните предприятия: стратегическо управление на финансовите дейности / Величко Родопски. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 39-49. 

   През последните години пазарът на мляко и млечни продукти се отличава със силна конкуренция поради натрупаните излишъци, резултат от влиянието на аграрната политика в сектора. Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на стратегически финансови дейности, които млекопреработвателното предприятие изпълнява, върху конкурентоспособността му. 

 338.43
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. финанси 3. стратегии 4. рентабилност 5. активи 6. пазарен дял 7. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29361

- 532 -

Цб П II 1026

Родопски, Величко.  Влияние на концентрацията на капитали в млекопреработвателните предприятия върху конкурентоспособността им / Величко Родопски. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 50-59. 

   В условията на пазарна икономика предприятията постигат устойчиви конкурентни предимства, като използват различни конкурентоопределящи фактори. Един от тези фактори е ефективността в управлението на финансите на предприятието. Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на концентрацията на капитали в млекопреработвателно предприятие (МП) върху конкурентоспособността му. 

 338.43
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. млечна промишленост 3. финанси 4. финансова стабилност 5. концентрация 6. капитали 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29366

- 533 -

Цб П II 1026

Саров, Ангел.  Оценка на управленческата устойчивост на земеделските стопанства, разположени в планински райони с природни ограничения / Ангел Саров. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIV, 2019, N 2, 51-59. 

   Целта на настоящата разработка е да се апробира инструментариум за оценка на управленческата устойчивост на земеделските стопанства в България, разположени в планински райони с природни ограничения, и на тази база да се изведат предложения за подобряване на политиките. 

 338.43
Ключови думи: 1. управленческа устойчивост 2. оценка 3. планински райони с природни ограничения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31094

- 534 -

Цб П II 1026

Стойчев, Васил.  Влияние на колебанията в цената на кравето мляко върху приходите на млечните говедовъдни стопанства в България / Васил Стойчев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 3, 22-31. 

   Цел на изследването е количествено измерване на колебанията на изкупната цена на суровото краве мляко, като отклонение от средната цена, за да се определи как те са повлияли на приходите от мляко и млечни продукти в млечните говедовъдни стопанства. 

 338.43
Ключови думи: 1. краве мляко 2. изкупни цени 3. брутна продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29475

- 535 -

Цб П II 1026

Терзийска, Ралица Венцеславова.  Възможности за прилагане на чуждестранния опит в сдружаването на малките земеделски производители в България / Ралица Венцеславова Терзийска. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 1, 26-33. 

 338.43
Ключови думи: 1. малки земеделски стопанства 2. мрежови структури 3. сътрудничество 4. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29116

- 536 -

Цб П II 1026

Aleksandrova, Svetlana.  Financing for Agriculture: The Role and Impact of the Guarantee Schemes / Svetlana Aleksandrova. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 40-48. 

   Селското стопанство като всеки стопански сектор се нуждае от финансиране. Този сектор е подложен на различни рискове, уязвим е от природните явления и от климатичните промени. Схемите за гарантиране на кредити са сравнително нов инструмент за подпомагане на финансирането, който се прилага в България от миналия програмен период. 

   Прев.загл.: Финансиране на селското стопанство: роля и ефект от схемите за гарантиране

 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. кредити 3. асиметрична информация 4. банкиране 5. финансови инструменти 6. ЕС 7. ПРСР (Програма за развитие на селските райони) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29177

- 537 -

Цб П II 1026

Bachev, Hrabrin.  Sustainability of Bulgarian Farms during Reformed CAP Implementation / Hrabrin Bachev. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 55-67. 

   Целта на доклада е да представи резултатите от първото широкообхватно изследване на интегралната, управленска, икономическа, социална и екологична устойчивост на българските ферми, като цяло, и стопанствата от различен юридически тип, размер, специализация и местоположение по време на текущото приложение на ОСП на ЕС. 

   Прев.загл.: Устойчивост на българските ферми при прилагане на реформирана ОСП

 338.43
Ключови думи: 1. устойчивост 2. управление 3. социална устойчивост 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29197

- 538 -

Цб П II 1026

Buday, Stefan.  Land Market Development in Selected Regions of the Slovak Republic / Stefan Buday. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 62-73. 

   Статията представя резултати от анализи за развитието на селскостопанския поземлен пазар през периода 2007–2014 в 12 области на Словакия. 

   Прев.загл.: Развитие на поземления пазар в избрани региони на Република Словакия

 338.43
Ключови думи: 1. поземлени ресурси 2. пазарна цена 3. пазар на земя 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29215

- 539 -

Цб П II 1026

Chmielinski, Pawel.  Conditions for development of the institutional environment of rural rntrepreneurship in Poland / Pawel Chmielinski. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 50-65. 

   Статията има за цел да идентифицира факторите и бариерите пред развитието на предприемачеството в селските райони на Полша, като се обърне особено внимание на качеството на институционалната среда. 

   Прев.загл.: Условия за развитие на институционалната среда на селското предприемачество в Полша

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. предприемачество 3. бизнес среда 4. Полша 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29254

- 540 -

Цб П II 1026

Dudek, Michal.  What determines the exit from agriculture Evidence from rural households in Poland / Michal Dudek. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 49-61. 

