Нови книги - август 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб II 92658 

Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България  : Международна конференция ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, 8 май 2015 г. /  Състав. Диана Иванова, Мирослава Георгиева ; Ред. Елеонора Пенчева . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2015 (Благоевград : Печ. база при ЮЗУ) . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-00-0051-0 


1. Латинска Америка - политика 
 327(7/8)  + 061.3
Ключови думи: 1. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Венецуела 2. Бразилия 3. Чили 4. България 5. Аржентина 6. Боливия 7. Еквадор 
Дп 120000131320
  

Сист. No: 60032

Икономикс

- 2 -

Цб II 92663 

Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges  : Scientific monograph /  Edit. Grigorii Vazov . - Sofia : VUZF University of Finance Business and Entrepreneurship ; VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2021 . - 396 p. : with tabl., graf. ; 20,5 sm

   

   ISBN 978-619-7622-11-9 


1. Стопанска политика - сборници 
 338
Ключови думи: 1. икономическа система 2. мениджмънт 3. иновации 4. информационни технологии 5. дигитализация 6. бизнес процеси 7. малки и средни предприятия (МСП) 8. аграрен сектор 9. хотелиерска индустрия 10. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Украйна 2. България 3. Китай 4. Европейски съюз 
Дп 120000131328
  

Сист. No: 60067

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 3 -

Цб II 92659 

Рибарова, Екатерина

   Индустриалните отношения и дигитализацията в България : Национален доклад / Екатерина Рибарова, Мария Прохаска . - София : Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ, март 2022 (София : М2 Дизайн) . - 104 с. ; 21 см

   Интелигентният подход към индустриалните отношения за посрещане на новите технологични предизвикателства в света на труда I-REL VS/2019/0081


 331.1(497.2)  + 004(497.2)
Ключови думи: 1. индустриални отношения 2. дигитализация 3. автоматизация 4. работни места 5. социални партньори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131321
  

Сист. No: 60031

Управление

- 4 -

Цб II 92663 

Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges  : Scientific monograph /  Edit. Grigorii Vazov . - Sofia : VUZF University of Finance Business and Entrepreneurship ; VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2021 . - 396 p. : with tabl., graf. ; 20,5 sm

   

   ISBN 978-619-7622-11-9 


1. Стопанска политика - сборници 
 338
Ключови думи: 1. икономическа система 2. мениджмънт 3. иновации 4. информационни технологии 5. дигитализация 6. бизнес процеси 7. малки и средни предприятия (МСП) 8. аграрен сектор 9. хотелиерска индустрия 10. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Украйна 2. България 3. Китай 4. Европейски съюз 
Дп 120000131328
  

Сист. No: 60067

- 5 -

Цб II 92662 

Potential of business entities : essence, assessment and role in national development  : Collective monograph / V. M. Babayev, M. K. Sukhonos, O. V. Dymchenko et al. . - Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2021 . - 80 p. : with tabl., graf. ; 20,5 sm

   Други авт.: Iu. O. Tararuiev, V. O. Yesina, O. O. Rudachenko, O. Yu. Palant, Ye. N. Vodovozov, Zh. P. Beztsinna References : p. 62-79

   ISBN 978-619-7622-01-0 


1. Стопански предприятия - управление и организация 
 005.7
Тематични рубрики: 1. Управление 
Дп 120000131327
  

Сист. No: 60066

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 6 -

Цб II 92664 

Mitrikova, Jana

   Retail Transformation and Changes in Consumer Behaviour in Slovakia since 1989 / Jana Mitrikova, Martina Marchevska, Irina Kozarova ; Review Igor Brichenko, Maksym Bezpartochnyi, Radostin Vazov . - First Edition . - Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2021 . - 156 p. : with tabl., graf. ; 20,5 sm

   References : p. 128-144 Bibliogr. : p. 147-154

   ISBN 978-619-7622-08-9 


1. Вътрешна търговия - Словакия 
 339.37(437.6)
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Словакия 
Дп 120000131329
  

Сист. No: 60068

Право

- 7 -

Цб II 92660 

Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи  = Protection of the personal data and the digitalization - challenges and perspectives : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна /  Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова . - Варна : Наука и икономика, 2021 (Варна : Печ. база на ИУ-Варна) . - 190 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-1002-3 


1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056  + 061.3
Ключови думи: 1. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131324, Цб 120000131325
  

Сист. No: 60024

- 8 -

Цб II 92661 

Приложната криминология в България  : Сборник с доклади от научна конференция на НБУ (Деп. "Национална и международна сигурност" и Деп. "Право") и Българска асоциация по криминология, 14-15 окт. 2022 г. /  Състав. Ралица Костадинова ; Науч. ред. Юлия Бояджиева, Боян Станков ; Рец. Стефка Наумова, Анна Мантарова . - София : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2022 (Пловдив : Унив. изд.) . - 370 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-775-9 


1. Криминология - България - конференции 
 343.9(497.2)  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131326
  

Сист. No: 60023

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 9 -

Цб II 92665 

PEPP - Regulation and technical standards for market realization  = PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Науч. изсл., представени на Втората межд. конф. "РЕРР-Регламент и технически стандарти за пазарна реализация",орган. от ВУЗФ и VUZF Lab : Research presented at the Second International Conference "PEPP-Regulation and Technical Standards for Market Realization", organized by the VUZGF University and the Laboratory for Applied Research - VUZF Lap on October 29-30, 2020 /  Ред. кол. Григорий Вазов и др. ; Под науч. ред. Виржиния Желязкова, Станислав Димитров ; Гл. ред. Радостин Вазов . - София : Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 2020 . - 206 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

   Изпол. л-ра : с. 206 PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация : Научни изследвания, представени на Втората междунар. конф. "РЕРР-Регламент и технически стандарти за пазарна реализация",организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него - VUZF LAB на 29-30 октомври 2020 г. Конференцията се организира със съдействието на Фонд " Научни изследвания" по договор № КП-06-МНФ/ 13 от 24.09.2020 г.

