Дисертации - април 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономика. Икономически теории

- 1 -

Цб 330.35 / П 44 

Петкова, Аника Стефанова

   Търговски баланс, преки чуждестранни инвестиции, икономически растеж : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Аника Стефанова Петкова ; Науч. рък. Екатерина Сотирова . - София, 2018 . - 183 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс"


1. Преки чуждестранни инвестиции 2. Икономически растеж 
 330.35(0.026.2)  + 330.142.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. икономически растеж 3. търговски баланс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000783
  

Сист. No: 783

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 2 -

Цб 339.9 / Б 62 

Бонев, Магдалена Стоянова

   България в международната трудова миграция - ефекти и възможности : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Магдалена Стоянова Бонев ; Науч. рък. Паскал Неделчев Желев . - София, 2018 . - 213 л. : с цв. табл.; граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "МИО и бизнес"


1. Пазар на труда 2. Миграция - международна 
 339.9  + 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. международна миграция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 180000000790
  

Сист. No: 790

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 3 -

Цб 336.71 / П 60 

Площаков, Илия Салков

   Ролята на банките при избухването на последната финансова криза от 2008 г. - анализ на управлението на банковия риск : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Илия Салков Площаков ; Науч. рък. Виктор Иванов Йоцов . - София, 2018 . - 202 л. : с цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + 3 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси"


1. Банки 2. Финансова криза 3. Риск 
 336.71(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. банки 2. финансова криза 3. банков риск 4. дисбаланси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000792
  

Сист. No: 792

Управление

- 4 -

Цб 005.8 / А 64 

Ангелова, Антоанета Александрова

   Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Антоанета Александрова Ангелова ; Науч. рък. Матилда Александрова . - София, 2019 . - 274 л. : с цв. табл. ; 30х21 см + Автореф.+Публ.+2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление"


1. Управление на проекти 2. Проектен мениджмънт 3. Проектно портфолио 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно портфолио 3. проектен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000797
  

Сист. No: 797

- 5 -

Цб 005.32 / М 37 

Масалджийска, Стефка Димитрова

   Влияние на емоционалната интелигентност на ръководителите върху трудовото им представяне в бизнес организациите : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стефка Димитрова Масалджийска ; Науч. рък. Йосиф Илиев . - София, 2019 . - 251 л. : с цв. табл.; граф.; диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален бизнес"


1. Емоционална интелигентност 2. Лидерство 
 005.32
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. лидери 3. лидерски качества 4. ръководители 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000795
  

Сист. No: 795

- 6 -

Цб 005.8 / П 35 

Пенова, Надя Маринова

   Модел за изграждане на ефективни екипи в проектното управление : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Надя Маринова Пенова ; Науч. рък. Матилда Иванова Александрова-Бошнакова . - София, 2019 . - 249 л. : с табл.; гвраф. ; 30Х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление"


1. Проектен мениджмънт 2. Управление на проекти 
 005.8  + 005.551
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно управление 3. проектен мениджмънт 4. екипи 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000793
  

Сист. No: 793

- 7 -

Цб 355.02 / П 52 

Пингелов, Красимир Стоянов

   Перспективи за развитие на инженерингова компания от Българската отбранителна и технологична база (БОТИБ) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Красимир Стоянов Пингелов ; Науч. рък. Тилчо Колев Иванов . - София, 2018 . - 300 с. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност"


1. Управление на организацията 2. Военно дело 
 355.02  + 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. стратегическо планиране 3. военно дело 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Цб 180000000786
  

Сист. No: 786

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 8 -

Цб 659.1 / Б 57 

Божков, Иван Йорданов

   Креативност и ефективност в българската реклама : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Иван Йорданов Божков ; Науч. рък. Красимир Маринов . - София, 2018 . - 215 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"


1. Реклама 
 659.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. реклама 2. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 180000000785
  