   Европейското селско стопанство претърпява структурни промени. Значителното намаление на броя на фермите е един от най-видимите знаци на този процес. Настоящият доклад цели определяне на последните нива, модели и детерминанти за отказването от селскостопанска дейност в полското земеделие. 

   Прев.загл.: Какво определя излизането от селското стопанство Доказателства от полските земеделски домакинства

 338.43
Ключови думи: 1. семейни ферми 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. социално-икономически фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29213

- 541 -

Цб П II 1026

Harizanova, Christina.  Pest Analysis of Green Jobs in Bulgaria / Christina Harizanova. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 31-39. 

   Зеленото развитие е форма на устойчиво развитие и зелените работни места подпомагат този процес. ЕС очертава план за максимизиране на възможностите за създаване на работни места и подходящ персонал в зелените сектори, с цел превръщане на икономиката в „по-зелена”. Главната цел на доклада е да анализира и изчисли външната среда, при която зелените работни места в България се създават и функционират. Оценка на факторите чрез методология PEST. 

   Прев.загл.: Анализ PEST на зелените работни места в България

 338.43
Ключови думи: 1. зелени работни места 2. PEST-анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29179

- 542 -

Цб П II 1026

Kaneva, Krasimira.  Bulgarian Agriculture: Ten Years of CAP - Results and Future Challenges After 2020 / Krasimira Kaneva. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 2, 3-13. 

   Статията е посветена на резултати от изследвания на ИАИ, открояващи значението на земеделието за националната икономика, тенденциите в развитието на основните производствени подотрасли, преструктурирането, ефективността и финансовата стабилност на земеделските стопанства по размер и специализация. Целта е да се направи оценка на ефекта от прилагането на директните плащания и обвързаната подкрепа по ОСП, и основните мерки на ПРСР. 

   Прев.загл.: Българското земеделие: десет години ОСП - резултати и бъдещи предизвикателства след 2020 г.

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. ПРСР (Програма за развитие на селските райони) 4. СЕПП (Схема за единно плащане на площ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29356

- 543 -

Цб П II 1026

Karwat-Wozniak, Bozena.  Amendments to legal regulations on trade in agricultural land / Bozena Karwat-Wozniak. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 13-22. 

   Земята е национално богатство и задължение на държавата е да го пази.Законодателството в тази област е така изготвено, че да осигурява специално отношение към някои групи от ферми, т.н. семейни ферми, които според Конституцията на Република Полша, са база на селскостопанската структура в Полша. Съответни регулации са подготвени с цел подобряване аграрната структура и в същото време, предотвратяване на прекомерно концентриране на земеделска земя и улесняване прехвърлянето й на най-подходящите ползватели. 

   Прев.загл.: Изменения към законовите регулации за продажба на земеделска земя

 338.43
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. търговия 3. закони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29246

- 544 -

Цб П II 1026

Karwat-Wozniak, Bozena.  Changes in the relations and productivity of production factors in Polish farms according to the market activity / Bozena Karwat-Wozniak. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 85-96. 

   Тази статия се концентрира върху анализа на промените в ресурсите на производствените фактори и техните взаимоотношения, от гледна точка на цялото полско селско стопанство и на индивидуалните групи (типове, категории) на земеделските стопанства, според тяхната пазарна дейност (измерена спрямо стойността на продадената земеделска продукция). 

   Прев.загл.: Промени в отношенията и производителността на производствените фактори в полските ферми според пазарната активност

 338.43
Ключови думи: 1. производствени фактори 2. производителност 3. пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29348

- 545 -

Цб П II 1026

Kazakova, Yanka.  The Socio-Economic Challenges of PDO/PGI Registration in Bulgaria / Yanka Kazakova. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 26-34. 

   Схемите за качество на храната, като защитеното наименование за произход и защитеното географско указание (PDO/PGI), са въведени през 1992 г Целта на изследването е да анализира социално-икономическите предизвикателства за регистриране на продукти по схемите за качество на храната на ЕС за български земеделски производители на базата на примера от района на Куртово Конаре. 

   Прев.загл.: Социално-икономически предизвикателства на регистрацията за защитени географски наименования / произход в България

 338.43
Ключови думи: 1. географско указание 2. PDO/PGI 3. производители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29208

- 546 -

Цб П II 1026

Klimkowski, Cezary.  Relations between prices, subsidies and income in various economic size farms / Cezary Klimkowski. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 66-75. 

   Селското стопанство се счита за рисков бизнес. Сред многото видове риск, които създават несигурност за фермата, ценовият риск е най-значителен. Целта на доклада е да отговори на въпроса до каква степен цените на земеделските стоки влияят на фермерския доход. 

   Прев.загл.: Зависимости между цени, субсидии и доход при различните по икономически размер ферми

 338.43
Ключови думи: 1. ценови риск 2. ферми 3. доходи 4. селско стопанство 5. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29256

- 547 -

Цб П II 1026

Kopeva, Diana.  Export Competitiveness of Bulgarian Food and Beverage Industry: Perspectives and Policy Measures / Diana Kopeva. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 3-15. 

