Дисертации - март 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Стопанска история

- 1 -

Цб 338 (091) / Д 580 

Димитров, Марко Петков

   Стопанската политика на кабинетите на Военния съюз (19.V.1934 - 21.IV.1935 г.) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Марко Петков Димитров ; Науч. консулт. Вера Стефанова Кацаркова . - София, 2006 . - 396 л. ; 30х21 см

   Липсващи страници - от 389 до 393 вкл.


1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. стопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Цб 180000000781
  

Сист. No: 781

Регионална икономика. Геоикономика.

- 2 -

Цб 332.14 / Д 580 

Димитрова, Петя

   Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие при управлението на районите от ниво 2 в Западна България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Петя Димитрова ; Науч. рък. Косьо Стойчев . - София, 2019 . - 236 л. : с табл. и граф. ; 30х21 см

   Геолого-географски факултет Катедра "Регионална и политическа география


1. Регионална политика - България 
 332.14(497.22)
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионално развитие 3. кохезионна политика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000780
  

Сист. No: 780

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 3 -

Цб 336.77 / В 25 

Василева, Валя Николаева

   Банково потребителско кредитиране в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Валя Николаева Василева ; Науч. рък. Силвия Трифонова . - София, 2018 . - 187 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси"


1. Банков кредит 2. Потребителски кредити 
 336.77
Ключови думи: 1. банков кредит 2. банково кредитиране 3. потребителски кредит 4. банки 5. лихвен процент 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000779
  

Сист. No: 779


 Индекс по АВТОРИ

Василева, Валя Николаева 3 
Димитров, Марко Петков 1 
Димитрова, Петя 2 
Кацаркова, Вера Стефанова 1 
Стойчев, Косьо 2 
Трифонова, Силвия 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Банково потребителско кредитиране в България 3 
Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие при управлението на районите от ниво 2 в Западна България 2 
Стопанската политика на кабинетите на Военния съюз (19.V.1934 - 21.IV.1935 г.) 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банков кредит 3 
Потребителски кредити 3 
Регионална политика - България 2 
Стопанска история 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банки 3 
банков кредит 3 
банково кредитиране 3 
кохезионна политика 2 
лихвен процент 3 
потребителски кредит 3 
регионална политика 2 
регионално развитие 2 
стопанска история 1 
стопанска политика 1 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2 3 
Европейски съюз 2