Сист. No: 785

- 9 -

Цб 339.138 / М 74 

Михайлова, Михаела Методиева

   Пазарна ориентация на фирмите, прилагащи директен маркетинг в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Михаела Методиева Михайлова ; Науч. рък. Красимир Маринов Маринов . - София, 2018 . - 203 с. : с табл.; цв. диагр. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"


1. Директен маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. директен маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 180000000787
  

Сист. No: 787

Туризъм

- 10 -

Цб 339.13 / В 24 

Василева-Данова, Мая Славчева

   Приложение на маркетинговите инструменти в стандартизацията в туризма : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Мая Славчева Василева-Данова ; Науч. рък. Николай Георгиев Цонев . - София, 2018 . - 242 л. : с таб.; граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма"


1. Макретинг - туризъм 2. Стандарти 
 339.13:379.85  + 006
Ключови думи: 1. маркетинг 2. туризъм 3. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 180000000794
  

Сист. No: 794

- 11 -

Цб 794.6 / Г 16 

Гайдаров, Никола Драгомиров

   Взаимодействие между казино индустрията и туроператорския бизнес по създаване на туристически пакети : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Никола Драгомиров Гайдаров ; Науч. рък. Мариана Янева . - София, 2019 . - 296 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма"


1. Хазартен туризъм 
 794.9  + 338.48
Ключови думи: 1. хазарт 2. хазартен туризъм 3. казина 4. икономика на изживяванията 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Туризъм 
Цб 180000000791
  

Сист. No: 791

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 12 -

Цб 339.9 / Б 62 

Бонев, Магдалена Стоянова

   България в международната трудова миграция - ефекти и възможности : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Магдалена Стоянова Бонев ; Науч. рък. Паскал Неделчев Желев . - София, 2018 . - 213 л. : с цв. табл.; граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "МИО и бизнес"


1. Пазар на труда 2. Миграция - международна 
 339.9  + 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. международна миграция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 180000000790
  

Сист. No: 790

- 13 -

Цб 339.9 / Д 25 

Дацов, Красимир Валериев

   Адаптиране на бизнес стратегиите на мултинационалните компании за пазара в България. (На примера на компаниите производители на телекомуникационни продукти) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Красимир Валериев Дацов ; Науч. рък. Радко Асенов Радев . - София, 2018 . - 250 л. ; 30х21 см + Автореферат + 3CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален бизнес"


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Бизнес 3. Телекомуникации 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. бизнес 3. мултинационални компании 4. телекомуникации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000784
  

Сист. No: 784

- 14 -

Цб 339.9 / К 24 

Канатов, Стоян Георгиев

   Икономически ефекти от трансграничното сътрудничество в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стоян Георгиев Канатов ; Науч. рък. Миланка Славова . - София, 2018 . - 184 л. : цв. табл.; фиг.; диагр. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "МИО и бизнес"


1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. кохезионна политика 3. трансгранично сътрудничество 4. териториално сътрудничество 5. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 6. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000788
  

Сист. No: 788

Европейски съюз

- 15 -

Цб 339.923 / Н 49 

Нейчев, Стоян Христов

   Икономически и социални ефекти от използването на кохезионните фондове на ЕС в областта на околната среда в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стоян Христов Нейчев ; Науч. рък. Димитър Хаджиниколов . - София, 2018 . - 257 с. : с табл.; граф.; диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес"


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Кохезионна политика 3. Околна среда 
 339.923:061.1  + 574
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. кохезионни фондове 3. околна среда 4. Оперативна програма ''Околна среда'' 5. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000796
  

Сист. No: 796

Интелектуална собственост

- 16 -

Цб 347.78 / Н 35 

Начев, Иван Начев

   Управление на интелектуалната собственост във филмовия бизнес : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Иван Начев Начев ; Науч. рък. Виолета Цакова . - София, 2018 . - 196 л. : с цв. сн.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"