   Целта на доклада е да се развият сценарии за бъдещо развитие на конкурентоспособността на износа и, на базата на проведен анализ, да се очертаят мерки за засилване на конкурентоспособността в българската хранителна промишленост. 

   Прев.загл.: Конкурентоспособност на износа на български храни и напитки: перспективи и политически мерки

 338.43
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. износ 3. хранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29167

- 548 -

Цб П II 1026

Kowalski, Andrzej.  Agriculture of the European Union towards new megatrends / Andrzej Kowalski. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 3-12. 

   В продължение на няколко десетилетия сме свидетели на една нова цивилизационна промяна. Светът се преориентира от индустриално общество към общество на знанието (т.н. постиндустриално общество, общество, основано на информацията). В този контекст, селското стопанство и хранително-вкусовата индустрия трябва да се справят с предизвикателствата на новите съществени промени, свързани с факторите на икономическия растеж и с изчерпването на природните ресурси. 

   Прев.загл.: Селското стопанство на Европейския съюз към нови съществени промени

 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. глобализация 3. икономически растеж 4. природни ресурси 5. икономическа политика 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29222

- 549 -

Цб П II 1026

Lupenko, Yurii O.  Problems of households integration into the system of value chains creation in the agrarian sector of the economy of Ukraine / Yurii O. Lupenko. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 73-82. 

   По примера на аграрния сектор в икономиката на Украйна сме показали, че решението на проблема с повишаване ефективността и стабилността на домакинствата е възможно само чрез тяхното техническо и технологично преоборудване чрез провеждане на комплекс от образователни дейности в селските райони, чрез създаване на условия за възстановяване на стара и изграждане на нова интеграция и икономически взаимоотношения. 

   Прев.загл.: Проблеми на интегрирането на домакинствата в системата на стойностните вериги в аграрния сектор на икономиката на Украйна

 338.43
Ключови думи: 1. домакинства 2. интеграция 3. коопериране 4. клъстер 5. договаряне 6. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29219

- 550 -

Цб П II 1026

Moulogianni, Christina.  Evaluation of an Impact Assessment Process for Rural Development Plan Measures / Christina Moulogianni. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 68-72. 

   Оценката на влиянието е важен процес, целящ подпомагане едновременно на изследователите и изготвящите политиката да идентифицират уязвимите точки в нея, за да могат да ги подобрят. За тази цел ЕС е въвел оценката на ефекта като задължителен процес за всички нови политики и директиви. Целта на доклада е да оцени процеса на измерване на ефекта от мерките по Програмата за развитие на селските райони. 

   Прев.загл.: Оценка на ефекта от мерките по Програмата за развитие на селските райони

 338.43
Ключови думи: 1. оценка 2. влияние 3. ПРСР (Програма за развитие на селските райони) 4. измерване 5. ефекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29200

- 551 -

Цб П II 1026

Nikolov, Dimitre.  Impact of Investment Support and Activity on Farms Economic Performance in Bulgaria / Dimitre Nikolov. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 16-30. 

   Подкрепата за инвестиране в земеделските стопанства е неразделна част от ОСП. През периода 2015–2016 г.От 2000 г. насам и особено през периода 2014–2020 г. инвестиционната подкрепа цели изграждане на ферми с висока производителност, с устойчиво управление на ресурсите и намаляване на рисковете за околната среда. Целта на статията е да представи резултатите от анализа на инвестиционната подкрепа и въздействието на дейността върху икономическата ефективност на фермите. 

   Прев.загл.: Въздействие на инвестиционната подкрепа и дейност върху икономическата ефективност на фермите в България

 338.43
Ключови думи: 1. инвестиционна подкрепа 2. икономическа ефективност 3. ферми 4. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29168

- 552 -

Цб П II 1026

Pawlowska-Tyszko, Joanna.  Development opportunities for the insurance of agricultural crops and livestock in Poland / Joanna Pawlowska-Tyszko. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 76-84. 

   Опитът на страните от Общността ясно показва, че съществуващите инструменти за управление на риска (включително субсидираните застраховки) не са използвани напълно и още повече, не гарантират напълно финансовата стабилност на фермите. Следователно се появяват нови потребности от иновативни инструменти за управление на риска в земеделието. Целта на изследването е, да се опита да оцени натрупаният опит от прилагането на селскостопанско застраховане в Полша (включително на субсидирани застраховки препоръчани от ЕС). 

   Прев.загл.: Възможности за разработване на инструменти за управление на риска (застраховка на земеделски култури) в селското стопанство на Полша

 338.43
Ключови думи: 1. управление на риска 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. земеделско засраховане 4. земеделски култури 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29340

- 553 -

Цб П II 1026

Petkov, Plamen.  Restoration and Sustainable Management of Irrigation and Drainage Systems and their use as a Tool for Adapting of Bulgarian Agriculture to Climate Change in the Region / Plamen Petkov, Krassimir Dandov, Nevyana Teneva. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 3-16. 

   Докладът разисква текущите резултати и възможности в състоянието на напоителните и дренажни системи в България. Направен е анализ на положителните и отрицателни страни на предложената от Световната банка Стратегия за развитие на напояването и предпазване от вредното въздействие на водата. Предоставят се индивидуални решения, които са по-добре свързани с настоящото състояние и нуждите на българското земеделие, с цел подобряване на неговата адаптация към вредните влияния на климатичните промени. 

