Дисертации - юли 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 1 -

Цб 620.91/ Д 580 

Димитров, Иван Виолинов

   Международният бизнес с възобновяеми енергийни източници : Дисертационен труд за прид. на образ. и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика / Иван Виолинов Димитров ; Науч. рък. Доброслав Емилов Моллов . - София, 2022 . - 190 л. : със сх., диагр., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "МИО и бизнес" Изпол. л-ра с. 172-183


 620.91.003.1(043.3)  + 339.9(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 3. международен бизнес 4. възобновяеми енергийни технологии 5. чуждестранни фирми 6. български компании 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Германия 
Дп 180000001016
  

Сист. No: 1016

Право

- 2 -

Цб 347.45/.47/ М 31 

Маринова-Стефанова, Йоана Веселинова

   Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност при възлагането на обществени поръчки : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" професионално направление 3.6. Право / Йоана Веселинова Маринова-Стефанова ; Науч. рък. Илонка Кирилова Пешева-Горанова . - София, 2022 . - 264 с. : с табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. с. 257-264


 347.45/.47(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. обществени поръчки 3. обвързана компетентност 4. оперативна самостоятелност 5. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000001017
  

Сист. No: 1017

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 3 -

Цб 620.91/ Д 580 

Димитров, Иван Виолинов

   Международният бизнес с възобновяеми енергийни източници : Дисертационен труд за прид. на образ. и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика / Иван Виолинов Димитров ; Науч. рък. Доброслав Емилов Моллов . - София, 2022 . - 190 л. : със сх., диагр., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "МИО и бизнес" Изпол. л-ра с. 172-183


 620.91.003.1(043.3)  + 339.9(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 3. международен бизнес 4. възобновяеми енергийни технологии 5. чуждестранни фирми 6. български компании 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Германия 
Дп 180000001016
  

Сист. No: 1016


 Индекс по АВТОРИ

Димитров, Иван Виолинов 1 3 
Маринова-Стефанова, Йоана Веселинова 2 
Моллов, Доброслав Емилов 1 3 
Пешева-Горанова, Илонка Кирилова 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Международният бизнес с възобновяеми енергийни източници 1 3 
Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност при възлагането на обществени поръчки 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

български компании 1 3 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 1 3 
възобновяеми енергийни технологии 1 3 
дисертации 1 2 3 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 2 
международен бизнес 1 3 
обвързана компетентност 2 
обществени поръчки 2 
оперативна самостоятелност 2 
чуждестранни фирми 1 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2 
Германия 1 3