   ISBN 978-954-8590-00-6 


1. Пенсионно осигуряване 2. Социално осигуряване - ЕС - конференции 
 368.43  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсии 2. страни членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 120000131330
  

Сист. No: 60069

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 10 -

Цб II 92660 

Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи  = Protection of the personal data and the digitalization - challenges and perspectives : Сборник с доклади от кръгла маса, 1 окт. 2021 г., ИУ - Варна /  Ред. съвет Андрияна Андреева, Галина Йолова . - Варна : Наука и икономика, 2021 (Варна : Печ. база на ИУ-Варна) . - 190 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-1002-3 


1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Дигитализация - конференция 
 342.7  + 004.056  + 061.3
Ключови думи: 1. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131324, Цб 120000131325
  

Сист. No: 60024

- 11 -

Цб II 92659 

Рибарова, Екатерина

   Индустриалните отношения и дигитализацията в България : Национален доклад / Екатерина Рибарова, Мария Прохаска . - София : Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ, март 2022 (София : М2 Дизайн) . - 104 с. ; 21 см

   Интелигентният подход към индустриалните отношения за посрещане на новите технологични предизвикателства в света на труда I-REL VS/2019/0081


 331.1(497.2)  + 004(497.2)
Ключови думи: 1. индустриални отношения 2. дигитализация 3. автоматизация 4. работни места 5. социални партньори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131321
  

Сист. No: 60031

- 12 -

Цб II 92663 

Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges  : Scientific monograph /  Edit. Grigorii Vazov . - Sofia : VUZF University of Finance Business and Entrepreneurship ; VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2021 . - 396 p. : with tabl., graf. ; 20,5 sm

   

   ISBN 978-619-7622-11-9 


1. Стопанска политика - сборници 
 338
Ключови думи: 1. икономическа система 2. мениджмънт 3. иновации 4. информационни технологии 5. дигитализация 6. бизнес процеси 7. малки и средни предприятия (МСП) 8. аграрен сектор 9. хотелиерска индустрия 10. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Украйна 2. България 3. Китай 4. Европейски съюз 
Дп 120000131328
  

Сист. No: 60067


 Индекс по АВТОРИ

Андреева, Андрияна 7 10 
Бояджиева, Юлия 8 
Вазов, Григорий 9 
Вазов, Радостин 9 
Георгиева, Мирослава 1 
Димитров, Станислав 9 
Желязкова, Виржиния 9 
Иванова, Диана 1 
Йолова, Галина 7 10 
Костадинова, Ралица 8 
Мантарова, Анна 8 
Наумова, Стефка 8 
Пенчева, Елеонора 1 
Прохаска, Мария 3 11 
Рибарова, Екатерина 3 11 
Станков, Боян 8 
Babayev, V. M. 5 
Bezpartochnyi, Maksym 6 
Brichenko, Igor 6 
Dymchenko, O. V. 5 
Kozarova, Irina 6 
Marchevska, Martina 6 
Mitrikova, Jana 6 
Sukhonos, M. K. 5 
Vazov, Grigorii 2 4 12 
Vazov, Radostin 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи 7 10 
Индустриалните отношения и дигитализацията в България 3 11 
Латинска Америка в глобалния свят : Опитът за България 1 
Приложната криминология в България 8 
Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges 2 4 12 
PEPP - Regulation and technical standards for market realization 9 
Potential of business entities : essence, assessment and role in national development 5 
Retail Transformation and Changes in Consumer Behaviour in Slovakia since 1989 6 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Вътрешна търговия - Словакия 6 
Дигитализация - конференция 7 10 
Защита на лични данни (GDPR) 7 10 
Криминология - България - конференции 8 
Латинска Америка - политика 1 
Пенсионно осигуряване 9 
Социално осигуряване - ЕС - конференции 9 
Стопанска политика - сборници 2 4 12 
Стопански предприятия - управление и организация 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 3 11 
аграрен сектор 2 4 12 
бизнес процеси 2 4 12 
дигитализация 2 3 4 11 12 
европейско право 2 4 12 
икономическа система 2 4 12 
индустриални отношения 3 11 
иновации 2 4 12 
информационна сигурност 7 10 
информационни технологии 2 4 12 
малки и средни предприятия (МСП) 2 4 12 
международни отношения 1 
мениджмънт 2 4 12 
пенсии 9 
работни места 3 11 
социални партньори 3 11 
страни членки на ЕС 9 
хотелиерска индустрия 2 4 12 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Аржентина 1 
Боливия 1 
Бразилия 1 
България 1 2 3 4 11 12 
Венецуела 1 
Европейски съюз 2 4 12 
Еквадор 1 
Китай 2 4 12 
Словакия 6 
Украйна 2 4 12 
Чили 1