   Прев.загл.: Възстановяване и устойчиво управление на напоителните и дренажни системи и тяхното използване като инструмент за адаптиране на българското земеделие към климатичните промени в региона

 338.43
Ключови думи: 1. напояване 2. дренаж 3. климатични промени 4. стратегии 5. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29205

- 554 -

Цб П II 1026

Petrov, Stefan Damyanov.  Financial Sustainability in Rural Areas in Bulgaria / Stefan Damyanov Petrov. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 2, 49-54. 

   Основната цел на проучването е да се идентифицират основните характеристики на общинските финанси в селските райони, които са от ключово значение за развитието на селските райони. 

   Прев.загл.: Финансова устойчивост в селските райони на България

 338.43
Ключови думи: 1. финансова стабилност 2. фискална устойчивост 3. общински финанси 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29184

- 555 -

Цб П II 1026

Petrov, Stefan Damyanov.  Risk Assessment of the Impact of Natural Disasters in Rural Areas and Application of the CostBenefit Analysis / Stefan Damyanov Petrov. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 17-25. 

   Разглеждат се различните подходи за систематизиране на мерките за оценка на риска, които са включени в националните документи. Освен това са описани добрите практики за оценка на риска в случаи на отрицателни въздействия върху изменението на климата. 

   Прев.загл.: Оценка на риска при ефекта от природните бедствия в селските райони и приложение на анализа разходи-ползи

 338.43
Ключови думи: 1. управление на риска 2. анализ на разходите 3. анализ на ползите 4. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29206

- 556 -

Цб П II 1026

Prause, Gunnar.  Delivery Robots for Smart Rural Development / Gunnar Prause. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 4, 57-65. 

   Прев.загл.: Роботи за доставка за интелигентно развитие на селските райони

 338.43
Ключови думи: 1. транспорт 2. роботи 3. цифровизация 4. селски райони 5. интелигентни селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30219

- 557 -

Цб П II 1026

Shishkova, Mariyana.  Social Network Analysis of the Organizations Implementing Leader Approach in Bulgaria / Mariyana Shishkova. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 3, 35-39. 

   Целта на настоящето изследване е да се анализира мрежата от организации, прилагащи подхода LEADER в България, и да се определят важни параметри, които могат да влияят на развитието на селските райони. 

   Прев.загл.: Развитие на мрежата от организации, прилагащи подхода Лидер в България

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. социален капитал 3. подходът "Лидер" 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29211

- 558 -

Цб П II 1026

Wieliczko, Barbara.  Fiscal impulses vs. structural changes in the Polish agriculture / Barbara Wieliczko. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 36-49. 

   Целта на доклада е да се анализират размерът и характерът на годишните данъчни стимули, ориентирани към селското стопанство, и да се провери техният ефект върху структурните промени в полското селско стопанство, техните специфични характеристики и разпространение в пространството. 

   Прев.загл.: Фискалните стимули и структурните промени в полското селско стопанство

 338.43
Ключови думи: 1. Полша 2. селско стопанство 3. фискални стимули 4. структурна промяна 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29252

- 559 -

Цб П II 1026

Wrzochalska, Agnieszka.  Selected determinants of social polarisation in rural areas in Poland / Agnieszka Wrzochalska. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 1, 83-92. 

   В съответствие с данните от CSO около 39,4% от полското население, т.е. 15,5 милиона, живеят в селски райони през 2014 г., което представлява около 613 хиляди повече (т.е. около 4,2%), отколкото през 2000 г. Нещо повече, значително увеличение на селското население се наблюдава главно след присъединяването на Полша към ЕС. Феноменът на конвергенция на селската среда към градската очертава ясно процеса на остаряване на населението и способства за значително повишаване на основното ниво на образование на селските жени.Статията прави опит да изчисли ефекта от политиката на правителството по отношение на социално-икономическата ситуация на селското население и неговото ниво на социална активност. 

   Прев.загл.: Избрани определящи фактори за социална поляризация в селските райони на Полша

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. общество 3. жени 4. ЕС 5. Полша 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29162

- 560 -

Цб П II 1026

Wrzochalska, Agnieszka.  Social changes and standard of living of the population in rural areas in Poland in the second decade of the 21st century as an important area of smart specialisation / Agnieszka Wrzochalska. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXII, 2017, N 4, 23-35. 

   Целта на статията е да анализира социалните промени в селските райони на Полша през второто десетилетие на 21 век и тяхното влияние върху стандарта на живот на селското население. Разискват се резултатите по отношение на демографските условия, икономическата и образователна дейност на селското население. 

   Прев.загл.: Социалните промени и жизненият стандарт на населението в селските райони на Полша през второто десетилетие на 21 век като важна област на интелигентна специализация

 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. социална дейност 3. жизнен стандарт 4. интелигентна специализация 5. Полша 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29251

Икономика на индустрията

- 561 -

Цб II 90368

Иванов, Иван Николов.  Алтернативен подход за определяне на амортизационните отчисления по линейния метод на амортизация / Иван Николов Иванов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 90-94. 

