Дисертации - декември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб 325.2 / П 76 

Попова, Марина Василева

   Политика на Република България по отношение на българската общност в Бесарабия след 1989 г. : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Марина Василева Попова ; Науч. рък. Антон Първанов . - София, 2019 . - 308 л. : с граф., табл. ; 30х21 см + Автореферат

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения" Библиогр. под линия


1. Българска диаспора - Молдова, Украйна 2. Бесарабски българи - след 1989 г. 
 325.2-054.6  + 327-054.73
Ключови думи: 1. бесарабски българи 2. диаспора 3. етнически отношения 4. преселение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Бесарабия 2. Молдова 3. Украйна 
Цб 180000000865
  

Сист. No: 865

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 2 -

Цб 336.126 / Й 79 

Йоловски, Джеймс Бориславов

   Теоретико-методологични аспект на бюджетирането в организациите с нестопанска цел ( по примера на фондация) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Джеймс Бориславов Йоловски ; Науч. рък. Теодора Рупска . - София, 2019 . - 235 л. : с цв. табл., граф.,фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводство и анализ" Библиогр. в текста


1. Бюджетно управление 2. Нестопански организации 3. Управление на организацията 
 336.126  + 005.7
Ключови думи: 1. бюджетно управление 2. нестопански организации 3. организационна култура 4. бюджет 5. бюджетиране 6. счетоводен модел 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 3. Управление 
Цб 180000000864
  

Сист. No: 864

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 3 -

Цб 336.126 / Й 79 

Йоловски, Джеймс Бориславов

   Теоретико-методологични аспект на бюджетирането в организациите с нестопанска цел ( по примера на фондация) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Джеймс Бориславов Йоловски ; Науч. рък. Теодора Рупска . - София, 2019 . - 235 л. : с цв. табл., граф.,фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводство и анализ" Библиогр. в текста


1. Бюджетно управление 2. Нестопански организации 3. Управление на организацията 
 336.126  + 005.7
Ключови думи: 1. бюджетно управление 2. нестопански организации 3. организационна култура 4. бюджет 5. бюджетиране 6. счетоводен модел 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 3. Управление 
Цб 180000000864
  

Сист. No: 864

Управление

- 4 -

Цб 005.8 / Б 55 

Богоева, Боряна Руменова

   Влияние на мултикултурната среда върху проектното управление : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Боряна Руменова Богоева ; Науч. рък. Матилда Александрова . - София, 2019 . - 170 л. : с табл., фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. в текст и под линия


1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. проектно управление 2. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000863
  

Сист. No: 863

- 5 -

Цб 336.126 / Й 79 

Йоловски, Джеймс Бориславов

   Теоретико-методологични аспект на бюджетирането в организациите с нестопанска цел ( по примера на фондация) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Джеймс Бориславов Йоловски ; Науч. рък. Теодора Рупска . - София, 2019 . - 235 л. : с цв. табл., граф.,фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводство и анализ" Библиогр. в текста


1. Бюджетно управление 2. Нестопански организации 3. Управление на организацията 
 336.126  + 005.7
Ключови думи: 1. бюджетно управление 2. нестопански организации 3. организационна култура 4. бюджет 5. бюджетиране 6. счетоводен модел 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 3. Управление 
Цб 180000000864
  

Сист. No: 864


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Матилда 4 
Богоева, Боряна Руменова 4 
Йоловски, Джеймс Бориславов 2 3 5 
Попова, Марина Василева 1 
Първанов, Антон 1 
Рупска, Теодора 2 3 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Влияние на мултикултурната среда върху проектното управление 4 
Политика на Република България по отношение на българската общност в Бесарабия след 1989 г. 1 
Теоретико-методологични аспект на бюджетирането в организациите с нестопанска цел ( по примера на фондация) 2 3 5 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Бесарабски българи - след 1989 г. 1 
Българска диаспора - Молдова, Украйна 1 
Бюджетно управление 2 3 5 
Нестопански организации 2 3 5 
Управление на организацията 2 3 5 
Управление на проекти 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

бесарабски българи 1 
бюджет 2 3 5 
бюджетиране 2 3 5 
бюджетно управление 2 3 5 
диаспора 1 
етнически отношения 1 
нестопански организации 2 3 5 
организационна култура 2 3 5 
преселение 1 
проектно управление 4 
счетоводен модел 2 3 5 
управление на проекти 4 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Бесарабия 1 
Молдова 1 
Украйна 1