1. Интелектуална собственост 
 347.78  + 791.43
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. филмова индустрия 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 180000000789
  

Сист. No: 789

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 17 -

Цб 355.02 / П 52 

Пингелов, Красимир Стоянов

   Перспективи за развитие на инженерингова компания от Българската отбранителна и технологична база (БОТИБ) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Красимир Стоянов Пингелов ; Науч. рък. Тилчо Колев Иванов . - София, 2018 . - 300 с. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност"


1. Управление на организацията 2. Военно дело 
 355.02  + 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. стратегическо планиране 3. военно дело 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Цб 180000000786
  

Сист. No: 786

Математика. Естествени науки

Екология

- 18 -

Цб 339.923 / Н 49 

Нейчев, Стоян Христов

   Икономически и социални ефекти от използването на кохезионните фондове на ЕС в областта на околната среда в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стоян Христов Нейчев ; Науч. рък. Димитър Хаджиниколов . - София, 2018 . - 257 с. : с табл.; граф.; диагр. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес"


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Кохезионна политика 3. Околна среда 
 339.923:061.1  + 574
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. кохезионни фондове 3. околна среда 4. Оперативна програма ''Околна среда'' 5. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000796
  

Сист. No: 796

Приложни науки

- 19 -

Цб 71/ Ц 30 

Цветков, Калоян Петров

   Трансформация на градското пространство в постсоциалистическите градове, на примера на София, Букурещ и Братислава : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Калоян Петров Цветков ; Науч. рък. Георги Костадинов Бърдаров . - София, 2019 . - 228 л. ; 30х21 см + Автореферат

   Геолого-географски факултет Катедра "Социално-икономическа география"


1. Градоустройство 2. София - архитектура, градоустройствени промени 3. Букурещ - градоустройство 4. Братислава - градоустройство 
 71(497.2)(498)(437.6)
Ключови думи: 1. градоустройство 2. исторически преглед 3. модернизация 4. Втора световна война 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. София 2. България 3. Румъния 4. Букурещ 5. Словакия 6. Братислава 
Цб 180000000782
  

Сист. No: 782

Изкуство. Музика. Спорт

- 20 -

Цб 794.6 / Г 16 

Гайдаров, Никола Драгомиров

   Взаимодействие между казино индустрията и туроператорския бизнес по създаване на туристически пакети : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Никола Драгомиров Гайдаров ; Науч. рък. Мариана Янева . - София, 2019 . - 296 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма"


1. Хазартен туризъм 
 794.9  + 338.48
Ключови думи: 1. хазарт 2. хазартен туризъм 3. казина 4. икономика на изживяванията 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Туризъм 
Цб 180000000791
  