1. Амортизационни отчисления 
 657  + 664
Ключови думи: 1. амортизационни отчисления 2. амортизации 3. обръщаемост на активите 4. производствен процес 5. хранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 29234

- 562 -

 

Изследване на особеностите на стартиращите фирми с висок потенциал за растеж ( СТАРТ - ъп бизнес ) в България  / Николай Щерев и др.. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, 55-67. 

 334.72.008.5
Ключови думи: 1. стартиране на бизнес 2. стартъп 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 29132

- 563 -

 

Петрова, Весела.  Оценка на социалноотговорните политики в минната индустрия през призмата на вътрешните заинтересовани страни / Весела Петрова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 191-203. 

 622
Ключови думи: 1. минна индустрия 2. управление 3. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28996

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 564 -

Цб I 5972

Дойков, Мартин Викторов.  Българските морски пристанища и развитието им в съвременните условия на пазарна икономика / Мартин Викторов Дойков. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 212-218. 

1. Морски транспорт 2. България 3. Пазарна икономика 
 656.6  + 338.242.2
Ключови думи: 1. морски пристанища 2. воден транспорт 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Варна 2. Бургас 3. България 
  

Сист. No: 28823

- 565 -

Цб II 90436

Нейкова, Мария.  Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие на пристанищния сектор / Мария Нейкова, Нико Куков. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 288-297. 

1. Регионално развитие 2. Инфраструктура 3. Пристанища 
 332.14  + 338.49
Ключови думи: 1. инфраструктура 2. пристанища 3. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 29563

- 566 -

 

Николова, Христина.  Концепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта / Христина Николова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 5, 2018, N 5, 169-189. 

 338.47
Ключови думи: 1. мобилност 2. транспортни услуги 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 28993

- 567 -

 

Цветкова, Светла.  Анализ на състоянието на автобусния транспорт на територията на Столична община и насоки за устойчивото му развитие / Светла Цветкова, Слав Монов. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, 33-47. 

 656.07
Ключови думи: 1. Столична община 2. автотранспорт 3. замърсяване 4. околна среда 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 29112

Туризъм

- 568 -

Цб II 90367

Александров, Красимир.  Виненият туризъм в системата "селски туризъм" / Красимир Александров, Иван Климперов, Иванка Лулчева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 149-154. 

1. Туризъм 2. Винен туризъм 
 338.48  + 663.2
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. селски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28904

- 569 -

Цб II 90367

Алексиева, Соня.  Предизвикателства пред съпътстващите програми като ключов фактор за ефективността на туристическите изложения / Соня Алексиева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 311-325. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28923

- 570 -

Цб II 90363

Алексова, Десислава.  Меморандум за устойчиво развитие на туризма в България чрез опазване на природното и културно наследство - инструмент за прилагане на етичните принципи и политики в сектора / Десислава Алексова. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 264-275. 

1. Устойчиво развитие 2. Културно наследство 3. Туризъм - България 
 502:338  + 379.822
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. туризъм 3. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Туризъм 
  

Сист. No: 28864

- 571 -

Цб II 90367

Атанасова, Веселина.  Стратегически насоки в маркетинговата дейност на хотелиерският е-бизнес в България / Веселина Атанасова. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 57-61. 

1. Хотелиерство 2. Онлайн туризъм 3. Информационни технологии 4. Електронен бизнес 
 338.48  + 004.5  + 64.024.1
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. електронен бизнес 3. е-бизнес 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28896

- 572 -

Цб II 90436

Богданова, Маргарита.  Развитие на туризма в регион Долен Дунав / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 331-340. 

1. Туризъм 2. Дунав 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. Дунав 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 29566

- 573 -

Цб II 90367

Божинова, Марияна.  Интегрционните процеси - актуална тенденция в туристическия сектор / Марияна Божинова. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 185-193. 

1. Туризъм 2. Интеграция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически сектор 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28910

- 574 -

Цб II 90367

Бойчева, Христина.  Въздействие на иновациите върху развитието на туристическите дестинации / Христина Бойчева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 367-375. 

1. Туризъм 2. Иновации 
 338.48.001.76
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28928

- 575 -

 

Великова, Еленита.  Икономически ефекти от използването на минералните извори в спа обектите / Еленита Великова, Иво Анев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 4, 60-77. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. СПА туризъм 3. възобновяеми ресурси 4. минерални извори 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 29247

- 576 -

Цб II 90367

Воденска, Мария.  Възможности за алтернативен туризъм в град Калофер / Мария Воденска. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 163-171. 

1. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Калофер 2. България 
  

Сист. No: 28907

- 577 -

Цб II 90368

Воденска, Мария.  Възможности за регионално развитие на туристическия продукт / Мария Воденска, Соня Милева. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 159-167. 

1. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически продукти 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29338

- 578 -

Цб II 90367

Георгиев, Георги.  Класификация на обектите от световното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и развитието на туризма / Георги Георгиев. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 85-120. 

1. Туризъм 2. Културно наследство 3. Културно-историческо наследство 
 338.48  + 719
Ключови думи: 1. туризъм 2. паметници на културата 3. културно наследство 4. културно-историческо наследство 5. ЮНЕСКО 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 
  

Сист. No: 28899

- 579 -

Цб II 90367

Григорова, Златка.  Устойчивост и конкурентоспособност на туристически район Тракия / Златка Григорова, Иванка Шопова. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 121-131. 

1. Туризъм 2. Конкурентоспособност 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчив туризъм 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28900

- 580 -

Цб II 90367

Грозева, Мария.  Състояние и перспективи за развитието на България като туристическа дестинация / Мария Грозева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 173-184. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28909

- 581 -

Цб I 5972

Дерменджиева, Стела.  Проектно-изследователска дейност при обучението на студентите от специалност "Културен туризъм" / Стела Дерменджиева. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 391-402. 

1. Културен туризъм 2. Образование 
 796.5
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. обучение 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 28854

- 582 -

Цб II 90436

Димитрова, Пламена.  Качеството на туристическия продукт като водещ фактор за развитието на туризма в к.с. Равда (по примера на тризвездния хотел "Бижу") / Пламена Димитрова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 399-410. 

1. Туризъм - България 2. Хотели - село Равда 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически продукти 3. България 4. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29576

- 583 -

 

Динкова, Мария.  Всички услуги на Министерството на туризма стават електронни / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 1, 40-41. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. е-туризъм 3. държавна администрация 4. електронни услуги 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29124

- 584 -

Цб I 5972

Докова, Соня Петрова.  Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, вслючени в списъка на ЮНЕСКО / Соня Петрова Докова, Екатерина Димитрова Керемидарска, Ивайло Любомиров Владев, Милена Петрова Стоянова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 406-410. 

1. Културно наследство 2. Природно наследство 3. Културен туризъм 4. ЮНЕСКО 
 796.5  + 719
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. ЮНЕСКО 3. културно-историческо наследство 4. природоопазване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 28856

- 585 -

Цб II 90367

Дъбева, Таня.  Културни характеристики на България като туристическа дестинация според парадигмата Хофстеде / Таня Дъбева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 337-348. 

1. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. модел на Хофстеде 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28925

- 586 -

Цб П II 1026

Иванов, Божидар.  Тенденции в развитието на туризма в селските райони на България и ЕС / Божидар Иванов, Храбрин Башев, Даниела Димитрова, Диляна Митова, Васил Стойчев. // Иконом. и управл. на сел. стоп., LXIII, 2018, N 1, 77-88. 

 338.43  + 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. селски райони 3. тенденции 4. ЕС-28 5. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29108

- 587 -

Цб II 90367

Иванова, Петя.  Съвременен поглед към круиза като организирано туристическо пътуване / Петя Иванова. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 233-245. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. круиз 2. круизен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28915

- 588 -

Цб II 90396

Йорданов, Й.  Пазарни условия и възможности за комбинирано предлагане на хазартни, СПА и Уелнес туристически услуги в България / Й. Йорданов. // Развитие на хазарта в България: в търсене на високоефективни решения : Доклади на Национална научно-практическа конференция / Рец. Н. Великов, Пано Лулански, В. Неделчева. - София : Институт за приложни социално-икономически изследв, 2007, 104-115. 

1. Хазарт 2. Туризъм 
 794.9  + 379.85
Ключови думи: 1. хазарт 2. туризъм 3. СПА услуги 4. уелнес услуги 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Туризъм 
  

Сист. No: 29239

- 589 -

Цб II 90436

Калчева, Десислава Желева.  Значение и възможности за финансиране на общинската туристическа инфраструктура / Десислава Желева Калчева. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 170-179. 

1. Туризъм 2. Общини - финансиране 
 338.48  + 352.07
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. общини 4. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 2. Черно море 
  

Сист. No: 29534

- 590 -

Цб II 90436

Караджова, Златина.  Фасилити мениджмънт - иновативна стратегия за устойчиво туристическо развитие / Златина Караджова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 204-211. 

1. Устойчиво развитие 2. Фасилити мениджмънт 3. Туризъм 
 502:338  + 338.48  + 005.93
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 3. туризъм 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Туризъм 3. Управление 
  

Сист. No: 29553

- 591 -

Цб I 5972

Коев, Евгени Петков.  Развитие на европейския пешеходен туризъм и международните туристически маршрути преминаващи през България / Евгени Петков Коев. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 411-418. 

1. Пешеходен туризъм 2. Международен туризъм 
 796.5  + 338.48
Ключови думи: 1. пешеходен туризъм 2. туристически маршрут 3. Европа 4. България 5. международен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Европа 
  

Сист. No: 28859

- 592 -

Цб II 90367

Копринаров, Братой.  Grand Tour, или спояването на разнородна Европа / Братой Копринаров. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 45-55. 

1. Туризъм 
 338.48"13-14"
Ключови думи: 1. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 28895

- 593 -

Цб II 90367

Левков, Красимир.  Туризмът в малките островни страни : Значение и проблеми / Красимир Левков. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 143-147. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. островен туризъм 2. островни държави 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28903

- 594 -

Цб II 90367

Любенов, Любомир.  ХоРеКа като пазар за земеделски продукти / Любомир Любенов. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 155-161. 