Сист. No: 791


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Матилда 4 
Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова 6 
Ангелова, Антоанета Александрова 4 
Божков, Иван Йорданов 8 
Бонев, Магдалена Стоянова 2 12 
Бърдаров, Георги Костадинов 19 
Василева-Данова, Мая Славчева 10 
Гайдаров, Никола Драгомиров 11 20 
Дацов, Красимир Валериев 13 
Желев, Паскал Неделчев 2 12 
Иванов, Тилчо Колев 7 17 
Илиев, Йосиф 5 
Йоцов, Виктор Иванов 3 
Канатов, Стоян Георгиев 14 
Маринов, Красимир 8 
Маринов, Красимир Маринов 9 
Масалджийска, Стефка Димитрова 5 
Михайлова, Михаела Методиева 9 
Начев, Иван Начев 16 
Нейчев, Стоян Христов 15 18 
Пенова, Надя Маринова 6 
Петкова, Аника Стефанова 1 
Пингелов, Красимир Стоянов 7 17 
Площаков, Илия Салков 3 
Радев, Радко Асенов 13 
Славова, Миланка 14 
Сотирова, Екатерина 1 
Хаджиниколов, Димитър 15 18 
Цакова, Виолета 16 
Цветков, Калоян Петров 19 
Цонев, Николай Георгиев 10 
Янева, Мариана 11 20 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптиране на бизнес стратегиите на мултинационалните компании за пазара в България. (На примера на компаниите производители на телекомуникационни продукти) 13 
България в международната трудова миграция - ефекти и възможности 2 12 
Взаимодействие между казино индустрията и туроператорския бизнес по създаване на туристически пакети 11 20 
Влияние на емоционалната интелигентност на ръководителите върху трудовото им представяне в бизнес организациите 5 
Икономически ефекти от трансграничното сътрудничество в България 14 
Икономически и социални ефекти от използването на кохезионните фондове на ЕС в областта на околната среда в България 15 18 
Креативност и ефективност в българската реклама 8 
Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио 4 
Модел за изграждане на ефективни екипи в проектното управление 6 
Пазарна ориентация на фирмите, прилагащи директен маркетинг в България 9 
Перспективи за развитие на инженерингова компания от Българската отбранителна и технологична база (БОТИБ) 7 17 
Приложение на маркетинговите инструменти в стандартизацията в туризма 10 
Ролята на банките при избухването на последната финансова криза от 2008 г. - анализ на управлението на банковия риск 3 
Трансформация на градското пространство в постсоциалистическите градове, на примера на София, Букурещ и Братислава 19 
Търговски баланс, преки чуждестранни инвестиции, икономически растеж 1 
Управление на интелектуалната собственост във филмовия бизнес 16 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банки 3 
Бизнес 13 
Братислава - градоустройство 19 
Букурещ - градоустройство 19 
Военно дело 7 17 
Градоустройство 19 
Директен маркетинг 9 
Европейски съюз (ЕС) 15 18 
Емоционална интелигентност 5 
Икономически растеж 1 
Интелектуална собственост 16 
Кохезионна политика 15 18 
Лидерство 5 
Макретинг - туризъм 10 
Международни икономически отношения (МИО) 13 14 
Миграция - международна 2 12 
Околна среда 15 18 
Пазар на труда 2 12 
Преки чуждестранни инвестиции 1 
Проектен мениджмънт 4 6 
Проектно портфолио 4 
Реклама 8 
Риск 3 
София - архитектура, градоустройствени промени 19 
Стандарти 10 
Телекомуникации 13 
Управление на организацията 7 17 
Управление на проекти 4 6 
Финансова криза 3 
Хазартен туризъм 11 20 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банки 3 
банков риск 3 
бизнес 13 
военно дело 7 17 
Втора световна война 19 
градоустройство 19 
директен маркетинг 9 
дисбаланси 3 
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 14 
екипи 6 
емоционална интелигентност 5 
ефективност 6 8 
икономика на изживяванията 11 20 
икономически растеж 1 
икономическо развитие 15 18 
интелектуална собственост 16 
исторически преглед 19 
казина 11 20 
кохезионна политика 14 15 18 
кохезионни фондове 15 18 
лидери 5 
лидерски качества 5 
маркетинг 10 
международна миграция 2 12 
международни икономически отношения МИО 13 14 
модернизация 19 
мултинационални компании 13 
околна среда 15 18 
Оперативна програма ''Околна среда'' 15 18 
пазар на труда 2 12 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 1 
проектен мениджмънт 4 6 
проектно портфолио 4 
проектно управление 6 
реклама 8 
ръководители 5 
стандарти 10 
стратегическо планиране 7 17 
телекомуникации 13 
териториално сътрудничество 14 
трансгранично сътрудничество 14 
туризъм 10 
търговски баланс 1 
управление на организацията 7 17 
управление на проекти 4 6 
филмова индустрия 16 
финансиране 14 
финансова криза 3 
хазарт 11 20 
хазартен туризъм 11 20 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Братислава 19 
Букурещ 19 
България 19 
Европейски съюз 15 18 
Румъния 19 
Словакия 19 
София 19