   Хотел/Ресторант/Кафе (HOtel/REstaurant/CAfe)

1. Хотелиерство 2. Ресторантьорство 3. Земеделски продукти 
 338.48
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. ресторантьорство 3. земеделски продукти 4. пазар 5. ХоРеКа 6. сегментиране на пазара 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28906

- 595 -

Цб II 90436

Маренова, Валентина.  Устойчиво развитие на синята икономика и влиянието й върху крайбрежния туризъм (изследване - анкетно проучване) / Валентина Маренова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 106-115. 

1. Туризъм 2. Устойчиво развитие 3. Крайбрежен туризъм 4. Синя икономика 
 338.48  + 502:338
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчиво развитие 3. синя икономика 4. крайбрежен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 29518

- 596 -

Цб II 90367

Маринов, Стоян.  Конкурентоспособност на България като дестинация за международен морски ваканционен туризъм / Стоян Маринов. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 327-335. 

1. Туризъм - България 2. Конкурентоспособност 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. конкурентоспособност 3. морски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28924

- 597 -

Цб II 90436

Маркова, Гергана.  Стратегическа комуникационна парадигма за синьо развитие : наративен подход за изграждане на дестинационен бранд в туризма / Гергана Маркова, Христина Славова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 116-124. 

1. Синя икономика 2. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. синя икономика 2. туризъм 3. България 4. Черно море 5. туристически наратив 6. дестинационен бранд 7. Поморие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Черно море 
  

Сист. No: 29523

- 598 -

Цб I 5972

Некова, Мариела Иванова.  Настанителната база на туризма в Северна централна България : динамика и териториално разпределение / Мариела Иванова Некова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 419-426. 

1. Туризъм - България 
 796.5  + 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристическа база 3. Северна България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28861

- 599 -

Цб II 90368

Николова, Вера.  Усвояване на материалното културно наследство в Смолянска община за нуждите на културния туризъм. Особености и проблеми / Вера Николова. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 29-38. 

1. България 2. Културен туризъм 
 338.48(497.233)  + 904
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно наследство 3. паметници на културата 4. туристическа политика 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Смолян 
  

Сист. No: 29214

- 600 -

Цб II 90368

Обрешков, Иван Обретенов.  Проучване върху посещаемостта на два от най-популярните туристически обекта в Белоградчик / Иван Обретенов Обрешков, Любомир Здравков Аврадалиев. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 112-117. 

1. Туризъм - България 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически обекти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Белоградчик 
  

Сист. No: 29308

- 601 -

Цб II 90367

Парушева, Таня.  Културният туризъм: икономически желана перспектива / Таня Парушева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 349-357. 

1. Културен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28926

- 602 -

Цб II 90368

Патарчанова, Емилия Николова.  Добра практика или неизползвана възможност за регионалното развитие на селските райони в България / Емилия Николова Патарчанова, Пламен Георгиев Патарчанов. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 69-80. 

1. Туризъм - България 
 338.48  + 641.568
Ключови думи: 1. туризъм 2. селски райони 3. кулинарен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29227

- 603 -

Цб II 90367

Пенчева, Ася.  Роля на информационните технологии за развитието на онлайн туристическата индустрия / Ася Пенчева. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 27-36. 

1. Туризъм 2. Онлайн туризъм 3. Информационни технологии 
 338.48  + 004.5
Ключови думи: 1. онлайн туризъм 2. електронна търговия 3. информационни технологии 4. е-бизнес 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28891

- 604 -

Цб II 90367

Ракаджийска, Светла.  Маркетинговият анализ в полза на регионалното развитие на туризма / Светла Ракаджийска. // Сборник със статии по случай 65 год. на проф. д-р Иван Марков, . Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков / Предс. на ред. кол. Румен Янков; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров. - Велико Търново : Фабер, 2017, 287-299. 

1. Маркетинг 2. Регионално развитие 3. Туризъм 
 339.13  + 338.48
Ключови думи: 1. маркетингов анализ 2. регионално развитие 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28921

- 605 -

Цб II 90436

Ризова, Теодора Велева.  Трансграничен туризъм в речните територии по река Дунав / Теодора Велева Ризова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 530-535. 

1. Речен туризъм 2. Дунав 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. Дунав 3. Дунавски регион 4. речен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 29582

- 606 -

Цб II 90436

Русева, Виляна Янкова.  Стратегия за развитие на иновационни туристически продукт и услуги в сферата на круизния туризъм на Бургаското черноморие / Виляна Янкова Русева. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 99-105. 

1. Туризъм - България 2. Бургаско черноморие 3. Круизен туризъм 
 338.48  + 338.46
Ключови думи: 1. круизен туризъм 2. Черно море 3. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Услуги 
  

Сист. No: 29517

- 607 -

Цб I 5972

Чалаканова, Мария Йорданова.  Пазарджик - още една алтернатива за културен туризъм / Мария Йорданова Чалаканова. // Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново / Отг. ред. Стела Дерменджиева; Техн. ред. Иван Тодоров  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : ИВИС, 2014, 427-431. 

1. Културен туризъм 2. Пазарджик - туризъм 
 796.5
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. Пазарджик 
  

Сист. No: 28862

- 608 -

Цб II 90368

Янков, Румен Христов.  Възможности пред развитието на селския туризъм в община Елена / Румен Христов Янков. // Регионално развитие и политика : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков / Ред. съвет Стефан Карастоянов и др.  (София). - София. - София : Мелани, 2018, 270-276. 

1. Туризъм - България 
 338.48(497.2-22)
Ключови думи: 1. туризъм 2. селски туризъм 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Елена 
  

Сист. No: 29408

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 609 -

Цб II 90446

Аврамов, Йосиф.  Усъвършенстване на данъчно-осигурителния митнически контрол в България / Йосиф Аврамов. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 259-291. 

1. Митници 2. Митнически контрол 
 339.543  + 336.2
Ключови думи: 1. митници 2. митнически контрол 3. данъчни закони 4. НАП 5. ДАНС 6. НОИ (Национален осигурителен институт) 7. НЗОК 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29352

- 610 -

Цб II 90446

Бобева, Даниела.  Готова ли е българската икономика за новия протекционизъм? / Даниела Бобева. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 191-210. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Протекционизъм 3. Международна търговия 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. протекционизъм 3. международна търговия 4. Световна търговска организация (СТО) 5. внос-износ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29346

- 611 -

Цб II 90446

Желев, Паскал.  Съвременният регионализъм в световната икономика и протекционизма / Паскал Желев. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 95-127. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Протекционизъм 3. Регионализъм 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. протекционизъм 3. регионализъм 4. Световна търговска организация (СТО) 5. ГАТТ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29334

- 612 -

Цб II 90428

Караиванова, Пенка.  Трансатлантическите отношения в светлината на европейската интеграция / Пенка Караиванова. // Европейска интеграция и медии / Състав. Милан Миланов; Прев. от англ. Роберт Дебс. - София : Проект Темпус "Унив. център за продължаващо обучен, 2001, 139-159. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9(73)(4)
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. трансатлантическо партньорство 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Европа 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29273

- 613 -

 

Кътев, Бисер.  Адаптиране на модел на стратегическа карта за дигитална трансформация на търговец на едро / Бисер Кътев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 3, 83-97. 

 339.33  + 004
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. показатели 3. ефективност 4. търговия на едро 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29144

- 614 -

Цб II 90446

Маринов, Едуард.  Новата рамка на търговската политика на ЕС - протекционизъм или либерализация? / Едуард Маринов. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 179-187. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Протекционизъм 3. Търговия 4. Либерализъм 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. протекционизъм 3. търговия 4. търговска политика 5. либерализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29344

- 615 -

Цб II 90446

Матеев, Георги.  Съвременната пазарна икономика и възможности за провеждане на протекционистична политика / Георги Матеев. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 45-94. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Протекционизъм 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. протекционизъм 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 29333

- 616 -

 

Меньшикова, А. М.  Противоречия торгово-экономических отношений между США и ЕС / А. М. Меньшикова. // США. Канада: Эконом. Полит. Культура, 2018, N 12, 21-35. 

   В статията се анализират подходите на републиканската администрация на Д. Тръмп към изграждане на търговски и икономически отношения с държавите-членки на Европейския съюз. Разглеждат се проблемите, свързани с протекционистичната политика на Съединените щати в областта на външната търговия, разгръщането на търговски войни, включително с водещи политически, военни и икономически и търговски съюзници на САЩ, и се предвиждат възможни начини за разрешаване на търговските конфликти чрез преговори между ръководството на САЩ и Европейския съюз. 

 339.9
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. САЩ 3. търговско-икономически отношения 4. търговски войни 5. външноикономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 29001

- 617 -

Цб II 90369

Петков, Александър Петков.  Проучване на разпространението и развитието на е-търговията в България / Александър Петков Петков. // Е-управление и е-комуникации : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София. - Созопол : Технически университет, юни 2016, 145-156. 

   Прев.загл.: Research on Diffusion and Growth of e-Commerce in Bulgaria

1. Електронна търговия 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. е-търговия 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28947

- 618 -

Цб II 90446

Рангелова, Росица.  Ролята на чуждестранните вериги за развитието на търговията в България / Росица Рангелова, Григор Сарийски. // Идва ли времето на нов протекционизъм? : Колективна монография / Науч. ред. и рец. Росица Рангелова; Рец. Григорий Вазов; Ред. Милка Рускова. - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018, 227-258. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Туризъм 3. Дистрибуция 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. туризъм 3. икономическо развитие 4. дистрибуция 5. търговски вериги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29351

- 619 -

Цб II 90436

Стаматова, Ваня Христова.  Интегрираната морска политика на Европейския съюз като модел за планиране в Република България / Ваня Христова Стаматова. // Синя икономика и синьо развитие : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 / Техн. ред. Елка Мавродиева  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018, 92-98. 

1. Морска политика - ЕС 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. морска политика 3. интегрирана морска политика (ИМП) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 29512

- 620 -

Цб II 90363

Станчева, Атанаска.  Форми на обмен между селото и града - идеи и практики за "хранителна независимост" на територията на София / Атанаска Станчева. // Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България : Сборник статии / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова. - София : Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015, 225-233. 

1. Хранителна индустрия 2. Хранително-вкусова промишленост 3. Вътрешна търговия 4. Пазар 
 664  + 339.3
Ключови думи: 1. храни 2. търговия 3. селска икономика 4. градска икономика 5. пазар 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство